[svn-upgrade] Integrating new upstream version, jabref (2.4.2)
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_da.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_udtrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
10 %0_export_successful=%0-eksport_lykkedes
11 %0_field_set=%0-felt_sat
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_udtrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finde_filen_'%0'<BR>linket_til_fra_posten_'%1'</HTML>
16 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Udpak_zip-filen_som_indeholder_import-_og_eksportfiltre_for<BR>EndNote,_for_bedst_mulig_kompatibilitet_med_JabRef</HTML>
17 <no_field>=<ingen_felter>
18 <select>=<v\u00e6lg>
19 <select_word>=<v\u00e6lg_ord>
20 _on_entry_number_=_ved_post_nummer_
21 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
22 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
23
24 A_string_with_that_label_already_exists=Der_findes_allerede_en_streng_med_dette_navn
25 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(ISO-forkortelse)
26 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(MEDLINE-forkortelse)
27 Abbreviate_names=Forkort_navn
28 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_tidsskriftsnavn.
29 Abbreviation=Forkortelse
30 About_JabRef=Om_JabRef
31 Abstract=Sammendrag
32 Accept=Accepter
33 Accept_change=Accepter_\u00e6ndring
34 Action=Handling
35 Add=Tilf\u00f8j
36 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00f8j_en_(kompileret)_egendefineret_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_beh\u00f8ver_ikke_at_v\u00e6re_p\u00e5_JabRefs_classpath.
37
38 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00f8j_en_kompileret_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_beh\u00f8ver_ikke_at_v\u00e6re_i_din_classpath.
39 add_entries_to_group=tilf\u00f8j_poster_til_gruppe
40 Add_entry_selection_to_this_group=F\u00f8j_valgte_poster_til_denne_gruppe
41 Add_from_folder=Tilf\u00f8j_fra_mappe
42 Add_from_jar=Tilf\u00f8j_fra_jar-fil
43 add_group=tilf\u00f8j_gruppe
44 Add_Group=Tilf\u00f8j_gruppe
45 Add_new=Tilf\u00f8j_ny
46 Add_Subgroup=Tilf\u00f8j_undergruppe
47 Add_to_group=Tilf\u00f8j_i_gruppe
48 Added_group_"%0".=Tilf\u00f8jede_gruppe_"%0".
49 Added_new=Tilf\u00f8jede_ny
50 Added_string=Tilf\u00f8jede_streng
51 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Desuden,_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_indeholder_<b>%1</b>_kan_f\u00f8jes_manuelt_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem,_og_enten_tr\u00e6kke_dem_over_eller_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_tilf\u00f8jer_udtrykket_<b>%1</b>_til_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt._Poster_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem_og_derefter_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_fjerner_udtrykket_<b>%1</b>_fra_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt.
52 Advanced=Avanceret
53 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerede_filtyper_vil_blive_slettet._Forts\u00e6t?
54 All_Entries=Alle_poster
55 All_entries=Alle_poster
56 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_posterne_af_denne_type_vil_blive_klassificeret_som_typel\u00f8se._Forts\u00e6t?
57 All_fields=Alle_felter
58 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
59 Allow_editing_in_table_cells=Tillad_redigering_af_celler_i_tabellen
60 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_fejl_opstod_ved_hentning_fra_OIA2-kilde_(%0):
61 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_fejl_opstod_ved_l\u00e6sning_af_'%0'
62 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0':=En_SAXException_forekom_ved_l\u00e6sning_af_'%0':
63 and=og
64 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_i_JabRef-jar\:
65 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_skal_v\u00e6re_tilg\u00e6ngelig_i_CLASSPATH_n\u00e6ste_gang,_du_starter_JabRef.
66 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>
67 Appearance=Udseende
68 Append=Tilf\u00f8j
69 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Tilf\u00f8j_indhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00E5bne_database
70 Append_database=F\u00f8j_til_database
71 append_the_selected_text_to_bibtex_key=tilf\u00f8j_den_valgte_tekst_til_BibTeX-n\u00f8glen
72 Application=Applikation
73 Apply=Udf\u00f8r
74 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumenterne_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Afslutter.
75 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=F\u00f8j_valgte_poster_eksklusivt_til_denne_gruppe
76 Assign_new_file=Tildel_ny_fil
77 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=F\u00f8j_den_oprindelige_gruppes_poster_til_denne_gruppe?
78 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=Tilf\u00f8jede_%0_poster_til_gruppen_"%1".
79 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=Tilf\u00f8jede_1_post_til_gruppen_"%0".
80 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=Plug-in'en_'net.sf.jabref.core'_skal_v\u00e6re_tilstede.
81 Attach_%0_file=Tilf\u00f8j_%0-fil
82 Attach_URL=Tilf\u00f8j_URL
83 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Fors\u00f8g_at_s\u00e6tte_%0-link_automatisk_for_dine_poster._Dette_virker,_hvis_en_%0-fil_i_dit_%0-bibliotek_eller_et_underbibliotek<BR>har_navn_lignende_en_posts_BibTeX-n\u00f8gle,_plus_efternavn.
84 Attempting_SQL_export...=Fors\u00f8ger_SQL-eksport...
85 Auto=Auto
86 Autodetect_format=Autodetekter_format
87 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00f8gle
88 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00f8gler
89 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
90 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00f8gler
91
92 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00f8glen
93 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_kun_filer_med_navn_som_svarer_til_BibTeX-n\u00f8glen
94 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
95 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
96 Automatically_created_groups=Genererede_grupper_automatisk
97 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingspanel_n\u00e5r_du_skifter_til_en_database,_som_ikke_indeholder_grupper
98
99 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_dubletter_automatisk
100 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingspanel_n\u00e5r_du_skifter_til_en_database,_som_indeholder_grupper
101 Autoset=S\u00e6t_automatisk
102 Autoset_%0_field=Automatisk_udfyldning_af_%0-felt
103 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=S\u00e6t_%0-links_automatisk._Tillad_overskrivning_af_eksisterende_links.
104 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=S\u00e6t_%0-links_automatisk._Overskriv_ikke_eksisterende_links.
105 Autoset_external_links=S\u00e6t_links_automatisk
106 Autosetting_links=S\u00e6tter_links_automatisk
107 AUX_file_import=AUX-fil_import
108 Available_export_formats=Tilg\u00e6ngelige_eksportformater
109 Available_fields=Tilg\u00e6ngelige_felter
110 Available_import_formats=Tilg\u00e6ngelige_importformater
111 Background_color_for_marked_entries=Baggrundsfarve_for_m\u00e6rkede_poster
112 Background_color_for_optional_fields=Baggrundsfarve_for_valgfrie_felter
113 Background_color_for_required_fields=Baggrundsfarve_for_obligatoriske_felter
114 Backup_old_file_when_saving=Lav_sikkerhedskopi_ved_gemning
115 Beta_version=Betaversion
116 Bibkey_to_filename_conversion=Konvertering_af_BibTeX-n\u00f8gle_til_filnavn
117 BibTeX_key=BibTeX-n\u00f8gle
118 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00f8glen_er_unik
119 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00f8gle_er_ikke_sat._Angiv_et_navn_for_den_hentede_file
120 BibTeX_source=BibTeX-kilde
121 BibTeXML=BibTeXML
122 Binding=Genvejstast
123 Broken_link=Ugyldigt_link
124 Browse=Gennemse
125 by=med
126 Calling_external_viewer...=Kalder_eksternt_program...
127 Cancel=Annuller
128 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_f\u00f8je_poster_til_en_gruppe_uden_at_generere_n\u00f8gler._Vil_du_generere_n\u00f8gler_nu?
129 Cannot_connect_to_SQL_server_at_the_specified_host.=Kan_ikke_forbinde_til_SQL-server_p\u00e5_den_angivne_v\u00e6rt.
130 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_\u00e6ndring
131 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
132 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
133 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00f8jre.
134 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_op.
135 case_insensitive=skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
136 case_sensitive=skelner_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
137 Case_sensitive=Skeln_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver
138 change_assignment_of_entries=\u00e6ndre_tildeling_af_poster
139 Change_case=\u00c6ndre_store/sm\u00e5_bogstaver
140 Change_entry_type=\u00c6ndre_posttype
141
142 Change_file_type=\u00c6ndre_filtype
143 change_key=\u00e6ndre_n\u00f8gle
144 Change_of_Grouping_Method=\u00c6ndre_grupperingsmetode
145 change_preamble=\u00c6ndre_pr\u00e6ambel
146 change_string_content=\u00e6ndre_strengdefinition
147 change_string_name=\u00e6ndre_navn_p\u00E5_streng
148 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=\u00c6ndre_ops\u00e6tning_for_tabelkollonner_og_generelle_felter_for_anvende_den_nye_funktion
149 change_type=\u00e6ndre_type
150 changed_=\u00e6ndret_
151 Changed_font_settings=\u00e6ndrede_skrifttypeindstillinger
152 Changed_language_settings=\u00c6ndrede_sprogindstillinger
153 Changed_look_and_feel_settings=\u00c6ndrede_brugerfladeindstillinger
154 Changed_preamble=\u00c6ndrede_pr\u00e6ambel
155 Changed_type_to=\u00c6ndrede_type_til
156 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00F8lgende_tegn
157 Check_existing_%0_links=Tjek_eksisterende_%0-links
158 Check_links=Tjek_eksterne_links
159 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=V\u00e6lg_URL_som_skal_hentes._Den_forh\u00e5ndsvalgte_adresse_henviser_til_en_liste_gjort_tilg\u00e6ngelig_af_JabRef-udviklerne.
160 Cite_command=Citations-kommando
161
162 Cite_command_(for_Emacs/WinEdt)=Citationskommando_(for_Emacs/WinEdt)
163 CiteSeer_Error=CiteSeer-fejl
164 CiteSeer_Fetch_Error=Fejl_ved_hentning_fra_CiteSeer
165 CiteSeer_Import_Error=Fejl_ved_import_fra_CiteSeer
166 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_importer_felter
167 CiteSeer_Transfer=CiteSeer-overf\u00f8rsel
168 Class_name=Klassenavn
169 Clear=Ryd
170 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
171 Clear_field=Ryd_felt
172
173 Clear_fields=Ryd_felter
174 Clear_highlight=Ryd_fremh\u00e6vning
175 Close=Luk
176 Close_dialog=Luk_dialog
177 Close_the_current_database=Luk_denne_database
178 Close_the_help_window=Luk_hj\u00e6lp-vinduet
179 Close_window=Luk_vindue
180 Closed_database=Lukkede_database
181 Collapse_subtree=Luk_forgrening
182 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Farvekoder_for_n\u00F8dvendige_og_valgfrie_felter
183 Color_for_marking_incomplete_entries=Farve_til_markering_af_ufuldst\u00e6ndige_poster
184 Column_width=Kolonnebredde
185 Command_line_id=Kommandolinje-id
186 Complete_record=F\u00e6rdigudfyld_formular
187 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Fuldf\u00f8rte_import_af_felter_fra_CiteSeer
188 Connect=Tilslut
189 Connect_to_SQL_database=Tilslut_til_SQL-database
190 Connect_to_SQL_Database=Tilslut_til_SQL-Database
191 Connection_to_IEEEXplore_failed=Tilslutning_til_IEEExplore_mislykkedes
192 Contained_in=Indeholdt_i
193 Content=Indhold
194 Copied=Kopierede
195 Copied_cell_contents=Kopierede_indhold_af_cellen
196 Copied_key=Kopierede_n\u00f8gle
197 Copied_keys=Kopierede_n\u00f8gler
198 Copy=Kopier
199 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00f8gle
200 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filbibliotek.
201 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filbibliotek.
202
203 Copy_to_clipboard=Kopier_til_udklipsholder
204 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalde_programfilen
205 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_kontakte_en_igangv\u00e6rende_gnuserv-proces._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_k\u00f8rer<BR>og_at_serveren_er_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
206 Could_not_connect_to_host=Kunne_ikke_forbinde_til_v\u00e6rt
207 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_forbinde_til_v\u00e6rt_
208 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_forbinde_til_Vim-server._Tjek_at_Vim_kj\u00f8rer<BR>med_korrekt_servernavn.
209 Could_not_determine_exception_message.=Kunne_ikke_bestemme_fejlmeddelelse.
210 Could_not_export_entry_types=Kunne_ikke_eksportere_posttyper
211 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
212 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_indstillinger
213 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
214 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fandt_ikke_noget_passende_importformat.
215
216 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finde_bibliotek_til_%0-filer:_%1
217 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finde_billede
218 Could_not_find_layout_file=Fant_ikke_layoutfil
219 Could_not_import_entry_types=Kunne_ikke_importere_posttyper
220 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_indstillinger
221 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1
222
223 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1._Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
224
225 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00E5bne_link
226 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_tolke_antal_af_match
227 Could_not_print_preview=Kunne_ikke_printe_forh\u00e5ndsvisning
228 Could_not_resolve_import_format=Kunne_ikke_bestemme_importformat
229 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kunne_ikke_kalde_'gnuclient'-programmet._Kontroller_at_du_har_installeret_gnuserv/gnuclient-programmerne.
230 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_k\u00f8re_'vim'-programmet
231 Could_not_save_file=Kunne_ikke_gemme_fil
232 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_gemme_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_underst\u00f8ttet.
233 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Fandt_ingen_post_for_f\u00f8lgende_URL
234 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kunne_ikke_tolke_'citeseerurl'-feltet_for_f\u00F8lgende_poster
235 Create_group=Opret_gruppe
236 Created_groups.=Oprettede_grupper.
237
238 crossreferenced_entries_included=refererede_poster_inkluderet
239 Current_content=Nuv\u00e6rende_indhold
240 Current_value=Nuv\u00e6rende_v\u00e6rdi
241 Custom_entry_types=Brugerdefinerede_posttyper
242 Custom_entry_types_found_in_file=Fandt_brugerdefinerede_posttyper_i_filen
243 Custom_icon_theme=Brugerdefineret_ikons\u00e6t
244 Custom_icon_theme_file=Ikons\u00e6t-fil
245 Custom_importers=Brugerdefinerede_importformater
246 Customize_entry_types=Tilpas_posttyper
247 Customize_key_bindings=Ops\u00e6tning_af_genvejstaster
248 Cut=Klip
249 cut_entries=klippede_poster
250 cut_entry=klip_post
251 Cut_pr=Klippede
252 Database_\:=Database:
253 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
254 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_\u00e6ndret._Vil_du_gemme,_f\u00f8r_du_lukker_den?
255 Database_properties=Databaseegenskaber
256 Date_format=Datoformat
257 Default=Standard
258 Default_encoding=Standard_kodning
259 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
260 Default_look_and_feel=Standard-udseende
261 Default_pattern=Standardm\u00f8nster
262 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriterier
263 Define_'%0'=Definer_'%0'
264 defined.=er_defineret.
265 Delete=Slet
266 Delete_custom=Slet_brugerdefineret
267 Delete_custom_format=Slet_brugerdefineret_type
268 delete_entries=slet_poster
269 Delete_entry=Slet_post
270 delete_entry=slet_post
271 Delete_multiple_entries=Slet_flere_poster
272 Delete_rows=Slet_r\u00e6kker
273 Delete_strings=Slet_strenge
274 Deleted=Slettet
275 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Afgr\u00e6ns_felter_med_semikolon,_f.eks.
276 Derby=Derby
277 Descending=Faldende
278 Description=Beskrivelse
279 Deselect_all=V\u00e6lg_ingen
280 Deselect_all_duplicates=Frav\u00e6lg_alle_dubletter
281 Details=Detaljer
282 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Deaktiver_postredigering_n\u00e5r_flere_poster_er_valgt
283 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontroldialogen
284 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselsdialog
285 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_poster_indeholdt_i_mindst_en_af_de_valgte_grupper.
286 Display_all_error_messages=Vis_alle_fejlmeddelelser
287 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehj\u00e6lp
288 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerede_poster_i_et_inspektionsvindue_f\u00f8r_de_tilf\u00f8jes.
289 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_poster_indeholdt_i_alle_valgte_grupper.
290
291 Display_version=Vis_versionsnummer
292 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
293 Do_not_abbreviate_names=Forkort_ikke_navn
294 Do_not_autoset=S\u00e6t_ikke_links_automatisk
295 Do_not_import_entry=Importer_ikke_post
296 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00c5bn_ingen_filer_ved_opstart
297 Do_not_overwrite_existing_keys=Overskriv_ikke_eksisterende_n\u00f8gler
298 Do_not_show_splash_window_at_startup=Vis_ikke_JabRef-opstartsvindue
299 Do_not_show_these_options_in_the_future=Vis_ikke_disse_valg_igen
300 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Introducer_ikke_linjeskift_i_f\u00f8lgende_felter_ved_gemning
301 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata:=Skriv_ikke_f\u00f8lgende_felter_til_XMP-metadata:
302 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Skriv_ikke_f\u00f8lgende_felter_til_XMP-metadata:
303
304 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Skal_JabRef_udf\u00f8re_de_f\u00f8lgende_operationer?
305 Docbook=Docbook
306 Done=F\u00e6rdig
307 Down=Ned
308 Download=Download
309 Download_completed=Download_fuldf\u00f8rt
310 Download_file=Download_fil
311 Downloading...=Downloader...
312
313 Drag_and_Drop_Error=Fejl_ved_tr\u00e6k-og-slip
314 Drop_%0=Slip_%0
315 duplicate_BibTeX_key=ikke-unik_BibTeX-n\u00f8gle
316 Duplicate_BibTeX_key.=Ikke-unik_BibTeX_key.
317 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00f8glen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
318 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_Ikke-unik_n\u00f8gle
319 Duplicate_pairs_found=Dubletpar_fundet
320 duplicate_removal=fjernelse_af_dubletter
321 Duplicate_string_name=Ikke-unikt_navn_p\u00e5_streng
322 Duplicates_found=Dubletter_fundet
323 Duplicates_removed=Dubletter_fjernet
324 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
325 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_poster_dynamisk_ved_hj\u00e6lp_af_et_standard_s\u00f8geudtryk
326 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_poster_dynamisk_ved_at_s\u00f8ge_efter_n\u00f8gleord_i_et_felt
327 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_linje_skal_v\u00e6re_p\u00e5_f\u00f8lgende_form
328 Edit=Rediger
329 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
330 Edit_entry=Rediger_post
331 Edit_file_link=Rediger_link
332 Edit_file_type=Rediger_filtype
333 Edit_group=Rediger_gruppe
334 Edit_journal=Rediger_journal
335 Edit_preamble=Rediger_pr\u00e6ambel
336 Edit_strings=Rediger_tekststrenge
337 Editor_options=Alternativer_for_redigering
338 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00f8gle
339 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00f8gle
340 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00f8gle._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
341 empty_database=tom_database
342 Enable_source_editing=Tillad_redigering_af_kildekode
343 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_af_navn/ord
344 Endnote=Endnote
345 Enter_URL=Skriv_URL
346 Enter_URL_to_download=Skriv_URL_som_skal_hentes
347 entries=poster
348 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Poster_kan_ikke_manuelt_tilf\u00f8jes_eller_fjernes_fra_denne_gruppe.
349 Entries_exported_to_clipboard=Poster_eksporteret_til_udklipsholder
350 entries_have_undefined_BibTeX_key=poster_har_udefineret_BibTeX-n\u00f8gle
351 entries_into_new_database=poster_i_ny_database
352 entry=post
353 Entry_editor=Postredigering
354
355 Entry_has_no_citekey=Posten_har_ingen_BibTeX-n\u00f8gle
356 Entry_in_current_database=Post_i_aktuelle_database
357 Entry_in_import=Post_i_import
358 Entry_preview=Forh\u00E5ndsvisning
359 Entry_table=Hovedtabel
360 Entry_table_columns=Tabelkolonner
361 Entry_type=Posttype
362 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00e5_typer_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_nogle_af_f\u00f8lgende_tegn
363 Entry_types=Posttyper
364 Error=Fejl
365 Error\:_=Fejl:_
366 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_Bibtex_til_XMP:_%0
367
368 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX_til_XMP:_%0
369 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Fejl_ved_konvertering_af_XMP_for_'%0'...
370 Error_exporting_to_clipboard=Fejl_ved_eksport_til_udklipsholder
371 Error_in_field=Fejl_i_felt
372 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=Fejl_ved_opstart_af_plugin-system._Starter_uden_-_funktionalitet_mangler_m\u00e5ske.
373 Error_occured_when_parsing_entry=En_fejl_opstod_ved_l\u00e6sning_af_post
374 Error_opening_file=Fejl_ved_\u00e5bning_af_fil
375 Error_setting_field=Problem_med_at_s\u00e6tte_felt
376 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX-posten_til_XMP_%0
377 Error_while_downloading_file\:=Fejl_under_hentning_af_fil:
378 Error_while_fetching_from_OIA2=Fejl_ved_hentning_fra_OIA2
379 Error_while_writing=En_fejl_opstod_ved_skrivning
380
381 Error_writing_to_%0_file(s).=Fejl_ved_skrivning_til_%0_fil(er).
382 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Fejl_ved_skrivning_af_XMP_til_filen_'%0'
383
384 Establishing_SQL_connection...=Etablerer_SQL-forbindelse...
385 Exceptions=Fejlinformation
386 Existing_file=Eksisterende_fil
387 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstat_filen?
388 exists.Overwrite?=eksisterer._Overskriv?
389 Expand_subtree=\u00c5bn_forgrening
390 Export=Eksporter
391 Export_entry_types=Eksporter_posttyper
392 Export_name=Navn_p\u00E5_filter
393 Export_preferences=Eksporter_indstillinger
394 Export_preferences_to_file=Eksporter_indstillinger_til_fil
395 Export_properties=Egenskaber_for_eksportfilter
396 Export_to_clipboard=Eksporter_til_udklipsholder
397 Export_to_SQL_database=Eksporter_til_SQL-database
398 Exporting=Eksporterer
399 Extension=Efternavn
400 External_changes=Eksterne_\u00e6ndringer
401
402 External_file_links=Eksterne_links
403 External_files=Eksterne_filer
404 External_programs=Eksterne_programmer
405 External_viewer_called=Eksternt_program_kaldt
406 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_lese_gruppedata_(ikke_st\u00f8ttet_version:_%0)
407 Fetch=Hent
408 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikationer_som_refererer_poster_i_din_database
409 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
410
411 Fetched_all_citations_from_target_database.=Hentet_alle_refererende_publikationer_fra_CiteSeer.
412 Fetching_Citations=Henter_referencer
413 Fetching_Identifiers=Henter_identifikatorer
414 Field=Felt
415 field=felt
416 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
417 Field_content=Indhold_i_felt
418 Field_name=Feltnavn
419 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_f\u00f8lgende_tegn
420 Field_sizes=Feltst\u00f8rrelser
421
422 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
423 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
424 Fields=Felter
425 File=Fil
426 file=fil
427
428 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00e5ben.
429 File_'%0'_not_found=Filen_'%0'_ikke_fundet
430 File_changed=Fil_\u00e6ndret
431 File_directory=Filbibliotek
432 File_directory_is_'%0':=Filbiblioteket_er_'%0':
433
434 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filbiblioteket_er_ikke_sat_eller_eksisterer_ikke!
435
436 File_download=Filhentning
437 File_exists=Filen_eksisterer
438 File_extension=Efternavn_p\u00e5_filer
439
440 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_er_blevet_\u00e6ndret_eksternt._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
441 File_not_found=Fil_ikke_fundet
442 File_type=Filtype
443 File_updated_externally=Filen_er_blevet_\u00e6ndret_eksternt
444 filename=filnavn
445 Files_opened=Filer_\u00E5bnet
446
447 Filter=Filter
448
449 Finished_autosetting_external_links.=Fuldf\u00f8rte_automatisk_udfyldning_af_eksterne_links.
450 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fuldf\u00f8rte_synkronisering_af_%0-links._Poster_\u00e6ndret%c_%1.
451 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fuldf\u00f8rte_skrivning_af_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
452 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=Fuldf\u00f8rte_skrivning_af_XMP_for_%0-fil_(sprang_over_%1,_%2_fejl).
453 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=V\u00e6lg_f\u00F8rst_hvilke_poster_du_vil_generere_n\u00f8gler_for.
454 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpas_tabelbredden_horisontalt
455 Float=Flyt
456 Float_marked_entries=Sorter_m\u00e6rkede_poster_\u00F8verst
457 Font_Family=Skrifttype-familie
458 Font_Preview=Skrifttype-forh\u00e5ndsvisning
459 Font_Size=Skriftst\u00f8rrelse
460 Font_Style=Skrifttype-stil
461 FontSelector=Skrifttypev\u00e6lger
462 for=for
463 Format_of_author_and_editor_names=Formattering_af_forfatter-_og_redakt\u00f8rnavn
464 Format_String=Formatstreng
465 Format_used=Format_brugt
466 Formatter_Name=Navn_p\u00e5_formatering
467 Formatter_not_found=Ukendt_formatering
468 found=fundet
469 Found_%0_plugin(s)=%0_plugin(s)_fundet
470 found_in_aux_file=fundet_i_aux-fil
471 Full_name=Fuldt_navn
472 General=Generelt
473 General_fields=Generelle_felter
474 Generate=Generer
475 Generate_BibTeX_key=Generer_BibTeX-n\u00f8gle
476 Generate_keys=Generer_n\u00f8gler
477 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Generer_n\u00f8gler_f\u00f8r_gemning_(for_poster_uden_n\u00f8gle)
478
479 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_automatisk_n\u00f8gler_for_importerede_poster
480 Generate_now=Generer_nu
481 Generated_BibTeX_key_for=Genererede_BibTeX-n\u00f8gle_for
482 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00f8gle_for
483 Grab=Fang_genvejstast
484 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_poster_udenfor_valgte_grupper
485 Gray_out_non-hits=Skraver_ikke-tr\u00e6ffere
486 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-tr\u00e6ffere
487 Group_properties=Gruppeegenskaber
488
489 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_fejle_for_denne_post
490 Groups=Gruppering
491 Harvard_RTF=Harvard_RTF
492 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
493 Help=Hj\u00e6lp
494
495 Help_contents=Oversigt_over_hj\u00e6lpefiler
496 Help_on_groups=Hj\u00e6lp_om_grupper
497 Help_on_key_patterns=Hj\u00e6lp_om_n\u00f8glegenerering
498 Help_on_Preview_Settings=Hj\u00e6lp_om_indstillinger_for_forh\u00e5ndsvisning
499 Help_on_Regular_Expression_Search=Hj\u00e6lp_om_s\u00f8gning_med_regul\u00e6re_udtryk
500 Hide_non-hits=Skjul_ikke-tr\u00e6ffere
501 Hide_non-matching_entries=Skjul_ikke-tr\u00e6ffende_poster
502
503 Hierarchical_context=Gruppehierarki
504 Highlight=Fremh\u00e6v
505 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Fremh\u00e6v_grupper_som_indeholder_alle_valgte_poster
506 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Fremh\u00e6v_grupper_som_indeholder_mindst_en_af_de_valgte_poster
507 Highlight_overlapping_groups=Fremh\u00e6v_overlappende_grupper
508 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_kun_at_s\u00f8ge_i_specifikke_felter,_skriv_f.eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
509 HTML=HTML
510
511 HTML_table=HTML-tabel
512 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
513 Icon=Ikon
514 Ignore=Ignorer
515 Illegal_type_name=Ugyldigt_typenavn
516 Immediate_subgroups=N\u00e6rmeste_undergrupper
517 Import=Importer
518 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_post
519 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_post
520 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importer_data_fra_CiteSeer-database
521 Import_entries=Importer_poster
522 Import_entry_types=Importer_posttyper
523 Import_failed=Import_mislykkedes
524 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importer_felter_fra_CiteSeer-database
525 Import_file=Importer_fil
526 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinitioner
527 Import_name=Navn_p\u00e5_import
528 Import_preferences=Importer_indstillinger
529 Import_preferences_from_file=Importer_indstillinger_fra_fil
530 Import_strings=Importer_strenge
531 Import_to_open_tab=Importer_til_\u00e5bent_faneblad
532 Import_word_selector_definitions=Importer_definitioner_for_hurtigv\u00e6lgere
533 Imported_database=Importerede_database
534 Imported_entries=Importerede_poster
535 Imported_entry_types=Importerede_posttyper
536 Imported_from_database=Importerede_fra_databasen
537 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
538 Importing=Importerer
539 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukendt_format
540 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_bruges_#-tegn_parvis_for_at_indikere_strenge.
541 Include_abstracts=Inkluder_abstracts
542 Include_entries=Inkluder_poster
543 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_poster_indeholdt_i_denne_gruppe_eller_en_undergruppe
544 Incremental=Inkrementel
545 Incremental_search=Inkrementel_s\u00f8gning
546 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Inkrementel_s\u00f8gning_fejlede._Gentag_s\u00f8gning_fra_toppen.
547 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uafh\u00e6ngig_gruppe:_Vis_kun_denne_gruppes_poster
548 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetr\u00e6et_ekspanderet_som_udgangspunkt
549 Input=Input
550 Input_error=Inputfejl
551 Insert=Tilf\u00f8j
552 Insert_rows=Tilf\u00f8j_r\u00e6kker
553 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
554 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
555 insert_string_=inds\u00e6t_streng_
556 Insert_URL=Inds\u00e6t_URL
557 integrity=integritet
558 Integrity_check=Integritetstjek
559 Intersection=F\u00e6llesm\u00e6nge
560 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00f8gle
561 Invalid_date_format=Ugyldigt_datoformat
562 Invalid_URL=Ugyldig_URL
563 Inverted=Inverteret
564 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
565 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
566 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
567 jabref=jabref
568 JabRef_help=JabRef-hj\u00e6lp
569 JabRef_preferences=JabRef-indstillinger
570 Journal_abbreviations=Tidsskriftsforkortelser
571 Journal_list_preview=Forh\u00e5ndsvisning_af_tidsskriftsliste
572 Journal_name=Tidsskriftsnavn
573 Keep=Behold
574 Keep_both=Behold_begge
575 Keep_lower=Behold_nederste
576 Keep_upper=Behold_\u00F8verste
577 Key_bindings=Genvejstaster
578 Key_bindings_changed=Genvejstaster_\u00e6ndret
579 Key_generator_settings=Indstillinger_for_n\u00f8glegenerering
580 Key_pattern=M\u00F8nster
581 keys_in_database=n\u00f8gler_i_databasen
582 Keyword=N\u00f8gleord
583 Label=Navn
584 Language=Sprog
585 Last_modified=Sidst_\u00e6ndret
586 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
587 Leave_file_in_its_current_directory.=Lad_filen_ligge_i_biblioteket,_den_ligger_i_nu.
588
589 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filerne_ligge_i_biblioteket,_de_ligger_i_nu.
590 Left=Venstre
591 License=Licens
592 Limit_to_fields=Begr\u00e6ns_til_f\u00f8lgende_felter
593 Limit_to_selected_entries=Begr\u00e6ns_til_valgte_poster
594
595 Link=Link
596 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
597
598 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
599 Listen_for_remote_operation_on_port=Lyt_efter_fjernoperationer_p\u00e5_port
600 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=Hent_og_gem_indstillinger_fra/til_jabref.xml_ved_opstart_(memory_stick-tilstand)
601 Load_session=Hent_session
602 Loading_session...=Henter_session...
603 localhost=localhost
604 Look_and_feel=Udseende
605 Looking_for_pdf...=Leder_efter_pdf...
606 lower=sm\u00E5_bogstaver
607 Main_file_directory=Hovedbibliotek
608
609 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
610 Main_PDF_directory=Hovedbibliotek_for_PDF-filer
611 Main_PS_directory=Hovedbibliotek_for_PS-filer
612 Manage=Ops\u00e6t
613 Manage_custom_exports=Ops\u00e6t_eksterne_eksportfiltre
614 Manage_custom_imports=Ops\u00e6t_eksterne_importfiltre
615 Manage_external_file_types=Ops\u00e6t_eksterne_filtyper
616 Manage_journal_abbreviations=Ops\u00e6t_tidsskriftsforkortelser
617 Mark_entries=M\u00e6rk_poster
618 Mark_entry=M\u00e6rk_post
619 Mark_new_entries_with_addition_date=M\u00e6rk_nye_poster_med_dato
620 Mark_new_entries_with_owner_name=M\u00e6rk_nye_poster_med_navn_p\u00e5_ejer
621 Marked_selected=M\u00e6rkede_valgte_poster
622 Memory_Stick_Mode=Memory_Stick-tilstand
623 Menu_and_label_font_size=St\u00f8rrelse_p\u00e5_menuskrifttyper
624 Merged_external_changes=Inkorporerede_eksterne_\u00e6ndringer
625 Messages=Meddelelser
626 Messages_and_Hints=Meddelelser_og_advarsler
627 Modification_of_field=\u00c6ndring_af_felt
628 Modified_group_"%0".=\u00e6ndrede_gruppen_"%0".
629 Modified_groups=\u00e6ndrede_grupper
630 Modified_string=\u00e6ndrede_streng
631 Modify=\u00c6ndre
632 modify_group=\u00e6ndre_gruppe
633 MODS=MODS
634 Move=Flyt
635 Move_down=Flyt_ned
636 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flyt_poster_i_valgte_grupper_til_toppen
637 Move_external_links_to_'file'_field=Flyt_eksterne_links_til_'file'-feltet
638 Move_file_to_file_directory=Flyt_fil_til_bibliotek.
639 Move_files_to_file_directory.=Flyt_filer_til_bibliotek.
640 move_group=flyt_gruppe
641 Move_string_down=Flyt_streng_ned
642 Move_string_up=Flyt_streng_op
643 Move_up=Flyt_op
644 Moved_group_"%0".=Flyttede_gruppen_"%0".
645 MS_Office_2007=MS_Office_2007
646 MySQL=MySQL
647 MySQL_database=MySQL_database
648 Name=Navn
649 Name_formatter=Navneformaterer
650 Natbib_style=Natbib-stil
651
652 Native_file_dialog=System-fildialog
653 nested_aux_files='nestede'_aux-filer
654 New=Ny
655 new=ny
656 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
657 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-post
658 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
659 New_content=Nyt_indhold
660 New_database_created.=Opprettede_ny_database.
661 New_field_value=Ny_v\u00e6rdi
662 New_file=Ny_fil
663 New_file_link_(INSERT)=Nyt_link_(INSERT)
664 New_group=Ny_gruppe
665 New_string=Ny_streng
666 Next_entry=N\u00e6ste_post
667 No_%0_found=Fandt_ingen_%0
668 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_\u00e6ndringer_fundet.
669 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_specificeret
670 no_database_generated=ingen_database_genereret
671 No_duplicates_found=Ingen_dubletter_fundet
672 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_poster_fundet._Kontroller_at_du_bruger_korrekt_importfilter.
673 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fandt_ingen_poster_for_s\u00f8geteksten_'%0'
674 No_entries_imported.=Ingen_poster_importeret.
675 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_poster_valgt.
676 No_entries_selected=Ingen_poster_valgt
677 No_entries_selected.=Ingen_poster_valgt.
678 No_exceptions_have_ocurred.=Der_er_ikke_sket_nogen_undtagelser.
679 No_files_found.=Ingen_filer_fundet.
680 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Processer_kun_kommandolinjevalg.
681 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_forkortes.
682 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_ekspanderes.
683
684 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
685 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_defineret_og_fandt_ingen_filer_med_navn_svarende_til_BibTeX-n\u00f8glen
686 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=Ingen_plugins_blev_fundet_i_f\u00f8lgende_foldere:
687 No_references_found=Ingen_referencer_fundet
688 No_saved_session_found.=Fandt_ingen_gemt_tilstand.
689 No_url_defined=Ingen_URL_er_defineret
690 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_fundet_i_
691 not=ikke
692 not_found=ikke_fundet
693 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_gemt_(ingen_filer_\u00E5bne)
694 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_m\u00e6rke_til_at_posten,_som_skaber_problemet,_er_blevet_valgt.
695 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Bem\u00e6rk_at_du_skal_specificere_det_fuldst\u00e6ndige_klassenavn_for_udseendet,
696 Nothing_to_redo=Ingenting_at_gentage
697 Nothing_to_undo=Ingenting_at_fortryde
698 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
699 Number_of_references_to_fetch?=Antal_referencer_som_skal_hentes?
700 occurences=forekomster
701 OK=OK
702 Ok=OK
703 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Et_eller_flere_links_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
704 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00f8gler_vil_blive_overskrevet._Forts\u00e6t?
705 Only_one_item_is_supported=Kun_et_element_af_gangen_underst\u00f8ttes
706 Open=\u00c5bn
707 Open_BibTeX_database=\u00c5bn_BibTeX-database
708 Open_database=\u00c5bn_database
709 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00e5r_en_ny_post_oprettes
710 Open_file=\u00c5bn_fil
711 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00c5bn_sidst_viste_databaser_ved_opstart
712 Open_PDF_or_PS=\u00c5bn_PDF_eller_PS
713 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00c5bn_h\u00f8jreklikmenu_med_Ctrl+venstre_knap
714 Open_URL_or_DOI=\u00c5bn_URL_eller_DOI
715 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument-regneark
716 Opened_database=\u00c5bnede_database
717 Opening=\u00c5bner
718 Opening_preferences...=\u00c5bner_indstillinger...
719
720 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
721 OpenOffice_CSV=OpenOffice_CSV
722 Operation_canceled.\n=Operationen_afbrudt.\n
723 Operation_not_supported=Operation_ikke_underst\u00f8ttet
724 Optional_fields=Valgfri_felter
725 Options=Valg
726 or=eller
727 out_of=af
728 Output=Output
729 Output_or_export_file=Gem_eller_eksporter_fil
730 Override=Tilsides\u00e6t
731 Override_default_file_directories=Tilsides\u00e6t_standard_fil-biblioteker
732
733 Override_default_font_settings=Tilsides\u00e6t_standardskrifttyper
734 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=tilsides\u00e6t_BibTeX-n\u00f8glen_til_fordel_for_den_valgte_n\u00f8gle
735 Overwrite=Overskriv
736 Overwrite_existing_field_values=Overskriv_eksisterende_v\u00e6rdier
737 Overwrite_keys=Overskriv_n\u00f8gler
738 pairs_processed=par_revideret
739 Password_\:=Kodeord:
740 Paste=Inds\u00e6t
741 paste_entries=inds\u00e6t_poster
742 paste_entry=inds\u00e6t_post
743 Paste_from_clipboard=Inds\u00e6t_fra_udklipsholder
744 Pasted=Indsat
745
746 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_defineret
747 Path_to_HTML_viewer=Sti_til_HTML-l\u00e6ser
748 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
749 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
750
751 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
752 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
753 PDF_directory=PDF-bibliotek
754 PDF_does_not_exist=PDF-filen_findes_ikke
755 Personal_journal_list=Personlig_tidsskriftsliste
756 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
757 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Tjek_venligst_maskinens_netv\u00e6rksforbindelse.
758 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_et_navn_til_gruppen.
759 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_et_s\u00f8geudtryk._For_eksempel,_for_at_s\u00f8ge_i_alle_felter_efter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_at_s\u00f8ge_i_<b>Author</b>-feltet_efter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_efter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
760 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Skriv_venligsts_feltet_som_skal_s\u00f8ges_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00f8gleordet_at_s\u00f8ge_efter_(f.eks._<b>electrical</b>).
761 Please_enter_the_string's_label=Skriv_et_navn_for_strengen
762 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=Se_JabRef-manualen_for_information_om_brug_af_CiteSeer-v\u00e6rkt\u00f8jerne
763 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Se_venligst_JabRef-dokumentationen_for_information_om_brug_af_CiteSeer-v\u00e6rkt\u00f8jerne.
764 Please_select_an_importer=V\u00e6lg_venligst_et_importformat
765 Please_select_an_importer.=V\u00e6lg_venligst_et_importfilter.
766 Please_select_exactly_one_group_to_move.=V\u00e6lg_pr\u00e6cis_\u00e9n_gruppe_til_flytning.
767 Please_specify_the_=Angiv_venligst_
768 Please_wait_until_it_has_finished.=Vent_venligst_til_den_er_fuldf\u00f8rt.
769 Possible_duplicate_entries=Mulige_dubletter
770 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_dublet_af_eksisterende_post._Klik_for_at_l\u00f8se_problemet.
771 Preamble=Pr\u00e6ambel
772 Preferences=Indstillinger
773 Preferences_recorded.=Indstillinger_gemt.
774 Preview=Forh\u00E5ndsvisning
775 Previous_entry=Forrige_post
776 Primary_sort_criterion=Prim\u00e6rt_sorteringskriterium
777 Print_Preview=Udskriftsvisning
778 Printing_Entry_Preview=Udskriver_forh\u00e5ndsvisning_af_post
779 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_at_l\u00e6se_post
780 Processing_=Arbejder_
781 Program_output=Output_fra_program
782 PS_directory=PS-bibliotek
783 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_poster_til_eksternt_program_(%0)
784 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_poster_til_Emacs
785 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
786 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_poster_til_Vim
787 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
788 Push_to_LatexEditor=Send_til_LatexEditor
789 Pushed_citations_to_%0=Referencer_sendt_til_%0
790 Pushed_citations_to_Emacs=Referencer_sendt_til_Emacs
791 Pushed_citations_to_Vim=Referencer_sendt_til_Vim
792 Pushed_citations_to_WinEdt=Referencer_sendt_til_WinEdt
793 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Referencer_for_de_f\u00f8lgende_r\u00e6kker_sendt_til
794 Quit_JabRef=Afslut_JabRef
795 Quit_synchronization=Afslut_synkronisering
796 Raw_source=Kilde
797 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
798 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Omarranger_faneblade_alfabetisk_efter_titel
799 Redo=Gentag
800 Reference_database=Referencedatabase
801 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
802 References_found=Referencer_fundet
803 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_poster_indeholdt_b\u00e5de_i_denne_gruppe_og_gruppe_over
804 Refresh_view=Opdater
805 Regular_Expression=Regul\u00e6rudtryk
806 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_posttyper?
807 Remote_operation=Fjernoperation
808 Remote_server_port=Fjern-server-port
809 Remove=Fjern
810 Remove_all?=Fjern_alle?
811 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
812 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Fjern_alle_undergrupper_af_"%0"?
813 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_dobbelte_kr\u00f8llede_parenteser_omkring_BibTeX-felter_ved_indl\u00e6sning.
814 Remove_duplicates=Fjern_dubletter
815 Remove_entry_from_import=Fjern_post_fra_import
816 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_poster_fra_denne_gruppe
817 Remove_entry_type=Slet_posttype
818 Remove_file_link_(DELETE)=Slet_link_(DELETE)
819 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
820 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
821 Remove_group=Fjern_gruppe
822 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
823 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
824 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
825 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
826 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
827 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
828 Remove_link=Slet_link
829 Remove_old_entry=Fjern_gammel_post
830 Remove_selected_strings=Slet_valgte_strenge
831 remove_string_=slet_streng_
832 Removed_entry_type.=Posttype_slettet.
833 Removed_group_"%0".=Fjernede_gruppen_"%0"
834 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernede_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
835 Removed_string=Streng_fjernet
836
837 Rename_to_match_citekey=\u00e6ndre_navn_for_at_svare_til_BibTeX-n\u00f8gle
838 Renamed_string=\u00e6ndrede_navn_p\u00e5_streng
839 Replace=Erstat
840 Replace_(regular_expression)=Erstat_(regul\u00e6rudtryk)
841 Replace_comma_by_and_where_appropriate=Udskift_komma_med_'and',_hvor_det_passer
842 Replace_string=Erstat_streng
843 Replace_with=Erstat_med
844 Replaced=Erstattet
845 Required_fields=Obligatoriske_felter
846 Reset_all=Nulstil_alle
847 Reset_file_type_definitons=Genopret_oprindelige_filtyper
848 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00e5_strenge_op_for_alle_felter_undtagen
849 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00e5_kun_strenge_op_for_standard_BibTeX-felter
850 resolved=l\u00f8st
851 Results=Resultater
852 Revert_to_original_source=Ret_tilbage_til_oprindelig_kildekode
853 Review=Kommentarer
854 Review_changes=Gennemse_\u00e6ndringer
855 Right=H\u00f8jre
856 root=root
857 Save=Gem
858 Save_all_finished.=Alle_databaser_gemt
859
860 Save_all_open_databases=Gem_alle_\u00E5bne_databaser
861 Save_before_closing=Gem_f\u00F8r_databasen_lukkes
862 Save_database=Gem_database
863 Save_database_as_...=Gem_database_som_...
864 Save_entries_in_their_original_order=Gem_poster_i_oprindelig_r\u00e6kkef\u00f8lge
865 Save_failed=Gemning_mislykkedes
866 Save_failed_during_backup_creation=Gemning_mislykkedes_ved_oprettelse_af_sikkerhedskopi
867 Save_failed_while_committing_changes=Gemning_mislykkedes_ved_inddatering_af_\u00e6ndringer
868 Save_in_default_table_sort_order=Gem_i_standardsortering_for_tabel
869 Save_ordered_by_author/editor/year=Gem_sorteret_efter_author/editor/year
870 Save_selected_as_...=Gem_valgte_som_...
871 Saved_database=Database_gemt
872 Saved_selected_to=Gemte_valgte_i
873 Saved_session=Tilstand_gemt
874 Saving=Gemmer
875 Saving_all_databases...=Gemmer_alle_databaser...
876 Saving_database=Gemmer_database
877 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
878 Scan=S\u00f8g
879 Search=S\u00f8g
880 Search_All_Fields=S\u00f8g_i_alle_felter
881 Search_all_fields=S\u00f8g_i_alle_felter
882 Search_error=Fejl_ved_s\u00f8gning
883 Search_expression=S\u00f8geudtryk
884 Search_for=S\u00f8g_efter
885 Search_general_fields=S\u00f8g_i_generelle_felter
886 Search_IEEEXplore=S\u00f8g_i_IEEEXplore
887
888 Search_IEEExplore=S\u00f8g_i_IEEExplore
889 Search_optional_fields=S\u00f8g_i_valgfrie_felter
890 Search_required_fields=S\u00f8g_i_obligatoriske_felter
891 Search_Specified_Field(s)=S\u00f8g_specificerede_felt(er)
892 Searched_database._Global_number_of_hits=Database_gennems\u00f8gt._Globalt_antal_match
893 Searched_database._Number_of_hits=Database_gennems\u00f8gt._Antal_match
894 Searching_for_%0_file=S\u00f8ger_efter_%0-fil
895 Searching_for_duplicates...=S\u00f8ger_efter_dubletter...
896
897 Searching_for_files=S\u00f8ger_efter_filer
898 Secondary_sort_criterion=Sekund\u00e6rt_sorteringskriterium
899 Select=V\u00e6lg
900 Select_a_Zip-archive=V\u00e6lg_ZIP-fil
901 Select_action=V\u00e6lg_handling
902 Select_all=V\u00e6lg_alle
903 Select_Classpath_of_New_Importer=V\u00e6lg_classpath_for_nyt_importformat
904 Select_encoding=V\u00e6lg_tegnkodning
905 Select_entries_in_group_selection=V\u00e6lg_poster_i_valgte_grupper
906 Select_entry_type=V\u00e6lg_posttype
907 Select_external_application=V\u00e6lg_ekstern_applikation
908 Select_file_from_ZIP-archive=V\u00e6lg_fil_fra_ZIP-fil
909 Select_format=V\u00e6lg_format
910 Select_icon=V\u00e6lg_ikon
911 Select_matches=V\u00e6lg_match
912 Select_new_ImportFormat_Subclass=V\u00e6lg_klasse_til_nyt_importformat
913 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=V\u00e6lg_forgreningerne_for_at_inspicere_og_acceptere_eller_forkaste_\u00e6ndringer
914 Selected_entries=Valgte_poster
915 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
916 Server_Hostname_\:=Server_v\u00e6rtsnavn:
917 Server_Type_\:=Server-type:
918
919 Set/clear_fields=S\u00e6t/ryd_felter
920 Set_field=S\u00e6t_felt
921 Set_fields=S\u00e6t_felter
922 Set_general_fields=Tilpas_generelle_felter
923 Set_main_external_file_directory=S\u00e6t_hovedbibliotek_for_eksterne_links
924 Set_table_font=V\u00e6lg_tabelskrifttype
925 Settings=Indstillinger
926 Setup_selectors=Ops\u00e6t_ordlister
927 Short_form=Kort_form
928 Shortcut=Genvej
929 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
930 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Efternavn'
931 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Efternavn,_Fornavn'
932 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
933 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
934 Show_CiteSeer_column=Vis_CiteSeer-kolonne
935 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_at_bekr\u00e6fte_sletning_af_poster
936 Show_description=Vis_beskrivelse
937 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
938 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_poster_*udenfor*_valgte_grupper
939
940 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
941 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
942 Show_last_names_only=Vis_kun_efternavn
943 Show_names_unchanged=Vis_navn_u\u00e6ndret
944 Show_one_less_rows=Vis_en_r\u00e6kke_mindre
945 Show_one_more_row=Vis_en_r\u00e6kke_mere
946 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
947 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
948 Show_required_fields=Vis_obligatoriske_felter
949 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
950 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00e5r_en_ikke-unik_BibTeX-n\u00f8gle_indtastes
951 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00e5r_en_tom_BibTeX-n\u00f8gle_indtastes
952 Simple_HTML=Simpel_HTML
953 Size=St\u00f8rrelse
954 Skip=Spring_over
955 Skipped_-_No_PDF_linked=Sprang_over_-_ingen_PDF-fil_linket
956 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Sprang_over_-_PDF-filen_findes_ikke
957
958 Skipped_entry.=Sprang_over_post.
959 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
960 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
961
962 Sort_order=Sortering
963 sort_subgroups=sorter_undergrupper
964 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterede_alle_undergrupper_rekursivt.
965 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterede_n\u00e6rmeste_undergrupper.
966 source_edit=redigering_af_kilde
967 Special_Name_Formatters=Specielle_navneformaterere
968 Special_table_columns=Specielle_kolonner
969 SQL_connection_established.=SQL-forbindelse_oprettet.
970 Start_incremental_search=Start_inkrementel_s\u00f8gning
971 Start_search=Start_s\u00f8gning
972 Starting_import=Starter_import
973 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_poster_statisk_ved_manuel_tildeling
974 Status=Status
975 Stop=Stop
976 Store=Gem
977 Store_journal_abbreviations=Gem_tidsskriftsforkortelser
978 Store_string=Gem_streng
979 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Gem_de_f\u00f8lgende_felter_med_kr\u00f8llede_parenteser_om_store_bogstaver
980 Stored_definition_for_type=Typedefinition_gemt
981 Stored_entry=Post_gemt
982 Strings=Strenge
983 Strings_for_database=Strenge_for_database
984 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
985 Suggest=Foresl\u00E5
986 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Skifter_mellem_fuldt_og_forkortet_tidsskriftsnavn_hvis_navnet_er_kendt.
987 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-links
988 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_links
989 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-links...
990 Table_appearance=Tabelops\u00e6tning
991 Table_background_color=Baggrundsfarve_for_tabel
992 Table_grid_color=Farve_p\u00e5_linjer_i_tabel
993 Table_text_color=Tekstfarve_i_tabel
994 Tabname=Navn_p\u00e5_faneblad
995 Target_file_cannot_be_a_directory.=Angivet_fil_kan_ikke_v\u00e6re_et_bibliotek.
996 Tertiary_sort_criterion=Terti\u00e6rt_sorteringskriterium
997 Test=Test
998 Text_Input_Area=Indtastningsfelt
999 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tilladt_i_BibTeX-felter
1000 #The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_startes.
1001 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformat_er_ugyldigt
1002
1003 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodning_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00f8lgende_tegn:_
1004 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Hentning_fra_CiteSeer_gav_ingen_resultater.
1005 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_version_tilbyder_en_ny_m\u00e5de_at_h\u00e5ndtere_links_til_eksterne_filer.<br>For_at_benytte_dette,_skal_dine_links_\u00e6ndres_til_det_nye_format,_og<br>JabRef_skal_konfigureres_til_at_vise_de_nye_links.
1006 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
1007 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>er_blevet_\u00e6ndret<BR>eksternt!
1008 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_indeholder_allerede_de_valgte_poster.
1009 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00e5_strengen_kan_ikke_v\u00e6re_et_tal.
1010 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
1011 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_indeholde_tegnet_'#'.
1012 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Output-indstillingen_er_afh\u00e6ngig_af_en_gyldig_import-indstilling.
1013 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_indeholder_en_eller_flere_BibTeX-poster.\nVil_du_importere_disse_som_nye_poster_i_den_\u00e5bne_database?
1014 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>_er_ugyldigt%c
1015 The_search_is_case_insensitive.=S\u00f8gningen_skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00e5_bogstaver.
1016 The_search_is_case_sensitive.=S\u00F8gningen_skelner_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver.
1017 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_er_blevet_slettet_lokalt
1018 The_type_name_can_not_contain_spaces.=Typenavnet_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
1019 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=URL-feltet_ser_ud_til_at_v\u00e6re_tomt_for_post_nummer_
1020 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Der_findes_mulige_dubletter_(m\u00e6rket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_er_blevet_h\u00e5ndteret._Forts\u00e6t?
1021 There_is_no_entry_type=Ingen_posttype
1022 this_button_will_update=denne_knap_vil_opdatere
1023 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_databasen_blev_gemt_fra_en_\u00e6ldre_version_af_JabRef.
1024 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_post_har_ingen_BibTeX-n\u00f8gle._Generer_n\u00f8gle_nu?
1025 This_entry_is_incomplete=Denne_post_er_ufuldst\u00e6ndig
1026 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_posttype_kan_ikke_slettes.
1027 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Dette_eksterne_link_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00f8re?
1028 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppe_indeholder_poster_baseret_p\u00e5_manuel_tildeling._Poster_kan_tildeles_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00e6lge_dem_og_derefter_tr\u00e6kke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hj\u00e6lp_af_h\u00f8jreklikmenuen._Alle_poster_tildelt_denne_gruppen_skal_have_en_unik_n\u00f8gle._N\u00f8glen_kan_\u00e6ndres_til_enhver_tid,_s\u00e5_l\u00e6nge_den_forbliver_unik.
1029 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvor
1030 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_indeholder_poster,_som_stemmer_med_regul\u00e6rudtrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1031 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1032 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_indeholder_n\u00f8gleordet_<b>%1</b>
1033 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00e6rudtrykket_<b>%1</b>
1034 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klip-og-inds\u00e6t-vindue._Indtast_eller_kopier_f\u00f8rst_tekst_til_indtastningsfeltet._Derefter_kan_du_markere_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
1035
1036 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_sl\u00e5_hvert_%0-link_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed_for_at<br>l\u00f8se_problemet.
1037 #This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_unders\u00f8ge_hvert_%0-link_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed<BR>for_at_l\u00f8se_problemet.
1038 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operation_kr\u00e6ver,_at_alle_valgte_poster_har_definerede_BibTeX-n\u00f8gler.
1039 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operation_kr\u00e6ver_mindst_en_post.
1040 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operation_kr\u00e6ver,_at_en_eller_flere_poster_er_valgt.
1041 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=Denne_operation_vil_flytte_alle_eskterne_links_fra_'pdf'-_og_'ps'-felterne_til_'%0'-feltet._Forts\u00e6t?
1042 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_at_s\u00e6tte_op,_g\u00e5_til_<B>V\u00e6rkt\u00f8jer_->_Ops\u00e6t_tidsskriftsforkortelser</b>
1043 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
1044 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00E5ndsvisning
1045 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingspanel
1046 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00F8gepanel
1047 Try_different_encoding=Pr\u00f8v_en_anden_tegnkodning
1048 Type=Type
1049 Type_set_to_'other'=Type_sat_til_'other'
1050 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster
1051 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderede_%0_tidsskriftsnavn.
1052 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_adgang_til_LyX-pipe
1053 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_oprette_grafisk_brugerflade
1054 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00E5bne_fil.
1055 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00e5bne_link._Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kaldes.
1056 Unable_to_parse_the_following_URL=Kunne_ikke_tolke_f\u00F8lgende_URL
1057 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_l\u00e6se_standard-ikons\u00e6tfil.
1058 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_l\u00e6se_ikons\u00e6tfil
1059 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
1060 Undefined_file_type=Udefineret_filtype
1061 Undo=Fortryd
1062 Union=Foreningsm\u00e6ngde
1063 Unknown_bibtex_entries=Ukendte_BibTeX-poster
1064 unknown_edit=ukendt_\u00e6ndring
1065 unknown_entry_type=ukendt_posttype
1066 Unknown_export_format=Ukendt_eksportformat
1067 Unmark_all=Fjern_m\u00e6rkning_fra_alle
1068 Unmark_entries=Fjern_m\u00e6rkning
1069 Unmark_entry=Fjern_m\u00e6rkning
1070 Unmarked_selected=M\u00e6rkning_fjernet_fra_valgte_poster
1071 Unpack_EndNote_filter_set=Udpak_EndNote-filters\u00e6t
1072 Unpacked_file.=Fil_udpakket.
1073 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Ikke-underst\u00f8ttet_version_af_klassen_%0:_%1
1074 untitled=uden_navn
1075 Up=Op
1076 Update_to_current_column_widths=Brug_nuv\u00e6rende_kolonnebredder
1077 Updated_group_selection=Gruppevalg_opdateret
1078 Updating_entries...=Opdaterer_poster...
1079 Upgrade_external_links=Opgrader_eksterne_links
1080 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Opgrader_eksterne_PDF-_og_PS-links_til_at_bruge_'%0'-feltet.
1081 Upgrade_file=Opgrader_fil
1082 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Opgrader_gamle_eksterne_links_for_at_bruge_den_nye_funktion
1083 Upgraded_links.=Links_opgraderet.
1084 UPPER=STORE_BOGSTAVER
1085 Upper_Each_First=Stort_Forbogstav
1086 Upper_first=Stort_f\u00f8rste_forbogstav
1087 usage=brug
1088 Use_antialiasing_font=Brug_udglattet_skrifttype
1089 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Brug_autoudfyldning_for_f\u00f8lgende_felter
1090 Use_custom_icon_theme=Benyt_brugerdefineret_ikons\u00e6t
1091 Use_default_viewer=Brug_standardprogram_for_filtypen
1092 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Brug_ogs\u00e5_inspektionsvindue,_n\u00e5r_kun_\u00e9n_post_importeres.
1093 Use_native_file_dialog=Brug_system-fildialog
1094 Use_other_look_and_feel=Brug_andet_udseende
1095 Use_Regular_Expression_Search=Brug_s\u00f8gning_med_regul\u00e6rudtryk
1096 Use_regular_expressions=Brug_regul\u00e6rudtryk
1097 Use_the_following_delimiter_character(s)=Brug_f\u00f8lgende_separatortegn
1098 User_does_not_have_sufficient_privileges.\n=Brugeren_har_Ikke_f\u00f8rn\u00f8dne_rettigheder.\n
1099 Username_\:=Brugernavn:
1100 Uses_default_application=Bruger_standardprogram
1101 Value_cleared_externally=V\u00e6rdi_slettet_eksternt
1102 Value_set_externally=V\u00e6rdi_sat_eksternt
1103 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_k\u00f8rer,_og_at_den_angivne_lyxpipe_stemmer
1104 View=Vis
1105 Vim_Server_Name=Navn_p\u00E5_Vim-server
1106 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00E5_ArXiv
1107 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_dubletter_som_ikke_er_blevet_h\u00e5ndteret,_n\u00e5r_inspektionsvinduet_lukkes
1108 Warn_before_overwriting_existing_keys=Advar_f\u00f8r_eksisterende_n\u00f8gler_overskrives
1109 Warning=Advarsel
1110 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=Advarsel:_Kunne_ikke_fuldf\u00f8re_reparation_af_filen;_filen_kan_v\u00e6re_\u00f8delagt._Fejlmeddelelse
1111 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_Der_findes_en_identisk_BibTeX-n\u00f8gle
1112 Warnings=Advarsler
1113 web_link=link
1114
1115 What_do_you_want_to_do?=Hvad_vil_du_g\u00f8re?
1116 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00e5r_n\u00f8gleord_tilf\u00f8jes_eller_fjernes,_adskil_dem_med
1117 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Skriver_XMP-metadata_til_PDF-filerne_linket_fra_de_valgte_poster.
1118 with=med
1119 Word=Ord
1120 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-posten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1121 Write_XMP=Skriv_XMP
1122 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1123 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_database?
1124
1125 Writing_XMP=Skriver_XMP
1126 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1127 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_poster...
1128 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1129 Wrong_file_format=Forkert_filformat
1130 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1131 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1132
1133 XMP-annotated_PDF=XMP-annoteret_PDF
1134 XMP_Export_Privacy_Settings=Indstillinger_for_XMP-eksport
1135 XMP_metadata=XMP-metadata
1136 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_fundet_i_PDF:_%0
1137 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_valgt_et_nyt_sprog._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00e6de_i_kraft.
1138 You_have_changed_the_look_and_feel_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_\u00e6ndret_indstillingen_for_udseende._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00e6de_i_kraft.
1139 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_felt._Oprindelig_v\u00e6rdi
1140
1141 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldigt_s\u00f8geudtryk_'%0'.
1142 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_skal_v\u00e6lge_et_filnavn_for_at_gemme_tidsskriftsforkortelser
1143 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Du_skal_skrive_et_heltal_i_tekstfeltet_for
1144 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=Du_skal_v\u00e6lge_et_navn_til_posttypen.
1145 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_de_nye_genvejstaster_skal_fungere.
1146 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_skal_v\u00e6lge_mindst_\u00e9n_r\u00e6kke,_f\u00f8r_du_kan_bruge_denne_operation.
1147 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_skal_angive_b\u00e5de_BibTeX-n\u00f8gle_og_%0-bibliotek
1148 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_genvejstaster_er_blevet_gemt.
1149 The_following_fetchers_are_available:=F\u00f8lgende_hentev\u00e6rkt\u00f8jer_er_tilg\u00e6ngelige:
1150 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finde_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%0'
1151 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=K\u00f8rer_foresp\u00f8rgsel_'%0'_med_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%1'.
1152 Please_wait!=Vent_venligst!
1153 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=Foresp\u00f8rgsel_'%0'_med_hentev\u00e6rkt\u00f8jet_'%1'_returnerede_ingen_resultater.
1154 Open_SPIRES_entry=\u00c5bn_SPIRES_post
1155 Move/Rename_file=Flyt/omd\u00f8b_fil
1156 File_moved=Fil_flyttet
1157 Move_file_failed=Flytning_af_fil_mislykkedes
1158 Could_not_move_file=Kunne_ikke_flytte_fil
1159 Could_not_find_file_'%0'.=Kunne_ikke_finde_filen_'%0'.
1160 Move/rename_file=Flyt/omd\u00f8b_fil
1161 Number_of_entries_successfully_imported=Antal_poster_korrekt_importeret
1162 Import_canceled_by_user=Import_afbrudt_af_bruger
1163 Fetch_Citeseer=Hent_fra_Citeseer
1164 Error_fetching_from_Citeseer\:\\n=Fejl_under_hentning_fra_Citeseer\:\\n
1165 Progress:_%0_of_%1=Fremskridt:_%0_af_%1
1166 Error_while_fetching_from_JSTOR=Fejl_under_hentning_fra_JSTOR
1167 Fetching_Medline_by_id...=Henter_fra_Medline_via_ID...
1168 Fetching_Medline_by_term...=Henter_fra_Medline_via_udtryk...
1169 Medline_import_canceled=Medline-import_afbrudt
1170 Please_enter_a_valid_number=Indtast_venligst_et_gyldigt_tal
1171 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=Indtast_venligst_en_kommasepareret_liste_af_Medline_IDer_(numre)_eller_s\u00f8geudtryk.
1172 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES_kilde_(%0)\:
1173 Error_while_fetching_from_Spires\:_=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES\:_
1174 Connect_to_external_SQL_database=Tilslut_til_ekstern_SQL-database
1175 Export_to_external_SQL_database=Eksporter_til_ekstern_SQL-database
1176
1177 Show_results_in_dialog=Vis_resultater_i_dialog
1178 Global_search=Global_s\u00f8gning
1179 Show_search_results_in_a_window=Vis_s\u00f8geresultater_i_et_vindue
1180 Search_results=S\u00f8geresultater
1181 Move_file_to_file_directory?=Flyt_fil_til_fil-bibliotek?
1182 Rename_to_'%0'=Omd\u00f8b_til_'%0'
1183 Move_to_file_directory=Flyt_til_fil-bibliotek
1184
1185 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_\u00e6ndret_menu-_og_tekst-skriftst\u00f8rrelsen._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_tr\u00e6der_i_kraft.
1186
1187 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=Databasen_er_beskyttet._Kan_ikke_gemme_f\u00f8r_eksterne_\u00e6ndringer_er_gennemset.
1188 Protected_database=Beskyttet_database
1189 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=N\u00e6gt_at_gemme_database_f\u00f8r_eksterne_\u00e6ndringer_er_gennemset.
1190 Database_protection=Database-beskyttelse
1191 Unable_to_save_database=Kan_ikke_gemme_database
1192 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00f8glegenerator
1193 Unable_to_open_link.=Kan_ikke_\u00e5bne_link.
1194 Search_JSTOR=S\u00f8g_i_JSTOR
1195 Attempting_SQL_import...=Fors\u00f8ger_SQL-import...
1196 BibO_RDF=BibO_RDF
1197 HTML_parser=HTML-fortolker
1198 RIS_importer=RIS-importfilter
1199 Move_the_keyboard_focus_to_the_entry_table=Flyt_tastatur-fokus_til_hovedtabellen
1200 MIME_type=MIME-type
1201
1202 This_feature_lets_new_files_be_opened_or_imported_into_an_already_running_instance_of_JabRef<BR>instead_of_opening_a_new_instance._For_instance,_this_is_useful_when_you_open_a_file_in_JabRef<br>from_your_web_browser.<BR>Note_that_this_will_prevent_you_from_running_more_than_one_instance_of_JabRef_at_a_time.=Denne_funktion_tillader,_at_flere_filer_kan_\u00e5bnes_eller_importeres_i_en_allerede_k\u00f8rende_JabRef<BR>i_stedet_for_at_\u00e5bne_programmet_p\u00e5ny._For_eksempel_er_dette_praktisk,_n\u00e5r_du_\u00e5bner_filer_i<BR>JabRef_fra_din_web_browser.<BR>Bem\u00e6rk_at_dette_vil_forhindre_dig_i_at_k\u00f8re_mere_end_en_instans_af_JabRef_ad_gangen.
1203 Note_that_these_settings_are_used_for_the_legacy_<b>pdf</b>_and_<b>ps</b>_fields_only.<br>For_most_users,_setting_the_<b>Main_file_directory</b>_above_should_be_sufficient.=Bem\u00e6rk_at_disse_indstillinger_kun_bruges_til_de_for\u00e6ldede_<b>pdf</b>-_og_<b>ps</b>-felter.<br>Det_skulle_v\u00e6re_tilstr\u00e6kkeligt_for_de_fleste_at_benytte_<b>Hovedbibliotek</b>-indstillingen_ovenfor.
1204 Legacy_file_fields=For\u00e6ldede_fil-felter
1205
1206 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded.=%0_poster_fundet._Kun_%1_vil_blive_hentet_for_at_reducere_server-belastningen.
1207 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00e5r_JabRef_til_at_sl\u00e5_hver_%0-endelse_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00e5_mulighed_for_at<br>l\u00f8se_problemet.
1208 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch=Medline\:cancer"=
1209
1210 Override_legacy_file_fields=Tilsides\u00e6t_for\u00e6ldede_fil-felter
1211
1212 The_ACM_Digital_Library=ACM_Digital_Library
1213 The_Guide=
1214 Search_ACM_Digital_Library=S\u00f8g_i_ACM_Digital_Library
1215 Connection_to_ACM_Digital_Library_failed=Tilslutning_til_ACM_Digital_Library_mislykkedes
1216
1217 Use_IEEE_LaTeX_abbreviations=
1218 The_Guide_to_Computing_Literature=
1219 Search_ACM_Portal=
1220 Connection_to_ACM_Portal_failed=
1221
1222 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch\=
1223 When_opening_file_link,_search_for_matching_file_if_no_link_is_defined=