[svn-inject] Installing original source of jabref
[debian/jabref.git] / src / java / jalopy.format.convention.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r
2 <jalopy>\r
3     <general>\r
4         <compliance>\r
5             <version>1</version>\r
6         </compliance>\r
7         <style>\r
8             <description>Jalopy convention definitions for the JabRef project</description>\r
9             <name>JabRef convention</name>\r
10         </style>\r
11     </general>\r
12     <inspector>\r
13         <enable>false</enable>\r
14         <naming>\r
15             <classes>\r
16                 <abstract>[A-Z][a-zA-Z0-9]+</abstract>\r
17                 <general>[A-Z][a-zA-Z0-9]+</general>\r
18             </classes>\r
19             <fields>\r
20                 <default>[a-z][\w]+</default>\r
21                 <defaultStatic>[a-z][\w]+</defaultStatic>\r
22                 <defaultStaticFinal>[a-zA-Z][\w]+</defaultStaticFinal>\r
23                 <private>[a-z][\w]+</private>\r
24                 <privateStatic>[a-z][\w]+</privateStatic>\r
25                 <privateStaticFinal>[a-zA-Z][\w]+</privateStaticFinal>\r
26                 <protected>[a-z][\w]+</protected>\r
27                 <protectedStatic>[a-z][\w]+</protectedStatic>\r
28                 <protectedStaticFinal>[a-zA-Z][\w]+</protectedStaticFinal>\r
29                 <public>[a-z][\w]+</public>\r
30                 <publicStatic>[a-z][\w]+</publicStatic>\r
31                 <publicStaticFinal>[a-zA-Z][\w]+</publicStaticFinal>\r
32             </fields>\r
33             <interfaces>[A-Z][a-zA-Z0-9]+</interfaces>\r
34             <labels>\w+</labels>\r
35             <methods>\r
36                 <default>[a-z][\w]+</default>\r
37                 <defaultStatic>[a-z][\w]+</defaultStatic>\r
38                 <defaultStaticFinal>[a-z][\w]+</defaultStaticFinal>\r
39                 <private>[a-z][\w]+</private>\r
40                 <privateStatic>[a-z][\w]+</privateStatic>\r
41                 <privateStaticFinal>[a-z][\w]+</privateStaticFinal>\r
42                 <protected>[a-z][\w]+</protected>\r
43                 <protectedStatic>[a-z][\w]+</protectedStatic>\r
44                 <protectedStaticFinal>[a-z][\w]+</protectedStaticFinal>\r
45                 <public>[a-z][\w]+</public>\r
46                 <publicStatic>[a-z][\w]+</publicStatic>\r
47                 <publicStaticFinal>[a-z][\w]+</publicStaticFinal>\r
48             </methods>\r
49             <packages>[a-z]+(?:\.[a-z]+)*</packages>\r
50             <parameters>\r
51                 <default>[a-z][\w]+</default>\r
52                 <final>[a-z][\w]+</final>\r
53             </parameters>\r
54             <variables>[a-z][\w]*</variables>\r
55         </naming>\r
56         <tips>\r
57             <adhereToNamingConvention>false</adhereToNamingConvention>\r
58             <alwaysOverrideEquals>false</alwaysOverrideEquals>\r
59             <alwaysOverrideHashCode>false</alwaysOverrideHashCode>\r
60             <avoidThreadGroups>false</avoidThreadGroups>\r
61             <declareCollectionComment>false</declareCollectionComment>\r
62             <dontIgnoreExceptions>false</dontIgnoreExceptions>\r
63             <dontSubstituteObjectEquals>false</dontSubstituteObjectEquals>\r
64             <neverDeclareException>false</neverDeclareException>\r
65             <neverDeclareThrowable>false</neverDeclareThrowable>\r
66             <neverInvokeWaitOutsideLoop>false</neverInvokeWaitOutsideLoop>\r
67             <neverReturnZeroArrays>false</neverReturnZeroArrays>\r
68             <neverUseEmptyFinally>false</neverUseEmptyFinally>\r
69             <obeyContractEquals>false</obeyContractEquals>\r
70             <overrideToString>false</overrideToString>\r
71             <referToObjectsByInterface>false</referToObjectsByInterface>\r
72             <replaceStructureWithClass>false</replaceStructureWithClass>\r
73             <stringLiterallI18n>false</stringLiterallI18n>\r
74             <useInterfaceOnlyForTypes>false</useInterfaceOnlyForTypes>\r
75             <wrongCollectionComment>false</wrongCollectionComment>\r
76         </tips>\r
77     </inspector>\r
78     <internal>\r
79         <version>6</version>\r
80     </internal>\r
81     <messages>\r
82         <priority>\r
83             <general>30000</general>\r
84             <parser>30000</parser>\r
85             <parserJavadoc>30000</parserJavadoc>\r
86             <printer>30000</printer>\r
87             <printerJavadoc>30000</printerJavadoc>\r
88             <transform>30000</transform>\r
89         </priority>\r
90         <showErrorStackTrace>true</showErrorStackTrace>\r
91     </messages>\r
92     <misc>\r
93         <threadCount>1</threadCount>\r
94     </misc>\r
95     <printer>\r
96         <alignment>\r
97             <methodCallChain>true</methodCallChain>\r
98             <parameterMethodDeclaration>false</parameterMethodDeclaration>\r
99             <ternaryOperator>true</ternaryOperator>\r
100             <variableAssignment>false</variableAssignment>\r
101             <variableIdentifier>false</variableIdentifier>\r
102         </alignment>\r
103         <backup>\r
104             <directory>bak</directory>\r
105             <level>0</level>\r
106         </backup>\r
107         <blanklines>\r
108             <after>\r
109                 <block>1</block>\r
110                 <braceLeft>0</braceLeft>\r
111                 <class>1</class>\r
112                 <declaration>0</declaration>\r
113                 <footer>1</footer>\r
114                 <header>0</header>\r
115                 <interface>1</interface>\r
116                 <lastImport>2</lastImport>\r
117                 <method>1</method>\r
118                 <package>1</package>\r
119             </after>\r
120             <before>\r
121                 <block>1</block>\r
122                 <braceRight>0</braceRight>\r
123                 <caseBlock>1</caseBlock>\r
124                 <comment>\r
125                     <javadoc>1</javadoc>\r
126                     <multiline>1</multiline>\r
127                     <singleline>1</singleline>\r
128                 </comment>\r
129                 <controlStatement>1</controlStatement>\r
130                 <declaration>1</declaration>\r
131                 <footer>0</footer>\r
132                 <header>0</header>\r
133             </before>\r
134             <keepUpTo>1</keepUpTo>\r
135         </blanklines>\r
136         <braces>\r
137             <empty>\r
138                 <cuddle>false</cuddle>\r
139                 <insertStatement>false</insertStatement>\r
140             </empty>\r
141             <insert>\r
142                 <dowhile>true</dowhile>\r
143                 <for>true</for>\r
144                 <ifelse>true</ifelse>\r
145                 <while>true</while>\r
146             </insert>\r
147             <remove>\r
148                 <block>true</block>\r
149                 <dowhile>false</dowhile>\r
150                 <for>false</for>\r
151                 <ifelse>false</ifelse>\r
152                 <while>false</while>\r
153             </remove>\r
154             <treatDifferent>\r
155                 <methodClass>false</methodClass>\r
156                 <methodClassIfWrapped>false</methodClassIfWrapped>\r
157             </treatDifferent>\r
158         </braces>\r
159         <chunks>\r
160             <blanklines>true</blanklines>\r
161             <comments>true</comments>\r
162         </chunks>\r
163         <comments>\r
164             <format>\r
165                 <multiline>false</multiline>\r
166             </format>\r
167             <javadoc>\r
168                 <check>\r
169                     <innerclass>false</innerclass>\r
170                     <tags>false</tags>\r
171                     <throwsTags>false</throwsTags>\r
172                 </check>\r
173                 <fieldsShort>true</fieldsShort>\r
174                 <generate>\r
175                     <class>1</class>\r
176                     <constructor>0</constructor>\r
177                     <field>0</field>\r
178                     <method>0</method>\r
179                 </generate>\r
180                 <parseComments>false</parseComments>\r
181                 <tags>\r
182                     <in-line />\r
183                     <standard />\r
184                 </tags>\r
185                 <templates>\r
186                     <method>\r
187                         <bottom> */</bottom>\r
188                         <exception> * @throws $exceptionType$ DOCUMENT ME!</exception>\r
189                         <param> * @param $paramType$ DOCUMENT ME!</param>\r
190                         <return> * @return DOCUMENT ME!</return>\r
191                         <top>/**| * DOCUMENT ME!</top>\r
192                     </method>\r
193                 </templates>\r
194             </javadoc>\r
195             <remove>\r
196                 <javadoc>false</javadoc>\r
197                 <multiline>false</multiline>\r
198                 <singleline>false</singleline>\r
199             </remove>\r
200             <separator>\r
201                 <fillCharacter>/</fillCharacter>\r
202                 <insert>true</insert>\r
203                 <insertRecursive>false</insertRecursive>\r
204                 <text>\r
205                     <class>Inner Classes</class>\r
206                     <constructor>Constructors</constructor>\r
207                     <field>Instance fields</field>\r
208                     <initializer>Instance initializers</initializer>\r
209                     <interface>Inner Interfaces</interface>\r
210                     <method>Methods</method>\r
211                     <static>Static fields/initializers</static>\r
212                 </text>\r
213             </separator>\r
214         </comments>\r
215         <environment />\r
216         <footer>\r
217             <keys />\r
218             <smartMode>5</smartMode>\r
219             <text>///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\r
220 //  END OF FILE.\r
221 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////</text>\r
222             <use>true</use>\r
223         </footer>\r
224 \r
225         <!-- header should not used, because there are some LGPL sources and other authors -->\r
226         <header>\r
227             <keys>JOELib header</keys>\r
228             <smartMode>5</smartMode>\r
229                         <text>///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\r
230 //  Filename: $RCSfile: jalopy.format.convention.xml,v $\r
231 //  Language: Java\r
232 //  Compiler: JDK 1.4\r
233 //  Version:  $Revision: 1.1 $\r
234 //            $Date: 2004/01/28 22:41:11 $\r
235 //            $Author: wegner $\r
236 //\r
237 //  Copyright (c) Dept. Computer Architecture, University of Tuebingen, Germany\r
238 //\r
239 //  This program is free software; you can redistribute it and/or modify\r
240 //  it under the terms of the GNU General Public License as published by\r
241 //  the Free Software Foundation version 2 of the License.\r
242 //\r
243 //  This program is distributed in the hope that it will be useful,\r
244 //  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
245 //  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\r
246 //  GNU General Public License for more details.\r
247 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////</text>\r
248             <use>false</use>\r
249         </header>\r
250         <history>\r
251             <policy>disabled</policy>\r
252         </history>\r
253         <imports>\r
254             <grouping>\r
255                 <defaultDepth>3</defaultDepth>\r
256                 <packages>*:0|gnu:2|java:2|javax:2|org:2|com:2|net:2</packages>\r
257             </grouping>\r
258             <policy>disabled</policy>\r
259             <sort>true</sort>\r
260         </imports>\r
261 \r
262         <indentation>\r
263             <caseFromSwitch>false</caseFromSwitch>\r
264             <continuation>\r
265                 <block>true</block>\r
266                 <operator>false</operator>\r
267             </continuation>\r
268             <firstColumnComments>true</firstColumnComments>\r
269             <label>false</label>\r
270             <policy>\r
271                 <deep>false</deep>\r
272             </policy>\r
273             <sizes>\r
274                 <braceCuddled>1</braceCuddled>\r
275                 <braceLeft>0</braceLeft>\r
276                 <braceRight>0</braceRight>\r
277                 <braceRightAfter>1</braceRightAfter>\r
278                 <continuation>4</continuation>\r
279                 <deep>55</deep>\r
280                 <extends>-1</extends>\r
281                 <general>4</general>\r
282                 <implements>-1</implements>\r
283                 <leading>0</leading>\r
284                 <tabs>8</tabs>\r
285                 <throws>-1</throws>\r
286                 <trailingComment>1</trailingComment>\r
287             </sizes>\r
288             <tabs>\r
289                 <enable>false</enable>\r
290                 <onlyLeading>false</onlyLeading>\r
291             </tabs>\r
292         </indentation>\r
293         <misc>\r
294             <arrayBracketsAfterIdent>false</arrayBracketsAfterIdent>\r
295             <forceFormatting>false</forceFormatting>\r
296             <insertExpressionParentheses>true</insertExpressionParentheses>\r
297             <insertLoggingConditional>true</insertLoggingConditional>\r
298             <insertTrailingNewline>true</insertTrailingNewline>\r
299             <insertUID>false</insertUID>\r
300         </misc>\r
301         <sorting>\r
302             <declaration>\r
303                 <class>true</class>\r
304                 <constructor>true</constructor>\r
305                 <enable>true</enable>\r
306                 <interface>true</interface>\r
307                 <method>true</method>\r
308                 <order>static|field|initializer|constructor|method|interface|class</order>\r
309                 <variable>true</variable>\r
310             </declaration>\r
311             <modifier>\r
312                 <enable>false</enable>\r
313                 <order>public|protected|private|abstract|static|final|synchronized|transient|volatile|native|strictfp</order>\r
314             </modifier>\r
315         </sorting>\r
316 \r
317         <whitespace>\r
318             <after>\r
319                 <comma>true</comma>\r
320                 <semicolon>true</semicolon>\r
321                 <typeCast>true</typeCast>\r
322             </after>\r
323             <before>\r
324                 <braces>false</braces>\r
325                 <brackets>false</brackets>\r
326                 <bracketsTypes>false</bracketsTypes>\r
327                 <caseColon>false</caseColon>\r
328                 <operator>\r
329                     <not>false</not>\r
330                 </operator>\r
331                 <parentheses>\r
332                     <methodCall>false</methodCall>\r
333                     <methodDeclaration>false</methodDeclaration>\r
334                     <statement>true</statement>\r
335                 </parentheses>\r
336             </before>\r
337             <padding>\r
338                 <braces>false</braces>\r
339                 <brackets>false</brackets>\r
340                 <operator>\r
341                     <assignment>true</assignment>\r
342                     <bitwise>true</bitwise>\r
343                     <logical>true</logical>\r
344                     <mathematical>true</mathematical>\r
345                     <relational>true</relational>\r
346                     <shift>true</shift>\r
347                 </operator>\r
348                 <parenthesis>false</parenthesis>\r
349                 <typeCast>false</typeCast>\r
350             </padding>\r
351         </whitespace>\r
352         <wrapping>\r
353             <always>\r
354                 <after>\r
355                     <arrayElement>0</arrayElement>\r
356                     <braceRight>true</braceRight>\r
357                     <extendsTypes>false</extendsTypes>\r
358                     <implementsTypes>false</implementsTypes>\r
359                     <label>true</label>\r
360                     <methodCallChained>false</methodCallChained>\r
361                     <ternaryOperator>\r
362                         <first>false</first>\r
363                         <second>false</second>\r
364                     </ternaryOperator>\r
365                     <throwsTypes>false</throwsTypes>\r
366                 </after>\r
367                 <before>\r
368                     <braceLeft>true</braceLeft>\r
369                     <extends>false</extends>\r
370                     <implements>false</implements>\r
371                     <throws>false</throws>\r
372                 </before>\r
373                 <parameter>\r
374                     <methodCall>false</methodCall>\r
375                     <methodCallNested>false</methodCallNested>\r
376                     <methodDeclaration>false</methodDeclaration>\r
377                 </parameter>\r
378             </always>\r
379             <general>\r
380                 <beforeOperator>false</beforeOperator>\r
381                 <enable>true</enable>\r
382                 <lineLength>80</lineLength>\r
383             </general>\r
384             <ondemand>\r
385                 <after>\r
386                     <assignment>false</assignment>\r
387                     <leftParenthesis>false</leftParenthesis>\r
388                     <parameter>false</parameter>\r
389                     <types>\r
390                         <extends>false</extends>\r
391                         <implements>false</implements>\r
392                         <throws>false</throws>\r
393                     </types>\r
394                 </after>\r
395                 <before>\r
396                     <rightParenthesis>false</rightParenthesis>\r
397                 </before>\r
398                 <groupingParentheses>false</groupingParentheses>\r
399             </ondemand>\r
400         </wrapping>\r
401     </printer>\r
402 </jalopy>\r
403 \r
404 <!--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\r
405    END OF FILE\r
406 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-->\r