[svn-upgrade] Integrating new upstream version, jabref (2.4~beta1)
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_no.properties.bak
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_uttrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
10 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_abstracts_will_only_be_downloaded_for_searches_returning_%1_hits_or_less.=%0_enheter_funnet._For_\u00E5_redusere_belastningen_p\u00E5_serveren_vil_sammendrag_bare_bli_lastet_ned_for_s\u00F8k_som_returnerer_%1_eller_f\u00e6rre_treff.
11 %0_export_successful=%0-eksport_lyktes
12 %0_field_set=%0-felt_satt
13 %0_import_cancelled.=%0-import_kansellert.
14 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
15 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_uttrykket_<b>%1</b>
16 <field_name>=<feltnavn>
17 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finne_filen_'%0'<BR>linket_fra_enheten_'%1'</HTML>
18 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Pakk_ut_zip-filen_som_inneholder_import-_og_eksportfiltre_for<BR>EndNote,_for_best_mulig_kompatibilitet_med_JabRef</HTML>
19 <no_field>=<ingen_felter>
20 <select>=<velg>
21 <select_word>=<velg_ord>
22 _on_entry_number_=_ved_enhet_nummer_
23 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
24 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
25
26 A_string_with_that_label_already_exists=Det_finnes_allerede_en_streng_med_det_navnet
27 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(ISO-forkortelse)
28 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(MEDLINE-forkortelse)
29 Abbreviate_names=Forkort_navn
30 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_journalnavn.
31 Abbreviation=Forkortelse
32 About_JabRef=Om_JabRef
33 Abstract=Sammendrag
34 Accept=Aksepter
35 Accept_change=Aksepter_endring
36 Action=Aksjon
37 Add=Legg_til
38 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Legg_til_en_(kompilert)_egendefinert_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_trenger_ikke_\u00e5_v\u00e6re_p\u00e5_JabRefs_classpath.
39
40 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Legg_til_en_kompilert_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_trenger_ikke_\u00e5_v\u00e6re_i_din_classpath.
41 add_entries_to_group=legg_til_enheter_i_gruppe
42 Add_entry_selection_to_this_group=Legg_valgte_enheter_til_denne_gruppen
43 Add_from_folder=Legg_til_fra_mappe
44 Add_from_jar=Legg_til_fra_jar-fil
45 add_group=legg_til_gruppe
46 Add_Group=Legg_til_gruppe
47 Add_new=Legg_til_ny
48 Add_Subgroup=Legg_til_undergruppe
49 Add_to_group=Legg_til_i_gruppe
50 Added_group_"%0".=La_til_gruppe_"%0".
51 Added_new=La_til_ny
52 Added_string=La_til_streng
53 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Dessuten,_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_inneholder_<b>%1</b>_kan_legges_manuelt_til_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem,_og_enten_dra_dem_over_eller_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_legger_til_uttrykket_<b>%1</b>_til_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt._Enheter_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem_og_deretter_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_fjerner_uttrykket_<b>%1</b>_fra_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt.
54 Advanced=Avansert
55 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerte_filtyper_vil_bli_slettet._Fortsette?
56 All_Entries=Alle_enheter
57 All_entries=Alle_enheter
58 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_enhetene_av_denne_typen_vil_bli_klassifisert_som_typel\u00F8se._Fortsette?
59 All_fields=Alle_felter
60 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
61 Allow_editing_in_table_cells=Tillat_redigering_av_celler_i_tabellen
62 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_feil_oppsto_ved_nedlasting_fra_OIA2-kilde_(%0):
63 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_feil_oppsto_ved_lesing_av_'%0'
64 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0':=En_SAXException_forekom_ved_lesing_av_'%0':
65 and=og
66 and_inside_the_JabRef-jar\:=
67 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_m\u00E5_v\u00E6re_tilgjengelig_i_CLASSPATH_neste_gang_du_starter_JabRef.
68 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00e6ruttrykket_<b>%0</b>
69 Appearance=Utseende
70 Append=Legg_til
71 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Legg_til_innhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00E5pne_database
72 Append_database=Append_database
73 append_the_selected_text_to_bibtex_key=legg_til_den_valgte_teksten_til_BibTeX-n\u00f8kkelen
74 Application=Applikasjon
75 Apply=Utf\u00F8r
76 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumentene_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Avslutter.
77 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=Legg_valgte_enheter_eksklusivt_til_denne_gruppen
78 Assign_new_file=Tilordne_ny_fil
79 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=Legg_den_opprinnelige_gruppens_enheter_til_denne_gruppen?
80 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=La_til_%0_enheter_til_gruppen_"%1".
81 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=La_til_1_enhet_til_gruppen_"%0".
82 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=
83 Attach_%0_file=Tilordne_%0-fil
84 Attach_URL=Tilordne_URL
85 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Pr\u00F8v_\u00E5_sette_%0-linker_automatisk_for_dine_enheter._Dette_virker_dersom_en_%0-fil_i_%0-katalogen_din_eller_en_underkatalog<BR>har_navn_likt_en_enhets_BibTeX-n\u00F8kkel,_pluss_etternavn.
86 Attempting_SQL_export...=
87 Auto=Auto
88 Autodetect_format=Autodetekter_format
89 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kkel
90 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kler
91 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
92 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00F8kler
93
94 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00F8kkelen
95 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_bare_filer_med_navn_som_samsvarer_med_BibTeX-n\u00F8kkelen
96 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
97 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
98 Automatically_created_groups=Genererte_grupper_automatisk
99 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingskontroll_n\u00e5_du_bytter_til_en_database_som_ikke_inneholder_grupper
100
101 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_duplikater_automatisk
102 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingskontroll_n\u00e5_du_bytter_til_en_database_som_inneholder_grupper
103 Autoset=Sett_automatisk
104 Autoset_%0_field=Automatisk_setting_av_%0-felt
105 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Tillat_overskriving_av_eksisterende_linker.
106 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Skriv_ikke_over_eksisterende_linker.
107 Autoset_external_links=Sett_linker_automatisk
108 Autosetting_links=Setter_linker_automatisk
109 AUX_file_import=AUX-fil_import
110 Available_export_formats=Tilgjengelige_eksportformater
111 Available_fields=Tilgjengelige_felter
112 Available_import_formats=Tilgjengelige_importformater
113 Background_color_for_marked_entries=Bakgrunnsfarge_for_merkede_enheter
114 Background_color_for_optional_fields=Bakgrunnsfarge_for_valgfrie_felter
115 Background_color_for_required_fields=Bakgrunnsfarge_for_n\u00F8dvendige_felter
116 Backup_old_file_when_saving=Lag_sikkerhetskopi_ved_lagring
117 Beta_version=Betaversjon
118 Bibkey_to_filename_conversion=Konvertering_av_BibTeX-n\u00f8kkel_til_filnavn
119 BibTeX_key=BibTeX-n\u00f8kkel
120 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_unik
121 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00F8kkel_er_ikke_satt._Angi_et_navn_for_den_nedlastede_filen
122 BibTeX_source=BibTeX-kilde
123 BibTeXML=BibTeXML
124 Binding=Hurtigtast
125 Broken_link=Ugyldig_link
126 Browse=Bla_gjennom
127 by=med
128 Calling_external_viewer...=Kaller_opp_eksternt_program...
129 Cancel=Avbryt
130 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_legge_til_enheter_til_en_gruppe_uten_\u00e5_generere_n\u00f8kler._Vil_du_generer_n\u00f8kler_n\u00e5?
131 Cannot_connect_to_SQL_server_at_the_specified_host.=
132 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_endringen
133 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
134 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
135 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00f8yre.
136 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_opp.
137 case_insensitive=skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00e5_bokstaver
138 case_sensitive=skiller_mellom_store_og_sm\u00e5_bokstaver
139 Case_sensitive=Skill_store_og_sm\u00E5_bokstaver
140 change_assignment_of_entries=endre_tilordning_av_enheter
141 Change_case=Endre_store/sm\u00E5_bokstaver
142 Change_entry_type=Endre_enhetstype
143
144 Change_file_type=Endre_filtype
145 change_key=sett_n\u00F8kkel
146 Change_of_Grouping_Method=Endre_grupperingsm\u00E5te
147 change_preamble=endre_'preamble'
148 change_string_content=endre_strengdefinisjon
149 change_string_name=endre_navn_p\u00E5_streng
150 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=Endre_oppsett_for_tabellkollonner_og_generelle_felter_for_\u00E5_ta_i_bruk_den_nye_funksjonen
151 change_type=endre_type
152 changed_=endret_
153 Changed_font_settings=Endret_skriftoppsett
154 Changed_language_settings=Endret_spr\u00E5koppsett
155 Changed_look_and_feel_settings=Endret_oppsett_av_grensesnitt
156 Changed_preamble=Endret_preamble
157 Changed_type_to=Endret_type_til
158 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00F8lgende_tegn
159 Check_existing_%0_links=Sjekk_eksisterende_%0-linker
160 Check_links=Sjekk_eksterne_linker
161 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=Velg_URL_for_nedlasting._Den_forh\u00e5ndsvalgte_adressen_peker_til_en_liste_gjort_tilgjengelig_av_JabRef-utviklerne.
162 Cite_command=
163
164 Cite_command_(for_Emacs/WinEdt)=Kommando_for_referanser_(for_Emacs/WinEdt)
165 CiteSeer_Error=CiteSeer-feil
166 CiteSeer_Fetch_Error=Feil_ved_henting_fra_CiteSeer
167 CiteSeer_Import_Error=Feil_ved_import_fra_CiteSeer
168 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_importer_felter
169 CiteSeer_Transfer=CiteSeer-overf\u00F8ring
170 Class_name=Klassenavn
171 Clear=Opphev
172 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
173 Clear_field=Slett_felt
174
175 Clear_fields=Slett_felter
176 Clear_highlight=Fjern_utheving
177 Close=Lukk
178 Close_dialog=Lukk_dialog
179 Close_the_current_database=Lukk_denne_databasen
180 Close_the_help_window=Lukk_hjelpevinduet
181 Close_window=Lukk_vindu
182 Closed_database=Lukket_database
183 Collapse_subtree=Lukk_forgrening
184 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Fargekoder_for_n\u00F8dvendige_og_valgfrie_felter
185 Color_for_marking_incomplete_entries=Farge_for_markering_av_ufullstendige_enheter
186 Column_width=Kolonnebredde
187 Command_line_id=Kommandolinje-id
188 Complete_record=Komplett_form
189 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Fullf\u00F8rte_import_av_felter_fra_CiteSeer
190 Completed_import_from_CiteSeer.=Fullf\u00F8rte_import_fra_CiteSeer
191 Connect=
192 Connect_to_SQL_database=
193 Connect_to_SQL_Database=
194 Connection_to_IEEEXplore_failed=Oppkobling_til_IEEExplore_mislyktes
195 Contained_in=Inneholdt_i
196 Content=Innhold
197 Copied=Kopierte
198 Copied_cell_contents=Kopierte_innhold_av_cellen
199 Copied_key=Kopierte_n\u00F8kkel
200 Copied_keys=Kopierte_n\u00F8kler
201 Copy=Kopier
202 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00F8kkel
203 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filkatalog.
204 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filkatalog.
205
206 Copy_to_clipboard=Kopier_til_utklippstavle
207 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalle_programfilen
208 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_opprette_kontakt_med_en_gnuserv-prosess._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_er_i_gang<BR>og_at_serveren_har_blitt_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
209 Could_not_connect_to_host=Kunne_ikke_koble_til_vert
210 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_koble_opp_mot_vert
211 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_koble_til_Vim-server._Sjekk_at_Vim_kj\u00F8rer<BR>med_riktig_servernavn.
212 Could_not_determine_exception_message.=
213 Could_not_export_entry_types=Kunne_ikke_eksportere_enhetstyper
214 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
215 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_innstillinger
216 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
217 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fant_ikke_noe_passende_importformat.
218
219 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finne_katalog_for_%0-filer:_%1
220 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finne_bilde
221 Could_not_find_layout_file=Fant_ikke_layoutfil
222 Could_not_import_entry_types=Kunne_ikke_importere_enhetstyper
223 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_innstillinger
224 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instansiere_%0_%1
225
226 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instansiere_%0_%1._Har_du_valgt_riktig_katalog?
227
228 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00E5pne_link
229 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_lese_ut_antall_treff
230 Could_not_print_preview=
231 Could_not_resolve_import_format=Kunne_ikke_bestemme_importformat
232 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kunne_ikke_kalle_'gnuclient'-programmet._Kontroller_at_du_har_installert_gnuserv/gnuclient-programmene.
233 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_kj\u00F8re_'vim'-programmet
234 Could_not_save_file=Kunne_ikke_lagre
235 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_lagre_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_st\u00F8ttet.
236 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Fant_ingen_enhet_for_f\u00F8lgende_URL
237 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kunne_ikke_tolke_'citeseerurl'-feltet_for_f\u00F8lgende_enheter
238 Create_group=Opprett_gruppe
239 Created_groups.=Opprettet_grupper.
240
241 crossreferenced_entries_included=refererte_enheter_inkludert
242 Current_content=N\u00E5v\u00E6rende_innhold
243 Current_value=N\u00E5v\u00E6rende_verdi
244 Custom_entry_types=Egendefinerte_enhetstyper
245 Custom_entry_types_found_in_file=Fant_egendefinerte_enhetstyper_i_filen
246 Custom_icon_theme=Egendefinert_ikonsett
247 Custom_icon_theme_file=Ikonsettfil
248 Custom_importers=Egendefinerte_importformat
249 Customize_entry_types=Tilpass_enhetstyper
250 Customize_key_bindings=Sett_opp_hurtigtaster
251 Cut=Klipp_ut
252 cut_entries=klippet_ut
253 cut_entry=klipp_ut_enhet
254 Cut_pr=Klippet_ut
255 Database_\:=
256 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
257 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_endret._Vil_du_lagre_f\u00F8r_du_lukker_den?
258 Database_properties=Databaseegenskaper
259 Date_format=Datoformat
260 Default=Tilbakestill
261 Default_encoding=Standard_koding
262 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
263 Default_look_and_feel=Standard_utseende
264 Default_pattern=Default_pattern
265 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriteria
266 Define_'%0'=Definer_'%0'
267 defined.=er_definert.
268 Delete=Slett
269 Delete_custom=Slett_tilpasset
270 Delete_custom_format=Slett_tilpasset_type
271 delete_entries=slett_enheter
272 Delete_entry=Slett_enhet
273 delete_entry=slett_enhet
274 Delete_multiple_entries=Slett_flere_enheter
275 Delete_rows=Slett_rader
276 Delete_strings=Slett_strenger
277 Deleted=Slettet
278 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Avgrens_felter_med_semikolon,_f.eks.
279 Derby=
280 Descending=Synkende
281 Description=Beskrivelse
282 Deselect_all=Velg_ingen
283 Deselect_all_duplicates=Velg_bort_alle_duplikater
284 Details=Details
285 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Sperr_enhetsskjema_n\u00E5r_flere_enheter_er_valgt
286 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontrolldialogen
287 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselen
288 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_enheter_inneholdt_i_minst_en_av_de_valgte_gruppene.
289 Display_all_error_messages=Vis_alle_feilmeldinger
290 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehjelp
291 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerte_enheter_i_et_inspeksjonsvindu_f\u00F8r_de_legges_til.
292 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_enheter_inneholdt_i_alle_valgte_grupper.
293
294 Display_version=Vis_versjonsnummer
295 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
296 Do_not_abbreviate_names=Ikke_forkort_navn
297 Do_not_autoset=Ikke_sett_linker_automatisk
298 Do_not_import_entry=Ikke_importer_enhet
299 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00c5pne_ingen_filer_ved_oppstart
300 Do_not_overwrite_existing_keys=Ikke_skriv_over_eksisterende_n\u00f8kler
301 Do_not_show_splash_window_at_startup=Ikke_vis_JabRef-informasjonsvindu_ved_oppstart
302 Do_not_show_these_options_in_the_future=Ikke_vis_disse_valgene_igjen
303 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Ikke_introduser_linjeskift_i_f\u00f8lgende_felter_ved_lagring
304 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata:=
305 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Ikke_skriv_de_f\u00F8lgende_feltene_til_XMP-metadata
306
307 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Vil_du_at_JabRef_skal_gj\u00F8re_de_f\u00F8lgende_operasjonene?
308 Docbook=Docbook
309 Done=Ferdig
310 Down=Ned
311 Download=Last_ned
312 Download_completed=Nedlasting_fullf\u00F8rt
313 Download_file=Last_ned_fil
314 Downloading...=Laster_ned...
315
316 Drag_and_Drop_Error=Feil_ved_trekk-og-slipp
317 Drop_%0=Slipp_%0
318 duplicate_BibTeX_key=ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel
319 Duplicate_BibTeX_key.=Duplicate_BibTeX_key.
320 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
321 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_ikke_unik_n\u00F8kkel
322 Duplicate_pairs_found=Duplikatpar_funnet
323 duplicate_removal=fjerning_av_duplikater
324 Duplicate_string_name=Ikke_unikt_navn_p\u00E5_streng
325 Duplicates_found=Duplikater_funnet
326 Duplicates_removed=Duplikater_fjernet
327 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
328 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_enheter_dynamisk_ved_hjelp_av_et_standard_s\u00f8keuttrykk
329 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_enheter_dynamisk_ved_\u00e5_s\u00f8ke_etter_n\u00f8kkelord_i_et_felt
330 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_av_linjene_m\u00E5_v\u00E6re_p\u00E5_den_f\u00F8lgende_formen
331 Edit=Rediger
332 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
333 Edit_entry=Rediger_enhet
334 Edit_file_link=Rediger_link
335 Edit_file_type=Rediger_filtype
336 Edit_group=Rediger_gruppe
337 Edit_journal=Rediger_journal
338 Edit_preamble=Rediger_'preamble'
339 Edit_strings=Rediger_strenger
340 Editor_options=Alternativer_for_redigering
341 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00F8kkel
342 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel
343 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
344 empty_database=tom_database
345 Enable_source_editing=Tillat_redigering_av_kildekode
346 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_av_navn/ord
347 Endnote=Endnote
348 Enter_URL=Skriv_inn_URL
349 Enter_URL_to_download=Skriv_inn_URL_som_skal_lastes_ned
350 entries=enheter
351 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Enheter_kan_ikke_manuelt_legges_til_i_eller_fjernes_fra_denne_gruppen.
352 Entries_exported_to_clipboard=Enheter_eksportert_til_utklippstavle
353 entries_have_undefined_BibTeX_key=enheter_har_udefinert_BibTeX-n\u00f8kkel
354 entries_into_new_database=enheter_i_ny_database
355 entry=enhet
356 Entry_editor=Enhetsskjema
357
358 Entry_has_no_citekey=Enheten_har_ingen_BibTeX-n\u00F8kkel
359 Entry_in_current_database=Enhet_i_eksisterende_database
360 Entry_in_import=Enhet_i_import
361 Entry_preview=Forh\u00E5ndsvisning
362 Entry_table=Hovedtabell
363 Entry_table_columns=Tabellkolonner
364 Entry_type=Enhetstype
365 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00E5_typer_kan_ikke_inneholde_opperom_eller_noen_av_de_f\u00F8lgende_tegnene
366 Entry_types=Enhetstyper
367 Error=Feil
368 Error\:_=
369 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=
370
371 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX_til_XMP:_%0
372 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Feil_ved_tilpassing_av_XMP_for_'%0'...
373 Error_exporting_to_clipboard=Feil_ved_eksport_til_utklippstavle
374 ##Error:_check_your_External_viewer_settings_in_Preferences=Feil:_unders\u00F8k_innstillingene_for_Eksterne_programmer_i_Innstillinger
375 Error_in_field=Feil_i_felt
376 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=
377 Error_occured_when_parsing_entry=En_feil_oppsto_ved_lesing_av_enhet
378 Error_opening_file=Feil_ved_\u00E5pning_av_fil
379 Error_setting_field=Problem_med_\u00E5_sette_felt
380 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX-enheten_til_XMP_%0
381 Error_while_downloading_file\:=
382 Error_while_fetching_from_OIA2=Feil_ved_nedlasting_fra_OIA2
383 Error_while_writing=En_feil_oppsto_ved_skriving
384
385 Error_writing_to_%0_file(s).=Feil_ved_skriving_til_%0_fil(er).
386 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Feil_ved_skriving_av_XMP_til_filen_'%0'
387
388 Establishing_SQL_connection...=
389 Exceptions=Feilinformasjon
390 Existing_file=Eksisterende_fil
391 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstatt_filen?
392 exists.Overwrite?=eksisterer._Skriv_over?
393 Expand_subtree=\u00c5pne_forgrening
394 Export=Eksporter
395 Export_entry_types=Eksporter_enhetstyper
396 Export_name=Navn_p\u00E5_filter
397 Export_preferences=Eksporter_innstillinger
398 Export_preferences_to_file=Eksporter_innstillinger_til_fil
399 Export_properties=Egenskaper_for_eksportfilter
400 Export_to_clipboard=Eksporter_til_utklippstavle
401 Export_to_SQL_database=
402 Exporting=Eksporterer
403 Extension=Etternavn
404 External_changes=Eksterne_endringer
405
406 External_file_links=Eksterne_linker
407 External_files=Eksterne_filer
408 External_programs=Eksterne_programmer
409 External_viewer_called=Eksternt_program_kalt_opp
410 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_lese_gruppedata_(ikke_st\u00f8ttet_versjon:_%0)
411 Fetch=Hent
412 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikasjoner_som_refererer_enheter_i_din_database
413 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
414
415 Fetch_Medline_by_ID=Hent_Medline_ved_hjelp_av_ID
416 Fetched_all_citations_from_target_database.=Hentet_alle_refererende_publikasjoner_fra_CiteSeer.
417 Fetching_Citations=Henter_referanser
418 Fetching_Identifiers=Henter_identifikatorer
419 Fetching_Medline_by_ID...=Henter_Medline_ved_hjelp_av_ID...
420 Fetching_Medline_by_id_...=Henter_Medline_ved_hjelp_av_id...
421 Fetching_Medline_by_term_...=S\u00F8ker_i_Medline_...
422 Field=Felt
423 field=felt
424 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
425 Field_content=Innhold_i_felt
426 Field_name=Feltnavn
427 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_inneholde_opperom_eller_de_f\u00F8lgende_tegnene
428 Field_sizes=Feltst\u00f8rrelser
429
430 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
431 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
432 Fields=Felter
433 File=Fil
434 file=fil
435
436 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00E5pen.
437 File_'%0'_not_found=Fant_ikke_filen_'%0'
438 File_changed=Endret_fil
439 File_directory=Filkatalog
440 File_directory_is_'%0':=Filkatalogen_er_'%0':
441
442 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filkatalogen_er_ikke_satt_eller_eksisterer_ikke!
443
444 File_download=Filnedlasting
445 File_exists=Filen_eksisterer
446 File_extension=Etternavn_p\u00E5_filer
447
448 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_har_blitt_endret_eksternt._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
449 File_not_found=Fant_ikke_filen
450 File_type=Filtype
451 File_updated_externally=Filen_har_blitt_endret_eksternt
452 filename=filnavn
453 Files_opened=Filer_\u00E5pnet
454
455 Filter=Filter
456
457 Finished_autosetting_external_links.=Fullf\u00F8rte_automatisk_setting_av_eksterne_linker.
458 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fullf\u00f8rte_synkronisering_av_%0-linker._Enheter_endret%c_%1.
459 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fullf\u00F8rte_skriving_av_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
460 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=
461 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=Velg_f\u00F8rst_hvilke_enheter_du_vil_generere_n\u00F8kler_for.
462 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpass_tabellbredden_horisontalt
463 Float=Flyt
464 Float_marked_entries=Sorter_merkede_enheter_\u00F8verst
465 Font_Family=Familie
466 Font_Preview=Forh\u00E5ndsvisning
467 Font_Size=St\u00F8rrelse
468 Font_Style=Stil
469 FontSelector=Fontvelger
470 for=for
471 Format_of_author_and_editor_names=Formatering_av_forfatter-_og_redakt\u00F8rnavn
472 Format_String=Formatstreng
473 Format_used=Format_brukt
474 Formatter_Name=Navn_p\u00e5_formaterer
475 Formatter_not_found=Ukjent_formaterer
476 found=funnet
477 Found_%0_plugin(s)=
478 found_in_aux_file=funnet_i_aux-fil
479 Full_name=Fullt_navn
480 General=Generelt
481 General_fields=Generelle_felter
482 Generate=Generer
483 Generate_BibTeX_key=Generere_BibTeX-n\u00F8kkel
484 Generate_keys=Generer_n\u00F8kler
485 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=
486
487 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_n\u00f8kler_automatisk_for_importerte_enheter
488 Generate_now=Generer_n\u00e5
489 Generated_BibTeX_key_for=Genererte_BibTeX-n\u00F8kkel_for
490 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00F8kkel_for
491 Grab=Fang_hurtigtast
492 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_enheter_utenfor_valgte_grupper
493 Gray_out_non-hits=Vis_ikke-treff_i-gr\u00E5tt
494 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-treff
495 Group_properties=Gruppeegenskaper
496
497 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_feile_for_denne_enheten
498 Groups=Gruppering
499 Harvard_RTF=Harvard_RTF
500 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=
501 Help=Hjelp
502
503 Help_contents=Oversikt_over_hjelpefiler
504 Help_on_groups=Hjelp_om_grupper
505 Help_on_key_patterns=Hjelp_om_n\u00F8kkelgenerering
506 Help_on_Preview_Settings=
507 Help_on_Regular_Expression_Search=
508 Hide_non-hits=Skjul_ikke-treff
509 Hide_non-matching_entries=Gjem_ikke-treff
510
511 Hierarchical_context=Gruppehierarki
512 Highlight=Uthev
513 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Uthev_grupper_som_inneholder_alle_valgte_enheter
514 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Uthev_grupper_som_inneholder_minst_en_av_de_valgte_enhetene
515 Highlight_overlapping_groups=Uthev_overlappende_grupper
516 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_bare_\u00e5_s\u00f8ke_i_spesifikke_felt,_skriv_f._eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
517 HTML=HTML
518
519 HTML_table=HTML-tabell
520 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
521 Icon=Ikon
522 Ignore=Ignorer
523 Illegal_type_name=Ugyldig_typenavn
524 Immediate_subgroups=N\u00e6rmeste_undergrupper
525 Import=Importer
526 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_enheten
527 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_enheten
528 Import_cancelled.=Import_kansellert.
529 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importer_data_fra_CiteSeer-database
530 Import_entries=Importer_enheter
531 Import_entry_types=Importer_enhetstyper
532 Import_failed=Import_mislyktes
533 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importer_felter_fra_CiteSeer-database
534 Import_file=Importer_fil
535 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinisjoner
536 Import_name=Navn_p\u00e5_import
537 Import_preferences=Importer_innstillinger
538 Import_preferences_from_file=Importer_innstillinger_fra_fil
539 Import_strings=Importer_strenger
540 Import_to_open_tab=
541 Import_word_selector_definitions=Importer_definisjoner_for_hurtigvelgere
542 Imported_database=Importerte_database
543 Imported_entries=Importerte_enheter
544 Imported_entry_types=Importerte_enhetstyper
545 Imported_from_database=Importerte_fra_databasen
546 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
547 Importing=Importerer
548 Importing_file=Importerer_fil
549 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukjent_format
550 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_brukes_#-tegn_parvis_for_\u00E5_indikere_strenger.
551 Include_abstracts=
552 Include_entries=Inkluder_enheter
553 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_enheter_inneholdt_i_denne_gruppen_eller_en_undergruppe
554 Incremental=Inkrementell
555 Incremental_search=Inkrementelt_s\u00F8k
556 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.
557 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uavhengig_gruppe:_Vis_bare_denne_gruppens_enheter
558 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetreet_ekspandert_i_utgangspunktet
559 Input=Inndata
560 Input_error=Inputfeil
561 Insert=Legg_til
562 Insert_rows=Legg_til_rader
563 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
564 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_enheter_til_WinEdt
565 insert_string_=sett_inn_streng_
566 Insert_URL=Sett_inn_URL
567 integrity=integritet
568 Integrity_check=Integritetssjekk
569 Intersection=Snitt
570 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00F8kkel
571 Invalid_date_format=Ugyldig_datoformat
572 Invalid_URL=Ugyldig_URL
573 Inverted=Invertert
574 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
575 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
576 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
577 jabref=
578 JabRef_help=JabRef-hjelp
579 JabRef_preferences=JabRef-oppsett
580 Journal_abbreviations=Journalforkortelser
581 Journal_list_preview=Forh\u00e5ndsvisning_av_journalliste
582 Journal_name=Journalnavn
583 Keep=Behold
584 Keep_both=Behold_begge
585 Keep_lower=Behold_nederste
586 Keep_upper=Behold_\u00F8verste
587 Key_bindings=Hurtigtaster
588 Key_bindings_changed=Hurtigtaster_endret
589 Key_generator_settings=Innstillinger_for_n\u00F8kkelgenerering
590 Key_pattern=M\u00F8nster
591 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00F8kkelgenerator
592 keys_in_database=n\u00F8kler_i_databasen
593 Keyword=N\u00F8kkelord
594 Label=Navn
595 Language=Spr\u00E5k
596 Last_modified=Sist_endret
597 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
598 Leave_file_in_its_current_directory.=La_filen_ligge_i_katalogen_den_ligger_i_n\u00E5.
599
600 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filene_ligge_i_katalogen_de_ligger_i_n\u00E5.
601 Left=Venstre
602 License=
603 Limit_to_fields=Begrens_til_f\u00F8lgende_felter
604 Limit_to_selected_entries=Begrens_til_valgte_enheter
605
606 Link=Link
607 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
608
609 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
610 Listen_for_remote_operation_on_port=Lytt_etter_fjernoperasjoner_p\u00c3\u00a5_port
611 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=
612 Load_session=Gjenopprett_tilstand
613 Loading_session...=Gjenoppretter_tilstand...
614 localhost=
615 Look_and_feel=Utseende
616 Looking_for_pdf...=Ser_etter_pdf...
617 lower=sm\u00E5_bokstaver
618 Main_%0_directory=Hovedkatalog_for_%0-filer
619 Main_file_directory=
620
621 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
622 Main_PDF_directory=Hovedkatalog_for_PDF-filer
623 Main_PS_directory=Hovedkatalog_for_PS-filer
624 Manage=Sett_opp
625 Manage_custom_exports=Sett_opp_eksterne_eksportfiltre
626 Manage_custom_imports=Sett_opp_eksterne_importfiltre
627 Manage_external_file_types=Sett_opp_eksterne_filtyper
628 Manage_journal_abbreviations=Sett_opp_journalforkortelser
629 Mark_entries=Merk_enheter
630 Mark_entry=Merk_enhet
631 Mark_new_entries_with_addition_date=Merk_nye_enheter_med_dato
632 Mark_new_entries_with_owner_name=Merk_nye_enheter_med_navn_p\u00E5_eier
633 Marked_selected=Merket_valgte_enheter
634 Medline_entries_fetched=Medline-enheter_hentet
635 Memory_Stick_Mode=
636 Menu_and_label_font_size=St\u00F8rrelse_av_menyfonter
637 Merged_external_changes=Inkorporerte_eksterne_endringer
638 Messages=Meldinger
639 Messages_and_Hints=Beskjeder_og_hint
640 MIS_Quarterly=MIS_Quarterly
641 Modification_of_field=Endring_av_felt
642 Modified_group_"%0".=Endret_gruppen_"%0".
643 Modified_groups=Endrede_grupper
644 Modified_string=Endret_streng
645 Modify=Endre
646 modify_group=endre_gruppe
647 MODS=MODS
648 Move=Flytt
649 Move_down=Flytt_ned
650 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flytt_enheter_i_valgte_grupper_\u00F8verst
651 Move_external_links_to_'file'_field=Flytt_eksterne_linker_til_'file'-feltet
652 Move_file_to_file_directory=Flytt_fil_til_filkatalog.
653 Move_files_to_file_directory.=Flytt_filer_til_filkatalog.
654 move_group=flytt_gruppe
655 Move_string_down=Flytt_streng_ned
656 Move_string_up=Flytt_streng_opp
657 Move_up=Flytt_opp
658 Moved_group_"%0".=Flyttet_gruppen_"%0".
659 MS_Office_2007=MS_Office_2007
660 MySQL=
661 MySQL_database=
662 Name=Navn
663 Name_formatter=Navneformaterer
664 Natbib_style=Natbib-stil
665
666 Native_file_dialog=System-fildialog
667 nested_aux_files=n\u00F8stede_aux-filer
668 New=Ny
669 new=ny
670 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
671 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-enhet
672 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
673 New_content=Nytt_innhold
674 New_database_created.=Opprettet_ny_database.
675 New_field_value=Ny_verdi
676 New_file=Ny_fil
677 New_file_link_(INSERT)=Ny_link_(INSERT)
678 New_group=Ny_gruppe
679 New_string=Ny_streng
680 Next_entry=Neste_enhet
681 No_%0_found=Fant_ingen_%0
682 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_endringer_funnet.
683 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_spesifisert
684 no_database_generated=ingen_database_generert
685 No_databases_saved.=Ingen_databaser_lagret.
686 No_duplicates_found=Ingen_duplikater_funnet
687 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_enheter_funnet._Kontroller_at_du_bruker_riktig_importfilter.
688 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fant_ingen_enheter_for_s\u00F8keteksten_'%0'
689 No_entries_imported.=Ingen_enheter_importert.
690 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_enheter_valgt.
691 No_entries_selected=Ingen_enheter_valgt
692 No_entries_selected.=Ingen_enheter_valgt.
693 No_exceptions_have_ocurred.=
694 No_files_found.=Ingen_filer_funnet.
695 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Bare_behandle_kommandolinjevalg.
696 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_forkortes.
697 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_ekspanderes.
698 No_Medline_entries_found.=Ingen_Medline-enheter_funnet
699
700 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
701 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_definert_og_fant_ingen_filer_med_navn_tilsvarende_BibTeX-n\u00f8kkelen
702 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=
703 No_references_found=Ingen_referanser_funnet
704 No_saved_session_found.=Fant_ingen_lagret_tilstand.
705 No_url_defined=Ingen_url_er_definert
706 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_funnet_i_
707 not=ikke
708 not_found=ikke_funnet
709 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_lagret_(ingen_filer_\u00E5pne)
710 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_merke_til_at_enheten_som_skaper_problemet_har_blitt_valgt.
711 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Merk_at_du_m\u00E5_spesifisere_det_fullstendige_klassenavnet_for_utseendet,
712 Nothing_to_redo=Ingenting_\u00E5_gjenta
713 Nothing_to_undo=Ingenting_\u00E5_angre
714 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
715 Number_of_references_to_fetch?=Antall_referanser_som_skal_hentes?
716 occurences=treff
717 OK=OK
718 Ok=OK
719 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=En_eller_flere_linker_er_av_typen_'%0'_som_er_udefinert._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
720 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00f8kler_vil_bli_skrevet_over._Fortsett?
721 Only_one_item_is_supported=Bare_ett_element_av_gangen_er_st\u00F8ttet
722 Open=\u00C5pne
723 Open_BibTeX_database=\u00C5pne_BibTeX-database
724 Open_database=\u00C5pne_database
725 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00E5r_en_ny_enhet_opprettes
726 Open_file=\u00C5pne_fil
727 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00C5pne_sist_viste_databaser_ved_oppstart
728 Open_PDF_or_PS=\u00C5pne_PDF_eller_PS
729 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00C5pne_h\u00F8yreklikkmeny_med_Ctrl+venstre_knapp
730 Open_URL_or_DOI=\u00C5pne_URL_eller_DOI
731 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument_Spreadsheet
732 Opened_database=\u00C5pnet_database
733 Opening=\u00C5pner
734 Opening_preferences...=\u00C5pner_innstillinger...
735
736 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
737 OpenOffice_CSV=
738 Operation_canceled.\n=Operasjonen_avbrutt.\n
739 Operation_not_supported=Operasjonen_er_ikke_st\u00F8ttet
740 Optional_fields=Valgfrie_felter
741 Options=Valg
742 or=eller
743 out_of=ut_av
744 Output=Output
745 Output_or_export_file=Lagre_eller_eksporter_fil
746 Override=Skriv_over
747 Override_default_file_directories=
748
749 Override_default_font_settings=Overstyr_standardfonter
750 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=
751 Overwrite=Skriv_over
752 Overwrite_existing_field_values=Skriv_over_eksisterende_verdier
753 Overwrite_keys=Skriv_over_n\u00F8kler
754 pairs_processed=par_revidert
755 Password_\:=
756 Paste=Lim_inn
757 paste_entries=lim_inn
758 paste_entry=lim_inn
759 Paste_from_clipboard=Lim_inn_fra_utklippstavle
760 Pasted=Limte_inn
761
762 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_definert
763 Path_to_HTML_viewer=Sti_til_HTML-leser
764 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
765 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
766 Path_to_PDF_viewer=Sti_til_PDF-leser
767 Path_to_PS_viewer=Sti_til_PS-leser
768
769 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
770 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
771 PDF_directory=
772 PDF_does_not_exist=PDF-filen_finnes_ikke
773 Personal_journal_list=Personlig_journalliste
774 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
775 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Vennligst_sjekk_maskinens_nettverksforbindelse.
776 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_inn_et_navn_for_gruppen.
777 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_inn_et_s\u00F8kebegrep._For_eksempel,_for_\u00E5_s\u00F8ke_i_alle_felter_etter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_\u00E5_s\u00F8ke_i_<b>Author</b>-feltet_etter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_etter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
778 Please_enter_a_semicolon_or_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers).=Du_m\u00E5_oppgi_en_semikolon-_eller_kommaseparert_liste_av_Medline-IDer_(tall).
779 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Vennligst_skriv_inn_feltet_som_skal_s\u00F8kes_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00f8kkelordet_\u00e5_s\u00F8ke_etter_(f._eks._<b>electrical</b>).
780 Please_enter_the_string's_label=Skriv_inn_et_navn_for_strengen
781 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=Se_i_JabRef-manualen_for_informasjon_om_bruk_av_CiteSeer-verkt\u00F8yene
782 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Vennligst_se_JabRef-dokumentasjonen_for_informasjon_om_bruk_av_CiteSeer-verkt\u00F8yene.
783 Please_select_an_importer=Vennligst_velg_et_importformat
784 Please_select_an_importer.=Velg_et_importfilter.
785 Please_select_exactly_one_group_to_move.=Velg_eksakt_en_gruppe_for_flytting.
786 Please_specify_the_=
787 Please_wait_until_it_has_finished.=Vennligst_vent_til_den_er_fullf\u00F8rt.
788 Possible_duplicate_entries=Mulige_duplikater
789 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_duplikat_av_eksisterende_enhet._Klikk_for_\u00e5_h\u00e5ndtere.
790 Preamble=Preamble
791 Preferences=Oppsett
792 Preferences_recorded.=Lagret_oppsett.
793 Preview=Forh\u00E5ndsvisning
794 Previous_entry=Forrige_enhet
795 Primary_sort_criterion=Prim\u00e6rt_sorteringskriterium
796 Print_Preview=
797 Printing_Entry_Preview=
798 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_\u00E5_lese_enhet
799 Processing_=Arbeider_
800 Program_output=Output_fra_program
801 PS_directory=
802 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_enheter_til_eksternt_program_(%0)
803 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_enheter_til_Emacs
804 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
805 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_enheter_til_Vim
806 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_til_WinEdt
807 Push_to_LatexEditor=
808 Pushed_citations_to_%0=
809 Pushed_citations_to_Emacs=Sendte_enheter_til_Emacs
810 Pushed_citations_to_Vim=Sendte_enheter_til_Vim
811 Pushed_citations_to_WinEdt=Sendte_referanser_til_WinEdt
812 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Sendte_referanser_til_de_f\u00F8lgende_radene_til
813 Quit_JabRef=Avslutt_JabRef
814 Quit_synchronization=Avslutt_synkronisering
815 Raw_source=Kilde
816 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
817 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=
818 Redo=Gjenta
819 Reference_database=Referansedatabase
820 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
821 References_found=Referanser_funnet
822 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_enheter_inneholdt_b\u00e5de_i_denne_gruppen_og_gruppen_over
823 Refresh_view=Oppdater
824 Regular_Expression=Regul\u00e6ruttrykk
825 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_enhetstypene?
826 Remote_operation=
827 Remote_server_port=
828 Remove=Fjern
829 Remove_all?=Fjern_alle?
830 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
831 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Remove_all_subgroups_of_"%0"?
832 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_doble_kr\u00f8llparenteser_rundt_BibTeX-felter_ved_innlasting.
833 Remove_duplicates=Fjern_duplikater
834 Remove_entry_from_import=Fjern_enhet_fra_import
835 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_enheter_fra_denne_gruppen
836 Remove_entry_type=Slett_enhetstype
837 Remove_file_link_(DELETE)=Slett_link_(DELETE)
838 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
839 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
840 Remove_group=Fjern_gruppe
841 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
842 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
843 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
844 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
845 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
846 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
847 Remove_link=Slett_link
848 Remove_old_entry=Fjern_gammel_enhet
849 Remove_selected_strings=Slett_valgte_strenger
850 remove_string_=slett_streng_
851 Removed_entry_type.=Slettet_enhetstype.
852 Removed_group_"%0".=Fjernet_gruppen_"%0"
853 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernet_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
854 Removed_string=Fjernet_streng
855
856 Rename_to_match_citekey=Endre_navn_for_\u00E5_samsvare_med_BibTeX-n\u00F8kkel
857 Renamed_string=Endret_navn_p\u00e5_streng
858 Replace=
859 Replace_(regular_expression)=Erstatt_(regul\u00e6ruttrykk)
860 Replace_comma_by_and_where_appropriate=Bytt_ut_komma_med_'and'_der_det_passer
861 Replace_string=Erstatt_streng
862 Replace_with=Erstatt_med
863 Replaced=Erstattet
864 Required_fields=N\u00F8dvendige_felter
865 Reset_all=Tilbakestill_alle
866 Reset_file_type_definitons=Gjenopprett_opprinnelige_filtyper
867 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00E5_opp_strenger_for_alle_felter_unntatt
868 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00E5_opp_strenger_kun_for_standard_BibTeX-felter
869 resolved=tatt_h\u00E5nd_om
870 Results=Resultater
871 Revert_to_original_source=Resett_til_opprinnelig_kildekode
872 Review=Kommentarer
873 Review_changes=Se_over_endringer
874 Right=H\u00f8yre
875 root=
876 Save=Lagre
877 Save_all_finished.=Fullf\u00F8rte_lagring_av_alle_databaser
878
879 Save_all_open_databases=Lagre_alle_\u00E5pne_databaser
880 Save_before_closing=Lagre_f\u00F8r_databasen_lukkes
881 Save_database=Lagre_database
882 Save_database_as_...=Lagre_database_som_...
883 Save_entries_in_their_original_order=Lagre_enheter_i_opprinnelig_rekkef\u00f8lge
884 Save_failed=Lagring_mislyktes
885 Save_failed_during_backup_creation=Lagring_mislyktes_ved_opprettelse_av_sikkerhetskopi
886 Save_failed_while_committing_changes=Lagring_mislyktes_ved_sluttf\u00f8ring_av_endringer
887 Save_in_default_table_sort_order=Lagre_i_standardsortering_for_tabell
888 Save_ordered_by_author/editor/year=Lagre_sortert_etter_author/editor/year
889 Save_selected_as_...=Lagre_valgte_som_...
890 Saved_database=Lagret_database
891 Saved_selected_to=Lagret_valgte_i
892 Saved_session=Lagret_tilstand
893 Saving=Lagrer
894 Saving_all_databases...=Lagrer_alle_databaser...
895 Saving_database=Lagrer_database
896 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
897 Scan=S\u00F8k
898 Search=S\u00F8k
899 Search_All_Fields=S\u00F8k_i_alle_felter
900 Search_all_fields=S\u00F8k_i_alle_felter
901 Search_error=Feil_ved_s\u00F8k
902 Search_expression=S\u00F8keuttrykk
903 Search_for=S\u00F8k_etter
904 Search_general_fields=S\u00f8k_i_generelle_felter
905 Search_IEEEXplore=
906
907 Search_IEEExplore=S\u00F8k_IEEExplore
908 Search_optional_fields=S\u00f8k_i_valgfrie_felter
909 Search_required_fields=S\u00f8k_i_n\u00f8dvendige_felter
910 Search_Specified_Field(s)=S\u00F8k_spesifiserte_felt(er)
911 Searched_database._Global_number_of_hits=
912 Searched_database._Number_of_hits=S\u00F8kte_gjennom_basen._Antall_treff
913 Searching_for_%0_file=S\u00F8ker_etter_%0-fil
914 Searching_for_duplicates...=S\u00F8ker_etter_duplikater...
915
916 Searching_for_files=S\u00F8ker_etter_filer
917 Secondary_sort_criterion=Andre_sorteringskriterium
918 Select=Velg
919 Select_a_Zip-archive=Velg_ZIP-fil
920 Select_action=Select_action
921 Select_all=Velg_alle
922 Select_Classpath_of_New_Importer=Velg_classpath_for_nytt_importformat
923 Select_encoding=Velg_koding
924 Select_entries_in_group_selection=Velg_enheter_i_valgte_grupper
925 Select_entry_type=Velg_enhetstype
926 Select_external_application=Velg_ekstern_applikasjon
927 Select_file_from_ZIP-archive=Velg_fil_fra_ZIP-fil
928 Select_format=Velg_format
929 Select_icon=Velg_ikon
930 Select_matches=Velg_treff
931 Select_new_ImportFormat_Subclass=Velg_klasse_for_nytt_importformat
932 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=Velg_trenodene_for_\u00E5_inspisere_og_akseptere_eller_avsl\u00E5_endringer
933 Selected_entries=Valgte_enheter
934 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
935 Server_Hostname_\:=
936 Server_Type_\:=
937
938 Set/clear_fields=Sett/fjern_felter
939 Set_field=Sett_felt
940 Set_fields=Sett_felter
941 Set_general_fields=Tilpass_generelle_felter
942 Set_main_external_file_directory=Sett_hovedkatalog_for_eksterne_linker
943 Set_table_font=Velg_tabellfont
944 Settings=Innstillinger
945 Setup_selectors=Sett_opp_ordlister
946 Short_form=Kort_form
947 Shortcut=Snarvei
948 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
949 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Etternavn'
950 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Etternavn,_Fornavn'
951 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
952 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
953 Show_CiteSeer_column=Vis_CiteSeer-kolonne
954 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_\u00E5_bekrefte_sletting_av_enheter
955 Show_description=Vis_beskrivelse
956 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
957 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_enheter_*utenfor*_valgte_grupper
958
959 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
960 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
961 Show_last_names_only=Vis_bare_etternavn
962 Show_names_unchanged=Vis_navn_uforandret
963 Show_one_less_rows=Vis_en_rad_mindre
964 Show_one_more_row=Vis_en_rad_mer
965 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
966 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
967 Show_required_fields=Vis_n\u00F8dvendige_felter
968 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
969 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00E5r_en_ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
970 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00E5r_en_tom_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
971 Simple_HTML=Enkel_HTML
972 Size=St\u00f8rrelse
973 Skip=Hopp_over
974 Skipped_-_No_PDF_linked=Hoppet_over_-_ingen_PDF-fil_linket
975 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Hoppet_over_-_PDF-filen_finnes_ikke
976
977 Skipped_entry.=Hoppet_over_enhet.
978 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
979 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
980
981 Sort_order=Sortering
982 sort_subgroups=sorter_undergrupper
983 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterte_alle_undergrupper_rekursivt.
984 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterte_n\u00e6rmeste_undergrupper.
985 source_edit=redigering_av_kilde
986 Special_Name_Formatters=Spesielle_navneformaterere
987 Special_table_columns=Spesielle_kolonner
988 SQL_connection_established.=
989 Start_incremental_search=Start_inkrementelt_s\u00F8k
990 Start_search=Start_s\u00f8k
991 Starting_import=Starter_import
992 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_enheter_statisk_ved_manuell_tildeling
993 Status=Status
994 Stop=Stopp
995 Store=Lagre
996 Store_journal_abbreviations=Lagre_journalforkortelser
997 Store_string=Lagre_streng
998 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Lagre_de_f\u00f8lgende_feltene_med_kr\u00f8llparenteser_rundt_store_bokstaver
999 Stored_definition_for_type=Lagret_typedefinisjon
1000 Stored_entry=Lagret_enhet
1001 Strings=Strenger
1002 Strings_for_database=Strenger_for_database
1003 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
1004 Suggest=Foresl\u00E5
1005 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Bytter_mellom_fullt_og_forkortet_journalnavn_dersom_navnet_er_kjent.
1006 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-linker
1007 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_linker
1008 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-linker...
1009 Table_appearance=Tabelloppsett
1010 Table_background_color=Bakgrunnsfarge_for_tabell
1011 Table_grid_color=Farge_p\u00e5_linjer_i_tabell
1012 Table_text_color=Tekstfarge_i_tabell
1013 Tabname=Tabnavn
1014 Target_file_cannot_be_a_directory.=M\u00E5lfilen_kan_ikke_v\u00e6re_en_katalog.
1015 Tertiary_sort_criterion=Tredje_sorteringskriterium
1016 Test=Test
1017 Text_Input_Area=Inndatafelt
1018 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tillatt_i_BibTeX-felter
1019 The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Applikasjonen_'%0'_assosiert_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_startes.
1020 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformatet_er_ugyldig
1021
1022 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodingen_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00F8lgende_tegnene:_
1023 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Nedlastingen_fra_CiteSeer_ga_ingen_resultater.
1024 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_versjonen_tilbyr_en_ny_m\u00E5te_\u00E5_h\u00E5ndtere_linker_til_eksterne_filer.<br>For_\u00E5_dra_nytte_av_dette_m\u00E5_linkene_dine_endres_til_det_nye_formatet,_og<br>JabRef_m\u00E5_konfigureres_for_\u00E5_vise_de_nye_linkene.
1025 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
1026 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>har_blitt_endret<BR>eksternt!
1027 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_inneholder_allerede_de_valgte_enhetene.
1028 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_v\u00E6re_et_tall.
1029 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
1030 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_tegnet_'#'.
1031 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Lagre-operasjonen_er_avhengig_av_en_gyldig_import-operasjon.
1032 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_inneholder_en_eller_flere_BibTeX-enheter.\nVil_du_importere_disse_som_nye_enheter_i_den_\u00E5pne_databasen?
1033 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00e6ruttrykket_<b>%0</b>_er_ugyldig%c
1034 The_search_is_case_insensitive.=S\u00f8ket_skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
1035 The_search_is_case_sensitive.=S\u00F8ket_skiller_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
1036 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_har_blitt_slettet_lokalt
1037 The_type_name_can_not_contain_spaces.=Typenavnet_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
1038 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=URL-feltet_ser_ut_til_\u00E5_v\u00e6re_tomt_for_enhet_nummer_
1039 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Det_finnes_mulige_duplikater_(merket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_har_blitt_h\u00e5ndtert._Fortsette?
1040 There_is_no_entry_type=Ingen_enhetstype
1041 this_button_will_update=denne_knappen_vil_oppdatere
1042 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_databasen_ble_lagret_fra_en_eldre_versjon_av_JabRef.
1043 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_enheten_har_ingen_BibTeX-n\u00F8kkel._Generer_n\u00F8kkel_n\u00E5?
1044 This_entry_is_incomplete=Denne_enheten_er_ufullstendig
1045 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_enhetstypen_kan_ikke_slettes.
1046 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Denne_eksterne_linken_er_av_typen_'%0'_som_er_udefinert._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
1047 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppen_inneholder_enheter_basert_p\u00e5_manuell_tilordning._Enheter_kan_tilordnes_til_denne_gruppen_ved_\u00e5_velge_dem_og_deretter_trekke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hjelp_av_h\u00f8yreklikkmenyen._Alle_enheter_tilordnet_til_denne_gruppen_m\u00e5_ha_en_unik_n\u00f8kkel._N\u00f8kkelen_kan_endres_til_enhver_tid_s\u00e5_lenge_den_forblir_unik.
1048 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvor
1049 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_stemmer_med_regul\u00e6ruttrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1050 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1051 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_inneholder_n\u00F8kkelordet_<b>%1</b>
1052 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
1053 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klipp-og-lim-vindu._F\u00F8rst_last_inn_eller_kopier_tekst_til_inndatafeltet._Deretter_kan_du_merke_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
1054
1055 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=
1056 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_\u00E5_unders\u00F8ke_hver_av_%0-linkene,_og_sjekke_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_bli_gitt_valg<BR>for_\u00E5_l\u00F8se_problemet.
1057 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operasjonen_krever_at_alle_valgte_enheter_har_definerte_BibTeX-n\u00F8kler.
1058 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operasjonen_krever_minst_en_enhet.
1059 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operasjonen_krever_at_en_eller_flere_enheter_er_valgt.
1060 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=Denne_operasjonen_vil_flytte_alle_eskterne_linker_fra_'pdf'-_og_'ps'-feltene_til_'%0'-feltet._Fortsette?
1061 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_\u00e5_sette_opp,_g\u00e5_til_<B>Verkt\u00f8y_->_Sett_opp_journalforkortelser</b>
1062 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
1063 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00E5ndsvisning
1064 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingskontroll
1065 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00F8kepanel
1066 Try_different_encoding=Pr\u00f8v_en_annen_tegnkoding
1067 Type=Type
1068 Type_set_to_'other'=Type_satt_til_'other'
1069 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_journalnavn_for_de_valgte_enhetene
1070 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderte_%0_journalnavn.
1071 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_tilgang_til_LyX-pipe
1072 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_opprette_grafisk_grensesnitt
1073 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00E5pne_fil.
1074 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00E5pne_link._Applikasjonen_'%0'_assosiert_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kalles.
1075 Unable_to_parse_the_following_URL=Kunne_ikke_tolke_f\u00F8lgende_URL
1076 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_lese_standard_ikonsettfil.
1077 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_lese_ikonsettfil
1078 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
1079 Undefined_file_type=Udefinert_filtype
1080 Undo=Angre
1081 Union=Union
1082 Unknown_bibtex_entries=Ukjente_BibTeX-enheter
1083 unknown_edit=ukjent_endring
1084 unknown_entry_type=ukjent_enhetstype
1085 Unknown_export_format=Ukjent_eksportformat
1086 Unmark_all=Fjern_merking_fra_alle
1087 Unmark_entries=Fjern_merking
1088 Unmark_entry=Fjern_merking
1089 Unmarked_selected=Fjernet_merking_fra_valgte_enheter
1090 Unpack_EndNote_filter_set=Pakk_ut_EndNote-filtersett
1091 Unpacked_file.=Pakket_ut_fil.
1092 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Ikke_st\u00F8ttet_versjon_av_klassen_%0:_%1
1093 untitled=uten_navn
1094 Up=Opp
1095 Update_to_current_column_widths=Bruk_n\u00E5v\u00E6rende_kolonnebredder
1096 Updated_group_selection=Updated_group_selection
1097 Updating_entries...=Oppdaterer_enheter...
1098 Upgrade_external_links=Oppgrader_eksterne_linker
1099 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Oppgrader_eksterne_PDF-_og_PS-linker_til_\u00E5_bruke_'%0'-feltet.
1100 Upgrade_file=Oppgrader_fil
1101 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Oppgrader_gamle_eksterne_linker_for_\u00E5_bruke_den_nye_funksjonen
1102 Upgraded_links.=Oppgraderte_linker.
1103 UPPER=STORE_BOKSTAVER
1104 Upper_Each_First=Stor_Forbokstav
1105 Upper_first=Stor_forbokstav_f\u00F8rst
1106 usage=bruk
1107 Use_antialiasing_font=Bruk_glattet_font
1108 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Bruk_autokomplettering_for_f\u00F8lgende_felter
1109 Use_custom_icon_theme=Bruk_egendefinert_ikonsett
1110 Use_default_viewer=Bruk_standardprogram_for_filtypen
1111 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Bruk_inspeksjonsvindu_ogs\u00E5_n\u00E5r_bare_\u00e9n_enhet_importeres.
1112 Use_native_file_dialog=Bruk_system-fildialog
1113 Use_other_look_and_feel=Bruk_annet_utseende
1114 Use_Regular_Expression_Search=
1115 Use_regular_expressions=Bruk_"regular_expressions"
1116 Use_the_following_delimiter_character(s)=Use_the_following_delimiter_character(s)
1117 User_does_not_have_sufficient_privileges.\n=
1118 Username_\:=
1119 Uses_default_application=Bruker_standardprogram
1120 Value_cleared_externally=Verdien_slettet_eksternt
1121 Value_set_externally=Verdi_satt_eksternt
1122 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_kj\u00F8rer,_og_at_den_angitte_lyxpipe_stemmer
1123 View=Vis
1124 Vim_Server_Name=Navn_p\u00E5_Vim-server
1125 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00E5_ArXiv
1126 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_duplikater_som_ikke_er_blitt_h\u00e5ndtert_n\u00e5r_inspeksjonsvinduet_lukkes
1127 Warn_before_overwriting_existing_keys=Gi_advarsel_f\u00f8r_eksisterende_n\u00f8kler_skrives_over
1128 Warning=Advarsel
1129 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=Advarsel:_kunne_ikke_fullf\u00F8re_reparasjon_av_filen;_filen_kan_v\u00e6re_\u00F8delagt._Feilmelding
1130 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_det_finnes_en_lik_BibTeX-n\u00F8kkel
1131 Warnings=Advarsler
1132 web_link=link
1133
1134 What_do_you_want_to_do?=Hva_vil_du_gj\u00F8re?
1135 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00e5r_n\u00f8kkelord_legges_til_eller_fjernes_skill_dem_med
1136 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=
1137 with=med
1138 Word=Ord
1139 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-enheten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1140 Write_XMP=Skriv_XMP
1141 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1142 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_databasen?
1143
1144 Writing_XMP=Skriver_XMP
1145 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1146 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_enhetene...
1147 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1148 Wrong_file_format=Feil_filformat
1149 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1150 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1151
1152 XMP-annotated_PDF=XMP-annotert_PDF
1153 XMP_Export_Privacy_Settings=Innstillinger_for_XMP-eksport
1154 XMP_metadata=XMP-metadata
1155 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_funnet_i_PDF:_%0
1156 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_valgt_et_nytt_spr\u00E5k._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_dette_skal_tre_i_kraft.
1157 You_have_changed_the_look_and_feel_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_endret_instillingen_for_utseende._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_dette_skal_tre_i_kraft.
1158 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_feltet._Original_verdi
1159
1160 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldig_s\u00F8keuttrykk_'%0'.
1161 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_m\u00e5_velge_et_filnavn_for_\u00e5_lagre_journalforkortelser
1162 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Du_m\u00E5_skrive_et_heltall_i_tekstfeltet_for
1163 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=Du_m\u00E5_velge_et_navn_for_enhetstypen.
1164 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_de_nye_hurtigtastene_skal_fungere.
1165 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_m\u00E5_velge_minst_\u00E9n_rad_f\u00F8r_du_kan_bruke_denne_operasjonen.
1166 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_m\u00E5_sette_b\u00E5de_BibTeX-n\u00F8kkel_og_%0-katalog
1167 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_hurtigtaster_har_blitt_lagret.
1168 The_following_fetchers_are_available:=
1169 Could_not_find_fetcher_'%0'=
1170 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=
1171 Please_wait!=
1172 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=
1173 Open_SPIRES_entry=
1174 Move/Rename_file=
1175 File_moved=
1176 Move_file_failed=
1177 Could_not_move_file=
1178 Could_not_find_file_'%0'.=
1179 Move/rename_file=
1180 Number_of_entries_successfully_imported=
1181 Import_canceled_by_user=
1182 Fetch_Citeseer=
1183 Error_fetching_from_Citeseer\:\\n=
1184 Progress:_%0_of_%1=
1185 Error_while_fetching_from_JSTOR=
1186 Fetching_Medline_by_id...=
1187 Fetching_Medline_by_term...=
1188 Medline_import_canceled=
1189 Please_enter_a_valid_number=
1190 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=
1191 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=
1192 Error_while_fetching_from_Spires\:_=
1193 Error_fetching_from_Citeseer\:\\n=
1194 Connect_to_external_SQL_database=
1195 Export_to_external_SQL_database=
1196
1197 Show_results_in_dialog=
1198 Global_search=
1199 Show_search_results_in_a_window=
1200 Search_results=
1201 Move_file_to_file_directory?=
1202 Rename_to_'%0'=
1203 Move_to_file_directory=
1204
1205 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=
1206
1207 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=
1208 Protected_database=
1209 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=
1210 Database_protection=
1211 Unable_to_save_database=
1212 Unable_to_open_link.=
1213
1214