[svn-upgrade] new version jabref (2.7~beta1+ds)
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_no.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_uttrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
10 %0_export_successful=%0-eksport_lyktes
11 %0_field_set=%0-felt_satt
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_uttrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finne_filen_'%0'<BR>linket_fra_enheten_'%1'</HTML>
16 <no_field>=<ingen_felter>
17 <select>=<velg>
18 <select_word>=<velg_ord>
19 _on_entry_number_=_ved_enhet_nummer_
20 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
21 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
22
23 A_string_with_that_label_already_exists=Det_finnes_allerede_en_streng_med_det_navnet
24 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(ISO-forkortelse)
25 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(MEDLINE-forkortelse)
26 Abbreviate_names=Forkort_navn
27 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_journalnavn.
28 Abbreviation=Forkortelse
29 About_JabRef=Om_JabRef
30 Abstract=Sammendrag
31 Accept=Aksepter
32 Accept_change=Aksepter_endring
33 Action=Aksjon
34 Add=Legg_til
35 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Legg_til_en_(kompilert)_egendefinert_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_trenger_ikke_\u00E5_v\u00E6re_p\u00E5_JabRefs_classpath.
36
37 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Legg_til_en_kompilert_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_trenger_ikke_\u00E5_v\u00E6re_i_din_classpath.
38 add_entries_to_group=legg_til_enheter_i_gruppe
39 Add_entry_selection_to_this_group=Legg_valgte_enheter_til_denne_gruppen
40 Add_from_folder=Legg_til_fra_mappe
41 Add_from_jar=Legg_til_fra_jar-fil
42 add_group=legg_til_gruppe
43 Add_Group=Legg_til_gruppe
44 Add_new=Legg_til_ny
45 Add_Subgroup=Legg_til_undergruppe
46 Add_to_group=Legg_til_i_gruppe
47 Added_group_"%0".=La_til_gruppe_"%0".
48 Added_new=La_til_ny
49 Added_string=La_til_streng
50 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Dessuten,_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_inneholder_<b>%1</b>_kan_legges_manuelt_til_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem,_og_enten_dra_dem_over_eller_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_legger_til_uttrykket_<b>%1</b>_til_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt._Enheter_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem_og_deretter_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_fjerner_uttrykket_<b>%1</b>_fra_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt.
51 Advanced=Avansert
52 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerte_filtyper_vil_bli_slettet._Fortsette?
53 All_Entries=Alle_enheter
54 All_entries=Alle_enheter
55 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_enhetene_av_denne_typen_vil_bli_klassifisert_som_typel\u00F8se._Fortsette?
56 All_fields=Alle_felter
57 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
58 Allow_editing_in_table_cells=Tillat_redigering_av_celler_i_tabellen
59 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_feil_oppsto_ved_nedlasting_fra_OIA2-kilde_(%0):
60 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_feil_oppsto_ved_lesing_av_'%0'
61 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0'\:=En_SAXException_forekom_ved_lesing_av_'%0':
62 and=og
63 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_innefor_JabRef-jar-filen:
64 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_m\u00E5_v\u00E6re_tilgjengelig_i_CLASSPATH_neste_gang_du_starter_JabRef.
65 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00E6ruttrykket_<b>%0</b>
66 Appearance=Utseende
67 Append=Legg_til
68 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Legg_til_innhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00E5pne_database
69 Append_database=Append_database
70 append_the_selected_text_to_bibtex_key=legg_til_den_valgte_teksten_til_BibTeX-n\u00F8kkelen
71 Application=Applikasjon
72 Apply=Utf\u00F8r
73 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumentene_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Avslutter.
74 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=Legg_valgte_enheter_eksklusivt_til_denne_gruppen
75 Assign_new_file=Tilordne_ny_fil
76 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=Legg_den_opprinnelige_gruppens_enheter_til_denne_gruppen?
77 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=La_til_%0_enheter_til_gruppen_"%1".
78 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=La_til_1_enhet_til_gruppen_"%0".
79 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=I_det_minste_skal_plugin'en_'net.sf.jabref.core'_v\u00E6re_der.
80 Attach_%0_file=Tilordne_%0-fil
81 Attach_URL=Tilordne_URL
82 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Pr\u00F8v_\u00E5_sette_%0-linker_automatisk_for_dine_enheter._Dette_virker_dersom_en_%0-fil_i_%0-katalogen_din_eller_en_underkatalog<BR>har_navn_likt_en_enhets_BibTeX-n\u00F8kkel,_pluss_etternavn.
83 Attempting_SQL_export...=Pr\u00F8ver_SQL-eksport...
84 Auto=Auto
85 Autodetect_format=Autodetekter_format
86 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kkel
87 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kler
88 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
89 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00F8kler
90
91 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00F8kkelen
92 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_bare_filer_med_navn_som_samsvarer_med_BibTeX-n\u00F8kkelen
93 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
94 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
95 Automatically_created_groups=Genererte_grupper_automatisk
96 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingskontroll_n\u00E5_du_bytter_til_en_database_som_ikke_inneholder_grupper
97
98 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_duplikater_automatisk
99 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingskontroll_n\u00E5_du_bytter_til_en_database_som_inneholder_grupper
100 Autoset=Sett_automatisk
101 Autoset_%0_field=Automatisk_setting_av_%0-felt
102 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Tillat_overskriving_av_eksisterende_linker.
103 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Skriv_ikke_over_eksisterende_linker.
104 Autoset_external_links=Sett_linker_automatisk
105 Autosetting_links=Setter_linker_automatisk
106 AUX_file_import=AUX-fil_import
107 Available_export_formats=Tilgjengelige_eksportformater
108 Available_fields=Tilgjengelige_felter
109 Available_import_formats=Tilgjengelige_importformater
110 Background_color_for_optional_fields=Bakgrunnsfarge_for_valgfrie_felter
111 Background_color_for_required_fields=Bakgrunnsfarge_for_n\u00F8dvendige_felter
112 Backup_old_file_when_saving=Lag_sikkerhetskopi_ved_lagring
113 Beta_version=Betaversjon
114 Bibkey_to_filename_conversion=Konvertering_av_BibTeX-n\u00F8kkel_til_filnavn
115 BibTeX_key=BibTeX-n\u00F8kkel
116 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_unik
117 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00F8kkel_er_ikke_satt._Angi_et_navn_for_den_nedlastede_filen
118 BibTeX_source=BibTeX-kilde
119 BibTeXML=BibTeXML
120 Binding=Hurtigtast
121 Broken_link=Ugyldig_link
122 Browse=Bla_gjennom
123 by=med
124 Calling_external_viewer...=Kaller_opp_eksternt_program...
125 Cancel=Avbryt
126 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_legge_til_enheter_til_en_gruppe_uten_\u00E5_generere_n\u00F8kler._Vil_du_generer_n\u00F8kler_n\u00E5?
127 Cannot_connect_to_SQL_server_at_the_specified_host.=Kan_ikke_koble_til_SQL-server_p\u00E5_den_spesifiserte_tjeneren.
128 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_endringen
129 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
130 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
131 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00F8yre.
132 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_opp.
133 case_insensitive=skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver
134 case_sensitive=skiller_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver
135 Case_sensitive=Skill_store_og_sm\u00E5_bokstaver
136 change_assignment_of_entries=endre_tilordning_av_enheter
137 Change_case=Endre_store/sm\u00E5_bokstaver
138 Change_entry_type=Endre_enhetstype
139
140 Change_file_type=Endre_filtype
141 change_key=sett_n\u00F8kkel
142 Change_of_Grouping_Method=Endre_grupperingsm\u00E5te
143 change_preamble=endre_'preamble'
144 change_string_content=endre_strengdefinisjon
145 change_string_name=endre_navn_p\u00E5_streng
146 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=Endre_oppsett_for_tabellkollonner_og_generelle_felter_for_\u00E5_ta_i_bruk_den_nye_funksjonen
147 change_type=endre_type
148 changed_=endret_
149 Changed_font_settings=Endret_skriftoppsett
150 Changed_language_settings=Endret_spr\u00E5koppsett
151 Changed_look_and_feel_settings=Endret_oppsett_av_grensesnitt
152 Changed_preamble=Endret_preamble
153 Changed_type_to=Endret_type_til
154 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00F8lgende_tegn
155 Check_existing_%0_links=Sjekk_eksisterende_%0-linker
156 Check_links=Sjekk_eksterne_linker
157 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=Velg_URL_for_nedlasting._Den_forh\u00E5ndsvalgte_adressen_peker_til_en_liste_gjort_tilgjengelig_av_JabRef-utviklerne.
158 Cite_command=Siteringskommando
159 CiteSeer_Error=CiteSeer-feil
160 CiteSeer_Fetch_Error=Feil_ved_henting_fra_CiteSeer
161 CiteSeer_Import_Error=Feil_ved_import_fra_CiteSeer
162 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_importer_felter
163 CiteSeer_Transfer=CiteSeer-overf\u00F8ring
164 Class_name=Klassenavn
165 Clear=Opphev
166 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
167 Clear_field=Slett_felt
168
169 Clear_fields=Slett_felter
170 Clear_highlight=Fjern_utheving
171 Close=Lukk
172 Close_dialog=Lukk_dialog
173 Close_the_current_database=Lukk_denne_databasen
174 Close_the_help_window=Lukk_hjelpevinduet
175 Close_window=Lukk_vindu
176 Closed_database=Lukket_database
177 Collapse_subtree=Lukk_forgrening
178 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Fargekoder_for_n\u00F8dvendige_og_valgfrie_felter
179 Color_for_marking_incomplete_entries=Farge_for_markering_av_ufullstendige_enheter
180 Column_width=Kolonnebredde
181 Command_line_id=Kommandolinje-id
182 Complete_record=Komplett_form
183 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Fullf\u00F8rte_import_av_felter_fra_CiteSeer
184 Connect=Koble_til
185 Connect_to_SQL_database=Koble_til_SQL-database
186 Connect_to_SQL_Database=Koble_til_SQL-database
187 Connection_to_IEEEXplore_failed=Oppkobling_til_IEEExplore_mislyktes
188 Contained_in=Inneholdt_i
189 Content=Innhold
190 Copied=Kopierte
191 Copied_cell_contents=Kopierte_innhold_av_cellen
192 Copied_key=Kopierte_n\u00F8kkel
193 Copied_keys=Kopierte_n\u00F8kler
194 Copy=Kopier
195 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00F8kkel
196 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filkatalog.
197 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filkatalog.
198
199 Copy_to_clipboard=Kopier_til_utklippstavle
200 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalle_programfilen
201 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_opprette_kontakt_med_en_gnuserv-prosess._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_er_i_gang<BR>og_at_serveren_har_blitt_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
202 Could_not_connect_to_host=Kunne_ikke_koble_til_vert
203 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_koble_opp_mot_vert
204 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_koble_til_Vim-server._Sjekk_at_Vim_kj\u00F8rer<BR>med_riktig_servernavn.
205 Could_not_determine_exception_message.=Kunne_ikke_bestemme_feilmeldingen.
206 Could_not_export_entry_types=Kunne_ikke_eksportere_enhetstyper
207 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
208 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_innstillinger
209 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
210 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fant_ikke_noe_passende_importformat.
211
212 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finne_katalog_for_%0-filer:_%1
213 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finne_bilde
214 Could_not_find_layout_file=Fant_ikke_layoutfil
215 Could_not_import_entry_types=Kunne_ikke_importere_enhetstyper
216 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_innstillinger
217 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instansiere_%0_%1
218
219 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instansiere_%0_%1._Har_du_valgt_riktig_katalog?
220
221 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00E5pne_link
222 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_lese_ut_antall_treff
223 Could_not_print_preview=Kunne_ikke_skrive_ut_forh\u00E5ndsvisningen
224 Could_not_resolve_import_format=Kunne_ikke_bestemme_importformat
225 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kunne_ikke_kalle_'gnuclient'-programmet._Kontroller_at_du_har_installert_gnuserv/gnuclient-programmene.
226 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_kj\u00F8re_'vim'-programmet
227 Could_not_save_file=Kunne_ikke_lagre
228 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_lagre_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_st\u00F8ttet.
229 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Fant_ingen_enhet_for_f\u00F8lgende_URL
230 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kunne_ikke_tolke_'citeseerurl'-feltet_for_f\u00F8lgende_enheter
231 Create_group=Opprett_gruppe
232 Created_groups.=Opprettet_grupper.
233
234 crossreferenced_entries_included=refererte_enheter_inkludert
235 Current_content=N\u00E5v\u00E6rende_innhold
236 Current_value=N\u00E5v\u00E6rende_verdi
237 Custom_entry_types=Egendefinerte_enhetstyper
238 Custom_entry_types_found_in_file=Fant_egendefinerte_enhetstyper_i_filen
239 Custom_icon_theme=Egendefinert_ikonsett
240 Custom_icon_theme_file=Ikonsettfil
241 Custom_importers=Egendefinerte_importformat
242 Customize_entry_types=Tilpass_enhetstyper
243 Customize_key_bindings=Sett_opp_hurtigtaster
244 Cut=Klipp_ut
245 cut_entries=klippet_ut
246 cut_entry=klipp_ut_enhet
247 Cut_pr=Klippet_ut
248 Database_\:=Database_:
249 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
250 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_endret._Vil_du_lagre_f\u00F8r_du_lukker_den?
251 Database_properties=Databaseegenskaper
252 Date_format=Datoformat
253 Default=Tilbakestill
254 Default_encoding=Standard_koding
255 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
256 Default_look_and_feel=Standard_utseende
257 Default_pattern=Default_pattern
258 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriteria
259 Define_'%0'=Definer_'%0'
260 defined.=er_definert.
261 Delete=Slett
262 Delete_custom=Slett_tilpasset
263 Delete_custom_format=Slett_tilpasset_type
264 delete_entries=slett_enheter
265 Delete_entry=Slett_enhet
266 delete_entry=slett_enhet
267 Delete_multiple_entries=Slett_flere_enheter
268 Delete_rows=Slett_rader
269 Delete_strings=Slett_strenger
270 Deleted=Slettet
271 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Avgrens_felter_med_semikolon,_f.eks.
272 Derby=Derby
273 Descending=Synkende
274 Description=Beskrivelse
275 Deselect_all=Velg_ingen
276 Deselect_all_duplicates=Velg_bort_alle_duplikater
277 Details=Details
278 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Sperr_enhetsskjema_n\u00E5r_flere_enheter_er_valgt
279 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontrolldialogen
280 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselen
281 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_enheter_inneholdt_i_minst_en_av_de_valgte_gruppene.
282 Display_all_error_messages=Vis_alle_feilmeldinger
283 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehjelp
284 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerte_enheter_i_et_inspeksjonsvindu_f\u00F8r_de_legges_til.
285 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_enheter_inneholdt_i_alle_valgte_grupper.
286
287 Display_version=Vis_versjonsnummer
288 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
289 Do_not_abbreviate_names=Ikke_forkort_navn
290 Do_not_autoset=Ikke_sett_linker_automatisk
291 Do_not_import_entry=Ikke_importer_enhet
292 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00C5pne_ingen_filer_ved_oppstart
293 Do_not_overwrite_existing_keys=Ikke_skriv_over_eksisterende_n\u00F8kler
294 Do_not_show_splash_window_at_startup=Ikke_vis_JabRef-informasjonsvindu_ved_oppstart
295 Do_not_show_these_options_in_the_future=Ikke_vis_disse_valgene_igjen
296 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Ikke_introduser_linjeskift_i_f\u00F8lgende_felter_ved_lagring
297 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Ikke_skriv_de_f\u00F8lgende_feltene_til_XMP-metadata:
298
299 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Vil_du_at_JabRef_skal_gj\u00F8re_de_f\u00F8lgende_operasjonene?
300 Docbook=Docbook
301 Done=Ferdig
302 Down=Ned
303 Download=Last_ned
304 Download_completed=Nedlasting_fullf\u00F8rt
305 Download_file=Last_ned_fil
306 Downloading...=Laster_ned...
307
308 Drag_and_Drop_Error=Feil_ved_trekk-og-slipp
309 Drop_%0=Slipp_%0
310 duplicate_BibTeX_key=ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel
311 Duplicate_BibTeX_key.=Duplicate_BibTeX_key.
312 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
313 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_ikke_unik_n\u00F8kkel
314 Duplicate_pairs_found=Duplikatpar_funnet
315 duplicate_removal=fjerning_av_duplikater
316 Duplicate_string_name=Ikke_unikt_navn_p\u00E5_streng
317 Duplicates_found=Duplikater_funnet
318 Duplicates_removed=Duplikater_fjernet
319 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
320 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_enheter_dynamisk_ved_hjelp_av_et_standard_s\u00F8keuttrykk
321 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_enheter_dynamisk_ved_\u00E5_s\u00F8ke_etter_n\u00F8kkelord_i_et_felt
322 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_av_linjene_m\u00E5_v\u00E6re_p\u00E5_den_f\u00F8lgende_formen
323 Edit=Rediger
324 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
325 Edit_entry=Rediger_enhet
326 Edit_file_link=Rediger_link
327 Edit_file_type=Rediger_filtype
328 Edit_group=Rediger_gruppe
329 Edit_journal=Rediger_journal
330 Edit_preamble=Rediger_'preamble'
331 Edit_strings=Rediger_strenger
332 Editor_options=Alternativer_for_redigering
333 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00F8kkel
334 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel
335 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
336 empty_database=tom_database
337 Enable_source_editing=Tillat_redigering_av_kildekode
338 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_av_navn/ord
339 Endnote=Endnote
340 Enter_URL=Skriv_inn_URL
341 Enter_URL_to_download=Skriv_inn_URL_som_skal_lastes_ned
342 entries=enheter
343 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Enheter_kan_ikke_manuelt_legges_til_i_eller_fjernes_fra_denne_gruppen.
344 Entries_exported_to_clipboard=Enheter_eksportert_til_utklippstavle
345 entries_have_undefined_BibTeX_key=enheter_har_udefinert_BibTeX-n\u00F8kkel
346 entries_into_new_database=enheter_i_ny_database
347 entry=enhet
348 Entry_editor=Enhetsskjema
349
350 Entry_in_current_database=Enhet_i_eksisterende_database
351 Entry_in_import=Enhet_i_import
352 Entry_preview=Forh\u00E5ndsvisning
353 Entry_table=Hovedtabell
354 Entry_table_columns=Tabellkolonner
355 Entry_type=Enhetstype
356 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00E5_typer_kan_ikke_inneholde_opperom_eller_noen_av_de_f\u00F8lgende_tegnene
357 Entry_types=Enhetstyper
358 Error=Feil
359 Error\:_=Feil:_
360 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX_til_XMP:_%0
361
362 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX_til_XMP:_%0
363 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Feil_ved_tilpassing_av_XMP_for_'%0'...
364 Error_exporting_to_clipboard=Feil_ved_eksport_til_utklippstavle
365 ##Error:_check_your_External_viewer_settings_in_Preferences=Feil:_unders\u00F8k_innstillingene_for_Eksterne_programmer_i_Innstillinger
366 Error_in_field=Feil_i_felt
367 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=Feil_ved_oppstart_av_plugin-system._Starter_uten,_men_noe_funksjonalitet_kan_mangle.
368 Error_occured_when_parsing_entry=En_feil_oppsto_ved_lesing_av_enhet
369 Error_opening_file=Feil_ved_\u00E5pning_av_fil
370 Error_setting_field=Problem_med_\u00E5_sette_felt
371 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Feil_ved_konvertering_av_BibTeX-enheten_til_XMP_%0
372 Error_while_downloading_file\:=Feil_ved_nedlasting_av_fil:
373 Error_while_fetching_from_OIA2=Feil_ved_nedlasting_fra_OIA2
374 Error_while_writing=En_feil_oppsto_ved_skriving
375
376 Error_writing_to_%0_file(s).=Feil_ved_skriving_til_%0_fil(er).
377 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Feil_ved_skriving_av_XMP_til_filen_'%0'
378
379 Establishing_SQL_connection...=Etablerer_SQL-forbindelse...
380 Exceptions=Feilinformasjon
381 Existing_file=Eksisterende_fil
382 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstatt_filen?
383 exists._Overwrite?=eksisterer._Skriv_over?
384 Expand_subtree=\u00C5pne_forgrening
385 Export=Eksporter
386 Export_entry_types=Eksporter_enhetstyper
387 Export_name=Navn_p\u00E5_filter
388 Export_preferences=Eksporter_innstillinger
389 Export_preferences_to_file=Eksporter_innstillinger_til_fil
390 Export_properties=Egenskaper_for_eksportfilter
391 Export_to_clipboard=Eksporter_til_utklippstavle
392 Export_to_SQL_database=Eksporterer_til_SQL-database
393 Exporting=Eksporterer
394 Extension=Etternavn
395 External_changes=Eksterne_endringer
396
397 External_file_links=Eksterne_linker
398 External_files=Eksterne_filer
399 External_programs=Eksterne_programmer
400 External_viewer_called=Eksternt_program_kalt_opp
401 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_lese_gruppedata_(ikke_st\u00F8ttet_versjon:_%0)
402 Fetch=Hent
403 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikasjoner_som_refererer_enheter_i_din_database
404 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
405 Fetched_all_citations_from_target_database.=Hentet_alle_refererende_publikasjoner_fra_CiteSeer.
406 Fetching_Citations=Henter_referanser
407 Fetching_Identifiers=Henter_identifikatorer
408 Field=Felt
409 field=felt
410 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
411 Field_content=Innhold_i_felt
412 Field_name=Feltnavn
413 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_inneholde_opperom_eller_de_f\u00F8lgende_tegnene
414 Field_sizes=Feltst\u00F8rrelser
415
416 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
417 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
418 Fields=Felter
419 File=Fil
420 file=fil
421
422 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00E5pen.
423 File_'%0'_not_found=Fant_ikke_filen_'%0'
424 File_changed=Endret_fil
425 File_directory=Filkatalog
426 File_directory_is_'%0'\:=Filkatalogen_er_'%0':
427
428 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filkatalogen_er_ikke_satt_eller_eksisterer_ikke!
429
430 File_download=Filnedlasting
431 File_exists=Filen_eksisterer
432 File_extension=Etternavn_p\u00E5_filer
433
434 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_har_blitt_endret_eksternt._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
435 File_not_found=Fant_ikke_filen
436 File_type=Filtype
437 File_updated_externally=Filen_har_blitt_endret_eksternt
438 filename=filnavn
439 Files_opened=Filer_\u00E5pnet
440
441 Filter=Filter
442
443 Finished_autosetting_external_links.=Fullf\u00F8rte_automatisk_setting_av_eksterne_linker.
444 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fullf\u00F8rte_synkronisering_av_%0-linker._Enheter_endret%c_%1.
445 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fullf\u00F8rte_skriving_av_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
446 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=Fullf\u00F8rte_skriving_av_XMP-data_for_%0_fil(er)_(hoppet_over_%1,_%2_mislyktes).
447 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=Velg_f\u00F8rst_hvilke_enheter_du_vil_generere_n\u00F8kler_for.
448 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpass_tabellbredden_horisontalt
449 Float=Flyt
450 Float_marked_entries=Sorter_merkede_enheter_\u00F8verst
451 Font_Family=Familie
452 Font_Preview=Forh\u00E5ndsvisning
453 Font_Size=St\u00F8rrelse
454 Font_Style=Stil
455 FontSelector=Fontvelger
456 for=for
457 Format_of_author_and_editor_names=Formatering_av_forfatter-_og_redakt\u00F8rnavn
458 Format_String=Formatstreng
459 Format_used=Format_brukt
460 Formatter_Name=Navn_p\u00E5_formaterer
461 Formatter_not_found=Ukjent_formaterer
462 found=funnet
463 Found_%0_plugin(s)=Fant_%0_plugin(s)
464 found_in_aux_file=funnet_i_aux-fil
465 Full_name=Fullt_navn
466 General=Generelt
467 General_fields=Generelle_felter
468 Generate=Generer
469 Generate_BibTeX_key=Generere_BibTeX-n\u00F8kkel
470 Generate_keys=Generer_n\u00F8kler
471 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Generer_n\u00F8kler_f\u00F8r_lagring_(for_enheter_uten_n\u00F8kkel))
472
473 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_n\u00F8kler_automatisk_for_importerte_enheter
474 Generate_now=Generer_n\u00E5
475 Generated_BibTeX_key_for=Genererte_BibTeX-n\u00F8kkel_for
476 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00F8kkel_for
477 Grab=Fang_hurtigtast
478 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_enheter_utenfor_valgte_grupper
479 Gray_out_non-hits=Vis_ikke-treff_i-gr\u00E5tt
480 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-treff
481 Group_properties=Gruppeegenskaper
482
483 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_feile_for_denne_enheten
484 Groups=Gruppering
485 Harvard_RTF=Harvard_RTF
486 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Har_du_valgt_riktig_pakkenavn?
487 Help=Hjelp
488
489 Help_contents=Oversikt_over_hjelpefiler
490 Help_on_groups=Hjelp_om_grupper
491 Help_on_key_patterns=Hjelp_om_n\u00F8kkelgenerering
492 Help_on_Preview_Settings=Hjelp_for_innstillinger_for_forh\u00E5ndsvisning
493 Help_on_Regular_Expression_Search=Hjelp_for_s\u00F8k_med_regul\u00E6ruttrykk
494 Hide_non-hits=Skjul_ikke-treff
495 Hide_non-matching_entries=Gjem_ikke-treff
496
497 Hierarchical_context=Gruppehierarki
498 Highlight=Uthev
499 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Uthev_grupper_som_inneholder_alle_valgte_enheter
500 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Uthev_grupper_som_inneholder_minst_en_av_de_valgte_enhetene
501 Highlight_overlapping_groups=Uthev_overlappende_grupper
502 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_bare_\u00E5_s\u00F8ke_i_spesifikke_felt,_skriv_f._eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
503 HTML=HTML
504
505 HTML_table=HTML-tabell
506 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
507 Icon=Ikon
508 Ignore=Ignorer
509 Illegal_type_name=Ugyldig_typenavn
510 Immediate_subgroups=N\u00E6rmeste_undergrupper
511 Import=Importer
512 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_enheten
513 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_enheten
514 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importer_data_fra_CiteSeer-database
515 Import_entries=Importer_enheter
516 Import_entry_types=Importer_enhetstyper
517 Import_failed=Import_mislyktes
518 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importer_felter_fra_CiteSeer-database
519 Import_file=Importer_fil
520 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinisjoner
521 Import_name=Navn_p\u00E5_import
522 Import_preferences=Importer_innstillinger
523 Import_preferences_from_file=Importer_innstillinger_fra_fil
524 Import_strings=Importer_strenger
525 Import_to_open_tab=Importer_til_\u00E5pen_tab
526 Import_word_selector_definitions=Importer_definisjoner_for_hurtigvelgere
527 Imported_database=Importerte_database
528 Imported_entries=Importerte_enheter
529 Imported_entry_types=Importerte_enhetstyper
530 Imported_from_database=Importerte_fra_databasen
531 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
532 Importing=Importerer
533 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukjent_format
534 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_brukes_#-tegn_parvis_for_\u00E5_indikere_strenger.
535 Include_abstracts=Inkluder_sammendrag
536 Include_entries=Inkluder_enheter
537 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_enheter_inneholdt_i_denne_gruppen_eller_en_undergruppe
538 Incremental=Inkrementell
539 Incremental_search=Inkrementelt_s\u00F8k
540 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.
541 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uavhengig_gruppe:_Vis_bare_denne_gruppens_enheter
542 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetreet_ekspandert_i_utgangspunktet
543 Input=Inndata
544 Input_error=Inputfeil
545 Insert=Legg_til
546 Insert_rows=Legg_til_rader
547 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
548 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_enheter_til_WinEdt
549 insert_string_=sett_inn_streng_
550 Insert_URL=Sett_inn_URL
551 integrity=integritet
552 Integrity_check=Integritetssjekk
553 Intersection=Snitt
554 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00F8kkel
555 Invalid_date_format=Ugyldig_datoformat
556 Invalid_URL=Ugyldig_URL
557 Inverted=Invertert
558 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
559 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
560 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
561 jabref=jabref
562 JabRef_help=JabRef-hjelp
563 JabRef_preferences=JabRef-oppsett
564 Journal_abbreviations=Journalforkortelser
565 Journal_list_preview=Forh\u00E5ndsvisning_av_journalliste
566 Journal_name=Journalnavn
567 Keep=Behold
568 Keep_both=Behold_begge
569 Keep_lower=Behold_nederste
570 Keep_upper=Behold_\u00F8verste
571 Key_bindings=Hurtigtaster
572 Key_bindings_changed=Hurtigtaster_endret
573 Key_generator_settings=Innstillinger_for_n\u00F8kkelgenerering
574 Key_pattern=M\u00F8nster
575 keys_in_database=n\u00F8kler_i_databasen
576 Keyword=N\u00F8kkelord
577 Label=Navn
578 Language=Spr\u00E5k
579 Last_modified=Sist_endret
580 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
581 Leave_file_in_its_current_directory.=La_filen_ligge_i_katalogen_den_ligger_i_n\u00E5.
582
583 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filene_ligge_i_katalogen_de_ligger_i_n\u00E5.
584 Left=Venstre
585 License=Lisens
586 Limit_to_fields=Begrens_til_f\u00F8lgende_felter
587 Limit_to_selected_entries=Begrens_til_valgte_enheter
588
589 Link=Link
590 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
591
592 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
593 Listen_for_remote_operation_on_port=Lytt_etter_fjernoperasjoner_p\u00C3\u00A5_port
594 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=Hent_og_lagre_innstillinger_fra/til_jabef.xml_ved_oppstart_(minnepinne-modus)
595 Load_session=Gjenopprett_tilstand
596 Loading_session...=Gjenoppretter_tilstand...
597 localhost=localhost
598 Look_and_feel=Utseende
599 Looking_for_pdf...=Ser_etter_pdf...
600 lower=sm\u00E5_bokstaver
601 Main_file_directory=Hovedkatalog_for_filer
602
603 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
604 Main_PDF_directory=Hovedkatalog_for_PDF-filer
605 Main_PS_directory=Hovedkatalog_for_PS-filer
606 Manage=Sett_opp
607 Manage_custom_exports=Sett_opp_eksterne_eksportfiltre
608 Manage_custom_imports=Sett_opp_eksterne_importfiltre
609 Manage_external_file_types=Sett_opp_eksterne_filtyper
610 Manage_journal_abbreviations=Sett_opp_journalforkortelser
611 Mark_entries=Merk_enheter
612 Mark_entry=Merk_enhet
613 Mark_new_entries_with_addition_date=Merk_nye_enheter_med_dato
614 Mark_new_entries_with_owner_name=Merk_nye_enheter_med_navn_p\u00E5_eier
615 Marked_selected=Merket_valgte_enheter
616 Memory_Stick_Mode=Minnepinne-modus
617 Menu_and_label_font_size=St\u00F8rrelse_av_menyfonter
618 Merged_external_changes=Inkorporerte_eksterne_endringer
619 Messages=Meldinger
620 Messages_and_Hints=Beskjeder_og_hint
621 Modification_of_field=Endring_av_felt
622 Modified_group_"%0".=Endret_gruppen_"%0".
623 Modified_groups=Endrede_grupper
624 Modified_string=Endret_streng
625 Modify=Endre
626 modify_group=endre_gruppe
627 MODS=MODS
628 Move=Flytt
629 Move_down=Flytt_ned
630 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flytt_enheter_i_valgte_grupper_\u00F8verst
631 Move_external_links_to_'file'_field=Flytt_eksterne_linker_til_'file'-feltet
632 Move_files_to_file_directory.=Flytt_filer_til_filkatalog.
633 move_group=flytt_gruppe
634 Move_string_down=Flytt_streng_ned
635 Move_string_up=Flytt_streng_opp
636 Move_up=Flytt_opp
637 Moved_group_"%0".=Flyttet_gruppen_"%0".
638 MS_Office_2007=MS_Office_2007
639 MySQL=MySQL
640 MySQL_database=MySQL-database
641 Name=Navn
642 Name_formatter=Navneformaterer
643 Natbib_style=Natbib-stil
644
645 nested_aux_files=n\u00F8stede_aux-filer
646 New=Ny
647 new=ny
648 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
649 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-enhet
650 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
651 New_content=Nytt_innhold
652 New_database_created.=Opprettet_ny_database.
653 New_field_value=Ny_verdi
654 New_file=Ny_fil
655 New_file_link_(INSERT)=Ny_link_(INSERT)
656 New_group=Ny_gruppe
657 New_string=Ny_streng
658 Next_entry=Neste_enhet
659 No_%0_found=Fant_ingen_%0
660 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_endringer_funnet.
661 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_spesifisert
662 no_database_generated=ingen_database_generert
663 No_duplicates_found=Ingen_duplikater_funnet
664 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_enheter_funnet._Kontroller_at_du_bruker_riktig_importfilter.
665 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fant_ingen_enheter_for_s\u00F8keteksten_'%0'
666 No_entries_imported.=Ingen_enheter_importert.
667 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_enheter_valgt.
668 No_entries_selected=Ingen_enheter_valgt
669 No_entries_selected.=Ingen_enheter_valgt.
670 No_exceptions_have_ocurred.=Ingen_feiltilstander_har_inntruffet.
671 No_files_found.=Ingen_filer_funnet.
672 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Bare_behandle_kommandolinjevalg.
673 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_forkortes.
674 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_ekspanderes.
675
676 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
677 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_definert_og_fant_ingen_filer_med_navn_tilsvarende_BibTeX-n\u00F8kkelen
678 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=Ingen_plugins_ble_funnet_i_de_f\u00F8lgende_katalogene:
679 No_references_found=Ingen_referanser_funnet
680 No_saved_session_found.=Fant_ingen_lagret_tilstand.
681 No_url_defined=Ingen_url_er_definert
682 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_funnet_i_
683 not=ikke
684 not_found=ikke_funnet
685 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_lagret_(ingen_filer_\u00E5pne)
686 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_merke_til_at_enheten_som_skaper_problemet_har_blitt_valgt.
687 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Merk_at_du_m\u00E5_spesifisere_det_fullstendige_klassenavnet_for_utseendet,
688 Nothing_to_redo=Ingenting_\u00E5_gjenta
689 Nothing_to_undo=Ingenting_\u00E5_angre
690 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
691 Number_of_references_to_fetch?=Antall_referanser_som_skal_hentes?
692 occurences=treff
693 OK=OK
694 Ok=OK
695 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=En_eller_flere_linker_er_av_typen_'%0'_som_er_udefinert._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
696 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00F8kler_vil_bli_skrevet_over._Fortsett?
697 Only_one_item_is_supported=Bare_ett_element_av_gangen_er_st\u00F8ttet
698 Open=\u00C5pne
699 Open_BibTeX_database=\u00C5pne_BibTeX-database
700 Open_database=\u00C5pne_database
701 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00E5r_en_ny_enhet_opprettes
702 Open_file=\u00C5pne_fil
703 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00C5pne_sist_viste_databaser_ved_oppstart
704 Open_PDF_or_PS=\u00C5pne_PDF_eller_PS
705 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00C5pne_h\u00F8yreklikkmeny_med_Ctrl+venstre_knapp
706 Open_URL_or_DOI=\u00C5pne_URL_eller_DOI
707 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument_Spreadsheet
708 Opened_database=\u00C5pnet_database
709 Opening=\u00C5pner
710 Opening_preferences...=\u00C5pner_innstillinger...
711
712 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
713 OpenOffice_CSV=OpenOffice_CSV
714 Operation_canceled.\n=Operasjonen_avbrutt.\n
715 Operation_not_supported=Operasjonen_er_ikke_st\u00F8ttet
716 Optional_fields=Valgfrie_felter
717 Options=Valg
718 or=eller
719 out_of=ut_av
720 Output=Output
721 Output_or_export_file=Lagre_eller_eksporter_fil
722 Override=Skriv_over
723 Override_default_file_directories=Overstyr_hovekataloger_for_filer
724
725 Override_default_font_settings=Overstyr_standardfonter
726 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=overskriv_BibTeX-n\u00F8kkelen_med_den_valgte_teksten
727 Overwrite=Skriv_over
728 Overwrite_existing_field_values=Skriv_over_eksisterende_verdier
729 Overwrite_keys=Skriv_over_n\u00F8kler
730 pairs_processed=par_revidert
731 Password_\:=Passord:
732 Paste=Lim_inn
733 paste_entries=lim_inn
734 paste_entry=lim_inn
735 Paste_from_clipboard=Lim_inn_fra_utklippstavle
736 Pasted=Limte_inn
737
738 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_definert
739 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
740 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
741
742 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
743 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
744 PDF_directory=PDF-katalog
745 PDF_does_not_exist=PDF-filen_finnes_ikke
746 Personal_journal_list=Personlig_journalliste
747 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
748 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Vennligst_sjekk_maskinens_nettverksforbindelse.
749 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_inn_et_navn_for_gruppen.
750 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_inn_et_s\u00F8kebegrep._For_eksempel,_for_\u00E5_s\u00F8ke_i_alle_felter_etter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_\u00E5_s\u00F8ke_i_<b>Author</b>-feltet_etter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_etter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
751 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Vennligst_skriv_inn_feltet_som_skal_s\u00F8kes_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00F8kkelordet_\u00E5_s\u00F8ke_etter_(f._eks._<b>electrical</b>).
752 Please_enter_the_string's_label=Skriv_inn_et_navn_for_strengen
753 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=Se_i_JabRef-manualen_for_informasjon_om_bruk_av_CiteSeer-verkt\u00F8yene
754 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Vennligst_se_JabRef-dokumentasjonen_for_informasjon_om_bruk_av_CiteSeer-verkt\u00F8yene.
755 Please_select_an_importer=Vennligst_velg_et_importformat
756 Please_select_an_importer.=Velg_et_importfilter.
757 Please_select_exactly_one_group_to_move.=Velg_eksakt_en_gruppe_for_flytting.
758 Please_specify_the_=Vennligst_spesifiser_
759 Please_wait_until_it_has_finished.=Vennligst_vent_til_den_er_fullf\u00F8rt.
760 Possible_duplicate_entries=Mulige_duplikater
761 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_duplikat_av_eksisterende_enhet._Klikk_for_\u00E5_h\u00E5ndtere.
762 Preamble=Preamble
763 Preferences=Oppsett
764 Preferences_recorded.=Lagret_oppsett.
765 Preview=Forh\u00E5ndsvisning
766 Previous_entry=Forrige_enhet
767 Primary_sort_criterion=Prim\u00E6rt_sorteringskriterium
768 Print_Preview=Skriv_ut_forh\u00E5ndsvisning
769 Printing_Entry_Preview=Skriver_ut_forh\u00E5ndsvisning_av_enhet
770 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_\u00E5_lese_enhet
771 Processing_=Arbeider_
772 Program_output=Output_fra_program
773 PS_directory=PS-katalog
774 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_enheter_til_eksternt_program_(%0)
775 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_enheter_til_Emacs
776 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
777 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_enheter_til_Vim
778 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_til_WinEdt
779 Push_to_LatexEditor=Send_til_LatexEditor
780 Pushed_citations_to_%0=Sendte_enheter_til_%0
781 Pushed_citations_to_Emacs=Sendte_enheter_til_Emacs
782 Pushed_citations_to_Vim=Sendte_enheter_til_Vim
783 Pushed_citations_to_WinEdt=Sendte_referanser_til_WinEdt
784 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Sendte_referanser_til_de_f\u00F8lgende_radene_til
785 Quit_JabRef=Avslutt_JabRef
786 Quit_synchronization=Avslutt_synkronisering
787 Raw_source=Kilde
788 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
789 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Rearranger_databasene_alfabetisk_etter_navn
790 Redo=Gjenta
791 Reference_database=Referansedatabase
792 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
793 References_found=Referanser_funnet
794 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_enheter_inneholdt_b\u00E5de_i_denne_gruppen_og_gruppen_over
795 Refresh_view=Oppdater
796 Regular_Expression=Regul\u00E6ruttrykk
797 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_enhetstypene?
798 Remote_operation=Fjernstyring
799 Remote_server_port=Port_for_fjernstyring
800 Remove=Fjern
801 Remove_all?=Fjern_alle?
802 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
803 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Remove_all_subgroups_of_"%0"?
804 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_doble_kr\u00F8llparenteser_rundt_BibTeX-felter_ved_innlasting.
805 Remove_duplicates=Fjern_duplikater
806 Remove_entry_from_import=Fjern_enhet_fra_import
807 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_enheter_fra_denne_gruppen
808 Remove_entry_type=Slett_enhetstype
809 Remove_file_link_(DELETE)=Slett_link_(DELETE)
810 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
811 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
812 Remove_group=Fjern_gruppe
813 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
814 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
815 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
816 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
817 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
818 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
819 Remove_link=Slett_link
820 Remove_old_entry=Fjern_gammel_enhet
821 Remove_selected_strings=Slett_valgte_strenger
822 remove_string_=slett_streng_
823 Removed_entry_type.=Slettet_enhetstype.
824 Removed_group_"%0".=Fjernet_gruppen_"%0"
825 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernet_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
826 Removed_string=Fjernet_streng
827
828 Renamed_string=Endret_navn_p\u00E5_streng
829 Replace=Erstatt
830 Replace_(regular_expression)=Erstatt_(regul\u00E6ruttrykk)
831 Replace_comma_by_and_where_appropriate=Bytt_ut_komma_med_'and'_der_det_passer
832 Replace_string=Erstatt_streng
833 Replace_with=Erstatt_med
834 Replaced=Erstattet
835 Required_fields=N\u00F8dvendige_felter
836 Reset_all=Tilbakestill_alle
837 Reset_file_type_definitons=Gjenopprett_opprinnelige_filtyper
838 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00E5_opp_strenger_for_alle_felter_unntatt
839 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00E5_opp_strenger_kun_for_standard_BibTeX-felter
840 resolved=tatt_h\u00E5nd_om
841 Results=Resultater
842 Revert_to_original_source=Resett_til_opprinnelig_kildekode
843 Review=Kommentarer
844 Review_changes=Se_over_endringer
845 Right=H\u00F8yre
846 root=root
847 Save=Lagre
848 Save_all_finished.=Fullf\u00F8rte_lagring_av_alle_databaser
849
850 Save_all_open_databases=Lagre_alle_\u00E5pne_databaser
851 Save_before_closing=Lagre_f\u00F8r_databasen_lukkes
852 Save_database=Lagre_database
853 Save_database_as_...=Lagre_database_som_...
854 Save_entries_in_their_original_order=Lagre_enheter_i_opprinnelig_rekkef\u00F8lge
855 Save_failed=Lagring_mislyktes
856 Save_failed_during_backup_creation=Lagring_mislyktes_ved_opprettelse_av_sikkerhetskopi
857 Save_failed_while_committing_changes=Lagring_mislyktes_ved_sluttf\u00F8ring_av_endringer
858 Save_ordered_by_author/editor/year=Lagre_sortert_etter_author/editor/year
859 Save_selected_as_...=Lagre_valgte_som_...
860 Saved_database=Lagret_database
861 Saved_selected_to=Lagret_valgte_i
862 Saved_session=Lagret_tilstand
863 Saving=Lagrer
864 Saving_all_databases...=Lagrer_alle_databaser...
865 Saving_database=Lagrer_database
866 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
867 Scan=S\u00F8k
868 Search=S\u00F8k
869 Search_All_Fields=S\u00F8k_i_alle_felter
870 Search_all_fields=S\u00F8k_i_alle_felter
871 Search_error=Feil_ved_s\u00F8k
872 Search_expression=S\u00F8keuttrykk
873 Search_for=S\u00F8k_etter
874 Search_general_fields=S\u00F8k_i_generelle_felter
875 Search_IEEEXplore=S\u00F8l_IEEExplore
876
877 Search_IEEExplore=S\u00F8k_IEEExplore
878 Search_optional_fields=S\u00F8k_i_valgfrie_felter
879 Search_required_fields=S\u00F8k_i_n\u00F8dvendige_felter
880 Search_Specified_Field(s)=S\u00F8k_spesifiserte_felt(er)
881 Searched_database._Global_number_of_hits=S\u00F8kte_gjennom_basen._Globalt_antall_treff
882 Searched_database._Number_of_hits=S\u00F8kte_gjennom_basen._Antall_treff
883 Searching_for_%0_file=S\u00F8ker_etter_%0-fil
884 Searching_for_duplicates...=S\u00F8ker_etter_duplikater...
885
886 Searching_for_files=S\u00F8ker_etter_filer
887 Secondary_sort_criterion=Andre_sorteringskriterium
888 Select=Velg
889 Select_a_Zip-archive=Velg_ZIP-fil
890 Select_action=Select_action
891 Select_all=Velg_alle
892 Select_Classpath_of_New_Importer=Velg_classpath_for_nytt_importformat
893 Select_encoding=Velg_koding
894 Select_entries_in_group_selection=Velg_enheter_i_valgte_grupper
895 Select_entry_type=Velg_enhetstype
896 Select_external_application=Velg_ekstern_applikasjon
897 Select_file_from_ZIP-archive=Velg_fil_fra_ZIP-fil
898 Select_format=Velg_format
899 Select_icon=Velg_ikon
900 Select_matches=Velg_treff
901 Select_new_ImportFormat_Subclass=Velg_klasse_for_nytt_importformat
902 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=Velg_trenodene_for_\u00E5_inspisere_og_akseptere_eller_avsl\u00E5_endringer
903 Selected_entries=Valgte_enheter
904 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
905 Server_Hostname_\:=Tjenernavn:
906 Server_Type_\:=Tjenertype:
907
908 Set_field=Sett_felt
909 Set_fields=Sett_felter
910 Set_general_fields=Tilpass_generelle_felter
911 Set_main_external_file_directory=Sett_hovedkatalog_for_eksterne_linker
912 Set_table_font=Velg_tabellfont
913 Settings=Innstillinger
914 Setup_selectors=Sett_opp_ordlister
915 Short_form=Kort_form
916 Shortcut=Snarvei
917 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
918 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Etternavn'
919 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Etternavn,_Fornavn'
920 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
921 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
922 Show_CiteSeer_column=Vis_CiteSeer-kolonne
923 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_\u00E5_bekrefte_sletting_av_enheter
924 Show_description=Vis_beskrivelse
925 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
926 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_enheter_*utenfor*_valgte_grupper
927
928 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
929 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
930 Show_last_names_only=Vis_bare_etternavn
931 Show_names_unchanged=Vis_navn_uforandret
932 Show_one_less_rows=Vis_en_rad_mindre
933 Show_one_more_row=Vis_en_rad_mer
934 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
935 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
936 Show_required_fields=Vis_n\u00F8dvendige_felter
937 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
938 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00E5r_en_ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
939 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00E5r_en_tom_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
940 Simple_HTML=Enkel_HTML
941 Size=St\u00F8rrelse
942 Skip=Hopp_over
943 Skipped_-_No_PDF_linked=Hoppet_over_-_ingen_PDF-fil_linket
944 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Hoppet_over_-_PDF-filen_finnes_ikke
945
946 Skipped_entry.=Hoppet_over_enhet.
947 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
948 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
949
950 Sort_order=Sortering
951 sort_subgroups=sorter_undergrupper
952 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterte_alle_undergrupper_rekursivt.
953 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterte_n\u00E6rmeste_undergrupper.
954 source_edit=redigering_av_kilde
955 Special_Name_Formatters=Spesielle_navneformaterere
956 Special_table_columns=Spesielle_kolonner
957 SQL_connection_established.=Etablerte_SQL-forbindelse
958 Start_incremental_search=Start_inkrementelt_s\u00F8k
959 Start_search=Start_s\u00F8k
960 Starting_import=Starter_import
961 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_enheter_statisk_ved_manuell_tildeling
962 Status=Status
963 Stop=Stopp
964 Store=Lagre
965 Store_journal_abbreviations=Lagre_journalforkortelser
966 Store_string=Lagre_streng
967 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Lagre_de_f\u00F8lgende_feltene_med_kr\u00F8llparenteser_rundt_store_bokstaver
968 Stored_definition_for_type=Lagret_typedefinisjon
969 Stored_entry=Lagret_enhet
970 Strings=Strenger
971 Strings_for_database=Strenger_for_database
972 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
973 Suggest=Foresl\u00E5
974 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Bytter_mellom_fullt_og_forkortet_journalnavn_dersom_navnet_er_kjent.
975 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-linker
976 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_linker
977 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-linker...
978 Table_appearance=Tabelloppsett
979 Table_background_color=Bakgrunnsfarge_for_tabell
980 Table_grid_color=Farge_p\u00E5_linjer_i_tabell
981 Table_text_color=Tekstfarge_i_tabell
982 Tabname=Tabnavn
983 Target_file_cannot_be_a_directory.=M\u00E5lfilen_kan_ikke_v\u00E6re_en_katalog.
984 Tertiary_sort_criterion=Tredje_sorteringskriterium
985 Test=Test
986 Text_Input_Area=Inndatafelt
987 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tillatt_i_BibTeX-felter
988 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformatet_er_ugyldig
989
990 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodingen_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00F8lgende_tegnene:_
991 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Nedlastingen_fra_CiteSeer_ga_ingen_resultater.
992 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_versjonen_tilbyr_en_ny_m\u00E5te_\u00E5_h\u00E5ndtere_linker_til_eksterne_filer.<br>For_\u00E5_dra_nytte_av_dette_m\u00E5_linkene_dine_endres_til_det_nye_formatet,_og<br>JabRef_m\u00E5_konfigureres_for_\u00E5_vise_de_nye_linkene.
993 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
994 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>har_blitt_endret<BR>eksternt!
995 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_inneholder_allerede_de_valgte_enhetene.
996 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_v\u00E6re_et_tall.
997 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
998 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_tegnet_'#'.
999 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Lagre-operasjonen_er_avhengig_av_en_gyldig_import-operasjon.
1000 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_inneholder_en_eller_flere_BibTeX-enheter.\nVil_du_importere_disse_som_nye_enheter_i_den_\u00E5pne_databasen?
1001 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00E6ruttrykket_<b>%0</b>_er_ugyldig%c
1002 The_search_is_case_insensitive.=S\u00F8ket_skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
1003 The_search_is_case_sensitive.=S\u00F8ket_skiller_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
1004 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_har_blitt_slettet_lokalt
1005 The_type_name_can_not_contain_spaces.=Typenavnet_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
1006 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=URL-feltet_ser_ut_til_\u00E5_v\u00E6re_tomt_for_enhet_nummer_
1007 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Det_finnes_mulige_duplikater_(merket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_har_blitt_h\u00E5ndtert._Fortsette?
1008 There_is_no_entry_type=Ingen_enhetstype
1009 this_button_will_update=denne_knappen_vil_oppdatere
1010 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_databasen_ble_lagret_fra_en_eldre_versjon_av_JabRef.
1011 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_enheten_har_ingen_BibTeX-n\u00F8kkel._Generer_n\u00F8kkel_n\u00E5?
1012 This_entry_is_incomplete=Denne_enheten_er_ufullstendig
1013 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_enhetstypen_kan_ikke_slettes.
1014 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Denne_eksterne_linken_er_av_typen_'%0'_som_er_udefinert._Hva_vil_du_gj\u00F8re?
1015 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppen_inneholder_enheter_basert_p\u00E5_manuell_tilordning._Enheter_kan_tilordnes_til_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem_og_deretter_trekke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hjelp_av_h\u00F8yreklikkmenyen._Alle_enheter_tilordnet_til_denne_gruppen_m\u00E5_ha_en_unik_n\u00F8kkel._N\u00F8kkelen_kan_endres_til_enhver_tid_s\u00E5_lenge_den_forblir_unik.
1016 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvor
1017 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_stemmer_med_regul\u00E6ruttrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1018 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1019 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_inneholder_n\u00F8kkelordet_<b>%1</b>
1020 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00E6ruttrykket_<b>%1</b>
1021 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klipp-og-lim-vindu._F\u00F8rst_last_inn_eller_kopier_tekst_til_inndatafeltet._Deretter_kan_du_merke_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
1022
1023 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_\u00E5_unders\u00F8ke_hver_av_%0-linkene,_og_sjekke_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_bli_gitt_valg<BR>for_\u00E5_l\u00F8se_problemet.
1024 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operasjonen_krever_at_alle_valgte_enheter_har_definerte_BibTeX-n\u00F8kler.
1025 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operasjonen_krever_minst_en_enhet.
1026 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operasjonen_krever_at_en_eller_flere_enheter_er_valgt.
1027 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=Denne_operasjonen_vil_flytte_alle_eskterne_linker_fra_'pdf'-_og_'ps'-feltene_til_'%0'-feltet._Fortsette?
1028 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_\u00E5_sette_opp,_g\u00E5_til_<B>Verkt\u00F8y_->_Sett_opp_journalforkortelser</b>
1029 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
1030 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00E5ndsvisning
1031 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingskontroll
1032 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00F8kepanel
1033 Try_different_encoding=Pr\u00F8v_en_annen_tegnkoding
1034 Type=Type
1035 Type_set_to_'other'=Type_satt_til_'other'
1036 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_journalnavn_for_de_valgte_enhetene
1037 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderte_%0_journalnavn.
1038 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_tilgang_til_LyX-pipe
1039 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_opprette_grafisk_grensesnitt
1040 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00E5pne_fil.
1041 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00E5pne_link._Applikasjonen_'%0'_assosiert_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kalles.
1042 Unable_to_parse_the_following_URL=Kunne_ikke_tolke_f\u00F8lgende_URL
1043 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_lese_standard_ikonsettfil.
1044 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_lese_ikonsettfil
1045 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
1046 Undefined_file_type=Udefinert_filtype
1047 Undo=Angre
1048 Union=Union
1049 Unknown_bibtex_entries=Ukjente_BibTeX-enheter
1050 unknown_edit=ukjent_endring
1051 unknown_entry_type=ukjent_enhetstype
1052 Unknown_export_format=Ukjent_eksportformat
1053 Unmark_all=Fjern_merking_fra_alle
1054 Unmark_entries=Fjern_merking
1055 Unmark_entry=Fjern_merking
1056 Unmarked_selected=Fjernet_merking_fra_valgte_enheter
1057 Unpack_EndNote_filter_set=Pakk_ut_EndNote-filtersett
1058 Unpacked_file.=Pakket_ut_fil.
1059 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Ikke_st\u00F8ttet_versjon_av_klassen_%0:_%1
1060 untitled=uten_navn
1061 Up=Opp
1062 Update_to_current_column_widths=Bruk_n\u00E5v\u00E6rende_kolonnebredder
1063 Updated_group_selection=Updated_group_selection
1064 Updating_entries...=Oppdaterer_enheter...
1065 Upgrade_external_links=Oppgrader_eksterne_linker
1066 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Oppgrader_eksterne_PDF-_og_PS-linker_til_\u00E5_bruke_'%0'-feltet.
1067 Upgrade_file=Oppgrader_fil
1068 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Oppgrader_gamle_eksterne_linker_for_\u00E5_bruke_den_nye_funksjonen
1069 Upgraded_links.=Oppgraderte_linker.
1070 UPPER=STORE_BOKSTAVER
1071 Upper_Each_First=Stor_Forbokstav
1072 Upper_first=Stor_forbokstav_f\u00F8rst
1073 usage=bruk
1074 Use_antialiasing_font=Bruk_glattet_font
1075 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Bruk_autokomplettering_for_f\u00F8lgende_felter
1076 Use_custom_icon_theme=Bruk_egendefinert_ikonsett
1077 Use_default_viewer=Bruk_standardprogram_for_filtypen
1078 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Bruk_inspeksjonsvindu_ogs\u00E5_n\u00E5r_bare_\u00E9n_enhet_importeres.
1079 Use_native_file_dialog=Bruk_system-fildialog
1080 Use_other_look_and_feel=Bruk_annet_utseende
1081 Use_Regular_Expression_Search=S\u00F8k_med_regul\u00E6ruttrykk
1082 Use_regular_expressions=Bruk_"regular_expressions"
1083 Use_the_following_delimiter_character(s)=Use_the_following_delimiter_character(s)
1084 User_does_not_have_sufficient_privileges.\n=Brukereren_har_ikke_tilstrekkelig_med_privilegier.\n
1085 Username_\:=Brukernavn:
1086 Value_cleared_externally=Verdien_slettet_eksternt
1087 Value_set_externally=Verdi_satt_eksternt
1088 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_kj\u00F8rer,_og_at_den_angitte_lyxpipe_stemmer
1089 View=Vis
1090 Vim_Server_Name=Navn_p\u00E5_Vim-server
1091 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00E5_ArXiv
1092 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_duplikater_som_ikke_er_blitt_h\u00E5ndtert_n\u00E5r_inspeksjonsvinduet_lukkes
1093 Warn_before_overwriting_existing_keys=Gi_advarsel_f\u00F8r_eksisterende_n\u00F8kler_skrives_over
1094 Warning=Advarsel
1095 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=Advarsel:_kunne_ikke_fullf\u00F8re_reparasjon_av_filen;_filen_kan_v\u00E6re_\u00F8delagt._Feilmelding
1096 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_det_finnes_en_lik_BibTeX-n\u00F8kkel
1097 Warnings=Advarsler
1098 web_link=link
1099
1100 What_do_you_want_to_do?=Hva_vil_du_gj\u00F8re?
1101 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00E5r_n\u00F8kkelord_legges_til_eller_fjernes_skill_dem_med
1102 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Vil_skrive_XMP-metadata_til_PDFene_linket_fra_de_valgte_enhetene.
1103 with=med
1104 Word=Ord
1105 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-enheten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1106 Write_XMP=Skriv_XMP
1107 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1108 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_databasen?
1109
1110 Writing_XMP=Skriver_XMP
1111 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1112 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_enhetene...
1113 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1114 Wrong_file_format=Feil_filformat
1115 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1116 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1117
1118 XMP-annotated_PDF=XMP-annotert_PDF
1119 XMP_Export_Privacy_Settings=Innstillinger_for_XMP-eksport
1120 XMP_metadata=XMP-metadata
1121 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_funnet_i_PDF:_%0
1122 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_valgt_et_nytt_spr\u00E5k._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_dette_skal_tre_i_kraft.
1123 You_have_changed_the_look_and_feel_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_endret_instillingen_for_utseende._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_dette_skal_tre_i_kraft.
1124 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_feltet._Original_verdi
1125
1126 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldig_s\u00F8keuttrykk_'%0'.
1127 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_m\u00E5_velge_et_filnavn_for_\u00E5_lagre_journalforkortelser
1128 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Du_m\u00E5_skrive_et_heltall_i_tekstfeltet_for
1129 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=Du_m\u00E5_velge_et_navn_for_enhetstypen.
1130 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_de_nye_hurtigtastene_skal_fungere.
1131 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_m\u00E5_velge_minst_\u00E9n_rad_f\u00F8r_du_kan_bruke_denne_operasjonen.
1132 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_m\u00E5_sette_b\u00E5de_BibTeX-n\u00F8kkel_og_%0-katalog
1133 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_hurtigtaster_har_blitt_lagret.
1134 The_following_fetchers_are_available\:=De_f\u00F8lgende_nedlasterne_er_tilgjengelige:
1135 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finne_nedlasteren_'%0'
1136 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=Utf\u00F8rer_s\u00F8k_'%0'_med_nedlaster_'%1'.
1137 Please_wait!=Vennligst_vent!
1138 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=S\u00F8ket_'%0'_med_nedlaster_'%1'_ga_ingen_resultater.
1139 Open_SPIRES_entry=\u00C5pne_SPIRES-enhet
1140 Move/Rename_file=Flytt/endre_navn_p\u00E5_fil
1141 File_moved=Flyttet_fil
1142 Move_file_failed=Flytting_av_fil_mislyktes
1143 Could_not_move_file=Kunne_ikke_flytte_filen
1144 Could_not_find_file_'%0'.=Kunne_ikke_finne_filen_'%0'.
1145 Move/rename_file=Flytt/endre_navn_p\u00E5_fil
1146 Number_of_entries_successfully_imported=Antall_enheter_importert
1147 Import_canceled_by_user=Import_avbrutt_av_bruker
1148 Fetch_Citeseer=Hent_Citeseer
1149 Error_fetching_from_Citeseer\:\\n=Feil_ved_henting_fra_Citeseer:\n
1150 Progress:_%0_of_%1=Framdrift:_%0_av_%1
1151 Error_while_fetching_from_JSTOR=Feil_ved_henting_fra_JSTOR
1152 Fetching_Medline_by_id...=Henter_Melding_ved_hjelp_av_ID...
1153 Fetching_Medline_by_term...=Henter_Medline_ved_hjelp_av_n\u00F8kkelord...
1154 Medline_import_canceled=Medline-import_kansellert
1155 Please_enter_a_valid_number=Vennligst_skriv_inn_et_gyldig_tall
1156 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=Vennligst_skriv_inn_en_kommaseparert_liste_av_Medline-IDer_(tall)_eller_s\u00F8keord.
1157 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=Feil_ved_henting_fra_SPIRES-kilde_(%0):
1158 Error_while_fetching_from_Spires\:_=Feil_ved_henting_fra_SPIRES:_
1159 Connect_to_external_SQL_database=Koble_til_ekstern_SQL-database
1160 Export_to_external_SQL_database=Eksporter_til_ekstern_SQL-database
1161
1162 Show_results_in_dialog=Vis_resultater_i_eget_vindu
1163 Global_search=Globalt_s\u00F8k
1164 Show_search_results_in_a_window=Vis_s\u00F8keresultatene_i_et_vundu
1165 Search_results=S\u00F8keresultater
1166 Move_file_to_file_directory?=Flytt_filen_til_hovedkatalogen_for_filer?
1167 Rename_to_'%0'=Endre_navn_til_'%0'
1168 Move_to_file_directory=Flytt_til_hovedkatalog_for_filer
1169
1170 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_endret_skriftst\u00F8rrelser._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_endringen_skal_tre_i_kraft.
1171
1172 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=Databasen_er_beskyttet._Kan_ikke_lagre_f\u00F8r_eksterne_endringer_har_blitt_gjennomg\u00E5tt.
1173 Protected_database=Beskyttet_database
1174 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=Nekt_\u00E5_lagre_databasen_f\u00F8r_eksterne_endringer_har_blitt_gjennomg\u00E5tt.
1175 Database_protection=Databasebeskyttelse
1176 Unable_to_save_database=Kan_ikke_lagre_databasen
1177 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00F8kkelgenerator
1178 Unable_to_open_link.=Kan_ikke_\u00E5pne_link.
1179 Search_JSTOR=S\u00F8k_JSTOR
1180 Attempting_SQL_import...=Pr\u00F8ver_SQL-import...
1181 BibO_RDF=BibO_RDF
1182 HTML_parser=HTML-leser
1183 Move_the_keyboard_focus_to_the_entry_table=Flytt_fokus_til_hovedtabellen
1184 MIME_type=MIME-type
1185 This_feature_lets_new_files_be_opened_or_imported_into_an_already_running_instance_of_JabRef<BR>instead_of_opening_a_new_instance._For_instance,_this_is_useful_when_you_open_a_file_in_JabRef<br>from_your_web_browser.<BR>Note_that_this_will_prevent_you_from_running_more_than_one_instance_of_JabRef_at_a_time.=Denne_funksjonen_lar_deg_\u00E5pne_eller_importere_nye_filer_til_en_allerede_kj\u00F8rende_instans_av_JabRef<br>fra_nettleseren_din.<br>Merk_at_dette_vil_hindre_deg_i_\u00E5_kj\u00F8re_mer_enn_en_instans_av_JabRef_av_gangen.
1186 Note_that_these_settings_are_used_for_the_legacy_<b>pdf</b>_and_<b>ps</b>_fields_only.<br>For_most_users,_setting_the_<b>Main_file_directory</b>_above_should_be_sufficient.=Merk_at_disse_instillingene_bare_brukes_for_de_foreldede_<b>pdf</b>-_og_<b>ps</b>-feltene.<br>For_de_fleste_brukerne_er_det_tilstrekkelig_\u00E5_sette_<b>Hovedkatalog_for_filer</b>_ovenfor.
1187 Legacy_file_fields=Foreldede_linkfelter
1188
1189 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_\u00E5_se_p\u00E5_hver_%0-link,_og_sjekke_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_noen<BR>alternativer_for_\u00E5_l\u00F8se_problemet.
1190 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch\=Medline\:cancer"=
1191
1192 Override_legacy_file_fields=Overstyr_foreldede_filkataloger
1193
1194 The_ACM_Digital_Library=ACM_Digital_Library
1195
1196 Use_IEEE_LaTeX_abbreviations=Bruk_IEEE-LaTeX-forkortelser
1197 The_Guide_to_Computing_Literature=The_Guide_to_Computing_Literature
1198 Search_ACM_Portal=S\u00B8k_ACM-portalen
1199 Connection_to_ACM_Portal_failed=Kunne_ikke_opprette_forbindelse_til_ACM-portalen
1200
1201 When_opening_file_link,_search_for_matching_file_if_no_link_is_defined=Ved_\u00E5pning_av_linke,_s\u00B8k_etter_matchende_fil_hvis_ingen_er_definert
1202 Settings_for_%0=Innstillinger_for_%0
1203 Insert_selected_citations_into_Vim=Send_valgte_enheter_til_Vim
1204 RIS=RIS
1205 Assign_exclusively_to_group=Tilordne_eksklusivt_til_gruppe
1206 Bad_Request_'%0'.=Bad_request_'%0'.
1207 Mark_entries_imported_into_an_existing_database=Merk_enheter_som_importeres_til_en_eksisterende_database
1208 Unmark_all_entries_before_importing_new_entries_into_an_existing_database=Fjern_merking_fra_alle_merkede_enheter_f\u00B8r_nye_importeres
1209 Forward=Fram
1210 Back=Tilbake
1211 Sort_the_following_fields_as_numeric_fields=Sorter_de_f\u00C3\u00B8lgende_feltene_som_tall
1212 Error_fetching_from_Citeseer\:\n=Feil_ved_nedlasting_fra_Citeseer:\n
1213 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key.=Linje_%0\:_Fant_ugyldig_BibTeX-n\u00B8kkel.
1214 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(contains_whitespaces).=Linje_%0\:_Fant_ugyldig_BibTeX-n\u00B8kkel_(inneholder_mellomrom).
1215 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(comma_missing).=Linje_%0\:_Fant_ugyldig_BibTeX-n\u00B8kkel_(manglende_komma).
1216 Finished_downloading_full_text_document=Fullf\u00B8rte_nedlasting_av_fulltekstdokument
1217 Unable_to_find_full_text_document_in_the_linked_web_page.=Kan_ikke_finne_fulltekstdokument_p\u00E5_den_linkede_websiden.
1218 Connection_error_when_trying_to_find_full_text_document.=Tilkoblingsfeil_ved_for\u00B8k_p\u00E5_\u00E5_finne_fulltekstdokument
1219 This_entry_provides_no_URL_or_DOI_links.=Denne_enheten_har_ingen_URL-_eller_DOI-linker
1220 Full_text_article_download_failed=Kunne_ikke_laste_ned_fulltekstdokument
1221 Update_to_current_column_order=Oppdater_til_n\u00E5v\u00E6rende_rekkef\u00B8lge_p\u00E5_kolonner
1222
1223 Rename_field=Endre_navn_p\u00E5_felt
1224 Set/clear/rename_fields=Sett/slett/endre_navn_p\u00E5_felt
1225 Rename_field_to\:=Endre_navn_p\u00E5_felt_til:
1226 Move_contents_of_a_field_into_a_field_with_a_different_name=Flytt_innholdet_i_et_felt_til_et_annet_felt
1227
1228 You_can_only_rename_one_field_at_a_time=Du_kan_bare_endre_navn_p\u00E5_ett_felt_av_gangen
1229 Remove_all_broken_links=Fjern_alle_ugyldige_linker
1230 Cannot_use_port_%0_for_remote_operation;_another_application_may_be_using_it._Try_specifying_another_port.=Kan_ikke_bruke_port_%0_for_fjernstyring;_den_kan_v\u00E6re_i_bruk_av_et_annet_program._Pr\u00B8v_\u00E5_spesifisere_en_annen_port.
1231 Plugin_installer=Plugin-installasjon
1232 Unable_to_create_plugin_directory=Kan_ikke_opprette_pluginkatalog
1233 Unable_to_copy_file=Kan_ikke_kopiere_fil
1234 Plugin_installed_successfully._You_must_restart_JabRef_to_load_the_new_plugin.=Installasjon_av_plugin_fullf\u00B8rt._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_\u00E5_laste_den_inn.
1235 Unable_to_create_user_plugin_directory=Kan_ikke_opprette_brukerspesifikk_pluginkatalog
1236 Plugin_installation_failed.=Installasjon_av_plugin_mislyktes.
1237 The_same_version_of_this_plugin_is_already_installed.=Samme_versjon_av_denne_plugin'en_er_allerede_installert.
1238 A_newer_version_of_this_plugin_is_already_installed.=En_nyere_versjon_av_denne_plugin'en_er_allerede_installert.
1239 One_or_more_older_versions_of_this_plugin_is_installed._Delete_old_versions?=En_eller_flere_versjoner_av_denne_plugin'en_er_installert._Slette_gamle_versjoner?
1240 Old_versions_deleted_successfully.=Gamle_versjoner_slettet.
1241
1242 Install_plugin=Installer_plugin
1243 Download_plugin=Last_ned_plugin
1244 Plugin_manager=Plugin-h\u00E5ndtering
1245 Delete_the_%0_selected_plugins?=Slette_de_%0_valgte_plugins?
1246 Delete_plugins=Slett_plugin
1247 Delete_the_selected_plugin?=Slette_valgt_plugin?
1248 Delete_plugin=Slett_plugin
1249 Enter_download_URL=Skriv_inn_URL_for_nedlasting
1250 Plugin_name=Navn_p\u00E5_plugin
1251 Version=Versjon
1252 Unknown=Ukjent
1253 Not_loaded=Ikke_lastet
1254 Loaded=Lastet
1255 Could_not_determine_version_of_=Kunne_ikke_bestemme_versjonsnummer_for_
1256 Install_anyway?=Installer_likevel?
1257
1258 Looking_for_full_text_document...=Ser_etter_fulltekstdokument...
1259 Follow_DOI_or_URL_link_and_try_to_locate_PDF_full_text_document=
1260 Unable_to_find_full_text_article._No_search_algorithm_defined_for_the_'%0'_web_site.=
1261 Found_pdf_link,_but_received_the_wrong_MIME_type._This_could_indicate_that_you_don't_have_access_to_the_fulltext_article.=
1262
1263 Autosave=Autolagring
1264 Prompt_before_recovering_a_database_from_an_autosave_file=Sp\u00B8r_f\u00B8r_en_database_gjenopprettes_fra_autolagret_fil
1265 Autosave_interval_(minutes)=Intervall_for_autolagring_(minutter)
1266 Do_you_want_to_recover_the_database_from_the_autosave_file?=Vil_du_gjenopprette_databasen_fra_den_autolagrede_filen?
1267 Recover_from_autosave=Gjenopprette_fra_autolagret_fil
1268 %0_warnings=%0_advarsler
1269
1270 Save_in_current_table_sort_order=Lagre_i_n\u00E5v\u00E6rende_sortering
1271 Export_in_current_table_sort_order=Eksporter_i_n\u00E5v\u00E6rende_sortering
1272 Export_ordered_by_author/editor/year=Eksporter_sortert_etter_author/editor/year
1273 Export_entries_in_their_original_order=Eksporter_enheter_i_deres_opprinnelige_rekkef\u00B8lge
1274 Error_opening_file_'%0'.=Feil_ved_\u00E5pning_av_filen_'%0'.
1275 Autosave_of_file_'%0'=Autolagring_av_filen_'%0'
1276 Error_opening_autosave_of_'%0'._Trying_to_load_'%0'_instead.=Feil_ved_\u00E5pning_av_autolagret_versjon_av_'%0'._Pr\u00B8ver_\u00E5_laste_'%0'_i_stedet.
1277
1278 Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)\:=Plugins_installert_i_din_brukerspesifikke_pluginkatalog_(%0):
1279 Plugins_installed_in_other_locations\:=Plugins_installert_andre_steder:
1280 Plugins_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugin'ene_vil_bli_slettet_neste_gang_JabRef_starter.
1281 Plugin_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugin'en_vil_bli_slettet_neste_gang_JabRef_starter.
1282 Old_plugin_versions_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Gamle_versjoner_av_plugins_vil_bli_slettet_neste_gang_JabRef_starter.
1283
1284 Formatter_not_found\:_%0=Fant_ikke_formaterer:_%0
1285 The_following_formatters_could_not_be_found=Fant ikke f\u00B8lgende_formaterere
1286
1287 Clear_inputarea=T\u00B8m_inputfelt
1288 Automatically_set_file_links_for_this_entry=Set_fillinker_for_denne_enheten_automatisk
1289 Could_not_save,_file_locked_by_another_JabRef_instance.=Kunne_ikke_lagre,_filen_er_l\u00E5st_av_en_annen_instans_av_JabRef.
1290 File_is_locked_by_another_JabRef_instance.=Filen_er_l\u00E5st_av_en_annen_instans_av_JabRef.
1291 Do_you_want_to_override_the_file_lock?=Vil_du_overstyre_fill\u00E5sen?
1292 File_locked=Filen_er_l\u00E5st
1293
1294 Metadata_change=Endring_av_metadata
1295 Changes_have_been_made_to_the_following_metadata_elements=Endringer_er_gjort_for_de_f\u00B8lgende_metadata-elementene
1296
1297 Generate_groups_for_author_last_names=Generer_grupper_for_etternavn_fra_author-feltet
1298 Generate_groups_for_editor_last_names=Generer_grupper_for_etternavn_fra_editor-feltet
1299 Generate_groups_from_keywords_in_a_BibTeX_field=Generer_grupper_fra_n\u00B8kkelord_i_et_BibTeX-felt
1300 Enforce_legal_characters_in_BibTeX_keys=Forby_tegn_i_BibTeX-n\u00B8kler_som_ikke_aksepteres_av_BibTeX
1301 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_strings_unless_escaped_as_in_'\\#'.=Tegnet_#_er_ikke_tillatt_i_BibTeX-n\u00B8kler_hvis_det_ikke_merkes_med_en_backslash_(\\#).
1302 Before_saving,_please_edit_any_strings_containing_the_#_character.=F\u00B8r_du_lagrer,_vennligst_rediger_strenger_som_inneholder_tegnet_#.
1303
1304 Save_without_backup?=Lagre_uten_backup?
1305 Unable_to_create_backup=Kan_ikke_lagre_backup?
1306
1307 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist.=Filkatalogen_er_ikke_valgt_eller_eksisterer_ikke.
1308 Move_file_to_file_directory.=Flytt_fil_til_filkatalog.
1309 Rename_file_to=Endre_navn_p\u00E5_fil_til
1310 <b>All_Entries</b>_(this_group_cannot_be_edited_or_removed)=<b>Alle_enheter</b>_(denne_gruppen_kan_ikke_endres_eller_slettes)
1311 </b>_-_static_group=</b>_-_statisk_gruppe
1312 ,_refines_supergroup=,_subset_av_gruppen_over
1313 ,_includes_subgroups=,_inkluderer_gruppen_over
1314 </b>_-_dynamic_group_(<b>=</b>_-_dynamisk_gruppe_(<b>
1315 </b>_contains_<b>=</b>_inneholder_<b>
1316 </b>_-_dynamic_group_(=</b>_-_dynamisk_gruppe_(
1317 search_expression\:_<b>=s\u00B8keutrykk:_<b>
1318
1319 Disable_file_renaming_in_non-native_file_dialog=Deaktiver_mulighet_for_\u00E5_endre_navn_i_system-fildialog
1320 File_dialog=Fildialog
1321 No_entries_found._It_looks_like_you_do_not_have_access_to_search_JStor.=Fant_ingen_enheter._Det_ser_ut_som_om_du_ikke_har_tilgang_til_\u00E5_s\u00B8ke_p\u00E5_JStor.
1322
1323 Search_ScienceDirect=S\u00B8k_ScienceDirect
1324 Error_while_fetching_from_ScienceDirect=Feil_ved_nedlasting_fra_ScienceDirect
1325
1326 Error_initializing_custom_export_format_from_string_'%0'=Feil_ved_initialisering_av_eksternt_eksportfilter_fra_strengen_'%0'
1327
1328 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded._It_will_be_very_slow,_in_order_to_make_ACM_happy.=Fant_%0_enheter._For_\u00E5_redusere_lasten_p\u00E5_serveren_vil_bare_%1_enheter_bli_lastet_ned._Nedlastingen_vil_g\u00E5_langsomt_for_\u00E5_blidgj\u00B8re_ACM.
1329 BibTeX_importer=BibTeX-importerer
1330 Reset=Resett
1331 Current_tmp_value=
1332
1333 BibLaTeX_mode=
1334 Optional_fields_2=
1335 Please_wait=
1336 Waiting_for_save_operation_to_finish=
1337 Resolving_duplicate_BibTeX_keys...=
1338 Finished_resolving_duplicate_BibTeX_keys._%0_entries_modified.=
1339 This_database_contains_one_or_more_duplicated_BibTeX_keys.=
1340 Do_you_want_to_resolve_duplicate_keys_now?=
1341
1342 Find_and_remove_duplicate_BibTeX_keys=
1343 Expected_syntax_for_--fetch\='<name_of_fetcher>\:<query>'=
1344 Duplicate_BibTeX_key=
1345 Duplicate_key=
1346 Generate_key=
1347 Import_marking_color=
1348 Set_user_specific_file_directory=
1349 Retain_legacy_file_directory_setting_(for_older_versions_of_JabRef)=
1350 The_current_version_features_a_new_way_of_storing_the_file_directory_setting_of<br>a_database._This_enables_multiple_users_of_the_same_database_file_to_keep_their<br>own_personal_setting_for_the_path_to_the_file_directory.<br>To_take_advantage_of_this,_your_file_directory_setting_must_be_changed_into_the<br>new_format.=
1351 Legacy_file_directory_setting_found_-_clear_setting?=
1352
1353 Ensure_unique_keys_using_letters_(a,_b,_...)=
1354 Ensure_unique_keys_using_letters_(b,_c,_...)=
1355 Always_add_letter_(a,_b,_...)_to_generated_keys=
1356
1357 Table_and_entry_editor_colors=
1358 Entry_editor_font_color=
1359 Entry_editor_background_color=
1360 Entry_editor_active_background_color=
1361 Entry_editor_invalid_field_color=
1362
1363 An_autosave_file_was_found_for_this_database._This_could_indicate_=
1364 that_JabRef_didn't_shut_down_cleanly_last_time_the_file_was_used.=