[svn-upgrade] Integrating new upstream version, jabref (2.3~beta1)
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_no.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_uttrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_inneholder_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_uttrykket_<b>%1</b>
10 %0_field_set=%0-felt_satt
11 %0_import_cancelled.=%0-import_kansellert.
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_uttrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Pakk_ut_zip-filen_som_inneholder_import-_og_eksportfiltre_for<BR>EndNote,_for_best_mulig_kompatibilitet_med_JabRef</HTML>
16 <no_field>=<ingen_felter>
17 <select>=<velg>
18 <select_word>=<velg_ord>
19 _on_entry_number_=_ved_enhet_nummer_
20 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
21 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperasjon_fra_CiteSeer_p\u00E5g\u00E5r_allerede.
22 Abbreviate_names=Forkort_navn
23 Abbreviation=Forkortelse
24 About_JabRef=Om_JabRef
25 Abstract=Sammendrag
26 Accept=Aksepter
27 Accept_change=Aksepter_endring
28 Action=Aksjon
29 Add=Legg_til
30 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=
31
32 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Legg_til_en_kompilert_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_trenger_ikke_\u00e5_v\u00e6re_i_din_classpath.
33 add_entries_to_group=legg_til_enheter_i_gruppe
34 Add_entry_selection_to_this_group=Legg_valgte_enheter_til_denne_gruppen
35 Add_from_folder=Legg_til_fra_mappe
36 Add_from_jar=Legg_til_fra_jar-fil
37 add_group=legg_til_gruppe
38 Add_Group=Legg_til_gruppe
39 Add_new=Legg_til_ny
40 Add_Subgroup=Legg_til_undergruppe
41 Add_to_group=Legg_til_i_gruppe
42 Added_group_"%0".=La_til_gruppe_"%0".
43 Added_new=La_til_ny
44 Added_string=La_til_streng
45 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Dessuten,_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_inneholder_<b>%1</b>_kan_legges_manuelt_til_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem,_og_enten_dra_dem_over_eller_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_legger_til_uttrykket_<b>%1</b>_til_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt._Enheter_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppen_ved_\u00E5_velge_dem_og_deretter_bruke_kontekstmenyen._Denne_prosessen_fjerner_uttrykket_<b>%1</b>_fra_hver_av_enhetenes_<b>%0</b>-felt.
46 Advanced=Avansert
47 All_Entries=Alle_enheter
48 All_entries=Alle_enheter
49 All_fields=Alle_felter
50 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
51 Allow_editing_in_table_cells=Tillat_redigering_av_celler_i_tabellen
52 and=og
53 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_m\u00E5_v\u00E6re_tilgjengelig_i_CLASSPATH_neste_gang_du_starter_JabRef.
54 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00e6ruttrykket_<b>%0</b>
55 Appearance=Utseende
56 Append=Legg_til
57 Append_database=Append_database
58 append_the_selected_text_to_bibtex_key=
59 Apply=Utf\u00F8r
60 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumentene_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Avslutter.
61 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=Legg_valgte_enheter_eksklusivt_til_denne_gruppen
62 Assign_new_file=Tilordne_ny_fil
63 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=Legg_den_opprinnelige_gruppens_enheter_til_denne_gruppen?
64 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=La_til_%0_enheter_til_gruppen_"%1".
65 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=La_til_1_enhet_til_gruppen_"%0".
66 Attach_%0_file=Tilordne_%0-fil
67 Attach_URL=Tilordne_URL
68 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Pr\u00F8v_\u00E5_sette_%0-linker_automatisk_for_dine_enheter._Dette_virker_dersom_en_%0-fil_i_%0-katalogen_din_eller_en_underkatalog<BR>har_navn_likt_en_enhets_BibTeX-n\u00F8kkel,_pluss_etternavn.
69 Auto=Auto
70 Autodetect_format=Autodetekter_format
71 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kkel
72 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
73 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00F8kler
74 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
75 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
76 Automatically_created_groups=Genererte_grupper_automatisk
77 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingskontroll_n\u00e5_du_bytter_til_en_database_som_ikke_inneholder_grupper
78 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingskontroll_n\u00e5_du_bytter_til_en_database_som_inneholder_grupper
79 Autoset=Sett_automatisk
80 Autoset_%0_field=Automatisk_setting_av_%0-felt
81 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Tillat_overskriving_av_eksisterende_linker.
82 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=Sett_%0-linker_automatisk._Skriv_ikke_over_eksisterende_linker.
83 AUX_file_import=AUX-fil_import
84 Available_export_formats=Tilgjengelige_eksportformater
85 Available_fields=Tilgjengelige_felter
86 Available_import_formats=Tilgjengelige_importformater
87 Background_color_for_marked_entries=Bakgrunnsfarge_for_merkede_enheter
88 Background_color_for_optional_fields=Bakgrunnsfarge_for_valgfrie_felter
89 Background_color_for_required_fields=Bakgrunnsfarge_for_n\u00F8dvendige_felter
90 Backup_old_file_when_saving=Lag_sikkerhetskopi_ved_lagring
91 Bibkey_to_filename_conversion=
92 BibTeX_key=
93 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_unik
94 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00F8kkel_er_ikke_satt._Angi_et_navn_for_den_nedlastede_filen
95 BibTeX_source=BibTeX-kilde
96 BibTeXML=BibTeXML
97 Binding=Hurtigtast
98 Browse=Bla_gjennom
99 by=med
100 Calling_external_viewer...=Kaller_opp_eksternt_program...
101 Cancel=Avbryt
102 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_legge_til_enheter_til_en_gruppe_uten_\u00e5_generere_n\u00f8kler._Vil_du_generer_n\u00f8kler_n\u00e5?
103 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_endringen
104 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
105 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
106 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00f8yre.
107 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_opp.
108 case_insensitive=skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00e5_bokstaver
109 case_sensitive=skiller_mellom_store_og_sm\u00e5_bokstaver
110 Case_sensitive=Skill_store_og_sm\u00E5_bokstaver
111 change_assignment_of_entries=endre_tilordning_av_enheter
112 Change_case=Endre_store/sm\u00E5_bokstaver
113 Change_entry_type=Endre_enhetstype
114 change_key=sett_n\u00F8kkel
115 Change_of_Grouping_Method=Endre_grupperingsm\u00E5te
116 change_preamble=endre_'preamble'
117 change_string_content=endre_strengdefinisjon
118 change_string_name=endre_navn_p\u00E5_streng
119 change_type=endre_type
120 changed_=endret_
121 Changed_font_settings=Endret_skriftoppsett
122 Changed_language_settings=Endret_spr\u00E5koppsett
123 Changed_look_and_feel_settings=Endret_oppsett_av_grensesnitt
124 Changed_preamble=Endret_preamble
125 Changed_type_to=Endret_type_til
126 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00F8lgende_tegn
127 Check_existing_%0_links=Sjekk_eksisterende_%0-linker
128 Check_links=Sjekk_eksterne_linker
129 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=Velg_URL_for_nedlasting._Den_forh\u00e5ndsvalgte_adressen_peker_til_en_liste_gjort_tilgjengelig_av_JabRef-utviklerne.
130
131 Cite_command_(for_Emacs/WinEdt)=Kommando_for_referanser_(for_Emacs/WinEdt)
132 CiteSeer_Error=CiteSeer-feil
133 CiteSeer_Fetch_Error=Feil_ved_henting_fra_CiteSeer
134 CiteSeer_import_entries=CiteSeer_importer_enheter
135 CiteSeer_Import_Error=Feil_ved_import_fra_CiteSeer
136 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_importer_felter
137 CiteSeer_Transfer=CiteSeer-overf\u00F8ring
138 Class_name=Klassenavn
139 Clear=Opphev
140 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
141 Clear_field=Slett_felt
142
143 Clear_fields=Slett_felter
144 Clear_highlight=Fjern_utheving
145 Close=Lukk
146 Close_dialog=Lukk_dialog
147 Close_the_current_database=Lukk_denne_databasen
148 Close_the_help_window=Lukk_hjelpevinduet
149 Close_window=Lukk_vindu
150 Closed_database=Lukket_database
151 Collapse_subtree=Lukk_forgrening
152 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Fargekoder_for_n\u00F8dvendige_og_valgfrie_felter
153 Color_for_marking_incomplete_entries=Farge_for_markering_av_ufullstendige_enheter
154 Column_width=Kolonnebredde
155 Command_line_id=Kommandolinje-id
156 Complete_record=Komplett_form
157 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Fullf\u00F8rte_import_av_felter_fra_CiteSeer
158 Completed_import_from_CiteSeer.=Fullf\u00F8rte_import_fra_CiteSeer
159 Contained_in=Inneholdt_i
160 Content=Innhold
161 Copied=Kopierte
162 Copied_cell_contents=Kopierte_innhold_av_cellen
163 Copied_key=Kopierte_n\u00F8kkel
164 Copied_keys=Kopierte_n\u00F8kler
165 Copy=Kopier
166 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00F8kkel
167 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalle_programfilen
168 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_opprette_kontakt_med_en_gnuserv-prosess._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_er_i_gang<BR>og_at_serveren_har_blitt_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
169 Could_not_connect_to_host=Kunne_ikke_koble_til_vert
170 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_koble_opp_mot_vert
171 Could_not_export_entry_types=Kunne_ikke_eksportere_enhetstyper
172 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
173 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_innstillinger
174 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
175 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fant_ikke_noe_passende_importformat.
176 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finne_bilde
177 Could_not_find_layout_file=Fant_ikke_layoutfil
178 Could_not_import_entry_types=Kunne_ikke_importere_enhetstyper
179 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_innstillinger
180 Could_not_instantiate_%0_%1=
181
182 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instansiere_%0_%1._Har_du_valgt_riktig_katalog?
183 Could_not_parse_number_of_hits=
184 Could_not_resolve_import_format=Kunne_ikke_bestemme_importformat
185 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kunne_ikke_kalle_'gnuclient'-programmet._Kontroller_at_du_har_installert_gnuserv/gnuclient-programmene.
186 Could_not_save_file=Kunne_ikke_lagre
187 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Fant_ingen_enhet_for_f\u00F8lgende_URL
188 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kunne_ikke_tolke_'citeseerurl'-feltet_for_f\u00F8lgende_enheter
189 Create_group=Opprett_gruppe
190 Created_groups.=Opprettet_grupper.
191
192 crossreferenced_entries_included=refererte_enheter_inkludert
193 Current_content=N\u00E5v\u00E6rende_innhold
194 Current_value=N\u00E5v\u00E6rende_verdi
195 Custom_entry_types=Egendefinerte_enhetstyper
196 Custom_entry_types_found_in_file=Fant_egendefinerte_enhetstyper_i_filen
197 Custom_icon_theme=Egendefinert_ikonsett
198 Custom_icon_theme_file=Ikonsettfil
199 Custom_importers=Egendefinerte_importformat
200 Customize_entry_types=Tilpass_enhetstyper
201 Customize_key_bindings=Sett_opp_hurtigtaster
202 Cut=Klipp_ut
203 cut_entries=klippet_ut
204 cut_entry=klipp_ut_enhet
205 Cut_pr=Klippet_ut
206 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
207 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_endret._Vil_du_lagre_f\u00F8r_du_lukker_den?
208 Database_properties=Databaseegenskaper
209 Date_format=
210 Default=Tilbakestill
211 Default_encoding=Standard_koding
212 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
213 Default_look_and_feel=Standard_utseende
214 Default_pattern=Default_pattern
215 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriteria
216 defined.=er_definert.
217 Delete=Slett
218 Delete_custom=Slett_tilpasset
219 Delete_custom_format=Slett_tilpasset_type
220 delete_entries=slett_enheter
221 Delete_entry=Slett_enhet
222 delete_entry=slett_enhet
223 Delete_multiple_entries=Slett_flere_enheter
224 Delete_rows=Slett_rader
225 Delete_strings=Slett_strenger
226 Deleted=Slettet
227 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Avgrens_felter_med_semikolon,_f.eks.
228 Descending=Synkende
229 Description=Beskrivelse
230 Deselect_all=Velg_ingen
231 Deselect_all_duplicates=Velg_bort_alle_duplikater
232 Details=Details
233 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Sperr_enhetsskjema_n\u00E5r_flere_enheter_er_valgt
234 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontrolldialogen
235 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselen
236 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_enheter_inneholdt_i_minst_en_av_de_valgte_gruppene.
237 Display_all_error_messages=
238 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehjelp
239 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerte_enheter_i_et_inspeksjonsvindu_f\u00F8r_de_legges_til.
240 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_enheter_inneholdt_i_alle_valgte_grupper.
241
242 Display_version=Vis_versjonsnummer
243 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
244 Do_not_abbreviate_names=Ikke_forkort_navn
245 Do_not_autoset=Ikke_sett_linker_automatisk
246 Do_not_import_entry=Ikke_importer_enhet
247 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00c5pne_ingen_filer_ved_oppstart
248 Do_not_overwrite_existing_keys=Ikke_skriv_over_eksisterende_n\u00f8kler
249 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Ikke_introduser_linjeskift_i_f\u00f8lgende_felter_ved_lagring
250 Docbook=Docbook
251 Done=Ferdig
252 Down=Ned
253 Download=Last_ned
254 Download_completed=Nedlasting_fullf\u00F8rt
255 Download_file=Last_ned_fil
256 Downloading...=Laster_ned...
257 duplicate_BibTeX_key=ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel
258 Duplicate_BibTeX_key.=Duplicate_BibTeX_key.
259 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00F8kkelen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
260 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_ikke_unik_n\u00F8kkel
261 Duplicate_pairs_found=Duplikatpar_funnet
262 duplicate_removal=fjerning_av_duplikater
263 Duplicate_string_name=Ikke_unikt_navn_p\u00E5_streng
264 Duplicates_found=Duplikater_funnet
265 Duplicates_removed=Duplikater_fjernet
266 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
267 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_enheter_dynamisk_ved_hjelp_av_et_standard_s\u00f8keuttrykk
268 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_enheter_dynamisk_ved_\u00e5_s\u00f8ke_etter_n\u00f8kkelord_i_et_felt
269 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_av_linjene_m\u00E5_v\u00E6re_p\u00E5_den_f\u00F8lgende_formen
270 Edit=Rediger
271 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
272 Edit_group=Rediger_gruppe
273 Edit_journal=Rediger_journal
274 Edit_preamble=Rediger_'preamble'
275 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00F8kkel
276 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel
277 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00F8kkel._Gruppering_kan_feile_for_denne_enheten.
278 empty_database=tom_database
279 Enable_source_editing=Tillat_redigering_av_kildekode
280 Endnote=Endnote
281 Enter_URL=Skriv_inn_URL
282 Enter_URL_to_download=Skriv_inn_URL_som_skal_lastes_ned
283 entries=enheter
284 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Enheter_kan_ikke_manuelt_legges_til_i_eller_fjernes_fra_denne_gruppen.
285 Entries_exported_to_clipboard=Enheter_eksportert_til_utklippstavle
286 entries_have_undefined_BibTeX_key=enheter_har_udefinert_BibTeX-n\u00f8kkel
287 entries_into_new_database=enheter_i_ny_database
288 entry=enhet
289 Entry_editor=Enhetsskjema
290 Entry_in_current_database=Enhet_i_eksisterende_database
291 Entry_in_import=Enhet_i_import
292 Entry_preview=Forh\u00E5ndsvisning
293 Entry_table=Hovedtabell
294 Entry_table_columns=Tabellkolonner
295 Entry_type=Enhetstype
296 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00E5_typer_kan_ikke_inneholde_opperom_eller_noen_av_de_f\u00F8lgende_tegnene
297 Entry_types=Enhetstyper
298 Error=Feil
299 Error_exporting_to_clipboard=Feil_ved_eksport_til_utklippstavle
300 ##Error:_check_your_External_viewer_settings_in_Preferences=Feil:_unders\u00F8k_innstillingene_for_Eksterne_programmer_i_Innstillinger
301 Error_in_field=Feil_i_felt
302 Error_occured_when_parsing_entry=En_feil_oppsto_ved_lesing_av_enhet
303 Error_opening_file=Feil_ved_\u00E5pning_av_fil
304 Error_setting_field=Problem_med_\u00E5_sette_felt
305 Error_while_writing=En_feil_oppsto_ved_skriving
306 Exceptions=Feilinformasjon
307 Existing_file=Eksisterende_fil
308 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstatt_filen?
309 exists.Overwrite?=eksisterer._Skriv_over?
310 Exit=Avslutt
311 Expand_subtree=\u00c5pne_forgrening
312 Export=Eksporter
313 Export_entry_types=Eksporter_enhetstyper
314 Export_name=Navn_p\u00E5_filter
315 Export_preferences=Eksporter_innstillinger
316 Export_preferences_to_file=Eksporter_innstillinger_til_fil
317 Export_properties=Egenskaper_for_eksportfilter
318 Export_to_clipboard=Eksporter_til_utklippstavle
319 Exporting=Eksporterer
320 External_changes=Eksterne_endringer
321 External_files=Eksterne_filer
322 External_programs=Eksterne_programmer
323 External_viewer_called=Eksternt_program_kalt_opp
324 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_lese_gruppedata_(ikke_st\u00f8ttet_versjon:_%0)
325 Fetch=Hent
326 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikasjoner_som_refererer_enheter_i_din_database
327 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
328
329 Fetch_CiteSeer_by_ID=Hent_CiteSeer_ved_hjelp_av_ID
330 Fetch_Medline=Hent_Medline
331 Fetch_Medline_by_ID=Hent_Medline_ved_hjelp_av_ID
332 Fetched_all_citations_from_target_database.=Hentet_alle_refererende_publikasjoner_fra_CiteSeer.
333 Fetching_Citations=Henter_referanser
334 Fetching_Identifiers=Henter_identifikatorer
335 Fetching_Medline_by_ID...=Henter_Medline_ved_hjelp_av_ID...
336 Fetching_Medline_by_id_...=Henter_Medline_ved_hjelp_av_id...
337 Fetching_Medline_by_term_...=S\u00F8ker_i_Medline_...
338 Field=Felt
339 field=felt
340 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
341 Field_content=Innhold_i_felt
342 Field_name=Feltnavn
343 Field_sizes=
344
345 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
346 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
347 Fields=Felter
348 File=Fil
349 file=fil
350 File_'%0'_not_found=Fant_ikke_filen_'%0'
351 File_changed=Endret_fil
352 File_exists=Filen_eksisterer
353 File_extension=Etternavn_p\u00E5_filer
354 File_not_found=Fant_ikke_filen
355 File_updated_externally=Filen_har_blitt_endret_eksternt
356 filename=filnavn
357 Files_opened=Filer_\u00E5pnet
358
359 Filter=Filter
360 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fullf\u00f8rte_synkronisering_av_%0-linker._Enheter_endret%c_%1.
361 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=
362 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=Velg_f\u00F8rst_hvilke_enheter_du_vil_generere_n\u00F8kler_for.
363 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpass_tabellbredden_horisontalt
364 Float=Flyt
365 Float_marked_entries=Sorter_merkede_enheter_\u00F8verst
366 Font_Family=Familie
367 Font_Preview=Forh\u00E5ndsvisning
368 Font_Size=St\u00F8rrelse
369 Font_Style=Stil
370 FontSelector=Fontvelger
371 for=for
372 Format_of_author_and_editor_names=Formatering_av_forfatter-_og_redakt\u00F8rnavn
373 Format_String=Formatstreng
374 Format_used=Format_brukt
375 Formatter_Name=Navn_p\u00e5_formaterer
376 Formatter_not_found=Ukjent_formaterer
377 found=funnet
378 found_in_aux_file=funnet_i_aux-fil
379 Full_name=Fullt_navn
380 General=Generelt
381 General_fields=Generelle_felter
382 Generate=Generer
383 Generate_BibTeX_key=Generere_BibTeX-n\u00F8kkel
384 Generate_keys=Generer_n\u00F8kler
385 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=
386
387 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_n\u00f8kler_automatisk_for_importerte_enheter
388 Generate_now=Generer_n\u00e5
389 Generated_BibTeX_key_for=Genererte_BibTeX-n\u00F8kkel_for
390 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00F8kkel_for
391 Grab=Fang_hurtigtast
392 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_enheter_utenfor_valgte_grupper
393 Gray_out_non-hits=Vis_ikke-treff_i-gr\u00E5tt
394 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-treff
395 Group_properties=Gruppeegenskaper
396
397 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_feile_for_denne_enheten
398 Groups=Gruppering
399 Harvard_RTF=Harvard_RTF
400 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=
401 Help=Hjelp
402 Help_on_groups=Hjelp_om_grupper
403 Help_on_key_patterns=Hjelp_om_n\u00F8kkeloppskrifter
404 Help_on_Preview_Settings=
405 Help_on_Regular_Expression_Search=
406 Hide_non-hits=Skjul_ikke-treff
407 Hide_non-matching_entries=Gjem_ikke-treff
408
409 Hierarchical_context=Gruppehierarki
410 Highlight=Uthev
411 Highlight_overlapping_groups=Uthev_overlappende_grupper
412 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_bare_\u00e5_s\u00f8ke_i_spesifikke_felt,_skriv_f._eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
413 HTML=HTML
414
415 HTML_table=HTML-tabell
416 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
417 Ignore=Ignorer
418 Illegal_type_name=Ugyldig_typenavn
419 Immediate_subgroups=N\u00e6rmeste_undergrupper
420 Import=Importer
421 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_enheten
422 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_enheten
423 Import_cancelled.=Import_kansellert.
424 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importer_data_fra_CiteSeer-database
425 Import_entries=Importer_enheter
426 Import_entry_types=Importer_enhetstyper
427 Import_failed=Import_mislyktes
428 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importer_felter_fra_CiteSeer-database
429 Import_file=Importer_fil
430 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinisjoner
431 Import_name=Navn_p\u00e5_import
432 Import_preferences=Importer_innstillinger
433 Import_preferences_from_file=Importer_innstillinger_fra_fil
434 Import_strings=Importer_strenger
435 Import_to_open_tab=
436 Import_word_selector_definitions=Importer_definisjoner_for_hurtigvelgere
437 Imported_database=Importerte_database
438 Imported_entries=Importerte_enheter
439 Imported_entry_types=Importerte_enhetstyper
440 Imported_from_database=Importerte_fra_databasen
441 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
442 Importing=Importerer
443 Importing_file=Importerer_fil
444 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukjent_format
445 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_brukes_#-tegn_parvis_for_\u00E5_indikere_strenger.
446 Include_abstracts=
447 Include_entries=Inkluder_enheter
448 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_enheter_inneholdt_i_denne_gruppen_eller_en_undergruppe
449 Incremental=Inkrementell
450 Incremental_search=Inkrementelt_s\u00F8k
451 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.
452 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uavhengig_gruppe:_Vis_bare_denne_gruppens_enheter
453 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetreet_ekspandert_i_utgangspunktet
454 Input=Inndata
455 Input_error=Inputfeil
456 Insert=Legg_til
457 Insert_rows=Legg_til_rader
458 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
459 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_enheter_til_WinEdt
460 insert_string_=sett_inn_streng_
461 Insert_URL=Sett_inn_URL
462 integrity=integritet
463 Integrity_check=Integritetssjekk
464 Intersection=Snitt
465 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00F8kkel
466 Invalid_date_format=Ugyldig_datoformat
467 Invalid_URL=Ugyldig_URL
468 Inverted=Invertert
469 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
470 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
471 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
472 JabRef_help=JabRef-hjelp
473 JabRef_preferences=JabRef-oppsett
474 Journal_abbreviations=Journalforkortelser
475 Journal_list_preview=Forh\u00e5ndsvisning_av_journalliste
476 Journal_name=Journalnavn
477 Keep=Behold
478 Keep_both=Behold_begge
479 Keep_lower=Behold_nederste
480 Keep_upper=Behold_\u00F8verste
481 Key_bindings=Hurtigtaster
482 Key_bindings_changed=Hurtigtaster_endret
483 Key_generator_settings=Innstillinger_for_n\u00F8kkelgenerering
484 Key_pattern=N\u00F8kkeloppskrift
485 keys_in_database=n\u00F8kler_i_databasen
486 Keyword=N\u00F8kkelord
487 Label=Navn
488 Language=Spr\u00E5k
489 Last_modified=Sist_endret
490 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
491 Left=Venstre
492 License=
493 Limit_to_fields=Begrens_til_f\u00F8lgende_felter
494 Limit_to_selected_entries=Begrens_til_valgte_enheter
495 Listen_for_remote_operation_on_port=
496 Load_session=Gjenopprett_tilstand
497 Loading_session...=Gjenoppretter_tilstand...
498 Look_and_feel=Utseende
499 Looking_for_pdf...=Ser_etter_pdf...
500
501 Mac_file_dialog=Mac-fildialog
502 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
503 Main_PDF_directory=Hovedkatalog_for_PDF-filer
504 Main_PS_directory=Hovedkatalog_for_PS-filer
505 Manage=Sett_opp
506 Manage_custom_exports=Sett_opp_eksterne_eksportfiltre
507 Manage_custom_imports=
508 Manage_journal_abbreviations=Sett_opp_journalforkortelser
509 Mark_entries=Merk_enheter
510 Mark_entry=Merk_enhet
511 Mark_new_entries_with_addition_date=
512 Mark_new_entries_with_owner_name=Merk_nye_enheter_med_navn_p\u00E5_eier
513 Marked_selected=Merket_valgte_enheter
514 Medline_entries_fetched=Medline-enheter_hentet
515 Menu_and_label_font_size=St\u00F8rrelse_av_menyfonter
516 Merged_external_changes=Inkorporerte_eksterne_endringer
517 Messages=Meldinger
518 Messages_and_Hints=Beskjeder_og_hint
519 Miscellaneous=Diverse
520 Modification_of_field=Endring_av_felt
521 Modified_group_"%0".=Endret_gruppen_"%0".
522 Modified_groups=Endrede_grupper
523 Modified_string=Endret_streng
524 Modify=Endre
525 modify_group=endre_gruppe
526 MODS=MODS
527 Move=Flytt
528 Move_down=Flytt_ned
529 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flytt_enheter_i_valgte_grupper_\u00F8verst
530 move_group=flytt_gruppe
531 Move_string_down=Flytt_streng_ned
532 Move_string_up=Flytt_streng_opp
533 Move_up=Flytt_opp
534 Moved_group_"%0".=Flyttet_gruppen_"%0".
535 Name=Navn
536 Name_formatter=Navneformaterer
537 Natbib_style=Natbib-stil
538 nested_aux_files=n\u00F8stede_aux-filer
539 New=Ny
540 new=ny
541 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
542 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-enhet
543 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
544 New_content=Nytt_innhold
545 New_database_created.=Opprettet_ny_database.
546 New_field_value=Ny_verdi
547 New_file=Ny_fil
548 New_group=Ny_gruppe
549 New_string=Ny_streng
550 Next_entry=Neste_enhet
551 No_%0_found=Fant_ingen_%0
552 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_endringer_funnet.
553 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_spesifisert
554 No_custom_imports_registered_yet.=Ingen_egne_importformater_er_definert.
555 no_database_generated=ingen_database_generert
556 No_duplicates_found=Ingen_duplikater_funnet
557 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_enheter_funnet._Kontroller_at_du_bruker_riktig_importfilter.
558 No_entries_imported.=Ingen_enheter_importert.
559 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_enheter_valgt.
560 No_entries_selected=Ingen_enheter_valgt
561 No_entries_selected.=Ingen_enheter_valgt.
562 No_exceptions_have_ocurred.=
563 No_file_associated=Ingen_assosiert_fil
564 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Bare_behandle_kommandolinjevalg.
565 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_forkortes.
566 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_journalnavn_kunne_ekspanderes.
567 No_Medline_entries_found.=Ingen_Medline-enheter_funnet
568 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_definert_og_fant_ingen_filer_med_navn_tilsvarende_BibTeX-n\u00f8kkelen
569 No_references_found=Ingen_referanser_funnet
570 No_saved_session_found.=Fant_ingen_lagret_tilstand.
571 No_url_defined=Ingen_url_er_definert
572 not=ikke
573 not_found=ikke_funnet
574 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_lagret_(ingen_filer_\u00E5pne)
575 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_merke_til_at_enheten_som_skaper_problemet_har_blitt_valgt.
576 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Merk_at_du_m\u00E5_spesifisere_det_fullstendige_klassenavnet_for_utseendet,
577 Nothing_to_redo=Ingenting_\u00E5_gjenta
578 Nothing_to_undo=Ingenting_\u00E5_angre
579 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
580 Number_of_references_to_fetch?=Antall_referanser_som_skal_hentes?
581 occurences=treff
582 OK=OK
583 Ok=OK
584 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00f8kler_vil_bli_skrevet_over._Fortsett?
585 Open=\u00C5pne
586 Open_BibTeX_database=\u00C5pne_BibTeX-database
587 Open_database=\u00C5pne_database
588 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00E5r_en_ny_enhet_opprettes
589 Open_file=\u00C5pne_fil
590 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00C5pne_sist_viste_databaser_ved_oppstart
591 Open_PDF_or_PS=\u00C5pne_PDF_eller_PS
592 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00C5pne_h\u00F8yreklikkmeny_med_Ctrl+venstre_knapp
593 Open_URL_or_DOI=\u00C5pne_URL_eller_DOI
594 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument_Spreadsheet
595 Opened_database=\u00C5pnet_database
596 Opening=\u00C5pner
597 Opening_preferences...=\u00C5pner_innstillinger...
598
599 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
600 Operation_canceled.\n=Operasjonen_avbrutt.\n
601 Optional_fields=Valgfrie_felter
602 Options=Valg
603 or=eller
604 out_of=ut_av
605 Output=Output
606 Output_or_export_file=Lagre_eller_eksporter_fil
607 Override=Skriv_over
608 Override_default_file_directories=
609
610 Override_default_font_settings=Overstyr_standardfonter
611 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=
612 Overwrite_existing_field_values=Skriv_over_eksisterende_verdier
613 Overwrite_keys=Skriv_over_n\u00F8kler
614 pairs_processed=par_revidert
615 Paste=Lim_inn
616 paste_entries=lim_inn
617 paste_entry=lim_inn
618 Pasted=Limte_inn
619 Path_to_HTML_viewer=Sti_til_HTML-leser
620 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
621 Path_to_PDF_viewer=Sti_til_PDF-leser
622 Path_to_PS_viewer=Sti_til_PS-leser
623 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
624 PDF_directory=
625 Personal_journal_list=Personlig_journalliste
626 Pick_titles=Velg_titler
627 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
628 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Vennligst_sjekk_maskinens_nettverksforbindelse.
629 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_inn_et_navn_for_gruppen.
630 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_inn_et_s\u00F8kebegrep._For_eksempel,_for_\u00E5_s\u00F8ke_i_alle_felter_etter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_\u00E5_s\u00F8ke_i_<b>Author</b>-feltet_etter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_etter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
631 Please_enter_a_semicolon_or_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers).=Du_m\u00E5_oppgi_en_semikolon-_eller_kommaseparert_liste_av_Medline-IDer_(tall).
632 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Vennligst_skriv_inn_feltet_som_skal_s\u00F8kes_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00f8kkelordet_\u00e5_s\u00F8ke_etter_(f._eks._<b>electrical</b>).
633 Please_enter_the_string's_label=Skriv_inn_et_navn_for_strengen
634 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Vennligst_se_JabRef-dokumentasjonen_for_informasjon_om_bruk_av_CiteSeer-verkt\u00F8yene.
635 Please_select_an_importer=Vennligst_velg_et_importformat
636 Please_select_an_importer.=Velg_et_importfilter.
637 Please_select_exactly_one_group_to_move.=Velg_eksakt_en_gruppe_for_flytting.
638 Please_wait_until_it_has_finished.=Vennligst_vent_til_den_er_fullf\u00F8rt.
639 Possible_duplicate_entries=Mulige_duplikater
640 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_duplikat_av_eksisterende_enhet._Klikk_for_\u00e5_h\u00e5ndtere.
641 Preamble=Preamble
642 Preferences=Oppsett
643 Preferences_recorded.=Lagret_oppsett.
644 Preview=Forh\u00E5ndsvisning
645 Previous_entry=Forrige_enhet
646 Primary_sort_criterion=Prim\u00e6rt_sorteringskriterium
647 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_\u00E5_lese_enhet
648 Program_output=Output_fra_program
649 PS_directory=
650 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_enheter_til_eksternt_program_(%0)
651 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_enheter_til_Emacs
652 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_enheter_til_LyX/Kile
653 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_til_WinEdt
654 Push_to_LatexEditor=
655 Pushed_citations_to_Emacs=Sendte_enheter_til_Emacs
656 Pushed_citations_to_WinEdt=Sendte_referanser_til_WinEdt
657 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Sendte_referanser_til_de_f\u00F8lgende_radene_til
658 Quit_JabRef=Avslutt_JabRef
659 Quit_synchronization=Avslutt_synkronisering
660 Raw_source=Kilde
661 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
662 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=
663 Redo=Gjenta
664 Reference_database=Referansedatabase
665 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
666 References_found=Referanser_funnet
667 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_enheter_inneholdt_b\u00e5de_i_denne_gruppen_og_gruppen_over
668 Refresh_view=Oppdater
669 Regular_Expression=Regul\u00e6ruttrykk
670 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_enhetstypene?
671 Remote_operation=
672 Remote_server_port=
673 Remove=Fjern
674 Remove_all?=Fjern_alle?
675 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
676 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Remove_all_subgroups_of_"%0"?
677 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_doble_kr\u00f8llparenteser_rundt_BibTeX-felter_ved_innlasting.
678 Remove_duplicates=Fjern_duplikater
679 Remove_entry_from_import=Fjern_enhet_fra_import
680 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_enheter_fra_denne_gruppen
681 Remove_entry_type=Slett_enhetstype
682 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
683 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
684 Remove_group=Fjern_gruppe
685 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
686 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
687 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
688 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
689 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
690 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
691 Remove_old_entry=Fjern_gammel_enhet
692 Remove_selected_strings=Slett_valgte_strenger
693 remove_string_=slett_streng_
694 Removed_entry_type.=Slettet_enhetstype.
695 Removed_group_"%0".=Fjernet_gruppen_"%0"
696 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernet_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
697 Removed_string=Fjernet_streng
698 Renamed_string=Endret_navn_p\u00e5_streng
699 Replace=
700 Replace_(regular_expression)=Erstatt_(regul\u00e6ruttrykk)
701 Replace_string=Erstatt_streng
702 Replace_with=Erstatt_med
703 Replaced=Erstattet
704 Required_fields=N\u00F8dvendige_felter
705 Reset_all=Tilbakestill_alle
706 resolved=tatt_h\u00E5nd_om
707 Results=Resultater
708 Revert_to_original_source=Resett_til_opprinnelig_kildekode
709 Review=Kommentarer
710 Review_changes=Se_over_endringer
711 Right=H\u00f8yre
712 Save=Lagre
713 Save_before_closing=Lagre_f\u00F8r_databasen_lukkes
714 Save_database=Lagre_database
715 Save_entries_in_their_original_order=
716 Save_failed=Lagring_mislyktes
717 Save_failed_during_backup_creation=Lagring_mislyktes_ved_opprettelse_av_sikkerhetskopi
718 Save_failed_while_committing_changes=Lagring_mislyktes_ved_sluttf\u00f8ring_av_endringer
719 Save_in_default_table_sort_order=
720 Save_ordered_by_author/editor/year=
721 Saved_database=Lagret_database
722 Saved_selected_to=Lagret_valgte_i
723 Saved_session=Lagret_tilstand
724 Saving=Lagrer
725 Saving_database=Lagrer_database
726 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
727 Scan=S\u00F8k
728 Search=S\u00F8k
729 Search_All_Fields=S\u00F8k_i_alle_felter
730 Search_all_fields=S\u00F8k_i_alle_felter
731 Search_error=Feil_ved_s\u00F8k
732 Search_expression=S\u00F8keuttrykk
733 Search_for=S\u00F8k_etter
734 Search_general_fields=S\u00f8k_i_generelle_felter
735 Search_IEEEXplore=
736 Search_optional_fields=S\u00f8k_i_valgfrie_felter
737 Search_required_fields=S\u00f8k_i_n\u00f8dvendige_felter
738 Search_Specified_Field(s)=S\u00F8k_spesifiserte_felt(er)
739 Searched_database._Global_number_of_hits=
740 Searched_database._Number_of_hits=S\u00F8kte_gjennom_basen._Antall_treff
741 Searching_for_%0_file=S\u00F8ker_etter_%0-fil
742 Searching_for_duplicates...=S\u00F8ker_etter_duplikater...
743 Secondary_sort_criterion=Andre_sorteringskriterium
744 Select=Velg
745 Select_a_Zip-archive=Velg_ZIP-fil
746 Select_action=Select_action
747 Select_all=Velg_alle
748 Select_Classpath_of_New_Importer=Velg_classpath_for_nytt_importformat
749 Select_encoding=Velg_koding
750 Select_entries_in_group_selection=Velg_enheter_i_valgte_grupper
751 Select_entry_type=Velg_enhetstype
752 Select_external_application=Velg_ekstern_applikasjon
753 Select_file_from_ZIP-archive=Velg_fil_fra_ZIP-fil
754 Select_format=Velg_format
755 Select_matches=Velg_treff
756 Select_new_ImportFormat_Subclass=Velg_klasse_for_nytt_importformat
757 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=Velg_trenodene_for_\u00E5_inspisere_og_akseptere_eller_avsl\u00E5_endringer
758 Selected_entries=Valgte_enheter
759 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
760
761 Set/clear_fields=Sett/fjern_felter
762 Set_field=Sett_felt
763 Set_fields=Sett_felter
764 Set_general_fields=Tilpass_generelle_felter
765 Set_table_font=Velg_tabellfont
766 Settings=Innstillinger
767 Setup_selectors=Sett_opp_ordlister
768 Short_form=Kort_form
769 Shortcut=Snarvei
770 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
771 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Etternavn'
772 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Etternavn,_Fornavn'
773 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
774 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
775 Show_CiteSeer_column=Vis_CiteSeer-kolonne
776 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_\u00E5_bekrefte_sletting_av_enheter
777 Show_description=Vis_beskrivelse
778 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
779 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_enheter_*utenfor*_valgte_grupper
780 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
781 Show_last_names_only=Vis_bare_etternavn
782 Show_names_unchanged=Vis_navn_uforandret
783 Show_one_less_rows=Vis_en_rad_mindre
784 Show_one_more_row=Vis_en_rad_mer
785 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
786 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
787 Show_required_fields=Vis_n\u00F8dvendige_felter
788 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
789 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00E5r_en_ikke_unik_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
790 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00E5r_en_tom_BibTeX-n\u00F8kkel_skrives_inn
791 Simple_HTML=Enkel_HTML
792 Size=St\u00f8rrelse
793 Skip=
794 Skipped_-_No_PDF_linked=
795 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Hoppet_over_-_PDF-filen_finnes_ikke
796
797 Skipped_entry.=Hoppet_over_enhet.
798 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
799 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
800 sort_subgroups=sorter_undergrupper
801 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterte_alle_undergrupper_rekursivt.
802 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterte_n\u00e6rmeste_undergrupper.
803 source_edit=redigering_av_kilde
804 Special_Name_Formatters=Spesielle_navneformaterere
805 Special_table_columns=Spesielle_kolonner
806 Start_incremental_search=Start_inkrementelt_s\u00F8k
807 Start_search=Start_s\u00f8k
808 Starting_import=Starter_import
809 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_enheter_statisk_ved_manuell_tildeling
810 Status=Status
811 Stop=Stopp
812 Store=Lagre
813 Store_journal_abbreviations=Lagre_journalforkortelser
814 Store_string=Lagre_streng
815 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Lagre_de_f\u00f8lgende_feltene_med_kr\u00f8llparenteser_rundt_store_bokstaver
816 Stored_definition_for_type=Lagret_typedefinisjon
817 Stored_entry=Lagret_enhet
818 Strings=Strenger
819 Strings_for_database=Strenger_for_database
820 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
821 Suggest=Foresl\u00E5
822 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Bytter_mellom_fullt_og_forkortet_journalnavn_dersom_navnet_er_kjent.
823 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-linker
824 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-linker...
825 Table_appearance=Tabelloppsett
826 Table_background_color=Bakgrunnsfarge_for_tabell
827 Table_grid_color=Farge_p\u00e5_linjer_i_tabell
828 Table_text_color=Tekstfarge_i_tabell
829 Tabname=Tabnavn
830 Tertiary_sort_criterion=Tredje_sorteringskriterium
831 Test=Test
832 Text_Input_Area=Inndatafelt
833 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tillatt_i_BibTeX-felter
834 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformatet_er_ugyldig
835 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Nedlastingen_fra_CiteSeer_ga_ingen_resultater.
836 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
837 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>har_blitt_endret<BR>eksternt!
838 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_inneholder_allerede_de_valgte_enhetene.
839 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_v\u00E6re_et_tall.
840 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
841 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_inneholde_tegnet_'#'.
842 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Lagre-operasjonen_er_avhengig_av_en_gyldig_import-operasjon.
843 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00e6ruttrykket_<b>%0</b>_er_ugyldig%c
844 The_search_is_case_insensitive.=S\u00f8ket_skiller_ikke_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
845 The_search_is_case_sensitive.=S\u00F8ket_skiller_mellom_store_og_sm\u00E5_bokstaver.
846 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_har_blitt_slettet_lokalt
847 The_type_name_can_not_contain_spaces.=Typenavnet_kan_ikke_inneholde_mellomrom.
848 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=URL-feltet_ser_ut_til_\u00E5_v\u00e6re_tomt_for_enhet_nummer_
849 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Det_finnes_mulige_duplikater_(merket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_har_blitt_h\u00e5ndtert._Fortsette?
850 There_is_no_entry_type=Ingen_enhetstype
851 this_button_will_update=denne_knappen_vil_oppdatere
852 This_entry_is_incomplete=Denne_enheten_er_ufullstendig
853 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_enhetstypen_kan_ikke_slettes.
854 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppen_inneholder_enheter_basert_p\u00e5_manuell_tilordning._Enheter_kan_tilordnes_til_denne_gruppen_ved_\u00e5_velge_dem_og_deretter_trekke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hjelp_av_h\u00f8yreklikkmenyen._Alle_enheter_tilordnet_til_denne_gruppen_m\u00e5_ha_en_unik_n\u00f8kkel._N\u00f8kkelen_kan_endres_til_enhver_tid_s\u00e5_lenge_den_forblir_unik.
855 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvor
856 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_stemmer_med_regul\u00e6ruttrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
857 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
858 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_inneholder_n\u00F8kkelordet_<b>%1</b>
859 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppen_inneholder_enheter_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00e6ruttrykket_<b>%1</b>
860 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klipp-og-lim-vindu._F\u00F8rst_last_inn_eller_kopier_tekst_til_inndatafeltet._Deretter_kan_du_merke_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
861 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_\u00E5_unders\u00F8ke_hver_av_%0-linkene,_og_sjekke_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_bli_gitt_valg<BR>for_\u00E5_l\u00F8se_problemet.
862 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=
863 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=
864 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_\u00e5_sette_opp,_g\u00e5_til_<B>Verkt\u00f8y_->_Sett_opp_journalforkortelser</b>
865 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
866 Try_different_encoding=Pr\u00f8v_en_annen_tegnkoding
867 Type=Type
868 Type_set_to_'other'=Type_satt_til_'other'
869 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_tilgang_til_LyX-pipe
870 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_opprette_grafisk_grensesnitt
871 Unable_to_parse_clipboard_text_as_Bibtex_entries.=Kunne_ikke_lese_tekst_p\ufffd_utklippstavlen_som_BibTeX-enheter.
872 Unable_to_parse_the_following_URL=Kunne_ikke_tolke_f\u00F8lgende_URL
873 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_lese_standard_ikonsettfil.
874 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_lese_ikonsettfil
875 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
876 Undo=Angre
877 Union=Union
878 Unknown_bibtex_entries=Ukjente_BibTeX-enheter
879 unknown_edit=ukjent_endring
880 unknown_entry_type=ukjent_enhetstype
881 Unknown_export_format=Ukjent_eksportformat
882 Unmark_all=Fjern_merking_fra_alle
883 Unmark_entries=Fjern_merking
884 Unmark_entry=Fjern_merking
885 Unmarked_selected=Fjernet_merking_fra_valgte_enheter
886 Unpack_EndNote_filter_set=Pakk_ut_EndNote-filtersett
887 Unpacked_file.=Pakket_ut_fil.
888 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Ikke_st\u00F8ttet_versjon_av_klassen_%0:_%1
889 untitled=uten_navn
890 Up=Opp
891 Update_to_current_column_widths=Bruk_n\u00E5v\u00E6rende_kolonnebredder
892 Updated_group_selection=Updated_group_selection
893 Updating_entries...=Oppdaterer_enheter...
894 usage=bruk
895 Use_antialiasing_font=Bruk_glattet_font
896 Use_custom_icon_theme=Bruk_egendefinert_ikonsett
897 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Bruk_inspeksjonsvindu_ogs\u00E5_n\u00E5r_bare_\u00e9n_enhet_importeres.
898 Use_native_file_dialog=Bruk_system-fildialog
899 Use_other_look_and_feel=Bruk_annet_utseende
900 Use_Regular_Expression_Search=
901 Use_regular_expressions=Bruk_"regular_expressions"
902 Use_the_following_delimiter_character(s)=Use_the_following_delimiter_character(s)
903 Uses_default_application=Bruker_standardprogram
904 Value_cleared_externally=Verdien_slettet_eksternt
905 Value_set_externally=Verdi_satt_eksternt
906 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_kj\u00F8rer,_og_at_den_angitte_lyxpipe_stemmer
907 View=Vis
908 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_duplikater_som_ikke_er_blitt_h\u00e5ndtert_n\u00e5r_inspeksjonsvinduet_lukkes
909 Warn_before_overwriting_existing_keys=Gi_advarsel_f\u00f8r_eksisterende_n\u00f8kler_skrives_over
910 Warning=Advarsel
911 Warning_there_is_a_duplicate_key=
912 Warnings=Advarsler
913 web_link=link
914
915 What_do_you_want_to_do?=
916 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00e5r_n\u00f8kkelord_legges_til_eller_fjernes_skill_dem_med
917 with=med
918 Word=Ord
919 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=
920 Write_XMP=Skriv_XMP
921
922 Writing_XMP=Skriver_XMP
923 Writing_XMP_metadata...=
924 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=
925 Wrong_file_format=Feil_filformat
926
927 XMP-annotated_PDF=XMP-annotert_PDF
928 XMP_Export_Privacy_Settings=Innstillinger_for_XMP-eksport
929 XMP_metadata=XMP-metadata
930 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_valgt_et_nytt_spr\u00E5k._Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_dette_skal_tre_i_kraft.
931 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_feltet._Original_verdi
932 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_m\u00e5_velge_et_filnavn_for_\u00e5_lagre_journalforkortelser
933 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Du_m\ufffd_skrive_et_heltall_i_tekstfeltet_for
934 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=Du_m\u00E5_velge_et_navn_for_enhetstypen.
935 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_m\u00E5_starte_JabRef_p\u00E5_nytt_for_at_de_nye_hurtigtastene_skal_fungere.
936 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_m\u00E5_velge_minst_\u00E9n_rad_f\u00F8r_du_kan_bruke_denne_operasjonen.
937 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_m\u00E5_sette_b\u00E5de_BibTeX-n\u00F8kkel_og_%0-katalog
938 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_hurtigtaster_har_blitt_lagret.
939
940 Save_all_open_databases=
941
942 Include=
943 Automatically_remove_exact_duplicates=
944 Enable_word/name_autocompletion=
945 Editor_options=
946 Use_autocompletion_for_the_following_fields=
947 Saving_all_databases...=
948 Save_all_finished.=
949 Saved_%0_databases.=
950 No_databases_saved.=
951 Connection_to_IEEEXplore_failed=
952
953 Link=
954 File_type=
955 Edit_file_link=
956
957 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=
958 Move_external_links_to_'file'_field=
959 Push_selection_to_Vim=
960 Pushed_citations_to_Vim=
961
962 Waiting_for_ArXiv...=
963 Processing_=
964 Error_while_fetching_from_OIA2:_=
965
966 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=
967
968 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters:_=
969 Operation_not_supported=
970 Drag_and_Drop_Error=
971 File_download=
972 Error_while_downloading_file:=
973 Only_one_item_is_supported=
974 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=
975 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=
976 Drop_%0=
977 Link_to_file_%0=
978 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=
979 XMP_metadata_found_in_PDF:_%0=
980 Link_to_PDF_%0=
981 %0_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=
982 %0_directory_is_'%1':=
983 Writing_XMP_to_'%0'...=
984 Wrote_XMP_to_'%0'.=
985 Error_writing_XMP_to_file:_%0=
986 Error_while_writing_XMP_%0=
987 Error_writing_XMP_to_'%0'...=
988 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=
989 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=
990 Error_converting_XMP_to_'%0'...=
991 Could_not_find_directory_for_%0-files:_%1=
992 Invalid_URL:_=
993 This_operation_requires_at_least_one_entry.=
994 Write_XMP-metadata=
995 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=
996 No_XMP_metadata_found_in_=
997 Drog_PDF=
998 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=
999 Search_IEEExplore=
1000 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=
1001 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0':=
1002 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0):=
1003 Abbreviated_%0_journal_names.=
1004 Unabbreviated_%0_journal_names.=
1005
1006 Help_contents=Oversikt_over_hjelpefiler
1007 Edit_entry=Rediger_enhet
1008 Save_database_as_...=Lagre_database_som_...
1009 Save_selected_as_...=Lagre_valgte_som_...
1010 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00F8kepanel
1011 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Legg_til_innhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00E5pne_database
1012 Edit_strings=Rediger_strenger
1013 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingskontroll
1014 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00E5ndsvisning
1015 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Uthev_grupper_som_inneholder_alle_valgte_enheter
1016 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Uthev_grupper_som_inneholder_minst_en_av_de_valgte_enhetene
1017 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8kler
1018 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=
1019 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(ISO-forkortelse)
1020 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_journalnavn_for_de_valgte_enhetene_(MEDLINE-forkortelse)
1021 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_journalnavn_for_de_valgte_enhetene
1022 Do_not_show_splash_window_at_startup=
1023
1024 Resolve_strings_for_all_fields_except=
1025 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=
1026 Leave_files_in_their_current_directory.=
1027 Copy_files_to_%0.=
1028 Move_files_to_%0.=
1029 Leave_file_in_its_current_directory.=
1030 Copy_file_to_%0.=
1031 Move_file_to_%0.=
1032 Extension=
1033 Application=
1034 Icon=
1035
1036 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_definert
1037
1038 Error:_=
1039 Path_to_Vim=
1040 Vim_Server_Name=
1041 MS_Office_2007=
1042 Manage_external_file_types=
1043 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=
1044 Reset_file_type_definitons=
1045 Edit_file_type=
1046 Could_not_run_the_'vim'_program.=
1047
1048 Show_file_column=
1049 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=
1050
1051 File_'%0'_is_already_open.=
1052
1053 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=
1054
1055 Entry_has_no_citekey=
1056 Cannot_rename_for_several_entries.=
1057 Rename_to_match_citekey=
1058
1059 Change_file_type=
1060 Define_'%0'=
1061 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=
1062 Unable_to_open_file.=
1063 Undefined_file_type=
1064
1065 Error\:_=
1066 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=
1067 Upgrade_external_links=
1068 Upgraded_links.=
1069
1070 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=
1071 Upgrade_file=
1072
1073
1074 Finished_autosetting_external_links.=
1075 No_files_found.=
1076 Target_file_cannot_be_a_directory.=
1077 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=
1078
1079 External_file_links=
1080 Main_%0_directory=
1081 Synchronize_file_links=
1082 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=
1083 Broken_link=
1084 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=
1085 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=
1086 Set_main_external_file_directory=
1087 Do_not_show_these_options_in_the_future=
1088 File_directory=
1089 Autosetting_links=
1090 Autoset_external_links=
1091 Link_local_file=
1092
1093 Searching_for_files=