release 022
[gregoa/bti.git] / bti.c
diff --git a/bti.c b/bti.c
index 4273d235b300a77a8e1c71e63d86b41004280746..69efeb3c49639a945718d9796c84936c4948e4aa 100644 (file)
--- a/bti.c
+++ b/bti.c
@@ -16,6 +16,8 @@
  * 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
  */
 
  * 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
  */
 
+#define _GNU_SOURCE
+
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <stddef.h>
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <stddef.h>
@@ -35,7 +37,6 @@
 #include <libxml/parser.h>
 #include <libxml/tree.h>
 #include <pcre.h>
 #include <libxml/parser.h>
 #include <libxml/tree.h>
 #include <pcre.h>
-#include "bti_version.h"
 
 
 #define zalloc(size)   calloc(size, 1)
 
 
 #define zalloc(size)   calloc(size, 1)
 #define dbg(format, arg...)                                            \
        do {                                                            \
                if (debug)                                              \
 #define dbg(format, arg...)                                            \
        do {                                                            \
                if (debug)                                              \
-                       printf("%s: " format , __func__ , ## arg);      \
+                       fprintf(stdout, "bti: %s: " format , __func__ , \
+                               ## arg);                                \
        } while (0)
 
 
 static int debug;
 
 enum host {
        } while (0)
 
 
 static int debug;
 
 enum host {
-       HOST_TWITTER = 0,
+       HOST_TWITTER  = 0,
        HOST_IDENTICA = 1,
        HOST_IDENTICA = 1,
+       HOST_CUSTOM   = 2
 };
 
 enum action {
 };
 
 enum action {
-       ACTION_UPDATE = 0,
+       ACTION_UPDATE  = 0,
        ACTION_FRIENDS = 1,
        ACTION_FRIENDS = 1,
-       ACTION_USER = 2,
+       ACTION_USER    = 2,
        ACTION_REPLIES = 4,
        ACTION_REPLIES = 4,
-       ACTION_PUBLIC = 8,
+       ACTION_PUBLIC  = 8,
        ACTION_UNKNOWN = 16
 };
 
        ACTION_UNKNOWN = 16
 };
 
@@ -72,9 +75,11 @@ struct session {
        char *homedir;
        char *logfile;
        char *user;
        char *homedir;
        char *logfile;
        char *user;
+       char *hosturl;
        int bash;
        int shrink_urls;
        int dry_run;
        int bash;
        int shrink_urls;
        int dry_run;
+       int page;
        enum host host;
        enum action action;
 };
        enum host host;
        enum action action;
 };
@@ -88,28 +93,31 @@ struct bti_curl_buffer {
 static void display_help(void)
 {
        fprintf(stdout, "bti - send tweet to twitter or identi.ca\n");
 static void display_help(void)
 {
        fprintf(stdout, "bti - send tweet to twitter or identi.ca\n");
-       fprintf(stdout, "Version: " BTI_VERSION "\n");
+       fprintf(stdout, "Version: " VERSION "\n");
        fprintf(stdout, "Usage:\n");
        fprintf(stdout, "  bti [options]\n");
        fprintf(stdout, "options are:\n");
        fprintf(stdout, "  --account accountname\n");
        fprintf(stdout, "  --password password\n");
        fprintf(stdout, "  --action action\n");
        fprintf(stdout, "Usage:\n");
        fprintf(stdout, "  bti [options]\n");
        fprintf(stdout, "options are:\n");
        fprintf(stdout, "  --account accountname\n");
        fprintf(stdout, "  --password password\n");
        fprintf(stdout, "  --action action\n");
-       fprintf(stdout, "    ('update', 'friends', 'public', 'replies' or 'user')\n");
+       fprintf(stdout, "    ('update', 'friends', 'public', 'replies' "
+               "or 'user')\n");
        fprintf(stdout, "  --user screenname\n");
        fprintf(stdout, "  --proxy PROXY:PORT\n");
        fprintf(stdout, "  --host HOST\n");
        fprintf(stdout, "  --logfile logfile\n");
        fprintf(stdout, "  --shrink-urls\n");
        fprintf(stdout, "  --user screenname\n");
        fprintf(stdout, "  --proxy PROXY:PORT\n");
        fprintf(stdout, "  --host HOST\n");
        fprintf(stdout, "  --logfile logfile\n");
        fprintf(stdout, "  --shrink-urls\n");
+       fprintf(stdout, "  --page PAGENUMBER\n");
        fprintf(stdout, "  --bash\n");
        fprintf(stdout, "  --debug\n");
        fprintf(stdout, "  --bash\n");
        fprintf(stdout, "  --debug\n");
+       fprintf(stdout, "  --dry-run\n");
        fprintf(stdout, "  --version\n");
        fprintf(stdout, "  --help\n");
 }
 
 static void display_version(void)
 {
        fprintf(stdout, "  --version\n");
        fprintf(stdout, "  --help\n");
 }
 
 static void display_version(void)
 {
-       fprintf(stdout, "bti - version %s\n", BTI_VERSION);
+       fprintf(stdout, "bti - version %s\n", VERSION);
 }
 
 static struct session *session_alloc(void)
 }
 
 static struct session *session_alloc(void)
@@ -133,6 +141,7 @@ static void session_free(struct session *session)
        free(session->time);
        free(session->homedir);
        free(session->user);
        free(session->time);
        free(session->homedir);
        free(session->user);
+       free(session->hosturl);
        free(session);
 }
 
        free(session);
 }
 
@@ -164,17 +173,14 @@ static void bti_curl_buffer_free(struct bti_curl_buffer *buffer)
        free(buffer);
 }
 
        free(buffer);
 }
 
-static const char *twitter_user_url    = "http://twitter.com/statuses/user_timeline/";
-static const char *twitter_update_url  = "https://twitter.com/statuses/update.xml";
-static const char *twitter_public_url  = "http://twitter.com/statuses/public_timeline.xml";
-static const char *twitter_friends_url = "https://twitter.com/statuses/friends_timeline.xml";
-static const char *twitter_replies_url = "http://twitter.com/statuses/replies.xml";
+static const char *twitter_host  = "http://twitter.com/statuses";
+static const char *identica_host = "https://identi.ca/api/statuses";
 
 
-static const char *identica_user_url    = "http://identi.ca/api/statuses/user_timeline/";
-static const char *identica_update_url  = "http://identi.ca/api/statuses/update.xml";
-static const char *identica_public_url  = "http://identi.ca/api/statuses/public_timeline.xml";
-static const char *identica_friends_url = "http://identi.ca/api/statuses/friends_timeline.xml";
-static const char *identica_replies_url = "http://identi.ca/api/statuses/replies.xml";
+static const char *user_uri    = "/user_timeline/";
+static const char *update_uri  = "/update.xml";
+static const char *public_uri  = "/public_timeline.xml";
+static const char *friends_uri = "/friends_timeline.xml";
+static const char *replies_uri = "/replies.xml";
 
 static CURL *curl_init(void)
 {
 
 static CURL *curl_init(void)
 {
@@ -191,15 +197,18 @@ static CURL *curl_init(void)
        return curl;
 }
 
        return curl;
 }
 
-void parse_statuses(xmlDocPtr doc, xmlNodePtr current)
+static void parse_statuses(xmlDocPtr doc, xmlNodePtr current)
 {
        xmlChar *text = NULL;
        xmlChar *user = NULL;
 {
        xmlChar *text = NULL;
        xmlChar *user = NULL;
+       xmlChar *created = NULL;
        xmlNodePtr userinfo;
 
        current = current->xmlChildrenNode;
        while (current != NULL) {
                if (current->type == XML_ELEMENT_NODE) {
        xmlNodePtr userinfo;
 
        current = current->xmlChildrenNode;
        while (current != NULL) {
                if (current->type == XML_ELEMENT_NODE) {
+                       if (!xmlStrcmp(current->name, (const xmlChar *)"created_at"))
+                               created = xmlNodeListGetString(doc, current->xmlChildrenNode, 1);
                        if (!xmlStrcmp(current->name, (const xmlChar *)"text"))
                                text = xmlNodeListGetString(doc, current->xmlChildrenNode, 1);
                        if (!xmlStrcmp(current->name, (const xmlChar *)"user")) {
                        if (!xmlStrcmp(current->name, (const xmlChar *)"text"))
                                text = xmlNodeListGetString(doc, current->xmlChildrenNode, 1);
                        if (!xmlStrcmp(current->name, (const xmlChar *)"user")) {
@@ -213,12 +222,16 @@ void parse_statuses(xmlDocPtr doc, xmlNodePtr current)
                                        userinfo = userinfo->next;
                                }
                        }
                                        userinfo = userinfo->next;
                                }
                        }
-                       if (user && text) {
-                               printf("[%s] %s\n", user, text);
+
+                       if (user && text && created) {
+                               printf("[%s] (%.16s) %s\n",
+                                       user, created, text);
                                xmlFree(user);
                                xmlFree(text);
                                xmlFree(user);
                                xmlFree(text);
+                               xmlFree(created);
                                user = NULL;
                                text = NULL;
                                user = NULL;
                                text = NULL;
+                               created = NULL;
                        }
                }
                current = current->next;
                        }
                }
                current = current->next;
@@ -231,8 +244,9 @@ static void parse_timeline(char *document)
 {
        xmlDocPtr doc;
        xmlNodePtr current;
 {
        xmlDocPtr doc;
        xmlNodePtr current;
-       doc = xmlReadMemory(document, strlen(document), "timeline.xml", NULL, XML_PARSE_NOERROR);
 
 
+       doc = xmlReadMemory(document, strlen(document), "timeline.xml",
+                           NULL, XML_PARSE_NOERROR);
        if (doc == NULL)
                return;
 
        if (doc == NULL)
                return;
 
@@ -260,7 +274,8 @@ static void parse_timeline(char *document)
        return;
 }
 
        return;
 }
 
-size_t curl_callback(void *buffer, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
+static size_t curl_callback(void *buffer, size_t size, size_t nmemb,
+                           void *userp)
 {
        struct bti_curl_buffer *curl_buf = userp;
        size_t buffer_size = size * nmemb;
 {
        struct bti_curl_buffer *curl_buf = userp;
        size_t buffer_size = size * nmemb;
@@ -289,10 +304,9 @@ size_t curl_callback(void *buffer, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
 
 static int send_request(struct session *session)
 {
 
 static int send_request(struct session *session)
 {
+       char endpoint[100];
        char user_password[500];
        char data[500];
        char user_password[500];
        char data[500];
-       /* is there usernames longer than 22 chars? */
-       char user_url[70];
        struct bti_curl_buffer *curl_buf;
        CURL *curl = NULL;
        CURLcode res;
        struct bti_curl_buffer *curl_buf;
        CURL *curl = NULL;
        CURLcode res;
@@ -329,67 +343,38 @@ static int send_request(struct session *session)
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPPOST, formpost);
                slist = curl_slist_append(slist, "Expect:");
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, slist);
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPPOST, formpost);
                slist = curl_slist_append(slist, "Expect:");
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, slist);
-               switch (session->host) {
-               case HOST_TWITTER:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, twitter_update_url);
-                       break;
-               case HOST_IDENTICA:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, identica_update_url);
-                       break;
-               }
+               
+               sprintf(endpoint, "%s%s", session->hosturl, update_uri);
+               curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, endpoint);
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERPWD, user_password);
 
                break;
        case ACTION_FRIENDS:
                snprintf(user_password, sizeof(user_password), "%s:%s",
                         session->account, session->password);
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERPWD, user_password);
 
                break;
        case ACTION_FRIENDS:
                snprintf(user_password, sizeof(user_password), "%s:%s",
                         session->account, session->password);
-               switch (session->host) {
-               case HOST_TWITTER:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, twitter_friends_url);
-                       break;
-               case HOST_IDENTICA:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, identica_friends_url);
-                       break;
-               }
+               sprintf(endpoint, "%s%s?page=%d", session->hosturl,
+                       friends_uri, session->page);
+               curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, endpoint);
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERPWD, user_password);
 
                break;
        case ACTION_USER:
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERPWD, user_password);
 
                break;
        case ACTION_USER:
-               switch (session->host) {
-               case HOST_TWITTER:
-                       sprintf(user_url, "%s%s.xml", twitter_user_url, session->user);
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, user_url);
-                       break;
-               case HOST_IDENTICA:
-                       sprintf(user_url, "%s%s.xml", identica_user_url, session->user);
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, user_url);
-                       break;
-               }
+               sprintf(endpoint, "%s%s%s.xml?page=%d", session->hosturl, user_uri,
+                               session->user, session->page);
+               curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, endpoint);
 
                break;
        case ACTION_REPLIES:
                snprintf(user_password, sizeof(user_password), "%s:%s",
                         session->account, session->password);
 
                break;
        case ACTION_REPLIES:
                snprintf(user_password, sizeof(user_password), "%s:%s",
                         session->account, session->password);
-               switch (session->host) {
-               case HOST_TWITTER:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, twitter_replies_url);
-                       break;
-               case HOST_IDENTICA:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, identica_replies_url);
-                       break;
-               }
+               sprintf(endpoint, "%s%s?page=%d", session->hosturl, replies_uri, session->page);
+               curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, endpoint);
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERPWD, user_password);
 
                break;
        case ACTION_PUBLIC:
                curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_USERPWD, user_password);
 
                break;
        case ACTION_PUBLIC:
-               switch (session->host) {
-               case HOST_TWITTER:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, twitter_public_url);
-                       break;
-               case HOST_IDENTICA:
-                       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, identica_public_url);
-                       break;
-               }
+               sprintf(endpoint, "%s%s?page=%d", session->hosturl, public_uri, session->page);
+               curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, endpoint);
 
                break;
        default:
 
                break;
        default:
@@ -411,7 +396,8 @@ static int send_request(struct session *session)
        if (!session->dry_run) {
                res = curl_easy_perform(curl);
                if (res && !session->bash) {
        if (!session->dry_run) {
                res = curl_easy_perform(curl);
                if (res && !session->bash) {
-                       fprintf(stderr, "error(%d) trying to perform operation\n", res);
+                       fprintf(stderr, "error(%d) trying to perform "
+                               "operation\n", res);
                        return -EINVAL;
                }
        }
                        return -EINVAL;
                }
        }
@@ -516,10 +502,16 @@ static void parse_configfile(struct session *session)
        if (account)
                session->account = account;
        if (host) {
        if (account)
                session->account = account;
        if (host) {
-               if (strcasecmp(host, "twitter") == 0)
+               if (strcasecmp(host, "twitter") == 0) {
                        session->host = HOST_TWITTER;
                        session->host = HOST_TWITTER;
-               if (strcasecmp(host, "identica") == 0)
+                       session->hosturl = strdup(twitter_host);
+               } else if (strcasecmp(host, "identica") == 0) {
                        session->host = HOST_IDENTICA;
                        session->host = HOST_IDENTICA;
+                       session->hosturl = strdup(identica_host);
+               } else {
+                       session->host = HOST_CUSTOM;
+                       session->hosturl = strdup(host);
+               }
                free(host);
        }
        if (proxy) {
                free(host);
        }
        if (proxy) {
@@ -544,9 +536,8 @@ static void parse_configfile(struct session *session)
                        session->action = ACTION_UNKNOWN;
                free(action);
        }
                        session->action = ACTION_UNKNOWN;
                free(action);
        }
-       if (user) {
+       if (user)
                session->user = user;
                session->user = user;
-       }
        session->shrink_urls = shrink_urls;
 
        /* Free buffer and close file.  */
        session->shrink_urls = shrink_urls;
 
        /* Free buffer and close file.  */
@@ -580,7 +571,7 @@ static void log_session(struct session *session, int retval)
                host = "identi.ca";
                break;
        default:
                host = "identi.ca";
                break;
        default:
-               host = "unknown";
+               host = session->hosturl;
                break;
        }
 
                break;
        }
 
@@ -634,7 +625,10 @@ static char *get_string_from_stdin(void)
 
 static int find_urls(const char *tweet, int **pranges)
 {
 
 static int find_urls(const char *tweet, int **pranges)
 {
-       // magic obtained from http://www.geekpedia.com/KB65_How-to-validate-an-URL-using-RegEx-in-Csharp.html
+       /*
+        * magic obtained from
+        * http://www.geekpedia.com/KB65_How-to-validate-an-URL-using-RegEx-in-Csharp.html
+        */
        static const char *re_magic =
                "(([a-zA-Z][0-9a-zA-Z+\\-\\.]*:)/{1,3}"
                "[0-9a-zA-Z;/~?:@&=+$\\.\\-_'()%]+)"
        static const char *re_magic =
                "(([a-zA-Z][0-9a-zA-Z+\\-\\.]*:)/{1,3}"
                "[0-9a-zA-Z;/~?:@&=+$\\.\\-_'()%]+)"
@@ -655,23 +649,24 @@ static int find_urls(const char *tweet, int **pranges)
                        &errptr, &erroffset, NULL);
        if (!re) {
                fprintf(stderr, "pcre_compile @%u: %s\n", erroffset, errptr);
                        &errptr, &erroffset, NULL);
        if (!re) {
                fprintf(stderr, "pcre_compile @%u: %s\n", erroffset, errptr);
-               exit (1);
+               exit(1);
        }
 
        tweetlen = strlen(tweet);
        }
 
        tweetlen = strlen(tweet);
-       for (startoffset=0; startoffset<tweetlen; ) {
+       for (startoffset = 0; startoffset < tweetlen; ) {
 
                rc = pcre_exec(re, NULL, tweet, strlen(tweet), startoffset, 0,
                                ovector, ovsize);
                if (rc == PCRE_ERROR_NOMATCH)
                        break;
 
 
                rc = pcre_exec(re, NULL, tweet, strlen(tweet), startoffset, 0,
                                ovector, ovsize);
                if (rc == PCRE_ERROR_NOMATCH)
                        break;
 
-               if (rc<0) {
-                       fprintf(stderr, "pcre_exec @%u: %s\n", erroffset, errptr);
-                       exit (1);
+               if (rc < 0) {
+                       fprintf(stderr, "pcre_exec @%u: %s\n",
+                               erroffset, errptr);
+                       exit(1);
                }
 
                }
 
-               for (i=0; i<rc; i+=2) {
+               for (i = 0; i < rc; i += 2) {
                        if ((rcount+2) == rbound) {
                                rbound *= 2;
                                ranges = realloc(ranges, sizeof(int) * rbound);
                        if ((rcount+2) == rbound) {
                                rbound *= 2;
                                ranges = realloc(ranges, sizeof(int) * rbound);
@@ -711,19 +706,20 @@ static int popenRWE(int *rwepipe, const char *exe, const char *const argv[])
        int rc;
 
        rc = pipe(in);
        int rc;
 
        rc = pipe(in);
-       if (rc<0)
+       if (rc < 0)
                goto error_in;
 
        rc = pipe(out);
                goto error_in;
 
        rc = pipe(out);
-       if (rc<0)
+       if (rc < 0)
                goto error_out;
 
        rc = pipe(err);
                goto error_out;
 
        rc = pipe(err);
-       if (rc<0)
+       if (rc < 0)
                goto error_err;
 
        pid = fork();
                goto error_err;
 
        pid = fork();
-       if (pid > 0) { // parent
+       if (pid > 0) {
+               /* parent */
                close(in[0]);
                close(out[1]);
                close(err[1]);
                close(in[0]);
                close(out[1]);
                close(err[1]);
@@ -731,18 +727,19 @@ static int popenRWE(int *rwepipe, const char *exe, const char *const argv[])
                rwepipe[1] = out[0];
                rwepipe[2] = err[0];
                return pid;
                rwepipe[1] = out[0];
                rwepipe[2] = err[0];
                return pid;
-       } else if (pid == 0) { // child
+       } else if (pid == 0) {
+               /* child */
                close(in[1]);
                close(out[0]);
                close(err[0]);
                close(0);
                close(in[1]);
                close(out[0]);
                close(err[0]);
                close(0);
-               dup(in[0]);
+               rc = dup(in[0]);
                close(1);
                close(1);
-               dup(out[1]);
+               rc = dup(out[1]);
                close(2);
                close(2);
-               dup(err[1]);
+               rc = dup(err[1]);
 
 
-               execvp(exe, (char**)argv);
+               execvp(exe, (char **)argv);
                exit(1);
        } else
                goto error_fork;
                exit(1);
        } else
                goto error_fork;
@@ -799,7 +796,7 @@ static char *shrink_one_url(int *rwepipe, char *big)
        while (smalllen && isspace(small[smalllen-1]))
                        small[--smalllen] = 0;
 
        while (smalllen && isspace(small[smalllen-1]))
                        small[--smalllen] = 0;
 
-       free (big);
+       free(big);
        return small;
 
 error_free_small:
        return small;
 
 error_free_small:
@@ -829,8 +826,10 @@ static char *shrink_urls(char *text)
                return text;
 
        rcount = find_urls(text, &ranges);
                return text;
 
        rcount = find_urls(text, &ranges);
+       if (!rcount)
+               return text;
 
 
-       for (i=0; i<rcount; i+=2) {
+       for (i = 0; i < rcount; i += 2) {
                int url_start = ranges[i];
                int url_end = ranges[i+1];
                int long_url_len = url_end - url_start;
                int url_start = ranges[i];
                int url_end = ranges[i+1];
                int long_url_len = url_end - url_start;
@@ -844,7 +843,8 @@ static char *shrink_urls(char *text)
                dbg("short url[%u]: %s\n", short_url_len, url);
 
                if (!url || short_url_len >= long_url_len) {
                dbg("short url[%u]: %s\n", short_url_len, url);
 
                if (!url || short_url_len >= long_url_len) {
-                       // the short url ended up being too long or unavailable
+                       /* The short url ended up being too long
+                        * or unavailable */
                        if (inofs) {
                                strncpy(text + outofs, text + inofs,
                                                not_url_len + long_url_len);
                        if (inofs) {
                                strncpy(text + outofs, text + inofs,
                                                not_url_len + long_url_len);
@@ -853,21 +853,21 @@ static char *shrink_urls(char *text)
                        outofs += not_url_len + long_url_len;
 
                } else {
                        outofs += not_url_len + long_url_len;
 
                } else {
-                       // copy the unmodified block
+                       /* copy the unmodified block */
                        strncpy(text + outofs, text + inofs, not_url_len);
                        inofs += not_url_len;
                        outofs += not_url_len;
 
                        strncpy(text + outofs, text + inofs, not_url_len);
                        inofs += not_url_len;
                        outofs += not_url_len;
 
-                       // copy the new url
+                       /* copy the new url */
                        strncpy(text + outofs, url, short_url_len);
                        inofs += long_url_len;
                        outofs += short_url_len;
                }
 
                        strncpy(text + outofs, url, short_url_len);
                        inofs += long_url_len;
                        outofs += short_url_len;
                }
 
-               free (url);
+               free(url);
        }
 
        }
 
-       // copy the last block after the last match
+       /* copy the last block after the last match */
        if (inofs) {
                int tail = inlen - inofs;
                if (tail) {
        if (inofs) {
                int tail = inlen - inofs;
                if (tail) {
@@ -900,6 +900,7 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
                { "help", 0, NULL, 'h' },
                { "bash", 0, NULL, 'b' },
                { "dry-run", 0, NULL, 'n' },
                { "help", 0, NULL, 'h' },
                { "bash", 0, NULL, 'b' },
                { "dry-run", 0, NULL, 'n' },
+               { "page", 1, NULL, 'g' },
                { "version", 0, NULL, 'v' },
                { }
        };
                { "version", 0, NULL, 'v' },
                { }
        };
@@ -910,6 +911,7 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
        int option;
        char *http_proxy;
        time_t t;
        int option;
        char *http_proxy;
        time_t t;
+       int page_nr;
 
        debug = 0;
        rl_bind_key('\t', rl_insert);
 
        debug = 0;
        rl_bind_key('\t', rl_insert);
@@ -942,7 +944,7 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
        parse_configfile(session);
 
        while (1) {
        parse_configfile(session);
 
        while (1) {
-               option = getopt_long_only(argc, argv, "dqe:p:P:H:a:A:u:h",
+               option = getopt_long_only(argc, argv, "dqe:p:P:H:a:A:u:hg:sn",
                                          options, NULL);
                if (option == -1)
                        break;
                                          options, NULL);
                if (option == -1)
                        break;
@@ -956,6 +958,11 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
                        session->account = strdup(optarg);
                        dbg("account = %s\n", session->account);
                        break;
                        session->account = strdup(optarg);
                        dbg("account = %s\n", session->account);
                        break;
+               case 'g':
+                       page_nr = atoi(optarg);
+                       dbg("page = %d\n", page_nr);
+                       session->page = page_nr;
+                       break;
                case 'p':
                        if (session->password)
                                free(session->password);
                case 'p':
                        if (session->password)
                                free(session->password);
@@ -999,10 +1006,18 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
                        session->shrink_urls = 1;
                        break;
                case 'H':
                        session->shrink_urls = 1;
                        break;
                case 'H':
-                       if (strcasecmp(optarg, "twitter") == 0)
+                       if (session->hosturl)
+                               free(session->hosturl);
+                       if (strcasecmp(optarg, "twitter") == 0) {
                                session->host = HOST_TWITTER;
                                session->host = HOST_TWITTER;
-                       if (strcasecmp(optarg, "identica") == 0)
+                               session->hosturl = strdup(twitter_host);
+                       } else if (strcasecmp(optarg, "identica") == 0) {
                                session->host = HOST_IDENTICA;
                                session->host = HOST_IDENTICA;
+                               session->hosturl = strdup(identica_host);
+                       } else {
+                               session->host = HOST_CUSTOM;
+                               session->hosturl = strdup(optarg);
+                       }
                        dbg("host = %d\n", session->host);
                        break;
                case 'b':
                        dbg("host = %d\n", session->host);
                        break;
                case 'b':
@@ -1023,9 +1038,17 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
                }
        }
 
                }
        }
 
+       /*
+        * Show the version to make it easier to determine what
+        * is going on here
+        */
+       if (debug)
+               display_version();
+
        if (session->action == ACTION_UNKNOWN) {
                fprintf(stderr, "Unknown action, valid actions are:\n");
        if (session->action == ACTION_UNKNOWN) {
                fprintf(stderr, "Unknown action, valid actions are:\n");
-               fprintf(stderr, "'update', 'friends', 'public', 'replies' or 'user'.\n");
+               fprintf(stderr, "'update', 'friends', 'public', "
+                       "'replies' or 'user'.\n");
                goto exit;
        }
 
                goto exit;
        }
 
@@ -1054,7 +1077,7 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
 
                session->tweet = zalloc(strlen(tweet) + 10);
                if (session->bash)
 
                session->tweet = zalloc(strlen(tweet) + 10);
                if (session->bash)
-                       sprintf(session->tweet, "$ %s", tweet);
+                       sprintf(session->tweet, "%c %s", getuid() ? '$' : '#', tweet);
                else
                        sprintf(session->tweet, "%s", tweet);
 
                else
                        sprintf(session->tweet, "%s", tweet);
 
@@ -1065,6 +1088,8 @@ int main(int argc, char *argv[], char *envp[])
        if (!session->user)
                session->user = strdup(session->account);
 
        if (!session->user)
                session->user = strdup(session->account);
 
+       if (session->page == 0)
+               session->page = 1;
        dbg("account = %s\n", session->account);
        dbg("password = %s\n", session->password);
        dbg("host = %d\n", session->host);
        dbg("account = %s\n", session->account);
        dbg("password = %s\n", session->password);
        dbg("host = %d\n", session->host);