* Set Standards-Version to 3.7.3 (no changes required).
[debian/jabref.git] / debian / control
index 6712e2e8fd455ee658f504f31256a91b6ab17ad0..1b646bbb4531a5098d46eaf1dceff58c29d5d9c2 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ Maintainer: gregor herrmann <gregor+debian@comodo.priv.at>
 Uploaders: tony mancill <tmancill@debian.org>
 Build-Depends: debhelper (>= 5.0.0), dpatch, ant
 Build-Depends-Indep: java-gcj-compat-dev, imagemagick, liblog4j1.2-java
-Standards-Version: 3.7.2
+Standards-Version: 3.7.3
 Homepage: http://jabref.sourceforge.net/
 Vcs-Svn: http://svn.toastfreeware.priv.at/debian/jabref/trunk/
 Vcs-Browser: http://svn.toastfreeware.priv.at/wsvn/ToastfreewareDebian/jabref/trunk/
@@ -13,7 +13,7 @@ Vcs-Browser: http://svn.toastfreeware.priv.at/wsvn/ToastfreewareDebian/jabref/tr
 Package: jabref
 Architecture: all
 Depends: sun-java6-jre | sun-java5-jre
-Suggests: gv | postscript-viewer, xpdf | pdfviewer
+Suggests: gv | postscript-viewer, xpdf | pdf-viewer
 Description: graphical frontend to manage BibTeX databases
  JabRef is a GUI to manage BibTeX databases, the standard LaTeX bibliography
  reference format. JabRef is built to be platform independent (requires Java