[svn-upgrade] Integrating new upstream version, jabref (2.5~beta1)
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_da.properties
1 #!
2 #! created/edited by Popeye version 0.54 (popeye.sourceforge.net)
3 #! encoding:ISO-8859-1
4 %0_contains_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
5 %0_contains_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_udtrykket_<b>%1</b>
6 %0_doesn't_contain_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
7 %0_doesn't_contain_the_term_<b>%1</b>=%0_indeholder_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
8 %0_doesn't_match_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
9 %0_doesn't_match_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_ikke_udtrykket_<b>%1</b>
10 %0_export_successful=%0-eksport_lykkedes
11 %0_field_set=%0-felt_sat
12 %0_matches_the_Regular_Expression_<b>%1</b>=%0_matcher_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
13 %0_matches_the_term_<b>%1</b>=%0_matcher_udtrykket_<b>%1</b>
14 <field_name>=<feltnavn>
15 <HTML>Could_not_find_file_'%0'<BR>linked_from_entry_'%1'</HTML>=<HTML>Kunne_ikke_finde_filen_'%0'<BR>linket_til_fra_posten_'%1'</HTML>
16 <HTML>Unpack_the_zip_file_containing_import/export_filters_for_Endnote,<BR>for_optimal_interoperability_with_JabRef</HTML>=<HTML>Udpak_zip-filen_som_indeholder_import-_og_eksportfiltre_for<BR>EndNote,_for_bedst_mulig_kompatibilitet_med_JabRef</HTML>
17 <no_field>=<ingen_felter>
18 <select>=<v\u00E6lg>
19 <select_word>=<v\u00E6lg_ord>
20 _on_entry_number_=_ved_post_nummer_
21 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
22 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
23
24 A_string_with_that_label_already_exists=Der_findes_allerede_en_streng_med_dette_navn
25 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(ISO-forkortelse)
26 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(MEDLINE-forkortelse)
27 Abbreviate_names=Forkort_navn
28 Abbreviated_%0_journal_names.=Fortkortet_%0_tidsskriftsnavn.
29 Abbreviation=Forkortelse
30 About_JabRef=Om_JabRef
31 Abstract=Sammendrag
32 Accept=Accepter
33 Accept_change=Accepter_\u00E6ndring
34 Action=Handling
35 Add=Tilf\u00F8j
36 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_class_path._\nThe_path_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00F8j_en_(kompileret)_egendefineret_ImportFormat-klasse_fra_en_classpath._\nStien_beh\u00F8ver_ikke_at_v\u00E6re_p\u00E5_JabRefs_classpath.
37
38 Add_a_(compiled)_custom_ImportFormat_class_from_a_Zip-archive.\nThe_Zip-archive_need_not_be_on_the_classpath_of_JabRef.=Tilf\u00F8j_en_kompileret_ImportFormat-klasse_fra_en_ZIP-fil._ZIP-filen_beh\u00F8ver_ikke_at_v\u00E6re_i_din_classpath.
39 add_entries_to_group=tilf\u00F8j_poster_til_gruppe
40 Add_entry_selection_to_this_group=F\u00F8j_valgte_poster_til_denne_gruppe
41 Add_from_folder=Tilf\u00F8j_fra_mappe
42 Add_from_jar=Tilf\u00F8j_fra_jar-fil
43 add_group=tilf\u00F8j_gruppe
44 Add_Group=Tilf\u00F8j_gruppe
45 Add_new=Tilf\u00F8j_ny
46 Add_Subgroup=Tilf\u00F8j_undergruppe
47 Add_to_group=Tilf\u00F8j_i_gruppe
48 Added_group_"%0".=Tilf\u00F8jede_gruppe_"%0".
49 Added_new=Tilf\u00F8jede_ny
50 Added_string=Tilf\u00F8jede_streng
51 Additionally,_entries_whose_<b>%0</b>_field_does_not_contain_<b>%1</b>_can_be_assigned_manually_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._This_process_adds_the_term_<b>%1</b>_to_each_entry's_<b>%0</b>_field._Entries_can_be_removed_manually_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._This_process_removes_the_term_<b>%1</b>_from_each_entry's_<b>%0</b>_field.=Desuden,_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_ikke_indeholder_<b>%1</b>_kan_f\u00F8jes_manuelt_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00E6lge_dem,_og_enten_tr\u00E6kke_dem_over_eller_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_tilf\u00F8jer_udtrykket_<b>%1</b>_til_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt._Poster_kan_fjernes_manuelt_fra_denne_gruppe_ved_at_v\u00E6lge_dem_og_derefter_bruge_kontekstmenuen._Denne_proces_fjerner_udtrykket_<b>%1</b>_fra_hver_af_posternes_<b>%0</b>-felt.
52 Advanced=Avanceret
53 All_custom_file_types_will_be_lost._Proceed?=Alle_egendefinerede_filtyper_vil_blive_slettet._Forts\u00E6t?
54 All_Entries=Alle_poster
55 All_entries=Alle_poster
56 All_entries_of_this_type_will_be_declared_typeless._Continue?=Alle_posterne_af_denne_type_vil_blive_klassificeret_som_typel\u00F8se._Forts\u00E6t?
57 All_fields=Alle_felter
58 All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
59 Allow_editing_in_table_cells=Tillad_redigering_af_celler_i_tabellen
60 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_fejl_opstod_ved_hentning_fra_OIA2-kilde_(%0):
61 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_fejl_opstod_ved_l\u00E6sning_af_'%0'
62 An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0':=En_SAXException_forekom_ved_l\u00E6sning_af_'%0':
63 and=og
64 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_i_JabRef-jar\:
65 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_skal_v\u00E6re_tilg\u00E6ngelig_i_CLASSPATH_n\u00E6ste_gang,_du_starter_JabRef.
66 any_field_that_matches_the_regular_expression_<b>%0</b>=ethvert_felt_som_matcher_regul\u00E6rudtrykket_<b>%0</b>
67 Appearance=Udseende
68 Append=Tilf\u00F8j
69 Append_contents_from_a_BibTeX_database_into_the_currently_viewed_database=Tilf\u00F8j_indhold_fra_en_BibTeX-database_i_den_\u00E5bne_database
70 Append_database=F\u00F8j_til_database
71 append_the_selected_text_to_bibtex_key=tilf\u00F8j_den_valgte_tekst_til_BibTeX-n\u00F8glen
72 Application=Applikation
73 Apply=Udf\u00F8r
74 Arguments_passed_on_to_running_JabRef_instance._Shutting_down.=Argumenterne_sendt_til_allerede_aktiv_JabRef-instans._Afslutter.
75 Assign_entry_selection_exclusively_to_this_group=F\u00F8j_valgte_poster_eksklusivt_til_denne_gruppe
76 Assign_new_file=Tildel_ny_fil
77 Assign_the_original_group's_entries_to_this_group?=F\u00F8j_den_oprindelige_gruppes_poster_til_denne_gruppe?
78 Assigned_%0_entries_to_group_"%1".=Tilf\u00F8jede_%0_poster_til_gruppen_"%1".
79 Assigned_1_entry_to_group_"%0".=Tilf\u00F8jede_1_post_til_gruppen_"%0".
80 At_least_the_plug-in_'net.sf.jabref.core'_should_be_there.=Plug-in'en_'net.sf.jabref.core'_skal_v\u00E6re_tilstede.
81 Attach_%0_file=Tilf\u00F8j_%0-fil
82 Attach_URL=Tilf\u00F8j_URL
83 Attempt_to_autoset_%0_links_for_your_entries._Autoset_works_if_a_%0_file_in_your_%0_directory_or_a_subdirectory<BR>is_named_identically_to_an_entry's_BibTeX_key,_plus_extension.=Fors\u00F8g_at_s\u00E6tte_%0-link_automatisk_for_dine_poster._Dette_virker,_hvis_en_%0-fil_i_dit_%0-bibliotek_eller_et_underbibliotek<BR>har_navn_lignende_en_posts_BibTeX-n\u00F8gle,_plus_efternavn.
84 Attempting_SQL_export...=Fors\u00F8ger_SQL-eksport...
85 Auto=Auto
86 Autodetect_format=Autodetekter_format
87 Autogenerate_BibTeX_key=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8gle
88 Autogenerate_BibTeX_keys=Autogenerer_BibTeX-n\u00F8gler
89 Autogenerate_groups=Autogenerer_grupper
90 autogenerate_keys=autogenerer_n\u00F8gler
91
92 Autolink_files_with_names_starting_with_the_BibTeX_key=Autolink_filer_med_navn_som_starter_med_BibTeX-n\u00F8glen
93 Autolink_only_files_that_match_the_BibTeX_key=Autolink_kun_filer_med_navn_som_svarer_til_BibTeX-n\u00F8glen
94 Automatically_create_groups=Generer_grupper_automatisk
95 Automatically_create_groups_for_database.=Generer_grupper_for_databasen.
96 Automatically_created_groups=Genererede_grupper_automatisk
97 Automatically_hide_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_no_groups=Skjul_automatisk_grupperingspanel_n\u00E5r_du_skifter_til_en_database,_som_ikke_indeholder_grupper
98
99 Automatically_remove_exact_duplicates=Fjern_eksakte_dubletter_automatisk
100 Automatically_show_groups_interface_when_switching_to_a_database_that_contains_groups=Vis_automatisk_grupperingspanel_n\u00E5r_du_skifter_til_en_database,_som_indeholder_grupper
101 Autoset=S\u00E6t_automatisk
102 Autoset_%0_field=Automatisk_udfyldning_af_%0-felt
103 Autoset_%0_links._Allow_overwriting_existing_links.=S\u00E6t_%0-links_automatisk._Tillad_overskrivning_af_eksisterende_links.
104 Autoset_%0_links._Do_not_overwrite_existing_links.=S\u00E6t_%0-links_automatisk._Overskriv_ikke_eksisterende_links.
105 Autoset_external_links=S\u00E6t_links_automatisk
106 Autosetting_links=S\u00E6tter_links_automatisk
107 AUX_file_import=AUX-fil_import
108 Available_export_formats=Tilg\u00E6ngelige_eksportformater
109 Available_fields=Tilg\u00E6ngelige_felter
110 Available_import_formats=Tilg\u00E6ngelige_importformater
111 Background_color_for_marked_entries=Baggrundsfarve_for_m\u00E6rkede_poster
112 Background_color_for_optional_fields=Baggrundsfarve_for_valgfrie_felter
113 Background_color_for_required_fields=Baggrundsfarve_for_obligatoriske_felter
114 Backup_old_file_when_saving=Lav_sikkerhedskopi_ved_gemning
115 Beta_version=Betaversion
116 Bibkey_to_filename_conversion=Konvertering_af_BibTeX-n\u00F8gle_til_filnavn
117 BibTeX_key=BibTeX-n\u00F8gle
118 BibTeX_key_is_unique.=BibTeX-n\u00F8glen_er_unik
119 BibTeX_key_not_set._Enter_a_name_for_the_downloaded_file=BibTeX-n\u00F8gle_er_ikke_sat._Angiv_et_navn_for_den_hentede_file
120 BibTeX_source=BibTeX-kilde
121 BibTeXML=BibTeXML
122 Binding=Genvejstast
123 Broken_link=Ugyldigt_link
124 Browse=Gennemse
125 by=med
126 Calling_external_viewer...=Kalder_eksternt_program...
127 Cancel=Annuller
128 Cannot_add_entries_to_group_without_generating_keys._Generate_keys_now?=Kan_ikke_f\u00F8je_poster_til_en_gruppe_uden_at_generere_n\u00F8gler._Vil_du_generere_n\u00F8gler_nu?
129 Cannot_connect_to_SQL_server_at_the_specified_host.=Kan_ikke_forbinde_til_SQL-server_p\u00E5_den_angivne_v\u00E6rt.
130 Cannot_merge_this_change=Kan_ikke_inkorporere_denne_\u00E6ndring
131 Cannot_move_group_"%0"_down.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_ned.
132 Cannot_move_group_"%0"_left.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_venstre.
133 Cannot_move_group_"%0"_right.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_til_h\u00F8jre.
134 Cannot_move_group_"%0"_up.=Kan_ikke_flytte_gruppen_"%0"_op.
135 case_insensitive=skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver
136 case_sensitive=skelner_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver
137 Case_sensitive=Skeln_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver
138 change_assignment_of_entries=\u00E6ndre_tildeling_af_poster
139 Change_case=\u00C6ndre_store/sm\u00E5_bogstaver
140 Change_entry_type=\u00C6ndre_posttype
141
142 Change_file_type=\u00C6ndre_filtype
143 change_key=\u00E6ndre_n\u00F8gle
144 Change_of_Grouping_Method=\u00C6ndre_grupperingsmetode
145 change_preamble=\u00C6ndre_pr\u00E6ambel
146 change_string_content=\u00E6ndre_strengdefinition
147 change_string_name=\u00E6ndre_navn_p\u00E5_streng
148 Change_table_column_and_General_fields_settings_to_use_the_new_feature=\u00C6ndre_ops\u00E6tning_for_tabelkollonner_og_generelle_felter_for_anvende_den_nye_funktion
149 change_type=\u00E6ndre_type
150 changed_=\u00E6ndret_
151 Changed_font_settings=\u00E6ndrede_skrifttypeindstillinger
152 Changed_language_settings=\u00C6ndrede_sprogindstillinger
153 Changed_look_and_feel_settings=\u00C6ndrede_brugerfladeindstillinger
154 Changed_preamble=\u00C6ndrede_pr\u00E6ambel
155 Changed_type_to=\u00C6ndrede_type_til
156 Characters_to_ignore=Ignorer_f\u00F8lgende_tegn
157 Check_existing_%0_links=Tjek_eksisterende_%0-links
158 Check_links=Tjek_eksterne_links
159 Choose_the_URL_to_download._The_default_value_points_to_a_list_provided_by_the_JabRef_developers.=V\u00E6lg_URL_som_skal_hentes._Den_forh\u00E5ndsvalgte_adresse_henviser_til_en_liste_gjort_tilg\u00E6ngelig_af_JabRef-udviklerne.
160 Cite_command=Citations-kommando
161 CiteSeer_Error=CiteSeer-fejl
162 CiteSeer_Fetch_Error=Fejl_ved_hentning_fra_CiteSeer
163 CiteSeer_Import_Error=Fejl_ved_import_fra_CiteSeer
164 CiteSeer_Import_Fields=CiteSeer_importer_felter
165 CiteSeer_Transfer=CiteSeer-overf\u00F8rsel
166 Class_name=Klassenavn
167 Clear=Ryd
168 clear_all_groups=fjern_alle_grupper
169 Clear_field=Ryd_felt
170
171 Clear_fields=Ryd_felter
172 Clear_highlight=Ryd_fremh\u00E6vning
173 Close=Luk
174 Close_dialog=Luk_dialog
175 Close_the_current_database=Luk_denne_database
176 Close_the_help_window=Luk_hj\u00E6lp-vinduet
177 Close_window=Luk_vindue
178 Closed_database=Lukkede_database
179 Collapse_subtree=Luk_forgrening
180 Color_codes_for_required_and_optional_fields=Farvekoder_for_n\u00F8dvendige_og_valgfrie_felter
181 Color_for_marking_incomplete_entries=Farve_til_markering_af_ufuldst\u00E6ndige_poster
182 Column_width=Kolonnebredde
183 Command_line_id=Kommandolinje-id
184 Complete_record=Komplet_post
185 Completed_Import_Fields_from_CiteSeer.=Fuldf\u00F8rte_import_af_felter_fra_CiteSeer
186 Connect=Tilslut
187 Connect_to_SQL_database=Tilslut_til_SQL-database
188 Connect_to_SQL_Database=Tilslut_til_SQL-Database
189 Connection_to_IEEEXplore_failed=Tilslutning_til_IEEExplore_mislykkedes
190 Contained_in=Indeholdt_i
191 Content=Indhold
192 Copied=Kopierede
193 Copied_cell_contents=Kopierede_indhold_af_cellen
194 Copied_key=Kopierede_n\u00F8gle
195 Copied_keys=Kopierede_n\u00F8gler
196 Copy=Kopier
197 Copy_BibTeX_key=Kopier_BibTeX-n\u00F8gle
198 Copy_file_to_file_directory.=Kopier_fil_til_filbibliotek.
199 Copy_files_to_file_directory.=Kopier_filer_til_filbibliotek.
200
201 Copy_to_clipboard=Kopier_til_udklipsholder
202 Could_not_call_executable=Kunne_ikke_kalde_programfilen
203 Could_not_connect_to_a_running_gnuserv_process._Make_sure_that_Emacs_or_XEmacs_is_running,<BR>and_that_the_server_has_been_started_(by_running_the_command_'gnuserv-start').=Kunne_ikke_kontakte_en_igangv\u00E6rende_gnuserv-proces._Kontroller_at_Emacs_eller_XEmacs_k\u00F8rer<BR>og_at_serveren_er_startet_(med_kommandoen_'gnuserv-start').
204 Could_not_connect_to_host=Kunne_ikke_forbinde_til_v\u00E6rt
205 Could_not_connect_to_host_=Kunne_ikke_forbinde_til_v\u00E6rt_
206 Could_not_connect_to_Vim_server._Make_sure_that_Vim_is_running<BR>with_correct_server_name.=Kunne_ikke_forbinde_til_Vim-server._Tjek_at_Vim_kj\u00F8rer<BR>med_korrekt_servernavn.
207 Could_not_determine_exception_message.=Kunne_ikke_bestemme_fejlmeddelelse.
208 Could_not_export_entry_types=Kunne_ikke_eksportere_posttyper
209 Could_not_export_file=Kunne_ikke_eksportere
210 Could_not_export_preferences=Kunne_ikke_eksportere_indstillinger
211 # I have reformulated the following lines, because the 1st person form is not suitable:
212 Could_not_find_a_suitable_import_format.=Fandt_ikke_noget_passende_importformat.
213
214 Could_not_find_directory_for_%0-files\:_%1=Kunne_ikke_finde_bibliotek_til_%0-filer:_%1
215 Could_not_find_image_file=Kunne_ikke_finde_billede
216 Could_not_find_layout_file=Fandt_ikke_layoutfil
217 Could_not_import_entry_types=Kunne_ikke_importere_posttyper
218 Could_not_import_preferences=Kunne_ikke_importere_indstillinger
219 Could_not_instantiate_%0_%1=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1
220
221 Could_not_instantiate_%0_%1._Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Kunne_ikke_instantiere_%0_%1._Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
222
223 Could_not_open_link=Kunne_ikke_\u00E5bne_link
224 Could_not_parse_number_of_hits=Kunne_ikke_tolke_antal_af_match
225 Could_not_print_preview=Kunne_ikke_printe_forh\u00E5ndsvisning
226 Could_not_resolve_import_format=Kunne_ikke_bestemme_importformat
227 Could_not_run_the_'gnuclient'_program._Make_sure_you_have_the_gnuserv/gnuclient_programs_installed.=Kunne_ikke_kalde_'gnuclient'-programmet._Kontroller_at_du_har_installeret_gnuserv/gnuclient-programmerne.
228 Could_not_run_the_'vim'_program.=Kunne_ikke_k\u00F8re_'vim'-programmet
229 Could_not_save_file=Kunne_ikke_gemme_fil
230 Could_not_save_file._Character_encoding_'%0'_is_not_supported.=Kunne_ikke_gemme_fil._Tegnkodingen_'%0'_er_ikke_underst\u00F8ttet.
231 Couldn't_find_an_entry_associated_with_this_URL=Fandt_ingen_post_for_f\u00F8lgende_URL
232 Couldn't_parse_the_'citeseerurl'_field_of_the_following_entries=Kunne_ikke_tolke_'citeseerurl'-feltet_for_f\u00F8lgende_poster
233 Create_group=Opret_gruppe
234 Created_groups.=Oprettede_grupper.
235
236 crossreferenced_entries_included=refererede_poster_inkluderet
237 Current_content=Nuv\u00E6rende_indhold
238 Current_value=Nuv\u00E6rende_v\u00E6rdi
239 Custom_entry_types=Brugerdefinerede_posttyper
240 Custom_entry_types_found_in_file=Fandt_brugerdefinerede_posttyper_i_filen
241 Custom_icon_theme=Brugerdefineret_ikons\u00E6t
242 Custom_icon_theme_file=Ikons\u00E6t-fil
243 Custom_importers=Brugerdefinerede_importformater
244 Customize_entry_types=Tilpas_posttyper
245 Customize_key_bindings=Ops\u00E6tning_af_genvejstaster
246 Cut=Klip
247 cut_entries=klippede_poster
248 cut_entry=klip_post
249 Cut_pr=Klippede
250 Database_\:=Database:
251 Database_encoding=Tegnkoding_for_database
252 Database_has_changed._Do_you_want_to_save_before_closing?=Databasen_er_\u00E6ndret._Vil_du_gemme,_f\u00F8r_du_lukker_den?
253 Database_properties=Databaseegenskaber
254 Date_format=Datoformat
255 Default=Standard
256 Default_encoding=Standard_kodning
257 Default_grouping_field=Standardfelt_for_gruppering
258 Default_look_and_feel=Standard-udseende
259 Default_pattern=Standardm\u00F8nster
260 Default_sort_criteria=Standard_sorteringskriterier
261 Define_'%0'=Definer_'%0'
262 defined.=er_defineret.
263 Delete=Slet
264 Delete_custom=Slet_brugerdefineret
265 Delete_custom_format=Slet_brugerdefineret_type
266 delete_entries=slet_poster
267 Delete_entry=Slet_post
268 delete_entry=slet_post
269 Delete_multiple_entries=Slet_flere_poster
270 Delete_rows=Slet_r\u00E6kker
271 Delete_strings=Slet_strenge
272 Deleted=Slettet
273 Delimit_fields_with_semicolon,_ex.=Afgr\u00E6ns_felter_med_semikolon,_f.eks.
274 Derby=Derby
275 Descending=Faldende
276 Description=Beskrivelse
277 Deselect_all=V\u00E6lg_ingen
278 Deselect_all_duplicates=Frav\u00E6lg_alle_dubletter
279 Details=Detaljer
280 Disable_entry_editor_when_multiple_entries_are_selected=Deaktiver_postredigering_n\u00E5r_flere_poster_er_valgt
281 Disable_this_confirmation_dialog=Deaktiver_denne_kontroldialogen
282 Disable_this_warning_dialog=Deaktiver_denne_advarselsdialog
283 Display_all_entries_belonging_to_one_or_more_of_the_selected_groups.=Vis_alle_poster_indeholdt_i_mindst_en_af_de_valgte_grupper.
284 Display_all_error_messages=Vis_alle_fejlmeddelelser
285 Display_help_on_command_line_options=Vis_kommandolinjehj\u00E6lp
286 Display_imported_entries_in_an_inspection_window_before_they_are_added.=Vis_importerede_poster_i_et_inspektionsvindue_f\u00F8r_de_tilf\u00F8jes.
287 Display_only_entries_belonging_to_all_selected_groups.=Vis_kun_poster_indeholdt_i_alle_valgte_grupper.
288
289 Display_version=Vis_versionsnummer
290 Displaying_no_groups=Viser_ingen_grupper
291 Do_not_abbreviate_names=Forkort_ikke_navn
292 Do_not_autoset=S\u00E6t_ikke_links_automatisk
293 Do_not_import_entry=Importer_ikke_post
294 Do_not_open_any_files_at_startup=\u00C5bn_ingen_filer_ved_opstart
295 Do_not_overwrite_existing_keys=Overskriv_ikke_eksisterende_n\u00F8gler
296 Do_not_show_splash_window_at_startup=Vis_ikke_JabRef-opstartsvindue
297 Do_not_show_these_options_in_the_future=Vis_ikke_disse_valg_igen
298 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Introducer_ikke_linjeskift_i_f\u00F8lgende_felter_ved_gemning
299 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata:=Skriv_ikke_f\u00F8lgende_felter_til_XMP-metadata:
300 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Skriv_ikke_f\u00F8lgende_felter_til_XMP-metadata:
301
302 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Skal_JabRef_udf\u00F8re_de_f\u00F8lgende_operationer?
303 Docbook=Docbook
304 Done=F\u00E6rdig
305 Down=Ned
306 Download=Download
307 Download_completed=Download_fuldf\u00F8rt
308 Download_file=Download_fil
309 Downloading...=Downloader...
310
311 Drag_and_Drop_Error=Fejl_ved_tr\u00E6k-og-slip
312 Drop_%0=Slip_%0
313 duplicate_BibTeX_key=ikke-unik_BibTeX-n\u00F8gle
314 Duplicate_BibTeX_key.=Ikke-unik_BibTeX_key.
315 Duplicate_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=BibTeX-n\u00F8glen_er_ikke_unik._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
316 Duplicate_Key_Warning=Advarsel:_Ikke-unik_n\u00F8gle
317 Duplicate_pairs_found=Dubletpar_fundet
318 duplicate_removal=fjernelse_af_dubletter
319 Duplicate_string_name=Ikke-unikt_navn_p\u00E5_streng
320 Duplicates_found=Dubletter_fundet
321 Duplicates_removed=Dubletter_fjernet
322 Dynamic_groups=Dynamiske_grupper
323 Dynamically_group_entries_by_a_free-form_search_expression=Grupper_poster_dynamisk_ved_hj\u00E6lp_af_et_standard_s\u00F8geudtryk
324 Dynamically_group_entries_by_searching_a_field_for_a_keyword=Grupper_poster_dynamisk_ved_at_s\u00F8ge_efter_n\u00F8gleord_i_et_felt
325 Each_line_must_be_on_the_following_form=Hver_linje_skal_v\u00E6re_p\u00E5_f\u00F8lgende_form
326 Edit=Rediger
327 Edit_custom_export=Rediger_eksternt_eksportfilter
328 Edit_entry=Rediger_post
329 Edit_file_link=Rediger_link
330 Edit_file_type=Rediger_filtype
331 Edit_group=Rediger_gruppe
332 Edit_journal=Rediger_journal
333 Edit_preamble=Rediger_pr\u00E6ambel
334 Edit_strings=Rediger_tekststrenge
335 Editor_options=Alternativer_for_redigering
336 empty_BibTeX_key=tom_BibTeX-n\u00F8gle
337 Empty_BibTeX_key.=Tom_BibTeX-n\u00F8gle
338 Empty_BibTeX_key._Grouping_may_not_work_for_this_entry.=Tom_BibTeX-n\u00F8gle._Gruppering_kan_fejle_for_denne_post.
339 empty_database=tom_database
340 Enable_source_editing=Tillad_redigering_af_kildekode
341 Enable_word/name_autocompletion=Aktiver_autokomplettering_af_navn/ord
342 Endnote=Endnote
343 Enter_URL=Skriv_URL
344 Enter_URL_to_download=Skriv_URL_som_skal_hentes
345 entries=poster
346 Entries_cannot_be_manually_assigned_to_or_removed_from_this_group.=Poster_kan_ikke_manuelt_tilf\u00F8jes_eller_fjernes_fra_denne_gruppe.
347 Entries_exported_to_clipboard=Poster_eksporteret_til_udklipsholder
348 entries_have_undefined_BibTeX_key=poster_har_udefineret_BibTeX-n\u00F8gle
349 entries_into_new_database=poster_i_ny_database
350 entry=post
351 Entry_editor=Postredigering
352
353 Entry_has_no_citekey=Posten_har_ingen_BibTeX-n\u00F8gle
354 Entry_in_current_database=Post_i_aktuelle_database
355 Entry_in_import=Post_i_import
356 Entry_preview=Forh\u00E5ndsvisning
357 Entry_table=Hovedtabel
358 Entry_table_columns=Tabelkolonner
359 Entry_type=Posttype
360 Entry_type_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Navn_p\u00E5_typer_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_nogle_af_f\u00F8lgende_tegn
361 Entry_types=Posttyper
362 Error=Fejl
363 Error\:_=Fejl:_
364 Error_converting_Bibtex_to_XMP:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_Bibtex_til_XMP:_%0
365
366 Error_converting_Bibtex_to_XMP\:_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX_til_XMP:_%0
367 Error_converting_XMP_to_'%0'...=Fejl_ved_konvertering_af_XMP_for_'%0'...
368 Error_exporting_to_clipboard=Fejl_ved_eksport_til_udklipsholder
369 Error_in_field=Fejl_i_felt
370 Error_in_starting_plug-in_system._Starting_without,_but_some_functionality_may_be_missing.=Fejl_ved_opstart_af_plugin-system._Starter_uden_-_funktionalitet_mangler_m\u00E5ske.
371 Error_occured_when_parsing_entry=En_fejl_opstod_ved_l\u00E6sning_af_post
372 Error_opening_file=Fejl_ved_\u00E5bning_af_fil
373 Error_setting_field=Problem_med_at_s\u00E6tte_felt
374 Error_while_converting_BibtexEntry_to_XMP_%0=Fejl_ved_konvertering_af_BibTeX-posten_til_XMP_%0
375 Error_while_downloading_file\:=Fejl_under_hentning_af_fil:
376 Error_while_fetching_from_OIA2=Fejl_ved_hentning_fra_OIA2
377 Error_while_writing=En_fejl_opstod_ved_skrivning
378
379 Error_writing_to_%0_file(s).=Fejl_ved_skrivning_til_%0_fil(er).
380 Error_writing_XMP_to_file\:_%0=Fejl_ved_skrivning_af_XMP_til_filen_'%0'
381
382 Establishing_SQL_connection...=Etablerer_SQL-forbindelse...
383 Exceptions=Fejlinformation
384 Existing_file=Eksisterende_fil
385 exists._Overwrite_file?=eksisterer._Erstat_filen?
386 exists.Overwrite?=eksisterer._Overskriv?
387 Expand_subtree=\u00C5bn_forgrening
388 Export=Eksporter
389 Export_entry_types=Eksporter_posttyper
390 Export_name=Navn_p\u00E5_filter
391 Export_preferences=Eksporter_indstillinger
392 Export_preferences_to_file=Eksporter_indstillinger_til_fil
393 Export_properties=Egenskaber_for_eksportfilter
394 Export_to_clipboard=Eksporter_til_udklipsholder
395 Export_to_SQL_database=Eksporter_til_SQL-database
396 Exporting=Eksporterer
397 Extension=Efternavn
398 External_changes=Eksterne_\u00E6ndringer
399
400 External_file_links=Eksterne_links
401 External_files=Eksterne_filer
402 External_programs=Eksterne_programmer
403 External_viewer_called=Eksternt_program_kaldt
404 Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_lese_gruppedata_(ikke_st\u00F8ttet_version:_%0)
405 Fetch=Hent
406 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikationer_som_refererer_poster_i_din_database
407 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
408
409 Fetched_all_citations_from_target_database.=Hentet_alle_refererende_publikationer_fra_CiteSeer.
410 Fetching_Citations=Henter_referencer
411 Fetching_Identifiers=Henter_identifikatorer
412 Field=Felt
413 field=felt
414 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
415 Field_content=Indhold_i_felt
416 Field_name=Feltnavn
417 Field_names_are_not_allowed_to_contain_white_space_or_the_following_characters=Feltnavn_kan_ikke_indeholde_mellemrum_eller_f\u00F8lgende_tegn
418 Field_sizes=Feltst\u00F8rrelser
419
420 Field_to_filter=Felt_som_skal_filtreres
421 Field_to_group_by=Grupperingsfelt
422 Fields=Felter
423 File=Fil
424 file=fil
425
426 File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00E5ben.
427 File_'%0'_not_found=Filen_'%0'_ikke_fundet
428 File_changed=Fil_\u00E6ndret
429 File_directory=Filbibliotek
430 File_directory_is_'%0':=Filbiblioteket_er_'%0':
431
432 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filbiblioteket_er_ikke_sat_eller_eksisterer_ikke!
433
434 File_download=Filhentning
435 File_exists=Filen_eksisterer
436 File_extension=Efternavn_p\u00E5_filer
437
438 File_has_been_updated_externally._What_do_you_want_to_do?=Filen_er_blevet_\u00E6ndret_eksternt._Hvad_vil_du_g\u00F8re?
439 File_not_found=Fil_ikke_fundet
440 File_type=Filtype
441 File_updated_externally=Filen_er_blevet_\u00E6ndret_eksternt
442 filename=filnavn
443 Files_opened=Filer_\u00E5bnet
444
445 Filter=Filter
446
447 Finished_autosetting_external_links.=Fuldf\u00F8rte_automatisk_udfyldning_af_eksterne_links.
448 Finished_synchronizing_%0_links._Entries_changed%c_%1.=Fuldf\u00F8rte_synkronisering_af_%0-links._Poster_\u00E6ndret%c_%1.
449 Finished_writing_XMP-metadata._Wrote_to_%0_file(s).=Fuldf\u00F8rte_skrivning_af_XMP-metadata._Skrev_til_%0_fil(er).
450 Finished_writing_XMP_for_%0_file_(%1_skipped,_%2_errors).=Fuldf\u00F8rte_skrivning_af_XMP_for_%0-fil_(sprang_over_%1,_%2_fejl).
451 First_select_the_entries_you_want_keys_to_be_generated_for.=V\u00E6lg_f\u00F8rst_hvilke_poster_du_vil_generere_n\u00F8gler_for.
452 Fit_table_horizontally_on_screen=Tilpas_tabelbredden_horisontalt
453 Float=Flyt
454 Float_marked_entries=Sorter_m\u00E6rkede_poster_\u00F8verst
455 Font_Family=Skrifttype-familie
456 Font_Preview=Skrifttype-forh\u00E5ndsvisning
457 Font_Size=Skriftst\u00F8rrelse
458 Font_Style=Skrifttype-stil
459 FontSelector=Skrifttypev\u00E6lger
460 for=for
461 Format_of_author_and_editor_names=Formattering_af_forfatter-_og_redakt\u00F8rnavn
462 Format_String=Formatstreng
463 Format_used=Format_brugt
464 Formatter_Name=Navn_p\u00E5_formatering
465 Formatter_not_found=Ukendt_formatering
466 found=fundet
467 Found_%0_plugin(s)=%0_plugin(s)_fundet
468 found_in_aux_file=fundet_i_aux-fil
469 Full_name=Fuldt_navn
470 General=Generelt
471 General_fields=Generelle_felter
472 Generate=Generer
473 Generate_BibTeX_key=Generer_BibTeX-n\u00F8gle
474 Generate_keys=Generer_n\u00F8gler
475 Generate_keys_before_saving_(for_entries_without_a_key)=Generer_n\u00F8gler_f\u00F8r_gemning_(for_poster_uden_n\u00F8gle)
476
477 Generate_keys_for_imported_entries=Generer_automatisk_n\u00F8gler_for_importerede_poster
478 Generate_now=Generer_nu
479 Generated_BibTeX_key_for=Genererede_BibTeX-n\u00F8gle_for
480 Generating_BibTeX_key_for=Genererer_BibTeX-n\u00F8gle_for
481 Grab=Fang_genvejstast
482 Gray_out_entries_not_in_group_selection=Skraver_poster_udenfor_valgte_grupper
483 Gray_out_non-hits=Skraver_ikke-tr\u00E6ffere
484 Gray_out_non-matching_entries=Skraver_ikke-tr\u00E6ffere
485 Group_properties=Gruppeegenskaber
486
487 grouping_may_not_work_for_this_entry=gruppering_kan_fejle_for_denne_post
488 Groups=Gruppering
489 Harvard_RTF=Harvard_RTF
490 Have_you_chosen_the_correct_package_path?=Har_du_valgt_korrekt_pakke-sti?
491 Help=Hj\u00E6lp
492
493 Help_contents=Oversigt_over_hj\u00E6lpefiler
494 Help_on_groups=Hj\u00E6lp_om_grupper
495 Help_on_key_patterns=Hj\u00E6lp_om_n\u00F8glegenerering
496 Help_on_Preview_Settings=Hj\u00E6lp_om_indstillinger_for_forh\u00E5ndsvisning
497 Help_on_Regular_Expression_Search=Hj\u00E6lp_om_s\u00F8gning_med_regul\u00E6re_udtryk
498 Hide_non-hits=Skjul_ikke-tr\u00E6ffere
499 Hide_non-matching_entries=Skjul_ikke-tr\u00E6ffende_poster
500
501 Hierarchical_context=Gruppehierarki
502 Highlight=Fremh\u00E6v
503 Highlight_groups_matching_all_selected_entries=Fremh\u00E6v_grupper_som_indeholder_alle_valgte_poster
504 Highlight_groups_matching_any_selected_entry=Fremh\u00E6v_grupper_som_indeholder_mindst_en_af_de_valgte_poster
505 Highlight_overlapping_groups=Fremh\u00E6v_overlappende_grupper
506 Hint%c_To_search_specific_fields_only,_enter_for_example%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Hint%c_For_kun_at_s\u00F8ge_i_specifikke_felter,_skriv_f.eks.%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>
507 HTML=HTML
508
509 HTML_table=HTML-tabel
510 HTML_table_(with_Abstract_&_BibTeX)=HTML-tabell_(med_Abstract_&_BibTeX)
511 Icon=Ikon
512 Ignore=Ignorer
513 Illegal_type_name=Ugyldigt_typenavn
514 Immediate_subgroups=N\u00E6rmeste_undergrupper
515 Import=Importer
516 Import_and_keep_old_entry=Importer_og_behold_den_gamle_post
517 Import_and_remove_old_entry=Importer_og_fjern_den_gamle_post
518 Import_Data_from_CiteSeer_Database=Importer_data_fra_CiteSeer-database
519 Import_entries=Importer_poster
520 Import_entry_types=Importer_posttyper
521 Import_failed=Import_mislykkedes
522 Import_Fields_from_CiteSeer_Database=Importer_felter_fra_CiteSeer-database
523 Import_file=Importer_fil
524 Import_group_definitions=Importer_gruppedefinitioner
525 Import_name=Navn_p\u00E5_import
526 Import_preferences=Importer_indstillinger
527 Import_preferences_from_file=Importer_indstillinger_fra_fil
528 Import_strings=Importer_strenge
529 Import_to_open_tab=Importer_til_\u00E5bent_faneblad
530 Import_word_selector_definitions=Importer_definitioner_for_hurtigv\u00E6lgere
531 Imported_database=Importerede_database
532 Imported_entries=Importerede_poster
533 Imported_entry_types=Importerede_posttyper
534 Imported_from_database=Importerede_fra_databasen
535 ImportFormat_class=ImportFormat-klasse
536 Importing=Importerer
537 Importing_in_unknown_format=Importerer_ukendt_format
538 In_JabRef,_use_pairs_of_#_characters_to_indicate_a_string.=I_JabRef_bruges_#-tegn_parvis_for_at_indikere_strenge.
539 Include_abstracts=Inkluder_abstracts
540 Include_entries=Inkluder_poster
541 Include_subgroups\:_When_selected,_view_entries_contained_in_this_group_or_its_subgroups=Inkluder_undergrupper:_Vis_poster_indeholdt_i_denne_gruppe_eller_en_undergruppe
542 Incremental=Inkrementel
543 Incremental_search=Inkrementel_s\u00F8gning
544 Incremental_search_failed._Repeat_to_search_from_top.=Inkrementel_s\u00F8gning_fejlede._Gentag_s\u00F8gning_fra_toppen.
545 Independent_group\:_When_selected,_view_only_this_group's_entries=Uafh\u00E6ngig_gruppe:_Vis_kun_denne_gruppes_poster
546 Initially_show_groups_tree_expanded=Vis_gruppetr\u00E6et_ekspanderet_som_udgangspunkt
547 Input=Input
548 Input_error=Inputfejl
549 Insert=Tilf\u00F8j
550 Insert_rows=Tilf\u00F8j_r\u00E6kker
551 Insert_selected_citations_into_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
552 Insert_selected_citations_into_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
553 insert_string_=inds\u00E6t_streng_
554 Insert_URL=Inds\u00E6t_URL
555 integrity=integritet
556 Integrity_check=Integritetstjek
557 Intersection=F\u00E6llesm\u00E6nge
558 Invalid_BibTeX_key=Ugyldig_BibTeX-n\u00F8gle
559 Invalid_date_format=Ugyldigt_datoformat
560 Invalid_URL=Ugyldig_URL
561 Inverted=Inverteret
562 is_a_standard_type.=er_en_standardtype.
563 ISO_abbreviation=ISO-forkortelse
564 Item_list_for_field=Ordliste_for_felt
565 jabref=jabref
566 JabRef_help=JabRef-hj\u00E6lp
567 JabRef_preferences=JabRef-indstillinger
568 Journal_abbreviations=Tidsskriftsforkortelser
569 Journal_list_preview=Forh\u00E5ndsvisning_af_tidsskriftsliste
570 Journal_name=Tidsskriftsnavn
571 Keep=Behold
572 Keep_both=Behold_begge
573 Keep_lower=Behold_nederste
574 Keep_upper=Behold_\u00F8verste
575 Key_bindings=Genvejstaster
576 Key_bindings_changed=Genvejstaster_\u00E6ndret
577 Key_generator_settings=Indstillinger_for_n\u00F8glegenerering
578 Key_pattern=M\u00F8nster
579 keys_in_database=n\u00F8gler_i_databasen
580 Keyword=N\u00F8gleord
581 Label=Navn
582 Language=Sprog
583 Last_modified=Sidst_\u00E6ndret
584 LaTeX_AUX_file=LaTeX_AUX-fil
585 Leave_file_in_its_current_directory.=Lad_filen_ligge_i_biblioteket,_den_ligger_i_nu.
586
587 Leave_files_in_their_current_directory.=La_filerne_ligge_i_biblioteket,_de_ligger_i_nu.
588 Left=Venstre
589 License=Licens
590 Limit_to_fields=Begr\u00E6ns_til_f\u00F8lgende_felter
591 Limit_to_selected_entries=Begr\u00E6ns_til_valgte_poster
592
593 Link=Link
594 Link_local_file=Link_til_lokal_fil
595
596 Link_to_file_%0=Link_til_filen_%0
597 Listen_for_remote_operation_on_port=Lyt_efter_fjernoperationer_p\u00E5_port
598 Load_and_Save_preferences_from/to_jabref.xml_on_start-up_(memory_stick_mode)=Hent_og_gem_indstillinger_fra/til_jabref.xml_ved_opstart_(memory_stick-tilstand)
599 Load_session=Hent_session
600 Loading_session...=Henter_session...
601 localhost=localhost
602 Look_and_feel=Udseende
603 Looking_for_pdf...=Leder_efter_pdf...
604 lower=sm\u00E5_bogstaver
605 Main_file_directory=Hovedbibliotek
606
607 Main_layout_file=Hoved-layoutfil
608 Main_PDF_directory=Hovedbibliotek_for_PDF-filer
609 Main_PS_directory=Hovedbibliotek_for_PS-filer
610 Manage=Ops\u00E6t
611 Manage_custom_exports=Ops\u00E6t_eksterne_eksportfiltre
612 Manage_custom_imports=Ops\u00E6t_eksterne_importfiltre
613 Manage_external_file_types=Ops\u00E6t_eksterne_filtyper
614 Manage_journal_abbreviations=Ops\u00E6t_tidsskriftsforkortelser
615 Mark_entries=M\u00E6rk_poster
616 Mark_entry=M\u00E6rk_post
617 Mark_new_entries_with_addition_date=M\u00E6rk_nye_poster_med_dato
618 Mark_new_entries_with_owner_name=M\u00E6rk_nye_poster_med_navn_p\u00E5_ejer
619 Marked_selected=M\u00E6rkede_valgte_poster
620 Memory_Stick_Mode=Memory_Stick-tilstand
621 Menu_and_label_font_size=St\u00F8rrelse_p\u00E5_menuskrifttyper
622 Merged_external_changes=Inkorporerede_eksterne_\u00E6ndringer
623 Messages=Meddelelser
624 Messages_and_Hints=Meddelelser_og_advarsler
625 Modification_of_field=\u00C6ndring_af_felt
626 Modified_group_"%0".=\u00E6ndrede_gruppen_"%0".
627 Modified_groups=\u00E6ndrede_grupper
628 Modified_string=\u00E6ndrede_streng
629 Modify=\u00C6ndre
630 modify_group=\u00E6ndre_gruppe
631 MODS=MODS
632 Move=Flyt
633 Move_down=Flyt_ned
634 Move_entries_in_group_selection_to_the_top=Flyt_poster_i_valgte_grupper_til_toppen
635 Move_external_links_to_'file'_field=Flyt_eksterne_links_til_'file'-feltet
636 Move_file_to_file_directory=Flyt_fil_til_bibliotek.
637 Move_files_to_file_directory.=Flyt_filer_til_bibliotek.
638 move_group=flyt_gruppe
639 Move_string_down=Flyt_streng_ned
640 Move_string_up=Flyt_streng_op
641 Move_up=Flyt_op
642 Moved_group_"%0".=Flyttede_gruppen_"%0".
643 MS_Office_2007=MS_Office_2007
644 MySQL=MySQL
645 MySQL_database=MySQL_database
646 Name=Navn
647 Name_formatter=Navneformaterer
648 Natbib_style=Natbib-stil
649
650 Native_file_dialog=System-fildialog
651 nested_aux_files='nestede'_aux-filer
652 New=Ny
653 new=ny
654 New_BibTeX_database=Ny_BibTeX-database
655 New_BibTeX_entry=Ny_BibTeX-post
656 New_BibTeX_subdatabase=Ny_BibTeX-deldatabase
657 New_content=Nyt_indhold
658 New_database_created.=Opprettede_ny_database.
659 New_field_value=Ny_v\u00E6rdi
660 New_file=Ny_fil
661 New_file_link_(INSERT)=Nyt_link_(INSERT)
662 New_group=Ny_gruppe
663 New_string=Ny_streng
664 Next_entry=N\u00E6ste_post
665 No_%0_found=Fandt_ingen_%0
666 No_actual_changes_found.=Ingen_reelle_\u00E6ndringer_fundet.
667 no_base-bibtex-file_specified=ingen_basis-bibtexfil_specificeret
668 no_database_generated=ingen_database_genereret
669 No_duplicates_found=Ingen_dubletter_fundet
670 No_entries_found._Please_make_sure_you_are_using_the_correct_import_filter.=Ingen_poster_fundet._Kontroller_at_du_bruger_korrekt_importfilter.
671 No_entries_found_for_the_search_string_'%0'=Fandt_ingen_poster_for_s\u00F8geteksten_'%0'
672 No_entries_imported.=Ingen_poster_importeret.
673 No_entries_or_multiple_entries_selected.=Ingen_eller_flere_poster_valgt.
674 No_entries_selected=Ingen_poster_valgt
675 No_entries_selected.=Ingen_poster_valgt.
676 No_exceptions_have_ocurred.=Der_er_ikke_sket_nogen_undtagelser.
677 No_files_found.=Ingen_filer_fundet.
678 No_GUI._Only_process_command_line_options.=Ingen_GUI._Processer_kun_kommandolinjevalg.
679 No_journal_names_could_be_abbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_forkortes.
680 No_journal_names_could_be_unabbreviated.=Ingen_tidsskriftsnavne_kunne_ekspanderes.
681
682 No_PDF_linked=Ingen_PDF_linket
683 No_pdf_or_ps_defined,_and_no_file_matching_Bibtex_key_found=Ingen_pdf_eller_ps_defineret_og_fandt_ingen_filer_med_navn_svarende_til_BibTeX-n\u00F8glen
684 No_plugins_were_found_in_the_following_folders\:=Ingen_plugins_blev_fundet_i_f\u00F8lgende_foldere:
685 No_references_found=Ingen_referencer_fundet
686 No_saved_session_found.=Fandt_ingen_gemt_tilstand.
687 No_url_defined=Ingen_URL_er_defineret
688 No_XMP_metadata_found_in_=Ingen_XMP-metadata_fundet_i_
689 not=ikke
690 not_found=ikke_fundet
691 Not_saved_(empty_session)=Tilstand_ikke_gemt_(ingen_filer_\u00E5bne)
692 Note_that_the_entry_causing_the_problem_has_been_selected.=Legg_m\u00E6rke_til_at_posten,_som_skaber_problemet,_er_blevet_valgt.
693 Note_that_you_must_specify_the_fully_qualified_class_name_for_the_look_and_feel,=Bem\u00E6rk_at_du_skal_specificere_det_fuldst\u00E6ndige_klassenavn_for_udseendet,
694 Nothing_to_redo=Ingenting_at_gentage
695 Nothing_to_undo=Ingenting_at_fortryde
696 # The next is used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
697 Number_of_references_to_fetch?=Antal_referencer_som_skal_hentes?
698 occurences=forekomster
699 OK=OK
700 Ok=OK
701 One_or_more_file_links_are_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Et_eller_flere_links_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00F8re?
702 One_or_more_keys_will_be_overwritten._Continue?=En_eller_flere_n\u00F8gler_vil_blive_overskrevet._Forts\u00E6t?
703 Only_one_item_is_supported=Kun_et_element_af_gangen_underst\u00F8ttes
704 Open=\u00C5bn
705 Open_BibTeX_database=\u00C5bn_BibTeX-database
706 Open_database=\u00C5bn_database
707 Open_editor_when_a_new_entry_is_created=Start_redigering_n\u00E5r_en_ny_post_oprettes
708 Open_file=\u00C5bn_fil
709 Open_last_edited_databases_at_startup=\u00C5bn_sidst_viste_databaser_ved_opstart
710 Open_PDF_or_PS=\u00C5bn_PDF_eller_PS
711 Open_right-click_menu_with_Ctrl+left_button=\u00C5bn_h\u00F8jreklikmenu_med_Ctrl+venstre_knap
712 Open_URL_or_DOI=\u00C5bn_URL_eller_DOI
713 OpenDocument_Spreadsheet=OpenDocument-regneark
714 Opened_database=\u00C5bnede_database
715 Opening=\u00C5bner
716 Opening_preferences...=\u00C5bner_indstillinger...
717
718 OpenOffice_Calc=OpenOffice_Calc
719 OpenOffice_CSV=OpenOffice_CSV
720 Operation_canceled.\n=Operationen_afbrudt.\n
721 Operation_not_supported=Operation_ikke_underst\u00F8ttet
722 Optional_fields=Valgfri_felter
723 Options=Valg
724 or=eller
725 out_of=af
726 Output=Output
727 Output_or_export_file=Gem_eller_eksporter_fil
728 Override=Tilsides\u00E6t
729 Override_default_file_directories=Tilsides\u00E6t_standard_fil-biblioteker
730
731 Override_default_font_settings=Tilsides\u00E6t_standardskrifttyper
732 override_the_bibtex_key_by_the_selected_text=tilsides\u00E6t_BibTeX-n\u00F8glen_til_fordel_for_den_valgte_n\u00F8gle
733 Overwrite=Overskriv
734 Overwrite_existing_field_values=Overskriv_eksisterende_v\u00E6rdier
735 Overwrite_keys=Overskriv_n\u00F8gler
736 pairs_processed=par_revideret
737 Password_\:=Kodeord:
738 Paste=Inds\u00E6t
739 paste_entries=inds\u00E6t_poster
740 paste_entry=inds\u00E6t_post
741 Paste_from_clipboard=Inds\u00E6t_fra_udklipsholder
742 Pasted=Indsat
743
744 Path_to_%0_not_defined=Sti_til_%0_ikke_defineret
745 Path_to_HTML_viewer=Sti_til_HTML-l\u00E6ser
746 Path_to_LatexEditor_(LEd.exe)=Sti_til_LatexEditor_(LEd.exe)
747 Path_to_LyX_pipe=Sti_til_LyX-pipe
748
749 Path_to_Vim=Sti_til_Vim
750 Path_to_WinEdt.exe=Sti_til_WinEdt.exe
751 PDF_directory=PDF-bibliotek
752 PDF_does_not_exist=PDF-filen_findes_ikke
753 Personal_journal_list=Personlig_tidsskriftsliste
754 Plain_text_import=Import_fra_ren_tekst
755 Please_check_your_network_connection_to_this_machine.=Tjek_venligst_maskinens_netv\u00E6rksforbindelse.
756 Please_enter_a_name_for_the_group.=Skriv_et_navn_til_gruppen.
757 Please_enter_a_search_term._For_example,_to_search_all_fields_for_<b>Smith</b>,_enter%c<p><tt>smith</tt><p>To_search_the_field_<b>Author</b>_for_<b>Smith</b>_and_the_field_<b>Title</b>_for_<b>electrical</b>,_enter%c<p><tt>author%esmith_and_title%eelectrical</tt>=Skriv_et_s\u00F8geudtryk._For_eksempel,_for_at_s\u00F8ge_i_alle_felter_efter_<b>Olsen</b>,_skriv%c<p><tt>olsen</tt><p>For_at_s\u00F8ge_i_<b>Author</b>-feltet_efter_<b>Olsen</b>_og_i_<b>Title</b>-feltet_efter_<b>electrical</b>,_skriv%c<p><tt>author%eolsen_and_title%eelectrical</tt>
758 Please_enter_the_field_to_search_(e.g._<b>keywords</b>)_and_the_keyword_to_search_it_for_(e.g._<b>electrical</b>).=Skriv_venligsts_feltet_som_skal_s\u00F8ges_i_(f.eks._<b>keywords</b>)_og_n\u00F8gleordet_at_s\u00F8ge_efter_(f.eks._<b>electrical</b>).
759 Please_enter_the_string's_label=Skriv_et_navn_for_strengen
760 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools=Se_JabRef-manualen_for_information_om_brug_af_CiteSeer-v\u00E6rkt\u00F8jerne
761 Please_refer_to_the_JabRef_help_manual_on_using_the_CiteSeer_tools.=Se_venligst_JabRef-dokumentationen_for_information_om_brug_af_CiteSeer-v\u00E6rkt\u00F8jerne.
762 Please_select_an_importer=V\u00E6lg_venligst_et_importformat
763 Please_select_an_importer.=V\u00E6lg_venligst_et_importfilter.
764 Please_select_exactly_one_group_to_move.=V\u00E6lg_pr\u00E6cis_\u00E9n_gruppe_til_flytning.
765 Please_specify_the_=Angiv_venligst_
766 Please_wait_until_it_has_finished.=Vent_venligst_til_den_er_fuldf\u00F8rt.
767 Possible_duplicate_entries=Mulige_dubletter
768 Possible_duplicate_of_existing_entry._Click_to_resolve.=Mulig_dublet_af_eksisterende_post._Klik_for_at_l\u00F8se_problemet.
769 Preamble=Pr\u00E6ambel
770 Preferences=Indstillinger
771 Preferences_recorded.=Indstillinger_gemt.
772 Preview=Forh\u00E5ndsvisning
773 Previous_entry=Forrige_post
774 Primary_sort_criterion=Prim\u00E6rt_sorteringskriterium
775 Print_Preview=Udskriftsvisning
776 Printing_Entry_Preview=Udskriver_forh\u00E5ndsvisning_af_post
777 Problem_with_parsing_entry=Problem_med_at_l\u00E6se_post
778 Processing_=Arbejder_
779 Program_output=Output_fra_program
780 PS_directory=PS-bibliotek
781 Push_entries_to_external_application_(%0)=Send_poster_til_eksternt_program_(%0)
782 Push_selection_to_Emacs=Send_valgte_poster_til_Emacs
783 Push_selection_to_LyX/Kile=Send_valgte_poster_til_LyX/Kile
784 Push_selection_to_Vim=Send_valgte_poster_til_Vim
785 Push_selection_to_WinEdt=Send_valgte_poster_til_WinEdt
786 Push_to_LatexEditor=Send_til_LatexEditor
787 Pushed_citations_to_%0=Referencer_sendt_til_%0
788 Pushed_citations_to_Emacs=Referencer_sendt_til_Emacs
789 Pushed_citations_to_Vim=Referencer_sendt_til_Vim
790 Pushed_citations_to_WinEdt=Referencer_sendt_til_WinEdt
791 Pushed_the_citations_for_the_following_rows_to=Referencer_for_de_f\u00F8lgende_r\u00E6kker_sendt_til
792 Quit_JabRef=Afslut_JabRef
793 Quit_synchronization=Afslut_synkronisering
794 Raw_source=Kilde
795 Really_delete_the_selected=Vil_du_slette_de_valgte
796 Rearrange_tabs_alphabetically_by_title=Omarranger_faneblade_alfabetisk_efter_titel
797 Redo=Gentag
798 Reference_database=Referencedatabase
799 # The next two lines are used like in "References found: 1  Number of references to fetch?"
800 References_found=Referencer_fundet
801 Refine_supergroup\:_When_selected,_view_entries_contained_in_both_this_group_and_its_supergroup=Undergruppe:_Vis_poster_indeholdt_b\u00E5de_i_denne_gruppe_og_gruppe_over
802 Refresh_view=Opdater
803 Regular_Expression=Regul\u00E6rudtryk
804 Remember_these_entry_types?=Husk_disse_posttyper?
805 Remote_operation=Fjernstyring
806 Remote_server_port=Port_til_fjernstyring
807 Remove=Fjern
808 Remove_all?=Fjern_alle?
809 Remove_all_subgroups=Fjern_undergrupper
810 Remove_all_subgroups_of_"%0"?=Fjern_alle_undergrupper_af_"%0"?
811 Remove_double_braces_around_BibTeX_fields_when_loading.=Fjern_dobbelte_kr\u00F8llede_parenteser_omkring_BibTeX-felter_ved_indl\u00E6sning.
812 Remove_duplicates=Fjern_dubletter
813 Remove_entry_from_import=Fjern_post_fra_import
814 Remove_entry_selection_from_this_group=Fjern_valgte_poster_fra_denne_gruppe
815 Remove_entry_type=Slet_posttype
816 Remove_file_link_(DELETE)=Slet_link_(DELETE)
817 remove_from_group=fjern_fra_gruppe
818 Remove_from_group=Fjern_fra_gruppe
819 Remove_group=Fjern_gruppe
820 Remove_group,_keep_subgroups=Fjern_gruppe,_behold_undergrupper
821 Remove_group_"%0"?=Fjern_gruppen_"%0"?
822 Remove_group_"%0"_and_its_subgroups?=Fjern_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper?
823 remove_group_(keep_subgroups)=fjern_gruppe_(behold_undergrupper)
824 remove_group_and_subgroups=fjern_gruppe_og_undergrupper
825 Remove_group_and_subgroups=Fjern_gruppe_og_undergrupper
826 Remove_link=Slet_link
827 Remove_old_entry=Fjern_gammel_post
828 Remove_selected_strings=Slet_valgte_strenge
829 remove_string_=slet_streng_
830 Removed_entry_type.=Posttype_slettet.
831 Removed_group_"%0".=Fjernede_gruppen_"%0"
832 Removed_group_"%0"_and_its_subgroups.=Fjernede_gruppen_"%0"_og_dens_undergrupper
833 Removed_string=Streng_fjernet
834
835 Rename_to_match_citekey=\u00E6ndre_navn_for_at_svare_til_BibTeX-n\u00F8gle
836 Renamed_string=\u00E6ndrede_navn_p\u00E5_streng
837 Replace=Erstat
838 Replace_(regular_expression)=Erstat_(regul\u00E6rudtryk)
839 Replace_comma_by_and_where_appropriate=Udskift_komma_med_'and',_hvor_det_passer
840 Replace_string=Erstat_streng
841 Replace_with=Erstat_med
842 Replaced=Erstattet
843 Required_fields=Obligatoriske_felter
844 Reset_all=Nulstil_alle
845 Reset_file_type_definitons=Genopret_oprindelige_filtyper
846 Resolve_strings_for_all_fields_except=Sl\u00E5_strenge_op_for_alle_felter_undtagen
847 Resolve_strings_for_standard_BibTeX_fields_only=Sl\u00E5_kun_strenge_op_for_standard_BibTeX-felter
848 resolved=l\u00F8st
849 Results=Resultater
850 Revert_to_original_source=Ret_tilbage_til_oprindelig_kildekode
851 Review=Kommentarer
852 Review_changes=Gennemse_\u00E6ndringer
853 Right=H\u00F8jre
854 root=root
855 Save=Gem
856 Save_all_finished.=Alle_databaser_gemt
857
858 Save_all_open_databases=Gem_alle_\u00E5bne_databaser
859 Save_before_closing=Gem_f\u00F8r_databasen_lukkes
860 Save_database=Gem_database
861 Save_database_as_...=Gem_database_som_...
862 Save_entries_in_their_original_order=Gem_poster_i_oprindelig_r\u00E6kkef\u00F8lge
863 Save_failed=Gemning_mislykkedes
864 Save_failed_during_backup_creation=Gemning_mislykkedes_ved_oprettelse_af_sikkerhedskopi
865 Save_failed_while_committing_changes=Gemning_mislykkedes_ved_inddatering_af_\u00E6ndringer
866 Save_in_default_table_sort_order=Gem_i_standardsortering_for_tabel
867 Save_ordered_by_author/editor/year=Gem_sorteret_efter_author/editor/year
868 Save_selected_as_...=Gem_valgte_som_...
869 Saved_database=Database_gemt
870 Saved_selected_to=Gemte_valgte_i
871 Saved_session=Tilstand_gemt
872 Saving=Gemmer
873 Saving_all_databases...=Gemmer_alle_databaser...
874 Saving_database=Gemmer_database
875 # Integrity check is a process that checks for indications of wrongly filled out bibtex fields. "Scan" is the button that starts the check.
876 Scan=S\u00F8g
877 Search=S\u00F8g
878 Search_All_Fields=S\u00F8g_i_alle_felter
879 Search_all_fields=S\u00F8g_i_alle_felter
880 Search_error=Fejl_ved_s\u00F8gning
881 Search_expression=S\u00F8geudtryk
882 Search_for=S\u00F8g_efter
883 Search_general_fields=S\u00F8g_i_generelle_felter
884 Search_IEEEXplore=S\u00F8g_i_IEEEXplore
885
886 Search_IEEExplore=S\u00F8g_i_IEEExplore
887 Search_optional_fields=S\u00F8g_i_valgfrie_felter
888 Search_required_fields=S\u00F8g_i_obligatoriske_felter
889 Search_Specified_Field(s)=S\u00F8g_specificerede_felt(er)
890 Searched_database._Global_number_of_hits=Database_gennems\u00F8gt._Globalt_antal_match
891 Searched_database._Number_of_hits=Database_gennems\u00F8gt._Antal_match
892 Searching_for_%0_file=S\u00F8ger_efter_%0-fil
893 Searching_for_duplicates...=S\u00F8ger_efter_dubletter...
894
895 Searching_for_files=S\u00F8ger_efter_filer
896 Secondary_sort_criterion=Sekund\u00E6rt_sorteringskriterium
897 Select=V\u00E6lg
898 Select_a_Zip-archive=V\u00E6lg_ZIP-fil
899 Select_action=V\u00E6lg_handling
900 Select_all=V\u00E6lg_alle
901 Select_Classpath_of_New_Importer=V\u00E6lg_classpath_for_nyt_importformat
902 Select_encoding=V\u00E6lg_tegnkodning
903 Select_entries_in_group_selection=V\u00E6lg_poster_i_valgte_grupper
904 Select_entry_type=V\u00E6lg_posttype
905 Select_external_application=V\u00E6lg_ekstern_applikation
906 Select_file_from_ZIP-archive=V\u00E6lg_fil_fra_ZIP-fil
907 Select_format=V\u00E6lg_format
908 Select_icon=V\u00E6lg_ikon
909 Select_matches=V\u00E6lg_match
910 Select_new_ImportFormat_Subclass=V\u00E6lg_klasse_til_nyt_importformat
911 Select_the_tree_nodes_to_view_and_accept_or_reject_changes=V\u00E6lg_forgreningerne_for_at_inspicere_og_acceptere_eller_forkaste_\u00E6ndringer
912 Selected_entries=Valgte_poster
913 Selector_enabled_fields=Felter_med_ordliste
914 Server_Hostname_\:=Server_v\u00E6rtsnavn:
915 Server_Type_\:=Server-type:
916
917 Set_field=S\u00E6t_felt
918 Set_fields=S\u00E6t_felter
919 Set_general_fields=Tilpas_generelle_felter
920 Set_main_external_file_directory=S\u00E6t_hovedbibliotek_for_eksterne_links
921 Set_table_font=V\u00E6lg_tabelskrifttype
922 Settings=Indstillinger
923 Setup_selectors=Ops\u00E6t_ordlister
924 Short_form=Kort_form
925 Shortcut=Genvej
926 Show/edit_BibTeX_source=Vis/rediger_BibTeX-kilde
927 Show_'Firstname_Lastname'=Vis_'Fornavn_Efternavn'
928 Show_'Lastname,_Firstname'=Vis_'Efternavn,_Fornavn'
929 Show_BibTeX_source_by_default=Vis_BibTeX-kode_som_standard
930 Show_BibTeX_source_panel=Vis_BibTeX-kilde-panel
931 Show_CiteSeer_column=Vis_CiteSeer-kolonne
932 Show_confirmation_dialog_when_deleting_entries=Vis_dialog_for_at_bekr\u00E6fte_sletning_af_poster
933 Show_description=Vis_beskrivelse
934 Show_dynamic_groups_in_<i>italics</i>=Vis_dynamiske_grupper_i_<i>kursiv</i>
935 Show_entries_*not*_in_group_selection=Vis_poster_*udenfor*_valgte_grupper
936
937 Show_file_column=Vis_'file'-kolonne
938 Show_icons_for_groups=Vis_ikoner_for_grupper
939 Show_last_names_only=Vis_kun_efternavn
940 Show_names_unchanged=Vis_navn_u\u00E6ndret
941 Show_one_less_rows=Vis_en_r\u00E6kke_mindre
942 Show_one_more_row=Vis_en_r\u00E6kke_mere
943 Show_optional_fields=Vis_valgfrie_felter
944 Show_PDF/PS_column=Vis_PDF/PS-kolonne
945 Show_required_fields=Vis_obligatoriske_felter
946 Show_URL/DOI_column=Vis_URL/DOI-kolonne
947 Show_warning_dialog_when_a_duplicate_BibTeX_key_is_entered=Vis_advarsel_n\u00E5r_en_ikke-unik_BibTeX-n\u00F8gle_indtastes
948 Show_warning_dialog_when_an_empty_BibTeX_key_is_entered=Vis_dialogboks_med_advarsel_n\u00E5r_en_tom_BibTeX-n\u00F8gle_indtastes
949 Simple_HTML=Simpel_HTML
950 Size=St\u00F8rrelse
951 Skip=Spring_over
952 Skipped_-_No_PDF_linked=Sprang_over_-_ingen_PDF-fil_linket
953 Skipped_-_PDF_does_not_exist=Sprang_over_-_PDF-filen_findes_ikke
954
955 Skipped_entry.=Sprang_over_post.
956 Sort_alphabetically=Sorter_alfabetisk
957 Sort_Automatically=Sorter_automatisk
958
959 Sort_order=Sortering
960 sort_subgroups=sorter_undergrupper
961 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterede_alle_undergrupper_rekursivt.
962 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterede_n\u00E6rmeste_undergrupper.
963 source_edit=redigering_af_kilde
964 Special_Name_Formatters=Specielle_navneformaterere
965 Special_table_columns=Specielle_kolonner
966 SQL_connection_established.=SQL-forbindelse_oprettet.
967 Start_incremental_search=Start_inkrementel_s\u00F8gning
968 Start_search=Start_s\u00F8gning
969 Starting_import=Starter_import
970 Statically_group_entries_by_manual_assignment=Grupper_poster_statisk_ved_manuel_tildeling
971 Status=Status
972 Stop=Stop
973 Store=Gem
974 Store_journal_abbreviations=Gem_tidsskriftsforkortelser
975 Store_string=Gem_streng
976 Store_the_following_fields_with_braces_around_capital_letters=Gem_de_f\u00F8lgende_felter_med_kr\u00F8llede_parenteser_om_store_bogstaver
977 Stored_definition_for_type=Typedefinition_gemt
978 Stored_entry=Post_gemt
979 Strings=Strenge
980 Strings_for_database=Strenge_for_database
981 Subdatabase_from_aux=Deldatabase_fra_aux-fil
982 Suggest=Foresl\u00E5
983 Switches_between_full_and_abbreviated_journal_name_if_the_journal_name_is_known.=Skifter_mellem_fuldt_og_forkortet_tidsskriftsnavn_hvis_navnet_er_kendt.
984 Synchronize_%0_links=Synkroniser_%0-links
985 Synchronize_file_links=Synkroniser_eksterne_links
986 Synchronizing_%0_links...=Synkroniserer_%0-links...
987 Table_appearance=Tabelops\u00E6tning
988 Table_background_color=Baggrundsfarve_for_tabel
989 Table_grid_color=Farve_p\u00E5_linjer_i_tabel
990 Table_text_color=Tekstfarve_i_tabel
991 Tabname=Navn_p\u00E5_faneblad
992 Target_file_cannot_be_a_directory.=Angivet_fil_kan_ikke_v\u00E6re_et_bibliotek.
993 Tertiary_sort_criterion=Terti\u00E6rt_sorteringskriterium
994 Test=Test
995 Text_Input_Area=Indtastningsfelt
996 The_#_character_is_not_allowed_in_BibTeX_fields=#-tegnet_er_ikke_tilladt_i_BibTeX-felter
997 #The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_startes.
998 The_chosen_date_format_for_new_entries_is_not_valid=Det_valgte_datoformat_er_ugyldigt
999
1000 The_chosen_encoding_'%0'_could_not_encode_the_following_characters\:_=Den_valgte_tegnkodning_'%0'_kunne_ikke_kode_de_f\u00F8lgende_tegn:_
1001 The_CiteSeer_fetch_operation_returned_zero_results.=Hentning_fra_CiteSeer_gav_ingen_resultater.
1002 The_current_version_features_a_new_way_of_handling_links_to_external_files.<br>To_take_advantage_of_this,_your_links_must_be_changed_into_the_new_format,_and<br>JabRef_must_be_configured_to_show_the_new_links.=Denne_version_tilbyder_en_ny_m\u00E5de_at_h\u00E5ndtere_links_til_eksterne_filer.<br>For_at_benytte_dette,_skal_dine_links_\u00E6ndres_til_det_nye_format,_og<br>JabRef_skal_konfigureres_til_at_vise_de_nye_links.
1003 the_field_<b>%0</b>=feltet_<b>%0</b>
1004 The_file<BR>'%0'<BR>has_been_modified<BR>externally!=Filen<BR>'%0'<BR>er_blevet_\u00E6ndret<BR>eksternt!
1005 The_group_"%0"_already_contains_the_selection.=Gruppen_"%0"_indeholder_allerede_de_valgte_poster.
1006 The_label_of_the_string_can_not_be_a_number.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_v\u00E6re_et_tal.
1007 The_label_of_the_string_can_not_contain_spaces.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
1008 The_label_of_the_string_can_not_contain_the_'#'_character.=Navnet_p\u00E5_strengen_kan_ikke_indeholde_tegnet_'#'.
1009 The_output_option_depends_on_a_valid_import_option.=Output-indstillingen_er_afh\u00E6ngig_af_en_gyldig_import-indstilling.
1010 The_PDF_contains_one_or_several_bibtex-records.\nDo_you_want_to_import_these_as_new_entries_into_the_current_database?=PDF-filen_indeholder_en_eller_flere_BibTeX-poster.\nVil_du_importere_disse_som_nye_poster_i_den_\u00E5bne_database?
1011 The_regular_expression_<b>%0</b>_is_invalid%c=Regul\u00E6rudtrykket_<b>%0</b>_er_ugyldigt%c
1012 The_search_is_case_insensitive.=S\u00F8gningen_skelner_ikke_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver.
1013 The_search_is_case_sensitive.=S\u00F8gningen_skelner_mellem_store_og_sm\u00E5_bogstaver.
1014 The_string_has_been_removed_locally=Strengen_er_blevet_slettet_lokalt
1015 The_type_name_can_not_contain_spaces.=Typenavnet_kan_ikke_indeholde_mellemrum.
1016 The_URL_field_appears_to_be_empty_on_entry_number_=URL-feltet_ser_ud_til_at_v\u00E6re_tomt_for_post_nummer_
1017 There_are_possible_duplicates_(marked_with_a_'D'_icon)_that_haven't_been_resolved._Continue?=Der_findes_mulige_dubletter_(m\u00E6rket_med_et_'D'-ikon)_som_ikke_er_blevet_h\u00E5ndteret._Forts\u00E6t?
1018 There_is_no_entry_type=Ingen_posttype
1019 this_button_will_update=denne_knap_vil_opdatere
1020 This_database_was_written_using_an_older_version_of_JabRef.=Denne_databasen_blev_gemt_fra_en_\u00E6ldre_version_af_JabRef.
1021 This_entry_has_no_BibTeX_key._Generate_key_now?=Denne_post_har_ingen_BibTeX-n\u00F8gle._Generer_n\u00F8gle_nu?
1022 This_entry_is_incomplete=Denne_post_er_ufuldst\u00E6ndig
1023 This_entry_type_cannot_be_removed.=Denne_posttype_kan_ikke_slettes.
1024 This_external_link_is_of_the_type_'%0',_which_is_undefined._What_do_you_want_to_do?=Dette_eksterne_link_er_af_typen_'%0',_som_er_udefineret._Hvad_vil_du_g\u00F8re?
1025 This_group_contains_entries_based_on_manual_assignment._Entries_can_be_assigned_to_this_group_by_selecting_them_then_using_either_drag_and_drop_or_the_context_menu._Entries_can_be_removed_from_this_group_by_selecting_them_then_using_the_context_menu._Every_entry_assigned_to_this_group_must_have_a_unique_key._The_key_may_be_changed_at_any_time_as_long_as_it_remains_unique.=Denne_gruppe_indeholder_poster_baseret_p\u00E5_manuel_tildeling._Poster_kan_tildeles_til_denne_gruppe_ved_at_v\u00E6lge_dem_og_derefter_tr\u00E6kke_dem_over_til_gruppen,_eller_ved_hj\u00E6lp_af_h\u00F8jreklikmenuen._Alle_poster_tildelt_denne_gruppen_skal_have_en_unik_n\u00F8gle._N\u00F8glen_kan_\u00E6ndres_til_enhver_tid,_s\u00E5_l\u00E6nge_den_forbliver_unik.
1026 This_group_contains_entries_in_which=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvor
1027 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_regular_expression_<b>%0</b>=Denne_gruppen_indeholder_poster,_som_stemmer_med_regul\u00E6rudtrykket_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1028 This_group_contains_entries_in_which_any_field_contains_the_term_<b>%0</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_som_har_teksten_<b>%0</b>_i_et_hvilket_som_helst_felt
1029 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_keyword_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster_hvis_<b>%0</b>-felt_indeholder_n\u00F8gleordet_<b>%1</b>
1030 This_group_contains_entries_whose_<b>%0</b>_field_contains_the_regular_expression_<b>%1</b>=Denne_gruppe_indeholder_poster,_hvis_<b>%0</b>-felt_stemmer_med_regul\u00E6rudtrykket_<b>%1</b>
1031 This_is_a_simple_copy_and_paste_dialog_for_import_some_fields_from_normal_text.=Dette_er_et_enkelt_klip-og-inds\u00E6t-vindue._Indtast_eller_kopier_f\u00F8rst_tekst_til_indtastningsfeltet._Derefter_kan_du_markere_tekst_og_tildele_den_til_et_BibTeX-felt.
1032
1033 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_at_sl\u00E5_hvert_%0-link_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_mulighed_for_at<br>l\u00F8se_problemet.
1034 #This_makes_JabRef_look_up_each_%0_link_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_at_unders\u00F8ge_hvert_%0-link_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_mulighed<BR>for_at_l\u00F8se_problemet.
1035 This_operation_requires_all_selected_entries_to_have_BibTex_keys_defined.=Denne_operation_kr\u00E6ver,_at_alle_valgte_poster_har_definerede_BibTeX-n\u00F8gler.
1036 This_operation_requires_at_least_one_entry.=Denne_operation_kr\u00E6ver_mindst_en_post.
1037 This_operation_requires_one_or_more_entries_to_be_selected.=Denne_operation_kr\u00E6ver,_at_en_eller_flere_poster_er_valgt.
1038 This_will_move_all_external_links_from_the_'pdf'_and_'ps'_fields_into_the_'%0'_field._Proceed?=Denne_operation_vil_flytte_alle_eskterne_links_fra_'pdf'-_og_'ps'-felterne_til_'%0'-feltet._Forts\u00E6t?
1039 To_set_up,_go_to_<B>Tools_->_Manage_journal_abbreviations</B>=For_at_s\u00E6tte_op,_g\u00E5_til_<B>V\u00E6rkt\u00F8jer_->_Ops\u00E6t_tidsskriftsforkortelser</b>
1040 Toggle_abbreviation=Forkort/ekspander
1041 Toggle_entry_preview=Vis/skjul_forh\u00E5ndsvisning
1042 Toggle_groups_interface=Vis/skjul_grupperingspanel
1043 Toggle_search_panel=Vis/skjul_s\u00F8gepanel
1044 Try_different_encoding=Pr\u00F8v_en_anden_tegnkodning
1045 Type=Type
1046 Type_set_to_'other'=Type_sat_til_'other'
1047 Unabbreviate_journal_names_of_the_selected_entries=Ekspander_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster
1048 Unabbreviated_%0_journal_names.=Ekspanderede_%0_tidsskriftsnavn.
1049 unable_to_access_LyX-pipe=ingen_adgang_til_LyX-pipe
1050 Unable_to_create_graphical_interface=Kunne_ikke_oprette_grafisk_brugerflade
1051 Unable_to_open_file.=Kan_ikke_\u00E5bne_fil.
1052 Unable_to_open_link._The_application_'%0'_associated_with_the_file_type_'%1'_could_not_be_called.=Kan_ikke_\u00E5bne_link._Applikationen_'%0'_associeret_med_filtypen_'%1'_kunne_ikke_kaldes.
1053 Unable_to_parse_the_following_URL=Kunne_ikke_tolke_f\u00F8lgende_URL
1054 Unable_to_read_default_icon_theme.=Kunne_ikke_l\u00E6se_standard-ikons\u00E6tfil.
1055 Unable_to_read_icon_theme_file=Kunne_ikke_l\u00E6se_ikons\u00E6tfil
1056 unable_to_write_to=kunne_ikke_skrive_til
1057 Undefined_file_type=Udefineret_filtype
1058 Undo=Fortryd
1059 Union=Foreningsm\u00E6ngde
1060 Unknown_bibtex_entries=Ukendte_BibTeX-poster
1061 unknown_edit=ukendt_\u00E6ndring
1062 unknown_entry_type=ukendt_posttype
1063 Unknown_export_format=Ukendt_eksportformat
1064 Unmark_all=Fjern_m\u00E6rkning_fra_alle
1065 Unmark_entries=Fjern_m\u00E6rkning
1066 Unmark_entry=Fjern_m\u00E6rkning
1067 Unmarked_selected=M\u00E6rkning_fjernet_fra_valgte_poster
1068 Unpack_EndNote_filter_set=Udpak_EndNote-filters\u00E6t
1069 Unpacked_file.=Fil_udpakket.
1070 Unsupported_version_of_class_%0:_%1=Ikke-underst\u00F8ttet_version_af_klassen_%0:_%1
1071 untitled=uden_navn
1072 Up=Op
1073 Update_to_current_column_widths=Brug_nuv\u00E6rende_kolonnebredder
1074 Updated_group_selection=Gruppevalg_opdateret
1075 Updating_entries...=Opdaterer_poster...
1076 Upgrade_external_links=Opgrader_eksterne_links
1077 Upgrade_external_PDF/PS_links_to_use_the_'%0'_field.=Opgrader_eksterne_PDF-_og_PS-links_til_at_bruge_'%0'-feltet.
1078 Upgrade_file=Opgrader_fil
1079 Upgrade_old_external_file_links_to_use_the_new_feature=Opgrader_gamle_eksterne_links_for_at_bruge_den_nye_funktion
1080 Upgraded_links.=Links_opgraderet.
1081 UPPER=STORE_BOGSTAVER
1082 Upper_Each_First=Stort_Forbogstav
1083 Upper_first=Stort_f\u00F8rste_forbogstav
1084 usage=brug
1085 Use_antialiasing_font=Brug_udglattet_skrifttype
1086 Use_autocompletion_for_the_following_fields=Brug_autoudfyldning_for_f\u00F8lgende_felter
1087 Use_custom_icon_theme=Benyt_brugerdefineret_ikons\u00E6t
1088 Use_default_viewer=Brug_standardprogram_for_filtypen
1089 Use_inspection_window_also_when_a_single_entry_is_imported.=Brug_ogs\u00E5_inspektionsvindue,_n\u00E5r_kun_\u00E9n_post_importeres.
1090 Use_native_file_dialog=Brug_system-fildialog
1091 Use_other_look_and_feel=Brug_andet_udseende
1092 Use_Regular_Expression_Search=Brug_s\u00F8gning_med_regul\u00E6rudtryk
1093 Use_regular_expressions=Brug_regul\u00E6rudtryk
1094 Use_the_following_delimiter_character(s)=Brug_f\u00F8lgende_separatortegn
1095 User_does_not_have_sufficient_privileges.\n=Brugeren_har_Ikke_f\u00F8rn\u00F8dne_rettigheder.\n
1096 Username_\:=Brugernavn:
1097 Uses_default_application=Bruger_standardprogram
1098 Value_cleared_externally=V\u00E6rdi_slettet_eksternt
1099 Value_set_externally=V\u00E6rdi_sat_eksternt
1100 verify_that_LyX_is_running_and_that_the_lyxpipe_is_valid=kontroller_at_LyX_k\u00F8rer,_og_at_den_angivne_lyxpipe_stemmer
1101 View=Vis
1102 Vim_Server_Name=Navn_p\u00E5_Vim-server
1103 Waiting_for_ArXiv...=Venter_p\u00E5_ArXiv
1104 Warn_about_unresolved_duplicates_when_closing_inspection_window=Advar_om_dubletter_som_ikke_er_blevet_h\u00E5ndteret,_n\u00E5r_inspektionsvinduet_lukkes
1105 Warn_before_overwriting_existing_keys=Advar_f\u00F8r_eksisterende_n\u00F8gler_overskrives
1106 Warning=Advarsel
1107 Warning\:_could_not_complete_file_repair;_your_file_may_have_been_corrupted._Error_message=Advarsel:_Kunne_ikke_fuldf\u00F8re_reparation_af_filen;_filen_kan_v\u00E6re_\u00F8delagt._Fejlmeddelelse
1108 Warning_there_is_a_duplicate_key=Advarsel:_Der_findes_en_identisk_BibTeX-n\u00F8gle
1109 Warnings=Advarsler
1110 web_link=link
1111
1112 What_do_you_want_to_do?=Hvad_vil_du_g\u00F8re?
1113 When_adding/removing_keywords,_separate_them_by=N\u00E5r_n\u00F8gleord_tilf\u00F8jes_eller_fjernes,_adskil_dem_med
1114 Will_write_XMP-metadata_to_the_PDFs_linked_from_selected_entries.=Skriver_XMP-metadata_til_PDF-filerne_linket_fra_de_valgte_poster.
1115 with=med
1116 Word=Ord
1117 Write_BibtexEntry_as_XMP-metadata_to_PDF.=Skriv_BibTeX-posten_som_XMP-metadata_til_PDF.
1118 Write_XMP=Skriv_XMP
1119 Write_XMP-metadata=Skriv_XMP-metadata
1120 Write_XMP-metadata_for_all_PDFs_in_current_database?=Skriv_XMP-metadata_for_alle_PDFer_i_denne_database?
1121
1122 Writing_XMP=Skriver_XMP
1123 Writing_XMP_metadata...=Skriver_XMP-metadata...
1124 Writing_XMP_metadata_for_selected_entries...=Skriver_XMP-metadata_for_de_valgte_poster...
1125 Writing_XMP_to_'%0'...=Skriver_XMP_til_'%0'
1126 Wrong_file_format=Forkert_filformat
1127 Wrote_XMP-metadata=Skrev_XMP-metadata
1128 Wrote_XMP_to_'%0'.=Skrev_XMP_til_'%0'
1129
1130 XMP-annotated_PDF=XMP-annoteret_PDF
1131 XMP_Export_Privacy_Settings=Indstillinger_for_XMP-eksport
1132 XMP_metadata=XMP-metadata
1133 XMP_metadata_found_in_PDF\:_%0=XMP-metadata_fundet_i_PDF:_%0
1134 You_have_changed_the_language_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_valgt_et_nyt_sprog._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00E6de_i_kraft.
1135 You_have_changed_the_look_and_feel_setting._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_\u00E6ndret_indstillingen_for_udseende._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_skal_tr\u00E6de_i_kraft.
1136 You_have_cleared_this_field._Original_value=Du_har_slettet_dette_felt._Oprindelig_v\u00E6rdi
1137
1138 You_have_entered_an_invalid_search_'%0'.=Ugyldigt_s\u00F8geudtryk_'%0'.
1139 You_must_choose_a_file_name_to_store_journal_abbreviations=Du_skal_v\u00E6lge_et_filnavn_for_at_gemme_tidsskriftsforkortelser
1140 You_must_enter_an_integer_value_in_the_text_field_for=Du_skal_skrive_et_heltal_i_tekstfeltet_for
1141 You_must_fill_in_a_name_for_the_entry_type.=Du_skal_v\u00E6lge_et_navn_til_posttypen.
1142 You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_de_nye_genvejstaster_skal_fungere.
1143 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_skal_v\u00E6lge_mindst_\u00E9n_r\u00E6kke,_f\u00F8r_du_kan_bruge_denne_operation.
1144 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_skal_angive_b\u00E5de_BibTeX-n\u00F8gle_og_%0-bibliotek
1145 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_genvejstaster_er_blevet_gemt.
1146 The_following_fetchers_are_available:=F\u00F8lgende_hentev\u00E6rkt\u00F8jer_er_tilg\u00E6ngelige:
1147 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finde_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%0'
1148 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=K\u00F8rer_foresp\u00F8rgsel_'%0'_med_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%1'.
1149 Please_wait!=Vent_venligst!
1150 Query_'%0'_with_fetcher_'%1'_did_not_return_any_results.=Foresp\u00F8rgsel_'%0'_med_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%1'_returnerede_ingen_resultater.
1151 Open_SPIRES_entry=\u00C5bn_SPIRES_post
1152 Move/Rename_file=Flyt/omd\u00F8b_fil
1153 File_moved=Fil_flyttet
1154 Move_file_failed=Flytning_af_fil_mislykkedes
1155 Could_not_move_file=Kunne_ikke_flytte_fil
1156 Could_not_find_file_'%0'.=Kunne_ikke_finde_filen_'%0'.
1157 Move/rename_file=Flyt/omd\u00F8b_fil
1158 Number_of_entries_successfully_imported=Antal_poster_korrekt_importeret
1159 Import_canceled_by_user=Import_afbrudt_af_bruger
1160 Fetch_Citeseer=Hent_fra_Citeseer
1161 Error_fetching_from_Citeseer\:\\n=Fejl_under_hentning_fra_Citeseer\:\\n
1162 Progress:_%0_of_%1=Fremskridt:_%0_af_%1
1163 Error_while_fetching_from_JSTOR=Fejl_under_hentning_fra_JSTOR
1164 Fetching_Medline_by_id...=Henter_fra_Medline_via_ID...
1165 Fetching_Medline_by_term...=Henter_fra_Medline_via_udtryk...
1166 Medline_import_canceled=Medline-import_afbrudt
1167 Please_enter_a_valid_number=Indtast_venligst_et_gyldigt_tal
1168 Please_enter_a_comma_separated_list_of_Medline_IDs_(numbers)_or_search_terms.=Indtast_venligst_en_kommasepareret_liste_af_Medline_IDer_(numre)_eller_s\u00F8geudtryk.
1169 An_Error_occurred_while_fetching_from_SPIRES_source_(%0)\:=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES_kilde_(%0)\:
1170 Error_while_fetching_from_Spires\:_=Fejl_under_hentning_fra_SPIRES\:_
1171 Connect_to_external_SQL_database=Tilslut_til_ekstern_SQL-database
1172 Export_to_external_SQL_database=Eksporter_til_ekstern_SQL-database
1173
1174 Show_results_in_dialog=Vis_resultater_i_dialog
1175 Global_search=Global_s\u00F8gning
1176 Show_search_results_in_a_window=Vis_s\u00F8geresultater_i_et_vindue
1177 Search_results=S\u00F8geresultater
1178 Move_file_to_file_directory?=Flyt_fil_til_fil-bibliotek?
1179 Rename_to_'%0'=Omd\u00F8b_til_'%0'
1180 Move_to_file_directory=Flyt_til_fil-bibliotek
1181
1182 You_have_changed_the_menu_and_label_font_size._You_must_restart_JabRef_for_this_to_come_into_effect.=Du_har_\u00E6ndret_menu-_og_tekst-skriftst\u00F8rrelsen._Du_skal_genstarte_JabRef_for,_at_dette_tr\u00E6der_i_kraft.
1183
1184 Database_is_protected._Cannot_save_until_external_changes_have_been_reviewed.=Databasen_er_beskyttet._Kan_ikke_gemme_f\u00F8r_eksterne_\u00E6ndringer_er_gennemset.
1185 Protected_database=Beskyttet_database
1186 Refuse_to_save_the_database_before_external_changes_have_been_reviewed.=N\u00E6gt_at_gemme_database_f\u00F8r_eksterne_\u00E6ndringer_er_gennemset.
1187 Database_protection=Database-beskyttelse
1188 Unable_to_save_database=Kan_ikke_gemme_database
1189 BibTeX_key_generator=BibTeX-n\u00F8glegenerator
1190 Unable_to_open_link.=Kan_ikke_\u00E5bne_link.
1191 Search_JSTOR=S\u00F8g_i_JSTOR
1192 Attempting_SQL_import...=Fors\u00F8ger_SQL-import...
1193 BibO_RDF=BibO_RDF
1194 HTML_parser=HTML-fortolker
1195 RIS_importer=RIS-importfilter
1196 Move_the_keyboard_focus_to_the_entry_table=Flyt_tastatur-fokus_til_hovedtabellen
1197 MIME_type=MIME-type
1198
1199 This_feature_lets_new_files_be_opened_or_imported_into_an_already_running_instance_of_JabRef<BR>instead_of_opening_a_new_instance._For_instance,_this_is_useful_when_you_open_a_file_in_JabRef<br>from_your_web_browser.<BR>Note_that_this_will_prevent_you_from_running_more_than_one_instance_of_JabRef_at_a_time.=Denne_funktion_tillader,_at_flere_filer_kan_\u00E5bnes_eller_importeres_i_en_allerede_k\u00F8rende_JabRef<BR>i_stedet_for_at_\u00E5bne_programmet_p\u00E5ny._For_eksempel_er_dette_praktisk,_n\u00E5r_du_\u00E5bner_filer_i<BR>JabRef_fra_din_web_browser.<BR>Bem\u00E6rk_at_dette_vil_forhindre_dig_i_at_k\u00F8re_mere_end_en_instans_af_JabRef_ad_gangen.
1200 Note_that_these_settings_are_used_for_the_legacy_<b>pdf</b>_and_<b>ps</b>_fields_only.<br>For_most_users,_setting_the_<b>Main_file_directory</b>_above_should_be_sufficient.=Bem\u00E6rk_at_disse_indstillinger_kun_bruges_til_de_for\u00E6ldede_<b>pdf</b>-_og_<b>ps</b>-felter.<br>Det_skulle_v\u00E6re_tilstr\u00E6kkeligt_for_de_fleste_at_benytte_<b>Hovedbibliotek</b>-indstillingen_ovenfor.
1201 Legacy_file_fields=For\u00E6ldede_fil-felter
1202
1203 %0_entries_found._To_reduce_server_load,_only_%1_will_be_downloaded.=%0_poster_fundet._Kun_%1_vil_blive_hentet_for_at_reducere_server-belastningen.
1204 This_makes_JabRef_look_up_each_%0_extension_and_check_if_the_file_exists._If_not,_you_will_be_given_options<BR>to_resolve_the_problem.=Dette_f\u00E5r_JabRef_til_at_sl\u00E5_hver_%0-endelse_op_og_tjekke,_om_filen_eksisterer._Hvis_ikke_vil_du_f\u00E5_mulighed_for_at<br>l\u00F8se_problemet.
1205
1206 Run_Fetcher,_e.g._"--fetch=Medline\:cancer"=K\u00F8r_henter,_dvs._"--fetch\=Medline\:cancer"
1207
1208 Override_legacy_file_fields=Tilsides\u00E6t_for\u00E6ldede_fil-felter
1209
1210 The_ACM_Digital_Library=ACM_Digital_Library
1211
1212 Use_IEEE_LaTeX_abbreviations=Brug_IEEE-LaTeX-forkortelser
1213 The_Guide_to_Computing_Literature=The_Guide_to_Computing_Literature
1214 Search_ACM_Portal=S\u00F8g_p\u00E5_ACM-portalen
1215 Connection_to_ACM_Portal_failed=Kunne_ikke_oprette_forbindelse_til_ACM-portalen
1216 When_opening_file_link,_search_for_matching_file_if_no_link_is_defined=S\u00F8g_efter_en_matchende_fil,_n\u00E5r_der_\u00E5bnes_et_fil-link,_der_ikke_er_defineret
1217 Settings_for_%0=Indstillinger_for_%0
1218 Insert_selected_citations_into_Vim=Inds\u00E6t_valgte_referencer_i_Vim
1219 RIS=RIS
1220 Assign_exclusively_to_group=Tilf\u00F8j_udelukkende_til_gruppe
1221 Bad_Request_'%0'.=Ugyldig_foresp\u00F8rgsel_'%0'
1222
1223 Mark_entries_imported_into_an_existing_database=M\u00E6rk_poster_som_importeres_til_en_eksisterende_database
1224 Unmark_all_entries_before_importing_new_entries_into_an_existing_database=Fjern_m\u00E6rkning_fra_alle_poster_f\u00F8r_import_af_nye_poster_til_en_eksisterende_database
1225
1226 Forward=Frem
1227 Back=Tilbage
1228 Sort_the_following_fields_as_numeric_fields=Sorter_f\u00F8lgende_felter_som_numeriske_felter
1229 Error_fetching_from_Citeseer\:\n=Fejl_ved_hentning_fra_Citeseer\:\n
1230 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key.=Linje_%0\:_Fandt_\u00F8delagt_BibTeX-n\u00F8gle.
1231 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(contains_whitespaces).=Linje_%0\:_Fandt_\u00F8delagt_BibTeX-n\u00F8gle_(indeholder_blanktegn).
1232 Line_%0\:_Found_corrupted_BibTeX-key_(comma_missing).=Linje_%0\:_Fandt_\u00F8delagt_BibTeX-n\u00F8gle_(manglende_komma).
1233 Finished_downloading_full_text_document=Download_af_fuldtekst-dokument_afsluttet
1234 Unable_to_find_full_text_document_in_the_linked_web_page.=Kunne_ikke_finde_fuldtekst-dokument_p\u00E5_den_linkede_webside.
1235 Connection_error_when_trying_to_find_full_text_document.=Forbindelsesfejl_under_fors\u00F8g_p\u00E5_at_finde_fuldtekst-dokument.
1236 This_entry_provides_no_URL_or_DOI_links.=Denne_post_indeholder_ingen_URL-_eller_DOI-links.
1237 Full_text_article_download_failed=Download_af_fuldtekst-dokument_mislykkedes
1238 Down_up=Flyt_ned
1239 Update_to_current_column_order=Brug_nuv\u00E6rende_kolonner\u00E6kkef\u00F8lge
1240
1241 Rename_field=Omd\u00F8b_felt
1242 Set/clear/rename_fields=S\u00E6t/ryd/omd\u00F8b_felter
1243 Rename_field_to\:=Omd\u00F8b_felt_til_\:
1244 Move_contents_of_a_field_into_a_field_with_a_different_name=Flyt_indhold_af_et_felt_til_et_felt_med_et_andet_navn
1245 You_can_only_rename_one_field_at_a_time=Du_kan_kun_omd\u00F8be_et_felt_ad_gangen
1246 Remove_all_broken_links=Fjern_alle_\u00F8delagte links
1247
1248 Cannot_use_port_%0_for_remote_operation;_another_application_may_be_using_it._Try_specifying_another_port.=Kan_ikke_bruge_port_%0_til_fjernstyring;_et_andet_program_bruger_den_m\u00E5ske._Pr\u00F8v_en_anden_port.
1249
1250 Plugin_installer=Plugin-installationsprogram
1251 Unable_to_create_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_pluginbibliotek
1252 Unable_to_copy_file=Kan_ikke_kopiere_fil
1253 Plugin_installed_successfully._You_must_restart_JabRef_to_load_the_new_plugin.=Plugin_installeret._Genstart_JabRef_for_at_indl\u00E6se_den_nye_plugin.
1254 Unable_to_create_user_plugin_directory=Kan_ikke_oprette_bruger-pluginbibliotek
1255 Plugin_installation_failed.=Installation_af_plugin_mislykkedes.
1256 The_same_version_of_this_plugin_is_already_installed.=Samme_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1257 A_newer_version_of_this_plugin_is_already_installed.=En_nyere_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
1258 One_or_more_older_versions_of_this_plugin_is_installed._Delete_old_versions?=En_eller_flere_\u00E6ldre_versioner_af_denne_plugin_er_allerede_installeret._Skal_de_\u00E6ldre_slettes?
1259 Old_versions_deleted_successfully.=\u00C6ldre_versioner_korrekt_slettet.
1260 Deletion_of_old_versions_failed.=\u00C6ldre_versioner_kan_ikke_slettes.
1261
1262 Install_plugin=
1263 Download_plugin=
1264 Plugin_manager=
1265 Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)_are_listed_below:=
1266 Delete_the_%0_selected_plugins?=
1267 Delete_plugins=
1268 Delete_the_selected_plugin?=
1269 Delete_plugin=
1270 Enter_download_URL=
1271 Plugin_name=
1272 Version=
1273 Unknown=
1274 Not_loaded=
1275 Loaded=
1276 Could_not_determine_version_of_=
1277 Install_anyway?=
1278