* New upstream release:
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_no.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_uttrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
10 %0_export_successful=%0-eksport_lyktes
11 %0_field_set=%0-felt_satt
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_uttrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finne_filen_'%0'<BR>linket_fra_enheten_'%1'</HTML>
16 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Pakk_ut_zip-filen_som_inneholder_import-_og_eksportfiltre_for<BR>EndNote,_for_best_mulig_kompatibilitet_med_JabRef</HTML>
17 <no_field>=<ingen_felter>
18 <select>=<velg>
19 <select_word>=<velg_ord>
20 _on_entry_number_=_ved_enhet_nummer_
21 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
22 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
23
24 A_string_with_that_label_already_exists=Det_finnes_allerede_en_streng_med_det_navnet
25 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(ISO-forkortelse)
26 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(MEDLINE-forkortelse)
27 Abbreviate_names=Forkort_navn
28 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_journalnavn.
29 Abbreviation=Forkortelse
30 About_JabRef=Om_JabRef
31 Abstract=Sammendrag
32 Accept=Aksepter
33 Accept_change=Aksepter_endring
34 Action=Aksjon
35 Add=Legg_til
36 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Legg_til_en_(kompilert)_egendefinert_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_trenger_ikke_\u00E5_v\u00E6re_p\u00E5_JabRefs_classpath.
37
38 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Legg_til_en_kompilert_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_trenger_ikke_\u00E5_v\u00E6re_i_din_classpath.
39 add_entries_to_group=legg_til_enheter_i_gruppe
40 Add_entry_selection_to_this_group=Legg_valgte_enheter_til_denne_gruppen
41 Add_from_folder=Legg_til_fra_mappe
42 Add_from_jar=Legg_til_fra_jar-fil
43 add_group=legg_til_gruppe
44 Add_Group=Legg_til_gruppe
45 Add_new=Legg_til_ny
46 Add_Subgroup=Legg_til_undergruppe
47 Add_to_group=Legg_til_i_gruppe
48 Added_group_"%0".=La_til_gruppe_"%0".
49 Added_new=La_til_ny
50 Added_string=La_til_streng
51 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Dessuten,_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_inneholder_<b>%1</b>_kan_legges_manuelt_til_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem,_og_enten_dra_dem_over_eller_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_legger_til_uttrykket_<b>%1</b>_til_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt._Enheter_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem_og_deretter_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_fjerner_uttrykket_<b>%1</b>_fra_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt.
52 Advanced=Avansert
53 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerte_filtyper_vil_bli_slettet._Fortsette?
54 All_Entries=Alle_enheter
55 All_entries=Alle_enheter
56 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_enhetene_av_denne_typen_vil_bli_klassifisert_som_typel\u00F8se._Fortsette?
57 All_fields=Alle_felter
58 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
59 Allow_editing_in_table_cells=Tillat_redigering_av_celler_i_tabellen
60 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_feil_oppsto_ved_nedlasting_fra_OIA2-kilde_(%0):
61 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_feil_oppsto_ved_lesing_av_'%0'
62 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0'\:=En_SAXException_forekom_ved_lesing_av_'%0':
63 and=og
64 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_innefor_JabRef-jar-filen:
65 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_m\u00E5_v\u00E6re_tilgjengelig_i_CLASSPATH_neste_gang_du_starter_JabRef.
66 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00E6ruttrykket_<b>%0</b>
67 Appearance=Utseende
68 Append=Legg_til
69 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Legg_til_innhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00E5pne_database
70 Append_database=Append_database
71 append_the_selected_text_to_bibtex_key=legg_til_den_valgte_teksten_til_BibTeX-n\u00F8kkelen
72 Application=Applikasjon
73 Apply=Utf\u00F8r
74 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumentene_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Avslutter.
75 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=Legg_valgte_enheter_eksklusivt_til_denne_gruppen
76 Assign_new_file=Tilordne_ny_fil
77 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=Legg_den_opprinnelige_gruppens_enheter_til_denne_gruppen?
78 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=La_til_%0_enheter_til_gruppen_"%1".
79 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=La_til_1_enhet_til_gruppen_"%0".
80 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=I_det_minste_skal_plugin'en_'net.sf.jabref.core'_v\u00E6re_der.
81 Attach_%0_file=Tilordne_%0-fil
82 Attach_URL=Tilordne_URL
83 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Pr\u00F8v_\u00E5_sette_%0-linker_automatisk_for_dine_enheter._Dette_virker_dersom_en_%0-fil_i_%0-katalogen_din_eller_en_underkatalog<BR>har_navn_likt_en_enhets_BibTeX-n\u00F8kkel,_pluss_etternavn.
84 Attempting_SQL_export...=Pr\u00F8ver_SQL-eksport...
85 Auto=Auto
86 Autodetect_format=Autodetekter_format
87 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kkel
88 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kler
89 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
90 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00F8kler
91
92 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00F8kkelen
93 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_bare_filer_med_navn_som_samsvarer_med_BibTeX-n\u00F8kkelen
94 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
95 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
96 Automatically_created_groups=Genererte_grupper_automatisk
97 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingskontroll_n\u00E5_du_bytter_til_en_database_som_ikke_inneholder_grupper
98
99 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_duplikater_automatisk
100 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingskontroll_n\u00E5_du_bytter_til_en_database_som_inneholder_grupper
101 Autoset=Sett_automatisk
102 Autoset_%0_field=Automatisk_setting_av_%0-felt
103 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Tillat_overskriving_av_eksisterende_linker.
104 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Skriv_ikke_over_eksisterende_linker.
105 Autoset_external_links=Sett_linker_automatisk
106 Autosetting_links=Setter_linker_automatisk
107 AUX_file_import=AUX-fil_import
108 Available_export_formats=Tilgjengelige_eksportformater
109 Available_fields=Tilgjengelige_felter
110 Available_import_formats=Tilgjengelige_importformater
111 Background_color_for_marked_entries=Bakgrunnsfarge_for_merkede_enheter
112 Background_color_for_optional_fields=Bakgrunnsfarge_for_valgfrie_felter
113 Background_color_for_required_fields=Bakgrunnsfarge_for_n\u00F8dvendige_felter
114 Backup_old_file_when_saving=Lag_sikkerhetskopi_ved_lagring
115 Beta_version=Betaversjon
116 Bibkey_to_filename_conversion=Konvertering_av_BibTeX-n\u00F8kkel_til_filnavn
117 BibTeX_key=BibTeX-n\u00F8kkel
118 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_unik
119 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00F8kkel_er_ikke_satt._Angi_et_navn_for_den_nedlastede_filen
120 BibTeX_source=BibTeX-kilde
121 BibTeXML=BibTeXML
122 Binding=Hurtigtast
123 Broken_link=Ugyldig_link
124 Browse=Bla_gjennom
125 by=med
126 Calling_external_viewer...=Kaller_opp_eksternt_program...
127 Cancel=Avbryt
128 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_legge_til_enheter_til_en_gruppe_uten_\u00E5_generere_n\u00F8kler._Vil_du_generer_n\u00F8kler_n\u00E5?
129 Cannot_connect_to_SQL_server_at_the_specified_host.=Kan_ikke_koble_til_SQL-server_p\u00E5_den_spesifiserte_tjeneren.
130 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_endringen
131 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
132 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
133 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00F8yre.
134 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_opp.
135 case_insensitive=skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver
136 case_sensitive=skiller_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver
137 Case_sensitive=Skill_store_og_sm\u00E5_bokstaver
138 change_assignment_of_entries=endre_tilordning_av_enheter
139 Change_case=Endre_store/sm\u00E5_bokstaver
140 Change_entry_type=Endre_enhetstype
141
142 Change_file_type=Endre_filtype
143 change_key=sett_n\u00F8kkel
144 Change_of_Grouping_Method=Endre_grupperingsm\u00E5te
145 change_preamble=endre_'preamble'
146 change_string_content=endre_strengdefinisjon
147 change_string_name=endre_navn_p\u00E5_streng
148 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=Endre_oppsett_for_tabellkollonner_og_generelle_felter_for_\u00E5_ta_i_bruk_den_nye_funksjonen
149 change_type=endre_type
150 changed_=endret_
151 Changed_font_settings=Endret_skriftoppsett
152 Changed_language_settings=Endret_spr\u00E5koppsett
153 Changed_look_and_feel_settings=Endret_oppsett_av_grensesnitt
154 Changed_preamble=Endret_preamble
155 Changed_type_to=Endret_type_til
156 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00F8lgende_tegn
157 Check_existing_%0_links=Sjekk_eksisterende_%0-linker
158 Check_links=Sjekk_eksterne_linker
159 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=Velg_URL_for_nedlasting._Den_forh\u00E5ndsvalgte_adressen_peker_til_en_liste_gjort_tilgjengelig_av_JabRef-utviklerne.
160 Cite_command=Siteringskommando
161 CiteSeer_Error=CiteSeer-feil
162 CiteSeer_Fetch_Error=Feil_ved_henting_fra_CiteSeer
163 CiteSeer_Import_Error=Feil_ved_import_fra_CiteSeer
164 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_importer_felter
165 CiteSeer_Transfer=CiteSeer-overf\u00F8ring
166 Class_name=Klassenavn
167 Clear=Opphev
168 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
169 Clear_field=Slett_felt
170
171 Clear_fields=Slett_felter
172 Clear_highlight=Fjern_utheving
173 Close=Lukk
174 Close_dialog=Lukk_dialog
175 Close_the_current_database=Lukk_denne_databasen
176 Close_the_help_window=Lukk_hjelpevinduet
177 Close_window=Lukk_vindu
178 Closed_database=Lukket_database
179 Collapse_subtree=Lukk_forgrening
180 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Fargekoder_for_n\u00F8dvendige_og_valgfrie_felter
181 Color_for_marking_incomplete_entries=Farge_for_markering_av_ufullstendige_enheter
182 Column_width=Kolonnebredde
183 Command_line_id=Kommandolinje-id
184 Complete_record=Komplett_form
185 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Fullf\u00F8rte_import_av_felter_fra_CiteSeer
186 Connect=Koble_til
187 Connect_to_SQL_database=Koble_til_SQL-database
188 Connect_to_SQL_Database=Koble_til_SQL-database
189 Connection_to_IEEEXplore_failed=Oppkobling_til_IEEExplore_mislyktes
190 Contained_in=Inneholdt_i
191 Content=Innhold
192 Copied=Kopierte
193 Copied_cell_contents=Kopierte_innhold_av_cellen
194 Copied_key=Kopierte_n\u00F8kkel
195 Copied_keys=Kopierte_n\u00F8kler
196 Copy=Kopier
197 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00F8kkel
198 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filkatalog.
199 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filkatalog.
200
201 Copy_to_clipboard=Kopier_til_utklippstavle
202 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalle_programfilen
203 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_opprette_kontakt_med_en_gnuserv-prosess._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_er_i_gang<BR>og_at_serveren_har_blitt_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
204 Could_not_connect_to_host=Kunne_ikke_koble_til_vert
205 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_koble_opp_mot_vert
206 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_koble_til_Vim-server._Sjekk_at_Vim_kj\u00F8rer<BR>med_riktig_servernavn.
207 Could_not_determine_exception_message.=Kunne_ikke_bestemme_feilmeldingen.
208 Could_not_export_entry_types=Kunne_ikke_eksportere_enhetstyper
209 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
210 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_innstillinger
211 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
212 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fant_ikke_noe_passende_importformat.
213
214 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finne_katalog_for_%0-filer:_%1
215 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finne_bilde
216 Could_not_find_layout_file=Fant_ikke_layoutfil
217 Could_not_import_entry_types=Kunne_ikke_importere_enhetstyper
218 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_innstillinger
219 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instansiere_%0_%1
220
221 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instansiere_%0_%1._Har_du_valgt_riktig_katalog?
222
223 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00E5pne_link
224 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_lese_ut_antall_treff
225 Could_not_print_preview=Kunne_ikke_skrive_ut_forh\u00E5ndsvisningen
226 Could_not_resolve_import_format=Kunne_ikke_bestemme_importformat
227 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kunne_ikke_kalle_'gnuclient'-programmet._Kontroller_at_du_har_installert_gnuserv/gnuclient-programmene.
228 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_kj\u00F8re_'vim'-programmet
229 Could_not_save_file=Kunne_ikke_lagre
230 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_lagre_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_st\u00F8ttet.
231 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Fant_ingen_enhet_for_f\u00F8lgende_URL
232 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kunne_ikke_tolke_'citeseerurl'-feltet_for_f\u00F8lgende_enheter
233 Create_group=Opprett_gruppe
234 Created_groups.=Opprettet_grupper.
235
236 crossreferenced_entries_included=refererte_enheter_inkludert
237 Current_content=N\u00E5v\u00E6rende_innhold
238 Current_value=N\u00E5v\u00E6rende_verdi
239 Custom_entry_types=Egendefinerte_enhetstyper
240 Custom_entry_types_found_in_file=Fant_egendefinerte_enhetstyper_i_filen
241 Custom_icon_theme=Egendefinert_ikonsett
242 Custom_icon_theme_file=Ikonsettfil
243 Custom_importers=Egendefinerte_importformat
244 Customize_entry_types=Tilpass_enhetstyper
245 Customize_key_bindings=Sett_opp_hurtigtaster
246 Cut=Klipp_ut
247 cut_entries=klippet_ut
248 cut_entry=klipp_ut_enhet
249 Cut_pr=Klippet_ut
250 Database_\:=Database_:
251 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
252 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_endret._Vil_du_lagre_f\u00F8r_du_lukker_den?
253 Database_properties=Databaseegenskaper
254 Date_format=Datoformat
255 Default=Tilbakestill
256 Default_encoding=Standard_koding
257 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
258 Default_look_and_feel=Standard_utseende
259 Default_pattern=Default_pattern
260 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriteria
261 Define_'%0'=Definer_'%0'
262 defined.=er_definert.
263 Delete=Slett
264 Delete_custom=Slett_tilpasset
265 Delete_custom_format=Slett_tilpasset_type
266 delete_entries=slett_enheter
267 Delete_entry=Slett_enhet
268 delete_entry=slett_enhet
269 Delete_multiple_entries=Slett_flere_enheter
270 Delete_rows=Slett_rader
271 Delete_strings=Slett_strenger
272 Deleted=Slettet
273 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Avgrens_felter_med_semikolon,_f.eks.
274 Derby=Derby
275 Descending=Synkende
276 Description=Beskrivelse
277 Deselect_all=Velg_ingen
278 Deselect_all_duplicates=Velg_bort_alle_duplikater
279 Details=Details
280 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Sperr_enhetsskjema_n\u00E5r_flere_enheter_er_valgt
281 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontrolldialogen
282 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselen
283 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_enheter_inneholdt_i_minst_en_av_de_valgte_gruppene.
284 Display_all_error_messages=Vis_alle_feilmeldinger
285 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehjelp
286 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerte_enheter_i_et_inspeksjonsvindu_f\u00F8r_de_legges_til.
287 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_enheter_inneholdt_i_alle_valgte_grupper.
288
289 Display_version=Vis_versjonsnummer
290 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
291 Do_not_abbreviate_names=Ikke_forkort_navn
292 Do_not_autoset=Ikke_sett_linker_automatisk
293 Do_not_import_entry=Ikke_importer_enhet
294 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00C5pne_ingen_filer_ved_oppstart
295 Do_not_overwrite_existing_keys=Ikke_skriv_over_eksisterende_n\u00F8kler
296 Do_not_show_splash_window_at_startup=Ikke_vis_JabRef-informasjonsvindu_ved_oppstart
297 Do_not_show_these_options_in_the_future=Ikke_vis_disse_valgene_igjen
298 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Ikke_introduser_linjeskift_i_f\u00F8lgende_felter_ved_lagring
299 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Ikke_skriv_de_f\u00F8lgende_feltene_til_XMP-metadata:
300
301 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Vil_du_at_JabRef_skal_gj\u00F8re_de_f\u00F8lgende_operasjonene?
302 Docbook=Docbook
303 Done=Ferdig
304 Down=Ned
305 Download=Last_ned
306 Download_completed=Nedlasting_fullf\u00F8rt
307 Download_file=Last_ned_fil
308 Downloading...=Laster_ned...
309
310 Drag_and_Drop_Error=Feil_ved_trekk-og-slipp
311 Drop_%0=Slipp_%0
312 duplicate_BibTeX_key=ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel
313 Duplicate_BibTeX_key.=Duplicate_BibTeX_key.
314 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
315 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_ikke_unik_n\u00F8kkel
316 Duplicate_pairs_found=Duplikatpar_funnet
317 duplicate_removal=fjerning_av_duplikater
318 Duplicate_string_name=Ikke_unikt_navn_p\u00E5_streng
319 Duplicates_found=Duplikater_funnet
320 Duplicates_removed=Duplikater_fjernet
321 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
322 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_enheter_dynamisk_ved_hjelp_av_et_standard_s\u00F8keuttrykk
323 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_enheter_dynamisk_ved_\u00E5_s\u00F8ke_etter_n\u00F8kkelord_i_et_felt
324 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_av_linjene_m\u00E5_v\u00E6re_p\u00E5_den_f\u00F8lgende_formen
325 Edit=Rediger
326 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
327 Edit_entry=Rediger_enhet
328 Edit_file_link=Rediger_link
329 Edit_file_type=Rediger_filtype
330 Edit_group=Rediger_gruppe
331 Edit_journal=Rediger_journal
332 Edit_preamble=Rediger_'preamble'
333 Edit_strings=Rediger_strenger
334 Editor_options=Alternativer_for_redigering
335 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00F8kkel
336 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel
337 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
338 empty_database=tom_database
339 Enable_source_editing=Tillat_redigering_av_kildekode
340 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_av_navn/ord
341 Endnote=Endnote
342 Enter_URL=Skriv_inn_URL
343 Enter_URL_to_download=Skriv_inn_URL_som_skal_lastes_ned
344 entries=enheter
345 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Enheter_kan_ikke_manuelt_legges_til_i_eller_fjernes_fra_denne_gruppen.
346 Entries_exported_to_clipboard=Enheter_eksportert_til_utklippstavle
347 entries_have_undefined_BibTeX_key=enheter_har_udefinert_BibTeX-n\u00F8kkel
348 entries_into_new_database=enheter_i_ny_database
349 entry=enhet
350 Entry_editor=Enhetsskjema
351
352 Entry_in_current_database=Enhet_i_eksisterende_database
353 Entry_in_import=Enhet_i_import
354 Entry_preview=Forh\u00E5ndsvisning
355 Entry_table=Hovedtabell
356 Entry_table_columns=Tabellkolonner
357 Entry_type=Enhetstype
358 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00E5_typer_kan_ikke_inneholde_opperom_eller_noen_av_de_f\u00F8lgende_tegnene
359 Entry_types=Enhetstyper
360 Error=Feil
361 Error\:_=Feil:_
362 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX_til_XMP:_%0
363
364 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX_til_XMP:_%0
365 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Feil_ved_tilpassing_av_XMP_for_'%0'...
366 Error_exporting_to_clipboard=Feil_ved_eksport_til_utklippstavle
367 ##Error:_check_your_External_viewer_settings_in_Preferences=Feil:_unders\u00F8k_innstillingene_for_Eksterne_programmer_i_Innstillinger
368 Error_in_field=Feil_i_felt
369 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=Feil_ved_oppstart_av_plugin-system._Starter_uten,_men_noe_funksjonalitet_kan_mangle.
370 Error_occured_when_parsing_entry=En_feil_oppsto_ved_lesing_av_enhet
371 Error_opening_file=Feil_ved_\u00E5pning_av_fil
372 Error_setting_field=Problem_med_\u00E5_sette_felt
373 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX-enheten_til_XMP_%0
374 Error_while_downloading_file\:=Feil_ved_nedlasting_av_fil:
375 Error_while_fetching_from_OIA2=Feil_ved_nedlasting_fra_OIA2
376 Error_while_writing=En_feil_oppsto_ved_skriving
377
378 Error_writing_to_%0_file(s).=Feil_ved_skriving_til_%0_fil(er).
379 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Feil_ved_skriving_av_XMP_til_filen_'%0'
380
381 Establishing_SQL_connection...=Etablerer_SQL-forbindelse...
382 Exceptions=Feilinformasjon
383 Existing_file=Eksisterende_fil
384 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstatt_filen?
385 exists._Overwrite?=eksisterer._Skriv_over?
386 Expand_subtree=\u00C5pne_forgrening
387 Export=Eksporter
388 Export_entry_types=Eksporter_enhetstyper
389 Export_name=Navn_p\u00E5_filter
390 Export_preferences=Eksporter_innstillinger
391 Export_preferences_to_file=Eksporter_innstillinger_til_fil
392 Export_properties=Egenskaper_for_eksportfilter
393 Export_to_clipboard=Eksporter_til_utklippstavle
394 Export_to_SQL_database=Eksporterer_til_SQL-database
395 Exporting=Eksporterer
396 Extension=Etternavn
397 External_changes=Eksterne_endringer
398
399 External_file_links=Eksterne_linker
400 External_files=Eksterne_filer
401 External_programs=Eksterne_programmer
402 External_viewer_called=Eksternt_program_kalt_opp
403 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_lese_gruppedata_(ikke_st\u00F8ttet_versjon:_%0)
404 Fetch=Hent
405 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikasjoner_som_refererer_enheter_i_din_database
406 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
407 Fetched_all_citations_from_target_database.=Hentet_alle_refererende_publikasjoner_fra_CiteSeer.
408 Fetching_Citations=Henter_referanser
409 Fetching_Identifiers=Henter_identifikatorer
410 Field=Felt
411 field=felt
412 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
413 Field_content=Innhold_i_felt
414 Field_name=Feltnavn
415 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_inneholde_opperom_eller_de_f\u00F8lgende_tegnene
416 Field_sizes=Feltst\u00F8rrelser
417
418 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
419 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
420 Fields=Felter
421 File=Fil
422 file=fil
423
424 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00E5pen.
425 File_'%0'_not_found=Fant_ikke_filen_'%0'
426 File_changed=Endret_fil
427 File_directory=Filkatalog
428 File_directory_is_'%0'\:=Filkatalogen_er_'%0':
429
430 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filkatalogen_er_ikke_satt_eller_eksisterer_ikke!
431
432 File_download=Filnedlasting
433 File_exists=Filen_eksisterer
434 File_extension=Etternavn_p\u00E5_filer
435
436 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_har_blitt_endret_eksternt._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
437 File_not_found=Fant_ikke_filen
438 File_type=Filtype
439 File_updated_externally=Filen_har_blitt_endret_eksternt
440 filename=filnavn
441 Files_opened=Filer_\u00E5pnet
442
443 Filter=Filter
444
445 Finished_autosetting_external_links.=Fullf\u00F8rte_automatisk_setting_av_eksterne_linker.
446 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fullf\u00F8rte_synkronisering_av_%0-linker._Enheter_endret%c_%1.
447 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fullf\u00F8rte_skriving_av_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
448 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=Fullf\u00F8rte_skriving_av_XMP-data_for_%0_fil(er)_(hoppet_over_%1,_%2_mislyktes).
449 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=Velg_f\u00F8rst_hvilke_enheter_du_vil_generere_n\u00F8kler_for.
450 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpass_tabellbredden_horisontalt
451 Float=Flyt
452 Float_marked_entries=Sorter_merkede_enheter_\u00F8verst
453 Font_Family=Familie
454 Font_Preview=Forh\u00E5ndsvisning
455 Font_Size=St\u00F8rrelse
456 Font_Style=Stil
457 FontSelector=Fontvelger
458 for=for
459 Format_of_author_and_editor_names=Formatering_av_forfatter-_og_redakt\u00F8rnavn
460 Format_String=Formatstreng
461 Format_used=Format_brukt
462 Formatter_Name=Navn_p\u00E5_formaterer
463 Formatter_not_found=Ukjent_formaterer
464 found=funnet
465 Found_%0_plugin(s)=Fant_%0_plugin(s)
466 found_in_aux_file=funnet_i_aux-fil
467 Full_name=Fullt_navn
468 General=Generelt
469 General_fields=Generelle_felter
470 Generate=Generer
471 Generate_BibTeX_key=Generere_BibTeX-n\u00F8kkel
472 Generate_keys=Generer_n\u00F8kler
473 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Generer_n\u00F8kler_f\u00F8r_lagring_(for_enheter_uten_n\u00F8kkel))
474
475 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_n\u00F8kler_automatisk_for_importerte_enheter
476 Generate_now=Generer_n\u00E5
477 Generated_BibTeX_key_for=Genererte_BibTeX-n\u00F8kkel_for
478 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00F8kkel_for
479 Grab=Fang_hurtigtast
480 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_enheter_utenfor_valgte_grupper
481 Gray_out_non-hits=Vis_ikke-treff_i-gr\u00E5tt
482 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-treff
483 Group_properties=Gruppeegenskaper
484
485 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_feile_for_denne_enheten
486 Groups=Gruppering
487 Harvard_RTF=Harvard_RTF
488 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Har_du_valgt_riktig_pakkenavn?
489 Help=Hjelp
490
491 Help_contents=Oversikt_over_hjelpefiler
492 Help_on_groups=Hjelp_om_grupper
493 Help_on_key_patterns=Hjelp_om_n\u00F8kkelgenerering
494 Help_on_Preview_Settings=Hjelp_for_innstillinger_for_forh\u00E5ndsvisning
495 Help_on_Regular_Expression_Search=Hjelp_for_s\u00F8k_med_regul\u00E6ruttrykk
496 Hide_non-hits=Skjul_ikke-treff
497 Hide_non-matching_entries=Gjem_ikke-treff
498
499 Hierarchical_context=Gruppehierarki
500 Highlight=Uthev
501 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Uthev_grupper_som_inneholder_alle_valgte_enheter
502 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Uthev_grupper_som_inneholder_minst_en_av_de_valgte_enhetene
503 Highlight_overlapping_groups=Uthev_overlappende_grupper
504 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_bare_\u00E5_s\u00F8ke_i_spesifikke_felt,_skriv_f._eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
505 HTML=HTML
506
507 HTML_table=HTML-tabell
508 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
509 Icon=Ikon
510 Ignore=Ignorer
511 Illegal_type_name=Ugyldig_typenavn
512 Immediate_subgroups=N\u00E6rmeste_undergrupper
513 Import=Importer
514 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_enheten
515 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_enheten
516 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importer_data_fra_CiteSeer-database
517 Import_entries=Importer_enheter
518 Import_entry_types=Importer_enhetstyper
519 Import_failed=Import_mislyktes
520 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importer_felter_fra_CiteSeer-database
521 Import_file=Importer_fil
522 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinisjoner
523 Import_name=Navn_p\u00E5_import
524 Import_preferences=Importer_innstillinger
525 Import_preferences_from_file=Importer_innstillinger_fra_fil
526 Import_strings=Importer_strenger
527 Import_to_open_tab=Importer_til_\u00E5pen_tab
528 Import_word_selector_definitions=Importer_definisjoner_for_hurtigvelgere
529 Imported_database=Importerte_database
530 Imported_entries=Importerte_enheter
531 Imported_entry_types=Importerte_enhetstyper
532 Imported_from_database=Importerte_fra_databasen
533 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
534 Importing=Importerer
535 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukjent_format
536 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_brukes_#-tegn_parvis_for_\u00E5_indikere_strenger.
537 Include_abstracts=Inkluder_sammendrag
538 Include_entries=Inkluder_enheter
539 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_enheter_inneholdt_i_denne_gruppen_eller_en_undergruppe
540 Incremental=Inkrementell
541 Incremental_search=Inkrementelt_s\u00F8k
542 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.
543 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uavhengig_gruppe:_Vis_bare_denne_gruppens_enheter
544 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetreet_ekspandert_i_utgangspunktet
545 Input=Inndata
546 Input_error=Inputfeil
547 Insert=Legg_til
548 Insert_rows=Legg_til_rader
549 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
550 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_enheter_til_WinEdt
551 insert_string_=sett_inn_streng_
552 Insert_URL=Sett_inn_URL
553 integrity=integritet
554 Integrity_check=Integritetssjekk
555 Intersection=Snitt
556 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00F8kkel
557 Invalid_date_format=Ugyldig_datoformat
558 Invalid_URL=Ugyldig_URL
559 Inverted=Invertert
560 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
561 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
562 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
563 jabref=jabref
564 JabRef_help=JabRef-hjelp
565 JabRef_preferences=JabRef-oppsett
566 Journal_abbreviations=Journalforkortelser
567 Journal_list_preview=Forh\u00E5ndsvisning_av_journalliste
568 Journal_name=Journalnavn
569 Keep=Behold
570 Keep_both=Behold_begge
571 Keep_lower=Behold_nederste
572 Keep_upper=Behold_\u00F8verste
573 Key_bindings=Hurtigtaster
574 Key_bindings_changed=Hurtigtaster_endret
575 Key_generator_settings=Innstillinger_for_n\u00F8kkelgenerering
576 Key_pattern=M\u00F8nster
577 keys_in_database=n\u00F8kler_i_databasen
578 Keyword=N\u00F8kkelord
579 Label=Navn
580 Language=Spr\u00E5k
581 Last_modified=Sist_endret
582 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
583 Leave_file_in_its_current_directory.=La_filen_ligge_i_katalogen_den_ligger_i_n\u00E5.
584
585 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filene_ligge_i_katalogen_de_ligger_i_n\u00E5.
586 Left=Venstre
587 License=Lisens
588 Limit_to_fields=Begrens_til_f\u00F8lgende_felter
589 Limit_to_selected_entries=Begrens_til_valgte_enheter
590
591 Link=Link
592 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
593
594 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
595 Listen_for_remote_operation_on_port=Lytt_etter_fjernoperasjoner_p\u00C3\u00A5_port
596 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=Hent_og_lagre_innstillinger_fra/til_jabef.xml_ved_oppstart_(minnepinne-modus)
597 Load_session=Gjenopprett_tilstand
598 Loading_session...=Gjenoppretter_tilstand...
599 localhost=localhost
600 Look_and_feel=Utseende
601 Looking_for_pdf...=Ser_etter_pdf...
602 lower=sm\u00E5_bokstaver
603 Main_file_directory=Hovedkatalog_for_filer
604
605 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
606 Main_PDF_directory=Hovedkatalog_for_PDF-filer
607 Main_PS_directory=Hovedkatalog_for_PS-filer
608 Manage=Sett_opp
609 Manage_custom_exports=Sett_opp_eksterne_eksportfiltre
610 Manage_custom_imports=Sett_opp_eksterne_importfiltre
611 Manage_external_file_types=Sett_opp_eksterne_filtyper
612 Manage_journal_abbreviations=Sett_opp_journalforkortelser
613 Mark_entries=Merk_enheter
614 Mark_entry=Merk_enhet
615 Mark_new_entries_with_addition_date=Merk_nye_enheter_med_dato
616 Mark_new_entries_with_owner_name=Merk_nye_enheter_med_navn_p\u00E5_eier
617 Marked_selected=Merket_valgte_enheter
618 Memory_Stick_Mode=Minnepinne-modus
619 Menu_and_label_font_size=St\u00F8rrelse_av_menyfonter
620 Merged_external_changes=Inkorporerte_eksterne_endringer
621 Messages=Meldinger
622 Messages_and_Hints=Beskjeder_og_hint
623 Modification_of_field=Endring_av_felt
624 Modified_group_"%0".=Endret_gruppen_"%0".
625 Modified_groups=Endrede_grupper
626 Modified_string=Endret_streng
627 Modify=Endre
628 modify_group=endre_gruppe
629 MODS=MODS
630 Move=Flytt
631 Move_down=Flytt_ned
632 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flytt_enheter_i_valgte_grupper_\u00F8verst
633 Move_external_links_to_'file'_field=Flytt_eksterne_linker_til_'file'-feltet
634 Move_files_to_file_directory.=Flytt_filer_til_filkatalog.
635 move_group=flytt_gruppe
636 Move_string_down=Flytt_streng_ned
637 Move_string_up=Flytt_streng_opp
638 Move_up=Flytt_opp
639 Moved_group_"%0".=Flyttet_gruppen_"%0".
640 MS_Office_2007=MS_Office_2007
641 MySQL=MySQL
642 MySQL_database=MySQL-database
643 Name=Navn
644 Name_formatter=Navneformaterer
645 Natbib_style=Natbib-stil
646
647 nested_aux_files=n\u00F8stede_aux-filer
648 New=Ny
649 new=ny
650 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
651 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-enhet
652 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
653 New_content=Nytt_innhold
654 New_database_created.=Opprettet_ny_database.
655 New_field_value=Ny_verdi
656 New_file=Ny_fil
657 New_file_link_(INSERT)=Ny_link_(INSERT)
658 New_group=Ny_gruppe
659 New_string=Ny_streng
660 Next_entry=Neste_enhet
661 No_%0_found=Fant_ingen_%0
662 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_endringer_funnet.
663 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_spesifisert
664 no_database_generated=ingen_database_generert
665 No_duplicates_found=Ingen_duplikater_funnet
666 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_enheter_funnet._Kontroller_at_du_bruker_riktig_importfilter.
667 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fant_ingen_enheter_for_s\u00F8keteksten_'%0'
668 No_entries_imported.=Ingen_enheter_importert.
669 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_enheter_valgt.
670 No_entries_selected=Ingen_enheter_valgt
671 No_entries_selected.=Ingen_enheter_valgt.
672 No_exceptions_have_ocurred.=Ingen_feiltilstander_har_inntruffet.
673 No_files_found.=Ingen_filer_funnet.
674 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Bare_behandle_kommandolinjevalg.
675 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_forkortes.
676 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_ekspanderes.
677
678 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
679 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_definert_og_fant_ingen_filer_med_navn_tilsvarende_BibTeX-n\u00F8kkelen
680 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=Ingen_plugins_ble_funnet_i_de_f\u00F8lgende_katalogene:
681 No_references_found=Ingen_referanser_funnet
682 No_saved_session_found.=Fant_ingen_lagret_tilstand.
683 No_url_defined=Ingen_url_er_definert
684 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_funnet_i_
685 not=ikke
686 not_found=ikke_funnet
687 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_lagret_(ingen_filer_\u00E5pne)
688 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_merke_til_at_enheten_som_skaper_problemet_har_blitt_valgt.
689 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Merk_at_du_m\u00E5_spesifisere_det_fullstendige_klassenavnet_for_utseendet,
690 Nothing_to_redo=Ingenting_\u00E5_gjenta
691 Nothing_to_undo=Ingenting_\u00E5_angre
692 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
693 Number_of_references_to_fetch?=Antall_referanser_som_skal_hentes?
694 occurences=treff
695 OK=OK
696 Ok=OK
697 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=En_eller_flere_linker_er_av_typen_'%0'_som_er_udefinert._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
698 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00F8kler_vil_bli_skrevet_over._Fortsett?
699 Only_one_item_is_supported=Bare_ett_element_av_gangen_er_st\u00F8ttet
700 Open=\u00C5pne
701 Open_BibTeX_database=\u00C5pne_BibTeX-database
702 Open_database=\u00C5pne_database
703 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00E5r_en_ny_enhet_opprettes
704 Open_file=\u00C5pne_fil
705 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00C5pne_sist_viste_databaser_ved_oppstart
706 Open_PDF_or_PS=\u00C5pne_PDF_eller_PS
707 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00C5pne_h\u00F8yreklikkmeny_med_Ctrl+venstre_knapp
708 Open_URL_or_DOI=\u00C5pne_URL_eller_DOI
709 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument_Spreadsheet
710 Opened_database=\u00C5pnet_database
711 Opening=\u00C5pner
712 Opening_preferences...=\u00C5pner_innstillinger...
713
714 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
715 OpenOffice_CSV=OpenOffice_CSV
716 Operation_canceled.\n=Operasjonen_avbrutt.\n
717 Operation_not_supported=Operasjonen_er_ikke_st\u00F8ttet
718 Optional_fields=Valgfrie_felter
719 Options=Valg
720 or=eller
721 out_of=ut_av
722 Output=Output
723 Output_or_export_file=Lagre_eller_eksporter_fil
724 Override=Skriv_over
725 Override_default_file_directories=Overstyr_hovekataloger_for_filer
726
727 Override_default_font_settings=Overstyr_standardfonter
728 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=overskriv_BibTeX-n\u00F8kkelen_med_den_valgte_teksten
729 Overwrite=Skriv_over
730 Overwrite_existing_field_values=Skriv_over_eksisterende_verdier
731 Overwrite_keys=Skriv_over_n\u00F8kler
732 pairs_processed=par_revidert
733 Password_\:=Passord:
734 Paste=Lim_inn
735 paste_entries=lim_inn
736 paste_entry=lim_inn
737 Paste_from_clipboard=Lim_inn_fra_utklippstavle
738 Pasted=Limte_inn
739
740 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_definert
741 Path_to_HTML_viewer=Sti_til_HTML-leser
742 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
743 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
744
745 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
746 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
747 PDF_directory=PDF-katalog
748 PDF_does_not_exist=PDF-filen_finnes_ikke
749 Personal_journal_list=Personlig_journalliste
750 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
751 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Vennligst_sjekk_maskinens_nettverksforbindelse.
752 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_inn_et_navn_for_gruppen.
753 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_inn_et_s\u00F8kebegrep._For_eksempel,_for_\u00E5_s\u00F8ke_i_alle_felter_etter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_\u00E5_s\u00F8ke_i_<b>Author</b>-feltet_etter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_etter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
754 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Vennligst_skriv_inn_feltet_som_skal_s\u00F8kes_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00F8kkelordet_\u00E5_s\u00F8ke_etter_(f._eks._<b>electrical</b>).
755 Please_enter_the_string's_label=Skriv_inn_et_navn_for_strengen
756 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=Se_i_JabRef-manualen_for_informasjon_om_bruk_av_CiteSeer-verkt\u00F8yene
757 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Vennligst_se_JabRef-dokumentasjonen_for_informasjon_om_bruk_av_CiteSeer-verkt\u00F8yene.
758 Please_select_an_importer=Vennligst_velg_et_importformat
759 Please_select_an_importer.=Velg_et_importfilter.
760 Please_select_exactly_one_group_to_move.=Velg_eksakt_en_gruppe_for_flytting.
761 Please_specify_the_=Vennligst_spesifiser_
762 Please_wait_until_it_has_finished.=Vennligst_vent_til_den_er_fullf\u00F8rt.
763 Possible_duplicate_entries=Mulige_duplikater
764 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_duplikat_av_eksisterende_enhet._Klikk_for_\u00E5_h\u00E5ndtere.
765 Preamble=Preamble
766 Preferences=Oppsett
767 Preferences_recorded.=Lagret_oppsett.
768 Preview=Forh\u00E5ndsvisning
769 Previous_entry=Forrige_enhet
770 Primary_sort_criterion=Prim\u00E6rt_sorteringskriterium
771 Print_Preview=Skriv_ut_forh\u00E5ndsvisning
772 Printing_Entry_Preview=Skriver_ut_forh\u00E5ndsvisning_av_enhet
773 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_\u00E5_lese_enhet
774 Processing_=Arbeider_
775 Program_output=Output_fra_program
776 PS_directory=PS-katalog
777 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_enheter_til_eksternt_program_(%0)
778 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_enheter_til_Emacs
779 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
780 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_enheter_til_Vim
781 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_til_WinEdt
782 Push_to_LatexEditor=Send_til_LatexEditor
783 Pushed_citations_to_%0=Sendte_enheter_til_%0
784 Pushed_citations_to_Emacs=Sendte_enheter_til_Emacs
785 Pushed_citations_to_Vim=Sendte_enheter_til_Vim
786 Pushed_citations_to_WinEdt=Sendte_referanser_til_WinEdt
787 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Sendte_referanser_til_de_f\u00F8lgende_radene_til
788 Quit_JabRef=Avslutt_JabRef
789 Quit_synchronization=Avslutt_synkronisering
790 Raw_source=Kilde
791 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
792 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Rearranger_databasene_alfabetisk_etter_navn
793 Redo=Gjenta
794 Reference_database=Referansedatabase
795 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
796 References_found=Referanser_funnet
797 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_enheter_inneholdt_b\u00E5de_i_denne_gruppen_og_gruppen_over
798 Refresh_view=Oppdater
799 Regular_Expression=Regul\u00E6ruttrykk
800 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_enhetstypene?
801 Remote_operation=Fjernstyring
802 Remote_server_port=Port_for_fjernstyring
803 Remove=Fjern
804 Remove_all?=Fjern_alle?
805 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
806 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Remove_all_subgroups_of_"%0"?
807 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_doble_kr\u00F8llparenteser_rundt_BibTeX-felter_ved_innlasting.
808 Remove_duplicates=Fjern_duplikater
809 Remove_entry_from_import=Fjern_enhet_fra_import
810 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_enheter_fra_denne_gruppen
811 Remove_entry_type=Slett_enhetstype
812 Remove_file_link_(DELETE)=Slett_link_(DELETE)
813 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
814 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
815 Remove_group=Fjern_gruppe
816 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
817 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
818 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
819 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
820 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
821 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
822 Remove_link=Slett_link
823 Remove_old_entry=Fjern_gammel_enhet
824 Remove_selected_strings=Slett_valgte_strenger
825 remove_string_=slett_streng_
826 Removed_entry_type.=Slettet_enhetstype.
827 Removed_group_"%0".=Fjernet_gruppen_"%0"
828 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernet_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
829 Removed_string=Fjernet_streng
830
831 Renamed_string=Endret_navn_p\u00E5_streng
832 Replace=Erstatt
833 Replace_(regular_expression)=Erstatt_(regul\u00E6ruttrykk)
834 Replace_comma_by_and_where_appropriate=Bytt_ut_komma_med_'and'_der_det_passer
835 Replace_string=Erstatt_streng
836 Replace_with=Erstatt_med
837 Replaced=Erstattet
838 Required_fields=N\u00F8dvendige_felter
839 Reset_all=Tilbakestill_alle
840 Reset_file_type_definitons=Gjenopprett_opprinnelige_filtyper
841 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00E5_opp_strenger_for_alle_felter_unntatt
842 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00E5_opp_strenger_kun_for_standard_BibTeX-felter
843 resolved=tatt_h\u00E5nd_om
844 Results=Resultater
845 Revert_to_original_source=Resett_til_opprinnelig_kildekode
846 Review=Kommentarer
847 Review_changes=Se_over_endringer
848 Right=H\u00F8yre
849 root=root
850 Save=Lagre
851 Save_all_finished.=Fullf\u00F8rte_lagring_av_alle_databaser
852
853 Save_all_open_databases=Lagre_alle_\u00E5pne_databaser
854 Save_before_closing=Lagre_f\u00F8r_databasen_lukkes
855 Save_database=Lagre_database
856 Save_database_as_...=Lagre_database_som_...
857 Save_entries_in_their_original_order=Lagre_enheter_i_opprinnelig_rekkef\u00F8lge
858 Save_failed=Lagring_mislyktes
859 Save_failed_during_backup_creation=Lagring_mislyktes_ved_opprettelse_av_sikkerhetskopi
860 Save_failed_while_committing_changes=Lagring_mislyktes_ved_sluttf\u00F8ring_av_endringer
861 Save_ordered_by_author/editor/year=Lagre_sortert_etter_author/editor/year
862 Save_selected_as_...=Lagre_valgte_som_...
863 Saved_database=Lagret_database
864 Saved_selected_to=Lagret_valgte_i
865 Saved_session=Lagret_tilstand
866 Saving=Lagrer
867 Saving_all_databases...=Lagrer_alle_databaser...
868 Saving_database=Lagrer_database
869 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
870 Scan=S\u00F8k
871 Search=S\u00F8k
872 Search_All_Fields=S\u00F8k_i_alle_felter
873 Search_all_fields=S\u00F8k_i_alle_felter
874 Search_error=Feil_ved_s\u00F8k
875 Search_expression=S\u00F8keuttrykk
876 Search_for=S\u00F8k_etter
877 Search_general_fields=S\u00F8k_i_generelle_felter
878 Search_IEEEXplore=S\u00F8l_IEEExplore
879
880 Search_IEEExplore=S\u00F8k_IEEExplore
881 Search_optional_fields=S\u00F8k_i_valgfrie_felter
882 Search_required_fields=S\u00F8k_i_n\u00F8dvendige_felter
883 Search_Specified_Field(s)=S\u00F8k_spesifiserte_felt(er)
884 Searched_database._Global_number_of_hits=S\u00F8kte_gjennom_basen._Globalt_antall_treff
885 Searched_database._Number_of_hits=S\u00F8kte_gjennom_basen._Antall_treff
886 Searching_for_%0_file=S\u00F8ker_etter_%0-fil
887 Searching_for_duplicates...=S\u00F8ker_etter_duplikater...
888
889 Searching_for_files=S\u00F8ker_etter_filer
890 Secondary_sort_criterion=Andre_sorteringskriterium
891 Select=Velg
892 Select_a_Zip-archive=Velg_ZIP-fil
893 Select_action=Select_action
894 Select_all=Velg_alle
895 Select_Classpath_of_New_Importer=Velg_classpath_for_nytt_importformat
896 Select_encoding=Velg_koding
897 Select_entries_in_group_selection=Velg_enheter_i_valgte_grupper
898 Select_entry_type=Velg_enhetstype
899 Select_external_application=Velg_ekstern_applikasjon
900 Select_file_from_ZIP-archive=Velg_fil_fra_ZIP-fil
901 Select_format=Velg_format
902 Select_icon=Velg_ikon
903 Select_matches=Velg_treff
904 Select_new_ImportFormat_Subclass=Velg_klasse_for_nytt_importformat
905 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=Velg_trenodene_for_\u00E5_inspisere_og_akseptere_eller_avsl\u00E5_endringer
906 Selected_entries=Valgte_enheter
907 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
908 Server_Hostname_\:=Tjenernavn:
909 Server_Type_\:=Tjenertype:
910
911 Set_field=Sett_felt
912 Set_fields=Sett_felter
913 Set_general_fields=Tilpass_generelle_felter
914 Set_main_external_file_directory=Sett_hovedkatalog_for_eksterne_linker
915 Set_table_font=Velg_tabellfont
916 Settings=Innstillinger
917 Setup_selectors=Sett_opp_ordlister
918 Short_form=Kort_form
919 Shortcut=Snarvei
920 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
921 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Etternavn'
922 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Etternavn,_Fornavn'
923 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
924 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
925 Show_CiteSeer_column=Vis_CiteSeer-kolonne
926 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_\u00E5_bekrefte_sletting_av_enheter
927 Show_description=Vis_beskrivelse
928 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
929 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_enheter_*utenfor*_valgte_grupper
930
931 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
932 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
933 Show_last_names_only=Vis_bare_etternavn
934 Show_names_unchanged=Vis_navn_uforandret
935 Show_one_less_rows=Vis_en_rad_mindre
936 Show_one_more_row=Vis_en_rad_mer
937 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
938 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
939 Show_required_fields=Vis_n\u00F8dvendige_felter
940 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
941 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00E5r_en_ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
942 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00E5r_en_tom_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
943 Simple_HTML=Enkel_HTML
944 Size=St\u00F8rrelse
945 Skip=Hopp_over
946 Skipped_-_No_PDF_linked=Hoppet_over_-_ingen_PDF-fil_linket
947 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Hoppet_over_-_PDF-filen_finnes_ikke
948
949 Skipped_entry.=Hoppet_over_enhet.
950 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
951 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
952
953 Sort_order=Sortering
954 sort_subgroups=sorter_undergrupper
955 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterte_alle_undergrupper_rekursivt.
956 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterte_n\u00E6rmeste_undergrupper.
957 source_edit=redigering_av_kilde
958 Special_Name_Formatters=Spesielle_navneformaterere
959 Special_table_columns=Spesielle_kolonner
960 SQL_connection_established.=Etablerte_SQL-forbindelse
961 Start_incremental_search=Start_inkrementelt_s\u00F8k
962 Start_search=Start_s\u00F8k
963 Starting_import=Starter_import
964 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_enheter_statisk_ved_manuell_tildeling
965 Status=Status
966 Stop=Stopp
967 Store=Lagre
968 Store_journal_abbreviations=Lagre_journalforkortelser
969 Store_string=Lagre_streng
970 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Lagre_de_f\u00F8lgende_feltene_med_kr\u00F8llparenteser_rundt_store_bokstaver
971 Stored_definition_for_type=Lagret_typedefinisjon
972 Stored_entry=Lagret_enhet
973 Strings=Strenger
974 Strings_for_database=Strenger_for_database
975 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
976 Suggest=Foresl\u00E5
977 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Bytter_mellom_fullt_og_forkortet_journalnavn_dersom_navnet_er_kjent.
978 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-linker
979 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_linker
980 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-linker...
981 Table_appearance=Tabelloppsett
982 Table_background_color=Bakgrunnsfarge_for_tabell
983 Table_grid_color=Farge_p\u00E5_linjer_i_tabell
984 Table_text_color=Tekstfarge_i_tabell
985 Tabname=Tabnavn
986 Target_file_cannot_be_a_directory.=M\u00E5lfilen_kan_ikke_v\u00E6re_en_katalog.
987 Tertiary_sort_criterion=Tredje_sorteringskriterium
988 Test=Test
989 Text_Input_Area=Inndatafelt
990 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tillatt_i_BibTeX-felter
991 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformatet_er_ugyldig
992
993 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodingen_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00F8lgende_tegnene:_
994 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Nedlastingen_fra_CiteSeer_ga_ingen_resultater.
995 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_versjonen_tilbyr_en_ny_m\u00E5te_\u00E5_h\u00E5ndtere_linker_til_eksterne_filer.<br>For_\u00E5_dra_nytte_av_dette_m\u00E5_linkene_dine_endres_til_det_nye_formatet,_og<br>JabRef_m\u00E5_konfigureres_for_\u00E5_vise_de_nye_linkene.
996 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
997 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>har_blitt_endret<BR>eksternt!
998 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_inneholder_allerede_de_valgte_enhetene.
999 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_v\u00E6re_et_tall.
1000 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
1001 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_tegnet_'#'.
1002 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Lagre-operasjonen_er_avhengig_av_en_gyldig_import-operasjon.
1003 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_inneholder_en_eller_flere_BibTeX-enheter.\nVil_du_importere_disse_som_nye_enheter_i_den_\u00E5pne_databasen?
1004 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00E6ruttrykket_<b>%0</b>_er_ugyldig%c
1005 The_search_is_case_insensitive.=S\u00F8ket_skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
1006 The_search_is_case_sensitive.=S\u00F8ket_skiller_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
1007 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_har_blitt_slettet_lokalt
1008 The_type_name_can_not_contain_spaces.=Typenavnet_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
1009 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=URL-feltet_ser_ut_til_\u00E5_v\u00E6re_tomt_for_enhet_nummer_
1010 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Det_finnes_mulige_duplikater_(merket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_har_blitt_h\u00E5ndtert._Fortsette?
1011 There_is_no_entry_type=Ingen_enhetstype
1012 this_button_will_update=denne_knappen_vil_oppdatere
1013 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_databasen_ble_lagret_fra_en_eldre_versjon_av_JabRef.
1014 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_enheten_har_ingen_BibTeX-n\u00F8kkel._Generer_n\u00F8kkel_n\u00E5?
1015 This_entry_is_incomplete=Denne_enheten_er_ufullstendig
1016 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_enhetstypen_kan_ikke_slettes.
1017 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Denne_eksterne_linken_er_av_typen_'%0'_som_er_udefinert._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
1018 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppen_inneholder_enheter_basert_p\u00E5_manuell_tilordning._Enheter_kan_tilordnes_til_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem_og_deretter_trekke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hjelp_av_h\u00F8yreklikkmenyen._Alle_enheter_tilordnet_til_denne_gruppen_m\u00E5_ha_en_unik_n\u00F8kkel._N\u00F8kkelen_kan_endres_til_enhver_tid_s\u00E5_lenge_den_forblir_unik.
1019 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvor
1020 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_stemmer_med_regul\u00E6ruttrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1021 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1022 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_inneholder_n\u00F8kkelordet_<b>%1</b>
1023 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
1024 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klipp-og-lim-vindu._F\u00F8rst_last_inn_eller_kopier_tekst_til_inndatafeltet._Deretter_kan_du_merke_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
1025
1026 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_\u00E5_unders\u00F8ke_hver_av_%0-linkene,_og_sjekke_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_bli_gitt_valg<BR>for_\u00E5_l\u00F8se_problemet.
1027 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operasjonen_krever_at_alle_valgte_enheter_har_definerte_BibTeX-n\u00F8kler.
1028 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operasjonen_krever_minst_en_enhet.
1029 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operasjonen_krever_at_en_eller_flere_enheter_er_valgt.
1030 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=Denne_operasjonen_vil_flytte_alle_eskterne_linker_fra_'pdf'-_og_'ps'-feltene_til_'%0'-feltet._Fortsette?
1031 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_\u00E5_sette_opp,_g\u00E5_til_<B>Verkt\u00F8y_->_Sett_opp_journalforkortelser</b>
1032 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
1033 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00E5ndsvisning
1034 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingskontroll
1035 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00F8kepanel
1036 Try_different_encoding=Pr\u00F8v_en_annen_tegnkoding
1037 Type=Type
1038 Type_set_to_'other'=Type_satt_til_'other'
1039 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_journalnavn_for_de_valgte_enhetene
1040 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderte_%0_journalnavn.
1041 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_tilgang_til_LyX-pipe
1042 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_opprette_grafisk_grensesnitt
1043 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00E5pne_fil.
1044 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00E5pne_link._Applikasjonen_'%0'_assosiert_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kalles.
1045 Unable_to_parse_the_following_URL=Kunne_ikke_tolke_f\u00F8lgende_URL
1046 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_lese_standard_ikonsettfil.
1047 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_lese_ikonsettfil
1048 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
1049 Undefined_file_type=Udefinert_filtype
1050 Undo=Angre
1051 Union=Union
1052 Unknown_bibtex_entries=Ukjente_BibTeX-enheter
1053 unknown_edit=ukjent_endring
1054 unknown_entry_type=ukjent_enhetstype
1055 Unknown_export_format=Ukjent_eksportformat
1056 Unmark_all=Fjern_merking_fra_alle
1057 Unmark_entries=Fjern_merking
1058 Unmark_entry=Fjern_merking
1059 Unmarked_selected=Fjernet_merking_fra_valgte_enheter
1060 Unpack_EndNote_filter_set=Pakk_ut_EndNote-filtersett
1061 Unpacked_file.=Pakket_ut_fil.
1062 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Ikke_st\u00F8ttet_versjon_av_klassen_%0:_%1
1063 untitled=uten_navn
1064 Up=Opp
1065 Update_to_current_column_widths=Bruk_n\u00E5v\u00E6rende_kolonnebredder
1066 Updated_group_selection=Updated_group_selection
1067 Updating_entries...=Oppdaterer_enheter...
1068 Upgrade_external_links=Oppgrader_eksterne_linker
1069 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Oppgrader_eksterne_PDF-_og_PS-linker_til_\u00E5_bruke_'%0'-feltet.
1070 Upgrade_file=Oppgrader_fil
1071 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Oppgrader_gamle_eksterne_linker_for_\u00E5_bruke_den_nye_funksjonen
1072 Upgraded_links.=Oppgraderte_linker.
1073 UPPER=STORE_BOKSTAVER
1074 Upper_Each_First=Stor_Forbokstav
1075 Upper_first=Stor_forbokstav_f\u00F8rst
1076 usage=bruk
1077 Use_antialiasing_font=Bruk_glattet_font
1078 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Bruk_autokomplettering_for_f\u00F8lgende_felter
1079 Use_custom_icon_theme=Bruk_egendefinert_ikonsett
1080 Use_default_viewer=Bruk_standardprogram_for_filtypen
1081 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Bruk_inspeksjonsvindu_ogs\u00E5_n\u00E5r_bare_\u00E9n_enhet_importeres.
1082 Use_native_file_dialog=Bruk_system-fildialog
1083 Use_other_look_and_feel=Bruk_annet_utseende
1084 Use_Regular_Expression_Search=S\u00F8k_med_regul\u00E6ruttrykk
1085 Use_regular_expressions=Bruk_"regular_expressions"
1086 Use_the_following_delimiter_character(s)=Use_the_following_delimiter_character(s)
1087 User_does_not_have_sufficient_privileges.\n=Brukereren_har_ikke_tilstrekkelig_med_privilegier.\n
1088 Username_\:=Brukernavn:
1089 Uses_default_application=Bruker_standardprogram
1090 Value_cleared_externally=Verdien_slettet_eksternt
1091 Value_set_externally=Verdi_satt_eksternt
1092 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_kj\u00F8rer,_og_at_den_angitte_lyxpipe_stemmer
1093 View=Vis
1094 Vim_Server_Name=Navn_p\u00E5_Vim-server
1095 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00E5_ArXiv
1096 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_duplikater_som_ikke_er_blitt_h\u00E5ndtert_n\u00E5r_inspeksjonsvinduet_lukkes
1097 Warn_before_overwriting_existing_keys=Gi_advarsel_f\u00F8r_eksisterende_n\u00F8kler_skrives_over
1098 Warning=Advarsel
1099 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=Advarsel:_kunne_ikke_fullf\u00F8re_reparasjon_av_filen;_filen_kan_v\u00E6re_\u00F8delagt._Feilmelding
1100 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_det_finnes_en_lik_BibTeX-n\u00F8kkel
1101 Warnings=Advarsler
1102 web_link=link
1103
1104 What_do_you_want_to_do?=Hva_vil_du_gj\u00F8re?
1105 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00E5r_n\u00F8kkelord_legges_til_eller_fjernes_skill_dem_med
1106 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Vil_skrive_XMP-metadata_til_PDFene_linket_fra_de_valgte_enhetene.
1107 with=med
1108 Word=Ord
1109 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-enheten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1110 Write_XMP=Skriv_XMP
1111 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1112 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_databasen?
1113
1114 Writing_XMP=Skriver_XMP
1115 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1116 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_enhetene...
1117 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1118 Wrong_file_format=Feil_filformat
1119 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1120 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1121
1122 XMP-annotated_PDF=XMP-annotert_PDF
1123 XMP_Export_Privacy_Settings=Innstillinger_for_XMP-eksport
1124 XMP_metadata=XMP-metadata
1125 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_funnet_i_PDF:_%0
1126 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_valgt_et_nytt_spr\u00E5k._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_dette_skal_tre_i_kraft.
1127 You_have_changed_the_look_and_feel_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_endret_instillingen_for_utseende._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_dette_skal_tre_i_kraft.
1128 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_feltet._Original_verdi
1129
1130 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldig_s\u00F8keuttrykk_'%0'.
1131 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_m\u00E5_velge_et_filnavn_for_\u00E5_lagre_journalforkortelser
1132 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Du_m\u00E5_skrive_et_heltall_i_tekstfeltet_for
1133 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=Du_m\u00E5_velge_et_navn_for_enhetstypen.
1134 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_de_nye_hurtigtastene_skal_fungere.
1135 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_m\u00E5_velge_minst_\u00E9n_rad_f\u00F8r_du_kan_bruke_denne_operasjonen.
1136 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_m\u00E5_sette_b\u00E5de_BibTeX-n\u00F8kkel_og_%0-katalog
1137 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_hurtigtaster_har_blitt_lagret.
1138 The_following_fetchers_are_available\:=De_f\u00F8lgende_nedlasterne_er_tilgjengelige:
1139 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finne_nedlasteren_'%0'
1140 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=Utf\u00F8rer_s\u00F8k_'%0'_med_nedlaster_'%1'.
1141 Please_wait!=Vennligst_vent!
1142 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=S\u00F8ket_'%0'_med_nedlaster_'%1'_ga_ingen_resultater.
1143 Open_SPIRES_entry=\u00C5pne_SPIRES-enhet
1144 Move/Rename_file=Flytt/endre_navn_p\u00E5_fil
1145 File_moved=Flyttet_fil
1146 Move_file_failed=Flytting_av_fil_mislyktes
1147 Could_not_move_file=Kunne_ikke_flytte_filen
1148 Could_not_find_file_'%0'.=Kunne_ikke_finne_filen_'%0'.
1149 Move/rename_file=Flytt/endre_navn_p\u00E5_fil
1150 Number_of_entries_successfully_imported=Antall_enheter_importert
1151 Import_canceled_by_user=Import_avbrutt_av_bruker
1152 Fetch_Citeseer=Hent_Citeseer
1153 Error_fetching_from_Citeseer\:\\n=Feil_ved_henting_fra_Citeseer:\n
1154 Progress:_%0_of_%1=Framdrift:_%0_av_%1
1155 Error_while_fetching_from_JSTOR=Feil_ved_henting_fra_JSTOR
1156 Fetching_Medline_by_id...=Henter_Melding_ved_hjelp_av_ID...
1157 Fetching_Medline_by_term...=Henter_Medline_ved_hjelp_av_n\u00F8kkelord...
1158 Medline_import_canceled=Medline-import_kansellert
1159 Please_enter_a_valid_number=Vennligst_skriv_inn_et_gyldig_tall
1160 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=Vennligst_skriv_inn_en_kommaseparert_liste_av_Medline-IDer_(tall)_eller_s\u00F8keord.
1161 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=Feil_ved_henting_fra_SPIRES-kilde_(%0):
1162 Error_while_fetching_from_Spires\:_=Feil_ved_henting_fra_SPIRES:_
1163 Connect_to_external_SQL_database=Koble_til_ekstern_SQL-database
1164 Export_to_external_SQL_database=Eksporter_til_ekstern_SQL-database
1165
1166 Show_results_in_dialog=Vis_resultater_i_eget_vindu
1167 Global_search=Globalt_s\u00F8k
1168 Show_search_results_in_a_window=Vis_s\u00F8keresultatene_i_et_vundu
1169 Search_results=S\u00F8keresultater
1170 Move_file_to_file_directory?=Flytt_filen_til_hovedkatalogen_for_filer?
1171 Rename_to_'%0'=Endre_navn_til_'%0'
1172 Move_to_file_directory=Flytt_til_hovedkatalog_for_filer
1173
1174 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_endret_skriftst\u00F8rrelser._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_endringen_skal_tre_i_kraft.
1175
1176 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=Databasen_er_beskyttet._Kan_ikke_lagre_f\u00F8r_eksterne_endringer_har_blitt_gjennomg\u00E5tt.
1177 Protected_database=Beskyttet_database
1178 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=Nekt_\u00E5_lagre_databasen_f\u00F8r_eksterne_endringer_har_blitt_gjennomg\u00E5tt.
1179 Database_protection=Databasebeskyttelse
1180 Unable_to_save_database=Kan_ikke_lagre_databasen
1181 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00F8kkelgenerator
1182 Unable_to_open_link.=Kan_ikke_\u00E5pne_link.
1183 Search_JSTOR=S\u00F8k_JSTOR
1184 Attempting_SQL_import...=Pr\u00F8ver_SQL-import...
1185 BibO_RDF=BibO_RDF
1186 HTML_parser=HTML-leser
1187 RIS_importer=RIS-importfilter
1188 Move_the_keyboard_focus_to_the_entry_table=Flytt_fokus_til_hovedtabellen
1189 MIME_type=MIME-type
1190 This_feature_lets_new_files_be_opened_or_imported_into_an_already_running_instance_of_JabRef<BR>instead_of_opening_a_new_instance._For_instance,_this_is_useful_when_you_open_a_file_in_JabRef<br>from_your_web_browser.<BR>Note_that_this_will_prevent_you_from_running_more_than_one_instance_of_JabRef_at_a_time.=Denne_funksjonen_lar_deg_\u00E5pne_eller_importere_nye_filer_til_en_allerede_kj\u00F8rende_instans_av_JabRef<br>fra_nettleseren_din.<br>Merk_at_dette_vil_hindre_deg_i_\u00E5_kj\u00F8re_mer_enn_en_instans_av_JabRef_av_gangen.
1191 Note_that_these_settings_are_used_for_the_legacy_<b>pdf</b>_and_<b>ps</b>_fields_only.<br>For_most_users,_setting_the_<b>Main_file_directory</b>_above_should_be_sufficient.=Merk_at_disse_instillingene_bare_brukes_for_de_foreldede_<b>pdf</b>-_og_<b>ps</b>-feltene.<br>For_de_fleste_brukerne_er_det_tilstrekkelig_\u00E5_sette_<b>Hovedkatalog_for_filer</b>_ovenfor.
1192 Legacy_file_fields=Foreldede_linkfelter
1193
1194 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded.=Fant_%0_enheter._For_\u00E5_redusere_belastningen_p\u00E5_tjeneren_vil_bare_%1_enheter_lastes_ned.
1195 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_\u00E5_se_p\u00E5_hver_%0-link,_og_sjekke_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_noen<BR>alternativer_for_\u00E5_l\u00F8se_problemet.
1196 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch\=Medline\:cancer"=
1197
1198 Override_legacy_file_fields=Overstyr_foreldede_filkataloger
1199
1200 The_ACM_Digital_Library=ACM_Digital_Library
1201
1202 Use_IEEE_LaTeX_abbreviations=Bruk_IEEE-LaTeX-forkortelser
1203 The_Guide_to_Computing_Literature=The_Guide_to_Computing_Literature
1204 Search_ACM_Portal=S\u00C3\u00B8k_ACM-portalen
1205 Connection_to_ACM_Portal_failed=Kunne_ikke_opprette_forbindelse_til_ACM-portalen
1206
1207 When_opening_file_link,_search_for_matching_file_if_no_link_is_defined=
1208 Settings_for_%0=
1209 Insert_selected_citations_into_Vim=
1210 RIS=RIS
1211 Assign_exclusively_to_group=
1212 Bad_Request_'%0'.=
1213 Mark_entries_imported_into_an_existing_database=
1214 Unmark_all_entries_before_importing_new_entries_into_an_existing_database=
1215 Forward=
1216 Back=
1217 Sort_the_following_fields_as_numeric_fields=
1218 Error_fetching_from_Citeseer\:\n=
1219 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key.=
1220 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(contains_whitespaces).=
1221 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(comma_missing).=
1222 Finished_downloading_full_text_document=
1223 Unable_to_find_full_text_document_in_the_linked_web_page.=
1224 Connection_error_when_trying_to_find_full_text_document.=
1225 This_entry_provides_no_URL_or_DOI_links.=
1226 Full_text_article_download_failed=
1227 Down_up=
1228 Update_to_current_column_order=
1229
1230 Rename_field=
1231 Set/clear/rename_fields=
1232 Rename_field_to\:=
1233 Move_contents_of_a_field_into_a_field_with_a_different_name=
1234
1235 You_can_only_rename_one_field_at_a_time=
1236 Remove_all_broken_links=
1237 Cannot_use_port_%0_for_remote_operation;_another_application_may_be_using_it._Try_specifying_another_port.=
1238
1239 Plugin_installer=
1240 Unable_to_create_plugin_directory=
1241 Unable_to_copy_file=
1242 Plugin_installed_successfully._You_must_restart_JabRef_to_load_the_new_plugin.=
1243 Unable_to_create_user_plugin_directory=
1244 Plugin_installation_failed.=
1245 The_same_version_of_this_plugin_is_already_installed.=
1246 A_newer_version_of_this_plugin_is_already_installed.=
1247 One_or_more_older_versions_of_this_plugin_is_installed._Delete_old_versions?=
1248 Old_versions_deleted_successfully.=
1249
1250 Install_plugin=
1251 Download_plugin=
1252 Plugin_manager=
1253 Delete_the_%0_selected_plugins?=
1254 Delete_plugins=
1255 Delete_the_selected_plugin?=
1256 Delete_plugin=
1257 Enter_download_URL=
1258 Plugin_name=
1259 Version=
1260 Unknown=
1261 Not_loaded=
1262 Loaded=
1263 Could_not_determine_version_of_=
1264 Install_anyway?=
1265
1266 Looking_for_full_text_document...=
1267 Follow_DOI_or_URL_link_and_try_to_locate_PDF_full_text_document=
1268 Unable_to_find_full_text_article._No_search_algorithm_defined_for_the_'%0'_web_site.=
1269 Found_pdf_link,_but_received_the_wrong_MIME_type._This_could_indicate_that_you_don't_have_access_to_the_fulltext_article.=
1270
1271 Autosave=
1272 Prompt_before_recovering_a_database_from_an_autosave_file=
1273 Autosave_interval_(minutes)=
1274 Do_you_want_to_recover_the_database_from_the_autosave_file?=
1275 Recover_from_autosave=
1276 %0_warnings=
1277
1278 Save_in_current_table_sort_order=
1279 Export_in_current_table_sort_order=
1280 Export_ordered_by_author/editor/year=
1281 Export_entries_in_their_original_order=
1282 Error_opening_file_'%0'.=
1283 Autosave_of_file_'%0'=
1284 Error_opening_autosave_of_'%0'._Trying_to_load_'%0'_instead.=
1285
1286 Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)\:=
1287 Plugins_installed_in_other_locations\:=
1288 Plugins_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=
1289 Plugin_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=
1290 Old_plugin_versions_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=
1291
1292 Formatter_not_found\:_%0=
1293 The_following_formatters_could_not_be_found=
1294
1295 Clear_inputarea=
1296 Automatically_set_file_links_for_this_entry=
1297 Could_not_save,_file_locked_by_another_JabRef_instance.=
1298 File_is_locked_by_another_JabRef_instance.=
1299 Do_you_want_to_override_the_file_lock?=
1300 File_locked=
1301 Current_tmp_value=
1302 Metadata_change=
1303 Changes_have_been_made_to_the_following_metadata_elements=
1304
1305 Generate_groups_for_author_last_names=
1306 Generate_groups_for_editor_last_names=
1307 Generate_groups_from_keywords_in_a_BibTeX_field=
1308 Enforce_legal_characters_in_BibTeX_keys=
1309 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_strings_unless_escaped_as_in_'\\#'.=
1310 Before_saving,_please_edit_any_strings_containing_the_#_character.=
1311
1312 Save_without_backup?=
1313 Unable_to_create_backup=
1314
1315 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist.=
1316 Move_file_to_file_directory.=
1317 Rename_file_to=
1318 Reset=
1319 <b>All_Entries</b>_(this_group_cannot_be_edited_or_removed)=
1320 </b>_-_static_group=
1321 ,_refines_supergroup=
1322 ,_includes_subgroups=
1323 </b>_-_dynamic_group_(<b>=
1324 </b>_contains_<b>=
1325 </b>_-_dynamic_group_(=
1326 search_expression\:_<b>=
1327
1328 Disable_file_renaming_in_non-native_file_dialog=
1329 File_dialog=
1330 No_entries_found._It_looks_like_you_do_not_have_access_to_search_JStor.=
1331
1332 Search_ScienceDirect=
1333 Error_while_fetching_from_ScienceDirect=