refresh debian/patches/02_libs.patch
[debian/jabref.git] / src / resource / JabRef_da.properties
index 001a437ead9a3782c685c871b86d31eb318d813a..0f7239e93eae75e09f9c9e9c0ea16c4ddb220e3b 100644 (file)
@@ -20,7 +20,6 @@
 _on_entry_number_=_ved_post_nummer_
 A_CiteSeer_fetch_operation_is_currently_in_progress.=En_henteoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
 A_CiteSeer_import_operation_is_currently_in_progress.=En_importoperation_fra_CiteSeer_er_allerede_i_gang.
-
 A_string_with_that_label_already_exists=Der_findes_allerede_en_streng_med_dette_navn
 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(ISO_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(ISO-forkortelse)
 Abbreviate_journal_names_of_the_selected_entries_(MEDLINE_abbreviation)=Forkort_tidsskriftsnavn_for_de_valgte_poster_(MEDLINE-forkortelse)
@@ -59,7 +58,7 @@ All_subgroups_(recursively)=Alle_undergrupper_(rekursivt)
 Allow_editing_in_table_cells=Tillad_redigering_af_celler_i_tabellen
 An_Error_occurred_while_fetching_from_OAI2_source_(%0)\:=En_fejl_opstod_ved_hentning_fra_OIA2-kilde_(%0):
 An_Exception_ocurred_while_accessing_'%0'=En_fejl_opstod_ved_l\u00E6sning_af_'%0'
-An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0':=En_SAXException_forekom_ved_l\u00E6sning_af_'%0':
+An_SAXException_ocurred_while_parsing_'%0'\:=En_SAXException_forekom_ved_l\u00E6sning_af_'%0':
 and=og
 and_inside_the_JabRef-jar\:=og_i_JabRef-jar\:
 and_the_class_must_be_available_in_your_classpath_next_time_you_start_JabRef.=og_klassen_skal_v\u00E6re_tilg\u00E6ngelig_i_CLASSPATH_n\u00E6ste_gang,_du_starter_JabRef.
@@ -296,7 +295,6 @@ Do_not_overwrite_existing_keys=Overskriv_ikke_eksisterende_n\u00F8gler
 Do_not_show_splash_window_at_startup=Vis_ikke_JabRef-opstartsvindue
 Do_not_show_these_options_in_the_future=Vis_ikke_disse_valg_igen
 Do_not_wrap_the_following_fields_when_saving=Introducer_ikke_linjeskift_i_f\u00F8lgende_felter_ved_gemning
-Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata:=Skriv_ikke_f\u00F8lgende_felter_til_XMP-metadata:
 Do_not_write_the_following_fields_to_XMP_Metadata\:=Skriv_ikke_f\u00F8lgende_felter_til_XMP-metadata:
 
 Do_you_want_JabRef_to_do_the_following_operations?=Skal_JabRef_udf\u00F8re_de_f\u00F8lgende_operationer?
@@ -401,7 +399,7 @@ External_file_links=Eksterne_links
 External_files=Eksterne_filer
 External_programs=Eksterne_programmer
 External_viewer_called=Eksternt_program_kaldt
-Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_lese_gruppedata_(ikke_st\u00F8ttet_version:_%0)
+Failed_to_read_groups_data_(unsupported_version:_%0)=Kunne_ikke_l\u00E6se_gruppedata_(ikke-underst\u00F8ttet_version:_%0)
 Fetch=Hent
 Fetch_Articles_Citing_your_Database=Hent_publikationer_som_refererer_poster_i_din_database
 Fetch_CiteSeer=Hent_CiteSeer
@@ -427,7 +425,7 @@ File_'%0'_is_already_open.=Filen_'%0'_er_allerede_\u00E5ben.
 File_'%0'_not_found=Filen_'%0'_ikke_fundet
 File_changed=Fil_\u00E6ndret
 File_directory=Filbibliotek
-File_directory_is_'%0':=Filbiblioteket_er_'%0':
+File_directory_is_'%0'\:=Filbiblioteket_er_'%0':
 
 File_directory_is_not_set_or_does_not_exist!=Filbiblioteket_er_ikke_sat_eller_eksisterer_ikke!
 
@@ -644,7 +642,7 @@ MS_Office_2007=MS_Office_2007
 MySQL=MySQL
 MySQL_database=MySQL_database
 Name=Navn
-Name_formatter=Navneformaterer
+Name_formatter=Navneformatering
 Natbib_style=Natbib-stil
 
 Native_file_dialog=System-fildialog
@@ -863,7 +861,6 @@ Save_entries_in_their_original_order=Gem_poster_i_oprindelig_r\u00E6kkef\u00F8lg
 Save_failed=Gemning_mislykkedes
 Save_failed_during_backup_creation=Gemning_mislykkedes_ved_oprettelse_af_sikkerhedskopi
 Save_failed_while_committing_changes=Gemning_mislykkedes_ved_inddatering_af_\u00E6ndringer
-Save_in_default_table_sort_order=Gem_i_standardsortering_for_tabel
 Save_ordered_by_author/editor/year=Gem_sorteret_efter_author/editor/year
 Save_selected_as_...=Gem_valgte_som_...
 Saved_database=Database_gemt
@@ -961,7 +958,7 @@ sort_subgroups=sorter_undergrupper
 Sorted_all_subgroups_recursively.=Sorterede_alle_undergrupper_rekursivt.
 Sorted_immediate_subgroups.=Sorterede_n\u00E6rmeste_undergrupper.
 source_edit=redigering_af_kilde
-Special_Name_Formatters=Specielle_navneformaterere
+Special_Name_Formatters=Specielle_navneformateringer
 Special_table_columns=Specielle_kolonner
 SQL_connection_established.=SQL-forbindelse_oprettet.
 Start_incremental_search=Start_inkrementel_s\u00F8gning
@@ -1143,7 +1140,7 @@ You_must_restart_JabRef_for_the_new_key_bindings_to_work_properly.=Du_skal_genst
 You_must_select_at_least_one_row_to_perform_this_operation.=Du_skal_v\u00E6lge_mindst_\u00E9n_r\u00E6kke,_f\u00F8r_du_kan_bruge_denne_operation.
 You_must_set_both_BibTeX_key_and_%0_directory=Du_skal_angive_b\u00E5de_BibTeX-n\u00F8gle_og_%0-bibliotek
 Your_new_key_bindings_have_been_stored.=Dine_nye_genvejstaster_er_blevet_gemt.
-The_following_fetchers_are_available:=F\u00F8lgende_hentev\u00E6rkt\u00F8jer_er_tilg\u00E6ngelige:
+The_following_fetchers_are_available\:=F\u00F8lgende_hentev\u00E6rkt\u00F8jer_er_tilg\u00E6ngelige:
 Could_not_find_fetcher_'%0'=Kunne_ikke_finde_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%0'
 Running_Query_'%0'_with_fetcher_'%1'.=K\u00F8rer_foresp\u00F8rgsel_'%0'_med_hentev\u00E6rkt\u00F8jet_'%1'.
 Please_wait!=Vent_venligst!
@@ -1257,22 +1254,48 @@ The_same_version_of_this_plugin_is_already_installed.=Samme_version_af_denne_plu
 A_newer_version_of_this_plugin_is_already_installed.=En_nyere_version_af_denne_plugin_er_allerede_installeret.
 One_or_more_older_versions_of_this_plugin_is_installed._Delete_old_versions?=En_eller_flere_\u00E6ldre_versioner_af_denne_plugin_er_allerede_installeret._Skal_de_\u00E6ldre_slettes?
 Old_versions_deleted_successfully.=\u00C6ldre_versioner_korrekt_slettet.
-Deletion_of_old_versions_failed.=\u00C6ldre_versioner_kan_ikke_slettes.
-
-Install_plugin=
-Download_plugin=
-Plugin_manager=
-Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)_are_listed_below:=
-Delete_the_%0_selected_plugins?=
-Delete_plugins=
-Delete_the_selected_plugin?=
-Delete_plugin=
-Enter_download_URL=
-Plugin_name=
-Version=
-Unknown=
-Not_loaded=
-Loaded=
-Could_not_determine_version_of_=
-Install_anyway?=
 
+Install_plugin=Installer_plugin
+Download_plugin=Download_plugin
+Plugin_manager=Plugin-administration
+Delete_the_%0_selected_plugins?=Slet_de_%0_valgte_plugins?
+Delete_plugins=Slet_plugins
+Delete_the_selected_plugin?=Slet_den_valgte_plugin?
+Delete_plugin=Slet_plugin
+Enter_download_URL=Indtast_URL_til_download
+Plugin_name=Pluginnavn
+Version=Version
+Unknown=Ukendt
+Not_loaded=Ikke_indl\u00E6st
+Loaded=Indl\u00E6st
+Could_not_determine_version_of_=Kunne_ikke_fastsl\u00E5_version_af_
+Install_anyway?=Installer_alligevel?
+
+Looking_for_full_text_document...=S\u00F8ger_efter_tekstdokument...
+Follow_DOI_or_URL_link_and_try_to_locate_PDF_full_text_document=F\u00F8lg_DOI-_eller_URL-link_og_fors\u00F8g_at_lokalisere_PDF-tekstdokument
+Unable_to_find_full_text_article._No_search_algorithm_defined_for_the_'%0'_web_site.=Kunne_ikke_finde_tekstdokument._Ingen_s\u00F8gealgoritme_defineret_for_webstedet_'%0'.
+Found_pdf_link,_but_received_the_wrong_MIME_type._This_could_indicate_that_you_don't_have_access_to_the_fulltext_article.=PDF-link_fundet,_men_forkert_MIME-type_modtaget._Dette_kan_indikere,_at_du_ikke_har_adgang_til_tekstdokumentet.
+
+Autosave=Automatisk_sikkerhedskopi
+Prompt_before_recovering_a_database_from_an_autosave_file=Sp\u00F8rg_f\u00F8r_en_database_genskabes_fra_en_automatisk_sikkerhedskopi.
+Autosave_interval_(minutes)=Automatisk_sikkerhedskopi-interval
+Do_you_want_to_recover_the_database_from_the_autosave_file?=Vil_du_genskabe_databasen_fra_sikkerhedskopien?
+Recover_from_autosave=Genskab_fra_sikkerhedskopi
+%0_warnings=%0_advarsler
+
+Save_in_current_table_sort_order=Gem_med_nuv\u00E6rende_tabel-sortering
+Export_in_current_table_sort_order=Eksporter_med_nuv\u00E6rende_tabel-sortering
+Export_ordered_by_author/editor/year=Eksporter_sorteret_efter_forfatter/redakt\u00F8r/\u00E5r
+Export_entries_in_their_original_order=Eksporter_poster_med_den_oprindelige_sortering
+Error_opening_file_'%0'.=Fejl_ved_\u00E5bning_af_filen_'%0'.
+Autosave_of_file_'%0'=Sikkerhedskopi_af_filen_'%0'
+Error_opening_autosave_of_'%0'._Trying_to_load_'%0'_instead.=Fejl_ved_\u00E5bning_af_sikkerhedskopi_af_'%0'._Fors\u00F8ger_at_\u00E5bne_'%0'_i_stedet.
+
+Plugins_installed_in_your_user_plugin_directory_(%0)\:=Plugins_installeret_i_dit_bruger-pluginbibliotek_(%0):
+Plugins_installed_in_other_locations\:=Plugins_installeret_andre_steder:
+Plugins_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugins'ene_slettes,_n\u00E6ste_gang_JabRef_starter.
+Plugin_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=Plugin'en_slettes,_n\u00E6ste_gang_JabRef_starter.
+Old_plugin_versions_will_be_deleted_next_time_JabRef_starts_up.=\u00C6ldre_plugin-versioner_slettes,_n\u00E6ste_gang_JabRef_starter.
+
+Formatter_not_found\:_%0=Formatering_ikke_fundet:_%0
+The_following_formatters_could_not_be_found=De_f\u00f8lgende_formateringer_kunne_ikke_findes