431c2eab3353e780b0ca575bf37b47a2a6a1ec7a
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_da.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_udtrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
10 %0_export_successful=%0-eksport_lykkedes
11 %0_field_set=%0-felt_sat
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_udtrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finde_filen_'%0'<BR>linket_til_fra_posten_'%1'</HTML>
16 <no_field>=<ingen_felter>
17 <select>=<v\u00e6lg>
18 <select_word>=<v\u00e6lg_ord>
19 A_string_with_this_label_already_exists=Der_findes_allerede_en_streng_med_dette_navn
20 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(ISO-forkortelse)
21 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(MEDLINE-forkortelse)
22 Abbreviate_names=Forkort_navn
23 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_tidsskriftsnavn.
24 Abbreviation=Forkortelse
25 About_JabRef=Om_JabRef
26 Abstract=Sammendrag
27 Accept=Accepter
28 Accept_change=Accepter_\u00e6ndring
29 Action=Handling
30 Add=Tilf\u00f8j
31 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00f8j_en_(kompileret)_egendefineret_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_beh\u00f8ver_ikke_at_v\u00e6re_p\u00e5_JabRefs_classpath.
32
33 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00f8j_en_kompileret_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_beh\u00f8ver_ikke_at_v\u00e6re_i_din_classpath.
34 add_entries_to_group=tilf\u00f8j_poster_til_gruppe
35 Add_entry_selection_to_this_group=F\u00f8j_valgte_poster_til_denne_gruppe
36 Add_from_folder=Tilf\u00f8j_fra_mappe
37 Add_from_jar=Tilf\u00f8j_fra_jar-fil
38 add_group=tilf\u00f8j_gruppe
39 Add_Group=Tilf\u00f8j_gruppe
40 Add_new=Tilf\u00f8j_ny
41 Add_Subgroup=Tilf\u00f8j_undergruppe
42 Add_to_group=Tilf\u00f8j_i_gruppe
43 Added_group_"%0".=Tilf\u00f8jede_gruppe_"%0".
44 Added_new=Tilf\u00f8jede_ny
45 Added_string=Tilf\u00f8jede_streng
46 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Desuden,_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_indeholder_<b>%1</b>_kan_f\u00f8jes_manuelt_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem,_og_enten_tr\u00e6kke_dem_over_eller_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_tilf\u00f8jer_udtrykket_<b>%1</b>_til_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt._Poster_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem_og_derefter_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_fjerner_udtrykket_<b>%1</b>_fra_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt.
47 Advanced=Avanceret
48 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerede_filtyper_vil_blive_slettet._Forts\u00e6t?
49 All_Entries=Alle_poster
50 All_entries=Alle_poster
51 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_posterne_af_denne_type_vil_blive_klassificeret_som_typel\u00f8se._Forts\u00e6t?
52 All_fields=Alle_felter
53 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
54 Allow_editing_in_table_cells=Tillad_redigering_af_celler_i_tabellen
55 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_fejl_opstod_ved_hentning_fra_OIA2-kilde_(%0):
56 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_fejl_opstod_ved_l\u00e6sning_af_'%0'
57 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0'\:=En_SAXException_forekom_ved_l\u00e6sning_af_'%0':
58 and=og
59 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_i_JabRef-jar\:
60 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_skal_v\u00e6re_tilg\u00e6ngelig_i_CLASSPATH_n\u00e6ste_gang,_du_starter_JabRef.
61 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>
62 Appearance=Udseende
63 Append=Tilf\u00f8j
64 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Tilf\u00f8j_indhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00e5bne_database
65 Append_database=F\u00f8j_til_database
66 append_the_selected_text_to_bibtex_key=tilf\u00f8j_den_valgte_tekst_til_BibTeX-n\u00f8glen
67 Application=Applikation
68 Apply=Udf\u00f8r
69 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumenterne_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Afslutter.
70 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=F\u00f8j_valgte_poster_eksklusivt_til_denne_gruppe
71 Assign_new_file=Tildel_ny_fil
72 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=F\u00f8j_den_oprindelige_gruppes_poster_til_denne_gruppe?
73 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=Tilf\u00f8jede_%0_poster_til_gruppen_"%1".
74 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=Tilf\u00f8jede_1_post_til_gruppen_"%0".
75 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=Plug-in'en_'net.sf.jabref.core'_skal_v\u00e6re_tilstede.
76 Attach_%0_file=Tilf\u00f8j_%0-fil
77 Attach_URL=Tilf\u00f8j_URL
78 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Fors\u00f8g_at_s\u00e6tte_%0-link_automatisk_for_dine_poster._Dette_virker,_hvis_en_%0-fil_i_dit_%0-bibliotek_eller_et_underbibliotek<BR>har_navn_lignende_en_posts_BibTeX-n\u00f8gle,_plus_efternavn.
79 Attempting_SQL_export...=Fors\u00f8ger_SQL-eksport...
80 Auto=Auto
81 Autodetect_format=Autodetekter_format
82 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00f8gle
83 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00f8gler
84 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
85 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00f8gler
86
87 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00f8glen
88 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_kun_filer_med_navn_som_svarer_til_BibTeX-n\u00f8glen
89 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
90 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
91 Automatically_created_groups=Genererede_grupper_automatisk
92 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingspanel_n\u00e5r_du_skifter_til_en_database,_som_ikke_indeholder_grupper
93
94 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_dubletter_automatisk
95 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingspanel_n\u00e5r_du_skifter_til_en_database,_som_indeholder_grupper
96 Autoset=S\u00e6t_automatisk
97 Autoset_%0_field=Automatisk_udfyldning_af_%0-felt
98 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=S\u00e6t_%0-links_automatisk._Tillad_overskrivning_af_eksisterende_links.
99 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=S\u00e6t_%0-links_automatisk._Overskriv_ikke_eksisterende_links.
100 Autoset_external_links=S\u00e6t_links_automatisk
101 Autosetting_links=S\u00e6tter_links_automatisk
102 AUX_file_import=AUX-fil_import
103 Available_export_formats=Tilg\u00e6ngelige_eksportformater
104 Available_fields=Tilg\u00e6ngelige_felter
105 Available_import_formats=Tilg\u00e6ngelige_importformater
106 Background_color_for_optional_fields=Baggrundsfarve_for_valgfrie_felter
107 Background_color_for_required_fields=Baggrundsfarve_for_obligatoriske_felter
108 Backup_old_file_when_saving=Lav_sikkerhedskopi_ved_gemning
109 Beta_version=Betaversion
110 Bibkey_to_filename_conversion=Konvertering_af_BibTeX-n\u00f8gle_til_filnavn
111 BibTeX_key=BibTeX-n\u00f8gle
112 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00f8glen_er_unik
113 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00f8gle_er_ikke_sat._Angiv_et_navn_for_den_hentede_file
114 BibTeX_source=BibTeX-kilde
115 BibTeXML=BibTeXML
116 Binding=Genvejstast
117 Broken_link=Ugyldigt_link
118 Browse=Gennemse
119 by=med
120 Calling_external_viewer...=Kalder_eksternt_program...
121 Cancel=Annuller
122 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_f\u00f8je_poster_til_en_gruppe_uden_at_generere_n\u00f8gler._Vil_du_generere_n\u00f8gler_nu?
123 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_\u00e6ndring
124 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
125 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
126 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00f8jre.
127 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_op.
128 case_insensitive=skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
129 case_sensitive=skelner_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
130 Case_sensitive=Skeln_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
131 change_assignment_of_entries=\u00e6ndre_tildeling_af_poster
132 Change_case=\u00c6ndre_store/sm\u00e5_bogstaver
133 Change_entry_type=\u00c6ndre_posttype
134
135 Change_file_type=\u00c6ndre_filtype
136 change_key=\u00e6ndre_n\u00f8gle
137 Change_of_Grouping_Method=\u00c6ndre_grupperingsmetode
138 change_preamble=\u00c6ndre_pr\u00e6ambel
139 change_string_content=\u00e6ndre_strengdefinition
140 change_string_name=\u00e6ndre_navn_p\u00e5_streng
141 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=\u00c6ndre_ops\u00e6tning_for_tabelkollonner_og_generelle_felter_for_anvende_den_nye_funktion
142 change_type=\u00e6ndre_type
143 changed_=\u00e6ndret_
144 Changed_font_settings=\u00e6ndrede_skrifttypeindstillinger
145 Changed_language_settings=\u00c6ndrede_sprogindstillinger
146 Changed_look_and_feel_settings=\u00c6ndrede_brugerfladeindstillinger
147 Changed_preamble=\u00c6ndrede_pr\u00e6ambel
148 Changed_type_to=\u00c6ndrede_type_til
149 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00f8lgende_tegn
150 Check_existing_%0_links=Tjek_eksisterende_%0-links
151 Check_links=Tjek_eksterne_links
152 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=V\u00e6lg_URL_som_skal_hentes._Den_forh\u00e5ndsvalgte_adresse_henviser_til_en_liste_gjort_tilg\u00e6ngelig_af_JabRef-udviklerne.
153 Cite_command=Citations-kommando
154 Class_name=Klassenavn
155 Clear=Ryd
156 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
157 Clear_field=Ryd_felt
158
159 Clear_fields=Ryd_felter
160 Clear_highlight=Ryd_fremh\u00e6vning
161 Close=Luk
162 Close_dialog=Luk_dialog
163 Close_the_current_database=Luk_denne_database
164 Close_the_help_window=Luk_hj\u00e6lp-vinduet
165 Close_window=Luk_vindue
166 Closed_database=Lukkede_database
167 Collapse_subtree=Luk_forgrening
168 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Farvekoder_for_n\u00f8dvendige_og_valgfrie_felter
169 Color_for_marking_incomplete_entries=Farve_til_markering_af_ufuldst\u00e6ndige_poster
170 Column_width=Kolonnebredde
171 Command_line_id=Kommandolinje-id
172 Complete_record=Komplet_post
173 Connect=Tilslut
174 Connect_to_SQL_database=Tilslut_til_SQL-database
175 Connect_to_SQL_Database=Tilslut_til_SQL-Database
176 Connection_to_IEEEXplore_failed=Tilslutning_til_IEEExplore_mislykkedes
177 Contained_in=Indeholdt_i
178 Content=Indhold
179 Copied=Kopierede
180 Copied_cell_contents=Kopierede_indhold_af_cellen
181 Copied_key=Kopierede_n\u00f8gle
182 Copied_keys=Kopierede_n\u00f8gler
183 Copy=Kopier
184 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00f8gle
185 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filbibliotek.
186 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filbibliotek.
187
188 Copy_to_clipboard=Kopier_til_udklipsholder
189 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalde_programfilen
190 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_kontakte_en_igangv\u00e6rende_gnuserv-proces._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_k\u00f8rer<BR>og_at_serveren_er_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
191 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_forbinde_til_v\u00e6rt_
192 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_forbinde_til_Vim-server._Tjek_at_Vim_kj\u00f8rer<BR>med_korrekt_servernavn.
193 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
194 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_indstillinger
195 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
196 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fandt_ikke_noget_passende_importformat.
197
198 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finde_bibliotek_til_%0-filer:_%1
199 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finde_billede
200 Could_not_find_layout_file=Fandt_ikke_layoutfil
201 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_indstillinger
202 Could_not_instantiate_%0=Kunne_ikke_instantiere_%0
203 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1
204
205 Could_not_instantiate_%0._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instantiere_%0._Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
206
207 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00e5bne_link
208 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_tolke_antal_af_match
209 Could_not_print_preview=Kunne_ikke_printe_forh\u00e5ndsvisning
210 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_k\u00f8re_'vim'-programmet
211 Could_not_save_file=Kunne_ikke_gemme_fil
212 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_gemme_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_underst\u00f8ttet.
213 Create_group=Opret_gruppe
214 Created_groups.=Oprettede_grupper.
215
216 crossreferenced_entries_included=refererede_poster_inkluderet
217 Current_content=Nuv\u00e6rende_indhold
218 Current_value=Nuv\u00e6rende_v\u00e6rdi
219 Custom_entry_types=Brugerdefinerede_posttyper
220 Custom_entry_types_found_in_file=Fandt_brugerdefinerede_posttyper_i_filen
221 Custom_icon_theme=Brugerdefineret_ikons\u00e6t
222 Custom_icon_theme_file=Ikons\u00e6t-fil
223 Custom_importers=Brugerdefinerede_importformater
224 Customize_entry_types=Tilpas_posttyper
225 Customize_key_bindings=Ops\u00e6tning_af_genvejstaster
226 Cut=Klip
227 cut_entries=klippede_poster
228 cut_entry=klip_post
229 Cut_pr=Klippede
230 Database_\:=Database:
231 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
232 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_\u00e6ndret._Vil_du_gemme,_f\u00f8r_du_lukker_den?
233 Database_properties=Databaseegenskaber
234 Date_format=Datoformat
235 Default=Standard
236 Default_encoding=Standard_kodning
237 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
238 Default_look_and_feel=Standard-udseende
239 Default_pattern=Standardm\u00f8nster
240 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriterier
241 Define_'%0'=Definer_'%0'
242 Delete=Slet
243 Delete_custom_format=Slet_brugerdefineret_type
244 delete_entries=slet_poster
245 Delete_entry=Slet_post
246 delete_entry=slet_post
247 Delete_multiple_entries=Slet_flere_poster
248 Delete_rows=Slet_r\u00e6kker
249 Delete_strings=Slet_strenge
250 Deleted=Slettet
251 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Afgr\u00e6ns_felter_med_semikolon,_f.eks.
252 Descending=Faldende
253 Description=Beskrivelse
254 Deselect_all=V\u00e6lg_ingen
255 Deselect_all_duplicates=Frav\u00e6lg_alle_dubletter
256 Details=Detaljer
257 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Deaktiver_postredigering_n\u00e5r_flere_poster_er_valgt
258 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontroldialog
259 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselsdialog
260 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_poster_indeholdt_i_mindst_en_af_de_valgte_grupper.
261 Display_all_error_messages=Vis_alle_fejlmeddelelser
262 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehj\u00e6lp
263 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerede_poster_i_et_inspektionsvindue_f\u00f8r_de_tilf\u00f8jes.
264 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_poster_indeholdt_i_alle_valgte_grupper.
265
266 Display_version=Vis_versionsnummer
267 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
268 Do_not_abbreviate_names=Forkort_ikke_navn
269 Do_not_autoset=S\u00e6t_ikke_links_automatisk
270 Do_not_import_entry=Importer_ikke_post
271 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00c5bn_ingen_filer_ved_opstart
272 Do_not_overwrite_existing_keys=Overskriv_ikke_eksisterende_n\u00f8gler
273 Do_not_show_splash_window_at_startup=Vis_ikke_JabRef-opstartsvindue
274 Do_not_show_these_options_in_the_future=Vis_ikke_disse_valg_igen
275 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Introducer_ikke_linjeskift_i_f\u00f8lgende_felter_ved_gemning
276 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Skriv_ikke_f\u00f8lgende_felter_til_XMP-metadata:
277
278 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Skal_JabRef_udf\u00f8re_de_f\u00f8lgende_operationer?
279 DocBook=DocBook
280 Down=Ned
281 Download=Download
282 Download_completed=Download_fuldf\u00f8rt
283 Download_file=Download_fil
284 Downloading...=Downloader...
285
286 Drag_and_Drop_Error=Fejl_ved_tr\u00e6k-og-slip
287 Drop_%0=Slip_%0
288 duplicate_BibTeX_key=dubleret_BibTeX-n\u00f8gle
289 Duplicate_BibTeX_key.=Dubleret_BibTeX-n\u00f8gle.
290 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00f8glen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
291 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_Ikke-unik_n\u00f8gle
292 Duplicate_pairs_found=Dubletpar_fundet
293 duplicate_removal=fjernelse_af_dubletter
294 Duplicate_string_name=Ikke-unikt_navn_p\u00e5_streng
295 Duplicates_found=Dubletter_fundet
296 Duplicates_removed=Dubletter_fjernet
297 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
298 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_poster_dynamisk_ved_hj\u00e6lp_af_et_standard_s\u00f8geudtryk
299 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_poster_dynamisk_ved_at_s\u00f8ge_efter_n\u00f8gleord_i_et_felt
300 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_linje_skal_v\u00e6re_p\u00e5_f\u00f8lgende_form
301 Edit=Rediger
302 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
303 Edit_entry=Rediger_post
304 Edit_file_link=Rediger_link
305 Edit_file_type=Rediger_filtype
306 Edit_group=Rediger_gruppe
307 Edit_journal=Rediger_journal
308 Edit_preamble=Rediger_pr\u00e6ambel
309 Edit_strings=Rediger_tekststrenge
310 Editor_options=Alternativer_for_redigering
311 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00f8gle
312 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00f8gle
313 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00f8gle._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
314 empty_database=tom_database
315 Enable_source_editing=Tillad_redigering_af_kildekode
316 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_af_navn/ord
317 Endnote=Endnote
318 Enter_URL=Skriv_URL
319 Enter_URL_to_download=Skriv_URL_som_skal_hentes
320 entries=poster
321 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Poster_kan_ikke_manuelt_tilf\u00f8jes_eller_fjernes_fra_denne_gruppe.
322 Entries_exported_to_clipboard=Poster_eksporteret_til_udklipsholder
323 entries_have_undefined_BibTeX_key=poster_har_udefineret_BibTeX-n\u00f8gle
324 entries_into_new_database=poster_i_ny_database
325 entry=post
326 Entry_editor=Postredigering
327
328 Entry_in_current_database=Post_i_aktuelle_database
329 Entry_in_import=Post_i_import
330 Entry_preview=Forh\u00e5ndsvisning
331 Entry_table=Hovedtabel
332 Entry_table_columns=Tabelkolonner
333 Entry_type=Posttype
334 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00e5_typer_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_nogle_af_f\u00f8lgende_tegn
335 Entry_types=Posttyper
336 Error=Fejl
337 Error\:_=Fejl:_
338
339 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX_til_XMP:_%0
340 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Fejl_ved_konvertering_af_XMP_for_'%0'...
341 Error_exporting_to_clipboard=Fejl_ved_eksport_til_udklipsholder
342 Error_in_field=Fejl_i_felt
343 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=Fejl_ved_opstart_af_plugin-system._Starter_uden_-_funktionalitet_mangler_m\u00e5ske.
344 Error_occured_when_parsing_entry=En_fejl_opstod_ved_l\u00e6sning_af_post
345 Error_opening_file=Fejl_ved_\u00e5bning_af_fil
346 Error_setting_field=Problem_med_at_s\u00e6tte_felt
347 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX-posten_til_XMP_%0
348 Error_while_downloading_file\:=Fejl_under_hentning_af_fil:
349 Error_while_fetching_from_OIA2=Fejl_ved_hentning_fra_OIA2
350 Error_while_writing=En_fejl_opstod_ved_skrivning
351
352 Error_writing_to_%0_file(s).=Fejl_ved_skrivning_til_%0_fil(er).
353 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Fejl_ved_skrivning_af_XMP_til_filen_'%0'
354
355 Establishing_SQL_connection...=Etablerer_SQL-forbindelse...
356 Exceptions=Fejlinformation
357 Existing_file=Eksisterende_fil
358 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstat_filen?
359 exists._Overwrite?=eksisterer._Overskriv?
360 Expand_subtree=\u00c5bn_forgrening
361 Export=Eksporter
362 Export_name=Navn_p\u00e5_filter
363 Export_preferences=Eksporter_indstillinger
364 Export_preferences_to_file=Eksporter_indstillinger_til_fil
365 Export_properties=Egenskaber_for_eksportfilter
366 Export_to_clipboard=Eksporter_til_udklipsholder
367 Export_to_SQL_database=Eksporter_til_SQL-database
368 Exporting=Eksporterer
369 Extension=Efternavn
370 External_changes=Eksterne_\u00e6ndringer
371
372 External_file_links=Eksterne_links
373 External_files=Eksterne_filer
374 External_programs=Eksterne_programmer
375 External_viewer_called=Eksternt_program_kaldt
376 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version\:_%0)=Kunne_ikke_l\u00e6se_gruppedata_(ikke-underst\u00f8ttet_version:_%0)
377 Fetch=Hent
378 Field=Felt
379 field=felt
380 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
381 Field_content=Indhold_i_felt
382 Field_name=Feltnavn
383 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_f\u00f8lgende_tegn
384 Field_sizes=Feltst\u00f8rrelser
385
386 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
387 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
388 Fields=Felter
389 File=Fil
390 file=fil
391
392 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00e5ben.
393 File_'%0'_not_found=Filen_'%0'_ikke_fundet
394 File_changed=Fil_\u00e6ndret
395 File_directory_is_'%0'\:=Filbiblioteket_er_'%0':
396
397 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filbiblioteket_er_ikke_sat_eller_eksisterer_ikke!
398
399 File_download=Filhentning
400 File_exists=Filen_eksisterer
401 File_extension=Efternavn_p\u00e5_filer
402
403 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_er_blevet_\u00e6ndret_eksternt._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
404 File_not_found=Fil_ikke_fundet
405 File_type=Filtype
406 File_updated_externally=Filen_er_blevet_\u00e6ndret_eksternt
407 filename=filnavn
408 Files_opened=Filer_\u00e5bnet
409
410 Filter=Filter
411
412 Finished_autosetting_external_links.=Fuldf\u00f8rte_automatisk_udfyldning_af_eksterne_links.
413 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fuldf\u00f8rte_synkronisering_af_%0-links._Poster_\u00e6ndret%c_%1.
414 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fuldf\u00f8rte_skrivning_af_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
415 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=Fuldf\u00f8rte_skrivning_af_XMP_for_%0-fil_(sprang_over_%1,_%2_fejl).
416 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=V\u00e6lg_f\u00f8rst_hvilke_poster_du_vil_generere_n\u00f8gler_for.
417 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpas_tabelbredden_horisontalt
418 Float=Flyt
419 Float_marked_entries=Sorter_m\u00e6rkede_poster_\u00f8verst
420 Font_Family=Skrifttype-familie
421 Font_Preview=Skrifttype-forh\u00e5ndsvisning
422 Font_Size=Skriftst\u00f8rrelse
423 Font_Style=Skrifttype-stil
424 FontSelector=Skrifttypev\u00e6lger
425 for=for
426 Format_of_author_and_editor_names=Formattering_af_forfatter-_og_redakt\u00f8rnavn
427 Format_String=Formatstreng
428 Format_used=Format_brugt
429 Formatter_Name=Navn_p\u00e5_formatering
430 Formatter_not_found=Ukendt_formatering
431 found=fundet
432 Found_%0_plugin(s)=%0_plugin(s)_fundet
433 found_in_aux_file=fundet_i_aux-fil
434 Full_name=Fuldt_navn
435 General=Generelt
436 General_fields=Generelle_felter
437 Generate=Generer
438 Generate_BibTeX_key=Generer_BibTeX-n\u00f8gle
439 Generate_keys=Generer_n\u00f8gler
440 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Generer_n\u00f8gler_f\u00f8r_gemning_(for_poster_uden_n\u00f8gle)
441
442 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_automatisk_n\u00f8gler_for_importerede_poster
443 Generate_now=Generer_nu
444 Generated_BibTeX_key_for=Genererede_BibTeX-n\u00f8gle_for
445 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00f8gle_for
446 Grab=Fang_genvejstast
447 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_poster_udenfor_valgte_grupper
448 Gray_out_non-hits=Skraver_ikke-tr\u00e6ffere
449 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-tr\u00e6ffere
450 Group_properties=Gruppeegenskaber
451
452 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_fejle_for_denne_post
453 Groups=Gruppering
454 Harvard_RTF=Harvard_RTF
455 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
456 Help=Hj\u00e6lp
457
458 Help_contents=Oversigt_over_hj\u00e6lpefiler
459 Help_on_groups=Hj\u00e6lp_om_grupper
460 Help_on_key_patterns=Hj\u00e6lp_om_n\u00f8glegenerering
461 Help_on_Preview_Settings=Hj\u00e6lp_om_indstillinger_for_forh\u00e5ndsvisning
462 Help_on_Regular_Expression_Search=Hj\u00e6lp_om_s\u00f8gning_med_regul\u00e6re_udtryk
463 Hide_non-hits=Skjul_ikke-tr\u00e6ffere
464 Hide_non-matching_entries=Skjul_ikke-tr\u00e6ffende_poster
465
466 Hierarchical_context=Gruppehierarki
467 Highlight=Fremh\u00e6v
468 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Fremh\u00e6v_grupper_som_indeholder_alle_valgte_poster
469 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Fremh\u00e6v_grupper_som_indeholder_mindst_en_af_de_valgte_poster
470 Highlight_overlapping_groups=Fremh\u00e6v_overlappende_grupper
471 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_kun_at_s\u00f8ge_i_specifikke_felter,_skriv_f.eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
472 HTML=HTML
473
474 HTML_table=HTML-tabel
475 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
476 Icon=Ikon
477 Ignore=Ignorer
478 Immediate_subgroups=N\u00e6rmeste_undergrupper
479 Import=Importer
480 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_post
481 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_post
482 Import_entries=Importer_poster
483 Import_failed=Import_mislykkedes
484 Import_file=Importer_fil
485 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinitioner
486 Import_name=Navn_p\u00e5_import
487 Import_preferences=Importer_indstillinger
488 Import_preferences_from_file=Importer_indstillinger_fra_fil
489 Import_strings=Importer_strenge
490 Import_to_open_tab=Importer_til_\u00e5bent_faneblad
491 Import_word_selector_definitions=Importer_definitioner_for_hurtigv\u00e6lgere
492 Imported_database=Importerede_database
493 Imported_entries=Importerede_poster
494 Imported_from_database=Importerede_fra_databasen
495 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
496 Importing=Importerer
497 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukendt_format
498 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_bruges_#-tegn_parvis_for_at_indikere_strenge.
499 Include_abstracts=Inkluder_abstracts
500 Include_entries=Inkluder_poster
501 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_poster_indeholdt_i_denne_gruppe_eller_en_undergruppe
502 Incremental=Inkrementel
503 Incremental_search=Inkrementel_s\u00f8gning
504 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Inkrementel_s\u00f8gning_fejlede._Gentag_s\u00f8gning_fra_toppen.
505 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uafh\u00e6ngig_gruppe:_Vis_kun_denne_gruppes_poster
506 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetr\u00e6et_ekspanderet_som_udgangspunkt
507 Input=Input
508 Input_error=Inputfejl
509 Insert=Tilf\u00f8j
510 Insert_rows=Tilf\u00f8j_r\u00e6kker
511 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
512 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
513 insert_string_=inds\u00e6t_streng_
514 Insert_URL=Inds\u00e6t_URL
515 integrity=integritet
516 Integrity_check=Integritetstjek
517 Intersection=F\u00e6llesm\u00e6nge
518 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00f8gle
519 Invalid_date_format=Ugyldigt_datoformat
520 Invalid_URL=Ugyldig_URL
521 Inverted=Inverteret
522 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
523 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
524 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
525 jabref=jabref
526 JabRef_help=JabRef-hj\u00e6lp
527 JabRef_preferences=JabRef-indstillinger
528 Journal_abbreviations=Tidsskriftsforkortelser
529 Journal_list_preview=Forh\u00e5ndsvisning_af_tidsskriftsliste
530 Journal_name=Tidsskriftsnavn
531 Keep=Behold
532 Keep_both=Behold_begge
533 Keep_lower=Behold_nederste
534 Keep_upper=Behold_\u00f8verste
535 Key_bindings=Genvejstaster
536 Key_bindings_changed=Genvejstaster_\u00e6ndret
537 Key_generator_settings=Indstillinger_for_n\u00f8glegenerering
538 Key_pattern=M\u00f8nster
539 keys_in_database=n\u00f8gler_i_databasen
540 Keyword=N\u00f8gleord
541 Label=Navn
542 Language=Sprog
543 Last_modified=Sidst_\u00e6ndret
544 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
545 Leave_file_in_its_current_directory.=Lad_filen_ligge_i_biblioteket,_den_ligger_i_nu.
546
547 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filerne_ligge_i_biblioteket,_de_ligger_i_nu.
548 Left=Venstre
549 License=Licens
550 Limit_to_fields=Begr\u00e6ns_til_f\u00f8lgende_felter
551 Limit_to_selected_entries=Begr\u00e6ns_til_valgte_poster
552
553 Link=Link
554 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
555
556 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
557 Listen_for_remote_operation_on_port=Lyt_efter_fjernoperationer_p\u00e5_port
558 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=Hent_og_gem_indstillinger_fra/til_jabref.xml_ved_opstart_(memory_stick-tilstand)
559 Load_session=Hent_session
560 Loading_session...=Henter_session...
561 localhost=localhost
562 Look_and_feel=Udseende
563 Looking_for_pdf...=Leder_efter_pdf...
564 lower=sm\u00e5_bogstaver
565 Main_file_directory=Hovedbibliotek
566
567 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
568 Main_PDF_directory=Hovedbibliotek_for_PDF-filer
569 Main_PS_directory=Hovedbibliotek_for_PS-filer
570 Manage=Ops\u00e6t
571 Manage_custom_exports=Ops\u00e6t_eksterne_eksportfiltre
572 Manage_custom_imports=Ops\u00e6t_eksterne_importfiltre
573 Manage_external_file_types=Ops\u00e6t_eksterne_filtyper
574 Manage_journal_abbreviations=Ops\u00e6t_tidsskriftsforkortelser
575 Mark_entries=M\u00e6rk_poster
576 Mark_entry=M\u00e6rk_post
577 Mark_new_entries_with_addition_date=M\u00e6rk_nye_poster_med_dato
578 Mark_new_entries_with_owner_name=M\u00e6rk_nye_poster_med_navn_p\u00e5_ejer
579 Marked_selected=M\u00e6rkede_valgte_poster
580 Memory_Stick_Mode=Memory_Stick-tilstand
581 Menu_and_label_font_size=St\u00f8rrelse_p\u00e5_menuskrifttyper
582 Merged_external_changes=Inkorporerede_eksterne_\u00e6ndringer
583 Messages=Meddelelser
584 Messages_and_Hints=Meddelelser_og_advarsler
585 Modification_of_field=\u00c6ndring_af_felt
586 Modified_group_"%0".=\u00e6ndrede_gruppen_"%0".
587 Modified_groups=\u00e6ndrede_grupper
588 Modified_string=\u00e6ndrede_streng
589 Modify=\u00c6ndre
590 modify_group=\u00e6ndre_gruppe
591 MODS=MODS
592 Move=Flyt
593 Move_down=Flyt_ned
594 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flyt_poster_i_valgte_grupper_til_toppen
595 Move_external_links_to_'file'_field=Flyt_eksterne_links_til_'file'-feltet
596 Move_files_to_file_directory.=Flyt_filer_til_bibliotek.
597 move_group=flyt_gruppe
598 Move_string_down=Flyt_streng_ned
599 Move_string_up=Flyt_streng_op
600 Move_up=Flyt_op
601 Moved_group_"%0".=Flyttede_gruppen_"%0".
602 MS_Office_2007=MS_Office_2007
603 MySQL=MySQL
604 MySQL_database=MySQL_database
605 Name=Navn
606 Name_formatter=Navneformatering
607 Natbib_style=Natbib-stil
608
609 nested_aux_files='nestede'_aux-filer
610 New=Ny
611 new=ny
612 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
613 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-post
614 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
615 New_content=Nyt_indhold
616 New_database_created.=Opprettede_ny_database.
617 New_field_value=Ny_v\u00e6rdi
618 New_file=Ny_fil
619 New_file_link_(INSERT)=Nyt_link_(INSERT)
620 New_group=Ny_gruppe
621 New_string=Ny_streng
622 Next_entry=N\u00e6ste_post
623 No_%0_found=Fandt_ingen_%0
624 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_\u00e6ndringer_fundet.
625 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_specificeret
626 no_database_generated=ingen_database_genereret
627 No_duplicates_found=Ingen_dubletter_fundet
628 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_poster_fundet._Kontroller_at_du_bruger_korrekt_importfilter.
629 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fandt_ingen_poster_for_s\u00f8geteksten_'%0'
630 No_entries_imported.=Ingen_poster_importeret.
631 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_poster_valgt.
632 No_entries_selected=Ingen_poster_valgt
633 No_entries_selected.=Ingen_poster_valgt.
634 No_exceptions_have_ocurred.=Der_er_ikke_sket_nogen_undtagelser.
635 No_files_found.=Ingen_filer_fundet.
636 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Processer_kun_kommandolinjevalg.
637 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_forkortes.
638 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_ekspanderes.
639
640 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
641 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_defineret_og_fandt_ingen_filer_med_navn_svarende_til_BibTeX-n\u00f8glen
642 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=Ingen_plugins_blev_fundet_i_f\u00f8lgende_foldere:
643 No_references_found=Ingen_referencer_fundet
644 No_saved_session_found.=Fandt_ingen_gemt_tilstand.
645 No_url_defined=Ingen_URL_er_defineret
646 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_fundet_i_
647 not=ikke
648 not_found=ikke_fundet
649 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_gemt_(ingen_filer_\u00e5bne)
650 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_m\u00e6rke_til_at_posten,_som_skaber_problemet,_er_blevet_valgt.
651 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Bem\u00e6rk_at_du_skal_specificere_det_fuldst\u00e6ndige_klassenavn_for_udseendet,
652 Nothing_to_redo=Ingenting_at_gentage
653 Nothing_to_undo=Ingenting_at_fortryde
654 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
655 Number_of_references_to_fetch?=Antal_referencer_som_skal_hentes?
656 occurences=forekomster
657 OK=OK
658 Ok=OK
659 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Et_eller_flere_links_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
660 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00f8gler_vil_blive_overskrevet._Forts\u00e6t?
661 Only_one_item_is_supported=Kun_et_element_af_gangen_underst\u00f8ttes
662 Open=\u00c5bn
663 Open_BibTeX_database=\u00c5bn_BibTeX-database
664 Open_database=\u00c5bn_database
665 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00e5r_en_ny_post_oprettes
666 Open_file=\u00c5bn_fil
667 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00c5bn_sidst_viste_databaser_ved_opstart
668 Open_PDF_or_PS=\u00c5bn_PDF_eller_PS
669 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00c5bn_h\u00f8jreklikmenu_med_Ctrl+venstre_knap
670 Open_URL_or_DOI=\u00c5bn_URL_eller_DOI
671 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument-regneark
672 Opened_database=\u00c5bnede_database
673 Opening=\u00c5bner
674 Opening_preferences...=\u00c5bner_indstillinger...
675
676 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
677 OpenOffice_CSV=OpenOffice_CSV
678 Operation_canceled.\n=Operationen_afbrudt.\n
679 Operation_not_supported=Operation_ikke_underst\u00f8ttet
680 Optional_fields=Valgfri_felter
681 Options=Valg
682 or=eller
683 out_of=af
684 Output=Output
685 Output_or_export_file=Gem_eller_eksporter_fil
686 Override=Tilsides\u00e6t
687 Override_default_file_directories=Tilsides\u00e6t_standard_fil-biblioteker
688
689 Override_default_font_settings=Tilsides\u00e6t_standardskrifttyper
690 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=tilsides\u00e6t_BibTeX-n\u00f8glen_til_fordel_for_den_valgte_n\u00f8gle
691 Overwrite=Overskriv
692 Overwrite_existing_field_values=Overskriv_eksisterende_v\u00e6rdier
693 Overwrite_keys=Overskriv_n\u00f8gler
694 pairs_processed=par_revideret
695 Password_\:=Kodeord:
696 Paste=Inds\u00e6t
697 paste_entries=inds\u00e6t_poster
698 paste_entry=inds\u00e6t_post
699 Paste_from_clipboard=Inds\u00e6t_fra_udklipsholder
700 Pasted=Indsat
701
702 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_defineret
703 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
704 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
705
706 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
707 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
708 PDF_directory=PDF-bibliotek
709 PDF_does_not_exist=PDF-filen_findes_ikke
710 Personal_journal_list=Personlig_tidsskriftsliste
711 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
712 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Tjek_venligst_maskinens_netv\u00e6rksforbindelse.
713 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_et_navn_til_gruppen.
714 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_et_s\u00f8geudtryk._For_eksempel,_for_at_s\u00f8ge_i_alle_felter_efter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_at_s\u00f8ge_i_<b>Author</b>-feltet_efter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_efter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
715 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Skriv_venligsts_feltet_som_skal_s\u00f8ges_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00f8gleordet_at_s\u00f8ge_efter_(f.eks._<b>electrical</b>).
716 Please_enter_the_string's_label=Skriv_et_navn_for_strengen
717 Please_select_an_importer=V\u00e6lg_venligst_et_importformat
718 Please_select_an_importer.=V\u00e6lg_venligst_et_importfilter.
719 Please_select_exactly_one_group_to_move.=V\u00e6lg_pr\u00e6cis_\u00e9n_gruppe_til_flytning.
720 Please_specify_the_=Angiv_venligst_
721 Possible_duplicate_entries=Mulige_dubletter
722 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_dublet_af_eksisterende_post._Klik_for_at_l\u00f8se_problemet.
723 Preamble=Pr\u00e6ambel
724 Preferences=Indstillinger
725 Preferences_recorded.=Indstillinger_gemt.
726 Preview=Forh\u00e5ndsvisning
727 Previous_entry=Forrige_post
728 Primary_sort_criterion=Prim\u00e6rt_sorteringskriterium
729 Print_Preview=Udskriftsvisning
730 Printing_Entry_Preview=Udskriver_forh\u00e5ndsvisning_af_post
731 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_at_l\u00e6se_post
732 Processing_=Arbejder_
733 Program_output=Output_fra_program
734 PS_directory=PS-bibliotek
735 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_poster_til_eksternt_program_(%0)
736 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_poster_til_Emacs
737 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
738 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_poster_til_Vim
739 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
740 Push_to_LatexEditor=Send_til_LatexEditor
741 Pushed_citations_to_%0=Referencer_sendt_til_%0
742 Pushed_citations_to_Emacs=Referencer_sendt_til_Emacs
743 Pushed_citations_to_Vim=Referencer_sendt_til_Vim
744 Pushed_citations_to_WinEdt=Referencer_sendt_til_WinEdt
745 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Referencer_for_de_f\u00f8lgende_r\u00e6kker_sendt_til
746 Quit_JabRef=Afslut_JabRef
747 Quit_synchronization=Afslut_synkronisering
748 Raw_source=Kilde
749 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
750 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Omarranger_faneblade_alfabetisk_efter_titel
751 Redo=Gentag
752 Reference_database=Referencedatabase
753 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
754 References_found=Referencer_fundet
755 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_poster_indeholdt_b\u00e5de_i_denne_gruppe_og_gruppe_over
756 Refresh_view=Opdater
757 Regular_Expression=Regul\u00e6rudtryk
758 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_posttyper?
759 Remote_operation=Fjernstyring
760 Remote_server_port=Port_til_fjernstyring
761 Remove=Fjern
762 Remove_all?=Fjern_alle?
763 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
764 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Fjern_alle_undergrupper_af_"%0"?
765 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_dobbelte_kr\u00f8llede_parenteser_omkring_BibTeX-felter_ved_indl\u00e6sning.
766 Remove_duplicates=Fjern_dubletter
767 Remove_entry_from_import=Fjern_post_fra_import
768 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_poster_fra_denne_gruppe
769 Remove_entry_type=Slet_posttype
770 Remove_file_link_(DELETE)=Slet_link_(DELETE)
771 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
772 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
773 Remove_group=Fjern_gruppe
774 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
775 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
776 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
777 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
778 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
779 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
780 Remove_link=Slet_link
781 Remove_old_entry=Fjern_gammel_post
782 Remove_selected_strings=Slet_valgte_strenge
783 remove_string_=slet_streng_
784 Removed_group_"%0".=Fjernede_gruppen_"%0"
785 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernede_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
786 Removed_string=Streng_fjernet
787
788 Renamed_string=\u00e6ndrede_navn_p\u00e5_streng
789 Replace=Erstat
790 Replace_(regular_expression)=Erstat_(regul\u00e6rudtryk)
791 Replace_string=Erstat_streng
792 Replace_with=Erstat_med
793 Replaced=Erstattet
794 Required_fields=Obligatoriske_felter
795 Reset_all=Nulstil_alle
796 Reset_file_type_definitons=Genopret_oprindelige_filtyper
797 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00e5_strenge_op_for_alle_felter_undtagen
798 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00e5_kun_strenge_op_for_standard_BibTeX-felter
799 resolved=l\u00f8st
800 Results=Resultater
801 Revert_to_original_source=Ret_tilbage_til_oprindelig_kildekode
802 Review=Kommentarer
803 Review_changes=Gennemse_\u00e6ndringer
804 Right=H\u00f8jre
805 root=root
806 Save=Gem
807 Save_all_finished.=Alle_databaser_gemt
808
809 Save_all_open_databases=Gem_alle_\u00e5bne_databaser
810 Save_before_closing=Gem_f\u00f8r_databasen_lukkes
811 Save_database=Gem_database
812 Save_database_as_...=Gem_database_som_...
813 Save_entries_in_their_original_order=Gem_poster_i_oprindelig_r\u00e6kkef\u00f8lge
814 Save_failed=Gemning_mislykkedes
815 Save_failed_during_backup_creation=Gemning_mislykkedes_ved_oprettelse_af_sikkerhedskopi
816 Save_failed_while_committing_changes=Gemning_mislykkedes_ved_inddatering_af_\u00e6ndringer
817 Save_ordered_by_author/editor/year=Gem_sorteret_efter_author/editor/year
818 Save_selected_as_...=Gem_valgte_som_...
819 Saved_database=Database_gemt
820 Saved_selected_to=Gemte_valgte_i
821 Saved_session=Tilstand_gemt
822 Saving=Gemmer
823 Saving_all_databases...=Gemmer_alle_databaser...
824 Saving_database=Gemmer_database
825 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
826 Scan=S\u00f8g
827 Search=S\u00f8g
828 Search_All_Fields=S\u00f8g_i_alle_felter
829 Search_all_fields=S\u00f8g_i_alle_felter
830 Search_error=Fejl_ved_s\u00f8gning
831 Search_expression=S\u00f8geudtryk
832 Search_for=S\u00f8g_efter
833 Search_general_fields=S\u00f8g_i_generelle_felter
834 Search_IEEEXplore=S\u00f8g_i_IEEEXplore
835
836 Search_IEEExplore=S\u00f8g_i_IEEExplore
837 Search_optional_fields=S\u00f8g_i_valgfrie_felter
838 Search_required_fields=S\u00f8g_i_obligatoriske_felter
839 Search_Specified_Field(s)=S\u00f8g_specificerede_felt(er)
840 Searched_database._Global_number_of_hits=Database_gennems\u00f8gt._Globalt_antal_match
841 Searched_database._Number_of_hits=Database_gennems\u00f8gt._Antal_match
842 Searching_for_%0_file=S\u00f8ger_efter_%0-fil
843 Searching_for_duplicates...=S\u00f8ger_efter_dubletter...
844
845 Searching_for_files=S\u00f8ger_efter_filer
846 Secondary_sort_criterion=Sekund\u00e6rt_sorteringskriterium
847 Select=V\u00e6lg
848 Select_a_Zip-archive=V\u00e6lg_ZIP-fil
849 Select_action=V\u00e6lg_handling
850 Select_all=V\u00e6lg_alle
851 Select_Classpath_of_New_Importer=V\u00e6lg_classpath_for_nyt_importformat
852 Select_encoding=V\u00e6lg_tegnkodning
853 Select_entries_in_group_selection=V\u00e6lg_poster_i_valgte_grupper
854 Select_entry_type=V\u00e6lg_posttype
855 Select_external_application=V\u00e6lg_ekstern_applikation
856 Select_file_from_ZIP-archive=V\u00e6lg_fil_fra_ZIP-fil
857 Select_format=V\u00e6lg_format
858 Select_icon=V\u00e6lg_ikon
859 Select_matches=V\u00e6lg_match
860 Select_new_ImportFormat_Subclass=V\u00e6lg_klasse_til_nyt_importformat
861 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=V\u00e6lg_forgreningerne_for_at_inspicere_og_acceptere_eller_forkaste_\u00e6ndringer
862 Selected_entries=Valgte_poster
863 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
864 Server_Hostname_\:=Server_v\u00e6rtsnavn:
865 Server_Type_\:=Server-type:
866
867 Set_field=S\u00e6t_felt
868 Set_fields=S\u00e6t_felter
869 Set_general_fields=Tilpas_generelle_felter
870 Set_main_external_file_directory=S\u00e6t_hovedbibliotek_for_eksterne_links
871 Set_table_font=V\u00e6lg_tabelskrifttype
872 Settings=Indstillinger
873 Setup_selectors=Ops\u00e6t_ordlister
874 Short_form=Kort_form
875 Shortcut=Genvej
876 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
877 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Efternavn'
878 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Efternavn,_Fornavn'
879 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
880 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
881 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_at_bekr\u00e6fte_sletning_af_poster
882 Show_description=Vis_beskrivelse
883 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
884 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_poster_*udenfor*_valgte_grupper
885
886 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
887 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
888 Show_last_names_only=Vis_kun_efternavn
889 Show_names_unchanged=Vis_navn_u\u00e6ndret
890 Show_one_less_rows=Vis_en_r\u00e6kke_mindre
891 Show_one_more_row=Vis_en_r\u00e6kke_mere
892 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
893 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
894 Show_required_fields=Vis_obligatoriske_felter
895 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
896 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00e5r_en_ikke-unik_BibTeX-n\u00f8gle_indtastes
897 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00e5r_en_tom_BibTeX-n\u00f8gle_indtastes
898 Simple_HTML=Simpel_HTML
899 Size=St\u00f8rrelse
900 Skip=Spring_over
901 Skipped_-_No_PDF_linked=Sprang_over_-_ingen_PDF-fil_linket
902 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Sprang_over_-_PDF-filen_findes_ikke
903
904 Skipped_entry.=Sprang_over_post.
905 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
906 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
907
908 Sort_order=Sortering
909 sort_subgroups=sorter_undergrupper
910 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterede_alle_undergrupper_rekursivt.
911 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterede_n\u00e6rmeste_undergrupper.
912 source_edit=redigering_af_kilde
913 Special_Name_Formatters=Specielle_navneformateringer
914 Special_table_columns=Specielle_kolonner
915 SQL_connection_established.=SQL-forbindelse_oprettet.
916 Start_incremental_search=Start_inkrementel_s\u00f8gning
917 Start_search=Start_s\u00f8gning
918 Starting_import=Starter_import
919 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_poster_statisk_ved_manuel_tildeling
920 Status=Status
921 Stop=Stop
922 Store_journal_abbreviations=Gem_tidsskriftsforkortelser
923 Store_string=Gem_streng
924 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Gem_de_f\u00f8lgende_felter_med_kr\u00f8llede_parenteser_om_store_bogstaver
925 Stored_entry=Post_gemt
926 Strings=Strenge
927 Strings_for_database=Strenge_for_database
928 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
929 Suggest=Foresl\u00e5
930 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Skifter_mellem_fuldt_og_forkortet_tidsskriftsnavn_hvis_navnet_er_kendt.
931 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-links
932 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_links
933 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-links...
934 Table_appearance=Tabelops\u00e6tning
935 Table_background_color=Baggrundsfarve_for_tabel
936 Table_grid_color=Farve_p\u00e5_linjer_i_tabel
937 Table_text_color=Tekstfarve_i_tabel
938 Tabname=Navn_p\u00e5_faneblad
939 Target_file_cannot_be_a_directory.=Angivet_fil_kan_ikke_v\u00e6re_et_bibliotek.
940 Tertiary_sort_criterion=Terti\u00e6rt_sorteringskriterium
941 Test=Test
942 Text_Input_Area=Indtastningsfelt
943 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tilladt_i_BibTeX-felter
944 #The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_startes.
945 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformat_er_ugyldigt
946
947 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodning_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00f8lgende_tegn:_
948 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Hentning_fra_CiteSeerX_gav_ingen_resultater.
949 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_version_tilbyder_en_ny_m\u00e5de_at_h\u00e5ndtere_links_til_eksterne_filer.<br>For_at_benytte_dette,_skal_dine_links_\u00e6ndres_til_det_nye_format,_og<br>JabRef_skal_konfigureres_til_at_vise_de_nye_links.
950 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
951 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>er_blevet_\u00e6ndret<BR>eksternt!
952 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_indeholder_allerede_de_valgte_poster.
953 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00e5_strengen_kan_ikke_v\u00e6re_et_tal.
954 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00e5_strengen_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
955 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00e5_strengen_kan_ikke_indeholde_tegnet_'#'.
956 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Output-indstillingen_er_afh\u00e6ngig_af_en_gyldig_import-indstilling.
957 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_indeholder_en_eller_flere_BibTeX-poster.\nVil_du_importere_disse_som_nye_poster_i_den_\u00e5bne_database?
958 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>_er_ugyldigt%c
959 The_search_is_case_insensitive.=S\u00f8gningen_skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver.
960 The_search_is_case_sensitive.=S\u00f8gningen_skelner_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver.
961 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_er_blevet_slettet_lokalt
962 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Der_findes_mulige_dubletter_(m\u00e6rket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_er_blevet_h\u00e5ndteret._Forts\u00e6t?
963 this_button_will_update=denne_knap_vil_opdatere
964 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_database_blev_gemt_i_en_\u00e6ldre_version_af_JabRef.
965 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_post_har_ingen_BibTeX-n\u00f8gle._Generer_n\u00f8gle_nu?
966 This_entry_is_incomplete=Denne_post_er_ufuldst\u00e6ndig
967 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_posttype_kan_ikke_slettes.
968 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Dette_eksterne_link_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
969 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppe_indeholder_poster_baseret_p\u00e5_manuel_tildeling._Poster_kan_tildeles_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem_og_derefter_tr\u00e6kke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hj\u00e6lp_af_h\u00f8jreklikmenuen._Alle_poster_tildelt_denne_gruppen_skal_have_en_unik_n\u00f8gle._N\u00f8glen_kan_\u00e6ndres_til_enhver_tid,_s\u00e5_l\u00e6nge_den_forbliver_unik.
970 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvor
971 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_indeholder_poster,_som_stemmer_med_regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
972 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
973 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_indeholder_n\u00f8gleordet_<b>%1</b>
974 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
975 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klip-og-inds\u00e6t-vindue._Indtast_eller_kopier_f\u00f8rst_tekst_til_indtastningsfeltet._Derefter_kan_du_markere_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
976
977 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_sl\u00e5_hvert_%0-link_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed_for_at<br>l\u00f8se_problemet.
978 #This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_unders\u00f8ge_hvert_%0-link_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed<BR>for_at_l\u00f8se_problemet.
979 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operation_kr\u00e6ver,_at_alle_valgte_poster_har_definerede_BibTeX-n\u00f8gler.
980 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operation_kr\u00e6ver_mindst_en_post.
981 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operation_kr\u00e6ver,_at_en_eller_flere_poster_er_valgt.
982 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=Denne_operation_vil_flytte_alle_eskterne_links_fra_'pdf'-_og_'ps'-felterne_til_'%0'-feltet._Forts\u00e6t?
983 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_at_s\u00e6tte_op,_g\u00e5_til_<B>V\u00e6rkt\u00f8jer_->_Ops\u00e6t_tidsskriftsforkortelser</b>
984 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
985 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00e5ndsvisning
986 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingspanel
987 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00f8gepanel
988 Try_different_encoding=Pr\u00f8v_en_anden_tegnkodning
989 Type_set_to_'other'=Type_sat_til_'other'
990 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster
991 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderede_%0_tidsskriftsnavn.
992 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_adgang_til_LyX-pipe
993 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_oprette_grafisk_brugerflade
994 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00e5bne_fil.
995 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00e5bne_link._Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kaldes.
996 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_l\u00e6se_standard-ikons\u00e6tfil.
997 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_l\u00e6se_ikons\u00e6tfil
998 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
999 Undefined_file_type=Udefineret_filtype
1000 Undo=Fortryd
1001 Union=Foreningsm\u00e6ngde
1002 Unknown_bibtex_entries=Ukendte_BibTeX-poster
1003 unknown_edit=ukendt_\u00e6ndring
1004 unknown_entry_type=ukendt_posttype
1005 Unknown_export_format=Ukendt_eksportformat
1006 Unmark_all=Fjern_m\u00e6rkning_fra_alle
1007 Unmark_entries=Fjern_m\u00e6rkning
1008 Unmark_entry=Fjern_m\u00e6rkning
1009 Unmarked_selected=M\u00e6rkning_fjernet_fra_valgte_poster
1010 Unpack_EndNote_filter_set=Udpak_EndNote-filters\u00e6t
1011 Unpacked_file.=Fil_udpakket.
1012 Unsupported_version_of_class_%0\:_%1=Ikke-underst\u00f8ttet_version_af_klassen_%0:_%1
1013 untitled=uden_navn
1014 Up=Op
1015 Update_to_current_column_widths=Brug_nuv\u00e6rende_kolonnebredder
1016 Updated_group_selection=Gruppevalg_opdateret
1017 Upgrade_external_links=Opgrader_eksterne_links
1018 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Opgrader_eksterne_PDF-_og_PS-links_til_at_bruge_'%0'-feltet.
1019 Upgrade_file=Opgrader_fil
1020 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Opgrader_gamle_eksterne_links_for_at_bruge_den_nye_funktion
1021 Upgraded_links.=Links_opgraderet.
1022 UPPER=STORE_BOGSTAVER
1023 Upper_Each_First=Stort_Forbogstav
1024 Upper_first=Stort_f\u00f8rste_forbogstav
1025 usage=brug
1026 Use_antialiasing_font=Brug_udglattet_skrifttype
1027 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Brug_autoudfyldning_for_f\u00f8lgende_felter
1028 Use_custom_icon_theme=Benyt_brugerdefineret_ikons\u00e6t
1029 Use_default_viewer=Brug_standardprogram_for_filtypen
1030 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Brug_ogs\u00e5_inspektionsvindue,_n\u00e5r_kun_\u00e9n_post_importeres.
1031 Use_native_file_dialog=Brug_system-fildialog
1032 Use_other_look_and_feel=Brug_andet_udseende
1033 Use_Regular_Expression_Search=Brug_s\u00f8gning_med_regul\u00e6rudtryk
1034 Use_regular_expressions=Brug_regul\u00e6rudtryk
1035 Use_the_following_delimiter_character(s)=Brug_f\u00f8lgende_separatortegn
1036 Username_\:=Brugernavn:
1037 Value_cleared_externally=V\u00e6rdi_slettet_eksternt
1038 Value_set_externally=V\u00e6rdi_sat_eksternt
1039 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_k\u00f8rer,_og_at_den_angivne_lyxpipe_stemmer
1040 View=Vis
1041 Vim_Server_Name=Navn_p\u00e5_Vim-server
1042 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00e5_ArXiv
1043 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_dubletter_som_ikke_er_blevet_h\u00e5ndteret,_n\u00e5r_inspektionsvinduet_lukkes
1044 Warn_before_overwriting_existing_keys=Advar_f\u00f8r_eksisterende_n\u00f8gler_overskrives
1045 Warning=Advarsel
1046 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=Advarsel:_Kunne_ikke_fuldf\u00f8re_reparation_af_filen;_filen_kan_v\u00e6re_\u00f8delagt._Fejlmeddelelse
1047 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_Der_findes_en_identisk_BibTeX-n\u00f8gle
1048 Warnings=Advarsler
1049 web_link=link
1050
1051 What_do_you_want_to_do?=Hvad_vil_du_g\u00f8re?
1052 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00e5r_n\u00f8gleord_tilf\u00f8jes_eller_fjernes,_adskil_dem_med
1053 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Skriver_XMP-metadata_til_PDF-filerne_linket_fra_de_valgte_poster.
1054 with=med
1055 Word=Ord
1056 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-posten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1057 Write_XMP=Skriv_XMP
1058 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1059 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_database?
1060
1061 Writing_XMP=Skriver_XMP
1062 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1063 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_poster...
1064 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1065 Wrong_file_format=Forkert_filformat
1066 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1067 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1068
1069 XMP-annotated_PDF=XMP-annoteret_PDF
1070 XMP_Export_Privacy_Settings=Indstillinger_for_XMP-eksport
1071 XMP_metadata=XMP-metadata
1072 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_fundet_i_PDF:_%0
1073 You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00e6de_i_kraft.
1074 You_have_changed_the_language_setting.=Du_har_valgt_et_nyt_sprog.
1075 You_have_changed_the_look_and_feel_setting.=Du_har_\u00e6ndret_indstillingen_for_udseende.
1076 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_felt._Oprindelig_v\u00e6rdi
1077
1078 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldigt_s\u00f8geudtryk_'%0'.
1079 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_skal_v\u00e6lge_et_filnavn_for_at_gemme_tidsskriftsforkortelser
1080 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_de_nye_genvejstaster_skal_fungere.
1081 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_skal_angive_b\u00e5de_BibTeX-n\u00f8gle_og_%0-bibliotek
1082 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_genvejstaster_er_blevet_gemt.
1083 The_following_fetchers_are_available\:=F\u00f8lgende_hentev\u00e6rkt\u00f8jer_er_tilg\u00e6ngelige:
1084 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finde_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%0'
1085 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=K\u00f8rer_foresp\u00f8rgsel_'%0'_med_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%1'.
1086 Please_wait!=Vent_venligst!
1087 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=Foresp\u00f8rgsel_'%0'_med_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%1'_returnerede_ingen_resultater.
1088 Open_SPIRES_entry=\u00c5bn_SPIRES_post
1089 Move/Rename_file=Flyt/omd\u00f8b_fil
1090 File_moved=Fil_flyttet
1091 Move_file_failed=Flytning_af_fil_mislykkedes
1092 Could_not_move_file=Kunne_ikke_flytte_fil
1093 Could_not_find_file_'%0'.=Kunne_ikke_finde_filen_'%0'.
1094 Move/rename_file=Flyt/omd\u00f8b_fil
1095 Number_of_entries_successfully_imported=Antal_poster_korrekt_importeret
1096 Import_canceled_by_user=Import_afbrudt_af_bruger
1097 Progress\:_%0_of_%1=Fremskridt:_%0_af_%1
1098 Error_while_fetching_from_JSTOR=Fejl_under_hentning_fra_JSTOR
1099 Fetching_Medline_by_id...=Henter_fra_Medline_via_ID...
1100 Fetching_Medline_by_term...=Henter_fra_Medline_via_udtryk...
1101 Medline_import_canceled=Medline-import_afbrudt
1102 Please_enter_a_valid_number=Indtast_venligst_et_gyldigt_tal
1103 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=Indtast_venligst_en_kommasepareret_liste_af_Medline_IDer_(numre)_eller_s\u00f8geudtryk.
1104 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES_kilde_(%0)\:
1105 Error_while_fetching_from_Spires\:_=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES\:_
1106 Connect_to_external_SQL_database=Tilslut_til_ekstern_SQL-database
1107 Export_to_external_SQL_database=Eksporter_til_ekstern_SQL-database
1108
1109 Show_results_in_dialog=Vis_resultater_i_dialog
1110 Global_search=Global_s\u00f8gning
1111 Show_search_results_in_a_window=Vis_s\u00f8geresultater_i_et_vindue
1112 Search_results=S\u00f8geresultater
1113 Move_file_to_file_directory?=Flyt_fil_til_filbibliotek?
1114 Rename_to_'%0'=Omd\u00f8b_til_'%0'
1115 Move_to_file_directory=Flyt_til_filbibliotek
1116
1117 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size.=Du_har_\u00e6ndret_menu-_og_tekst-skriftst\u00f8rrelsen.
1118
1119 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=Databasen_er_beskyttet._Kan_ikke_gemme_f\u00f8r_eksterne_\u00e6ndringer_er_gennemset.
1120 Protected_database=Beskyttet_database
1121 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=N\u00e6gt_at_gemme_database_f\u00f8r_eksterne_\u00e6ndringer_er_gennemset.
1122 Database_protection=Database-beskyttelse
1123 Unable_to_save_database=Kan_ikke_gemme_database
1124 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00f8glegenerator
1125 Unable_to_open_link.=Kan_ikke_\u00e5bne_link.
1126 Search_JSTOR=S\u00f8g_i_JSTOR
1127 Attempting_SQL_import...=Fors\u00f8ger_SQL-import...
1128 BibO_RDF=BibO_RDF
1129 HTML_parser=HTML-fortolker
1130 Move_the_keyboard_focus_to_the_entry_table=Flyt_tastatur-fokus_til_hovedtabellen
1131 MIME_type=MIME-type
1132
1133 This_feature_lets_new_files_be_opened_or_imported_into_an_already_running_instance_of_JabRef<BR>instead_of_opening_a_new_instance._For_instance,_this_is_useful_when_you_open_a_file_in_JabRef<br>from_your_web_browser.<BR>Note_that_this_will_prevent_you_from_running_more_than_one_instance_of_JabRef_at_a_time.=Denne_funktion_tillader,_at_flere_filer_kan_\u00e5bnes_eller_importeres_i_en_allerede_k\u00f8rende_JabRef<BR>i_stedet_for_at_\u00e5bne_programmet_p\u00e5ny._For_eksempel_er_dette_praktisk,_n\u00e5r_du_\u00e5bner_filer_i<BR>JabRef_fra_din_web_browser.<BR>Bem\u00e6rk_at_dette_vil_forhindre_dig_i_at_k\u00f8re_mere_end_en_instans_af_JabRef_ad_gangen.
1134 Note_that_these_settings_are_used_for_the_legacy_<b>pdf</b>_and_<b>ps</b>_fields_only.<br>For_most_users,_setting_the_<b>Main_file_directory</b>_above_should_be_sufficient.=Bem\u00e6rk_at_disse_indstillinger_kun_bruges_til_de_for\u00e6ldede_<b>pdf</b>-_og_<b>ps</b>-felter.<br>Det_skulle_v\u00e6re_tilstr\u00e6kkeligt_for_de_fleste_at_benytte_<b>Hovedbibliotek</b>-indstillingen_ovenfor.
1135 Legacy_file_fields=For\u00e6ldede_fil-felter
1136
1137 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_sl\u00e5_hver_%0-endelse_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed_for_at<br>l\u00f8se_problemet.
1138
1139 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch\=Medline\:cancer"=K\u00f8r_hentev\u00e6rkt\u00f8j,_f.eks._"--fetch\=Medline\:cancer"
1140
1141 The_ACM_Digital_Library=ACM_Digital_Library
1142 Reset=Nulstil
1143
1144 Use_IEEE_LaTeX_abbreviations=Brug_IEEE-LaTeX-forkortelser
1145 The_Guide_to_Computing_Literature=The_Guide_to_Computing_Literature
1146 Search_ACM_Portal=S\u00f8g_p\u00e5_ACM-portalen
1147 Connection_to_ACM_Portal_failed=Kunne_ikke_oprette_forbindelse_til_ACM-portalen
1148 When_opening_file_link,_search_for_matching_file_if_no_link_is_defined=S\u00f8g_efter_en_matchende_fil,_n\u00e5r_der_\u00e5bnes_et_fil-link,_der_ikke_er_defineret
1149 Settings_for_%0=Indstillinger_for_%0
1150 Insert_selected_citations_into_Vim=Inds\u00e6t_valgte_referencer_i_Vim
1151 RIS=RIS
1152 Assign_exclusively_to_group=Tilf\u00f8j_udelukkende_til_gruppe
1153 Bad_Request_'%0'.=Ugyldig_foresp\u00f8rgsel_'%0'
1154
1155 Mark_entries_imported_into_an_existing_database=M\u00e6rk_poster_som_importeres_til_en_eksisterende_database
1156 Unmark_all_entries_before_importing_new_entries_into_an_existing_database=Fjern_m\u00e6rkning_fra_alle_poster_f\u00f8r_import_af_nye_poster_til_en_eksisterende_database
1157
1158 Forward=Frem
1159 Back=Tilbage
1160 Sort_the_following_fields_as_numeric_fields=Sorter_f\u00f8lgende_felter_som_numeriske_felter
1161 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key.=Linje_%0\:_Fandt_\u00f8delagt_BibTeX-n\u00f8gle.
1162 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(contains_whitespaces).=Linje_%0\:_Fandt_\u00f8delagt_BibTeX-n\u00f8gle_(indeholder_blanktegn).
1163 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(comma_missing).=Linje_%0\:_Fandt_\u00f8delagt_BibTeX-n\u00f8gle_(manglende_komma).
1164 Finished_downloading_full_text_document=Download_af_fuldtekst-dokument_afsluttet
1165 Unable_to_find_full_text_document_in_the_linked_web_page.=Kunne_ikke_finde_fuldtekst-dokument_p\u00e5_den_linkede_webside.
1166 Connection_error_when_trying_to_find_full_text_document.=Forbindelsesfejl_under_fors\u00f8g_p\u00e5_at_finde_fuldtekst-dokument.
1167 This_entry_provides_no_URL_or_DOI_links.=Denne_post_indeholder_ingen_URL-_eller_DOI-links.
1168 Full_text_article_download_failed=Download_af_fuldtekst-dokument_mislykkedes
1169 Update_to_current_column_order=Brug_nuv\u00e6rende_kolonner\u00e6kkef\u00f8lge
1170
1171 Rename_field=Omd\u00f8b_felt
1172 Set/clear/rename_fields=S\u00e6t/ryd/omd\u00f8b_felter
1173 Rename_field_to\:=Omd\u00f8b_felt_til_\:
1174 Move_contents_of_a_field_into_a_field_with_a_different_name=Flyt_indhold_af_et_felt_til_et_felt_med_et_andet_navn
1175 You_can_only_rename_one_field_at_a_time=Du_kan_kun_omd\u00f8be_et_felt_ad_gangen
1176 Remove_all_broken_links=Fjern_alle_\u00f8delagte_links
1177
1178 Cannot_use_port_%0_for_remote_operation;_another_application_may_be_using_it._Try_specifying_another_port.=Kan_ikke_bruge_port_%0_til_fjernstyring;_et_andet_program_bruger_den_m\u00e5ske._Pr\u00f8v_en_anden_port.
1179
1180 Plugin_installer=Plugin-installationsprogram
1181 Unable_to_create_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_pluginbibliotek
1182 Unable_to_copy_file=Kan_ikke_kopiere_fil
1183 Plugin_installed_successfully._You_must_restart_JabRef_to_load_the_new_plugin.=Plugin_installeret._Genstart_JabRef_for_at_indl\u00e6se_den_nye_plugin.
1184 Unable_to_create_user_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_bruger-pluginbibliotek
1185 Plugin_installation_failed.=Installation_af_plugin_mislykkedes.
1186 The_same_version_of_this_plugin_is_already_installed.=Samme_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1187 A_newer_version_of_this_plugin_is_already_installed.=En_nyere_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1188 One_or_more_older_versions_of_this_plugin_is_installed._Delete_old_versions?=En_eller_flere_\u00e6ldre_versioner_af_denne_plugin_er_allerede_installeret._Skal_de_\u00e6ldre_slettes?
1189 Old_versions_deleted_successfully.=\u00c6ldre_versioner_korrekt_slettet.
1190
1191 Install_plugin=Installer_plugin
1192 Download_plugin=Download_plugin
1193 Plugin_manager=Plugin-administration
1194 Delete_the_%0_selected_plugins?=Slet_de_%0_valgte_plugins?
1195 Delete_plugins=Slet_plugins
1196 Delete_the_selected_plugin?=Slet_den_valgte_plugin?
1197 Delete_plugin=Slet_plugin
1198 Enter_download_URL=Indtast_URL_til_download
1199 Plugin_name=Pluginnavn
1200 Version=Version
1201 Unknown=Ukendt
1202 Not_loaded=Ikke_indl\u00e6st
1203 Loaded=Indl\u00e6st
1204 Could_not_determine_version_of_=Kunne_ikke_fastsl\u00e5_version_af_
1205 Install_anyway?=Installer_alligevel?
1206
1207 Looking_for_full_text_document...=S\u00f8ger_efter_tekstdokument...
1208 Follow_DOI_or_URL_link_and_try_to_locate_PDF_full_text_document=F\u00f8lg_DOI-_eller_URL-link_og_fors\u00f8g_at_lokalisere_PDF-tekstdokument
1209 Unable_to_find_full_text_article._No_search_algorithm_defined_for_the_'%0'_web_site.=Kunne_ikke_finde_tekstdokument._Ingen_s\u00f8gealgoritme_defineret_for_webstedet_'%0'.
1210 Found_pdf_link,_but_received_the_wrong_MIME_type._This_could_indicate_that_you_don't_have_access_to_the_fulltext_article.=PDF-link_fundet,_men_forkert_MIME-type_modtaget._Dette_kan_indikere,_at_du_ikke_har_adgang_til_tekstdokumentet.
1211
1212 Autosave=Automatisk_sikkerhedskopi
1213 Prompt_before_recovering_a_database_from_an_autosave_file=Sp\u00f8rg_f\u00f8r_en_database_genskabes_fra_en_automatisk_sikkerhedskopi.
1214 Autosave_interval_(minutes)=Automatisk_sikkerhedskopi-interval
1215 Do_you_want_to_recover_the_database_from_the_autosave_file?=Vil_du_genskabe_databasen_fra_sikkerhedskopien?
1216 Recover_from_autosave=Genskab_fra_sikkerhedskopi
1217 %0_warnings=%0_advarsler
1218
1219 Save_in_current_table_sort_order=Gem_med_nuv\u00e6rende_tabel-sortering
1220 Export_in_current_table_sort_order=Eksporter_med_nuv\u00e6rende_tabel-sortering
1221 Export_ordered_by_author/editor/year=Eksporter_sorteret_efter_forfatter/redakt\u00f8r/\u00e5r
1222 Export_entries_in_their_original_order=Eksporter_poster_med_den_oprindelige_sortering
1223 Error_opening_file_'%0'.=Fejl_ved_\u00e5bning_af_filen_'%0'.
1224 Autosave_of_file_'%0'=Sikkerhedskopi_af_filen_'%0'
1225 Error_opening_autosave_of_'%0'._Trying_to_load_'%0'_instead.=Fejl_ved_\u00e5bning_af_sikkerhedskopi_af_'%0'._Fors\u00f8ger_at_\u00e5bne_'%0'_i_stedet.
1226
1227 Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)\:=Plugins_installeret_i_dit_bruger-pluginbibliotek_(%0):
1228 Plugins_installed_in_other_locations\:=Plugins_installeret_andre_steder:
1229 Plugins_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugins'ene_slettes,_n\u00e6ste_gang_JabRef_starter.
1230 Plugin_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugin'en_slettes,_n\u00e6ste_gang_JabRef_starter.
1231 Old_plugin_versions_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=\u00c6ldre_plugin-versioner_slettes,_n\u00e6ste_gang_JabRef_starter.
1232
1233 Formatter_not_found\:_%0=Formatering_ikke_fundet:_%0
1234 The_following_formatters_could_not_be_found=De_f\u00f8lgende_formateringer_kunne_ikke_findes
1235
1236 Clear_inputarea=Ryd_inputomr\u00e5de
1237 Automatically_set_file_links_for_this_entry=S\u00e6t_automatisk_fil-links_for_denne_post
1238 Could_not_save,_file_locked_by_another_JabRef_instance.=Kunne_ikke_gemme,_filen_er_l\u00e5st_af_en_anden_k\u00f8rende_JabRef.
1239 File_is_locked_by_another_JabRef_instance.=Filen_er_l\u00e5st_af_en_anden_k\u00f8rende_JabRef.
1240 Do_you_want_to_override_the_file_lock?=Vil_du_ignorere,_at_filen_er_l\u00e5st?
1241 File_locked=Fil_l\u00e5st
1242 Current_tmp_value=Aktuel_tmp-v\u00e6rdi
1243 Metadata_change=Metadata-\u00e6ndring
1244 Changes_have_been_made_to_the_following_metadata_elements=Der_er_\u00e6ndringer_i_f\u00f8lgende_metadata-elementer
1245
1246 Generate_groups_for_author_last_names=Generer_grupper_for_forfatteres_efternavne
1247 Generate_groups_for_editor_last_names=Generer_grupper_for_redakt\u00f8rers_efternavne
1248 Generate_groups_from_keywords_in_a_BibTeX_field=Generer_grupper_ud_fra_n\u00f8gleord_i_et_BibTeX-felt
1249 Enforce_legal_characters_in_BibTeX_keys=H\u00e5ndh\u00e6v_tilladte_tegn_i_BibTex-n\u00f8gler
1250 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_strings_unless_escaped_as_in_'\\#'.=Tegnet_#_er_ikke_tilladt_i_BibTeX-tekststrenge,_medmindre_det_skrives_som_'\\#'.
1251 Before_saving,_please_edit_any_strings_containing_the_#_character.=Ret_venligst_tekststrenge_indeholdende_#-tegnet,_f\u00f8r_du_gemmer.
1252
1253 Save_without_backup?=Gem_uden_sikkerhedskopi?
1254 Unable_to_create_backup=Kan_ikke_oprette_sikkerhedskopi
1255
1256 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist.=Filbibliotek_er_ikke_specificeret_eller_eksisterer_ikke.
1257 Move_file_to_file_directory.=Flyt_fil_til_filbibliotek.
1258 Rename_file_to=Omd\u00f8b_fil_til
1259 <b>All_Entries</b>_(this_group_cannot_be_edited_or_removed)=<b>Alle_poster</b>_(denne_gruppe_kan_ikke_redigeres_eller_flyttes)
1260 static_group=statisk_gruppe
1261 dynamic_group=dynamisk_gruppe
1262 refines_supergroup=afgr\u00e6nser_overgruppen
1263 includes_subgroups=inkluderer_undergrupper
1264 contains=indeholder
1265 search_expression=s\u00f8ge-udtry
1266
1267 Disable_file_renaming_in_non-native_file_dialog=Deaktiver_omd\u00f8bning_af_filer_i_fil-dialogboks
1268 File_dialog=Fil-dialogboks
1269 No_entries_found._It_looks_like_you_do_not_have_access_to_search_JStor.=Ingen_poster_fundet._Det_ser_ud_til,_at_du_ikke_har_adgang_til_at_s\u00f8ge_i_JStor.
1270 Search_ScienceDirect=S\u00f8g_i_ScienceDirect
1271 Error_while_fetching_from_ScienceDirect=Fejl_under_hentning_fra_ScienceDirect
1272
1273 Error_initializing_custom_export_format_from_string_'%0'=Fejl_ved_initialisering_af_brugerdefineret_eksportformat_fra_tekststrengen_'%0'
1274
1275 BibLaTeX_mode=BibLaTeX-tilstand
1276 Optional_fields_2=Valgfri_felter_2
1277 Please_wait=Vent_venligst
1278 Waiting_for_save_operation_to_finish=Venter_p\u00e5_gemme-operation
1279 Resolving_duplicate_BibTeX_keys...=Udreder_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler...
1280 Finished_resolving_duplicate_BibTeX_keys._%0_entries_modified.=Udredning_af_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler_afsluttet._%0_poster_\u00e6ndret.
1281 This_database_contains_one_or_more_duplicated_BibTeX_keys.=Denne_database_indeholder_en_eller_flere_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler.
1282 Do_you_want_to_resolve_duplicate_keys_now?=Vil_du_udrede_dublerede_BibTeX-n\u00f8gler_nu?
1283
1284 Find_and_remove_duplicate_BibTeX_keys=Find_og_fjern_dublederede_BibTeX-n\u00f8gler
1285 Expected_syntax_for_--fetch\='<name_of_fetcher>\:<query>'=Forventet_syntaks_for_--fetch='<navn_p\u00e5_hentev\u00e6rkt\u00f8j>:<foresp\u00f8rgsel>'
1286 Duplicate_BibTeX_key=Dubleret_BibTeX-n\u00f8gle
1287 Duplicate_key=Dubleret_n\u00f8gle
1288 Generate_key=Generer_n\u00f8gle
1289 Import_marking_color=Farve_til_m\u00e6rkning_af_importerede_poster
1290 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded._It_will_be_very_slow,_in_order_to_make_ACM_happy.=%0_poster_fundet._For_at_reducere_serverbelastningen_vil_kun_%1_poster_blive_hentet._Det_vil_g\u00e5_meget_langsomt_for_g\u00f8re_ACM_glade.
1291 BibTeX_importer=BibTeX-import\u00f8r
1292 Always_add_letter_(a,_b,_...)_to_generated_keys=Tilf\u00f8j_altid_bogstav_(a,_b,_...)_til_genererede_n\u00f8gler
1293
1294 Ensure_unique_keys_using_letters_(a,_b,_...)=Garant\u00e9r_unikke_n\u00f8gler_med_bogstaver_(a,_b,_...)
1295 Ensure_unique_keys_using_letters_(b,_c,_...)=Garant\u00e9r_unikke_n\u00f8gler_med_bogstaver_(b,_c,_...)
1296 Entry_editor_active_background_color=Aktiv_baggrundsfarve_i_postredigering
1297 Entry_editor_background_color=Baggrundsfarve_i_postredigering
1298 Entry_editor_font_color=Tekstfarve_i_postredigering
1299 Entry_editor_invalid_field_color=Farve_p\u00e5_ugyldige_felter_i_postredigering
1300
1301 Table_and_entry_editor_colors=Farver_i_tabel_og_postredigering
1302
1303 An_autosave_file_was_found_for_this_database._This_could_indicate_=En_automatisk_sikkerhedskopi_af_denne_database_blev_fundet._Det_kunne_indikere_
1304 that_JabRef_didn't_shut_down_cleanly_last_time_the_file_was_used.=at_JabRef_ikke_lukkede_korrekt_ned,_sidst_filen_var_i_brug.
1305 General_file_directory=Generelt_filbibliotek
1306 User-specific_file_directory=Brugerspecifikt_filbibliotek
1307 Error_setting_look_and_feel=Fejl_i_indstilling_af_"look_and_feel"
1308 Search_failed\:_illegal_search_expression=S\u00f8gning_fejlede:_illegalt_s\u00f8geudtryk
1309 Show_ArXiv_column=Vis_ArXiv-kolonne
1310 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Udpak_zip-filen_med_import-/eksport-filtre_til_Endnote,<BR>for_optimal_interoperabilitet_med_JabRef</HTML>
1311 Highlight_groups_that_contain_entries_contained_in_any_currently_selected_group=Fremh\u00e6v_grupper_der_indeholder_poster,_som_er_med_i_en_af_de_valgte_grupper
1312
1313 You_must_enter_an_integer_value_in_the_interval_1025-65535_in_the_text_field_for=Der_skal_indtastes_et_heltal_i_intervallet_1025-65535_i_tekstfeltet_til
1314 Automatically_open_browse_dialog_when_creating_new_file_link=\u00c5bn_automatisk_fildialog_n\u00e5r_nyt_link_oprettes
1315
1316 # Mr. dLib strings:
1317 Import_Metadata_from\:=Importer_metadata_fra:
1318 Choose_the_source_for_the_metadata_import=V\u00e6lg_kilde_for_import_af_metadata
1319 Create_entry_based_on_XMP_data=Opret_post_baseret_p\u00e5_XMP-data
1320 Create_entry_based_on_data_fetched_from=Opret_post_baseret_p\u00e5_data_fra
1321 Create_blank_entry_linking_the_PDF=Opret_tom_post_med_link_til_PDF-filen
1322 Only_attach_PDF=Tilf\u00f8j_kun_PDF
1323 Mr._dLib_Metadata_Entries_Associated_With\:=Mr._dLib_metadata_poster_associeret_med:
1324 Mr._dLib_Metadata_Entries_Associated_With_PDF_File=Mr._dLib_metadata_poster_associeret_med_PDF-fil
1325 Title=Titel
1326 Author(s)=Forfatter(e)
1327 Published_Year=Udgivelses\u00e5r
1328 No_metadata_found.=Ingen_metadata_fundet.
1329 Mr._dLib_web_service_is_temporarily_unavailable.=Mr._dLib_web-servicen_er_midlertidigt_utilg\u00e6ngelig.
1330 Mr._dLib_web_service_is_temporarily_down._Please_try_again_later.=Mr._dLib_web-servicen_er_midlertidigt_nede._Pr\u00f8v_venligst_igen_senere.
1331 You_are_not_connected_to_the_Internet._To_access_Mr._dLib_web_service_an_internet_connection_is_needed.=Du_er_ikke_forbundet_til_Internettet._For_at_tilg\u00e5_Mr._dLib_web-servicen_kr\u00e6ves_en_Internetforbindelse.
1332 No_Internet_Connection.=Ingen_Internetforbindelse.
1333 This_JabRef_version_is_trying_to_access_an_old_version_of_Mr._dLib's_webservice_that_is_not_working_any_more.\nPlease_visit_http\://jabref.sourceforge.net_or_http\://www.mr-dlib.org_for_more_information_and_updates.=Denne_version_af_JabRef_pr\u00f8ver_at_tilg\u00e5_en_version_af_Mr._dLib_web-servicen,_som_ikke_l\u00e6ngere_er_tilg\u00e6ngelig.\nSe_venligst_http://jabref.sourceforge.net_eller_http://www.mr-dlib.org_for_mere_information_og_opdateringer.
1334 Web_Service_Version_Outdated=Web-service-version_for\u00e6ldet
1335 The_Mr._dLib_web_service_version_you_trying_to_access_is_outdated.=Mr._dLib_web-service-versionen,_du_pr\u00f8ver_at_tilg\u00e5,_er_for\u00e6ldet.
1336 Update_empty_fields_with_data_fetched_from=Opdater_tomme_felter_med_data_hentet_fra
1337 Create_New_Entry=Opret_ny_post
1338 Update_Existing_Entry=Opdater_eksisterende_post
1339 Mr._dLib=Mr._dLib
1340 More_information=Mere_information
1341 Fetching_Metadata...=Henter_metadata...
1342 Metadata=Metadata
1343 Autocomplete_names_in_'Firstname_Lastname'_format_only=Autofuldf\u00f8r_kun_navne_i_formatet_'Fornavn_Efternavn'
1344 Autocomplete_names_in_'Lastname,_Firstname'_format_only=Autofuldf\u00f8r_kun_navne_i_formatet_'Efternavn,_Fornavn'
1345 Autocomplete_names_in_both_formats=Autofuldf\u00f8r_navne_i_begge_formater
1346 Marking_color_%0=M\u00e6rkningsfarve_%0
1347 The_name_'comment'_can_not_be_used_as_an_entry_type_name.=Navnet_'comment'_kan_ikke_bruges_som_navn_p\u00e5_en_posttype.
1348 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Der_skal_indtastes_et_heltal_i_tekstfeltet_til
1349 File_directory=Filbibliotek
1350 Send_as_email=Send_som_email
1351 References=Referencer
1352 Sending_of_emails=Afsendelse_af_emails
1353 Subject_for_sending_an_email_with_references=Emne_for_afsendelse_af_en_email_med_referencer
1354 Automatically_open_folders_of_attached_files=\u00c5bn_automatisk_biblioteker_for_vedh\u00e6ftede_filer
1355 Create_entry_based_on_content=Opret_post_baseret_p\u00e5_indhold
1356 Store_choice_as_default=Gem_valg_som_standard
1357 Do_not_show_this_box_again_for_this_import=Vis_ikke_denne_dialogboks_igen_for_denne_import
1358 Always_use_this_PDF_import_style_(and_do_not_ask_for_each_import)=Brug_altid_denne_PDF-importstil_(og_sp\u00f8rg_ikke_for_hver_enkelt_import)
1359 Error_creating_email=Fejl_ved_oprettelse_af_email
1360 Could_not_open_directory=Kunne_ikke_\u00e5bne_bibliotek
1361 Entries_added_to_an_email=Poster_tilf\u00f8jet_til_en_email
1362 exportFormat=Eksportformat
1363 Output_file_missing=Output-fil_mangler
1364 No_search_matches.=Ingen_s\u00f8geresultater.
1365 The_output_option_depends_on_a_valid_input_option.=Outputindstilling_kr\u00e6ver_en_gyldig_inputindstilling.
1366 Default_import_style_for_drag&drop_of_PDFs=Standard_importstil_for_tr\u00e6k&slip_af_PDFer
1367 Default_PDF_file_link_action=Standard_PDF_fillink-handling
1368 File_name_format_pattern=Filnavn-formatskabelon
1369 PostgreSQL_database=PostgreSQL-database
1370 DIN_1505=DIN_1505
1371 Wrong_Format=Forkert_format
1372 Path_to_gnuclient_or_emacsclient=Sti_til_gnuclient_eller_emacsclient
1373 Additional_parameters=Yderligere_parametre
1374 Encrypted_documents_are_not_supported=Krypterede_dokumenter_underst\u00f8ttes_ikke
1375 Cite_selected_entries=Referer_valgte_poster
1376 Cite_selected_entries_with_in-text_citation=Referer_valgte_poster_med_reference_i_teksten
1377 Cite_special=Specialreference
1378 Extra_information_(e.g._page_number)=Ekstra_information_(f.eks._sidenr.)
1379 Manage_citations=Administrer_referencer
1380 Problem_modifying_citation=Der_opstod_et_problem_med_at_\u00e6ndre_referencen
1381 Citation=Reference
1382 Context=Kontekst
1383 Extra_information=Ekstra_information
1384 Could_not_resolve_BibTeX_entry_for_citation_marker_'%0'.=Kunne_ikke_udrede_BibTeX-post_for_referencen_'%0'.
1385 Styles=Stile
1386 Select_style=V\u00e6lg_stil
1387 This_is_the_list_of_available_styles._Select_the_one_you_want_to_use.=Dette_er_listen_over_tilg\u00e6ngelige_stile._V\u00e6lg_den_du_\u00f8nsker_at_bruge.
1388 Journals=Tidsskrifter
1389 Cite=Referer
1390 Cite_in-text=Referer_i_teksten
1391 Insert_empty_citation=Inds\u00e6t_tom_reference
1392 Merge_citations=Sammenf\u00f8j_referencer
1393 Manual_connect=Manuel_tilslutning
1394 Select_Writer_document=V\u00e6lg_Writer-dokument
1395 Sync_OO_bibliography=Synkroniser_med_OO-bibliografi
1396 OpenOffice=OpenOffice
1397 Select_which_open_Writer_document_to_work_on=V\u00e6lg_hvilket_\u00e5bent_Writer-dokument_du_vil_arbejde_p\u00e5
1398 Connected_to_document=Forbundet_til_dokument
1399 Insert_a_citation_without_text_(the_entry_will_appear_in_the_reference_list)=Inds\u00e6t_en_reference_uden_tekst_(referencen_optr\u00e6der_i_referencelisten)
1400 Cite_selected_entries_with_extra_information=Referer_valgte_poster_med_ekstra_information
1401 Ensure_that_the_bibliography_is_up-to-date=S\u00f8rg_for_at_bibliografien_er_opdateret
1402 Your_OpenOffice_document_references_the_BibTeX_key_'%0',_which_could_not_be_found_in_your_current_database.=Dit_OpenOffice-dokument_refererer_til_BibTeX-n\u00f8glen_'%0',_som_ikke_kunne_findes_i_din_aktuelle_database.
1403 Unable_to_synchronize_bibliography=Kunne_ikke_synkronisere_bibliografi
1404 Combine_pairs_of_citations_that_are_separated_by_spaces_only=Kombiner_referencepar_der_kun_er_adskilt_med_mellemrum
1405 Autodetection_failed=Autodetektion_fejlede
1406 Connecting=Tilslutter
1407 Please_wait...=Vent_venligst...
1408 Unable_to_connect=Kunne_ikke_tilslutte
1409 Set_connection_parameters=Ops\u00e6t_forbindelsesindstillinger
1410 Path_to_OpenOffice_directory=Sti_til_OpenOffice-bibliotek
1411 Path_to_OpenOffice_executable=Sti_til_OpenOffice-programfil
1412 Path_to_OpenOffice_library_dir=Sti_til_OpenOffice-biblioteksfil
1413 Autodetect=Autodetekter
1414 Connection_lost=Forbindelse_tabt
1415 The_paragraph_format_is_controlled_by_the_property_'ReferenceParagraphFormat'_or_'ReferenceHeaderParagraphFormat'_in_the_style_file.=Afsnitsformatet_styres_af_indstillingen_'ReferenceParagraphFormat'_eller_'ReferenceHeaderParagraphFormat'_i_stil-filen.
1416 The_character_format_is_controlled_by_the_citation_property_'CitationCharacterFormat'_in_the_style_file.=Tegnformatet_styres_af_referenceindstillingen_'CitationCharacterFormat'_i_stil-filen.
1417 Automatically_sync_bibliography_when_inserting_citations=Synkroniser_automatisk_bibliografi_n\u00e5r_der_inds\u00e6ttes_referencer
1418 Look_up_BibTeX_entries_in_the_active_tab_only=Sl\u00e5_kun_BibTeX-poster_op_i_det_aktive_faneblad
1419 Look_up_BibTeX_entries_in_all_open_databases=Sl\u00e5_BibTeX-poster_op_i_alle_\u00e5bne_databaser
1420 Use_in-parenthesis_citation=Brug_referencer_i_parentes
1421 Use_in-text_citation=Brug_referencer_i_teksten
1422 Autodetecting_paths...=Autodetekterer_stier
1423 Unable_to_autodetect_OpenOffice_installation._Please_choose_the_installation_directory_manually.=Kunne_ikke_autodetektere_OpenOffice-installation._V\u00e6lg_venligst_installationsbibliotek_manuelt.
1424 Could_not_find_OpenOffice_installation=Kunne_ikke_finde_OpenOffice-installation
1425 Directories=Biblioteker
1426 Found_more_than_one_OpenOffice_executable._Please_choose_which_one_to_connect_to\:=Fandt_mere_end_en_OpenOffice-programfil._V\u00e6lg_venligst_hvilken_der_skal_tilsluttes_til:
1427 Choose_OpenOffice_executable=V\u00e6lg_OpenOffice-programfil
1428 Select_document=V\u00e6lg_dokument
1429 Edit_Group_Membership=Rediger_gruppemedlemsskab
1430 PostgreSQL=PostgreSQL
1431 Highlight_Words=Fremh\u00e6v_ord
1432 JSTOR_import_cancelled=JSTOR_import_afbrudt
1433 HTML_list=HTML-liste
1434 Click_group_to_toggle_membership_of_selected_entries=Klik_p\u00e5_gruppe_for_at_\u00e6ndre_medlemsskab_for_de_valgte_poster
1435 Use_EMACS_23_insertion_string=Brug_EMACS_23-inds\u00e6tningstekststreng
1436 Normalize_to_BibTeX_name_format=
1437 If_possible,_normalize_this_list_of_names_to_conform_to_standard_BibTeX_name_formatting=
1438 Could_not_open_%0=Kunne_ikke_\u00e5bne_%0
1439 Unknown_import_format=
1440 Open_INSPIRE_entry=
1441 An_Error_occurred_while_fetching_from_INSPIRE_source_(%0)\:=
1442 Error_while_fetching_from_Inspire\:_=
1443 Web_search=
1444 Autocomplete_names=
1445 You_must_select_either_a_valid_style_file,_or_use_the_default_style.=
1446
1447 Default_style=
1448 Choose_style_file_directly=
1449 Choose_from_a_directory=
1450 No_directory_defined_for_%0-files=
1451 Allow_file_links_relative_to_each_bib_file's_location=
1452 Style_selection=
1453 The_panel_below_shows_the_definition_of_the_default_style.=
1454 If_you_want_to_use_it_as_a_template_for_a_new_style,_you_can_copy_the_contents_into_a_new_.jstyle_file=
1455
1456 Default_style_(author-year_citations)=
1457 Default_style_(numerical_citations)=
1458 No_valid_style_file_defined=
1459 Choose_pattern=
1460 Use_the_bib_file_location_as_primary_file_directory=
1461 Could_not_run_the_gnuclient/emacsclient_program._Make_sure_you_have_the_emacsclient/gnuclient_program_installed_and_available_in_the_PATH.=
1462 Built-in_journal_list=
1463 OpenOffice/LibreOffice_connection=
1464 You_can_add_additional_journal_names_by_setting_up_a_personal_journal_list,<br>as_well_as_linking_to_external_journal_lists.=
1465 JabRef_includes_a_built-in_list_of_journal_abbreviations.=
1466 You_must_select_either_a_valid_style_file,_or_use_one_of_the_default_styles.=
1467 You_must_select_either_a_valid_style_file,_or_use_a_default_style.=
1468 Show=
1469
1470 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog._First_load_or_paste_some_text_into_the_text_input_area.<br>After_that,_you_can_mark_text_and_assign_it_to_a_BibTeX_field.=
1471 Java_Bouncy_Castle_library_not_found._Please_download_and_install_it._For_more_information_see_http\://www.bouncycastle.org/.=
1472
1473 This_feature_generates_a_new_database_based_on_which_entries_are_needed_in_an_existing_LaTeX_document.=
1474 You_need_to_select_one_of_your_open_databases_from_which_to_choose_entries,_as_well_as_the_AUX_file_produced_by_LaTeX_when_compiling_your_document.=
1475 First_select_entries_to_clean_up.=
1476 Cleanup_entry=
1477 Autogenerate_PDF_Names=
1478 Auto-generating_PDF-Names_does_not_support_undo._Continue?=
1479 File_rename_failed_for=
1480 You_have_toggled_the_BibLaTeX_mode.=
1481 Use_full_firstname_whenever_possible=
1482 Use_abbreviated_firstname_whenever_possible=
1483 Use_abbreviated_and_full_firstname=
1484 Autocompletion_options=
1485 Autocomplete_after_following_number_of_characters=
1486 Name_format_used_for_autocompletion=
1487 Treatment_of_first_names=
1488 No_icon_found_for_%0=
1489 Cleanup_entries=
1490 Automatically_assign_new_entry_to_selected_groups=
1491 Move_DOIs_from_note_and_URL_field_to_DOI_field_and_remove_http_prefix=
1492 Format_content_of_month_field_to_#mon#=
1493 Ensure_that_page_ranges_are_of_the_form_num1--num2=
1494 Make_paths_of_linked_files_relative_(if_possible)=
1495 Rename_PDFs_to_given_file_name_format_pattern=
1496 Rename_only_PDFs_having_a_relative_path=
1497 What_would_you_like_to_clean_up?=
1498 Doing_a_cleanup_for_%0_entries...=
1499 No_entry_needed_a_clean_up=
1500 One_entry_needed_a_clean_up=
1501 %0_entries_needed_a_clean_up=
1502 Imported_=
1503 Error_importing_from_database=
1504 Minimize_to_system_tray=
1505 Incomplete_search_results=
1506 %0_entries_were_found,_but_only_%1_of_these_could_be_resolved.=
1507
1508 Error_downloading_file_'%0'=
1509 Download_failed=
1510 %0_databases_will_be_imported=
1511 Importing_cancelled=
1512 There_are_no_available_databases_to_be_imported=
1513 Import_from_SQL_database=
1514 Imported_%0_databases_successfully=
1515 <_CREATE_NEW_DATABASE_>=
1516 Remove_Selected=
1517 SQL_Database_Exporter=
1518 Select_target_SQL_database\:=
1519 SQL_Database_Importer=
1520 Please_select_which_JabRef_databases_do_you_want_to_import\:=
1521
1522 Group_tree_could_not_be_parsed._If_you_save_the_BibTeX_database,_all_groups_will_be_lost.=
1523 Attach_file=
1524
1525 Setting_all_preferences_to_default_values.=
1526 Resetting_preference_key_'%0'=
1527 Unknown_preference_key_'%0'=
1528 Unable_to_clear_preferences.=
1529
1530 Reset_preferences_(key1,key2,..._or_'all')=
1531 Find_unlinked_files=
1532 Select_All=
1533 Unselect_All=
1534 Expand_All=
1535 Collapse_All=
1536 Select_Directory=
1537 Choose_Directory=
1538 Use_the_selected_directory_to_start_with_the_search.=
1539 Browse...=
1540 Opens_the_file_browser.=
1541 Scan_directory=
1542 Searches_the_selected_directory_for_unlinked_files.=
1543 Starts_the_import_of_bibtex_entries.=
1544 Leave_this_dialog.=
1545 Create_directory_based_keywords=
1546 Creates_keywords_in_created_entrys_with_directory_pathnames=
1547 Select_a_directory_where_the_search_shall_start.=
1548 Select_file_type\:=
1549 These_files_are_not_linked_in_the_active_database.=
1550 Entry_type_to_be_created\:=
1551 Searching_file_system...=
1552 Importing_into_Database...=
1553 Select_directory=
1554 Select_files=
1555 Bibtex_entry_creation=
1556 <No_selection>=
1557 Push_selection_to_TeXstudio=
1558 Path_to_TeXstudio=
1559 Program_'%0'_not_found=
1560 Pushed_citations_to_TeXstudio=
1561 Unable_to_connect_to_freecite_online_service.=
1562 Parse_with_FreeCite=
1563 Insert_selected_citations_into_TeXstudio=
1564 The_current_BibTeX_key_will_be_overwritten._Continue?=
1565 Overwrite_key=
1566 Not_overwriting_existing_key._To_change_this_setting,_open_Options_->_Prefererences_->_BibTeX_key_generator=
1567 How_would_you_like_to_link_to_'%0'?=
1568 Bibtex_key_patterns=
1569 Changed_special_field_settings=
1570 Clear_priority=
1571 Clear_rank=
1572 Compact_rank=
1573 Convert_1st,_2nd,_..._to_real_superscripts=
1574 Dropped_comment_from_database=
1575 Enable_PDF_preview=
1576 Enable_special_fields=
1577 Five_stars=
1578 Four_stars=
1579 Help_on_special_fields=
1580 Keywords_of_selected_entries=
1581 Manage_content_selectors=
1582 Manage_keywords=
1583 Marked_entries'_quality_as_good=
1584 Marked_entries_as_relevant=
1585 No_priority_information=
1586 No_rank_information=
1587 One_star=
1588 Priority=
1589 Priority_high=
1590 Priority_low=
1591 Priority_medium=
1592 Quality=
1593 Rank=
1594 Relevance=
1595 Set_priority=
1596 Set_priority_to_high=
1597 Set_priority_to_low=
1598 Set_priority_to_medium=
1599 Set_rank_to_five_stars=
1600 Set_rank_to_four_stars=
1601 Set_rank_to_one_star=
1602 Set_rank_to_three_stars=
1603 Set_rank_to_two_stars=
1604 Show_one_letter_heading_for_icon_columns=
1605 Show_priority=
1606 Show_quality=
1607 Show_rank=
1608 Show_relevance=
1609 Synchronize_with_keywords=
1610 Synchronized_special_fields_based_on_keywords=
1611 Three_stars=
1612 Toggle_relevance=
1613 Toogle_quality_assured=
1614 Two_stars=
1615 Update_keywords=
1616 Write_values_of_special_fields_as_separate_fields_to_BibTeX=
1617 You_have_changed_settings_for_special_fields.=
1618 no_preview_available=
1619
1620 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded.=
1621 A_string_with_that_label_already_exists=
1622 Connection_to_OpenOffice_has_been_lost._Please_make_sure_OpenOffice_is_running,_and_try_to_reconnect.=
1623 Correct_the_entry,_and_reopen_editor_to_display/edit_source.=
1624 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'server-start'/'gnuserv-start').=
1625 Could_not_connect_to_running_OpenOffice.\nMake_sure_you_have_installed_OpenOffice_with_Java_support.\nIf_connecting_manually,_please_verify_program_and_library_paths.\n\nError_message\:_=
1626 Created_group_"%0".=
1627 File_has_been_updated_externally._Are_you_sure_you_want_to_save?=
1628 If_a_pasted_or_imported_entry_already_has_the_field_set,_overwrite.=
1629 Import_Metadata_From_PDF=
1630 Not_connected_to_any_Writer_document._Please_make_sure_a_document_is_open,_and_use_the_'Select_Writer_document'_button_to_connect_to_it.=
1631 Please_note_that_this_is_an_early_beta_version._Do_not_use_it_without_backing_up_your_files!=
1632 Removed_all_subgroups_of_group_"%0".=
1633 To_disable_the_memory_stick_mode_rename_or_remove_the_jabref.xml_file_in_the_same_folder_as_JabRef.=
1634 Unable_to_connect._One_possible_reason_is_that_JabRef_and_OpenOffice/LibreOffice_are_not_both_running_in_either_32_bit_mode_or_64_bit_mode.=
1635 Unable_to_determine_plugin_name_and_version._This_may_not_be_a_valid_JabRef_plugin.=
1636 Use_the_following_delimiter_character(s)\:=
1637 When_downloading_files,_or_moving_linked_files_to_the_file_directory,_prefer_the_bib_file_location_rather_than_the_file_directory_set_above=
1638 Your_style_file_specifies_the_character_format_'%0',_which_is_undefined_in_your_current_OpenOffice_document.=
1639 Your_style_file_specifies_the_paragraph_format_'%0',_which_is_undefined_in_your_current_OpenOffice_document.=
1640
1641 Error_fetching_from_Google_Scholar=
1642 Run_HTML_converter_on_title=
1643 Searching...=
1644 You_have_selected_more_than_%0_entries_for_download._Some_web_sites_might_block_you_if_you_make_too_many_rapid_downloads._Do_you_want_to_continue?=
1645 Confirm_selection=
1646 Unknown_DOI\:_'%0'.=
1647 Get_BibTeX_entry_from_DOI=
1648 Prefer_converting_subscripts_and_superscripts_to_equations_rather_than_text=
1649 Add_{}_to_specified_title_words_on_search_to_keep_the_correct_case=
1650 Import_conversions=
1651 Run_filter_on_title_keeping_the_case_of_selected_words=
1652 Intermittent_errors_on_the_IEEE_Xplore_server._Please_try_again_in_a_while.=
1653 Please_enter_a_search_string=
1654 Please_open_or_start_a_new_database_before_searching=