[svn-upgrade] Integrating new upstream version, jabref (2.6~beta2)
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_da.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_udtrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
10 %0_export_successful=%0-eksport_lykkedes
11 %0_field_set=%0-felt_sat
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_udtrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finde_filen_'%0'<BR>linket_til_fra_posten_'%1'</HTML>
16 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Udpak_zip-filen_som_indeholder_import-_og_eksportfiltre_for<BR>EndNote,_for_bedst_mulig_kompatibilitet_med_JabRef</HTML>
17 <no_field>=<ingen_felter>
18 <select>=<v\u00E6lg>
19 <select_word>=<v\u00E6lg_ord>
20 _on_entry_number_=_ved_post_nummer_
21 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
22 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
23 A_string_with_that_label_already_exists=Der_findes_allerede_en_streng_med_dette_navn
24 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(ISO-forkortelse)
25 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(MEDLINE-forkortelse)
26 Abbreviate_names=Forkort_navn
27 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_tidsskriftsnavn.
28 Abbreviation=Forkortelse
29 About_JabRef=Om_JabRef
30 Abstract=Sammendrag
31 Accept=Accepter
32 Accept_change=Accepter_\u00E6ndring
33 Action=Handling
34 Add=Tilf\u00F8j
35 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00F8j_en_(kompileret)_egendefineret_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_beh\u00F8ver_ikke_at_v\u00E6re_p\u00E5_JabRefs_classpath.
36
37 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00F8j_en_kompileret_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_beh\u00F8ver_ikke_at_v\u00E6re_i_din_classpath.
38 add_entries_to_group=tilf\u00F8j_poster_til_gruppe
39 Add_entry_selection_to_this_group=F\u00F8j_valgte_poster_til_denne_gruppe
40 Add_from_folder=Tilf\u00F8j_fra_mappe
41 Add_from_jar=Tilf\u00F8j_fra_jar-fil
42 add_group=tilf\u00F8j_gruppe
43 Add_Group=Tilf\u00F8j_gruppe
44 Add_new=Tilf\u00F8j_ny
45 Add_Subgroup=Tilf\u00F8j_undergruppe
46 Add_to_group=Tilf\u00F8j_i_gruppe
47 Added_group_"%0".=Tilf\u00F8jede_gruppe_"%0".
48 Added_new=Tilf\u00F8jede_ny
49 Added_string=Tilf\u00F8jede_streng
50 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Desuden,_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_indeholder_<b>%1</b>_kan_f\u00F8jes_manuelt_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00E6lge_dem,_og_enten_tr\u00E6kke_dem_over_eller_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_tilf\u00F8jer_udtrykket_<b>%1</b>_til_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt._Poster_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppe_ved_at_v\u00E6lge_dem_og_derefter_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_fjerner_udtrykket_<b>%1</b>_fra_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt.
51 Advanced=Avanceret
52 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerede_filtyper_vil_blive_slettet._Forts\u00E6t?
53 All_Entries=Alle_poster
54 All_entries=Alle_poster
55 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_posterne_af_denne_type_vil_blive_klassificeret_som_typel\u00F8se._Forts\u00E6t?
56 All_fields=Alle_felter
57 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
58 Allow_editing_in_table_cells=Tillad_redigering_af_celler_i_tabellen
59 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_fejl_opstod_ved_hentning_fra_OIA2-kilde_(%0):
60 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_fejl_opstod_ved_l\u00E6sning_af_'%0'
61 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0'\:=En_SAXException_forekom_ved_l\u00E6sning_af_'%0':
62 and=og
63 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_i_JabRef-jar\:
64 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_skal_v\u00E6re_tilg\u00E6ngelig_i_CLASSPATH_n\u00E6ste_gang,_du_starter_JabRef.
65 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00E6rudtrykket_<b>%0</b>
66 Appearance=Udseende
67 Append=Tilf\u00F8j
68 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Tilf\u00F8j_indhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00E5bne_database
69 Append_database=F\u00F8j_til_database
70 append_the_selected_text_to_bibtex_key=tilf\u00F8j_den_valgte_tekst_til_BibTeX-n\u00F8glen
71 Application=Applikation
72 Apply=Udf\u00F8r
73 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumenterne_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Afslutter.
74 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=F\u00F8j_valgte_poster_eksklusivt_til_denne_gruppe
75 Assign_new_file=Tildel_ny_fil
76 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=F\u00F8j_den_oprindelige_gruppes_poster_til_denne_gruppe?
77 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=Tilf\u00F8jede_%0_poster_til_gruppen_"%1".
78 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=Tilf\u00F8jede_1_post_til_gruppen_"%0".
79 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=Plug-in'en_'net.sf.jabref.core'_skal_v\u00E6re_tilstede.
80 Attach_%0_file=Tilf\u00F8j_%0-fil
81 Attach_URL=Tilf\u00F8j_URL
82 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Fors\u00F8g_at_s\u00E6tte_%0-link_automatisk_for_dine_poster._Dette_virker,_hvis_en_%0-fil_i_dit_%0-bibliotek_eller_et_underbibliotek<BR>har_navn_lignende_en_posts_BibTeX-n\u00F8gle,_plus_efternavn.
83 Attempting_SQL_export...=Fors\u00F8ger_SQL-eksport...
84 Auto=Auto
85 Autodetect_format=Autodetekter_format
86 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8gle
87 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8gler
88 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
89 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00F8gler
90
91 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00F8glen
92 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_kun_filer_med_navn_som_svarer_til_BibTeX-n\u00F8glen
93 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
94 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
95 Automatically_created_groups=Genererede_grupper_automatisk
96 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingspanel_n\u00E5r_du_skifter_til_en_database,_som_ikke_indeholder_grupper
97
98 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_dubletter_automatisk
99 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingspanel_n\u00E5r_du_skifter_til_en_database,_som_indeholder_grupper
100 Autoset=S\u00E6t_automatisk
101 Autoset_%0_field=Automatisk_udfyldning_af_%0-felt
102 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=S\u00E6t_%0-links_automatisk._Tillad_overskrivning_af_eksisterende_links.
103 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=S\u00E6t_%0-links_automatisk._Overskriv_ikke_eksisterende_links.
104 Autoset_external_links=S\u00E6t_links_automatisk
105 Autosetting_links=S\u00E6tter_links_automatisk
106 AUX_file_import=AUX-fil_import
107 Available_export_formats=Tilg\u00E6ngelige_eksportformater
108 Available_fields=Tilg\u00E6ngelige_felter
109 Available_import_formats=Tilg\u00E6ngelige_importformater
110 Background_color_for_marked_entries=Baggrundsfarve_for_m\u00E6rkede_poster
111 Background_color_for_optional_fields=Baggrundsfarve_for_valgfrie_felter
112 Background_color_for_required_fields=Baggrundsfarve_for_obligatoriske_felter
113 Backup_old_file_when_saving=Lav_sikkerhedskopi_ved_gemning
114 Beta_version=Betaversion
115 Bibkey_to_filename_conversion=Konvertering_af_BibTeX-n\u00F8gle_til_filnavn
116 BibTeX_key=BibTeX-n\u00F8gle
117 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00F8glen_er_unik
118 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00F8gle_er_ikke_sat._Angiv_et_navn_for_den_hentede_file
119 BibTeX_source=BibTeX-kilde
120 BibTeXML=BibTeXML
121 Binding=Genvejstast
122 Broken_link=Ugyldigt_link
123 Browse=Gennemse
124 by=med
125 Calling_external_viewer...=Kalder_eksternt_program...
126 Cancel=Annuller
127 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_f\u00F8je_poster_til_en_gruppe_uden_at_generere_n\u00F8gler._Vil_du_generere_n\u00F8gler_nu?
128 Cannot_connect_to_SQL_server_at_the_specified_host.=Kan_ikke_forbinde_til_SQL-server_p\u00E5_den_angivne_v\u00E6rt.
129 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_\u00E6ndring
130 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
131 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
132 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00F8jre.
133 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_op.
134 case_insensitive=skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver
135 case_sensitive=skelner_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver
136 Case_sensitive=Skeln_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver
137 change_assignment_of_entries=\u00E6ndre_tildeling_af_poster
138 Change_case=\u00C6ndre_store/sm\u00E5_bogstaver
139 Change_entry_type=\u00C6ndre_posttype
140
141 Change_file_type=\u00C6ndre_filtype
142 change_key=\u00E6ndre_n\u00F8gle
143 Change_of_Grouping_Method=\u00C6ndre_grupperingsmetode
144 change_preamble=\u00C6ndre_pr\u00E6ambel
145 change_string_content=\u00E6ndre_strengdefinition
146 change_string_name=\u00E6ndre_navn_p\u00E5_streng
147 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=\u00C6ndre_ops\u00E6tning_for_tabelkollonner_og_generelle_felter_for_anvende_den_nye_funktion
148 change_type=\u00E6ndre_type
149 changed_=\u00E6ndret_
150 Changed_font_settings=\u00E6ndrede_skrifttypeindstillinger
151 Changed_language_settings=\u00C6ndrede_sprogindstillinger
152 Changed_look_and_feel_settings=\u00C6ndrede_brugerfladeindstillinger
153 Changed_preamble=\u00C6ndrede_pr\u00E6ambel
154 Changed_type_to=\u00C6ndrede_type_til
155 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00F8lgende_tegn
156 Check_existing_%0_links=Tjek_eksisterende_%0-links
157 Check_links=Tjek_eksterne_links
158 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=V\u00E6lg_URL_som_skal_hentes._Den_forh\u00E5ndsvalgte_adresse_henviser_til_en_liste_gjort_tilg\u00E6ngelig_af_JabRef-udviklerne.
159 Cite_command=Citations-kommando
160 CiteSeer_Error=CiteSeer-fejl
161 CiteSeer_Fetch_Error=Fejl_ved_hentning_fra_CiteSeer
162 CiteSeer_Import_Error=Fejl_ved_import_fra_CiteSeer
163 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_importer_felter
164 CiteSeer_Transfer=CiteSeer-overf\u00F8rsel
165 Class_name=Klassenavn
166 Clear=Ryd
167 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
168 Clear_field=Ryd_felt
169
170 Clear_fields=Ryd_felter
171 Clear_highlight=Ryd_fremh\u00E6vning
172 Close=Luk
173 Close_dialog=Luk_dialog
174 Close_the_current_database=Luk_denne_database
175 Close_the_help_window=Luk_hj\u00E6lp-vinduet
176 Close_window=Luk_vindue
177 Closed_database=Lukkede_database
178 Collapse_subtree=Luk_forgrening
179 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Farvekoder_for_n\u00F8dvendige_og_valgfrie_felter
180 Color_for_marking_incomplete_entries=Farve_til_markering_af_ufuldst\u00E6ndige_poster
181 Column_width=Kolonnebredde
182 Command_line_id=Kommandolinje-id
183 Complete_record=Komplet_post
184 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Fuldf\u00F8rte_import_af_felter_fra_CiteSeer
185 Connect=Tilslut
186 Connect_to_SQL_database=Tilslut_til_SQL-database
187 Connect_to_SQL_Database=Tilslut_til_SQL-Database
188 Connection_to_IEEEXplore_failed=Tilslutning_til_IEEExplore_mislykkedes
189 Contained_in=Indeholdt_i
190 Content=Indhold
191 Copied=Kopierede
192 Copied_cell_contents=Kopierede_indhold_af_cellen
193 Copied_key=Kopierede_n\u00F8gle
194 Copied_keys=Kopierede_n\u00F8gler
195 Copy=Kopier
196 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00F8gle
197 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filbibliotek.
198 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filbibliotek.
199
200 Copy_to_clipboard=Kopier_til_udklipsholder
201 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalde_programfilen
202 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_kontakte_en_igangv\u00E6rende_gnuserv-proces._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_k\u00F8rer<BR>og_at_serveren_er_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
203 Could_not_connect_to_host=Kunne_ikke_forbinde_til_v\u00E6rt
204 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_forbinde_til_v\u00E6rt_
205 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_forbinde_til_Vim-server._Tjek_at_Vim_kj\u00F8rer<BR>med_korrekt_servernavn.
206 Could_not_determine_exception_message.=Kunne_ikke_bestemme_fejlmeddelelse.
207 Could_not_export_entry_types=Kunne_ikke_eksportere_posttyper
208 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
209 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_indstillinger
210 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
211 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fandt_ikke_noget_passende_importformat.
212
213 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finde_bibliotek_til_%0-filer:_%1
214 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finde_billede
215 Could_not_find_layout_file=Fandt_ikke_layoutfil
216 Could_not_import_entry_types=Kunne_ikke_importere_posttyper
217 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_indstillinger
218 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1
219
220 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1._Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
221
222 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00E5bne_link
223 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_tolke_antal_af_match
224 Could_not_print_preview=Kunne_ikke_printe_forh\u00E5ndsvisning
225 Could_not_resolve_import_format=Kunne_ikke_bestemme_importformat
226 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kunne_ikke_kalde_'gnuclient'-programmet._Kontroller_at_du_har_installeret_gnuserv/gnuclient-programmerne.
227 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_k\u00F8re_'vim'-programmet
228 Could_not_save_file=Kunne_ikke_gemme_fil
229 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_gemme_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_underst\u00F8ttet.
230 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Fandt_ingen_post_for_f\u00F8lgende_URL
231 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kunne_ikke_tolke_'citeseerurl'-feltet_for_f\u00F8lgende_poster
232 Create_group=Opret_gruppe
233 Created_groups.=Oprettede_grupper.
234
235 crossreferenced_entries_included=refererede_poster_inkluderet
236 Current_content=Nuv\u00E6rende_indhold
237 Current_value=Nuv\u00E6rende_v\u00E6rdi
238 Custom_entry_types=Brugerdefinerede_posttyper
239 Custom_entry_types_found_in_file=Fandt_brugerdefinerede_posttyper_i_filen
240 Custom_icon_theme=Brugerdefineret_ikons\u00E6t
241 Custom_icon_theme_file=Ikons\u00E6t-fil
242 Custom_importers=Brugerdefinerede_importformater
243 Customize_entry_types=Tilpas_posttyper
244 Customize_key_bindings=Ops\u00E6tning_af_genvejstaster
245 Cut=Klip
246 cut_entries=klippede_poster
247 cut_entry=klip_post
248 Cut_pr=Klippede
249 Database_\:=Database:
250 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
251 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_\u00E6ndret._Vil_du_gemme,_f\u00F8r_du_lukker_den?
252 Database_properties=Databaseegenskaber
253 Date_format=Datoformat
254 Default=Standard
255 Default_encoding=Standard_kodning
256 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
257 Default_look_and_feel=Standard-udseende
258 Default_pattern=Standardm\u00F8nster
259 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriterier
260 Define_'%0'=Definer_'%0'
261 defined.=er_defineret.
262 Delete=Slet
263 Delete_custom=Slet_brugerdefineret
264 Delete_custom_format=Slet_brugerdefineret_type
265 delete_entries=slet_poster
266 Delete_entry=Slet_post
267 delete_entry=slet_post
268 Delete_multiple_entries=Slet_flere_poster
269 Delete_rows=Slet_r\u00E6kker
270 Delete_strings=Slet_strenge
271 Deleted=Slettet
272 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Afgr\u00E6ns_felter_med_semikolon,_f.eks.
273 Derby=Derby
274 Descending=Faldende
275 Description=Beskrivelse
276 Deselect_all=V\u00E6lg_ingen
277 Deselect_all_duplicates=Frav\u00E6lg_alle_dubletter
278 Details=Detaljer
279 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Deaktiver_postredigering_n\u00E5r_flere_poster_er_valgt
280 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontroldialogen
281 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselsdialog
282 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_poster_indeholdt_i_mindst_en_af_de_valgte_grupper.
283 Display_all_error_messages=Vis_alle_fejlmeddelelser
284 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehj\u00E6lp
285 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerede_poster_i_et_inspektionsvindue_f\u00F8r_de_tilf\u00F8jes.
286 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_poster_indeholdt_i_alle_valgte_grupper.
287
288 Display_version=Vis_versionsnummer
289 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
290 Do_not_abbreviate_names=Forkort_ikke_navn
291 Do_not_autoset=S\u00E6t_ikke_links_automatisk
292 Do_not_import_entry=Importer_ikke_post
293 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00C5bn_ingen_filer_ved_opstart
294 Do_not_overwrite_existing_keys=Overskriv_ikke_eksisterende_n\u00F8gler
295 Do_not_show_splash_window_at_startup=Vis_ikke_JabRef-opstartsvindue
296 Do_not_show_these_options_in_the_future=Vis_ikke_disse_valg_igen
297 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Introducer_ikke_linjeskift_i_f\u00F8lgende_felter_ved_gemning
298 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Skriv_ikke_f\u00F8lgende_felter_til_XMP-metadata:
299
300 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Skal_JabRef_udf\u00F8re_de_f\u00F8lgende_operationer?
301 Docbook=Docbook
302 Done=F\u00E6rdig
303 Down=Ned
304 Download=Download
305 Download_completed=Download_fuldf\u00F8rt
306 Download_file=Download_fil
307 Downloading...=Downloader...
308
309 Drag_and_Drop_Error=Fejl_ved_tr\u00E6k-og-slip
310 Drop_%0=Slip_%0
311 duplicate_BibTeX_key=ikke-unik_BibTeX-n\u00F8gle
312 Duplicate_BibTeX_key.=Ikke-unik_BibTeX_key.
313 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00F8glen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
314 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_Ikke-unik_n\u00F8gle
315 Duplicate_pairs_found=Dubletpar_fundet
316 duplicate_removal=fjernelse_af_dubletter
317 Duplicate_string_name=Ikke-unikt_navn_p\u00E5_streng
318 Duplicates_found=Dubletter_fundet
319 Duplicates_removed=Dubletter_fjernet
320 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
321 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_poster_dynamisk_ved_hj\u00E6lp_af_et_standard_s\u00F8geudtryk
322 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_poster_dynamisk_ved_at_s\u00F8ge_efter_n\u00F8gleord_i_et_felt
323 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_linje_skal_v\u00E6re_p\u00E5_f\u00F8lgende_form
324 Edit=Rediger
325 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
326 Edit_entry=Rediger_post
327 Edit_file_link=Rediger_link
328 Edit_file_type=Rediger_filtype
329 Edit_group=Rediger_gruppe
330 Edit_journal=Rediger_journal
331 Edit_preamble=Rediger_pr\u00E6ambel
332 Edit_strings=Rediger_tekststrenge
333 Editor_options=Alternativer_for_redigering
334 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00F8gle
335 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00F8gle
336 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00F8gle._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
337 empty_database=tom_database
338 Enable_source_editing=Tillad_redigering_af_kildekode
339 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_af_navn/ord
340 Endnote=Endnote
341 Enter_URL=Skriv_URL
342 Enter_URL_to_download=Skriv_URL_som_skal_hentes
343 entries=poster
344 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Poster_kan_ikke_manuelt_tilf\u00F8jes_eller_fjernes_fra_denne_gruppe.
345 Entries_exported_to_clipboard=Poster_eksporteret_til_udklipsholder
346 entries_have_undefined_BibTeX_key=poster_har_udefineret_BibTeX-n\u00F8gle
347 entries_into_new_database=poster_i_ny_database
348 entry=post
349 Entry_editor=Postredigering
350
351 Entry_has_no_citekey=Posten_har_ingen_BibTeX-n\u00F8gle
352 Entry_in_current_database=Post_i_aktuelle_database
353 Entry_in_import=Post_i_import
354 Entry_preview=Forh\u00E5ndsvisning
355 Entry_table=Hovedtabel
356 Entry_table_columns=Tabelkolonner
357 Entry_type=Posttype
358 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00E5_typer_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_nogle_af_f\u00F8lgende_tegn
359 Entry_types=Posttyper
360 Error=Fejl
361 Error\:_=Fejl:_
362 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_Bibtex_til_XMP:_%0
363
364 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX_til_XMP:_%0
365 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Fejl_ved_konvertering_af_XMP_for_'%0'...
366 Error_exporting_to_clipboard=Fejl_ved_eksport_til_udklipsholder
367 Error_in_field=Fejl_i_felt
368 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=Fejl_ved_opstart_af_plugin-system._Starter_uden_-_funktionalitet_mangler_m\u00E5ske.
369 Error_occured_when_parsing_entry=En_fejl_opstod_ved_l\u00E6sning_af_post
370 Error_opening_file=Fejl_ved_\u00E5bning_af_fil
371 Error_setting_field=Problem_med_at_s\u00E6tte_felt
372 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX-posten_til_XMP_%0
373 Error_while_downloading_file\:=Fejl_under_hentning_af_fil:
374 Error_while_fetching_from_OIA2=Fejl_ved_hentning_fra_OIA2
375 Error_while_writing=En_fejl_opstod_ved_skrivning
376
377 Error_writing_to_%0_file(s).=Fejl_ved_skrivning_til_%0_fil(er).
378 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Fejl_ved_skrivning_af_XMP_til_filen_'%0'
379
380 Establishing_SQL_connection...=Etablerer_SQL-forbindelse...
381 Exceptions=Fejlinformation
382 Existing_file=Eksisterende_fil
383 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstat_filen?
384 exists.Overwrite?=eksisterer._Overskriv?
385 Expand_subtree=\u00C5bn_forgrening
386 Export=Eksporter
387 Export_entry_types=Eksporter_posttyper
388 Export_name=Navn_p\u00E5_filter
389 Export_preferences=Eksporter_indstillinger
390 Export_preferences_to_file=Eksporter_indstillinger_til_fil
391 Export_properties=Egenskaber_for_eksportfilter
392 Export_to_clipboard=Eksporter_til_udklipsholder
393 Export_to_SQL_database=Eksporter_til_SQL-database
394 Exporting=Eksporterer
395 Extension=Efternavn
396 External_changes=Eksterne_\u00E6ndringer
397
398 External_file_links=Eksterne_links
399 External_files=Eksterne_filer
400 External_programs=Eksterne_programmer
401 External_viewer_called=Eksternt_program_kaldt
402 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_l\u00E6se_gruppedata_(ikke-underst\u00F8ttet_version:_%0)
403 Fetch=Hent
404 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikationer_som_refererer_poster_i_din_database
405 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
406
407 Fetched_all_citations_from_target_database.=Hentet_alle_refererende_publikationer_fra_CiteSeer.
408 Fetching_Citations=Henter_referencer
409 Fetching_Identifiers=Henter_identifikatorer
410 Field=Felt
411 field=felt
412 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
413 Field_content=Indhold_i_felt
414 Field_name=Feltnavn
415 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_f\u00F8lgende_tegn
416 Field_sizes=Feltst\u00F8rrelser
417
418 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
419 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
420 Fields=Felter
421 File=Fil
422 file=fil
423
424 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00E5ben.
425 File_'%0'_not_found=Filen_'%0'_ikke_fundet
426 File_changed=Fil_\u00E6ndret
427 File_directory=Filbibliotek
428 File_directory_is_'%0'\:=Filbiblioteket_er_'%0':
429
430 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filbiblioteket_er_ikke_sat_eller_eksisterer_ikke!
431
432 File_download=Filhentning
433 File_exists=Filen_eksisterer
434 File_extension=Efternavn_p\u00E5_filer
435
436 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_er_blevet_\u00E6ndret_eksternt._Hvad_vil_du_g\u00F8re?
437 File_not_found=Fil_ikke_fundet
438 File_type=Filtype
439 File_updated_externally=Filen_er_blevet_\u00E6ndret_eksternt
440 filename=filnavn
441 Files_opened=Filer_\u00E5bnet
442
443 Filter=Filter
444
445 Finished_autosetting_external_links.=Fuldf\u00F8rte_automatisk_udfyldning_af_eksterne_links.
446 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fuldf\u00F8rte_synkronisering_af_%0-links._Poster_\u00E6ndret%c_%1.
447 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fuldf\u00F8rte_skrivning_af_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
448 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=Fuldf\u00F8rte_skrivning_af_XMP_for_%0-fil_(sprang_over_%1,_%2_fejl).
449 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=V\u00E6lg_f\u00F8rst_hvilke_poster_du_vil_generere_n\u00F8gler_for.
450 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpas_tabelbredden_horisontalt
451 Float=Flyt
452 Float_marked_entries=Sorter_m\u00E6rkede_poster_\u00F8verst
453 Font_Family=Skrifttype-familie
454 Font_Preview=Skrifttype-forh\u00E5ndsvisning
455 Font_Size=Skriftst\u00F8rrelse
456 Font_Style=Skrifttype-stil
457 FontSelector=Skrifttypev\u00E6lger
458 for=for
459 Format_of_author_and_editor_names=Formattering_af_forfatter-_og_redakt\u00F8rnavn
460 Format_String=Formatstreng
461 Format_used=Format_brugt
462 Formatter_Name=Navn_p\u00E5_formatering
463 Formatter_not_found=Ukendt_formatering
464 found=fundet
465 Found_%0_plugin(s)=%0_plugin(s)_fundet
466 found_in_aux_file=fundet_i_aux-fil
467 Full_name=Fuldt_navn
468 General=Generelt
469 General_fields=Generelle_felter
470 Generate=Generer
471 Generate_BibTeX_key=Generer_BibTeX-n\u00F8gle
472 Generate_keys=Generer_n\u00F8gler
473 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Generer_n\u00F8gler_f\u00F8r_gemning_(for_poster_uden_n\u00F8gle)
474
475 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_automatisk_n\u00F8gler_for_importerede_poster
476 Generate_now=Generer_nu
477 Generated_BibTeX_key_for=Genererede_BibTeX-n\u00F8gle_for
478 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00F8gle_for
479 Grab=Fang_genvejstast
480 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_poster_udenfor_valgte_grupper
481 Gray_out_non-hits=Skraver_ikke-tr\u00E6ffere
482 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-tr\u00E6ffere
483 Group_properties=Gruppeegenskaber
484
485 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_fejle_for_denne_post
486 Groups=Gruppering
487 Harvard_RTF=Harvard_RTF
488 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
489 Help=Hj\u00E6lp
490
491 Help_contents=Oversigt_over_hj\u00E6lpefiler
492 Help_on_groups=Hj\u00E6lp_om_grupper
493 Help_on_key_patterns=Hj\u00E6lp_om_n\u00F8glegenerering
494 Help_on_Preview_Settings=Hj\u00E6lp_om_indstillinger_for_forh\u00E5ndsvisning
495 Help_on_Regular_Expression_Search=Hj\u00E6lp_om_s\u00F8gning_med_regul\u00E6re_udtryk
496 Hide_non-hits=Skjul_ikke-tr\u00E6ffere
497 Hide_non-matching_entries=Skjul_ikke-tr\u00E6ffende_poster
498
499 Hierarchical_context=Gruppehierarki
500 Highlight=Fremh\u00E6v
501 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Fremh\u00E6v_grupper_som_indeholder_alle_valgte_poster
502 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Fremh\u00E6v_grupper_som_indeholder_mindst_en_af_de_valgte_poster
503 Highlight_overlapping_groups=Fremh\u00E6v_overlappende_grupper
504 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_kun_at_s\u00F8ge_i_specifikke_felter,_skriv_f.eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
505 HTML=HTML
506
507 HTML_table=HTML-tabel
508 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
509 Icon=Ikon
510 Ignore=Ignorer
511 Illegal_type_name=Ugyldigt_typenavn
512 Immediate_subgroups=N\u00E6rmeste_undergrupper
513 Import=Importer
514 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_post
515 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_post
516 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importer_data_fra_CiteSeer-database
517 Import_entries=Importer_poster
518 Import_entry_types=Importer_posttyper
519 Import_failed=Import_mislykkedes
520 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importer_felter_fra_CiteSeer-database
521 Import_file=Importer_fil
522 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinitioner
523 Import_name=Navn_p\u00E5_import
524 Import_preferences=Importer_indstillinger
525 Import_preferences_from_file=Importer_indstillinger_fra_fil
526 Import_strings=Importer_strenge
527 Import_to_open_tab=Importer_til_\u00E5bent_faneblad
528 Import_word_selector_definitions=Importer_definitioner_for_hurtigv\u00E6lgere
529 Imported_database=Importerede_database
530 Imported_entries=Importerede_poster
531 Imported_entry_types=Importerede_posttyper
532 Imported_from_database=Importerede_fra_databasen
533 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
534 Importing=Importerer
535 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukendt_format
536 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_bruges_#-tegn_parvis_for_at_indikere_strenge.
537 Include_abstracts=Inkluder_abstracts
538 Include_entries=Inkluder_poster
539 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_poster_indeholdt_i_denne_gruppe_eller_en_undergruppe
540 Incremental=Inkrementel
541 Incremental_search=Inkrementel_s\u00F8gning
542 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Inkrementel_s\u00F8gning_fejlede._Gentag_s\u00F8gning_fra_toppen.
543 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uafh\u00E6ngig_gruppe:_Vis_kun_denne_gruppes_poster
544 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetr\u00E6et_ekspanderet_som_udgangspunkt
545 Input=Input
546 Input_error=Inputfejl
547 Insert=Tilf\u00F8j
548 Insert_rows=Tilf\u00F8j_r\u00E6kker
549 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
550 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
551 insert_string_=inds\u00E6t_streng_
552 Insert_URL=Inds\u00E6t_URL
553 integrity=integritet
554 Integrity_check=Integritetstjek
555 Intersection=F\u00E6llesm\u00E6nge
556 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00F8gle
557 Invalid_date_format=Ugyldigt_datoformat
558 Invalid_URL=Ugyldig_URL
559 Inverted=Inverteret
560 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
561 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
562 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
563 jabref=jabref
564 JabRef_help=JabRef-hj\u00E6lp
565 JabRef_preferences=JabRef-indstillinger
566 Journal_abbreviations=Tidsskriftsforkortelser
567 Journal_list_preview=Forh\u00E5ndsvisning_af_tidsskriftsliste
568 Journal_name=Tidsskriftsnavn
569 Keep=Behold
570 Keep_both=Behold_begge
571 Keep_lower=Behold_nederste
572 Keep_upper=Behold_\u00F8verste
573 Key_bindings=Genvejstaster
574 Key_bindings_changed=Genvejstaster_\u00E6ndret
575 Key_generator_settings=Indstillinger_for_n\u00F8glegenerering
576 Key_pattern=M\u00F8nster
577 keys_in_database=n\u00F8gler_i_databasen
578 Keyword=N\u00F8gleord
579 Label=Navn
580 Language=Sprog
581 Last_modified=Sidst_\u00E6ndret
582 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
583 Leave_file_in_its_current_directory.=Lad_filen_ligge_i_biblioteket,_den_ligger_i_nu.
584
585 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filerne_ligge_i_biblioteket,_de_ligger_i_nu.
586 Left=Venstre
587 License=Licens
588 Limit_to_fields=Begr\u00E6ns_til_f\u00F8lgende_felter
589 Limit_to_selected_entries=Begr\u00E6ns_til_valgte_poster
590
591 Link=Link
592 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
593
594 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
595 Listen_for_remote_operation_on_port=Lyt_efter_fjernoperationer_p\u00E5_port
596 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=Hent_og_gem_indstillinger_fra/til_jabref.xml_ved_opstart_(memory_stick-tilstand)
597 Load_session=Hent_session
598 Loading_session...=Henter_session...
599 localhost=localhost
600 Look_and_feel=Udseende
601 Looking_for_pdf...=Leder_efter_pdf...
602 lower=sm\u00E5_bogstaver
603 Main_file_directory=Hovedbibliotek
604
605 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
606 Main_PDF_directory=Hovedbibliotek_for_PDF-filer
607 Main_PS_directory=Hovedbibliotek_for_PS-filer
608 Manage=Ops\u00E6t
609 Manage_custom_exports=Ops\u00E6t_eksterne_eksportfiltre
610 Manage_custom_imports=Ops\u00E6t_eksterne_importfiltre
611 Manage_external_file_types=Ops\u00E6t_eksterne_filtyper
612 Manage_journal_abbreviations=Ops\u00E6t_tidsskriftsforkortelser
613 Mark_entries=M\u00E6rk_poster
614 Mark_entry=M\u00E6rk_post
615 Mark_new_entries_with_addition_date=M\u00E6rk_nye_poster_med_dato
616 Mark_new_entries_with_owner_name=M\u00E6rk_nye_poster_med_navn_p\u00E5_ejer
617 Marked_selected=M\u00E6rkede_valgte_poster
618 Memory_Stick_Mode=Memory_Stick-tilstand
619 Menu_and_label_font_size=St\u00F8rrelse_p\u00E5_menuskrifttyper
620 Merged_external_changes=Inkorporerede_eksterne_\u00E6ndringer
621 Messages=Meddelelser
622 Messages_and_Hints=Meddelelser_og_advarsler
623 Modification_of_field=\u00C6ndring_af_felt
624 Modified_group_"%0".=\u00E6ndrede_gruppen_"%0".
625 Modified_groups=\u00E6ndrede_grupper
626 Modified_string=\u00E6ndrede_streng
627 Modify=\u00C6ndre
628 modify_group=\u00E6ndre_gruppe
629 MODS=MODS
630 Move=Flyt
631 Move_down=Flyt_ned
632 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flyt_poster_i_valgte_grupper_til_toppen
633 Move_external_links_to_'file'_field=Flyt_eksterne_links_til_'file'-feltet
634 Move_file_to_file_directory=Flyt_fil_til_bibliotek.
635 Move_files_to_file_directory.=Flyt_filer_til_bibliotek.
636 move_group=flyt_gruppe
637 Move_string_down=Flyt_streng_ned
638 Move_string_up=Flyt_streng_op
639 Move_up=Flyt_op
640 Moved_group_"%0".=Flyttede_gruppen_"%0".
641 MS_Office_2007=MS_Office_2007
642 MySQL=MySQL
643 MySQL_database=MySQL_database
644 Name=Navn
645 Name_formatter=Navneformatering
646 Natbib_style=Natbib-stil
647
648 Native_file_dialog=System-fildialog
649 nested_aux_files='nestede'_aux-filer
650 New=Ny
651 new=ny
652 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
653 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-post
654 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
655 New_content=Nyt_indhold
656 New_database_created.=Opprettede_ny_database.
657 New_field_value=Ny_v\u00E6rdi
658 New_file=Ny_fil
659 New_file_link_(INSERT)=Nyt_link_(INSERT)
660 New_group=Ny_gruppe
661 New_string=Ny_streng
662 Next_entry=N\u00E6ste_post
663 No_%0_found=Fandt_ingen_%0
664 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_\u00E6ndringer_fundet.
665 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_specificeret
666 no_database_generated=ingen_database_genereret
667 No_duplicates_found=Ingen_dubletter_fundet
668 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_poster_fundet._Kontroller_at_du_bruger_korrekt_importfilter.
669 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fandt_ingen_poster_for_s\u00F8geteksten_'%0'
670 No_entries_imported.=Ingen_poster_importeret.
671 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_poster_valgt.
672 No_entries_selected=Ingen_poster_valgt
673 No_entries_selected.=Ingen_poster_valgt.
674 No_exceptions_have_ocurred.=Der_er_ikke_sket_nogen_undtagelser.
675 No_files_found.=Ingen_filer_fundet.
676 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Processer_kun_kommandolinjevalg.
677 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_forkortes.
678 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_ekspanderes.
679
680 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
681 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_defineret_og_fandt_ingen_filer_med_navn_svarende_til_BibTeX-n\u00F8glen
682 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=Ingen_plugins_blev_fundet_i_f\u00F8lgende_foldere:
683 No_references_found=Ingen_referencer_fundet
684 No_saved_session_found.=Fandt_ingen_gemt_tilstand.
685 No_url_defined=Ingen_URL_er_defineret
686 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_fundet_i_
687 not=ikke
688 not_found=ikke_fundet
689 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_gemt_(ingen_filer_\u00E5bne)
690 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_m\u00E6rke_til_at_posten,_som_skaber_problemet,_er_blevet_valgt.
691 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Bem\u00E6rk_at_du_skal_specificere_det_fuldst\u00E6ndige_klassenavn_for_udseendet,
692 Nothing_to_redo=Ingenting_at_gentage
693 Nothing_to_undo=Ingenting_at_fortryde
694 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
695 Number_of_references_to_fetch?=Antal_referencer_som_skal_hentes?
696 occurences=forekomster
697 OK=OK
698 Ok=OK
699 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Et_eller_flere_links_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00F8re?
700 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00F8gler_vil_blive_overskrevet._Forts\u00E6t?
701 Only_one_item_is_supported=Kun_et_element_af_gangen_underst\u00F8ttes
702 Open=\u00C5bn
703 Open_BibTeX_database=\u00C5bn_BibTeX-database
704 Open_database=\u00C5bn_database
705 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00E5r_en_ny_post_oprettes
706 Open_file=\u00C5bn_fil
707 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00C5bn_sidst_viste_databaser_ved_opstart
708 Open_PDF_or_PS=\u00C5bn_PDF_eller_PS
709 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00C5bn_h\u00F8jreklikmenu_med_Ctrl+venstre_knap
710 Open_URL_or_DOI=\u00C5bn_URL_eller_DOI
711 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument-regneark
712 Opened_database=\u00C5bnede_database
713 Opening=\u00C5bner
714 Opening_preferences...=\u00C5bner_indstillinger...
715
716 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
717 OpenOffice_CSV=OpenOffice_CSV
718 Operation_canceled.\n=Operationen_afbrudt.\n
719 Operation_not_supported=Operation_ikke_underst\u00F8ttet
720 Optional_fields=Valgfri_felter
721 Options=Valg
722 or=eller
723 out_of=af
724 Output=Output
725 Output_or_export_file=Gem_eller_eksporter_fil
726 Override=Tilsides\u00E6t
727 Override_default_file_directories=Tilsides\u00E6t_standard_fil-biblioteker
728
729 Override_default_font_settings=Tilsides\u00E6t_standardskrifttyper
730 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=tilsides\u00E6t_BibTeX-n\u00F8glen_til_fordel_for_den_valgte_n\u00F8gle
731 Overwrite=Overskriv
732 Overwrite_existing_field_values=Overskriv_eksisterende_v\u00E6rdier
733 Overwrite_keys=Overskriv_n\u00F8gler
734 pairs_processed=par_revideret
735 Password_\:=Kodeord:
736 Paste=Inds\u00E6t
737 paste_entries=inds\u00E6t_poster
738 paste_entry=inds\u00E6t_post
739 Paste_from_clipboard=Inds\u00E6t_fra_udklipsholder
740 Pasted=Indsat
741
742 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_defineret
743 Path_to_HTML_viewer=Sti_til_HTML-l\u00E6ser
744 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
745 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
746
747 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
748 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
749 PDF_directory=PDF-bibliotek
750 PDF_does_not_exist=PDF-filen_findes_ikke
751 Personal_journal_list=Personlig_tidsskriftsliste
752 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
753 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Tjek_venligst_maskinens_netv\u00E6rksforbindelse.
754 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_et_navn_til_gruppen.
755 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_et_s\u00F8geudtryk._For_eksempel,_for_at_s\u00F8ge_i_alle_felter_efter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_at_s\u00F8ge_i_<b>Author</b>-feltet_efter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_efter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
756 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Skriv_venligsts_feltet_som_skal_s\u00F8ges_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00F8gleordet_at_s\u00F8ge_efter_(f.eks._<b>electrical</b>).
757 Please_enter_the_string's_label=Skriv_et_navn_for_strengen
758 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=Se_JabRef-manualen_for_information_om_brug_af_CiteSeer-v\u00E6rkt\u00F8jerne
759 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Se_venligst_JabRef-dokumentationen_for_information_om_brug_af_CiteSeer-v\u00E6rkt\u00F8jerne.
760 Please_select_an_importer=V\u00E6lg_venligst_et_importformat
761 Please_select_an_importer.=V\u00E6lg_venligst_et_importfilter.
762 Please_select_exactly_one_group_to_move.=V\u00E6lg_pr\u00E6cis_\u00E9n_gruppe_til_flytning.
763 Please_specify_the_=Angiv_venligst_
764 Please_wait_until_it_has_finished.=Vent_venligst_til_den_er_fuldf\u00F8rt.
765 Possible_duplicate_entries=Mulige_dubletter
766 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_dublet_af_eksisterende_post._Klik_for_at_l\u00F8se_problemet.
767 Preamble=Pr\u00E6ambel
768 Preferences=Indstillinger
769 Preferences_recorded.=Indstillinger_gemt.
770 Preview=Forh\u00E5ndsvisning
771 Previous_entry=Forrige_post
772 Primary_sort_criterion=Prim\u00E6rt_sorteringskriterium
773 Print_Preview=Udskriftsvisning
774 Printing_Entry_Preview=Udskriver_forh\u00E5ndsvisning_af_post
775 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_at_l\u00E6se_post
776 Processing_=Arbejder_
777 Program_output=Output_fra_program
778 PS_directory=PS-bibliotek
779 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_poster_til_eksternt_program_(%0)
780 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_poster_til_Emacs
781 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
782 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_poster_til_Vim
783 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
784 Push_to_LatexEditor=Send_til_LatexEditor
785 Pushed_citations_to_%0=Referencer_sendt_til_%0
786 Pushed_citations_to_Emacs=Referencer_sendt_til_Emacs
787 Pushed_citations_to_Vim=Referencer_sendt_til_Vim
788 Pushed_citations_to_WinEdt=Referencer_sendt_til_WinEdt
789 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Referencer_for_de_f\u00F8lgende_r\u00E6kker_sendt_til
790 Quit_JabRef=Afslut_JabRef
791 Quit_synchronization=Afslut_synkronisering
792 Raw_source=Kilde
793 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
794 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Omarranger_faneblade_alfabetisk_efter_titel
795 Redo=Gentag
796 Reference_database=Referencedatabase
797 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
798 References_found=Referencer_fundet
799 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_poster_indeholdt_b\u00E5de_i_denne_gruppe_og_gruppe_over
800 Refresh_view=Opdater
801 Regular_Expression=Regul\u00E6rudtryk
802 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_posttyper?
803 Remote_operation=Fjernstyring
804 Remote_server_port=Port_til_fjernstyring
805 Remove=Fjern
806 Remove_all?=Fjern_alle?
807 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
808 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Fjern_alle_undergrupper_af_"%0"?
809 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_dobbelte_kr\u00F8llede_parenteser_omkring_BibTeX-felter_ved_indl\u00E6sning.
810 Remove_duplicates=Fjern_dubletter
811 Remove_entry_from_import=Fjern_post_fra_import
812 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_poster_fra_denne_gruppe
813 Remove_entry_type=Slet_posttype
814 Remove_file_link_(DELETE)=Slet_link_(DELETE)
815 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
816 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
817 Remove_group=Fjern_gruppe
818 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
819 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
820 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
821 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
822 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
823 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
824 Remove_link=Slet_link
825 Remove_old_entry=Fjern_gammel_post
826 Remove_selected_strings=Slet_valgte_strenge
827 remove_string_=slet_streng_
828 Removed_entry_type.=Posttype_slettet.
829 Removed_group_"%0".=Fjernede_gruppen_"%0"
830 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernede_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
831 Removed_string=Streng_fjernet
832
833 Rename_to_match_citekey=\u00E6ndre_navn_for_at_svare_til_BibTeX-n\u00F8gle
834 Renamed_string=\u00E6ndrede_navn_p\u00E5_streng
835 Replace=Erstat
836 Replace_(regular_expression)=Erstat_(regul\u00E6rudtryk)
837 Replace_comma_by_and_where_appropriate=Udskift_komma_med_'and',_hvor_det_passer
838 Replace_string=Erstat_streng
839 Replace_with=Erstat_med
840 Replaced=Erstattet
841 Required_fields=Obligatoriske_felter
842 Reset_all=Nulstil_alle
843 Reset_file_type_definitons=Genopret_oprindelige_filtyper
844 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00E5_strenge_op_for_alle_felter_undtagen
845 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00E5_kun_strenge_op_for_standard_BibTeX-felter
846 resolved=l\u00F8st
847 Results=Resultater
848 Revert_to_original_source=Ret_tilbage_til_oprindelig_kildekode
849 Review=Kommentarer
850 Review_changes=Gennemse_\u00E6ndringer
851 Right=H\u00F8jre
852 root=root
853 Save=Gem
854 Save_all_finished.=Alle_databaser_gemt
855
856 Save_all_open_databases=Gem_alle_\u00E5bne_databaser
857 Save_before_closing=Gem_f\u00F8r_databasen_lukkes
858 Save_database=Gem_database
859 Save_database_as_...=Gem_database_som_...
860 Save_entries_in_their_original_order=Gem_poster_i_oprindelig_r\u00E6kkef\u00F8lge
861 Save_failed=Gemning_mislykkedes
862 Save_failed_during_backup_creation=Gemning_mislykkedes_ved_oprettelse_af_sikkerhedskopi
863 Save_failed_while_committing_changes=Gemning_mislykkedes_ved_inddatering_af_\u00E6ndringer
864 Save_ordered_by_author/editor/year=Gem_sorteret_efter_author/editor/year
865 Save_selected_as_...=Gem_valgte_som_...
866 Saved_database=Database_gemt
867 Saved_selected_to=Gemte_valgte_i
868 Saved_session=Tilstand_gemt
869 Saving=Gemmer
870 Saving_all_databases...=Gemmer_alle_databaser...
871 Saving_database=Gemmer_database
872 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
873 Scan=S\u00F8g
874 Search=S\u00F8g
875 Search_All_Fields=S\u00F8g_i_alle_felter
876 Search_all_fields=S\u00F8g_i_alle_felter
877 Search_error=Fejl_ved_s\u00F8gning
878 Search_expression=S\u00F8geudtryk
879 Search_for=S\u00F8g_efter
880 Search_general_fields=S\u00F8g_i_generelle_felter
881 Search_IEEEXplore=S\u00F8g_i_IEEEXplore
882
883 Search_IEEExplore=S\u00F8g_i_IEEExplore
884 Search_optional_fields=S\u00F8g_i_valgfrie_felter
885 Search_required_fields=S\u00F8g_i_obligatoriske_felter
886 Search_Specified_Field(s)=S\u00F8g_specificerede_felt(er)
887 Searched_database._Global_number_of_hits=Database_gennems\u00F8gt._Globalt_antal_match
888 Searched_database._Number_of_hits=Database_gennems\u00F8gt._Antal_match
889 Searching_for_%0_file=S\u00F8ger_efter_%0-fil
890 Searching_for_duplicates...=S\u00F8ger_efter_dubletter...
891
892 Searching_for_files=S\u00F8ger_efter_filer
893 Secondary_sort_criterion=Sekund\u00E6rt_sorteringskriterium
894 Select=V\u00E6lg
895 Select_a_Zip-archive=V\u00E6lg_ZIP-fil
896 Select_action=V\u00E6lg_handling
897 Select_all=V\u00E6lg_alle
898 Select_Classpath_of_New_Importer=V\u00E6lg_classpath_for_nyt_importformat
899 Select_encoding=V\u00E6lg_tegnkodning
900 Select_entries_in_group_selection=V\u00E6lg_poster_i_valgte_grupper
901 Select_entry_type=V\u00E6lg_posttype
902 Select_external_application=V\u00E6lg_ekstern_applikation
903 Select_file_from_ZIP-archive=V\u00E6lg_fil_fra_ZIP-fil
904 Select_format=V\u00E6lg_format
905 Select_icon=V\u00E6lg_ikon
906 Select_matches=V\u00E6lg_match
907 Select_new_ImportFormat_Subclass=V\u00E6lg_klasse_til_nyt_importformat
908 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=V\u00E6lg_forgreningerne_for_at_inspicere_og_acceptere_eller_forkaste_\u00E6ndringer
909 Selected_entries=Valgte_poster
910 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
911 Server_Hostname_\:=Server_v\u00E6rtsnavn:
912 Server_Type_\:=Server-type:
913
914 Set_field=S\u00E6t_felt
915 Set_fields=S\u00E6t_felter
916 Set_general_fields=Tilpas_generelle_felter
917 Set_main_external_file_directory=S\u00E6t_hovedbibliotek_for_eksterne_links
918 Set_table_font=V\u00E6lg_tabelskrifttype
919 Settings=Indstillinger
920 Setup_selectors=Ops\u00E6t_ordlister
921 Short_form=Kort_form
922 Shortcut=Genvej
923 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
924 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Efternavn'
925 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Efternavn,_Fornavn'
926 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
927 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
928 Show_CiteSeer_column=Vis_CiteSeer-kolonne
929 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_at_bekr\u00E6fte_sletning_af_poster
930 Show_description=Vis_beskrivelse
931 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
932 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_poster_*udenfor*_valgte_grupper
933
934 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
935 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
936 Show_last_names_only=Vis_kun_efternavn
937 Show_names_unchanged=Vis_navn_u\u00E6ndret
938 Show_one_less_rows=Vis_en_r\u00E6kke_mindre
939 Show_one_more_row=Vis_en_r\u00E6kke_mere
940 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
941 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
942 Show_required_fields=Vis_obligatoriske_felter
943 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
944 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00E5r_en_ikke-unik_BibTeX-n\u00F8gle_indtastes
945 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00E5r_en_tom_BibTeX-n\u00F8gle_indtastes
946 Simple_HTML=Simpel_HTML
947 Size=St\u00F8rrelse
948 Skip=Spring_over
949 Skipped_-_No_PDF_linked=Sprang_over_-_ingen_PDF-fil_linket
950 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Sprang_over_-_PDF-filen_findes_ikke
951
952 Skipped_entry.=Sprang_over_post.
953 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
954 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
955
956 Sort_order=Sortering
957 sort_subgroups=sorter_undergrupper
958 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterede_alle_undergrupper_rekursivt.
959 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterede_n\u00E6rmeste_undergrupper.
960 source_edit=redigering_af_kilde
961 Special_Name_Formatters=Specielle_navneformateringer
962 Special_table_columns=Specielle_kolonner
963 SQL_connection_established.=SQL-forbindelse_oprettet.
964 Start_incremental_search=Start_inkrementel_s\u00F8gning
965 Start_search=Start_s\u00F8gning
966 Starting_import=Starter_import
967 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_poster_statisk_ved_manuel_tildeling
968 Status=Status
969 Stop=Stop
970 Store=Gem
971 Store_journal_abbreviations=Gem_tidsskriftsforkortelser
972 Store_string=Gem_streng
973 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Gem_de_f\u00F8lgende_felter_med_kr\u00F8llede_parenteser_om_store_bogstaver
974 Stored_definition_for_type=Typedefinition_gemt
975 Stored_entry=Post_gemt
976 Strings=Strenge
977 Strings_for_database=Strenge_for_database
978 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
979 Suggest=Foresl\u00E5
980 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Skifter_mellem_fuldt_og_forkortet_tidsskriftsnavn_hvis_navnet_er_kendt.
981 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-links
982 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_links
983 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-links...
984 Table_appearance=Tabelops\u00E6tning
985 Table_background_color=Baggrundsfarve_for_tabel
986 Table_grid_color=Farve_p\u00E5_linjer_i_tabel
987 Table_text_color=Tekstfarve_i_tabel
988 Tabname=Navn_p\u00E5_faneblad
989 Target_file_cannot_be_a_directory.=Angivet_fil_kan_ikke_v\u00E6re_et_bibliotek.
990 Tertiary_sort_criterion=Terti\u00E6rt_sorteringskriterium
991 Test=Test
992 Text_Input_Area=Indtastningsfelt
993 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tilladt_i_BibTeX-felter
994 #The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_startes.
995 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformat_er_ugyldigt
996
997 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodning_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00F8lgende_tegn:_
998 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Hentning_fra_CiteSeer_gav_ingen_resultater.
999 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_version_tilbyder_en_ny_m\u00E5de_at_h\u00E5ndtere_links_til_eksterne_filer.<br>For_at_benytte_dette,_skal_dine_links_\u00E6ndres_til_det_nye_format,_og<br>JabRef_skal_konfigureres_til_at_vise_de_nye_links.
1000 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
1001 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>er_blevet_\u00E6ndret<BR>eksternt!
1002 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_indeholder_allerede_de_valgte_poster.
1003 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_v\u00E6re_et_tal.
1004 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
1005 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_indeholde_tegnet_'#'.
1006 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Output-indstillingen_er_afh\u00E6ngig_af_en_gyldig_import-indstilling.
1007 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_indeholder_en_eller_flere_BibTeX-poster.\nVil_du_importere_disse_som_nye_poster_i_den_\u00E5bne_database?
1008 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00E6rudtrykket_<b>%0</b>_er_ugyldigt%c
1009 The_search_is_case_insensitive.=S\u00F8gningen_skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver.
1010 The_search_is_case_sensitive.=S\u00F8gningen_skelner_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver.
1011 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_er_blevet_slettet_lokalt
1012 The_type_name_can_not_contain_spaces.=Typenavnet_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
1013 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=URL-feltet_ser_ud_til_at_v\u00E6re_tomt_for_post_nummer_
1014 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Der_findes_mulige_dubletter_(m\u00E6rket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_er_blevet_h\u00E5ndteret._Forts\u00E6t?
1015 There_is_no_entry_type=Ingen_posttype
1016 this_button_will_update=denne_knap_vil_opdatere
1017 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_databasen_blev_gemt_fra_en_\u00E6ldre_version_af_JabRef.
1018 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_post_har_ingen_BibTeX-n\u00F8gle._Generer_n\u00F8gle_nu?
1019 This_entry_is_incomplete=Denne_post_er_ufuldst\u00E6ndig
1020 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_posttype_kan_ikke_slettes.
1021 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Dette_eksterne_link_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00F8re?
1022 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppe_indeholder_poster_baseret_p\u00E5_manuel_tildeling._Poster_kan_tildeles_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00E6lge_dem_og_derefter_tr\u00E6kke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hj\u00E6lp_af_h\u00F8jreklikmenuen._Alle_poster_tildelt_denne_gruppen_skal_have_en_unik_n\u00F8gle._N\u00F8glen_kan_\u00E6ndres_til_enhver_tid,_s\u00E5_l\u00E6nge_den_forbliver_unik.
1023 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvor
1024 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_indeholder_poster,_som_stemmer_med_regul\u00E6rudtrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1025 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1026 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_indeholder_n\u00F8gleordet_<b>%1</b>
1027 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
1028 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klip-og-inds\u00E6t-vindue._Indtast_eller_kopier_f\u00F8rst_tekst_til_indtastningsfeltet._Derefter_kan_du_markere_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
1029
1030 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_at_sl\u00E5_hvert_%0-link_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_mulighed_for_at<br>l\u00F8se_problemet.
1031 #This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_at_unders\u00F8ge_hvert_%0-link_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_mulighed<BR>for_at_l\u00F8se_problemet.
1032 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operation_kr\u00E6ver,_at_alle_valgte_poster_har_definerede_BibTeX-n\u00F8gler.
1033 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operation_kr\u00E6ver_mindst_en_post.
1034 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operation_kr\u00E6ver,_at_en_eller_flere_poster_er_valgt.
1035 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=Denne_operation_vil_flytte_alle_eskterne_links_fra_'pdf'-_og_'ps'-felterne_til_'%0'-feltet._Forts\u00E6t?
1036 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_at_s\u00E6tte_op,_g\u00E5_til_<B>V\u00E6rkt\u00F8jer_->_Ops\u00E6t_tidsskriftsforkortelser</b>
1037 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
1038 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00E5ndsvisning
1039 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingspanel
1040 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00F8gepanel
1041 Try_different_encoding=Pr\u00F8v_en_anden_tegnkodning
1042 Type=Type
1043 Type_set_to_'other'=Type_sat_til_'other'
1044 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster
1045 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderede_%0_tidsskriftsnavn.
1046 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_adgang_til_LyX-pipe
1047 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_oprette_grafisk_brugerflade
1048 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00E5bne_fil.
1049 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00E5bne_link._Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kaldes.
1050 Unable_to_parse_the_following_URL=Kunne_ikke_tolke_f\u00F8lgende_URL
1051 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_l\u00E6se_standard-ikons\u00E6tfil.
1052 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_l\u00E6se_ikons\u00E6tfil
1053 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
1054 Undefined_file_type=Udefineret_filtype
1055 Undo=Fortryd
1056 Union=Foreningsm\u00E6ngde
1057 Unknown_bibtex_entries=Ukendte_BibTeX-poster
1058 unknown_edit=ukendt_\u00E6ndring
1059 unknown_entry_type=ukendt_posttype
1060 Unknown_export_format=Ukendt_eksportformat
1061 Unmark_all=Fjern_m\u00E6rkning_fra_alle
1062 Unmark_entries=Fjern_m\u00E6rkning
1063 Unmark_entry=Fjern_m\u00E6rkning
1064 Unmarked_selected=M\u00E6rkning_fjernet_fra_valgte_poster
1065 Unpack_EndNote_filter_set=Udpak_EndNote-filters\u00E6t
1066 Unpacked_file.=Fil_udpakket.
1067 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Ikke-underst\u00F8ttet_version_af_klassen_%0:_%1
1068 untitled=uden_navn
1069 Up=Op
1070 Update_to_current_column_widths=Brug_nuv\u00E6rende_kolonnebredder
1071 Updated_group_selection=Gruppevalg_opdateret
1072 Updating_entries...=Opdaterer_poster...
1073 Upgrade_external_links=Opgrader_eksterne_links
1074 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Opgrader_eksterne_PDF-_og_PS-links_til_at_bruge_'%0'-feltet.
1075 Upgrade_file=Opgrader_fil
1076 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Opgrader_gamle_eksterne_links_for_at_bruge_den_nye_funktion
1077 Upgraded_links.=Links_opgraderet.
1078 UPPER=STORE_BOGSTAVER
1079 Upper_Each_First=Stort_Forbogstav
1080 Upper_first=Stort_f\u00F8rste_forbogstav
1081 usage=brug
1082 Use_antialiasing_font=Brug_udglattet_skrifttype
1083 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Brug_autoudfyldning_for_f\u00F8lgende_felter
1084 Use_custom_icon_theme=Benyt_brugerdefineret_ikons\u00E6t
1085 Use_default_viewer=Brug_standardprogram_for_filtypen
1086 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Brug_ogs\u00E5_inspektionsvindue,_n\u00E5r_kun_\u00E9n_post_importeres.
1087 Use_native_file_dialog=Brug_system-fildialog
1088 Use_other_look_and_feel=Brug_andet_udseende
1089 Use_Regular_Expression_Search=Brug_s\u00F8gning_med_regul\u00E6rudtryk
1090 Use_regular_expressions=Brug_regul\u00E6rudtryk
1091 Use_the_following_delimiter_character(s)=Brug_f\u00F8lgende_separatortegn
1092 User_does_not_have_sufficient_privileges.\n=Brugeren_har_Ikke_f\u00F8rn\u00F8dne_rettigheder.\n
1093 Username_\:=Brugernavn:
1094 Uses_default_application=Bruger_standardprogram
1095 Value_cleared_externally=V\u00E6rdi_slettet_eksternt
1096 Value_set_externally=V\u00E6rdi_sat_eksternt
1097 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_k\u00F8rer,_og_at_den_angivne_lyxpipe_stemmer
1098 View=Vis
1099 Vim_Server_Name=Navn_p\u00E5_Vim-server
1100 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00E5_ArXiv
1101 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_dubletter_som_ikke_er_blevet_h\u00E5ndteret,_n\u00E5r_inspektionsvinduet_lukkes
1102 Warn_before_overwriting_existing_keys=Advar_f\u00F8r_eksisterende_n\u00F8gler_overskrives
1103 Warning=Advarsel
1104 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=Advarsel:_Kunne_ikke_fuldf\u00F8re_reparation_af_filen;_filen_kan_v\u00E6re_\u00F8delagt._Fejlmeddelelse
1105 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_Der_findes_en_identisk_BibTeX-n\u00F8gle
1106 Warnings=Advarsler
1107 web_link=link
1108
1109 What_do_you_want_to_do?=Hvad_vil_du_g\u00F8re?
1110 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00E5r_n\u00F8gleord_tilf\u00F8jes_eller_fjernes,_adskil_dem_med
1111 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Skriver_XMP-metadata_til_PDF-filerne_linket_fra_de_valgte_poster.
1112 with=med
1113 Word=Ord
1114 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-posten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1115 Write_XMP=Skriv_XMP
1116 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1117 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_database?
1118
1119 Writing_XMP=Skriver_XMP
1120 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1121 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_poster...
1122 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1123 Wrong_file_format=Forkert_filformat
1124 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1125 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1126
1127 XMP-annotated_PDF=XMP-annoteret_PDF
1128 XMP_Export_Privacy_Settings=Indstillinger_for_XMP-eksport
1129 XMP_metadata=XMP-metadata
1130 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_fundet_i_PDF:_%0
1131 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_valgt_et_nyt_sprog._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00E6de_i_kraft.
1132 You_have_changed_the_look_and_feel_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_\u00E6ndret_indstillingen_for_udseende._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00E6de_i_kraft.
1133 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_felt._Oprindelig_v\u00E6rdi
1134
1135 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldigt_s\u00F8geudtryk_'%0'.
1136 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_skal_v\u00E6lge_et_filnavn_for_at_gemme_tidsskriftsforkortelser
1137 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Du_skal_skrive_et_heltal_i_tekstfeltet_for
1138 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=Du_skal_v\u00E6lge_et_navn_til_posttypen.
1139 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_de_nye_genvejstaster_skal_fungere.
1140 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_skal_v\u00E6lge_mindst_\u00E9n_r\u00E6kke,_f\u00F8r_du_kan_bruge_denne_operation.
1141 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_skal_angive_b\u00E5de_BibTeX-n\u00F8gle_og_%0-bibliotek
1142 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_genvejstaster_er_blevet_gemt.
1143 The_following_fetchers_are_available\:=F\u00F8lgende_hentev\u00E6rkt\u00F8jer_er_tilg\u00E6ngelige:
1144 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finde_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%0'
1145 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=K\u00F8rer_foresp\u00F8rgsel_'%0'_med_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%1'.
1146 Please_wait!=Vent_venligst!
1147 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=Foresp\u00F8rgsel_'%0'_med_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%1'_returnerede_ingen_resultater.
1148 Open_SPIRES_entry=\u00C5bn_SPIRES_post
1149 Move/Rename_file=Flyt/omd\u00F8b_fil
1150 File_moved=Fil_flyttet
1151 Move_file_failed=Flytning_af_fil_mislykkedes
1152 Could_not_move_file=Kunne_ikke_flytte_fil
1153 Could_not_find_file_'%0'.=Kunne_ikke_finde_filen_'%0'.
1154 Move/rename_file=Flyt/omd\u00F8b_fil
1155 Number_of_entries_successfully_imported=Antal_poster_korrekt_importeret
1156 Import_canceled_by_user=Import_afbrudt_af_bruger
1157 Fetch_Citeseer=Hent_fra_Citeseer
1158 Error_fetching_from_Citeseer\:\\n=Fejl_under_hentning_fra_Citeseer\:\\n
1159 Progress:_%0_of_%1=Fremskridt:_%0_af_%1
1160 Error_while_fetching_from_JSTOR=Fejl_under_hentning_fra_JSTOR
1161 Fetching_Medline_by_id...=Henter_fra_Medline_via_ID...
1162 Fetching_Medline_by_term...=Henter_fra_Medline_via_udtryk...
1163 Medline_import_canceled=Medline-import_afbrudt
1164 Please_enter_a_valid_number=Indtast_venligst_et_gyldigt_tal
1165 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=Indtast_venligst_en_kommasepareret_liste_af_Medline_IDer_(numre)_eller_s\u00F8geudtryk.
1166 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES_kilde_(%0)\:
1167 Error_while_fetching_from_Spires\:_=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES\:_
1168 Connect_to_external_SQL_database=Tilslut_til_ekstern_SQL-database
1169 Export_to_external_SQL_database=Eksporter_til_ekstern_SQL-database
1170
1171 Show_results_in_dialog=Vis_resultater_i_dialog
1172 Global_search=Global_s\u00F8gning
1173 Show_search_results_in_a_window=Vis_s\u00F8geresultater_i_et_vindue
1174 Search_results=S\u00F8geresultater
1175 Move_file_to_file_directory?=Flyt_fil_til_fil-bibliotek?
1176 Rename_to_'%0'=Omd\u00F8b_til_'%0'
1177 Move_to_file_directory=Flyt_til_fil-bibliotek
1178
1179 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_\u00E6ndret_menu-_og_tekst-skriftst\u00F8rrelsen._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_tr\u00E6der_i_kraft.
1180
1181 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=Databasen_er_beskyttet._Kan_ikke_gemme_f\u00F8r_eksterne_\u00E6ndringer_er_gennemset.
1182 Protected_database=Beskyttet_database
1183 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=N\u00E6gt_at_gemme_database_f\u00F8r_eksterne_\u00E6ndringer_er_gennemset.
1184 Database_protection=Database-beskyttelse
1185 Unable_to_save_database=Kan_ikke_gemme_database
1186 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00F8glegenerator
1187 Unable_to_open_link.=Kan_ikke_\u00E5bne_link.
1188 Search_JSTOR=S\u00F8g_i_JSTOR
1189 Attempting_SQL_import...=Fors\u00F8ger_SQL-import...
1190 BibO_RDF=BibO_RDF
1191 HTML_parser=HTML-fortolker
1192 RIS_importer=RIS-importfilter
1193 Move_the_keyboard_focus_to_the_entry_table=Flyt_tastatur-fokus_til_hovedtabellen
1194 MIME_type=MIME-type
1195
1196 This_feature_lets_new_files_be_opened_or_imported_into_an_already_running_instance_of_JabRef<BR>instead_of_opening_a_new_instance._For_instance,_this_is_useful_when_you_open_a_file_in_JabRef<br>from_your_web_browser.<BR>Note_that_this_will_prevent_you_from_running_more_than_one_instance_of_JabRef_at_a_time.=Denne_funktion_tillader,_at_flere_filer_kan_\u00E5bnes_eller_importeres_i_en_allerede_k\u00F8rende_JabRef<BR>i_stedet_for_at_\u00E5bne_programmet_p\u00E5ny._For_eksempel_er_dette_praktisk,_n\u00E5r_du_\u00E5bner_filer_i<BR>JabRef_fra_din_web_browser.<BR>Bem\u00E6rk_at_dette_vil_forhindre_dig_i_at_k\u00F8re_mere_end_en_instans_af_JabRef_ad_gangen.
1197 Note_that_these_settings_are_used_for_the_legacy_<b>pdf</b>_and_<b>ps</b>_fields_only.<br>For_most_users,_setting_the_<b>Main_file_directory</b>_above_should_be_sufficient.=Bem\u00E6rk_at_disse_indstillinger_kun_bruges_til_de_for\u00E6ldede_<b>pdf</b>-_og_<b>ps</b>-felter.<br>Det_skulle_v\u00E6re_tilstr\u00E6kkeligt_for_de_fleste_at_benytte_<b>Hovedbibliotek</b>-indstillingen_ovenfor.
1198 Legacy_file_fields=For\u00E6ldede_fil-felter
1199
1200 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded.=%0_poster_fundet._Kun_%1_vil_blive_hentet_for_at_reducere_server-belastningen.
1201 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_at_sl\u00E5_hver_%0-endelse_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_mulighed_for_at<br>l\u00F8se_problemet.
1202
1203 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch=Medline\:cancer"=K\u00F8r_henter,_dvs._"--fetch\=Medline\:cancer"
1204
1205 Override_legacy_file_fields=Tilsides\u00E6t_for\u00E6ldede_fil-felter
1206
1207 The_ACM_Digital_Library=ACM_Digital_Library
1208
1209 Use_IEEE_LaTeX_abbreviations=Brug_IEEE-LaTeX-forkortelser
1210 The_Guide_to_Computing_Literature=The_Guide_to_Computing_Literature
1211 Search_ACM_Portal=S\u00F8g_p\u00E5_ACM-portalen
1212 Connection_to_ACM_Portal_failed=Kunne_ikke_oprette_forbindelse_til_ACM-portalen
1213 When_opening_file_link,_search_for_matching_file_if_no_link_is_defined=S\u00F8g_efter_en_matchende_fil,_n\u00E5r_der_\u00E5bnes_et_fil-link,_der_ikke_er_defineret
1214 Settings_for_%0=Indstillinger_for_%0
1215 Insert_selected_citations_into_Vim=Inds\u00E6t_valgte_referencer_i_Vim
1216 RIS=RIS
1217 Assign_exclusively_to_group=Tilf\u00F8j_udelukkende_til_gruppe
1218 Bad_Request_'%0'.=Ugyldig_foresp\u00F8rgsel_'%0'
1219
1220 Mark_entries_imported_into_an_existing_database=M\u00E6rk_poster_som_importeres_til_en_eksisterende_database
1221 Unmark_all_entries_before_importing_new_entries_into_an_existing_database=Fjern_m\u00E6rkning_fra_alle_poster_f\u00F8r_import_af_nye_poster_til_en_eksisterende_database
1222
1223 Forward=Frem
1224 Back=Tilbage
1225 Sort_the_following_fields_as_numeric_fields=Sorter_f\u00F8lgende_felter_som_numeriske_felter
1226 Error_fetching_from_Citeseer\:\n=Fejl_ved_hentning_fra_Citeseer\:\n
1227 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key.=Linje_%0\:_Fandt_\u00F8delagt_BibTeX-n\u00F8gle.
1228 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(contains_whitespaces).=Linje_%0\:_Fandt_\u00F8delagt_BibTeX-n\u00F8gle_(indeholder_blanktegn).
1229 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(comma_missing).=Linje_%0\:_Fandt_\u00F8delagt_BibTeX-n\u00F8gle_(manglende_komma).
1230 Finished_downloading_full_text_document=Download_af_fuldtekst-dokument_afsluttet
1231 Unable_to_find_full_text_document_in_the_linked_web_page.=Kunne_ikke_finde_fuldtekst-dokument_p\u00E5_den_linkede_webside.
1232 Connection_error_when_trying_to_find_full_text_document.=Forbindelsesfejl_under_fors\u00F8g_p\u00E5_at_finde_fuldtekst-dokument.
1233 This_entry_provides_no_URL_or_DOI_links.=Denne_post_indeholder_ingen_URL-_eller_DOI-links.
1234 Full_text_article_download_failed=Download_af_fuldtekst-dokument_mislykkedes
1235 Down_up=Flyt_ned
1236 Update_to_current_column_order=Brug_nuv\u00E6rende_kolonner\u00E6kkef\u00F8lge
1237
1238 Rename_field=Omd\u00F8b_felt
1239 Set/clear/rename_fields=S\u00E6t/ryd/omd\u00F8b_felter
1240 Rename_field_to\:=Omd\u00F8b_felt_til_\:
1241 Move_contents_of_a_field_into_a_field_with_a_different_name=Flyt_indhold_af_et_felt_til_et_felt_med_et_andet_navn
1242 You_can_only_rename_one_field_at_a_time=Du_kan_kun_omd\u00F8be_et_felt_ad_gangen
1243 Remove_all_broken_links=Fjern_alle_\u00F8delagte links
1244
1245 Cannot_use_port_%0_for_remote_operation;_another_application_may_be_using_it._Try_specifying_another_port.=Kan_ikke_bruge_port_%0_til_fjernstyring;_et_andet_program_bruger_den_m\u00E5ske._Pr\u00F8v_en_anden_port.
1246
1247 Plugin_installer=Plugin-installationsprogram
1248 Unable_to_create_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_pluginbibliotek
1249 Unable_to_copy_file=Kan_ikke_kopiere_fil
1250 Plugin_installed_successfully._You_must_restart_JabRef_to_load_the_new_plugin.=Plugin_installeret._Genstart_JabRef_for_at_indl\u00E6se_den_nye_plugin.
1251 Unable_to_create_user_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_bruger-pluginbibliotek
1252 Plugin_installation_failed.=Installation_af_plugin_mislykkedes.
1253 The_same_version_of_this_plugin_is_already_installed.=Samme_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1254 A_newer_version_of_this_plugin_is_already_installed.=En_nyere_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1255 One_or_more_older_versions_of_this_plugin_is_installed._Delete_old_versions?=En_eller_flere_\u00E6ldre_versioner_af_denne_plugin_er_allerede_installeret._Skal_de_\u00E6ldre_slettes?
1256 Old_versions_deleted_successfully.=\u00C6ldre_versioner_korrekt_slettet.
1257
1258 Install_plugin=Installer_plugin
1259 Download_plugin=Download_plugin
1260 Plugin_manager=Plugin-administration
1261 Delete_the_%0_selected_plugins?=Slet_de_%0_valgte_plugins?
1262 Delete_plugins=Slet_plugins
1263 Delete_the_selected_plugin?=Slet_den_valgte_plugin?
1264 Delete_plugin=Slet_plugin
1265 Enter_download_URL=Indtast_URL_til_download
1266 Plugin_name=Pluginnavn
1267 Version=Version
1268 Unknown=Ukendt
1269 Not_loaded=Ikke_indl\u00E6st
1270 Loaded=Indl\u00E6st
1271 Could_not_determine_version_of_=Kunne_ikke_fastsl\u00E5_version_af_
1272 Install_anyway?=Installer_alligevel?
1273
1274 Looking_for_full_text_document...=S\u00F8ger_efter_tekstdokument...
1275 Follow_DOI_or_URL_link_and_try_to_locate_PDF_full_text_document=F\u00F8lg_DOI-_eller_URL-link_og_fors\u00F8g_at_lokalisere_PDF-tekstdokument
1276 Unable_to_find_full_text_article._No_search_algorithm_defined_for_the_'%0'_web_site.=Kunne_ikke_finde_tekstdokument._Ingen_s\u00F8gealgoritme_defineret_for_webstedet_'%0'.
1277 Found_pdf_link,_but_received_the_wrong_MIME_type._This_could_indicate_that_you_don't_have_access_to_the_fulltext_article.=PDF-link_fundet,_men_forkert_MIME-type_modtaget._Dette_kan_indikere,_at_du_ikke_har_adgang_til_tekstdokumentet.
1278
1279 Autosave=Automatisk_sikkerhedskopi
1280 Prompt_before_recovering_a_database_from_an_autosave_file=Sp\u00F8rg_f\u00F8r_en_database_genskabes_fra_en_automatisk_sikkerhedskopi.
1281 Autosave_interval_(minutes)=Automatisk_sikkerhedskopi-interval
1282 Do_you_want_to_recover_the_database_from_the_autosave_file?=Vil_du_genskabe_databasen_fra_sikkerhedskopien?
1283 Recover_from_autosave=Genskab_fra_sikkerhedskopi
1284 %0_warnings=%0_advarsler
1285
1286 Save_in_current_table_sort_order=Gem_med_nuv\u00E6rende_tabel-sortering
1287 Export_in_current_table_sort_order=Eksporter_med_nuv\u00E6rende_tabel-sortering
1288 Export_ordered_by_author/editor/year=Eksporter_sorteret_efter_forfatter/redakt\u00F8r/\u00E5r
1289 Export_entries_in_their_original_order=Eksporter_poster_med_den_oprindelige_sortering
1290 Error_opening_file_'%0'.=Fejl_ved_\u00E5bning_af_filen_'%0'.
1291 Autosave_of_file_'%0'=Sikkerhedskopi_af_filen_'%0'
1292 Error_opening_autosave_of_'%0'._Trying_to_load_'%0'_instead.=Fejl_ved_\u00E5bning_af_sikkerhedskopi_af_'%0'._Fors\u00F8ger_at_\u00E5bne_'%0'_i_stedet.
1293
1294 Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)\:=Plugins_installeret_i_dit_bruger-pluginbibliotek_(%0):
1295 Plugins_installed_in_other_locations\:=Plugins_installeret_andre_steder:
1296 Plugins_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugins'ene_slettes,_n\u00E6ste_gang_JabRef_starter.
1297 Plugin_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugin'en_slettes,_n\u00E6ste_gang_JabRef_starter.
1298 Old_plugin_versions_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=\u00C6ldre_plugin-versioner_slettes,_n\u00E6ste_gang_JabRef_starter.
1299
1300 Formatter_not_found\:_%0=Formatering_ikke_fundet:_%0
1301 The_following_formatters_could_not_be_found=De_f\u00F8lgende_formateringer_kunne_ikke_findes
1302
1303 Clear_inputarea=Ryd_inputomr\u00E5de
1304 Automatically_set_file_links_for_this_entry=S\u00E6t_automatisk_fil-links_for_denne_post
1305 Could_not_save,_file_locked_by_another_JabRef_instance.=Kunne_ikke_gemme,_filen_er_l\u00E5st_af_en_anden_k\u00F8rende_JabRef.
1306 File_is_locked_by_another_JabRef_instance.=Filen_er_l\u00E5st_af_en_anden_k\u00F8rende_JabRef.
1307 Do_you_want_to_override_the_file_lock?=Vil_du_ignorere,_at_filen_er_l\u00E5st?
1308 File_locked=Fil_l\u00E5st
1309 Current_tmp_value=Aktuel_tmp-v\u00E6rdi
1310 Metadata_change=Metadata-\u00E6ndring
1311 Changes_have_been_made_to_the_following_metadata_elements=Der_er_\u00E6ndringer_i_f\u00F8lgende_metadata-elementer
1312
1313 Generate_groups_for_author_last_names=Generer_grupper_for_forfatteres_efternavne
1314 Generate_groups_for_editor_last_names=Generer_grupper_for_redakt\u00f8rers_efternavne
1315 Generate_groups_from_keywords_in_a_BibTeX_field=Generer_grupper_ud_fra_n\u00f8gleord_i_et_BibTeX-felt
1316 Enforce_legal_characters_in_BibTeX_keys=H\u00e5ndh\u00e6v_tilladte_tegn_i_BibTex-n\u00f8gler
1317 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_strings_unless_escaped_as_in_'\\#'.=Tegnet_#_er_ikke_tilladt_i_BibTeX-tekststrenge,_medmindre_det_skrives_som_'\\#'.
1318 Before_saving,_please_edit_any_strings_containing_the_#_character.=Ret_venligst_tekststrenge_indeholdende_#-tegnet,_f\u00f8r_du_gemmer.