ConfirmEdit nl localisation.
[toast/cookiecaptcha.git] / ConfirmEdit.i18n.php
1 <?php
2 /**
3  * Internationalisation file for ConfirmEdit extension.
4  *
5  * @package MediaWiki
6  * @subpackage Extensions
7 */
8
9 $wgConfirmEditMessages = array();
10
11 $wgConfirmEditMessages['en'] = array(
12         'captcha-short'              => "Your edit includes new URL links; as a protection against automated spam, you'll need to type in the words that appear in this image:<br />
13 ([[Special:Captcha/help|What is this?]])",
14         'captchahelp-title'          => 'Captcha help',
15         'captchahelp-text'           => "Web sites that accept postings from the public, like this wiki, are often abused by spammers who use automated tools to post their links to many sites. While these spam links can be removed, they are a significant nuisance.
16
17 Sometimes, especially when adding new web links to a page, the wiki may show you an image of colored or distorted text and ask you to type the words shown. Since this is a task that's hard to automate, it will allow most real humans to make their posts while stopping most spammers and other robotic attackers.
18
19 Unfortunately this may inconvenience users with limited vision or using text-based or speech-based browsers. At the moment we do not have an audio alternative available. Please contact the site administrators for assistance if this is unexpectedly preventing you from making legitimate posts.
20
21 Hit the 'back' button in your browser to return to the page editor.",
22         'captcha-createaccount'      => "As a protection against automated spam, you'll need to type in the words that appear in this image to register an account:<br />
23 ([[Special:Captcha/help|What is this?]])",
24         'captcha-createaccount-fail' => "Incorrect or missing confirmation code.",
25 );
26 $wgConfirmEditMessages['he'] = array(
27         'captcha-short'              => "עריכתכם כוללת קישורים חיצוניים חדשים; כהגנה מפני ספאם אוטומטי, עליכם להקליד את המילים המופיעות בתמונה:<br />
28 ([[{{ns:special}}:Captcha/help|מה זה?]])",
29         'captchahelp-title'          => 'עזרה במערכת הגנת הספאם',
30         'captchahelp-text'           => "פעמים רבות מנצלים ספאמרים אתרים שמקבלים תוכן מהציבור, כמו הוויקי הזה, כדי לפרסם את הקישורים שלהם לאתרים רבים באינטרנט, באמצעות כלים אוטומטיים. אמנם ניתן להסיר את קישורי הספאם הללו, אך זהו מטרד משמעותי.
31
32 לעיתים, בעיקר כשאתם מכניסים קישורי אינטרנט חדשים לתוך עמוד, הוויקי עשוי להראות תמונה של טקסט צבעוני או מעוקם ויבקש מכם להקליד את המילים המוצגות. כיוון שזו משימה שקשה לבצעה בצורה אוטומטית, הדבר יאפשר לבני־אדם אמיתיים לשלוח את הדפים, אך יעצור את רוב הספאמרים והמתקיפים הרובוטיים.
33
34 לרוע המזל, הדבר עשוי לגרום לאי נוחות למשתמשים עם דפדפן בגרסה מוגבלת, או שמשתמשים בדפדפנים מבוססי טקסט או דיבור. כרגע, אין לנו חלופה קולית זמינה. אנא צרו קשר עם מנהלי האתר לעזרה אם המערכת מונעת מכם באופן בלתי צפוי לבצע עריכות לגיטימיות.
35
36 אנא לחצו על הכפתור 'Back' בדפדפן שלכם כדי לחזור לדף העריכה.",
37         'captcha-createaccount'      => "כהגנה מפני ספאם אוטומטי, עליכם להקליד את המילים המופיעות בתמונה כדי להירשם לחשבון:<br />
38 ([[{{ns:special}}:Captcha/help|מה זה?]])",
39         'captcha-createaccount-fail' => "לא הקלדתם קוד אישור, או שהוא שגוי.",
40 );
41 $wgConfirmEditMessages['id'] = array(
42         'captcha-short'              => "Suntingan Anda menyertakan pralana luar baru. Sebagai perlindungan terhadap ''spam'' otomatis, Anda harus mengetikkan kata atau hasil perhitungan yang tertera berikut ini:<br />
43 ([[Special:Captcha/help|Apa ini?]])",
44         'captchahelp-title'          => 'Mengenai Captcha',
45         'captchahelp-text'           => "Situs-situs web yang menerima masukan data dari publik, seperti {{ns:project}} ini, kerapkali disalahgunakan oleh pengguna-pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk mengirimkan spam dengan menggunakan program-program otomatis. Walaupun spam-spam tersebut dapat dibuang, tetapi tetap saja menimbulkan gangguan berarti.
46
47 Ketika menambahkan pranala web baru ke suatu halaman, {{ns:project}} akan menampilkan sebuah gambar tulisan yang terdistorsi atau suatu perhitungan sederhana dan meminta Anda untuk mengetikkan kata atau hasil dimaksud. Karena ini merupakan suatu pekerjaan yang sulit diotomatisasi, pembatasan ini akan mengizinkan hampir semua manusia untuk melakukannya, tapi di sisi lain akan menghentikan kebanyakan aksi spam dan penyerangan yang dilakukan oleh bot otomatis.
48
49 Sayangnya, hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan atau pengguna yang menggunakan penjelajah basis teks atau suara. Saat ini, kami tidak memiliki suatu alternatif suara untuk hal ini. Silakan minta bantuan dari pengurus situs jika hal ini menghambat Anda untuk mengirimkan suntingan yang layak.
50
51 Tekan tombol 'back' di penjelajah web Anda untuk kembali ke halaman penyuntingan.",
52         'captcha-createaccount'      => "Sebagai perlindungan melawan spam, Anda diharuskan untuk mengetikkan kata atau hasil perhitungan di bawah ini di kotak yang tersedia untuk dapat mendaftarkan pengguna baru:<br />
53 ([[Special:Captcha/help|Apa ini?]])",
54         'captcha-createaccount-fail' => "Kode konfirmasi salah atau belum diisi.",
55 );
56 $wgConfirmEditMessages['nl'] = array(
57         'captcha-short'              => "Uw bewerking bevat nieuwe externe links (URL's). Voer ter bescherming tegen geautomatiseerde spam de woorden in die in de volgende afbeelding te zien zijn:<br />
58 ([[Special:Captcha/help|Wat is dit?]])",
59         'captchahelp-title'          => 'Captcha help',
60         'captchahelp-text'           => "Websites die vrij te bewerken zijn, zoals deze wiki, worden vaak misbruikt door spammers die er met hun programma's automatisch links op zetten naar vele websites. Hoewel deze externe links weer verwijderd kunnen worden, leveren ze wel veel hinder en administratief werk op.
61
62 Soms, en in het bijzonder bij het toevoegen van externe links op pagina's, toont de wiki u een afbeelding met gekleurde of vervormde tekst en wordt u gevraagd de getoonde tekst in te voeren. Omdat dit proces lastig te automatiseren is, zijn vrijwel alleen mensen in staat dit proces succesvol te doorlopen en worden hiermee spammers en andere geautomatiseerde aanvallen geweerd.
63
64 Helaas levert deze bevestiging voor gebruikers met een visuele handicap of een tekst- of spraakgebaseerde browser problemen op. Op het moment is er geen alternatief met geluid beschikbaar. Vraag alstublieft assistentie van de sitebeheerders als dit proces u verhindert een nuttige bijdrage te leveren.
65
66 Klik op de knop 'terug' in uw browser om terug te gaan naar het tekstbewerkingsscherm.",
67         'captcha-createaccount'      => "Voer ter bescherming tegen geautomatiseerde spam de woorden in die in de volgende afbeelding te zien zijn om uw gebruiker aan te maken:<br />
68 ([[Special:Captcha/help|Wat is dit?]])",
69         'captcha-createaccount-fail' => "Onjuiste bevestigingscode of niet ingevuld.",
70 );
71 ?>