[svn-upgrade] Integrating new upstream version, jabref (2.3)
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_du.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4
5 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_bevat_de_regular_expression_<b>%1</b>
6
7 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_bevat_de_term_<b>%1</b>
8
9 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_bevat_de_regular_expression_<b>%1</b>_niet
10
11 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_bevat_de_term_<b>%1</b>_niet
12
13 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_komt_niet_overeen_met_de_regular_expression_<b>%1</b>
14
15 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_komt_niet_overeen_met_de_term_<b>%1</b>
16
17 %0_field_set=%0-veld_ingesteld
18
19 %0_import_cancelled.=%0_importeer-operatie_geannuleerd
20
21 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_komt_overeen_met_de_regular_expression_<b>%1</b>
22
23 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_komt_overeen_met_de_term_<b>%1</b>
24
25 <field_name>=<veldnaam>
26
27 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Pak_het_zip_bestand_dat_de_import/export_filters_voor_Endnote_bevat_uit<BR>voor_optimale_samenwerking_met_JabRef</HTML>
28
29 <no_field>=<geen_veld>
30
31 <select>=<selecteer>
32
33 <select_word>=<selecteer_woord>
34
35 _on_entry_number_=_op_entry_nummber
36
37 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=Een_CiteSeer_ophaal-operatie_is_momenteel_in_werking.
38
39 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=Een_CiteSeer_importeer-operatie_is_momenteel_in_werking.
40
41 Abbreviate_names=Namen_afkorten
42
43 Abbreviation=Afkorting
44
45 About_JabRef=Over_JabRef
46
47 Abstract=Abstract
48
49 Accept=Aanvaarden
50
51 Accept_change=Veranderingen_aanvaarden
52
53 Action=Actie
54
55 Add=Toevoegen
56
57 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Voeg_een_(gecompileerde)_externe_ImportFormat_klasse_van_een_class_path_toe._\nHet_pad_moet_niet_in_het_classpath_van_JabRef_staan.
58
59 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Voeg_een_(gecompileerde)_externe_ImportFormat_klasse_van_een_Zip-archief_toe._\nHet_pad_moet_niet_in_het_classpath_van_JabRef_staan.
60
61 add_entries_to_group=voeg_entries_toe_aan_groep
62
63 Add_entry_selection_to_this_group=Voeg_entry_selectie_toe_aan_deze_groep
64
65 Add_from_folder=Voeg_toe_uit_map
66
67 Add_from_jar=_Voeg_toe_uit_jar
68
69 add_group=groep_toevoegen
70
71 Add_Group=Groep_toevoegen
72
73 Add_new=Voeg_nieuw_toe
74
75 Add_Subgroup=Voeg_subgroep_toe
76
77 Add_to_group=Voeg_toe_aan_groep
78
79 Added_group_"%0".=Toegevoegde_groep_"%0".
80
81 Added_new=Nieuwe_toegevoegd
82
83 Added_string=Toegevoegde_constante
84
85 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Bijkomstig,_entries_waarvan_het_<b>%0</b>_veld_niet_<b>%1</b>_bevatten_kunnen_manueel_toegekend_worden_aan_deze_groep_door_ze_te_selecteren_gebruik_makend_van_"drag_and_drop"_of_het_contextmenu._Dit_proces_voegt_de_term_<b>%1</b>_aan_het_<b>%0</b>_veld_van_elke_entry_toe._Entries_kunnen_manueel_verwijderd_worden_van_deze_groep_door_ze_te_selecteren_gebruik_makend_van_het_contextmenu._Dit_proces_verwijdert_de_term_van_het_<b>%0</b>_veld_van_elke_entry.
86
87 Advanced=Geavanceerd
88
89 All_Entries=Alle_Entries
90
91 All_entries=Alle_entries
92
93 All_fields=Alle_velden
94
95 All_subgroups_(recursively)=Alle_subgroepen_(recursief)
96
97 Allow_editing_in_table_cells=Sta_aanpassingen_in_tabel_cellen_toe
98
99 and=en
100
101 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=en_de_klasse_moet_beschikbaar_zijn_in_uw_classpath_de_volgende_keer_wanneer_u_JabRef_opstart
102
103 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=elk_veld_dat_overeenkomt_met_de_regular_expression_<b>%0</b>
104
105 Appearance=Uiterlijk
106
107 Append=Bijvoegen
108
109 Append_database=Database_invoegen
110
111 append_the_selected_text_to_bibtex_key=voeg_de_geselecteerde_tekst_toe_aan_BibTeX-sleutel
112
113 Apply=Toepassen
114
115 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumenten_doorgegeven_aan_de_draaiende_JabRef_instantie._Wordt_nu_afgesloten.
116
117 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=Ken_entry_selectie_exclusief_aan_deze_groep_toe
118
119 Assign_new_file=Ken_nieuw_bestand_toe
120
121 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=De_entries_van_de_originele_groep_aan_deze_groep_toekennen?
122
123 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=%0_entries_aan_groep_"%1"_toegekend
124
125 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=1_entry_aan_groep_"%0"_toegekend
126
127 Attach_%0_file=Voeg_%0_bestand_bij
128
129 Attach_URL=URL_bijvoegen
130
131 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Poging_om_%0_snelkoppelingen_voor_jouw_entries_automatisch_in_te_stellen._Automatisch_instellen_werkt_als_een_%0_bestand_in_jouw_%0_map_of_een_submap<BR>een_identieke_naam_heeft_als_een_BibTeX-sleutel_van_een_entry,_plus_extensie.
132
133 Auto=Auto
134
135 Autodetect_format=Formaat_automatisch_detecteren
136
137 Autogenerate_BibTeX_key=BibTeX-sleutel_automatisch_genereren
138
139 Autogenerate_groups=Groepen_automatisch_genereren
140
141 autogenerate_keys=BibTeX-sleutels_automatisch_genereren
142
143 Automatically_create_groups=Groepen_automatisch_aanmaken
144
145 Automatically_create_groups_for_database.=Automatisch_groepen_voor_database_aanmaken
146
147 Automatically_created_groups=Automatisch_aangemaakte_groepen
148
149 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Verberg_automatisch_het_groepenvenster_bij_overgang_naar_een_database_die_geen_groepen_bevat
150
151 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Toon_automatisch_het_groepenvenster_bij_overgang_naar_een_database_die_groepen_bevat
152
153 Autoset=Automatisch_instellen
154
155 Autoset_%0_field=Automatisch_het_%0_veld_instellen
156
157 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=Automatisch_%0_snelkoppelingen_instellen._Overschrijven_van_bestaande_snelkoppelingen_toestaan.
158
159 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=Automatisch_%0_snelkoppelingen_instellen._Overschrijven_van_bestaande_snelkoppelingen_niet_toestaan.
160
161 AUX_file_import=AUX_bestand_importeren
162
163 Available_export_formats=Beschikbare_exporteer_formaten
164
165 Available_fields=Beschikbare_velden
166
167 Available_import_formats=Beschikbare_importeer_formaten
168
169 Background_color_for_marked_entries=Achtergrondkleur_voor_gemarkeerde_entries
170
171 Background_color_for_optional_fields=Achtergrondkleur_voor_optionele_velden
172
173 Background_color_for_required_fields=Achtergrondkleur_voor_vereiste_velden
174
175 Backup_old_file_when_saving=Maak_reservekopie_van_oud_bestand_bij_het_opslaan
176
177 Bibkey_to_filename_conversion=BibTeX-sleutel_naar_bestandsnaam_conversie
178
179 BibTeX_key=BibTeX-sleutel
180
181 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-sleutel_is_uniek
182
183 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-sleutel_is_niet_ingesteld._Geef_een_naam_voor_het_gedownloade_bestand
184
185 BibTeX_source=BibTeX-broncode
186
187 BibTeXML=BibTeXML
188
189 Binding=Binding
190
191 Browse=Bladeren
192
193 by=door
194
195 Calling_external_viewer...=Externe_viewer_opgeroepen...
196
197 Cancel=Annuleren
198
199 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_entries_niet_aan_de_groep_toevoegen_zonder_sleutels_te_genereren._Sleutels_nu_genereren?
200
201 Cannot_merge_this_change=Kan_deze_verandering_niet_samenvoegen
202
203 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_groep_"%0"_niet_naar_beneden_verplaatsen
204
205 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_groep_"%0"_niet_naar_links_verplaatsen
206
207 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_groep_"%0"_niet_naar_rechts_verplaatsen
208
209 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_groep_"%0"_niet_naar_boven_verplaatsen
210
211 case_insensitive=hoofdletter_ongevoelig
212
213 case_sensitive=hoofdletter_gevoelig
214
215 Case_sensitive=Hoofdletter_gevoelig
216
217 change_assignment_of_entries=verandering_toekenning_van_entries
218
219 # The following are for case change in right-click menu in entry editor. The last four
220 # illustrate the four variations of capitalization
221 Change_case=Verander_geval
222
223 Change_entry_type=Wijzig_entry_type
224
225 change_key=wijzig_sleutel
226
227 Change_of_Grouping_Method=Wijzig_groepering_methode
228
229 change_preamble=wijzig_inleiding
230
231 change_string_content=wijzig_constante_inhoud
232
233 change_string_name=wijzig_constante_naam
234
235 change_type=wijzig_type
236
237 changed_=gewijzigd_
238
239 Changed_font_settings=Gewijzigde_lettertypeinstellingen
240
241 Changed_language_settings=Gewijzigde_taal_instellingen
242
243 Changed_look_and_feel_settings=Gewijzigde_"Look_and_Feel"-instellingen
244
245 Changed_preamble=Gewijzigde_inleiding
246
247 Changed_type_to=Type_gewijzigd_naar
248
249 Characters_to_ignore=Tekens_die_genegeerd_worden
250
251 Check_existing_%0_links=Controleer_bestaande_%0_snelkoppelingen
252
253 Check_links=Controleer_snelkoppelingen
254
255 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=Kies_de_URL_om_te_downloaden._De_standaard_waarde_wijst_naar_een_lijst_voorzien_door_de_JabRef_ontwikkelaars.
256
257 Cite_command_(for_Emacs/WinEdt)=Cite-commando_(voor_Emacs/WinEdt)
258
259 CiteSeer_Error=CiteSeer_Foutmelding
260
261 CiteSeer_Fetch_Error=CiteSeer_Ophaal_Foutmelding
262
263 CiteSeer_import_entries=CiteSeer_importeer_entries
264
265 CiteSeer_Import_Error=CiteSeer_Importeer_foutmelding
266
267 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_Importeer_Velden
268
269 CiteSeer_Transfer=CiteSeer_Overdracht
270
271 Class_name=Klassenaam
272
273 Clear=Wissen
274
275 clear_all_groups=Wis_alle_groepen
276
277 Clear_field=Wis_velden
278
279 Clear_fields=Velden_wissen
280
281 Clear_highlight=Wis_selectie
282
283 Close=Sluiten
284
285 Close_dialog=Sluit_dialoog
286
287 Close_the_current_database=Sluit_de_huidige_database
288
289 Close_the_help_window=Sluit_het_help_venster
290
291 Close_window=Sluit_venster
292
293 Closed_database=Sluit_database
294
295 Collapse_subtree=Subboom_in_mekaar_klappen
296
297 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Kleurcodes_voor_vereiste_en_optionele_velden
298
299 Color_for_marking_incomplete_entries=Kleur_om_onvolledige_entries_te_markeren
300
301 Column_width=Kolombreedte
302
303 Command_line_id=Commandoregel_id
304
305 Complete_record=Vervolledig_record
306
307 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Velden_importeer-actie_van_CiteSeer_voltooid.
308
309 Completed_import_from_CiteSeer.=Importeer-actie_van_CiteSeer_voltooid.
310
311 Contained_in=bevat_in
312
313 Content=Inhoud
314
315 Copied=Gekopieerd
316
317 Copied_cell_contents=Gekopieerde_cel_inhoud
318
319 Copied_key=Gekopieerde_BibTeX-sleutel
320
321 Copied_keys=Gekopieerde_BibTeX-sleutels
322
323 Copy=Kopi\u00ebren
324
325 Copy_BibTeX_key=Kopieer_BibTeX-sleutel
326
327 Could_not_call_executable=Kon_executable_niet_oproepen
328
329 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kon_geen_verbinding_maken_met_een_draaiend_gnuserv_proces._Zorg_ervoor_dat_Emacs_of_XEmacs_draait,<BR>en_dat_de_server_gestart_is_(door_het_commando_'gnuserv-start'_te_draaien).
330
331 Could_not_connect_to_host=Kon_geen_verbinding_maken_met_de_host
332
333 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
334 Could_not_connect_to_host_=Kon_geen_verbinding_maken_met_de_host
335
336 Could_not_export_entry_types=Kon_entry_types_niet_exporteren
337
338 Could_not_export_file=Kon_bestand_niet_exporteren
339
340 Could_not_export_preferences=Kon_instellingen_niet_exporteren
341
342 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Kon_geen_geschikt_importeer_formaat_vinden.
343 Could_not_find_image_file=Kan_fotobestand_niet_vinden
344
345 Could_not_find_layout_file=Kon_layout_bestand_niet_vinden
346
347 Could_not_import_entry_types=Kon_entry_types_niet_importeren
348
349 Could_not_import_preferences=Kon_instellingen_niet_importeren
350
351 Could_not_instantiate_%0_%1=Kon_geen_instantie_van_%0_%1_aanmaken
352
353 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kon_geen_instantie_van_%0_%1_aanmaken._Heeft_u_het_correcte_pakket_pad_gekozen?
354
355 Could_not_parse_number_of_hits=Kon_het_aantal_hits_niet_ontleden
356
357 Could_not_resolve_import_format=Kon_het_importeer_formaat_niet_beslissen
358
359 #####Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name=Schakelt_tussen_volledige_en_afgekorte_tijdschriftnamen
360 #####if_the_journal_name_is_known._Go_to_(...............)=als_het_tijdschrift_gekend_is._Ga_naar_(...............)
361 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kon_het_'gnuclient'_programma_niet_uitvoeren._Zorg_ervoor_dat_u_de_gnuserv/gnuclient_programma's_ge\u00efnstalleerd_hebt.
362
363 Could_not_save_file=Kon_het_bestand_niet_opslaan
364
365 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Kon_geen_entry_geassocieerd_met_deze_URL_vinden
366
367 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kon_het_'citeseerurl'_veld_van_de_volgende_entries_niet_ontleden
368
369 Create_group=Groep_aanmaken
370
371 Created_groups.=Groepen_aangemaakt.
372
373 crossreferenced_entries_included=inclusief_kruisgerefereerde_entries
374
375 Current_content=Huidige_inhoud
376
377 Current_value=Huidige_waarde
378
379 Custom_entry_types=Externe_entry_types
380
381 Custom_entry_types_found_in_file=Externe_entry_types_gevonden_in_bestand
382 Custom_icon_theme=Extern_icoonthema
383 Custom_icon_theme_file=Extern_icoonthema_bestaan
384
385 Custom_importers=Externe_importfilter
386
387 Customize_entry_types=Entry_types_aanpassen
388
389 Customize_key_bindings=Toetsentoekenningen_aanpassen
390
391 Cut=Knippen
392
393 cut_entries=entries_knippen
394
395 cut_entry=entry_knippen
396
397 Cut_pr=Knippen_pr
398
399 Database_encoding=Database_encodering
400
401 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=De_database_is_gewijzigd._Wilt_u_opslaan_alvorens_af_te_sluiten?
402
403 Database_properties=Database_eigenschappen
404
405 Date_format=Datum_formaat
406
407 Default=Standaard
408
409 Default_encoding=Standaard_encodering
410
411 Default_grouping_field=Standaard_groeperingsveld
412
413 Default_look_and_feel=Standaard_"look_and_feel"
414
415 Default_pattern=Standaard_patroon
416
417 Default_sort_criteria=Standaard_sorteercriteria
418
419 defined.=gedefinieerd.
420
421 Delete=Verwijderen
422
423 Delete_custom=Verwijder_aangepast
424
425 Delete_custom_format=Verwijder_aangepast_formaat
426
427 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
428 # (Folgende_URL_konnte_nicht_analysiert_werden)
429 delete_entries=verwijder_entries
430
431 Delete_entry=Verwijder_entry
432
433 delete_entry=verwijder_entry
434
435 Delete_multiple_entries=Verwijder_meerdere_entries
436
437 Delete_rows=Verwijder_rijen
438
439 Delete_strings=Verwijder_constanten
440
441 Deleted=Verwijderd
442
443 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Scheid_velden_met_puntkomma,_bv.
444
445 Descending=Afdalend
446
447 Description=Beschrijving
448
449 Deselect_all=Alle_selecties_ongedaan_maken
450 Deselect_all_duplicates=
451
452 Details=Details
453
454 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Maak_entry_editor_onbeschikbaar_wanneer_meerdere_entries_geselecteerd_zijn
455
456 Disable_this_confirmation_dialog=Maak_deze_bevestigingsdialoog_onbeschikbaar
457
458 Disable_this_warning_dialog=Maak_deze_waarschuwingsdialoog_onbeschikbaar
459
460 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Toon_alle_entries_die_bij_een_of_meerdere_van_de_geselecteerde_groepen_behoren.
461
462 Display_all_error_messages=Toon_alle_foutmeldingen
463
464 Display_help_on_command_line_options=Toon_help_over_commandline_opties
465
466 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Toon_ge\u00efmporteerde_entries_in_een_onderzoeksvenster_voordat_ze_toegevoegd_worden
467
468 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Toon_alleen_entries_die_tot_alle_geselecteerde_groepen_behoren.
469
470 Display_version=Display_versie
471
472 Displaying_no_groups=Geen_groepen_tonend
473
474 Do_not_abbreviate_names=Namen_niet_afkorten
475
476 Do_not_autoset=Niet_automatisch_instellen
477
478 Do_not_import_entry=Entry_niet_importeren
479
480 Do_not_open_any_files_at_startup=Geen_bestanden_openen_bij_het_opstarten
481
482 Do_not_overwrite_existing_keys=Bestaande_BibTeX-sleutels_niet_overschrijven
483
484 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=De_volgende_velden_niet_bij_het_opslaan_afbreken
485
486 Docbook=Docbook
487
488 Done=Klaar
489
490 Down=Omlaag
491
492 Download=Download
493
494 Download_completed=Download_voltooid
495
496 Download_file=Download_bestand
497
498 Downloading...=Downloading...
499
500 duplicate_BibTeX_key=dubbele_BibTeX-sleutel
501
502 Duplicate_BibTeX_key.=Dubbele_BibTeX-sleutel.
503
504 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Dubbele_BibTeX-sleutel._Groepering_kan_misschien_niet_werken_voor_deze_entry.
505
506 Duplicate_Key_Warning=Waarschuwing:_dubbele_BibTeX-sleutel
507
508 Duplicate_pairs_found=Dubbele_paren_gevonden
509
510 duplicate_removal=dubbels_verwijderen
511
512 Duplicate_string_name=Dubbele_constante_naam
513
514 Duplicates_found=Dubbels_gevonden
515
516 Duplicates_removed=Dubbels_verwijderd
517
518 Dynamic_groups=Dynamische_groepen
519
520 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Dynamisch_entries_groeperen_door_een_"free-form"_zoek_expressie
521
522 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Dynamisch_entries_groeperen_door_een_veld_te_zoeken_via_een_sleutelwoord
523
524 Each_line_must_be_on_the_following_form=Elke_regel_moet_in_de_volgende_vorm_zijn
525
526 Edit=Bewerken
527
528 Edit_custom_export=Externe_exportfilter_bewerken
529
530 Edit_group=Groep_bewerken
531
532 Edit_journal=Tijdschrift_bewerken
533
534 Edit_preamble=Inleiding_bewerken
535
536 empty_BibTeX_key=lege_BibTeX-sleutel
537
538 Empty_BibTeX_key.=Lege_BibTeX-sleutel.
539
540 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Lege_BibTeX-sleutel._Groepering_kan_misschien_niet_werken_voor_deze_entry.
541
542 empty_database=lege_database
543
544 Enable_source_editing=Broncode_aanpassing_mogelijk_maken
545
546 Endnote=Endnote
547
548 Enter_URL=URL_ingeven
549
550 Enter_URL_to_download=Geef_URL_om_te_downloaden_in
551
552 entries=entries
553
554 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Entries_kunnen_niet_manueel_toegekend_of_verwijderd_worden_van_deze_groep.
555
556 Entries_exported_to_clipboard=Entries_ge\u00ebxporteerd_naar_het_klembord
557
558 entries_have_undefined_BibTeX_key=entries_hebben_een_ongedefinieerde_BibTeX-sleutel
559
560 entries_into_new_database=entries_in_nieuwe_database
561
562 entry=entry
563
564 Entry_editor=Entry_editor
565
566 Entry_in_current_database=Entry_in_huidige_database
567
568 Entry_in_import=Entry_in_importering
569
570 Entry_preview=Entry_voorbeeld
571
572 Entry_table=Entry_tabel
573
574 Entry_table_columns=Entry_tabelkolommen
575
576 Entry_type=Entry_type
577
578 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Entry_typenamen_mogen_geen_witruimtes_of_de_volgende_tekens_bevatten
579
580 Entry_types=Entrytypes
581
582 Error=Foutmelding
583 Error_exporting_to_clipboard=
584
585 ##Error:_check_your_External_viewer_settings_in_Preferences=Foutmelding:_controleer_uw_Externe_viewer_instellingen_in_Instellingen
586 Error_in_field=Fout_in_veld
587 Error_occured_when_parsing_entry=Foutmelding_bij_het_ontleden_van_de_entry
588
589 Error_opening_file=Foutmelding_bij_het_openen_van_het_bestand
590
591 Error_setting_field=Foutmelding_bij_het_instellen_van_het_veld
592 Error_while_writing=Foutmelding_bij_het_schrijven
593
594 Exceptions=Uitzonderingen
595
596 Existing_file=Bestaande_bestand
597
598 exists._Overwrite_file?=bestaat_reeds._Bestand_overschrijven?
599 exists.Overwrite?=bestaat._Overschrijven?
600
601 Expand_subtree=Subboom_uitklappen
602
603 Export=Exporteren
604
605 Export_entry_types=Entry_types_exporteren
606
607 Export_name=Naam_exporteren
608
609 Export_preferences=Instellingen_exporteren
610
611 Export_preferences_to_file=Instellingen_exporteren_naar_bestand
612
613 Export_properties=Eigenschappen_exporteren
614
615 Export_to_clipboard=Exporteer_naar_klembord
616
617 Exporting=Exporteren...
618
619 External_changes=Externe_wijzigingen
620
621 External_files=Externe_bestanden
622
623 External_programs=Externe_programma's
624
625 External_viewer_called=Externe_viewer_opgeroepen
626
627 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Lezen_van_groepen_data_mislukt_(niet_ondersteunde_versie:_%0)
628
629 Fetch=Ophalen
630
631 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Haal_Artikels_Geciteerd_in_de_Database_op
632
633 Fetch_CiteSeer=Ophalen_van_CiteSeer
634
635 Fetch_CiteSeer_by_ID=Ophalen_van_CiteSeer_op_ID
636
637 Fetch_Medline=Ophalen_van_Medline
638
639 Fetch_Medline_by_ID=Ophalen_van_Medline_op_ID
640
641 Fetched_all_citations_from_target_database.=Haal_alle_citaten_op_van_doeldatabase
642
643 Fetching_Citations=Citaten_aan_het_Ophalen
644
645 Fetching_Identifiers=Identificatienummers_aan_het_Ophalen
646
647 Fetching_Medline_by_ID...=Aan_het_Ophalen_van_Medline_op_ID...
648
649 Fetching_Medline_by_id_...=Aan_het_Ophalen_van_Medline_op_id...
650
651 Fetching_Medline_by_term_...=Aan_het_Ophalen_van_Medline_op_term...
652
653 Field=Veld
654
655 field=veld
656
657 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
658 Field_content=Veld_inhoud
659
660 Field_name=Veldnaam
661
662 Field_sizes=Veld_groottes
663
664 Field_to_filter=
665
666 Field_to_group_by=Veld_te_groeperen_op
667
668 Fields=Velden
669
670 File=Bestand
671
672 file=vestand
673
674 File_'%0'_not_found=Bestand_'%0'_niet_gevonden
675
676 File_changed=Bestand_veranderd
677 File_exists=Bestand_bestaat
678
679 File_extension=Bestandsextensie
680
681 File_not_found=Bestand_niet_gevonden
682
683 File_updated_externally=Bestand_extern_geupdate
684
685 filename=bestandsnaam
686
687 Files_opened=Bestanden_geopend
688
689 Filter=Filter
690
691 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Synchroniseren_van_%0_snelkoppelingen_voltooid._Aantal_veranderde_entries%c_%1.
692 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=XPM_schrijven_voor_%0_bestand_voltooid_(%1_overgeslagen,_%2_fouten).
693
694 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=Selecteer_eerst_de_entries_waarvoor_u_sleutels_wilt_genereren.
695
696 Fit_table_horizontally_on_screen=Pas_tabel_horizontaal_aan_op_het_scherm
697
698 Float=Float
699
700 Float_marked_entries=Gemarkeerde_entries_bovenaan_tonen
701
702 Font_Family=Lettertype_Type
703
704 Font_Preview=Lettertype_Voorbeeld
705
706 Font_Size=Lettertype_Grootte
707
708 Font_Style=Lettertype_Stijl
709
710 FontSelector=Lettertype_selecteren
711
712 for=voor
713
714 Format_of_author_and_editor_names=Formaat_van_de_auteur-_en_editornamen
715 Format_String=
716
717 Format_used=Formaat_gebruikt
718 Formatter_Name=
719
720 Formatter_not_found=Formateerder_niet_gevonden
721
722 found=gevonden
723
724 found_in_aux_file=gevonden_in_aux_bestand
725
726 Full_name=Volledige_naam
727
728 General=Algemeen
729
730 General_fields=Algemene_velden
731
732 Generate=Genereren
733
734 Generate_BibTeX_key=Genereer_BibTeX-sleutel
735
736 Generate_keys=Genereer_sleutels
737
738 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Genereer_sleutels_voor_het_opslaan_(voor_entries_zonder_een_sleutel)
739
740 Generate_keys_for_imported_entries=
741
742 Generate_now=Genereer_nu
743
744 Generated_BibTeX_key_for=Gegenereerde_BibTeX-sleutel_voor
745
746 Generating_BibTeX_key_for=BibTeX-sleutel_aan_het_genereren_voor
747
748 Grab=Neem
749
750 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Maak_entries_die_niet_in_de_groep_selectie_zitten_grijs
751
752 Gray_out_non-hits=Maak_niet_gevonden_items_grijs
753
754 Gray_out_non-matching_entries=Maak_entries_die_niet_overeenkomen_grijs
755
756 Group_properties=Groepeigenschappen
757
758 grouping_may_not_work_for_this_entry=groepering_werkt_misschien_niet_voor_deze_entry
759
760 Groups=Groepen
761
762 Harvard_RTF=Harvard_RTF
763
764 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Heeft_u_het_correcte_pakket_pad_gekozen?
765
766 Help=Help
767
768 Help_on_groups=Help_over_groepen
769
770 Help_on_key_patterns=Help_over_sleutelpatronen
771 Help_on_Preview_Settings=Help_over_Voorbeeld_Instellingen
772 Help_on_Regular_Expression_Search=Help_over_Regular_Expression_Zoekopdracht
773
774 Hide_non-hits=Verberg_niet_gevonden_objecten
775
776 Hide_non-matching_entries=Verberg_entries_die_niet_overeenkomen
777
778 Hierarchical_context=Hi\u00ebrarchische_context
779
780 Highlight=Markeren
781
782 Highlight_overlapping_groups=Markeer_overlappende_groepen
783
784 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_Om_specifieke_velden_alleen_te_zoeken,_geef_bijvoorbeeld_in%c<p><tt>auteur%esmith_en_titel%eelectrical</tt>
785
786 HTML=HTML
787
788 HTML_table=HTML_tabel
789
790 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML_tabel_(met_Abstract_&_BibTeX)
791
792 Ignore=Negeren
793
794 Illegal_type_name=Verkeerde_typenaam
795
796 Immediate_subgroups=Directe_subgroepen
797
798 Import=Importeren
799
800 Import_and_keep_old_entry=Importeren_en_oude_entry_behouden
801
802 Import_and_remove_old_entry=Importeren_en_oude_entry_verwijderen
803
804 Import_cancelled.=Importering_geannuleerd
805
806 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importeer_Data_van_CiteSeer_Database
807
808 Import_entries=Importeer_entries
809
810 Import_entry_types=Importeer_entry_types
811
812 Import_failed=Importering_mislukt
813
814 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importeer_Velden_van_CiteSeer_Database
815
816 Import_file=Importeer_bestand
817
818 Import_group_definitions=Importeer_groep_definities
819
820 Import_name=Importeer_naam
821
822 Import_preferences=Instellingen_importeren
823
824 Import_preferences_from_file=Importeer_instellingen_van_bestand
825
826 Import_strings=Importeer_constanten
827
828 Import_to_open_tab=Importeer_naar_open_tabblad
829
830 Import_word_selector_definitions=Importeer_woordselecteerder_definities
831
832 Imported_database=Ge\u00efmporteerde_database
833
834 Imported_entries=Ge\u00efmporteerde_entries
835
836 Imported_entry_types=Ge\u00efmporteerde_entry_types
837
838 Imported_from_database=Ge\u00efmporteerd_van_database
839
840 ImportFormat_class=ImportFormat_Klasse
841
842 Importing=Aan_het_importeren
843
844 Importing_file=Bestand_aan_het_Importeren
845
846 Importing_in_unknown_format=Aan_het_Importeren_in_onbekend_formaat
847
848 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=In_JabRef,_gebruik_paren_van_#_tekens_om_een_constante_aan_te_duiden.
849
850 Include_abstracts=Abstracts_insluiten
851 Include_entries=Entries_insluiten
852
853 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Subgroepen_insluiten\:_Wanneer_geselecteerd,_toon_entries_in_deze_groep_of_in_zijn_subgroepen
854
855 Incremental=Incrementeel
856
857 Incremental_search=Incrementeel_zoeken
858
859 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Incrementeel_zoeken_mislukt._Herhaal_om_te_zoeken_vanaf_het_begin.
860
861 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Onafhankelijke_groep\:_Wanneer_geselecteerd,_toon_enkel_de_entries_van_deze_groep
862
863 Initially_show_groups_tree_expanded=Initieel,_toon_alle_bomen_van_de_groepen_uitgeklapt
864
865 Input=Invoer
866
867 Input_error=Invoer_foutmelding
868
869 Insert=Invoegen
870
871 Insert_rows=Rijen_invoegen
872
873 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Voeg_geselecteerde_citaten_in_LyX/Kile
874
875 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Voeg_geselecteerde_citaten_in_WinEdt
876
877 insert_string_=voeg_constante_in_
878
879 Insert_URL=voeg_URL_in
880
881 integrity=integriteit
882
883 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
884 Integrity_check=Integriteitscontrole
885
886 Intersection=Doorsnede
887
888 Invalid_BibTeX_key=Ongeldige_BibTeX-sleutel
889
890 Invalid_date_format=Ongeldig_datumformaat
891
892 Invalid_URL=Ongeldige_URL
893
894 Inverted=Ge\u00efnverteerd
895
896 is_a_standard_type.=is_een_standaard_type.
897
898 ISO_abbreviation=ISO_afkorting
899
900 Item_list_for_field=Item_lijst_voor_veld
901
902 JabRef_help=JabRef_Help
903
904 JabRef_preferences=JabRef_instellingen
905
906 Journal_abbreviations=Tijdschrift_afkortingen
907
908 Journal_list_preview=Tijdschriftenlijst_voorbeeld
909
910 Journal_name=Tijdschrift_naam
911
912 Keep=Behouden
913
914 Keep_both=Beide_behouden
915
916 Keep_lower=Onderste_behouden
917
918 Keep_upper=Bovenste_behouden
919
920 Key_bindings=Sleutel_koppelingen
921
922 Key_bindings_changed=Sleutel_koppelingen_gewijzigd
923
924 Key_generator_settings=Sleutelgenerator_instellingen
925
926 Key_pattern=Sleutelpatroon
927
928 keys_in_database=sleutels_in_database
929
930 Keyword=Sleutelwoord
931
932 Label=Label
933
934 Language=Taal
935
936 Last_modified=Laatst_gewijzigd
937
938 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-bestand
939
940 Left=Links
941
942 License=Licentie
943
944 Limit_to_fields=De_volgende_velden_begrenzen
945
946 Limit_to_selected_entries=De_volgende_geselecteerde_entries_begrenzen
947
948 Listen_for_remote_operation_on_port=Luister_naar_operatie_vanop_afstand_op_poort
949
950 Load_session=Sessie_laden
951
952 Loading_session...=Sessie_aan_het_laden...
953
954 Look_and_feel="Look_and_feel"
955 Looking_for_pdf...=
956
957 Main_layout_file=Hoofd_layoutbestand
958
959 Main_PDF_directory=Hoofd_PDF-map
960
961 Main_PS_directory=Hoofd_PS-map
962
963 Manage=Beheren
964
965 Manage_custom_exports=Beheer_externe_exportfilters
966
967 Manage_custom_imports=Beheer_externe_importfilters
968
969 Manage_journal_abbreviations=Beheer_tijdschrift_afkortingen
970
971 Mark_entries=Markeer_entries
972
973 Mark_entry=Markeer_entry
974
975 Mark_new_entries_with_addition_date=Markeer_nieuwe_entries_met_datum_van_toevoeging
976
977 Mark_new_entries_with_owner_name=Markeer_nieuwe_entries_met_naam_van_eigenaar
978
979 # These are status line messages when marking/unmarking entries:
980 Marked_selected=Markering_geselecteerd
981
982 Medline_entries_fetched=Medline_entries_opgehaald
983
984 Menu_and_label_font_size=Menu_en_label_lettertypegrootte
985
986 Merged_external_changes=Voeg_externe_veranderingen_samen
987
988 Messages=Berichten
989
990 Messages_and_Hints=berichten_en_hints
991
992 Miscellaneous=Varia
993
994 Modification_of_field=Wijziging_van_veld
995
996 Modified_group_"%0".=Gewijzigde_groep_"%0".
997
998 Modified_groups=Gewijzigde_groepen
999
1000 Modified_string=Gewijzigde_constante
1001
1002 Modify=Wijzigen
1003
1004 modify_group=wijzig_groep
1005
1006 MODS=MODS
1007
1008 Move=Verplaats
1009
1010 Move_down=Verplaats_naar_beneden
1011
1012 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Verplaats_entries_in_de_groep_selectie_naar_de_top
1013
1014 move_group=verplaats_groep
1015
1016 Move_string_down=Verplaats_constante_naar_beneden
1017
1018 Move_string_up=Verplaats_constante_naar_boven
1019
1020 Move_up=Verplaats_naar_boven
1021
1022 Moved_group_"%0".=Verplaatste_Groep_"%0".
1023
1024 Name=Naam
1025 Name_formatter=
1026
1027 Natbib_style=Natbib_stijl
1028
1029 nested_aux_files=geneste_aux_bestanden
1030
1031 New=Nieuw
1032
1033 new=nieuw
1034
1035 New_BibTeX_database=Nieuwe_BibTeX-database
1036
1037 New_BibTeX_entry=Nieuwe_BibTeX-entry
1038
1039 New_BibTeX_subdatabase=Nieuwe_BibTeX_subdatabase
1040
1041 New_content=Nieuwe_inhoud
1042
1043 New_database_created.=Nieuwe_database_aangemaakt.
1044 New_field_value=Nieuwe_veld_waarde
1045
1046 New_file=Nieuw_bestand
1047
1048 New_group=Nieuwe_groep
1049
1050 New_string=Nieuwe_constante
1051
1052 Next_entry=Volgende_entry
1053
1054 No_%0_found=Geen_%0_gevonden
1055
1056 No_actual_changes_found.=Geen_actuele_veranderingen_gevonden.
1057
1058 no_base-bibtex-file_specified=Geen_basis_BibTeX-bestand_gespecifieerd
1059
1060 No_custom_imports_registered_yet.=Geen_externe_importfilters_geregistreerd.
1061
1062 no_database_generated=Geen_database_gegenereerd
1063
1064 No_duplicates_found=Geen_dubbels_gevonden
1065
1066 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Geen_entries_gevonden._Zorg_er_a.u.b._voor_dat_u_de_juiste_importfilter_gebruikt.
1067
1068 No_entries_imported.=Geen_entries_ge\u00efmporteerd.
1069
1070 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Geen_entries_of_meerdere_entries_geselecteerd.
1071
1072 No_entries_selected=Geen_entries_geselecteerd
1073 No_entries_selected.=Geen_entries_geselecteerd.
1074
1075 No_exceptions_have_ocurred.=Geen_uitzonderingen_zijn_voorgekomen.
1076 No_file_associated=Geen_bestand_geassocieerd
1077
1078 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Geen_GUI._Alleen_proces_commandoregel_opties.
1079
1080 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Er_konden_geen_tijdschrift_namen_afgekort_worden.
1081
1082 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Geen_afkortingen_van_tijdschrift_namen_konden_ongedaan_gemaakt_worden.
1083
1084 No_Medline_entries_found.=Geen_Medline_entries_gevonden.
1085
1086 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Geen_PDF_of_PS_gedefinieerd,_en_geen_BibTeX-sleutel_die_overeenkomt_met_een_bestand_gevonden
1087
1088 No_references_found=Geen_referenties_gevonden
1089
1090 No_saved_session_found.=Geen_opgeslagen_sessie_gevonden.
1091
1092 No_url_defined=Geen_URL_gedefinieerd
1093
1094 not=niet
1095
1096 not_found=niet_gevonden
1097
1098 Not_saved_(empty_session)=Niet_opgeslagen
1099
1100 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Merk_op_dat_de_entry_die_het_probleem_veroorzaakt_geselecteerd_werd.
1101
1102 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Merk_op_dat_u_de_volledig_gekwalificeerde_klassenaam_voor_de_"look_and_feel"_moet_specificeren,
1103
1104 Nothing_to_redo=Niets_om_te_herstellen
1105
1106 Nothing_to_undo=Niets_om_ongedaan_te_maken
1107
1108 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
1109 Number_of_references_to_fetch?=Aantal_referenties_om_op_te_halen?
1110
1111 occurences=voorkomens
1112
1113 OK=OK
1114
1115 Ok=OK
1116
1117 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=E\u00e9n_of_meerdere_sleutels_zullen_overschreven_worden._Verder_gaan?
1118
1119 Open=Openen
1120
1121 Open_BibTeX_database=Open_BibTeX-database
1122
1123 Open_database=Open_database
1124
1125 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Open_editor_wanneer_een_nieuwe_entry_aangemaakt_werd
1126
1127 Open_file=Open_bestand
1128
1129 Open_last_edited_databases_at_startup=Open_laatst_aangepaste_databases_bij_het_opstarten
1130
1131 Open_PDF_or_PS=Open_PDF_of_PS
1132
1133 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=Open_rechtsklik-menu_met_Ctrl_+_linkse_muisknop
1134
1135 Open_URL_or_DOI=Open_URL_of_DOI
1136 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument_Spreadsheet
1137
1138 Opened_database=Geopende_database
1139
1140 Opening=Aan_het_openen
1141
1142 Opening_preferences...=Instellingen_aan_het_openen
1143 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
1144 Operation_canceled.\n=Operatie_geannuleerd.\n
1145
1146 Optional_fields=Optionele_velden
1147
1148 Options=Opties
1149
1150 or=of
1151
1152 out_of=van
1153
1154 Output=Uitvoer
1155
1156 Output_or_export_file=Geef_uitvoer_of_exporteer_bestand
1157
1158 Override=Wijzigen
1159
1160 Override_default_file_directories=Wijzig_standaard_bestandsmappen
1161
1162 Override_default_font_settings=Wijzig_standaard_lettertypeinstellingen
1163
1164 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=wijzig_de_BibTeX-sleutel_door_de_geselecteerde_tekst
1165 Overwrite_existing_field_values=Overschrijf_bestaande_veld_waarden
1166
1167 Overwrite_keys=Overschrijf_sleutels
1168
1169 pairs_processed=paren_verwerkt
1170
1171 Paste=Plakken
1172
1173 paste_entries=plak_entries
1174
1175 paste_entry=plak_entry
1176
1177 Pasted=Geplakt
1178
1179 Path_to_HTML_viewer=Pad_naar_HTML-viewer
1180
1181 Path_to_LyX_pipe=Pad_naar_LyX-pipe
1182
1183 Path_to_PDF_viewer=Pad_naar_PDF-viewer
1184
1185 Path_to_PS_viewer=Pad_naar_PS-viewer
1186
1187 Path_to_WinEdt.exe=Pad_naar_WinEdt.exe
1188
1189 PDF_directory=PDF_map
1190
1191 Personal_journal_list=Persoonlijke_tijdschriften_lijst
1192
1193 Pick_titles=Kies_titels
1194
1195 Plain_text_import=Onopgemaakte_tekst_importeren
1196
1197 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Controleer_uw_netwerkverbinding_naar_deze_machine.
1198
1199 Please_enter_a_name_for_the_group.=Geef_a.u.b._een_naam_voor_de_groep.
1200
1201 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Geef_a.u.b._een_zoekterm._Bijvoorbeeld,_om_alle_velden_te_doorzoeken_naar_<b>Smith</b>,_geef_in:%c<p><tt>smith</tt><p>Om_het_veld_<b>Author</b>_te_doorzoeken_naar_<b>Smith</b>_en_het_veld_<b>Title</b>_naar_<b>electrical</b>,_geef_in:%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
1202
1203 Please_enter_a_semicolon_or_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers).=Geef_a.u.b._een_Medline_IDs_(getallen)_lijst_in,_gescheiden_door_een_puntkomma_of_komma.
1204
1205 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Geef_a.u.b._het_veld_om_te_doorzoeken_(bv._<b>keywords</b>)_en_het_sleutelword_om_naar_te_zoeken_(bv._<b>electrical</b>).
1206
1207 Please_enter_the_string's_label=Geef_a.u.b._het_label_van_de_constante_in
1208
1209 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Kijk_a.u.b._in_JabRef's_help_handleiding_voor_het_gebruik_van_CiteSeer_tools.
1210
1211 Please_select_an_importer=Selecteer_a.u.b._een_importer
1212
1213 Please_select_an_importer.=Selecteer_a.u.b._een_importer.
1214
1215 Please_select_exactly_one_group_to_move.=Selecteer_a.u.b._exact_\u00e9\u00e9n_groep_om_te_verplaatsen.
1216
1217 Please_wait_until_it_has_finished.=Even_geduld_a.u.b._tot_de_operatie_voltooid_is.
1218
1219 Possible_duplicate_entries=Mogelijke_dubbele_entries
1220
1221 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mogelijk_duplicaat_van_bestaande_entry.
1222
1223 Preamble=Inleiding
1224
1225 Preferences=Instellingen
1226
1227 Preferences_recorded.=Instellingen_opgeslagen.
1228
1229 Preview=Voorbeeld
1230
1231 Previous_entry=Vorige_entry
1232
1233 Primary_sort_criterion=Primair_sorteercriterium
1234
1235 Problem_with_parsing_entry=Probleem_met_entry_ontleding
1236
1237 Program_output=Programma_uitvoer
1238
1239 PS_directory=PS_map
1240 Push_entries_to_external_application_(%0)=Stuur_entries_naar_externe_applicatie_(%0)
1241
1242 Push_selection_to_Emacs=Stuur_selectie_naar_Emacs
1243
1244 Push_selection_to_LyX/Kile=Stuur_selectie_naar_LyX/Kile
1245
1246 Push_selection_to_WinEdt=Stuur_selectie_naar_WinEdt
1247
1248 Push_to_LatexEditor=Stuur_selectie_naar_LaTeXEditor
1249
1250 Pushed_citations_to_Emacs=Citaten_naar_Emacs_gestuurd
1251
1252 Pushed_citations_to_WinEdt=Citaten_naar_WinEdt_gestuurd
1253
1254 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=De_citaten_voor_de_volgende_rijen_gestuurd_naar
1255
1256 Quit_JabRef=JabRef_afsluiten
1257
1258 Quit_synchronization=Synchronisatie_afsluiten
1259
1260 Raw_source=Ruwe_bron
1261
1262 Really_delete_the_selected=Bent_u_zeker_over_het_verwijderen_van_deze
1263
1264 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Rangschik_tabbladen_alfabetisch_op_titel
1265
1266 Redo=Herstellen
1267
1268 Reference_database=Referentie_database
1269
1270 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
1271 References_found=Referenties_gevonden
1272
1273 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Verfijn_supergroep\:_Wanneer_geselecteerd,_toon_de_entries_die_in_deze_groep_en_zijn_supergroep_zitten
1274
1275 Refresh_view=Beeld_verversen
1276
1277 Regular_Expression=Regular_Expression
1278
1279 Remember_these_entry_types?=Deze_entry_types_behouden?
1280
1281 Remote_operation=Externe_operatie
1282
1283 Remote_server_port=Externe_server_poort
1284
1285 Remove=Verwijderen
1286
1287 Remove_all?=Alles_verwijderen?
1288
1289 Remove_all_subgroups=Verwijder_alle_subgroepen
1290
1291 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Alle_subgroepen_van_"%0"_verwijderen?
1292
1293 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Verwijder_dubbele_haakjes_rond_BibTeX-velden_bij_het_laden
1294
1295 Remove_duplicates=Verwijder_dubbels
1296
1297 Remove_entry_from_import=Verwijder_entry_uit_importering
1298
1299 Remove_entry_selection_from_this_group=Verwijder_entry_selectie_van_deze_groep
1300
1301 Remove_entry_type=Verwijder_entry_type
1302
1303 remove_from_group=verwijder_uit_groep
1304
1305 Remove_from_group=Verwijder_uit_groep
1306
1307 Remove_group=Verwijder_groep
1308
1309 Remove_group,_keep_subgroups=Verwijder_groep,_behoud_subgroepen
1310
1311 Remove_group_"%0"?=Verwijder_groep_"%0"?
1312
1313 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Verwijder_groep_"%0"_en_zijn_subgroepen?
1314
1315 remove_group_(keep_subgroups)=verwijder_groep_(behoud_subgroepen)
1316
1317 remove_group_and_subgroups=verwijder_groep_en_subgroepen
1318
1319 Remove_group_and_subgroups=Verwijder_groep_en_subgroepen
1320
1321 Remove_old_entry=Verwijder_oude_entry
1322
1323 Remove_selected_strings=Verwijder_geselecteerde_entries
1324
1325 remove_string_=verwijder_constante_
1326
1327 Removed_entry_type.=Entry_type_verwijderd
1328
1329 Removed_group_"%0".=Groep_"%0"_verwijderd.
1330
1331 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Groep_"%0"_en_zijn_subgroepen_verwijderd.
1332
1333 Removed_string=Constante_verwijderd
1334
1335 Renamed_string=Constante_hernoemd
1336
1337 Replace=Vervangen
1338
1339 Replace_(regular_expression)=Vervang_(regular_expression)
1340
1341 Replace_string=Tekst_vervangen
1342
1343 Replace_with=Vervang_door
1344
1345 Replaced=Vervangen
1346
1347 Required_fields=Vereiste_velden
1348
1349 Reset_all=Herstel_alles
1350
1351 resolved=opgelost
1352
1353 Results=Resultaten
1354
1355 Revert_to_original_source=Herstel_naar_originele_bron
1356
1357 Review=Recensie
1358
1359 Review_changes=Bekijk_veranderingen
1360
1361 Right=Rechts
1362
1363 Save=Opslaan
1364
1365 Save_before_closing=Opslaan_voor_afsluiten
1366
1367 Save_database=Database_opslaan
1368
1369 Save_entries_in_their_original_order=Sla_entries_in_hun_originele_volgorde_op
1370
1371 Save_failed=Opslaan_mislukt
1372
1373 Save_failed_during_backup_creation=Opslaan_mislukt_tijdens_creatie_van_backup
1374
1375 Save_failed_while_committing_changes=Opslaan_mislukt_bij_het_vastleggen_van_veranderingen
1376
1377 Save_in_default_table_sort_order=Sla_in_standaard_tabel_sorteervolgorde_op
1378
1379 Save_ordered_by_author/editor/year=Sla_gesorteerd_op_auteur/editor/jaar_op
1380
1381 Saved_database=Database_opgeslagen
1382
1383 Saved_selected_to=Geselecteerde_opgeslagen_naar
1384
1385 Saved_session=Sessie_opgeslagen
1386
1387 Saving=Aan_het_opslaan
1388
1389 Saving_database=Database_aan_het_opslaan
1390
1391 Scan=Doorzoeken
1392
1393 Search=Zoeken
1394
1395 Search_All_Fields=Zoek_in_Alle_Velden
1396
1397 Search_all_fields=Zoek_in_alle_velden
1398
1399 Search_error=Zoek_foutmelding
1400
1401 Search_expression=Zoek_expressie
1402
1403 Search_for=Zoek_naar
1404
1405 Search_general_fields=Zoek_algemene_velden
1406
1407 Search_IEEEXplore=Zoek_IEEEXplore
1408
1409 Search_optional_fields=Zoek_optionele_velden
1410
1411 Search_required_fields=Zoek_vereiste_velden
1412
1413 Search_Specified_Field(s)=Zoek_Gespecifieerde_Veld(en)
1414
1415 Searched_database._Global_number_of_hits=Database_doorzocht._Globaal_aantal_gevonden_resultaten
1416
1417 Searched_database._Number_of_hits=Database_doorzocht._Aantal_gevonden_resultaten
1418
1419 Searching_for_%0_file=Aan_het_zoeken_naar_%0_bestand
1420
1421 Searching_for_duplicates...=Aan_het_zoeken_naar_dubbels
1422
1423 Secondary_sort_criterion=Secundair_sorteercriterium
1424
1425 Select=Selecteer
1426
1427 Select_a_Zip-archive=Selecteer_een_ZIP-archief
1428
1429 Select_action=Selecteer_actie
1430
1431 Select_all=Alles_selecteren
1432
1433 Select_Classpath_of_New_Importer=Selecteer_Classpath_van_Nieuwe_Importer
1434
1435 Select_encoding=Selecteer_encodering
1436
1437 Select_entries_in_group_selection=Selecteer_entries_in_groep_selectie
1438
1439 Select_entry_type=Selecteer_entry_type
1440 Select_external_application=Selecteer_externe_applicatie
1441
1442 Select_file_from_ZIP-archive=Selecteer_bestand_van_ZIP-archief
1443
1444 Select_format=Selecteer_formaat
1445
1446 Select_matches=Selecteer_overeenkomsten
1447
1448 Select_new_ImportFormat_Subclass=Selecteer_nieuw_ImportFormat_Subklasse
1449
1450 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=Selecteer_de_boom_knopen_om_veranderingen_te_tonen_en_te_accepteren_of_afwijzen
1451 Selected_entries=Geselecteerde_entries
1452
1453 Selector_enabled_fields=Selecteer_velden_die_in_werking_zijn
1454
1455 Set/clear_fields=Velden_instellen/wissen
1456 Set_field=Veld_instellen
1457 Set_fields=Velden_instellen
1458
1459 Set_general_fields=Algemene_velden_instellen
1460
1461 Set_table_font=Tabel_lettertype_instellen
1462
1463 Settings=Instellingen
1464
1465 Setup_selectors=Selectors_instellen
1466
1467 Short_form=Korte_vorm
1468
1469 Shortcut=Snelkoppeling
1470
1471 Show/edit_BibTeX_source=Toon/bewerk_BibTeX-broncode
1472
1473 Show_'Firstname_Lastname'=Toon_'Voornaam_Familienaam'
1474
1475 Show_'Lastname,_Firstname'=Toon_'Familienaam,_Voornaam'
1476
1477 Show_BibTeX_source_by_default=Toon_standaard_BibTeX-broncode
1478
1479 Show_BibTeX_source_panel=Toon_BibTeX-bronpaneel
1480
1481 Show_CiteSeer_column=Toon_CiteSeer-kolom
1482
1483 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Toon_bevestigingsdialoog_bij_verwijderen_van_entries
1484
1485 Show_description=Toon_beschrijving
1486
1487 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Toon_dynamische_groepen_<i>cursief</i>
1488
1489 Show_entries_*not*_in_group_selection=Toon_entries_die_zich_*niet*_in_de_groep_selectie_bevinden
1490
1491 Show_icons_for_groups=Toon_iconen_voor_groepen
1492 Show_last_names_only=Toon_enkel_laatste_namen
1493
1494 Show_names_unchanged=Toon_namen_onveranderd
1495
1496 Show_one_less_rows=Toon_\u00e9\u00e9n_rij_minder
1497
1498 Show_one_more_row=Toon_\u00e9\u00e9n_rij_meer
1499
1500 Show_optional_fields=Toon_optionele_velden
1501
1502 Show_PDF/PS_column=Toon_PDF/PS-kolom
1503
1504 Show_required_fields=Toon_vereiste_velden
1505
1506 Show_URL/DOI_column=Toon_URL/DOI-kolom
1507
1508 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Toon_waarschuwingsdialoog_wanneer_een_dubbele_BibTeX-sleutel_ingegeven_wordt
1509
1510 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Toon_waarschuwingsdialoog_wanneer_een_lege_BibTeX-sleutel_ingegeven_wordt
1511
1512 Simple_HTML=Eenvoudige_HTML
1513
1514 Size=Grootte
1515
1516 Skip=Overslaan
1517 Skipped_-_No_PDF_linked=Overgeslagen_-_Geen_PDF_gelinkt
1518 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Overgeslagen_-_PDF_bestaat_niet
1519 Skipped_entry.=Overgeslagen_entry.
1520
1521 Sort_alphabetically=Alphabetisch_sorteren
1522
1523 Sort_Automatically=Automatisch_sorteren
1524
1525 sort_subgroups=subgroepen_sorteren
1526
1527 Sorted_all_subgroups_recursively.=Alle_subgroepen_recursief_gesorteerd.
1528
1529 Sorted_immediate_subgroups.=Onmiddellijke_subgroepen_sorteren.
1530
1531 source_edit=broncode_aanpassen
1532 Special_Name_Formatters=
1533
1534 Special_table_columns=Speciale_tabelkolommen
1535
1536 Start_incremental_search=Start_incrementele_zoekopdracht
1537
1538 Start_search=Start_zoeken
1539
1540 Starting_import=Importeren_aan_het_starten
1541
1542 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Groepeer_entries_statisch_door_manuele_toekenning
1543
1544 Status=Status
1545
1546 Stop=Stop
1547
1548 Store=Opslaan
1549
1550 Store_journal_abbreviations=Tijdschrift_afkortingen_opslaan
1551
1552 Store_string=Constante_opslaan
1553
1554 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Volgende_velden_met_haakjes_rond_hoofdletters_opslaan
1555
1556 Stored_definition_for_type=Definitie_voor_type_opslaan
1557
1558 Stored_entry=Entry_opgeslagen
1559
1560 Strings=Constanten
1561
1562 Strings_for_database=Constanten_voor_database
1563
1564 Subdatabase_from_aux=Subdatabase_van_aux
1565
1566 Suggest=Voorstellen
1567
1568 #### These lines were changed:
1569 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Schakelt_tussen_volledige_en_afgekorte_tijdschriftnaam_als_het_tijdschrift_gekend_is.
1570
1571 Synchronize_%0_links=Synchroniseer_%0_snelkoppelingen
1572
1573 Synchronizing_%0_links...=%0_snelkoppelingen_aan_het_synchroniseren
1574
1575 Table_appearance=Tabel_uiterlijk
1576
1577 Table_background_color=Tabel_achtergrondkleur
1578
1579 Table_grid_color=Tabel_roosterkleur
1580
1581 Table_text_color=Tabel_tekstkleur
1582
1583 Tabname=Tabblad_naam
1584
1585 Tertiary_sort_criterion=Tertiair_sorteercriterium
1586
1587 Test=Test
1588
1589 Text_Input_Area=Tekst_Invoer_Gebied
1590
1591 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=Het_#_teken_is_niet_toegestand_in_BibTeX-velden
1592
1593 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Het_gekozen_datumformaat_voor_nieuwe_entries_is_niet_geldig
1594
1595 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=De_CiteSeer_ophaaloperatie_gaf_nul_resultaten_terug.
1596
1597 the_field_<b>%0</b>=het_veld_<b>%0</b>
1598
1599 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Het_bestand<BR>'%0'<BR>werd_extern_gewijzigd!
1600
1601 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=De_groep_"%0"_bevat_reeds_de_selectie.
1602
1603 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Het_label_van_een_constante_mag_geen_nummer_zijn.
1604
1605 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Het_label_van_een_constante_mag_geen_spaties_bevatten.
1606
1607 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Het_label_van_een_constante_mag_het_'#'_teken_niet_bevatten.
1608
1609 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=De_uitvoeroptie_is_afhankelijk_van_een_geldige_importeeroptie.
1610
1611 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=De_regular_expression_<b>%0</b>_is_ongeldig%c
1612
1613 The_search_is_case_insensitive.=De_zoekopdracht_is_hoofdletterongevoelig.
1614
1615 The_search_is_case_sensitive.=De_zoekopdracht_is_hoofdlettergevoelig.
1616
1617 The_string_has_been_removed_locally=De_constante_werd_lokaal_verwijderd
1618
1619 The_type_name_can_not_contain_spaces.=De_typenaam_mag_geen_spaties_bevatten.
1620
1621 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=Het_URL_veld_blijkt_leeg_te_zijn_voor_het_entry_nummer
1622
1623 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Er_zijn_mogelijke_dubbels_(aangeduid_met_een_'D'_icoon)_die_nog_niet_opgelost_werden._Verdergaan?
1624
1625 There_is_no_entry_type=Er_is_geen_entry_type
1626
1627 this_button_will_update=deze_knop_zal_update_uitvoeren
1628
1629 This_entry_is_incomplete=Deze_entry_is_onvolledig
1630
1631 This_entry_type_cannot_be_removed.=Dit_entry_type_kan_niet_verwijderd_worden.
1632
1633 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Deze_groep_bevat_entries_gebaseerd_op_manuele_toekenning._Entries_kunnen_aan_deze_groep_toegekend_worden_door_ze_te_selecteren_en_hierna_ofwel_"drag_and_drop"_of_het_contextmenu_te_gebruiken._Entries_kunnen_uit_deze_groep_verwijderd_worden_door_ze_te_selecteren_via_het_contextmenu._Elke_entry_toegekend_aan_deze_groep_moet_een_unieke_sleutel_hebben._De_sleutel_mag_op_elke_ogenblik_gewijzigd_worden_op_voorwaarde_dat_deze_uniek_blijft.
1634
1635 This_group_contains_entries_in_which=Deze_groep_bevat_entries_waarin
1636
1637 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Deze_groep_bevat_entries_waarin_elk_veld_de_regular_expression_<b>%0</b>_bevat
1638
1639 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Deze_groep_bevat_entries_waarin_elk_veld_de_term_<b>%0</b>_bevat
1640
1641 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Deze_groep_bevat_entries_waarin_het_<b>%0</b>_veld_het_sleutelwoord_<b>%1</b>_bevat
1642
1643 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Deze_groep_bevat_entries_waarin_het_<b>%0</b>_veld_de_regular_expression_<b>%1</b>_bevat
1644
1645 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dit_is_een_simpele_kopieer_en_plak_dialoog_om_enkele_velden_vanuit_normale_tekst_te_importeren.
1646
1647 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dit_zorgt_ervoor_dat_JabRef_elke_%0_snelkoppeling_op_zoekt_en_controleert_of_het_bestand_bestaat._Indien_dit_niet_het_geval_is,_zullen_u_opties_gegeven_worden<BR>om_het_probleem_op_te_lossen.
1648
1649 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Deze_operatie_vereist_dat_alle_geselecteerde_entries_BibTeX-sleutels_gedefinieerd_hebben.
1650
1651 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Deze_operatie_vereist_dat_een_of_meer_entries_geselecteerd_zijn.
1652
1653 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=Om_in_te_stellen,_ga_naar_<B>Opties_->_Beheer_tijdschrift_afkortingen</B>
1654
1655 Toggle_abbreviation=Toon_afkorting
1656
1657 Try_different_encoding=Probeer_een_andere_encodering
1658
1659 Type=Type
1660
1661 Type_set_to_'other'=Type_ingesteld_als_'other'
1662
1663 unable_to_access_LyX-pipe=kan_geen_toegang_krijgen_tot_LyX-pipe
1664
1665 Unable_to_create_graphical_interface=kan_grafische_interface_niet_aanmaken
1666
1667 Unable_to_parse_clipboard_text_as_Bibtex_entries.=kan_klembord_tekst_niet_ontleden_als_BibTeX-entries
1668
1669 Unable_to_parse_the_following_URL=De_volgende_URL_kan_niet_ontleed_worden
1670 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kan_standaard_icoonthema_niet_lezen.
1671 Unable_to_read_icon_theme_file=Kan_icoonthema_bestand_niet_lezen
1672
1673 unable_to_write_to=kan_niet_schrijven_naar
1674
1675 Undo=Ongedaan_maken
1676
1677 Union=Unie
1678
1679 Unknown_bibtex_entries=Onbekende_BibTeX-entries
1680
1681 unknown_edit=onbekende_aanpassing
1682
1683 unknown_entry_type=onbekend_entry_type
1684
1685 Unknown_export_format=Onbekend_exporteerformaat
1686
1687 Unmark_all=Alle_markeringen_ongedaan_maken
1688
1689 Unmark_entries=Alle_markeringen_van_entries_ongedaan_maken
1690
1691 Unmark_entry=Markering_van_entry_ongedaan_maken
1692
1693 Unmarked_selected=Markering_van_geselecteerde_ongedaan_maken
1694
1695 Unpack_EndNote_filter_set=EndNote_filter_set_uitpakken
1696
1697 Unpacked_file.=Uitgepakt_bestand.
1698
1699 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Niet_ondersteunde_versie_van_klasse_%0:_%1
1700
1701 untitled=naamloos
1702
1703 Up=Omhoog
1704
1705 Update_to_current_column_widths=Update_naar_huidige_kolombreedtes
1706
1707 Updated_group_selection=Groep_selectie_geupdate
1708
1709 Updating_entries...=Entries_aan_het_updaten...
1710
1711 usage=gebruik
1712
1713 Use_antialiasing_font=Gebruik_antialiasing_lettertype
1714 Use_custom_icon_theme=Gebruik_extern_icoonthema
1715
1716 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Gebruik_inspectievenster_ook_wanneer_een_enkele_entry_ge\u00efmporteerd_wordt
1717
1718 Use_native_file_dialog=Gebruik_"native_bestandsdialoog
1719
1720 Use_other_look_and_feel=Gebruik_andere_"look_and_feel"
1721 Use_Regular_Expression_Search=Gebruik_Regular_Expression_Zoekopdracht
1722
1723 Use_regular_expressions=Gebruik_regular_expressions
1724
1725 Use_the_following_delimiter_character(s)=Gebruik_volgende_teken(s)_als_scheidingsteken
1726
1727 Uses_default_application=Gebruikt_standaard_applicatie
1728
1729 Value_cleared_externally=Waarde_extern_gewist
1730
1731 Value_set_externally=Waarde_extern_ingesteld
1732
1733 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=verifieer_dat_LyX_draait_en_dat_de_lyxpipe_geldig_is
1734
1735 View=Beeld
1736
1737 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Waarschuw_bij_onopgeloste_dubbels_bij_het_sluiten_van_het_inspectievenster
1738
1739 Warn_before_overwriting_existing_keys=Waarschuwing_v\u00f3\u00f3r_het_overschrijven_van_bestaande_sleutels
1740
1741 Warning=Waarschuwing
1742
1743 Warning_there_is_a_duplicate_key=Waarschuwing!_Er_is_een_dubbele_sleutel
1744
1745 Warnings=Waarschuwingen
1746
1747 web_link=web-link
1748
1749 What_do_you_want_to_do?=Wat_wilt_u_doen?
1750
1751 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=Wanneer_u_sleutelwoorden_toevoegt/verwijdert,_scheid_ze_dan_door
1752
1753 with=met
1754
1755 Word=Woord
1756 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Schrijf_BibTeX-entry_als_XMP-metadata_naar_PDF.
1757 Write_XMP=Schrijf_XMP
1758
1759 Writing_XMP=XMP_aan_het_schrijven
1760 Writing_XMP_metadata...=XPM_metadata_aan_het_schrijven...
1761 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=XPM_metadata_voor_geselecteerde_entries_aan_het_schrijven...
1762
1763 Wrong_file_format=Verkeerd_bestandsformaat
1764
1765 XMP-annotated_PDF=XMP_geannoteerde_PDF
1766 XMP_Export_Privacy_Settings=
1767
1768 XMP_metadata=XPM_metadata
1769
1770 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=U_heeft_de_taalinstelling_veranderd._U_moet_JabRef_herstarten_om_dit_toe_te_passen.
1771
1772 You_have_cleared_this_field._Original_value=U_heeft_dit_veld_gewist._Originele_waarde
1773
1774 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=U_moet_een_bestandsnaam_kiezen_om_tijdschrift_afkortingen_op_te_slaan
1775
1776 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=U_moet_een_gehele_waarde_in_het_tekstveld_ingeven_voor
1777
1778 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=U_moet_een_naam_invullen_voor_het_entry_type.
1779
1780 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=U_moet_JabRef_herstarten_zodat_de_nieuwe_sneltoetsen_correct_kunnen_werken.
1781
1782 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=U_moet_minstens_\u00e9\u00e9n_rij_selecteren_om_deze_operatie_uit_te_voeren.
1783
1784 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=U_moet_de_BibTeX-sleutel_en_%0_map_instellen
1785
1786 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Uw_nieuwe_sneltoetsen_zijn_opgeslagen.
1787
1788 Save_all_open_databases=
1789
1790 Automatically_remove_exact_duplicates=
1791 Enable_word/name_autocompletion=
1792 Editor_options=
1793 Use_autocompletion_for_the_following_fields=
1794 Saving_all_databases...=
1795 Save_all_finished.=
1796 Saved_%0_databases.=
1797 No_databases_saved.=
1798 Connection_to_IEEEXplore_failed=
1799
1800 Link=
1801 File_type=
1802 Edit_file_link=
1803
1804 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=
1805 Move_external_links_to_'file'_field=
1806 Push_selection_to_Vim=
1807 Pushed_citations_to_Vim=
1808
1809 Waiting_for_ArXiv...=
1810 Processing_=
1811 Error_while_fetching_from_OIA2=
1812
1813 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=
1814
1815 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=
1816 Operation_not_supported=
1817 Drag_and_Drop_Error=
1818 File_download=
1819 Error_while_downloading_file\:=
1820 Only_one_item_is_supported=
1821 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=
1822 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=
1823 Drop_%0=
1824 Link_to_file_%0=
1825 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=
1826 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=
1827 Link_to_PDF_%0=
1828 Writing_XMP_to_'%0'...=
1829 Wrote_XMP_to_'%0'.=
1830 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=
1831 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=
1832 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=
1833 Error_converting_XMP_to_'%0'...=
1834 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=
1835 This_operation_requires_at_least_one_entry.=
1836 Write_XMP-metadata=
1837 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=
1838 No_XMP_metadata_found_in_=
1839 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=
1840 Search_IEEExplore=
1841 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=
1842 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0':=
1843 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=
1844 Abbreviated_%0_journal_names.=
1845 Unabbreviated_%0_journal_names.=
1846
1847 Help_contents=Help_inhoud
1848 Edit_entry=Entry_bewerken
1849 Save_database_as_...=Database_opslaan_als_...
1850 Save_selected_as_...=Sla_geselecteerde_op_als_...
1851 Toggle_search_panel=Toon_zoekpaneel
1852 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Voeg_de_inhoud_van_een_BibTeX_database_in_de_huidige_weergegeven_database_toe
1853 Edit_strings=Constanten_bewerken
1854 Toggle_groups_interface=Toon_groepenvenster
1855 Toggle_entry_preview=Toon_entry_voorbeeld
1856 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Markeer_groepen_die_overeenkomen_met_alle_geselecteerde_entries
1857 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Markeer_groepen_die_overeenkomen_met_elke_geselecteerde_entry
1858 Autogenerate_BibTeX_keys=BibTeX-sleutels_automatisch_genereren
1859 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Zal_XPM_metadata_naar_de_PDFs_gelinkt_vanuit_geselecteerde_entries_schrijven.
1860 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Kort_tijdschriftennamen_met_de_geselecteerde_entries_af_(ISO_afkorting)
1861 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Kort_tijdschriftennamen_met_de_geselecteerde_entries_af_(MEDLINE_afkorting)
1862 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Maak_afkortingen_van_tijdschriftnamen_van_geselecteerde_entries_ongedaan
1863 Do_not_show_splash_window_at_startup=
1864
1865 Resolve_strings_for_all_fields_except=
1866 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=
1867 Leave_files_in_their_current_directory.=
1868 Leave_file_in_its_current_directory.=
1869 Extension=
1870 Application=
1871 Icon=
1872
1873 Path_to_%0_not_defined=
1874
1875 Path_to_Vim=
1876 Vim_Server_Name=
1877 MS_Office_2007=
1878 Manage_external_file_types=
1879 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=
1880 Reset_file_type_definitons=
1881 Edit_file_type=
1882 Could_not_run_the_'vim'_program.=
1883
1884 Show_file_column=
1885 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=
1886
1887 File_'%0'_is_already_open.=
1888
1889 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=
1890
1891 Entry_has_no_citekey=
1892 Rename_to_match_citekey=
1893
1894 Change_file_type=
1895 Define_'%0'=
1896 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=
1897 Unable_to_open_file.=
1898 Undefined_file_type=
1899
1900 Error\:_=
1901
1902 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=
1903 Upgrade_file=
1904 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=
1905 Upgrade_external_links=
1906 Upgraded_links.=
1907 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=
1908 Target_file_cannot_be_a_directory.=
1909
1910
1911 Finished_autosetting_external_links.=
1912 No_files_found.=
1913
1914 External_file_links=
1915 Main_%0_directory=
1916 Synchronize_file_links=
1917 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=
1918 Broken_link=
1919 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=
1920 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=
1921 Set_main_external_file_directory=
1922 Do_not_show_these_options_in_the_future=
1923 File_directory=
1924 Autosetting_links=
1925 Autoset_external_links=
1926 Link_local_file=
1927
1928 Searching_for_files=
1929
1930 Could_not_open_link=
1931 The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=
1932
1933 Native_file_dialog=
1934 Beta_version=
1935 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata:=
1936 MIS_Quarterly=MIS_Quarterly
1937 Use_default_viewer=
1938 Select_icon=
1939
1940 Copy_to_clipboard=
1941 Paste_from_clipboard=
1942 lower=
1943 UPPER=
1944 Upper_Each_First=
1945 Upper_first=
1946 Replace_comma_by_and_where_appropriate=
1947 %0_export_successful=
1948
1949 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=
1950 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=
1951 You_have_changed_the_look_and_feel_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=
1952 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=
1953 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=
1954 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=
1955 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=
1956 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=
1957 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=
1958 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_abstracts_will_only_be_downloaded_for_searches_returning_%1_hits_or_less.=
1959 A_string_with_that_label_already_exists=
1960 Overwrite=
1961
1962 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=
1963 File_directory_is_'%0':=
1964 Copy_files_to_file_directory.=
1965 Move_files_to_file_directory.=
1966 Copy_file_to_file_directory.=
1967 Move_file_to_file_directory=
1968 New_file_link_(INSERT)=
1969 Remove_file_link_(DELETE)=
1970
1971 No_PDF_linked=
1972 PDF_does_not_exist=
1973 Wrote_XMP-metadata=
1974
1975 Error_writing_to_%0_file(s).=
1976 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=
1977
1978 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=
1979 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=
1980
1981 Remove_link=
1982
1983
1984 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=
1985 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=
1986 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=
1987
1988 Sort_order=