Imported Upstream version 2.11~beta2+ds
[debian/jabref.git] / src / main / resources / resource / JabRef_da.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.55 (https://github.com/koppor/popeye)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_udtrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
10 %0_export_successful=%0-eksport_lykkedes
11 %0_field_set=%0-felt_sat
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_udtrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finde_filen_'%0'<BR>linket_til_fra_posten_'%1'</HTML>
16 <no_field>=<ingen_felter>
17 <select>=<v\u00e6lg>
18 <select_word>=<v\u00e6lg_ord>
19 A_string_with_this_label_already_exists=Der_findes_allerede_en_streng_med_dette_navn
20 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(ISO-forkortelse)
21 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(MEDLINE-forkortelse)
22 Abbreviate_names=Forkort_navn
23 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_tidsskriftsnavn.
24 Abbreviation=Forkortelse
25 About_JabRef=Om_JabRef
26 Abstract=Sammendrag
27 Accept=Accepter
28 Accept_change=Accepter_\u00e6ndring
29 Action=Handling
30 Add=Tilf\u00f8j
31 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00f8j_en_(kompileret)_egendefineret_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_beh\u00f8ver_ikke_at_v\u00e6re_p\u00e5_JabRefs_classpath.
32
33 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00f8j_en_kompileret_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_beh\u00f8ver_ikke_at_v\u00e6re_i_din_classpath.
34 add_entries_to_group=tilf\u00f8j_poster_til_gruppe
35 Add_entry_selection_to_this_group=F\u00f8j_valgte_poster_til_denne_gruppe
36 Add_from_folder=Tilf\u00f8j_fra_mappe
37 Add_from_jar=Tilf\u00f8j_fra_jar-fil
38 add_group=tilf\u00f8j_gruppe
39 Add_Group=Tilf\u00f8j_gruppe
40 Add_new=Tilf\u00f8j_ny
41 Add_Subgroup=Tilf\u00f8j_undergruppe
42 Add_to_group=Tilf\u00f8j_i_gruppe
43 Added_group_"%0".=Tilf\u00f8jede_gruppe_"%0".
44 Added_new=Tilf\u00f8jede_ny
45 Added_string=Tilf\u00f8jede_streng
46 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Desuden,_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_indeholder_<b>%1</b>_kan_f\u00f8jes_manuelt_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem,_og_enten_tr\u00e6kke_dem_over_eller_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_tilf\u00f8jer_udtrykket_<b>%1</b>_til_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt._Poster_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem_og_derefter_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_fjerner_udtrykket_<b>%1</b>_fra_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt.
47 Advanced=Avanceret
48 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerede_filtyper_vil_blive_slettet._Forts\u00e6t?
49 All_Entries=Alle_poster
50 All_entries=Alle_poster
51 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_posterne_af_denne_type_vil_blive_klassificeret_som_typel\u00f8se._Forts\u00e6t?
52 All_fields=Alle_felter
53 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
54 Allow_editing_in_table_cells=Tillad_redigering_af_celler_i_tabellen
55 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_fejl_opstod_ved_hentning_fra_OIA2-kilde_(%0):
56 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_fejl_opstod_ved_l\u00e6sning_af_'%0'
57 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0'\:=En_SAXException_forekom_ved_l\u00e6sning_af_'%0':
58 and=og
59 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_i_JabRef-jar\:
60 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_skal_v\u00e6re_tilg\u00e6ngelig_i_CLASSPATH_n\u00e6ste_gang,_du_starter_JabRef.
61 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>
62 Appearance=Udseende
63 Append=Tilf\u00f8j
64 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Tilf\u00f8j_indhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00e5bne_database
65 Append_database=F\u00f8j_til_database
66 append_the_selected_text_to_bibtex_key=tilf\u00f8j_den_valgte_tekst_til_BibTeX-n\u00f8glen
67 Application=Applikation
68 Apply=Udf\u00f8r
69 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumenterne_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Afslutter.
70 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=F\u00f8j_valgte_poster_eksklusivt_til_denne_gruppe
71 Assign_new_file=Tildel_ny_fil
72 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=F\u00f8j_den_oprindelige_gruppes_poster_til_denne_gruppe?
73 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=Tilf\u00f8jede_%0_poster_til_gruppen_"%1".
74 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=Tilf\u00f8jede_1_post_til_gruppen_"%0".
75 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=Plug-in'en_'net.sf.jabref.core'_skal_v\u00e6re_tilstede.
76 Attach_%0_file=Tilf\u00f8j_%0-fil
77 Attach_URL=Tilf\u00f8j_URL
78 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Fors\u00f8g_at_s\u00e6tte_%0-link_automatisk_for_dine_poster._Dette_virker,_hvis_en_%0-fil_i_dit_%0-bibliotek_eller_et_underbibliotek<BR>har_navn_lignende_en_posts_BibTeX-n\u00f8gle,_plus_efternavn.
79 Attempting_SQL_export...=Fors\u00f8ger_SQL-eksport...
80 Auto=Auto
81 Autodetect_format=Autodetekter_format
82 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00f8gle
83 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00f8gler
84 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
85 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00f8gler
86
87 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00f8glen
88 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_kun_filer_med_navn_som_svarer_til_BibTeX-n\u00f8glen
89 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
90 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
91 Automatically_created_groups=Genererede_grupper_automatisk
92 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingspanel_n\u00e5r_du_skifter_til_en_database,_som_ikke_indeholder_grupper
93
94 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_dubletter_automatisk
95 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingspanel_n\u00e5r_du_skifter_til_en_database,_som_indeholder_grupper
96 Autoset=S\u00e6t_automatisk
97 Autoset_%0_field=Automatisk_udfyldning_af_%0-felt
98 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=S\u00e6t_%0-links_automatisk._Tillad_overskrivning_af_eksisterende_links.
99 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=S\u00e6t_%0-links_automatisk._Overskriv_ikke_eksisterende_links.
100 Autoset_external_links=S\u00e6t_links_automatisk
101 Autosetting_links=S\u00e6tter_links_automatisk
102 AUX_file_import=AUX-fil_import
103 Available_export_formats=Tilg\u00e6ngelige_eksportformater
104 Available_fields=Tilg\u00e6ngelige_felter
105 Available_import_formats=Tilg\u00e6ngelige_importformater
106 Background_color_for_optional_fields=Baggrundsfarve_for_valgfrie_felter
107 Background_color_for_required_fields=Baggrundsfarve_for_obligatoriske_felter
108 Backup_old_file_when_saving=Lav_sikkerhedskopi_ved_gemning
109 Beta_version=Betaversion
110 BibTeX_key=BibTeX-n\u00f8gle
111 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00f8glen_er_unik
112 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00f8gle_er_ikke_sat._Angiv_et_navn_for_den_hentede_file
113 BibTeX_source=BibTeX-kilde
114 BibTeXML=BibTeXML
115 Binding=Genvejstast
116 Broken_link=Ugyldigt_link
117 Browse=Gennemse
118 by=med
119 Cancel=Annuller
120 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_f\u00f8je_poster_til_en_gruppe_uden_at_generere_n\u00f8gler._Vil_du_generere_n\u00f8gler_nu?
121 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_\u00e6ndring
122 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
123 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
124 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00f8jre.
125 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_op.
126 case_insensitive=skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
127 case_sensitive=skelner_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
128 Case_sensitive=Skeln_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
129 change_assignment_of_entries=\u00e6ndre_tildeling_af_poster
130 Change_case=\u00c6ndre_store/sm\u00e5_bogstaver
131 Change_entry_type=\u00c6ndre_posttype
132
133 Change_file_type=\u00c6ndre_filtype
134 change_key=\u00e6ndre_n\u00f8gle
135 Change_of_Grouping_Method=\u00c6ndre_grupperingsmetode
136 change_preamble=\u00c6ndre_pr\u00e6ambel
137 change_string_content=\u00e6ndre_strengdefinition
138 change_string_name=\u00e6ndre_navn_p\u00e5_streng
139 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=\u00c6ndre_ops\u00e6tning_for_tabelkollonner_og_generelle_felter_for_anvende_den_nye_funktion
140 change_type=\u00e6ndre_type
141 changed_=\u00e6ndret_
142 Changed_font_settings=\u00e6ndrede_skrifttypeindstillinger
143 Changed_language_settings=\u00c6ndrede_sprogindstillinger
144 Changed_look_and_feel_settings=\u00c6ndrede_brugerfladeindstillinger
145 Changed_preamble=\u00c6ndrede_pr\u00e6ambel
146 Changed_type_to=\u00c6ndrede_type_til
147 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00f8lgende_tegn
148 Check_existing_%0_links=Tjek_eksisterende_%0-links
149 Check_links=Tjek_eksterne_links
150 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=V\u00e6lg_URL_som_skal_hentes._Den_forh\u00e5ndsvalgte_adresse_henviser_til_en_liste_gjort_tilg\u00e6ngelig_af_JabRef-udviklerne.
151 Cite_command=Citations-kommando
152 Class_name=Klassenavn
153 Clear=Ryd
154 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
155 Clear_field=Ryd_felt
156
157 Clear_fields=Ryd_felter
158 Clear_highlight=Ryd_fremh\u00e6vning
159 Close=Luk
160 Close_dialog=Luk_dialog
161 Close_the_current_database=Luk_denne_database
162 Close_the_help_window=Luk_hj\u00e6lp-vinduet
163 Close_window=Luk_vindue
164 Closed_database=Lukkede_database
165 Collapse_subtree=Luk_forgrening
166 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Farvekoder_for_n\u00f8dvendige_og_valgfrie_felter
167 Color_for_marking_incomplete_entries=Farve_til_markering_af_ufuldst\u00e6ndige_poster
168 Column_width=Kolonnebredde
169 Command_line_id=Kommandolinje-id
170 Complete_record=Komplet_post
171 Connect=Tilslut
172 Connect_to_SQL_database=Tilslut_til_SQL-database
173 Connection_to_IEEEXplore_failed=Tilslutning_til_IEEExplore_mislykkedes
174 Contained_in=Indeholdt_i
175 Content=Indhold
176 Copied=Kopierede
177 Copied_cell_contents=Kopierede_indhold_af_cellen
178 Copied_key=Kopierede_n\u00f8gle
179 Copied_keys=Kopierede_n\u00f8gler
180 Copy=Kopier
181 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00f8gle
182 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filbibliotek.
183 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filbibliotek.
184
185 Copy_to_clipboard=Kopier_til_udklipsholder
186 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalde_programfilen
187 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_forbinde_til_Vim-server._Tjek_at_Vim_kj\u00f8rer<BR>med_korrekt_servernavn.
188 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
189 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_indstillinger
190 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
191 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fandt_ikke_noget_passende_importformat.
192
193 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finde_bibliotek_til_%0-filer:_%1
194 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finde_billede
195 Could_not_find_layout_file=Fandt_ikke_layoutfil
196 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_indstillinger
197 Could_not_instantiate_%0=Kunne_ikke_instantiere_%0
198 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1
199
200 Could_not_instantiate_%0._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instantiere_%0._Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
201
202 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00e5bne_link
203 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_tolke_antal_af_match
204 Could_not_print_preview=Kunne_ikke_printe_forh\u00e5ndsvisning
205 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_k\u00f8re_'vim'-programmet
206 Could_not_save_file=Kunne_ikke_gemme_fil
207 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_gemme_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_underst\u00f8ttet.
208 Created_groups.=Oprettede_grupper.
209
210 crossreferenced_entries_included=refererede_poster_inkluderet
211 Current_content=Nuv\u00e6rende_indhold
212 Current_value=Nuv\u00e6rende_v\u00e6rdi
213 Custom_entry_types=Brugerdefinerede_posttyper
214 Custom_entry_types_found_in_file=Fandt_brugerdefinerede_posttyper_i_filen
215 Custom_importers=Brugerdefinerede_importformater
216 Customize_entry_types=Tilpas_posttyper
217 Customize_key_bindings=Ops\u00e6tning_af_genvejstaster
218 Cut=Klip
219 cut_entries=klippede_poster
220 cut_entry=klip_post
221 Cut_pr=Klippede
222 Database_\:=Database:
223 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
224 Database_properties=Databaseegenskaber
225 Date_format=Datoformat
226 Default=Standard
227 Default_encoding=Standard_kodning
228 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
229 Default_look_and_feel=Standard-udseende
230 Default_pattern=Standardm\u00f8nster
231 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriterier
232 Define_'%0'=Definer_'%0'
233 Delete=Slet
234 Delete_custom_format=Slet_brugerdefineret_type
235 delete_entries=slet_poster
236 Delete_entry=Slet_post
237 delete_entry=slet_post
238 Delete_multiple_entries=Slet_flere_poster
239 Delete_rows=Slet_r\u00e6kker
240 Delete_strings=Slet_strenge
241 Deleted=Slettet
242 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Afgr\u00e6ns_felter_med_semikolon,_f.eks.
243 Descending=Faldende
244 Description=Beskrivelse
245 Deselect_all=V\u00e6lg_ingen
246 Deselect_all_duplicates=Frav\u00e6lg_alle_dubletter
247 Details=Detaljer
248 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Deaktiver_postredigering_n\u00e5r_flere_poster_er_valgt
249 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontroldialog
250 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselsdialog
251 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_poster_indeholdt_i_mindst_en_af_de_valgte_grupper.
252 Display_all_error_messages=Vis_alle_fejlmeddelelser
253 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehj\u00e6lp
254 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerede_poster_i_et_inspektionsvindue_f\u00f8r_de_tilf\u00f8jes.
255 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_poster_indeholdt_i_alle_valgte_grupper.
256
257 Display_version=Vis_versionsnummer
258 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
259 Do_not_abbreviate_names=Forkort_ikke_navn
260 Do_not_autoset=S\u00e6t_ikke_links_automatisk
261 Do_not_import_entry=Importer_ikke_post
262 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00c5bn_ingen_filer_ved_opstart
263 Do_not_overwrite_existing_keys=Overskriv_ikke_eksisterende_n\u00f8gler
264 Do_not_show_splash_window_at_startup=Vis_ikke_JabRef-opstartsvindue
265 Do_not_show_these_options_in_the_future=Vis_ikke_disse_valg_igen
266 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Introducer_ikke_linjeskift_i_f\u00f8lgende_felter_ved_gemning
267 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Skriv_ikke_f\u00f8lgende_felter_til_XMP-metadata:
268
269 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Skal_JabRef_udf\u00f8re_de_f\u00f8lgende_operationer?
270 DocBook=DocBook
271 Down=Ned
272 Download=Download
273 Download_completed=Download_fuldf\u00f8rt
274 Download_file=Download_fil
275 Downloading...=Downloader...
276
277 Drag_and_Drop_Error=Fejl_ved_tr\u00e6k-og-slip
278 Drop_%0=Slip_%0
279 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00f8glen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
280 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_Ikke-unik_n\u00f8gle
281 Duplicate_pairs_found=Dubletpar_fundet
282 duplicate_removal=fjernelse_af_dubletter
283 Duplicate_string_name=Ikke-unikt_navn_p\u00e5_streng
284 Duplicates_found=Dubletter_fundet
285 Duplicates_removed=Dubletter_fjernet
286 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
287 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_poster_dynamisk_ved_hj\u00e6lp_af_et_standard_s\u00f8geudtryk
288 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_poster_dynamisk_ved_at_s\u00f8ge_efter_n\u00f8gleord_i_et_felt
289 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_linje_skal_v\u00e6re_p\u00e5_f\u00f8lgende_form
290 Edit=Rediger
291 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
292 Edit_entry=Rediger_post
293 Edit_file_link=Rediger_link
294 Edit_file_type=Rediger_filtype
295 Edit_group=Rediger_gruppe
296 Edit_journal=Rediger_journal
297 Edit_preamble=Rediger_pr\u00e6ambel
298 Edit_strings=Rediger_tekststrenge
299 Editor_options=Alternativer_for_redigering
300 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00f8gle
301 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00f8gle._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
302 empty_database=tom_database
303 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_af_navn/ord
304 Endnote=Endnote
305 Enter_URL=Skriv_URL
306 Enter_URL_to_download=Skriv_URL_som_skal_hentes
307 entries=poster
308 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Poster_kan_ikke_manuelt_tilf\u00f8jes_eller_fjernes_fra_denne_gruppe.
309 Entries_exported_to_clipboard=Poster_eksporteret_til_udklipsholder
310 entries_have_undefined_BibTeX_key=poster_har_udefineret_BibTeX-n\u00f8gle
311 entries_into_new_database=poster_i_ny_database
312 entry=post
313 Entry_editor=Postredigering
314
315 Entry_in_current_database=Post_i_aktuelle_database
316 Entry_in_import=Post_i_import
317 Entry_preview=Forh\u00e5ndsvisning
318 Entry_table=Hovedtabel
319 Entry_table_columns=Tabelkolonner
320 Entry_type=Posttype
321 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00e5_typer_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_nogle_af_f\u00f8lgende_tegn
322 Entry_types=Posttyper
323 Error=Fejl
324 Error\:_=Fejl:_
325
326 Error_converting_BibTeX_to_XMP\:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX_til_XMP:_%0
327 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Fejl_ved_konvertering_af_XMP_for_'%0'...
328 Error_exporting_to_clipboard=Fejl_ved_eksport_til_udklipsholder
329 Error_in_field=Fejl_i_felt
330 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=Fejl_ved_opstart_af_plugin-system._Starter_uden_-_funktionalitet_mangler_m\u00e5ske.
331 Error_occured_when_parsing_entry=En_fejl_opstod_ved_l\u00e6sning_af_post
332 Error_opening_file=Fejl_ved_\u00e5bning_af_fil
333 Error_setting_field=Problem_med_at_s\u00e6tte_felt
334 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX-posten_til_XMP_%0
335 Error_while_downloading_file\:=Fejl_under_hentning_af_fil:
336 Error_while_writing=En_fejl_opstod_ved_skrivning
337
338 Error_writing_to_%0_file(s).=Fejl_ved_skrivning_til_%0_fil(er).
339 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Fejl_ved_skrivning_af_XMP_til_filen_'%0'
340
341 Establishing_SQL_connection...=Etablerer_SQL-forbindelse...
342 Exceptions=Fejlinformation
343 Existing_file=Eksisterende_fil
344 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstat_filen?
345 exists._Overwrite?=eksisterer._Overskriv?
346 Expand_subtree=\u00c5bn_forgrening
347 Export=Eksporter
348 Export_name=Navn_p\u00e5_filter
349 Export_preferences=Eksporter_indstillinger
350 Export_preferences_to_file=Eksporter_indstillinger_til_fil
351 Export_properties=Egenskaber_for_eksportfilter
352 Export_to_clipboard=Eksporter_til_udklipsholder
353 Export_to_SQL_database=Eksporter_til_SQL-database
354 Exporting=Eksporterer
355 Extension=Efternavn
356 External_changes=Eksterne_\u00e6ndringer
357
358 External_file_links=Eksterne_links
359 External_files=Eksterne_filer
360 External_programs=Eksterne_programmer
361 External_viewer_called=Eksternt_program_kaldt
362 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version\:_%0)=Kunne_ikke_l\u00e6se_gruppedata_(ikke-underst\u00f8ttet_version:_%0)
363 Fetch=Hent
364 Field=Felt
365 field=felt
366 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
367 Field_content=Indhold_i_felt
368 Field_name=Feltnavn
369 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_f\u00f8lgende_tegn
370 Field_sizes=Feltst\u00f8rrelser
371
372 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
373 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
374 File=Fil
375 file=fil
376
377 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00e5ben.
378 File_'%0'_not_found=Filen_'%0'_ikke_fundet
379 File_changed=Fil_\u00e6ndret
380 File_directory_is_'%0'\:=Filbiblioteket_er_'%0':
381
382 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filbiblioteket_er_ikke_sat_eller_eksisterer_ikke!
383
384 File_download=Filhentning
385 File_exists=Filen_eksisterer
386 File_extension=Efternavn_p\u00e5_filer
387
388 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_er_blevet_\u00e6ndret_eksternt._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
389 File_not_found=Fil_ikke_fundet
390 File_type=Filtype
391 File_updated_externally=Filen_er_blevet_\u00e6ndret_eksternt
392 filename=filnavn
393 Files_opened=Filer_\u00e5bnet
394
395 Filter=Filter
396
397 Finished_autosetting_external_links.=Fuldf\u00f8rte_automatisk_udfyldning_af_eksterne_links.
398 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fuldf\u00f8rte_synkronisering_af_%0-links._Poster_\u00e6ndret%c_%1.
399 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fuldf\u00f8rte_skrivning_af_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
400 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=Fuldf\u00f8rte_skrivning_af_XMP_for_%0-fil_(sprang_over_%1,_%2_fejl).
401 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=V\u00e6lg_f\u00f8rst_hvilke_poster_du_vil_generere_n\u00f8gler_for.
402 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpas_tabelbredden_horisontalt
403 Float=Flyt
404 Float_marked_entries=Sorter_m\u00e6rkede_poster_\u00f8verst
405 Font_Family=Skrifttype-familie
406 Font_Preview=Skrifttype-forh\u00e5ndsvisning
407 Font_Size=Skriftst\u00f8rrelse
408 Font_Style=Skrifttype-stil
409 FontSelector=Skrifttypev\u00e6lger
410 for=for
411 Format_of_author_and_editor_names=Formattering_af_forfatter-_og_redakt\u00f8rnavn
412 Format_String=Formatstreng
413 Format_used=Format_brugt
414 Formatter_Name=Navn_p\u00e5_formatering
415 Formatter_not_found=Ukendt_formatering
416 found=fundet
417 Found_%0_plugin(s)=%0_plugin(s)_fundet
418 found_in_aux_file=fundet_i_aux-fil
419 Full_name=Fuldt_navn
420 General=Generelt
421 General_fields=Generelle_felter
422 Generate=Generer
423 Generate_BibTeX_key=Generer_BibTeX-n\u00f8gle
424 Generate_keys=Generer_n\u00f8gler
425 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Generer_n\u00f8gler_f\u00f8r_gemning_(for_poster_uden_n\u00f8gle)
426
427 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_automatisk_n\u00f8gler_for_importerede_poster
428 Generate_now=Generer_nu
429 Generated_BibTeX_key_for=Genererede_BibTeX-n\u00f8gle_for
430 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00f8gle_for
431 Grab=Fang_genvejstast
432 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_poster_udenfor_valgte_grupper
433 Gray_out_non-hits=Skraver_ikke-tr\u00e6ffere
434 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-tr\u00e6ffere
435 Group_properties=Gruppeegenskaber
436
437 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_fejle_for_denne_post
438 Groups=Gruppering
439 Harvard_RTF=Harvard_RTF
440 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
441 Help=Hj\u00e6lp
442
443 Help_contents=Oversigt_over_hj\u00e6lpefiler
444 Help_on_groups=Hj\u00e6lp_om_grupper
445 Help_on_key_patterns=Hj\u00e6lp_om_n\u00f8glegenerering
446 Help_on_Preview_Settings=Hj\u00e6lp_om_indstillinger_for_forh\u00e5ndsvisning
447 Help_on_Regular_Expression_Search=Hj\u00e6lp_om_s\u00f8gning_med_regul\u00e6re_udtryk
448 Hide_non-hits=Skjul_ikke-tr\u00e6ffere
449 Hide_non-matching_entries=Skjul_ikke-tr\u00e6ffende_poster
450
451 Hierarchical_context=Gruppehierarki
452 Highlight=Fremh\u00e6v
453 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Fremh\u00e6v_grupper_som_indeholder_alle_valgte_poster
454 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Fremh\u00e6v_grupper_som_indeholder_mindst_en_af_de_valgte_poster
455 Highlight_overlapping_groups=Fremh\u00e6v_overlappende_grupper
456 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_kun_at_s\u00f8ge_i_specifikke_felter,_skriv_f.eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
457 HTML=HTML
458
459 HTML_table=HTML-tabel
460 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
461 Icon=Ikon
462 Ignore=Ignorer
463 Immediate_subgroups=N\u00e6rmeste_undergrupper
464 Import=Importer
465 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_post
466 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_post
467 Import_entries=Importer_poster
468 Import_failed=Import_mislykkedes
469 Import_file=Importer_fil
470 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinitioner
471 Import_name=Navn_p\u00e5_import
472 Import_preferences=Importer_indstillinger
473 Import_preferences_from_file=Importer_indstillinger_fra_fil
474 Import_strings=Importer_strenge
475 Import_to_open_tab=Importer_til_\u00e5bent_faneblad
476 Import_word_selector_definitions=Importer_definitioner_for_hurtigv\u00e6lgere
477 Imported_database=Importerede_database
478 Imported_entries=Importerede_poster
479 Imported_from_database=Importerede_fra_databasen
480 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
481 Importing=Importerer
482 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukendt_format
483 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_bruges_#-tegn_parvis_for_at_indikere_strenge.
484 Include_abstracts=Inkluder_abstracts
485 Include_entries=Inkluder_poster
486 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_poster_indeholdt_i_denne_gruppe_eller_en_undergruppe
487 Incremental=Inkrementel
488 Incremental_search=Inkrementel_s\u00f8gning
489 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Inkrementel_s\u00f8gning_fejlede._Gentag_s\u00f8gning_fra_toppen.
490 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uafh\u00e6ngig_gruppe:_Vis_kun_denne_gruppes_poster
491 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetr\u00e6et_ekspanderet_som_udgangspunkt
492 Input=Input
493 Input_error=Inputfejl
494 Insert=Tilf\u00f8j
495 Insert_rows=Tilf\u00f8j_r\u00e6kker
496 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
497 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
498 insert_string_=inds\u00e6t_streng_
499 Insert_URL=Inds\u00e6t_URL
500 Integrity_check=Integritetstjek
501 Intersection=F\u00e6llesm\u00e6nge
502 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00f8gle
503 Invalid_date_format=Ugyldigt_datoformat
504 Invalid_URL=Ugyldig_URL
505 Inverted=Inverteret
506 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
507 JabRef_help=JabRef-hj\u00e6lp
508 JabRef_preferences=JabRef-indstillinger
509 Journal_abbreviations=Tidsskriftsforkortelser
510 Journal_list_preview=Forh\u00e5ndsvisning_af_tidsskriftsliste
511 Journal_name=Tidsskriftsnavn
512 Keep=Behold
513 Keep_both=Behold_begge
514 Keep_lower=Behold_nederste
515 Keep_upper=Behold_\u00f8verste
516 Key_bindings=Genvejstaster
517 Key_bindings_changed=Genvejstaster_\u00e6ndret
518 Key_generator_settings=Indstillinger_for_n\u00f8glegenerering
519 Key_pattern=M\u00f8nster
520 keys_in_database=n\u00f8gler_i_databasen
521 Keyword=N\u00f8gleord
522 Label=Navn
523 Language=Sprog
524 Last_modified=Sidst_\u00e6ndret
525 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
526 Leave_file_in_its_current_directory.=Lad_filen_ligge_i_biblioteket,_den_ligger_i_nu.
527
528 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filerne_ligge_i_biblioteket,_de_ligger_i_nu.
529 Left=Venstre
530 License=Licens
531 Limit_to_fields=Begr\u00e6ns_til_f\u00f8lgende_felter
532 Limit_to_selected_entries=Begr\u00e6ns_til_valgte_poster
533
534 Link=Link
535 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
536
537 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
538 Listen_for_remote_operation_on_port=Lyt_efter_fjernoperationer_p\u00e5_port
539 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=Hent_og_gem_indstillinger_fra/til_jabref.xml_ved_opstart_(memory_stick-tilstand)
540 Load_session=Hent_session
541 Loading_session...=Henter_session...
542 Look_and_feel=Udseende
543 Looking_for_pdf...=Leder_efter_pdf...
544 lower=sm\u00e5_bogstaver
545 Main_file_directory=Hovedbibliotek
546
547 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
548 Main_PDF_directory=Hovedbibliotek_for_PDF-filer
549 Main_PS_directory=Hovedbibliotek_for_PS-filer
550 Manage=Ops\u00e6t
551 Manage_custom_exports=Ops\u00e6t_eksterne_eksportfiltre
552 Manage_custom_imports=Ops\u00e6t_eksterne_importfiltre
553 Manage_external_file_types=Ops\u00e6t_eksterne_filtyper
554 Manage_journal_abbreviations=Ops\u00e6t_tidsskriftsforkortelser
555 Mark_entries=M\u00e6rk_poster
556 Mark_entry=M\u00e6rk_post
557 Mark_new_entries_with_addition_date=M\u00e6rk_nye_poster_med_dato
558 Mark_new_entries_with_owner_name=M\u00e6rk_nye_poster_med_navn_p\u00e5_ejer
559 Marked_selected=M\u00e6rkede_valgte_poster
560 Memory_Stick_Mode=Memory_Stick-tilstand
561 Menu_and_label_font_size=St\u00f8rrelse_p\u00e5_menuskrifttyper
562 Merged_external_changes=Inkorporerede_eksterne_\u00e6ndringer
563 Messages=Meddelelser
564 Messages_and_Hints=Meddelelser_og_advarsler
565 Modification_of_field=\u00c6ndring_af_felt
566 Modified_group_"%0".=\u00e6ndrede_gruppen_"%0".
567 Modified_groups=\u00e6ndrede_grupper
568 Modified_string=\u00e6ndrede_streng
569 Modify=\u00c6ndre
570 modify_group=\u00e6ndre_gruppe
571 MODS=MODS
572 Move=Flyt
573 Move_down=Flyt_ned
574 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flyt_poster_i_valgte_grupper_til_toppen
575 Move_external_links_to_'file'_field=Flyt_eksterne_links_til_'file'-feltet
576 Move_files_to_file_directory.=Flyt_filer_til_bibliotek.
577 move_group=flyt_gruppe
578 Move_string_down=Flyt_streng_ned
579 Move_string_up=Flyt_streng_op
580 Move_up=Flyt_op
581 Moved_group_"%0".=Flyttede_gruppen_"%0".
582 MS_Office_2007=MS_Office_2007
583 MySQL=MySQL
584 MySQL_database=MySQL_database
585 Name=Navn
586 Name_formatter=Navneformatering
587 Natbib_style=Natbib-stil
588
589 nested_aux_files='nestede'_aux-filer
590 New=Ny
591 new=ny
592 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
593 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-post
594 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
595 New_content=Nyt_indhold
596 New_database_created.=Opprettede_ny_database.
597 New_field_value=Ny_v\u00e6rdi
598 New_file=Ny_fil
599 New_file_link_(INSERT)=Nyt_link_(INSERT)
600 New_group=Ny_gruppe
601 New_string=Ny_streng
602 Next_entry=N\u00e6ste_post
603 No_%0_found=Fandt_ingen_%0
604 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_\u00e6ndringer_fundet.
605 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_specificeret
606 no_database_generated=ingen_database_genereret
607 No_duplicates_found=Ingen_dubletter_fundet
608 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_poster_fundet._Kontroller_at_du_bruger_korrekt_importfilter.
609 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fandt_ingen_poster_for_s\u00f8geteksten_'%0'
610 No_entries_imported.=Ingen_poster_importeret.
611 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_poster_valgt.
612 No_entries_selected.=Ingen_poster_valgt.
613 No_exceptions_have_ocurred.=Der_er_ikke_sket_nogen_undtagelser.
614 No_files_found.=Ingen_filer_fundet.
615 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Processer_kun_kommandolinjevalg.
616 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_forkortes.
617 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_ekspanderes.
618
619 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
620 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_defineret_og_fandt_ingen_filer_med_navn_svarende_til_BibTeX-n\u00f8glen
621 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=Ingen_plugins_blev_fundet_i_f\u00f8lgende_foldere:
622 No_references_found=Ingen_referencer_fundet
623 No_saved_session_found.=Fandt_ingen_gemt_tilstand.
624 No_url_defined=Ingen_URL_er_defineret
625 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_fundet_i_
626 not=ikke
627 not_found=ikke_fundet
628 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_gemt_(ingen_filer_\u00e5bne)
629 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_m\u00e6rke_til_at_posten,_som_skaber_problemet,_er_blevet_valgt.
630 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Bem\u00e6rk_at_du_skal_specificere_det_fuldst\u00e6ndige_klassenavn_for_udseendet,
631 Nothing_to_redo=Ingenting_at_gentage
632 Nothing_to_undo=Ingenting_at_fortryde
633 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
634 Number_of_references_to_fetch?=Antal_referencer_som_skal_hentes?
635 occurences=forekomster
636 Ok=OK
637 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Et_eller_flere_links_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
638 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00f8gler_vil_blive_overskrevet._Forts\u00e6t?
639 Only_one_item_is_supported=Kun_et_element_af_gangen_underst\u00f8ttes
640 Open=\u00c5bn
641 Open_BibTeX_database=\u00c5bn_BibTeX-database
642 Open_database=\u00c5bn_database
643 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00e5r_en_ny_post_oprettes
644 Open_file=\u00c5bn_fil
645 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00c5bn_sidst_viste_databaser_ved_opstart
646 Open_PDF_or_PS=\u00c5bn_PDF_eller_PS
647 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00c5bn_h\u00f8jreklikmenu_med_Ctrl+venstre_knap
648 Open_URL_or_DOI=\u00c5bn_URL_eller_DOI
649 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument-regneark
650 Opened_database=\u00c5bnede_database
651 Opening=\u00c5bner
652 Opening_preferences...=\u00c5bner_indstillinger...
653
654 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
655 OpenOffice_CSV=OpenOffice_CSV
656 Operation_canceled.\n=Operationen_afbrudt.\n
657 Operation_not_supported=Operation_ikke_underst\u00f8ttet
658 Optional_fields=Valgfri_felter
659 Options=Valg
660 or=eller
661 out_of=af
662 Output=Output
663 Output_or_export_file=Gem_eller_eksporter_fil
664 Override=Tilsides\u00e6t
665 Override_default_file_directories=Tilsides\u00e6t_standard_fil-biblioteker
666
667 Override_default_font_settings=Tilsides\u00e6t_standardskrifttyper
668 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=tilsides\u00e6t_BibTeX-n\u00f8glen_til_fordel_for_den_valgte_n\u00f8gle
669 Overwrite=Overskriv
670 Overwrite_existing_field_values=Overskriv_eksisterende_v\u00e6rdier
671 Overwrite_keys=Overskriv_n\u00f8gler
672 pairs_processed=par_revideret
673 Password_\:=Kodeord:
674 Paste=Inds\u00e6t
675 paste_entries=inds\u00e6t_poster
676 paste_entry=inds\u00e6t_post
677 Paste_from_clipboard=Inds\u00e6t_fra_udklipsholder
678 Pasted=Indsat
679
680 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_defineret
681 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
682 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
683
684 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
685 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
686 PDF_directory=PDF-bibliotek
687 PDF_does_not_exist=PDF-filen_findes_ikke
688 Personal_journal_list=Personlig_tidsskriftsliste
689 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
690 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_et_navn_til_gruppen.
691 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_et_s\u00f8geudtryk._For_eksempel,_for_at_s\u00f8ge_i_alle_felter_efter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_at_s\u00f8ge_i_<b>Author</b>-feltet_efter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_efter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
692 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Skriv_venligsts_feltet_som_skal_s\u00f8ges_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00f8gleordet_at_s\u00f8ge_efter_(f.eks._<b>electrical</b>).
693 Please_enter_the_string's_label=Skriv_et_navn_for_strengen
694 Please_select_an_importer.=V\u00e6lg_venligst_et_importfilter.
695 Please_select_exactly_one_group_to_move.=V\u00e6lg_pr\u00e6cis_\u00e9n_gruppe_til_flytning.
696 Please_specify_the_=Angiv_venligst_
697 Possible_duplicate_entries=Mulige_dubletter
698 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_dublet_af_eksisterende_post._Klik_for_at_l\u00f8se_problemet.
699 Preamble=Pr\u00e6ambel
700 Preferences=Indstillinger
701 Preferences_recorded.=Indstillinger_gemt.
702 Preview=Forh\u00e5ndsvisning
703 Previous_entry=Forrige_post
704 Primary_sort_criterion=Prim\u00e6rt_sorteringskriterium
705 Print_Preview=Udskriftsvisning
706 Printing_Entry_Preview=Udskriver_forh\u00e5ndsvisning_af_post
707 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_at_l\u00e6se_post
708 Processing_=Arbejder_
709 Program_output=Output_fra_program
710 PS_directory=PS-bibliotek
711 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_poster_til_eksternt_program_(%0)
712 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_poster_til_Emacs
713 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
714 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_poster_til_Vim
715 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
716 Push_to_LatexEditor=Send_til_LatexEditor
717 Pushed_citations_to_%0=Referencer_sendt_til_%0
718 Pushed_citations_to_Emacs=Referencer_sendt_til_Emacs
719 Pushed_citations_to_Vim=Referencer_sendt_til_Vim
720 Pushed_citations_to_WinEdt=Referencer_sendt_til_WinEdt
721 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Referencer_for_de_f\u00f8lgende_r\u00e6kker_sendt_til
722 Quit_JabRef=Afslut_JabRef
723 Quit_synchronization=Afslut_synkronisering
724 Raw_source=Kilde
725 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
726 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Omarranger_faneblade_alfabetisk_efter_titel
727 Redo=Gentag
728 Reference_database=Referencedatabase
729 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
730 References_found=Referencer_fundet
731 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_poster_indeholdt_b\u00e5de_i_denne_gruppe_og_gruppe_over
732 Refresh_view=Opdater
733 Regular_Expression=Regul\u00e6rudtryk
734 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_posttyper?
735 Remote_operation=Fjernstyring
736 Remote_server_port=Port_til_fjernstyring
737 Remove=Fjern
738 Remove_all?=Fjern_alle?
739 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
740 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Fjern_alle_undergrupper_af_"%0"?
741 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_dobbelte_kr\u00f8llede_parenteser_omkring_BibTeX-felter_ved_indl\u00e6sning.
742 Remove_duplicates=Fjern_dubletter
743 Remove_entry_from_import=Fjern_post_fra_import
744 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_poster_fra_denne_gruppe
745 Remove_entry_type=Slet_posttype
746 Remove_file_link_(DELETE)=Slet_link_(DELETE)
747 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
748 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
749 Remove_group=Fjern_gruppe
750 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
751 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
752 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
753 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
754 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
755 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
756 Remove_link=Slet_link
757 Remove_old_entry=Fjern_gammel_post
758 Remove_selected_strings=Slet_valgte_strenge
759 remove_string_=slet_streng_
760 Removed_group_"%0".=Fjernede_gruppen_"%0"
761 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernede_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
762 Removed_string=Streng_fjernet
763
764 Renamed_string=\u00e6ndrede_navn_p\u00e5_streng
765 Replace_(regular_expression)=Erstat_(regul\u00e6rudtryk)
766 Replace_string=Erstat_streng
767 Replace_with=Erstat_med
768 Replaced=Erstattet
769 Required_fields=Obligatoriske_felter
770 Reset_all=Nulstil_alle
771 Reset_file_type_definitons=Genopret_oprindelige_filtyper
772 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00e5_strenge_op_for_alle_felter_undtagen
773 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00e5_kun_strenge_op_for_standard_BibTeX-felter
774 resolved=l\u00f8st
775 Results=Resultater
776 Revert_to_original_source=Ret_tilbage_til_oprindelig_kildekode
777 Review=Kommentarer
778 Review_changes=Gennemse_\u00e6ndringer
779 Right=H\u00f8jre
780 Save=Gem
781 Save_all_finished.=Alle_databaser_gemt
782
783 Save_all_open_databases=Gem_alle_\u00e5bne_databaser
784 Save_before_closing=Gem_f\u00f8r_databasen_lukkes
785 Save_database=Gem_database
786 Save_database_as_...=Gem_database_som_...
787 Save_entries_in_their_original_order=Gem_poster_i_oprindelig_r\u00e6kkef\u00f8lge
788 Save_failed=Gemning_mislykkedes
789 Save_failed_during_backup_creation=Gemning_mislykkedes_ved_oprettelse_af_sikkerhedskopi
790 Save_failed_while_committing_changes=Gemning_mislykkedes_ved_inddatering_af_\u00e6ndringer
791 Save_ordered_by_author/editor/year=Gem_sorteret_efter_author/editor/year
792 Save_selected_as_...=Gem_valgte_som_...
793 Saved_database=Database_gemt
794 Saved_selected_to=Gemte_valgte_i
795 Saved_session=Tilstand_gemt
796 Saving=Gemmer
797 Saving_all_databases...=Gemmer_alle_databaser...
798 Saving_database=Gemmer_database
799 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
800 Scan=S\u00f8g
801 Search=S\u00f8g
802 Search_all_fields=S\u00f8g_i_alle_felter
803 Search_error=Fejl_ved_s\u00f8gning
804 Search_expression=S\u00f8geudtryk
805 Search_for=S\u00f8g_efter
806 Search_general_fields=S\u00f8g_i_generelle_felter
807 Search_IEEEXplore=S\u00f8g_i_IEEEXplore
808 Search_optional_fields=S\u00f8g_i_valgfrie_felter
809 Search_required_fields=S\u00f8g_i_obligatoriske_felter
810 Search_specified_field(s)=S\u00f8g_specificerede_felt(er)
811 Searched_database._Global_number_of_hits=Database_gennems\u00f8gt._Globalt_antal_match
812 Searched_database._Number_of_hits=Database_gennems\u00f8gt._Antal_match
813 Searching_for_%0_file=S\u00f8ger_efter_%0-fil
814 Searching_for_duplicates...=S\u00f8ger_efter_dubletter...
815
816 Searching_for_files=S\u00f8ger_efter_filer
817 Secondary_sort_criterion=Sekund\u00e6rt_sorteringskriterium
818 Select=V\u00e6lg
819 Select_a_Zip-archive=V\u00e6lg_ZIP-fil
820 Select_action=V\u00e6lg_handling
821 Select_all=V\u00e6lg_alle
822 Select_Classpath_of_New_Importer=V\u00e6lg_classpath_for_nyt_importformat
823 Select_encoding=V\u00e6lg_tegnkodning
824 Select_entries_in_group_selection=V\u00e6lg_poster_i_valgte_grupper
825 Select_entry_type=V\u00e6lg_posttype
826 Select_external_application=V\u00e6lg_ekstern_applikation
827 Select_file_from_ZIP-archive=V\u00e6lg_fil_fra_ZIP-fil
828 Select_format=V\u00e6lg_format
829 Select_icon=V\u00e6lg_ikon
830 Select_matches=V\u00e6lg_match
831 Select_new_ImportFormat_Subclass=V\u00e6lg_klasse_til_nyt_importformat
832 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=V\u00e6lg_forgreningerne_for_at_inspicere_og_acceptere_eller_forkaste_\u00e6ndringer
833 Selected_entries=Valgte_poster
834 Server_Hostname_\:=Server_v\u00e6rtsnavn:
835 Server_Type_\:=Server-type:
836
837 Set_field=S\u00e6t_felt
838 Set_fields=S\u00e6t_felter
839 Set_general_fields=Tilpas_generelle_felter
840 Set_main_external_file_directory=S\u00e6t_hovedbibliotek_for_eksterne_links
841 Set_table_font=V\u00e6lg_tabelskrifttype
842 Settings=Indstillinger
843 Setup_selectors=Ops\u00e6t_ordlister
844 Short_form=Kort_form
845 Shortcut=Genvej
846 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
847 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Efternavn'
848 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Efternavn,_Fornavn'
849 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
850 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
851 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_at_bekr\u00e6fte_sletning_af_poster
852 Show_description=Vis_beskrivelse
853 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
854 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_poster_*udenfor*_valgte_grupper
855
856 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
857 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
858 Show_last_names_only=Vis_kun_efternavn
859 Show_names_unchanged=Vis_navn_u\u00e6ndret
860 Show_one_less_rows=Vis_en_r\u00e6kke_mindre
861 Show_one_more_row=Vis_en_r\u00e6kke_mere
862 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
863 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
864 Show_required_fields=Vis_obligatoriske_felter
865 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
866 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00e5r_en_ikke-unik_BibTeX-n\u00f8gle_indtastes
867 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00e5r_en_tom_BibTeX-n\u00f8gle_indtastes
868 Simple_HTML=Simpel_HTML
869 Size=St\u00f8rrelse
870 Skip=Spring_over
871 Skipped_-_No_PDF_linked=Sprang_over_-_ingen_PDF-fil_linket
872 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Sprang_over_-_PDF-filen_findes_ikke
873
874 Skipped_entry.=Sprang_over_post.
875 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
876 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
877
878 Sort_order=Sortering
879 sort_subgroups=sorter_undergrupper
880 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterede_alle_undergrupper_rekursivt.
881 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterede_n\u00e6rmeste_undergrupper.
882 source_edit=redigering_af_kilde
883 Special_Name_Formatters=Specielle_navneformateringer
884 Special_table_columns=Specielle_kolonner
885 SQL_connection_established.=SQL-forbindelse_oprettet.
886 Start_incremental_search=Start_inkrementel_s\u00f8gning
887 Start_search=Start_s\u00f8gning
888 Starting_import=Starter_import
889 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_poster_statisk_ved_manuel_tildeling
890 Status=Status
891 Stop=Stop
892 Store_journal_abbreviations=Gem_tidsskriftsforkortelser
893 Store_string=Gem_streng
894 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Gem_de_f\u00f8lgende_felter_med_kr\u00f8llede_parenteser_om_store_bogstaver
895 Stored_entry=Post_gemt
896 Strings=Strenge
897 Strings_for_database=Strenge_for_database
898 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
899 Suggest=Foresl\u00e5
900 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Skifter_mellem_fuldt_og_forkortet_tidsskriftsnavn_hvis_navnet_er_kendt.
901 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-links
902 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_links
903 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-links...
904 Table_appearance=Tabelops\u00e6tning
905 Table_background_color=Baggrundsfarve_for_tabel
906 Table_grid_color=Farve_p\u00e5_linjer_i_tabel
907 Table_text_color=Tekstfarve_i_tabel
908 Tabname=Navn_p\u00e5_faneblad
909 Target_file_cannot_be_a_directory.=Angivet_fil_kan_ikke_v\u00e6re_et_bibliotek.
910 Tertiary_sort_criterion=Terti\u00e6rt_sorteringskriterium
911 Test=Test
912 Text_Input_Area=Indtastningsfelt
913 #The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_startes.
914 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformat_er_ugyldigt
915
916 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodning_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00f8lgende_tegn:_
917 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_version_tilbyder_en_ny_m\u00e5de_at_h\u00e5ndtere_links_til_eksterne_filer.<br>For_at_benytte_dette,_skal_dine_links_\u00e6ndres_til_det_nye_format,_og<br>JabRef_skal_konfigureres_til_at_vise_de_nye_links.
918 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
919 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>er_blevet_\u00e6ndret<BR>eksternt!
920 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_indeholder_allerede_de_valgte_poster.
921 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00e5_strengen_kan_ikke_v\u00e6re_et_tal.
922 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00e5_strengen_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
923 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00e5_strengen_kan_ikke_indeholde_tegnet_'#'.
924 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Output-indstillingen_er_afh\u00e6ngig_af_en_gyldig_import-indstilling.
925 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_indeholder_en_eller_flere_BibTeX-poster.\nVil_du_importere_disse_som_nye_poster_i_den_\u00e5bne_database?
926 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>_er_ugyldigt%c
927 The_search_is_case_insensitive.=S\u00f8gningen_skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver.
928 The_search_is_case_sensitive.=S\u00f8gningen_skelner_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver.
929 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_er_blevet_slettet_lokalt
930 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Der_findes_mulige_dubletter_(m\u00e6rket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_er_blevet_h\u00e5ndteret._Forts\u00e6t?
931 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_database_blev_gemt_i_en_\u00e6ldre_version_af_JabRef.
932 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_post_har_ingen_BibTeX-n\u00f8gle._Generer_n\u00f8gle_nu?
933 This_entry_is_incomplete=Denne_post_er_ufuldst\u00e6ndig
934 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_posttype_kan_ikke_slettes.
935 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Dette_eksterne_link_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
936 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppe_indeholder_poster_baseret_p\u00e5_manuel_tildeling._Poster_kan_tildeles_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem_og_derefter_tr\u00e6kke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hj\u00e6lp_af_h\u00f8jreklikmenuen._Alle_poster_tildelt_denne_gruppen_skal_have_en_unik_n\u00f8gle._N\u00f8glen_kan_\u00e6ndres_til_enhver_tid,_s\u00e5_l\u00e6nge_den_forbliver_unik.
937 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvor
938 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_indeholder_poster,_som_stemmer_med_regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
939 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
940 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_indeholder_n\u00f8gleordet_<b>%1</b>
941 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
942
943 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_sl\u00e5_hvert_%0-link_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed_for_at<br>l\u00f8se_problemet.
944 #This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_unders\u00f8ge_hvert_%0-link_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed<BR>for_at_l\u00f8se_problemet.
945 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operation_kr\u00e6ver,_at_alle_valgte_poster_har_definerede_BibTeX-n\u00f8gler.
946 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operation_kr\u00e6ver_mindst_en_post.
947 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operation_kr\u00e6ver,_at_en_eller_flere_poster_er_valgt.
948 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_at_s\u00e6tte_op,_g\u00e5_til_<B>V\u00e6rkt\u00f8jer_->_Ops\u00e6t_tidsskriftsforkortelser</b>
949 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
950 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00e5ndsvisning
951 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingspanel
952 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00f8gepanel
953 Try_different_encoding=Pr\u00f8v_en_anden_tegnkodning
954 Type_set_to_'other'=Type_sat_til_'other'
955 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster
956 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderede_%0_tidsskriftsnavn.
957 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_oprette_grafisk_brugerflade
958 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00e5bne_fil.
959 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00e5bne_link._Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kaldes.
960 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_l\u00e6se_standard-ikons\u00e6tfil.
961 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_l\u00e6se_ikons\u00e6tfil
962 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
963 Undefined_file_type=Udefineret_filtype
964 Undo=Fortryd
965 Union=Foreningsm\u00e6ngde
966 Unknown_bibtex_entries=Ukendte_BibTeX-poster
967 unknown_edit=ukendt_\u00e6ndring
968 unknown_entry_type=ukendt_posttype
969 Unknown_export_format=Ukendt_eksportformat
970 Unmark_all=Fjern_m\u00e6rkning_fra_alle
971 Unmark_entries=Fjern_m\u00e6rkning
972 Unmark_entry=Fjern_m\u00e6rkning
973 Unmarked_selected=M\u00e6rkning_fjernet_fra_valgte_poster
974 Unpack_EndNote_filter_set=Udpak_EndNote-filters\u00e6t
975 Unpacked_file.=Fil_udpakket.
976 Unsupported_version_of_class_%0\:_%1=Ikke-underst\u00f8ttet_version_af_klassen_%0:_%1
977 untitled=uden_navn
978 Up=Op
979 Update_to_current_column_widths=Brug_nuv\u00e6rende_kolonnebredder
980 Updated_group_selection=Gruppevalg_opdateret
981 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Opgrader_eksterne_PDF-_og_PS-links_til_at_bruge_'%0'-feltet.
982 Upgrade_file=Opgrader_fil
983 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Opgrader_gamle_eksterne_links_for_at_bruge_den_nye_funktion
984 Upgraded_links.=Links_opgraderet.
985 UPPER=STORE_BOGSTAVER
986 Upper_Each_First=Stort_Forbogstav
987 Upper_first=Stort_f\u00f8rste_forbogstav
988 usage=brug
989 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Brug_autoudfyldning_for_f\u00f8lgende_felter
990 Use_default_viewer=Brug_standardprogram_for_filtypen
991 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Brug_ogs\u00e5_inspektionsvindue,_n\u00e5r_kun_\u00e9n_post_importeres.
992 Use_native_file_dialog=Brug_system-fildialog
993 Use_other_look_and_feel=Brug_andet_udseende
994 Use_Regular_Expression_Search=Brug_s\u00f8gning_med_regul\u00e6rudtryk
995 Use_regular_expressions=Brug_regul\u00e6rudtryk
996 Username_\:=Brugernavn:
997 Value_cleared_externally=V\u00e6rdi_slettet_eksternt
998 Value_set_externally=V\u00e6rdi_sat_eksternt
999 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_k\u00f8rer,_og_at_den_angivne_lyxpipe_stemmer
1000 View=Vis
1001 Vim_Server_Name=Navn_p\u00e5_Vim-server
1002 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00e5_ArXiv
1003 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_dubletter_som_ikke_er_blevet_h\u00e5ndteret,_n\u00e5r_inspektionsvinduet_lukkes
1004 Warn_before_overwriting_existing_keys=Advar_f\u00f8r_eksisterende_n\u00f8gler_overskrives
1005 Warning=Advarsel
1006 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_Der_findes_en_identisk_BibTeX-n\u00f8gle
1007 Warnings=Advarsler
1008 web_link=link
1009
1010 What_do_you_want_to_do?=Hvad_vil_du_g\u00f8re?
1011 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00e5r_n\u00f8gleord_tilf\u00f8jes_eller_fjernes,_adskil_dem_med
1012 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Skriver_XMP-metadata_til_PDF-filerne_linket_fra_de_valgte_poster.
1013 with=med
1014 Word=Ord
1015 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-posten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1016 Write_XMP=Skriv_XMP
1017 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1018 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_database?
1019
1020 Writing_XMP=Skriver_XMP
1021 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1022 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_poster...
1023 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1024 Wrong_file_format=Forkert_filformat
1025 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1026 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1027
1028 XMP-annotated_PDF=XMP-annoteret_PDF
1029 XMP_Export_Privacy_Settings=Indstillinger_for_XMP-eksport
1030 XMP_metadata=XMP-metadata
1031 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_fundet_i_PDF:_%0
1032 You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00e6de_i_kraft.
1033 You_have_changed_the_language_setting.=Du_har_valgt_et_nyt_sprog.
1034 You_have_changed_the_look_and_feel_setting.=Du_har_\u00e6ndret_indstillingen_for_udseende.
1035 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_felt._Oprindelig_v\u00e6rdi
1036
1037 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldigt_s\u00f8geudtryk_'%0'.
1038 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_skal_v\u00e6lge_et_filnavn_for_at_gemme_tidsskriftsforkortelser
1039 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_de_nye_genvejstaster_skal_fungere.
1040 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_skal_angive_b\u00e5de_BibTeX-n\u00f8gle_og_%0-bibliotek
1041 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_genvejstaster_er_blevet_gemt.
1042 The_following_fetchers_are_available\:=F\u00f8lgende_hentev\u00e6rkt\u00f8jer_er_tilg\u00e6ngelige:
1043 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finde_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%0'
1044 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=K\u00f8rer_foresp\u00f8rgsel_'%0'_med_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%1'.
1045 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=Foresp\u00f8rgsel_'%0'_med_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%1'_returnerede_ingen_resultater.
1046 Open_SPIRES_entry=\u00c5bn_SPIRES_post
1047 Move/Rename_file=Flyt/omd\u00f8b_fil
1048 File_moved=Fil_flyttet
1049 Move_file_failed=Flytning_af_fil_mislykkedes
1050 Could_not_move_file=Kunne_ikke_flytte_fil
1051 Could_not_find_file_'%0'.=Kunne_ikke_finde_filen_'%0'.
1052 Number_of_entries_successfully_imported=Antal_poster_korrekt_importeret
1053 Import_canceled_by_user=Import_afbrudt_af_bruger
1054 Progress\:_%0_of_%1=Fremskridt:_%0_af_%1
1055 Error_while_fetching_from_JSTOR=Fejl_under_hentning_fra_JSTOR
1056 Fetching_Medline_by_id...=Henter_fra_Medline_via_ID...
1057 Fetching_Medline_by_term...=Henter_fra_Medline_via_udtryk...
1058 Medline_import_canceled=Medline-import_afbrudt
1059 Please_enter_a_valid_number=Indtast_venligst_et_gyldigt_tal
1060 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=Indtast_venligst_en_kommasepareret_liste_af_Medline_IDer_(numre)_eller_s\u00f8geudtryk.
1061 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES_kilde_(%0)\:
1062 Error_while_fetching_from_Spires\:_=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES\:_
1063 Connect_to_external_SQL_database=Tilslut_til_ekstern_SQL-database
1064 Export_to_external_SQL_database=Eksporter_til_ekstern_SQL-database
1065
1066 Show_results_in_dialog=Vis_resultater_i_dialog
1067 Global_search=Global_s\u00f8gning
1068 Show_search_results_in_a_window=Vis_s\u00f8geresultater_i_et_vindue
1069 Search_results=S\u00f8geresultater
1070 Move_file_to_file_directory?=Flyt_fil_til_filbibliotek?
1071 Rename_to_'%0'=Omd\u00f8b_til_'%0'
1072 Move_to_file_directory=Flyt_til_filbibliotek
1073
1074 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size.=Du_har_\u00e6ndret_menu-_og_tekst-skriftst\u00f8rrelsen.
1075
1076 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=Databasen_er_beskyttet._Kan_ikke_gemme_f\u00f8r_eksterne_\u00e6ndringer_er_gennemset.
1077 Protected_database=Beskyttet_database
1078 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=N\u00e6gt_at_gemme_database_f\u00f8r_eksterne_\u00e6ndringer_er_gennemset.
1079 Database_protection=Database-beskyttelse
1080 Unable_to_save_database=Kan_ikke_gemme_database
1081 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00f8glegenerator
1082 Unable_to_open_link.=Kan_ikke_\u00e5bne_link.
1083 Search_JSTOR=S\u00f8g_i_JSTOR
1084 Attempting_SQL_import...=Fors\u00f8ger_SQL-import...
1085 BibO_RDF=BibO_RDF
1086 HTML_parser=HTML-fortolker
1087 Move_the_keyboard_focus_to_the_entry_table=Flyt_tastatur-fokus_til_hovedtabellen
1088 MIME_type=MIME-type
1089
1090 This_feature_lets_new_files_be_opened_or_imported_into_an_already_running_instance_of_JabRef<BR>instead_of_opening_a_new_instance._For_instance,_this_is_useful_when_you_open_a_file_in_JabRef<br>from_your_web_browser.<BR>Note_that_this_will_prevent_you_from_running_more_than_one_instance_of_JabRef_at_a_time.=Denne_funktion_tillader,_at_flere_filer_kan_\u00e5bnes_eller_importeres_i_en_allerede_k\u00f8rende_JabRef<BR>i_stedet_for_at_\u00e5bne_programmet_p\u00e5ny._For_eksempel_er_dette_praktisk,_n\u00e5r_du_\u00e5bner_filer_i<BR>JabRef_fra_din_web_browser.<BR>Bem\u00e6rk_at_dette_vil_forhindre_dig_i_at_k\u00f8re_mere_end_en_instans_af_JabRef_ad_gangen.
1091 Note_that_these_settings_are_used_for_the_legacy_<b>pdf</b>_and_<b>ps</b>_fields_only.<br>For_most_users,_setting_the_<b>Main_file_directory</b>_above_should_be_sufficient.=Bem\u00e6rk_at_disse_indstillinger_kun_bruges_til_de_for\u00e6ldede_<b>pdf</b>-_og_<b>ps</b>-felter.<br>Det_skulle_v\u00e6re_tilstr\u00e6kkeligt_for_de_fleste_at_benytte_<b>Hovedbibliotek</b>-indstillingen_ovenfor.
1092 Legacy_file_fields=For\u00e6ldede_fil-felter
1093
1094 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_sl\u00e5_hver_%0-endelse_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed_for_at<br>l\u00f8se_problemet.
1095
1096 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch\=Medline\:cancer"=K\u00f8r_hentev\u00e6rkt\u00f8j,_f.eks._"--fetch\=Medline\:cancer"
1097
1098 The_ACM_Digital_Library=ACM_Digital_Library
1099 Reset=Nulstil
1100
1101 Use_IEEE_LaTeX_abbreviations=Brug_IEEE-LaTeX-forkortelser
1102 The_Guide_to_Computing_Literature=The_Guide_to_Computing_Literature
1103 Search_ACM_Portal=S\u00f8g_p\u00e5_ACM-portalen
1104 Connection_to_ACM_Portal_failed=Kunne_ikke_oprette_forbindelse_til_ACM-portalen
1105 When_opening_file_link,_search_for_matching_file_if_no_link_is_defined=S\u00f8g_efter_en_matchende_fil,_n\u00e5r_der_\u00e5bnes_et_fil-link,_der_ikke_er_defineret
1106 Settings_for_%0=Indstillinger_for_%0
1107 Insert_selected_citations_into_Vim=Inds\u00e6t_valgte_referencer_i_Vim
1108 RIS=RIS
1109 Assign_exclusively_to_group=Tilf\u00f8j_udelukkende_til_gruppe
1110 Bad_Request_'%0'.=Ugyldig_foresp\u00f8rgsel_'%0'
1111
1112 Mark_entries_imported_into_an_existing_database=M\u00e6rk_poster_som_importeres_til_en_eksisterende_database
1113 Unmark_all_entries_before_importing_new_entries_into_an_existing_database=Fjern_m\u00e6rkning_fra_alle_poster_f\u00f8r_import_af_nye_poster_til_en_eksisterende_database
1114
1115 Forward=Frem
1116 Back=Tilbage
1117 Sort_the_following_fields_as_numeric_fields=Sorter_f\u00f8lgende_felter_som_numeriske_felter
1118 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key.=Linje_%0\:_Fandt_\u00f8delagt_BibTeX-n\u00f8gle.
1119 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(contains_whitespaces).=Linje_%0\:_Fandt_\u00f8delagt_BibTeX-n\u00f8gle_(indeholder_blanktegn).
1120 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(comma_missing).=Linje_%0\:_Fandt_\u00f8delagt_BibTeX-n\u00f8gle_(manglende_komma).
1121 Finished_downloading_full_text_document=Download_af_fuldtekst-dokument_afsluttet
1122 Unable_to_find_full_text_document_in_the_linked_web_page.=Kunne_ikke_finde_fuldtekst-dokument_p\u00e5_den_linkede_webside.
1123 Connection_error_when_trying_to_find_full_text_document.=Forbindelsesfejl_under_fors\u00f8g_p\u00e5_at_finde_fuldtekst-dokument.
1124 This_entry_provides_no_URL_or_DOI_links.=Denne_post_indeholder_ingen_URL-_eller_DOI-links.
1125 Full_text_article_download_failed=Download_af_fuldtekst-dokument_mislykkedes
1126 Update_to_current_column_order=Brug_nuv\u00e6rende_kolonner\u00e6kkef\u00f8lge
1127
1128 Rename_field=Omd\u00f8b_felt
1129 Set/clear/rename_fields=S\u00e6t/ryd/omd\u00f8b_felter
1130 Rename_field_to\:=Omd\u00f8b_felt_til_\:
1131 Move_contents_of_a_field_into_a_field_with_a_different_name=Flyt_indhold_af_et_felt_til_et_felt_med_et_andet_navn
1132 You_can_only_rename_one_field_at_a_time=Du_kan_kun_omd\u00f8be_et_felt_ad_gangen
1133 Remove_all_broken_links=Fjern_alle_\u00f8delagte_links
1134
1135 Cannot_use_port_%0_for_remote_operation;_another_application_may_be_using_it._Try_specifying_another_port.=Kan_ikke_bruge_port_%0_til_fjernstyring;_et_andet_program_bruger_den_m\u00e5ske._Pr\u00f8v_en_anden_port.
1136
1137 Plugin_installer=Plugin-installationsprogram
1138 Unable_to_create_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_pluginbibliotek
1139 Unable_to_copy_file=Kan_ikke_kopiere_fil
1140 Plugin_installed_successfully._You_must_restart_JabRef_to_load_the_new_plugin.=Plugin_installeret._Genstart_JabRef_for_at_indl\u00e6se_den_nye_plugin.
1141 Unable_to_create_user_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_bruger-pluginbibliotek
1142 Plugin_installation_failed.=Installation_af_plugin_mislykkedes.
1143 The_same_version_of_this_plugin_is_already_installed.=Samme_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1144 A_newer_version_of_this_plugin_is_already_installed.=En_nyere_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1145 One_or_more_older_versions_of_this_plugin_is_installed._Delete_old_versions?=En_eller_flere_\u00e6ldre_versioner_af_denne_plugin_er_allerede_installeret._Skal_de_\u00e6ldre_slettes?
1146 Old_versions_deleted_successfully.=\u00c6ldre_versioner_korrekt_slettet.
1147
1148 Install_plugin=Installer_plugin
1149 Download_plugin=Download_plugin
1150 Plugin_manager=Plugin-administration
1151 Delete_the_%0_selected_plugins?=Slet_de_%0_valgte_plugins?
1152 Delete_plugins=Slet_plugins
1153 Delete_the_selected_plugin?=Slet_den_valgte_plugin?
1154 Delete_plugin=Slet_plugin
1155 Enter_download_URL=Indtast_URL_til_download
1156 Plugin_name=Pluginnavn
1157 Version=Version
1158 Unknown=Ukendt
1159 Not_loaded=Ikke_indl\u00e6st
1160 Loaded=Indl\u00e6st
1161 Install_anyway?=Installer_alligevel?
1162
1163 Looking_for_full_text_document...=S\u00f8ger_efter_tekstdokument...
1164 Unable_to_find_full_text_article._No_search_algorithm_defined_for_the_'%0'_web_site.=Kunne_ikke_finde_tekstdokument._Ingen_s\u00f8gealgoritme_defineret_for_webstedet_'%0'.
1165 Found_pdf_link,_but_received_the_wrong_MIME_type._This_could_indicate_that_you_don't_have_access_to_the_fulltext_article.=PDF-link_fundet,_men_forkert_MIME-type_modtaget._Dette_kan_indikere,_at_du_ikke_har_adgang_til_tekstdokumentet.
1166
1167 Autosave=Automatisk_sikkerhedskopi
1168 Prompt_before_recovering_a_database_from_an_autosave_file=Sp\u00f8rg_f\u00f8r_en_database_genskabes_fra_en_automatisk_sikkerhedskopi.
1169 Autosave_interval_(minutes)=Automatisk_sikkerhedskopi-interval
1170 Do_you_want_to_recover_the_database_from_the_autosave_file?=Vil_du_genskabe_databasen_fra_sikkerhedskopien?
1171 Recover_from_autosave=Genskab_fra_sikkerhedskopi
1172 %0_warnings=%0_advarsler
1173
1174 Save_in_current_table_sort_order=Gem_med_nuv\u00e6rende_tabel-sortering
1175 Export_in_current_table_sort_order=Eksporter_med_nuv\u00e6rende_tabel-sortering
1176 Export_ordered_by_author/editor/year=Eksporter_sorteret_efter_forfatter/redakt\u00f8r/\u00e5r
1177 Export_entries_in_their_original_order=Eksporter_poster_med_den_oprindelige_sortering
1178 Error_opening_file_'%0'.=Fejl_ved_\u00e5bning_af_filen_'%0'.
1179 Autosave_of_file_'%0'=Sikkerhedskopi_af_filen_'%0'
1180 Error_opening_autosave_of_'%0'._Trying_to_load_'%0'_instead.=Fejl_ved_\u00e5bning_af_sikkerhedskopi_af_'%0'._Fors\u00f8ger_at_\u00e5bne_'%0'_i_stedet.
1181
1182 Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)\:=Plugins_installeret_i_dit_bruger-pluginbibliotek_(%0):
1183 Plugins_installed_in_other_locations\:=Plugins_installeret_andre_steder:
1184 Plugins_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugins'ene_slettes,_n\u00e6ste_gang_JabRef_starter.
1185 Plugin_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugin'en_slettes,_n\u00e6ste_gang_JabRef_starter.
1186 Old_plugin_versions_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=\u00c6ldre_plugin-versioner_slettes,_n\u00e6ste_gang_JabRef_starter.
1187
1188 Formatter_not_found\:_%0=Formatering_ikke_fundet:_%0
1189 The_following_formatters_could_not_be_found=De_f\u00f8lgende_formateringer_kunne_ikke_findes
1190
1191 Clear_inputarea=Ryd_inputomr\u00e5de
1192 Automatically_set_file_links_for_this_entry=S\u00e6t_automatisk_fil-links_for_denne_post
1193 Could_not_save,_file_locked_by_another_JabRef_instance.=Kunne_ikke_gemme,_filen_er_l\u00e5st_af_en_anden_k\u00f8rende_JabRef.
1194 File_is_locked_by_another_JabRef_instance.=Filen_er_l\u00e5st_af_en_anden_k\u00f8rende_JabRef.
1195 Do_you_want_to_override_the_file_lock?=Vil_du_ignorere,_at_filen_er_l\u00e5st?
1196 File_locked=Fil_l\u00e5st
1197 Current_tmp_value=Aktuel_tmp-v\u00e6rdi
1198 Metadata_change=Metadata-\u00e6ndring
1199 Changes_have_been_made_to_the_following_metadata_elements=Der_er_\u00e6ndringer_i_f\u00f8lgende_metadata-elementer
1200
1201 Generate_groups_for_author_last_names=Generer_grupper_for_forfatteres_efternavne
1202 Generate_groups_for_editor_last_names=Generer_grupper_for_redakt\u00f8rers_efternavne
1203 Generate_groups_from_keywords_in_a_BibTeX_field=Generer_grupper_ud_fra_n\u00f8gleord_i_et_BibTeX-felt
1204 Enforce_legal_characters_in_BibTeX_keys=H\u00e5ndh\u00e6v_tilladte_tegn_i_BibTex-n\u00f8gler
1205 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_strings_unless_escaped_as_in_'\\#'.=Tegnet_#_er_ikke_tilladt_i_BibTeX-tekststrenge,_medmindre_det_skrives_som_'\\#'.
1206 Before_saving,_please_edit_any_strings_containing_the_#_character.=Ret_venligst_tekststrenge_indeholdende_#-tegnet,_f\u00f8r_du_gemmer.
1207
1208 Save_without_backup?=Gem_uden_sikkerhedskopi?
1209 Unable_to_create_backup=Kan_ikke_oprette_sikkerhedskopi
1210 Move_file_to_file_directory.=Flyt_fil_til_filbibliotek.
1211 Rename_file_to=Omd\u00f8b_fil_til
1212 <b>All_Entries</b>_(this_group_cannot_be_edited_or_removed)=<b>Alle_poster</b>_(denne_gruppe_kan_ikke_redigeres_eller_flyttes)
1213 static_group=statisk_gruppe
1214 dynamic_group=dynamisk_gruppe
1215 refines_supergroup=afgr\u00e6nser_overgruppen
1216 includes_subgroups=inkluderer_undergrupper
1217 contains=indeholder
1218 search_expression=s\u00f8ge-udtry
1219
1220 Disable_file_renaming_in_non-native_file_dialog=Deaktiver_omd\u00f8bning_af_filer_i_fil-dialogboks
1221 File_dialog=Fil-dialogboks
1222 No_entries_found._It_looks_like_you_do_not_have_access_to_search_JStor.=Ingen_poster_fundet._Det_ser_ud_til,_at_du_ikke_har_adgang_til_at_s\u00f8ge_i_JStor.
1223 Search_ScienceDirect=S\u00f8g_i_ScienceDirect
1224 Error_while_fetching_from_ScienceDirect=Fejl_under_hentning_fra_ScienceDirect
1225
1226 Error_initializing_custom_export_format_from_string_'%0'=Fejl_ved_initialisering_af_brugerdefineret_eksportformat_fra_tekststrengen_'%0'
1227
1228 BibLaTeX_mode=BibLaTeX-tilstand
1229 Optional_fields_2=Valgfri_felter_2
1230 Waiting_for_save_operation_to_finish=Venter_p\u00e5_gemme-operation
1231 Resolving_duplicate_BibTeX_keys...=Udreder_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler...
1232 Finished_resolving_duplicate_BibTeX_keys._%0_entries_modified.=Udredning_af_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler_afsluttet._%0_poster_\u00e6ndret.
1233 This_database_contains_one_or_more_duplicated_BibTeX_keys.=Denne_database_indeholder_en_eller_flere_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler.
1234 Do_you_want_to_resolve_duplicate_keys_now?=Vil_du_udrede_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler_nu?
1235
1236 Find_and_remove_duplicate_BibTeX_keys=Find_og_fjern_dublederede_BibTeX-n\u00f8gler
1237 Expected_syntax_for_--fetch\='<name_of_fetcher>\:<query>'=Forventet_syntaks_for_--fetch='<navn_p\u00e5_hentev\u00e6rkt\u00f8j>:<foresp\u00f8rgsel>'
1238 Duplicate_BibTeX_key=Dubleret_BibTeX-n\u00f8gle
1239 Duplicate_key=Dubleret_n\u00f8gle
1240 Generate_key=Generer_n\u00f8gle
1241 Import_marking_color=Farve_til_m\u00e6rkning_af_importerede_poster
1242 BibTeX_importer=BibTeX-import\u00f8r
1243 Always_add_letter_(a,_b,_...)_to_generated_keys=Tilf\u00f8j_altid_bogstav_(a,_b,_...)_til_genererede_n\u00f8gler
1244
1245 Ensure_unique_keys_using_letters_(a,_b,_...)=Garant\u00e9r_unikke_n\u00f8gler_med_bogstaver_(a,_b,_...)
1246 Ensure_unique_keys_using_letters_(b,_c,_...)=Garant\u00e9r_unikke_n\u00f8gler_med_bogstaver_(b,_c,_...)
1247 Entry_editor_active_background_color=Aktiv_baggrundsfarve_i_postredigering
1248 Entry_editor_background_color=Baggrundsfarve_i_postredigering
1249 Entry_editor_font_color=Tekstfarve_i_postredigering
1250 Entry_editor_invalid_field_color=Farve_p\u00e5_ugyldige_felter_i_postredigering
1251
1252 Table_and_entry_editor_colors=Farver_i_tabel_og_postredigering
1253
1254 An_autosave_file_was_found_for_this_database._This_could_indicate_=En_automatisk_sikkerhedskopi_af_denne_database_blev_fundet._Det_kunne_indikere_
1255 that_JabRef_didn't_shut_down_cleanly_last_time_the_file_was_used.=at_JabRef_ikke_lukkede_korrekt_ned,_sidst_filen_var_i_brug.
1256 General_file_directory=Generelt_filbibliotek
1257 User-specific_file_directory=Brugerspecifikt_filbibliotek
1258 Search_failed\:_illegal_search_expression=S\u00f8gning_fejlede:_illegalt_s\u00f8geudtryk
1259 Show_ArXiv_column=Vis_ArXiv-kolonne
1260 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Udpak_zip-filen_med_import-/eksport-filtre_til_Endnote,<BR>for_optimal_interoperabilitet_med_JabRef</HTML>
1261 Highlight_groups_that_contain_entries_contained_in_any_currently_selected_group=Fremh\u00e6v_grupper_der_indeholder_poster,_som_er_med_i_en_af_de_valgte_grupper
1262
1263 You_must_enter_an_integer_value_in_the_interval_1025-65535_in_the_text_field_for=Der_skal_indtastes_et_heltal_i_intervallet_1025-65535_i_tekstfeltet_til
1264 Automatically_open_browse_dialog_when_creating_new_file_link=\u00c5bn_automatisk_fildialog_n\u00e5r_nyt_link_oprettes
1265
1266 # Mr. dLib strings:
1267 Import_Metadata_from\:=Importer_metadata_fra:
1268 Choose_the_source_for_the_metadata_import=V\u00e6lg_kilde_for_import_af_metadata
1269 Create_entry_based_on_XMP_data=Opret_post_baseret_p\u00e5_XMP-data
1270 Create_entry_based_on_data_fetched_from=Opret_post_baseret_p\u00e5_data_fra
1271 Create_blank_entry_linking_the_PDF=Opret_tom_post_med_link_til_PDF-filen
1272 Only_attach_PDF=Tilf\u00f8j_kun_PDF
1273 Mr._dLib_Metadata_Entries_Associated_With_PDF_File=Mr._dLib_metadata_poster_associeret_med_PDF-fil
1274 Title=Titel
1275 Author(s)=Forfatter(e)
1276 Published_Year=Udgivelses\u00e5r
1277 No_metadata_found.=Ingen_metadata_fundet.
1278 Mr._dLib_web_service_is_temporarily_unavailable.=Mr._dLib_web-servicen_er_midlertidigt_utilg\u00e6ngelig.
1279 Mr._dLib_web_service_is_temporarily_down._Please_try_again_later.=Mr._dLib_web-servicen_er_midlertidigt_nede._Pr\u00f8v_venligst_igen_senere.
1280 You_are_not_connected_to_the_Internet._To_access_Mr._dLib_web_service_an_internet_connection_is_needed.=Du_er_ikke_forbundet_til_Internettet._For_at_tilg\u00e5_Mr._dLib_web-servicen_kr\u00e6ves_en_Internetforbindelse.
1281 No_Internet_Connection.=Ingen_Internetforbindelse.
1282 This_JabRef_version_is_trying_to_access_an_old_version_of_Mr._dLib's_webservice_that_is_not_working_any_more.\nPlease_visit_http\://jabref.sourceforge.net_or_http\://www.mr-dlib.org_for_more_information_and_updates.=Denne_version_af_JabRef_pr\u00f8ver_at_tilg\u00e5_en_version_af_Mr._dLib_web-servicen,_som_ikke_l\u00e6ngere_er_tilg\u00e6ngelig.\nSe_venligst_http://jabref.sourceforge.net_eller_http://www.mr-dlib.org_for_mere_information_og_opdateringer.
1283 Web_Service_Version_Outdated=Web-service-version_for\u00e6ldet
1284 The_Mr._dLib_web_service_version_you_trying_to_access_is_outdated.=Mr._dLib_web-service-versionen,_du_pr\u00f8ver_at_tilg\u00e5,_er_for\u00e6ldet.
1285 Update_empty_fields_with_data_fetched_from=Opdater_tomme_felter_med_data_hentet_fra
1286 Create_New_Entry=Opret_ny_post
1287 Update_Existing_Entry=Opdater_eksisterende_post
1288 Mr._dLib=Mr._dLib
1289 More_information=Mere_information
1290 Fetching_Metadata...=Henter_metadata...
1291 Autocomplete_names_in_'Firstname_Lastname'_format_only=Autofuldf\u00f8r_kun_navne_i_formatet_'Fornavn_Efternavn'
1292 Autocomplete_names_in_'Lastname,_Firstname'_format_only=Autofuldf\u00f8r_kun_navne_i_formatet_'Efternavn,_Fornavn'
1293 Autocomplete_names_in_both_formats=Autofuldf\u00f8r_navne_i_begge_formater
1294 Marking_color_%0=M\u00e6rkningsfarve_%0
1295 The_name_'comment'_can_not_be_used_as_an_entry_type_name.=Navnet_'comment'_kan_ikke_bruges_som_navn_p\u00e5_en_posttype.
1296 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Der_skal_indtastes_et_heltal_i_tekstfeltet_til
1297 Send_as_email=Send_som_email
1298 References=Referencer
1299 Sending_of_emails=Afsendelse_af_emails
1300 Subject_for_sending_an_email_with_references=Emne_for_afsendelse_af_en_email_med_referencer
1301 Automatically_open_folders_of_attached_files=\u00c5bn_automatisk_biblioteker_for_vedh\u00e6ftede_filer
1302 Create_entry_based_on_content=Opret_post_baseret_p\u00e5_indhold
1303 Do_not_show_this_box_again_for_this_import=Vis_ikke_denne_dialogboks_igen_for_denne_import
1304 Always_use_this_PDF_import_style_(and_do_not_ask_for_each_import)=Brug_altid_denne_PDF-importstil_(og_sp\u00f8rg_ikke_for_hver_enkelt_import)
1305 Error_creating_email=Fejl_ved_oprettelse_af_email
1306 Entries_added_to_an_email=Poster_tilf\u00f8jet_til_en_email
1307 exportFormat=Eksportformat
1308 Output_file_missing=Output-fil_mangler
1309 No_search_matches.=Ingen_s\u00f8geresultater.
1310 The_output_option_depends_on_a_valid_input_option.=Outputindstilling_kr\u00e6ver_en_gyldig_inputindstilling.
1311 Default_import_style_for_drag&drop_of_PDFs=Standard_importstil_for_tr\u00e6k&slip_af_PDFer
1312 Default_PDF_file_link_action=Standard_PDF_fillink-handling
1313 File_name_format_pattern=Filnavn-formatskabelon
1314 PostgreSQL_database=PostgreSQL-database
1315 DIN_1505=DIN_1505
1316 Wrong_Format=Forkert_format
1317 Path_to_gnuclient_or_emacsclient=Sti_til_gnuclient_eller_emacsclient
1318 Additional_parameters=Yderligere_parametre
1319 Encrypted_documents_are_not_supported=Krypterede_dokumenter_underst\u00f8ttes_ikke
1320 Cite_selected_entries=Referer_valgte_poster
1321 Cite_selected_entries_with_in-text_citation=Referer_valgte_poster_med_reference_i_teksten
1322 Cite_special=Specialreference
1323 Extra_information_(e.g._page_number)=Ekstra_information_(f.eks._sidenr.)
1324 Manage_citations=Administrer_referencer
1325 Problem_modifying_citation=Der_opstod_et_problem_med_at_\u00e6ndre_referencen
1326 Citation=Reference
1327 Extra_information=Ekstra_information
1328 Could_not_resolve_BibTeX_entry_for_citation_marker_'%0'.=Kunne_ikke_udrede_BibTeX-post_for_referencen_'%0'.
1329 Styles=Stile
1330 Select_style=V\u00e6lg_stil
1331 This_is_the_list_of_available_styles._Select_the_one_you_want_to_use.=Dette_er_listen_over_tilg\u00e6ngelige_stile._V\u00e6lg_den_du_\u00f8nsker_at_bruge.
1332 Journals=Tidsskrifter
1333 Cite=Referer
1334 Cite_in-text=Referer_i_teksten
1335 Insert_empty_citation=Inds\u00e6t_tom_reference
1336 Merge_citations=Sammenf\u00f8j_referencer
1337 Manual_connect=Manuel_tilslutning
1338 Select_Writer_document=V\u00e6lg_Writer-dokument
1339 Sync_OO_bibliography=Synkroniser_med_OO-bibliografi
1340 OpenOffice=OpenOffice
1341 Select_which_open_Writer_document_to_work_on=V\u00e6lg_hvilket_\u00e5bent_Writer-dokument_du_vil_arbejde_p\u00e5
1342 Connected_to_document=Forbundet_til_dokument
1343 Insert_a_citation_without_text_(the_entry_will_appear_in_the_reference_list)=Inds\u00e6t_en_reference_uden_tekst_(referencen_optr\u00e6der_i_referencelisten)
1344 Cite_selected_entries_with_extra_information=Referer_valgte_poster_med_ekstra_information
1345 Ensure_that_the_bibliography_is_up-to-date=S\u00f8rg_for_at_bibliografien_er_opdateret
1346 Your_OpenOffice_document_references_the_BibTeX_key_'%0',_which_could_not_be_found_in_your_current_database.=Dit_OpenOffice-dokument_refererer_til_BibTeX-n\u00f8glen_'%0',_som_ikke_kunne_findes_i_din_aktuelle_database.
1347 Unable_to_synchronize_bibliography=Kunne_ikke_synkronisere_bibliografi
1348 Combine_pairs_of_citations_that_are_separated_by_spaces_only=Kombiner_referencepar_der_kun_er_adskilt_med_mellemrum
1349 Autodetection_failed=Autodetektion_fejlede
1350 Connecting=Tilslutter
1351 Please_wait...=Vent_venligst...
1352 Set_connection_parameters=Ops\u00e6t_forbindelsesindstillinger
1353 Path_to_OpenOffice_directory=Sti_til_OpenOffice-bibliotek
1354 Path_to_OpenOffice_executable=Sti_til_OpenOffice-programfil
1355 Path_to_OpenOffice_library_dir=Sti_til_OpenOffice-biblioteksfil
1356 Connection_lost=Forbindelse_tabt
1357 The_paragraph_format_is_controlled_by_the_property_'ReferenceParagraphFormat'_or_'ReferenceHeaderParagraphFormat'_in_the_style_file.=Afsnitsformatet_styres_af_indstillingen_'ReferenceParagraphFormat'_eller_'ReferenceHeaderParagraphFormat'_i_stil-filen.
1358 The_character_format_is_controlled_by_the_citation_property_'CitationCharacterFormat'_in_the_style_file.=Tegnformatet_styres_af_referenceindstillingen_'CitationCharacterFormat'_i_stil-filen.
1359 Automatically_sync_bibliography_when_inserting_citations=Synkroniser_automatisk_bibliografi_n\u00e5r_der_inds\u00e6ttes_referencer
1360 Look_up_BibTeX_entries_in_the_active_tab_only=Sl\u00e5_kun_BibTeX-poster_op_i_det_aktive_faneblad
1361 Look_up_BibTeX_entries_in_all_open_databases=Sl\u00e5_BibTeX-poster_op_i_alle_\u00e5bne_databaser
1362 Use_in-parenthesis_citation=Brug_referencer_i_parentes
1363 Use_in-text_citation=Brug_referencer_i_teksten
1364 Autodetecting_paths...=Autodetekterer_stier
1365 Unable_to_autodetect_OpenOffice_installation._Please_choose_the_installation_directory_manually.=Kunne_ikke_autodetektere_OpenOffice-installation._V\u00e6lg_venligst_installationsbibliotek_manuelt.
1366 Could_not_find_OpenOffice_installation=Kunne_ikke_finde_OpenOffice-installation
1367 Directories=Biblioteker
1368 Found_more_than_one_OpenOffice_executable._Please_choose_which_one_to_connect_to\:=Fandt_mere_end_en_OpenOffice-programfil._V\u00e6lg_venligst_hvilken_der_skal_tilsluttes_til:
1369 Choose_OpenOffice_executable=V\u00e6lg_OpenOffice-programfil
1370 Select_document=V\u00e6lg_dokument
1371 Edit_Group_Membership=Rediger_gruppemedlemsskab
1372 PostgreSQL=PostgreSQL
1373 Highlight_Words=Fremh\u00e6v_ord
1374 JSTOR_import_cancelled=JSTOR_import_afbrudt
1375 HTML_list=HTML-liste
1376 Click_group_to_toggle_membership_of_selected_entries=Klik_p\u00e5_gruppe_for_at_\u00e6ndre_medlemsskab_for_de_valgte_poster
1377 Use_EMACS_23_insertion_string=Brug_EMACS_23-inds\u00e6tningstekststreng
1378 If_possible,_normalize_this_list_of_names_to_conform_to_standard_BibTeX_name_formatting=Om_muligt,_normaliser_denne_navneliste_til_standard_BibTeX-navneformatering
1379 Could_not_open_%0=Kunne_ikke_\u00e5bne_%0
1380 Unknown_import_format=Ukendt_importformat
1381 Open_INSPIRE_entry=\u00c5bn_INSPIRE-post
1382 An_Error_occurred_while_fetching_from_INSPIRE_source_(%0)\:=Der_skete_en_fejl_ved_hentning_fra_INSPIRE-kilde_(%0):
1383 Error_while_fetching_from_Inspire\:_=Feil_ved_hentning_fra_INSPIRE:
1384 Web_search=Webs\u00f8gning
1385 Autocomplete_names=Autofuldf\u00f8r_navn
1386
1387 Default_style=Standardstil
1388 Choose_style_file_directly=V\u00e6lg_en_stilfil_direkte
1389 Choose_from_a_directory=V\u00e6lg_fra_et_bibliotek
1390 No_directory_defined_for_%0-files=Intet_bibliotek_defineret_for_%0-filer
1391 Allow_file_links_relative_to_each_bib_file's_location=Tillad_fillinks_relativt_fra_biblioteket_hvor_hver_bib-fil_ligger
1392 Style_selection=Valg_af_stil
1393 The_panel_below_shows_the_definition_of_the_default_style.=Panelet_nedenfor_viser_definitionen_af_standardstilen.
1394 If_you_want_to_use_it_as_a_template_for_a_new_style,_you_can_copy_the_contents_into_a_new_.jstyle_file=Hvis_du_vil_bruge_den_som_skabelon_for_en_ny_stil,_kan_du_kopiere_indholdet_til_en_ny_.jstyle-fil
1395
1396 Default_style_(author-year_citations)=Standardstil_(forfatter-\u00e5r-referencer)
1397 Default_style_(numerical_citations)=Standardstil_(nummererede_referencer)
1398 No_valid_style_file_defined=Ingen_gyldig_stilfil_defineret
1399 Choose_pattern=V\u00e6lg_m\u00f8nster
1400 Use_the_bib_file_location_as_primary_file_directory=Brug_placeringen_af_bib-filen_som_standard_filbibliotek
1401 Could_not_run_the_gnuclient/emacsclient_program._Make_sure_you_have_the_emacsclient/gnuclient_program_installed_and_available_in_the_PATH.=Kunne_ikke_k\u00f8re_gnuclient/emacsclient._Tjek_at_du_har_programmet_installeret_og_tilg\u00e6ngeligt_i_PATH.
1402 Built-in_journal_list=Indbygget_tidsskriftsliste
1403 OpenOffice/LibreOffice_connection=Forbindelse_til_OpenOffice/LibreOffice
1404 You_can_add_additional_journal_names_by_setting_up_a_personal_journal_list,<br>as_well_as_linking_to_external_journal_lists.=Du_kan_tilf\u00f8je_flere_tidsskriftsnavne_ved_at_ops\u00e6tte_en_personlig_liste,<br>eller_linke_til_eksterne_lister.
1405 JabRef_includes_a_built-in_list_of_journal_abbreviations.=JabRef_har_en_indbygget_liste_over_tidsskriftsforkortelser.
1406 You_must_select_either_a_valid_style_file,_or_use_one_of_the_default_styles.=Du_skal_enten_v\u00e6lge_en_gyldig_stilfil_eller_bruge_en_af_standardstilene.
1407 You_must_select_either_a_valid_style_file,_or_use_a_default_style.=Du_skal_enten_v\u00e6lge_en_gyldig_stilfil_eller_bruge_en_af_standardstilene.
1408 Show=Vis
1409
1410 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog._First_load_or_paste_some_text_into_the_text_input_area.<br>After_that,_you_can_mark_text_and_assign_it_to_a_BibTeX_field.=Dette_er_et_enkelt_klip-og-inds\u00e6t-vindue._Indl\u00e6s_eller_inds\u00e6t_f\u00f8rst_tekst_i_tekstfeltet.<br>Derefter_kan_du_markere_tekst_og_tildele_den_til_BibTeX-felter.
1411 Java_Bouncy_Castle_library_not_found._Please_download_and_install_it._For_more_information_see_http\://www.bouncycastle.org/.=Java_Bouncy_Castle-bibliotek_ikke_tilg\u00e6ngeligt._For_at_f\u00e5_adgang_til_dette_kan_du_installere_det._For_mere_information,_se_http://www.bouncycastle.org/.
1412
1413 This_feature_generates_a_new_database_based_on_which_entries_are_needed_in_an_existing_LaTeX_document.=Denne_funktion_genererer_en_ny_database_baseret_p\u00e5,_hvilke_poster_der_er_brugt_i_et_eksisterende_LaTeX-dokument.
1414 You_need_to_select_one_of_your_open_databases_from_which_to_choose_entries,_as_well_as_the_AUX_file_produced_by_LaTeX_when_compiling_your_document.=Du_skal_v\u00e6lge_en_af_de_\u00e5bne_databaser,_hvor_enheder_skal_hentes_fra,_udover_AUX-filen_genereret_af_LaTeX_n\u00e5r_dokumentet_kompileres.
1415 First_select_entries_to_clean_up.=
1416 Cleanup_entry=
1417 Autogenerate_PDF_Names=
1418 Auto-generating_PDF-Names_does_not_support_undo._Continue?=
1419 File_rename_failed_for=
1420 You_have_toggled_the_BibLaTeX_mode.=
1421 Use_full_firstname_whenever_possible=
1422 Use_abbreviated_firstname_whenever_possible=
1423 Use_abbreviated_and_full_firstname=
1424 Autocompletion_options=
1425 Autocomplete_after_following_number_of_characters=
1426 Name_format_used_for_autocompletion=
1427 Treatment_of_first_names=
1428 Cleanup_entries=
1429 Automatically_assign_new_entry_to_selected_groups=Tildel_automatisk_nye_poster_til_valgte_grupper
1430 Move_DOIs_from_note_and_URL_field_to_DOI_field_and_remove_http_prefix=
1431 Format_content_of_month_field_to_#mon#=
1432 Ensure_that_page_ranges_are_of_the_form_num1--num2=
1433 Make_paths_of_linked_files_relative_(if_possible)=
1434 Rename_PDFs_to_given_file_name_format_pattern=
1435 Rename_only_PDFs_having_a_relative_path=
1436 What_would_you_like_to_clean_up?=
1437 Doing_a_cleanup_for_%0_entries...=
1438 No_entry_needed_a_clean_up=
1439 One_entry_needed_a_clean_up=
1440 %0_entries_needed_a_clean_up=
1441 Error_importing_from_database=Fejl_ved_import_fra_database
1442 Minimize_to_system_tray=
1443
1444 Error_downloading_file_'%0'=Feil_ved_hentning_af_filen_'%0'
1445 Download_failed=Hentning_mislykkedes
1446 %0_databases_will_be_imported=%0_databaser_vil_blive_importeret
1447 Importing_cancelled=Import_afbrudt
1448 There_are_no_available_databases_to_be_imported=Det_er_ingen_databaser_tilg\u00e6ngelige_for_import
1449 Import_from_SQL_database=Import_fra_SQL-database
1450 Imported_%0_databases_successfully=Importerede_%0_databaser
1451 <_CREATE_NEW_DATABASE_>=<_OPRET_NY_DATABASE_>
1452 Remove_Selected=Fjern_valgte
1453 SQL_Database_Exporter=Eksporter_SQL-database
1454 Select_target_SQL_database\:=V\u00e6lg_destinationsdatabase\:
1455 SQL_Database_Importer=Importer_SQL-database
1456 Please_select_which_JabRef_databases_do_you_want_to_import\:=V\u00e6lg_venligst_hvilke_JabRef-databaser,_du_vil_importere\:
1457
1458 Group_tree_could_not_be_parsed._If_you_save_the_BibTeX_database,_all_groups_will_be_lost.=
1459 Attach_file=
1460
1461 Setting_all_preferences_to_default_values.=
1462 Resetting_preference_key_'%0'=
1463 Unknown_preference_key_'%0'=
1464 Unable_to_clear_preferences.=
1465
1466 Reset_preferences_(key1,key2,..._or_'all')=
1467 Find_unlinked_files=
1468 Unselect_all=
1469 Expand_all=
1470 Collapse_all=
1471 Select_Directory=
1472 Choose_Directory=
1473 Use_the_selected_directory_to_start_with_the_search.=
1474 Browse...=
1475 Opens_the_file_browser.=
1476 Scan_directory=
1477 Searches_the_selected_directory_for_unlinked_files.=
1478 Starts_the_import_of_bibtex_entries.=
1479 Leave_this_dialog.=
1480 Create_directory_based_keywords=
1481 Creates_keywords_in_created_entrys_with_directory_pathnames=
1482 Select_a_directory_where_the_search_shall_start.=
1483 Select_file_type\:=
1484 These_files_are_not_linked_in_the_active_database.=
1485 Entry_type_to_be_created\:=
1486 Searching_file_system...=
1487 Importing_into_Database...=
1488 Select_directory=
1489 Select_files=
1490 Bibtex_entry_creation=
1491 <No_selection>=
1492 Push_selection_to_TeXstudio=
1493 Path_to_TeXstudio=
1494 Program_'%0'_not_found=
1495 Pushed_citations_to_TeXstudio=
1496 Unable_to_connect_to_freecite_online_service.=
1497 Parse_with_FreeCite=
1498 Insert_selected_citations_into_TeXstudio=
1499 The_current_BibTeX_key_will_be_overwritten._Continue?=
1500 Overwrite_key=
1501 Not_overwriting_existing_key._To_change_this_setting,_open_Options_->_Prefererences_->_BibTeX_key_generator=
1502 How_would_you_like_to_link_to_'%0'?=
1503 Bibtex_key_patterns=
1504 Changed_special_field_settings=
1505 Clear_priority=
1506 Clear_rank=
1507 Compact_rank=
1508 Convert_1st,_2nd,_..._to_real_superscripts=
1509 Dropped_comment_from_database=
1510 Enable_PDF_preview=
1511 Enable_special_fields=
1512 Five_stars=
1513 Four_stars=
1514 Help_on_special_fields=
1515 Keywords_of_selected_entries=
1516 Manage_content_selectors=
1517 Manage_keywords=
1518 Marked_entries'_quality_as_good=
1519 Marked_entries_as_relevant=
1520 No_priority_information=
1521 No_rank_information=
1522 One_star=
1523 Priority=
1524 Priority_high=
1525 Priority_low=
1526 Priority_medium=
1527 Quality=
1528 Rank=
1529 Relevance=
1530 Set_priority_to_high=
1531 Set_priority_to_low=
1532 Set_priority_to_medium=
1533 Set_rank_to_five_stars=
1534 Set_rank_to_four_stars=
1535 Set_rank_to_one_star=
1536 Set_rank_to_three_stars=
1537 Set_rank_to_two_stars=
1538 Show_one_letter_heading_for_icon_columns=
1539 Show_priority=
1540 Show_quality=
1541 Show_rank=
1542 Show_relevance=
1543 Synchronize_with_keywords=
1544 Synchronized_special_fields_based_on_keywords=
1545 Three_stars=
1546 Toggle_relevance=
1547 Toogle_quality_assured=
1548 Two_stars=
1549 Update_keywords=
1550 Write_values_of_special_fields_as_separate_fields_to_BibTeX=
1551 You_have_changed_settings_for_special_fields.=
1552 no_preview_available=
1553
1554 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded.=
1555 A_string_with_that_label_already_exists=
1556 Connection_to_OpenOffice_has_been_lost._Please_make_sure_OpenOffice_is_running,_and_try_to_reconnect.=
1557 Correct_the_entry,_and_reopen_editor_to_display/edit_source.=
1558 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'server-start'/'gnuserv-start').=
1559 Could_not_connect_to_running_OpenOffice.\nMake_sure_you_have_installed_OpenOffice_with_Java_support.\nIf_connecting_manually,_please_verify_program_and_library_paths.\n\nError_message\:_=
1560 Created_group_"%0".=
1561 If_a_pasted_or_imported_entry_already_has_the_field_set,_overwrite.=
1562 Import_Metadata_From_PDF=
1563 Not_connected_to_any_Writer_document._Please_make_sure_a_document_is_open,_and_use_the_'Select_Writer_document'_button_to_connect_to_it.=
1564 Please_note_that_this_is_an_early_beta_version._Do_not_use_it_without_backing_up_your_files!=
1565 Removed_all_subgroups_of_group_"%0".=
1566 To_disable_the_memory_stick_mode_rename_or_remove_the_jabref.xml_file_in_the_same_folder_as_JabRef.=
1567 Unable_to_connect._One_possible_reason_is_that_JabRef_and_OpenOffice/LibreOffice_are_not_both_running_in_either_32_bit_mode_or_64_bit_mode.=
1568 Unable_to_determine_plugin_name_and_version._This_may_not_be_a_valid_JabRef_plugin.=
1569 Use_the_following_delimiter_character(s)\:=
1570 When_downloading_files,_or_moving_linked_files_to_the_file_directory,_prefer_the_bib_file_location_rather_than_the_file_directory_set_above=
1571 Your_style_file_specifies_the_character_format_'%0',_which_is_undefined_in_your_current_OpenOffice_document.=
1572 Your_style_file_specifies_the_paragraph_format_'%0',_which_is_undefined_in_your_current_OpenOffice_document.=
1573
1574 Error_fetching_from_Google_Scholar=
1575 Run_HTML_converter_on_title=
1576 Searching...=
1577 You_have_selected_more_than_%0_entries_for_download._Some_web_sites_might_block_you_if_you_make_too_many_rapid_downloads._Do_you_want_to_continue?=
1578 Confirm_selection=
1579 Unknown_DOI\:_'%0'.=
1580 Get_BibTeX_entry_from_DOI=
1581 Prefer_converting_subscripts_and_superscripts_to_equations_rather_than_text=
1582 Add_{}_to_specified_title_words_on_search_to_keep_the_correct_case=
1583 Import_conversions=
1584 Run_filter_on_title_keeping_the_case_of_selected_words=
1585 Intermittent_errors_on_the_IEEE_Xplore_server._Please_try_again_in_a_while.=
1586 Please_enter_a_search_string=
1587 Please_open_or_start_a_new_database_before_searching=
1588 An_Error_occurred_while_fetching_from_ADS_(%0)\:=
1589 Error_while_fetching_from_ADS=
1590 Error_while_fetching_from_OAI2=
1591 An_Error_occurred_while_parsing_abstract=
1592 Unknown_DiVA_entry\:_'%0'.=
1593 Get_BibTeX_entry_from_DiVA=
1594 Log=
1595
1596 ISO_690=
1597
1598 Add_brackets_and_replace_separators_with_their_non-breaking_version_for_units=
1599 Add_new_entry_and_keep_both_old_entries=
1600 Cancelled_merging_entries=
1601 Error_in_entry=
1602 First_entry=
1603 Format_units_by_adding_non-breaking_separators_and_keeping_the_correct_case_on_search=
1604 Merge_entries=
1605 Merged_entries_into_a_new_and_kept_the_old=
1606 Merged_entries_into_a_new_and_removed_the_old=
1607 Merged_entry=
1608 None=
1609 Parse=
1610 Remove_unneccessary_$,_{,_and_}_and_move_adjacent_numbers_into_equations=
1611 Replace_old_entries_with_new_entry=
1612 Result=
1613 Second_entry=
1614 Show_DOI_first=
1615 Show_URL_first=
1616 Use_1st=
1617 Use_2nd=
1618 Use_Emacs_key_bindings=
1619 You_have_to_choose_exactly_two_entries_to_merge.=
1620
1621 Update_timestamp_on_modification=
1622 change_field=
1623
1624 All_key_bindings_will_be_reset_to_their_defaults.=
1625 Automatically_set_file_links=
1626 Continue?=
1627 Resetting_all_key_bindings=
1628 Save_entries_ordered_by_title=
1629 Export_entries_ordered_by_title=
1630 Quotes=
1631 Curly_Brackets=
1632 Include_empty_fields=
1633 Field_saving_options=
1634 Field_value_delimiter._E.g.,_"author\={x}"_or_"author\='x'"=
1635 Run_Unicode_converter_on_title,_author(s),_and_abstract=
1636
1637 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=
1638 Host=
1639 Invalid_setting=
1640 Network=
1641 Please_specify_both_hostname_and_port=
1642 Port=
1643 Start_field_contents_in_same_column=
1644 Use_camel_case_for_field_names_(e.g.,_"HowPublished"_instead_of_"howpublished")=
1645 Use_custom_proxy_configuration=
1646 Clear_connection_settings=
1647 Cleared_connection_settings.=
1648 Rebind_C-a,_too=
1649
1650 Show_number_of_elements_contained_in_each_group=
1651
1652 Open_folder=
1653 Opened_%0_folder(s).=
1654
1655 Searches_for_unlinked_PDF_files_on_the_file_system=
1656
1657 Export_entries_ordered_as_specified=
1658 Export_sort_order=
1659 File_Sorting=
1660 Newline_separator=
1661 Save_entries_ordered_as_specified=
1662 Save_sort_order=
1663 Show_Extra_columns=
1664 Save_entries_as_configured_globally=
1665 Open_=
1666 Sort_fields_in_alphabeta_order_(as_ver_2.10)=
1667 Sort_fields_in_old_fasion_(as_ver_2.9.2)=
1668 Save_fields_as_user_defined_order=
1669 Parsing_error=
1670 illegal_backslash_expression=
1671 Backslash_parsing_error_near=
1672
1673 Look_at_stderr_for_details=
1674 Wrap_fields_as_ver_2.9.2=
1675 Move_to_group=
1676
1677 Journal_file_not_found=
1678
1679 Clear_read_status=
1680 Convert_to_BibLatex_format_(for_example,_move_the_value_of_the_'journal'_field_to_'journaltitle')=
1681 Could_not_apply_changes.=
1682 Deprecated_fields=
1683 Hide/show_toolbar=
1684 If_possible,_clean_URL_that_Google_search_returned=
1685 Marked_entries_as_printed=
1686 No_read_status_information=
1687 Printed=
1688 Read_status=
1689 Read_status_read=
1690 Read_status_skimmed=
1691 Save_selected_as_plain_BibTeX_...=
1692 Set_read_status_to_read=
1693 Set_read_status_to_skimmed=
1694 Show_deprecated_bibtex_fields=
1695 Show_gridlines=
1696 Show_printed_status=
1697 Show_read_status=
1698 Table_row_height_padding=
1699 Toogle_print_status=