[svn-inject] Applying Debian modifications to trunk
[debian/fosdem-schedule.git] / debian / README.Debian
1 If you get SQL errors on startup, try removing ~/.fosdem/fosdem.sqlite
2 and import the schedule from scratch.