Merge "(bug 34753) Added label for captcha field shown in forms"
[toast/cookiecaptcha.git] / ConfirmEdit.i18n.php
index f0976fd750e4074bb9e4c01fac52ca4f5af12fe4..8a5b34dc166eb2e6be6379938fb0cc12f49a8433 100644 (file)
@@ -263,12 +263,15 @@ $messages['arz'] = array(
 );
 
 /** Assamese (অসমীয়া)
 );
 
 /** Assamese (অসমীয়া)
+ * @author Bishnu Saikia
  * @author Chaipau
  * @author Chaipau
+ * @author Gitartha.bordoloi
  * @author Rajuonline
  */
 $messages['as'] = array(
        'captcha-edit' => 'এই পৃষ্ঠাটো সম্পাদনা কৰিবলৈ তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক
 ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
  * @author Rajuonline
  */
 $messages['as'] = array(
        'captcha-edit' => 'এই পৃষ্ঠাটো সম্পাদনা কৰিবলৈ তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক
 ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
+       'captcha-desc' => 'স্পাম আৰু গুপ্তশব্দ অনুমানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ CAPTCHA কৌশলৰ ব্যৱহাৰ',
        'captcha-addurl' => 'আপোনাৰ সম্পাদনাত বাহিৰলৈ সংযোগ আছে।
 স্বয়ংক্ৰীয় স্পামৰ পৰা বাচিবলৈ, তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
        'captcha-badlogin' => 'স্বয়ংক্ৰীয়ভাবে গুপ্তশব্দ ভঙাৰ পৰা বাচিবলৈ, তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক
        'captcha-addurl' => 'আপোনাৰ সম্পাদনাত বাহিৰলৈ সংযোগ আছে।
 স্বয়ংক্ৰীয় স্পামৰ পৰা বাচিবলৈ, তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
        'captcha-badlogin' => 'স্বয়ংক্ৰীয়ভাবে গুপ্তশব্দ ভঙাৰ পৰা বাচিবলৈ, তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক
@@ -278,19 +281,28 @@ $messages['as'] = array(
        'captcha-createaccount-fail' => 'ভুল বা খালী নিশ্বিতকৰণ শব্দ',
        'captcha-create' => 'এই পৃষ্ঠাটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ, তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক
 ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
        'captcha-createaccount-fail' => 'ভুল বা খালী নিশ্বিতকৰণ শব্দ',
        'captcha-create' => 'এই পৃষ্ঠাটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ, তলৰ সহজ অংকটো কৰি উত্তৰতো বাকছৰ ভিতৰত লিখক
 ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
+       'captcha-sendemail' => 'স্বয়ংক্ৰিয় স্পেমিঙৰ পৰা বাচিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ সৰল অংকটো কৰক আৰু বাকছটোত উত্তৰ লিখক ([[Special:Captcha/help|অধিক তথ্য]]):',
+       'captcha-sendemail-fail' => 'ভুল বা খালী নিশ্চিতকৰণ সংকেত',
+       'captcha-disabledinapi' => 'এই কামটোৰ বাবে captchaৰ প্ৰয়োজন, গতিকে ইয়াক APIৰ মাধ্যমেৰে কৰিব পৰা নাযাব।',
+       'captchahelp-title' => 'ক্যাপচা সাহায্য',
        'captchahelp-cookies-needed' => 'এই কামতো সম্পন্ন কৰিবলৈ, আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত কুকী সক্ৰীয় থাকিব লাগিব',
        'captchahelp-cookies-needed' => 'এই কামতো সম্পন্ন কৰিবলৈ, আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰত কুকী সক্ৰীয় থাকিব লাগিব',
-       'captchahelp-text' => "যিবà§\8bৰ à§±à§\87বà¦\9aাà¦\87à¦\9fত à¦\9cনতাà¦\87 à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয à¦­à§°à¦¾à¦¬ à¦ªà¦¾à§°à§\87, à¦¯à§\87নà§\87 à¦\8fà¦\87 à§±à¦¿à¦\95ি, à¦¸à§\87à¦\87বà§\8bৰà¦\95 à¦ªà§\8dৰায়à§\87 à¦¦à§\81সà§\8dà¦\95à§\8dৰিতিà¦\95াৰি à¦¸à§\8dপà§\87মাৰবà§\8bৰà§\87 à¦¸à§\8dবয়à¦\82à¦\95à§\8dৰà§\80য় à¦\86হিলাৰ à¦¦à§\8dবাৰা à¦¤à§\87à¦\93লà§\8bà¦\95ৰ à¦\9aাà¦\87à¦\9fলà§\88 à¦¸à¦\82যà§\8bà¦\97 à¦­à§°à¦¾à¦\87 à¦\86à¦\95à§\8dৰমন কৰে।
+       'captchahelp-text' => "যিবà§\8bৰ à§±à§\87বà¦\9aাà¦\87à¦\9fত à¦\9cনতাà¦\87 à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয à¦­à§°à¦¾à¦¬ à¦ªà¦¾à§°à§\87, à¦¯à§\87নà§\87 à¦\8fà¦\87 à§±à¦¿à¦\95ি, à¦¸à§\87à¦\87বà§\8bৰà¦\95 à¦ªà§\8dৰায়à§\87 à¦¦à§\81ষà§\8dà¦\95à§\83তিà¦\95াৰà§\80 à¦¸à§\8dপà§\87মাৰবà§\8bৰà§\87 à¦¸à§\8dবয়à¦\82à¦\95à§\8dৰà§\80য় à¦\86হিলাৰ à¦¦à§\8dবাৰা à¦¤à§\87à¦\93লà§\8bà¦\95ৰ à¦\9aাà¦\87à¦\9fলà§\88 à¦¸à¦\82যà§\8bà¦\97 à¦­à§°à¦¾à¦\87 à¦\86à¦\95à§\8dৰমণ কৰে।
 যদিও তেনে স্পাম সংযোগ গুচাব পাৰি, পিছে এয়া এক ডাঙৰ উপদ্ৰৱ।
 
 যদিও তেনে স্পাম সংযোগ গুচাব পাৰি, পিছে এয়া এক ডাঙৰ উপদ্ৰৱ।
 
-à¦\95à§\87তিয়াবা, à¦¸à¦¾à¦§à¦¾à§°à¦£à¦¤à§\87 à¦¯à§\87তিয়া à¦\95à§\8bনà§\8b à¦ªà§\83ষà§\8dঠালà§\88 à¦¨à¦¤à§\81ন à¦¸à¦\82যà§\8bà¦\97 à¦¸à§\83ষà§\8dà¦\9fি à¦\95ৰা à¦¹à¦¯à¦¼, à¦¤à§\87তিয়া à§±à¦¿à¦\95িয়à§\87 à¦\8fà¦\9fা à§°à¦\99à§\80ন à¦¬à¦¾ à¦¬à¦¿à¦\95à§\83ত à¦\9aবি à¦¦à§\87à¦\96à§\81ৱাà¦\87 à¦¤à¦¾à¦¤ à¦¥à¦\95া à¦¶à¦¬à§\8dদà¦\96িনি à¦\86পà§\8bনাà¦\95 à¦\9fাà¦\87প à¦\95ৰিব à¦\95ব পাৰে।
-যিহà§\87তà§\81 à¦\8fà¦\87 à¦\95ামতà§\8b à¦¸à§\8dবয়à¦\82à¦\95à§\8dৰà§\80য় à¦­à¦¾à¦¬à§\87 à¦\95ৰা à¦ªà§\8dৰায়à§\87 à¦\85সমà§\8dভব, à¦\87 à¦¬à§\87à¦\9bিভাà¦\97 à¦ªà§\8dৰà¦\95à§\83ত à¦¬à§\8dযà¦\95à§\8dতিà¦\95 à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয à¦­à§°à¦¾à¦¬ à¦¦à¦¿à¦¯à¦¼à¦¾à§° à¦²à¦\97তà§\87 à¦¸à§\8dবয়à¦\82à¦\95à§\8dৰà§\80য় à¦\86হিলাৰ à¦¦à§\8dবাৰা à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয à¦­à§°à§\8bৱা à¦¦à§\81সà§\8dà¦\95à§\8dৰিতিà¦\95াৰি সকলক ৰোধ কৰিব পাৰে।
+সাধাৰণতà§\87 à¦¯à§\87তিয়া à¦\95à§\8bনà§\8b à¦ªà§\83ষà§\8dঠালà§\88 à¦¨à¦¤à§\81ন à¦¸à¦\82যà§\8bà¦\97 à¦¸à§\83ষà§\8dà¦\9fি à¦\95ৰা à¦¹à¦¯à¦¼, à¦¤à§\87তিয়া à§±à¦¿à¦\95িয়à§\87 à¦\8fà¦\9fা à§°à¦\99à§\80ন à¦¬à¦¾ à¦¬à¦¿à¦\95à§\83ত à¦\9aবি à¦¦à§\87à¦\96à§\81ৱাà¦\87 à¦¤à¦¾à¦¤ à¦¥à¦\95া à¦¶à¦¬à§\8dদà¦\96িনি à¦\86পà§\8bনাà¦\95 à¦\9fাà¦\87প à¦\95ৰিবলà§\88 à¦\95'ব পাৰে।
+যিহà§\87তà§\81 à¦\8fà¦\87 à¦\95ামতà§\8b à¦¸à§\8dবয়à¦\82à¦\95à§\8dৰিয়ভাৱà§\87 à¦\95ৰা à¦ªà§\8dৰায়à§\87 à¦\85সমà§\8dভব, à¦\87 à¦¬à§\87à¦\9bিভাà¦\97 à¦ªà§\8dৰà¦\95à§\83ত à¦¬à§\8dযà¦\95à§\8dতিà¦\95 à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয à¦­à§°à¦¾à¦¬ à¦¦à¦¿à¦¯à¦¼à¦¾à§° à¦²à¦\97তà§\87 à¦¸à§\8dবয়à¦\82à¦\95à§\8dৰিয় à¦\86হিলাৰ à¦¦à§\8dবাৰা à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয à¦­à§°à§\8bৱা à¦¦à§\81ষà§\8dà¦\95à§\83তিà¦\95াৰà§\80সকলক ৰোধ কৰিব পাৰে।
 
 
-দà§\81ৰà§\8dভাà¦\97à§\8dযà¦\95à§\8dৰমà§\87, à¦¸à¦¿à¦®à¦¿à¦¤ à¦¦à§\83ষà§\8dà¦\9fিশà¦\95à§\8dতি à¦¥à¦\95া à¦¬à§\8dযà¦\95à§\8dতিসà¦\95লà§\87, à¦¬à¦¾ à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয-à¦\86ধাৰিত à¦\85থবা à¦§à§\8dবনি-à¦\86ধাৰিত à¦¬à§\8dৰাà¦\89à¦\9cাৰ à¦¬à§\8dযৱহাৰ à¦\95ৰা à¦¬à§\8dযà¦\95à§\8dতিসà¦\95লà§\87 à¦\87য়াৰ à¦¬à¦¾à¦¬à§\87 à¦\86সà§\81বিধা à¦ªà¦¾à¦¬ à¦ªà¦¾à§°à§\87.
+দà§\81ৰà§\8dভাà¦\97à§\8dযà¦\95à§\8dৰমà§\87, à¦¸à§\80মিত à¦¦à§\83ষà§\8dà¦\9fিশà¦\95à§\8dতি à¦¥à¦\95া à¦¬à§\8dযà¦\95à§\8dতিসà¦\95লà§\87, à¦¬à¦¾ à¦ªà¦¾à¦ à§\8dয-à¦\86ধাৰিত à¦\85থবা à¦§à§\8dবনি-à¦\86ধাৰিত à¦¬à§\8dৰাà¦\89à¦\9cাৰ à¦¬à§\8dযৱহাৰ à¦\95ৰা à¦¬à§\8dযà¦\95à§\8dতিসà¦\95লà§\87 à¦\87য়াৰ à¦ªà§°à¦¾ à¦\85সà§\81বিধা à¦ªà¦¾à¦¬ à¦ªà¦¾à§°à§\87।
 এই সময়ত ইয়াৰ কোনো ধ্বনি-আধাৰিত বিকল্প আমাৰ হাতত নাই।
 এই সময়ত ইয়াৰ কোনো ধ্বনি-আধাৰিত বিকল্প আমাৰ হাতত নাই।
+ইয়াৰ বাবে যদি আপুনি যুক্তিসন্মত পাঠ্য ভৰাবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেনেহলে [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|চাইট প্ৰশাসকৰ]] লগত যোগাযোগ কৰক।
 
 
-ইয়াৰ বাবে যদি আপুনি যুক্তিসম্মত পঠ্য ভৰাব অসুবিধা পাইছে, তেনেহলে [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|চাইট প্ৰৱন্ধকৰ]] লগত যোগাযোগ কৰক।
-
-পৃষ্ঠা সম্পাদনালৈ ঘুৰি যাবলৈ আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰৰ 'back' বুটামত টিপা মাৰক।",
+পৃষ্ঠা সম্পাদনালৈ ঘূৰি যাবলৈ আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰৰ 'back' বুটামত টিপা মাৰক।",
+       'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- leave this line exactly as it is --> <pre>
+# চিনটেক্স তলত দিয়া ধৰনে হ’ব:
+#  * "#" কেৰেক্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ লাইনৰ শেষ পৰ্যন্ত সকলোবোৰ এটাই মন্তব্য
+#  * প্ৰতিটো খালী-নোহোৱা শাৰী একোটা ৰেজেক্স খণ্ডাংশ যিটো ইউ.আৰ.এল. সমূহৰ ভিতৰৰ হষ্টসমূহৰ লগত মিলি যাব।
+  #</pre> <!-- leave this line exactly as it is -->',
+       'right-skipcaptcha' => 'CAPTCHAৰ মাজেৰে নোযোৱাকৈ CAPTCHA সক্ৰিয় কৰা কাম কৰক',
 );
 
 /** Asturian (Asturianu)
 );
 
 /** Asturian (Asturianu)
@@ -493,13 +505,14 @@ $messages['bg'] = array(
 
 /** Bengali (বাংলা)
  * @author Bellayet
 
 /** Bengali (বাংলা)
  * @author Bellayet
+ * @author Nasir8891
  * @author Prometheus.pyrphoros
  * @author Usarker
  * @author Zaheen
  */
 $messages['bn'] = array(
        'captcha-edit' => 'এই নিবন্ধটি সম্পাদনা করতে দয়া করে নিচের সহজ যোগটি সমাধান করুন এবং ফলাফলটি বাক্সটিতে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
  * @author Prometheus.pyrphoros
  * @author Usarker
  * @author Zaheen
  */
 $messages['bn'] = array(
        'captcha-edit' => 'এই নিবন্ধটি সম্পাদনা করতে দয়া করে নিচের সহজ যোগটি সমাধান করুন এবং ফলাফলটি বাক্সটিতে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
-       'captcha-desc' => 'সরল à¦\95à§\8dযাপà¦\9aা à¦¬à¦¾à¦¸à§\8dতবায়ন',
+       'captcha-desc' => 'সà§\8dপà§\8dযাম à¦\8fবà¦\82 à¦ªà¦¾à¦¸à¦\93য়ারà§\8dড à¦\85নà§\81মান à¦ªà§\8dরতিরà§\8bধà§\87 à¦\95à§\8dযাপà¦\9aা à¦ªà§\8dরযà§\81à¦\95à§\8dতি à¦¬à§\8dযবহার',
        'captcha-addurl' => 'আপনার সম্পাদনায় নতুন বহিঃসংযোগ বিদ্যমান। স্বয়ংক্রিয় স্প্যামের বিরুদ্ধে সুরক্ষার খাতিরে অনুগ্রহ নিচের যোগটি সমাহদান করুন এবং উত্তরটি বাক্সে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
        'captcha-badlogin' => 'স্বয়ংক্রিয় শব্দচাবি ক্র‌্যাকিং-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার খাতিরে অনুগ্রহ করে নিচের যোগটি সমাধান করুন এবং উত্তরটি বাক্সে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
        'captcha-createaccount' => 'স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট সৃষ্টি রোধ করার খাতিরে অনুগ্রহ করে নিচের যোগটি সমাধান করুন এবং উত্তরটি বাক্সে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
        'captcha-addurl' => 'আপনার সম্পাদনায় নতুন বহিঃসংযোগ বিদ্যমান। স্বয়ংক্রিয় স্প্যামের বিরুদ্ধে সুরক্ষার খাতিরে অনুগ্রহ নিচের যোগটি সমাহদান করুন এবং উত্তরটি বাক্সে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
        'captcha-badlogin' => 'স্বয়ংক্রিয় শব্দচাবি ক্র‌্যাকিং-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার খাতিরে অনুগ্রহ করে নিচের যোগটি সমাধান করুন এবং উত্তরটি বাক্সে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
        'captcha-createaccount' => 'স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট সৃষ্টি রোধ করার খাতিরে অনুগ্রহ করে নিচের যোগটি সমাধান করুন এবং উত্তরটি বাক্সে প্রবেশ করান ([[Special:Captcha/help|আরও তথ্য]]):',
@@ -1280,7 +1293,7 @@ Mémo se celos lims de spame pôvont étre suprimâs, nen réstont pas muens una
 Des côps, particuliérement pendent l’aponsa de lims de defôr novéls dens una pâge, lo vouiqui vos pôt montrar una émâge d’un tèxto colorâ, dèformâ ou ben tordu et pués vos demandar de buchiér los mots montrâs.
 Mâlésiê a fâre de façon ôtomatisâ cél travâly, cen pèrmèt a la plepârt des homos de rèalisar lors contribucions tot en empachient la plepârt des spamors et des ôtros ataquents robotisâs.
 
 Des côps, particuliérement pendent l’aponsa de lims de defôr novéls dens una pâge, lo vouiqui vos pôt montrar una émâge d’un tèxto colorâ, dèformâ ou ben tordu et pués vos demandar de buchiér los mots montrâs.
 Mâlésiê a fâre de façon ôtomatisâ cél travâly, cen pèrmèt a la plepârt des homos de rèalisar lors contribucions tot en empachient la plepârt des spamors et des ôtros ataquents robotisâs.
 
-Mâlherosament, ceta solucion pôt gênar los utilisators mâl-veyents ou qu’utilisont un navigator en tèxto solèt ou ben vocal.
+Mâlherosament, ceta solucion pôt gênar los usanciérs mâl-veyents ou qu’utilisont un navigator en tèxto solèt ou ben vocal.
 Por lo moment, nos avens gins d’altèrnativa ôdiô.
 Vos volyéd veriér vers los [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrators du seto]] se cen vos empache de façon emprèvua de fâre des contribucions lèg·itimes.
 
 Por lo moment, nos avens gins d’altèrnativa ôdiô.
 Vos volyéd veriér vers los [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administrators du seto]] se cen vos empache de façon emprèvua de fâre des contribucions lèg·itimes.
 
@@ -1381,13 +1394,14 @@ $messages['grc'] = array(
 );
 
 /** Swiss German (Alemannisch)
 );
 
 /** Swiss German (Alemannisch)
+ * @author Als-Chlämens
  * @author Als-Holder
  * @author Melancholie
  */
 $messages['gsw'] = array(
        'captcha-edit' => 'Zum d Syte bearbeite lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
        'captcha-desc' => 'Stellt CAPTCHA-Tächnike zum Schutz vor Spam un em Rote vu Passwerter z Verfiegig',
  * @author Als-Holder
  * @author Melancholie
  */
 $messages['gsw'] = array(
        'captcha-edit' => 'Zum d Syte bearbeite lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
        'captcha-desc' => 'Stellt CAPTCHA-Tächnike zum Schutz vor Spam un em Rote vu Passwerter z Verfiegig',
-       'captcha-addurl' => 'In Dyynere Bearbeitig het s neiji externi Gleicher.
+       'captcha-addurl' => 'In Dyynere Bearbeitig het s neiji externi Link.
 Zum Schutz vor automatisiertem Spamming lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy. Druck drno nomol uf „Syte spychere“. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
        'captcha-badlogin' => 'Zum Schutz vor ere Kompromittierig vu Dyynem Benutzerkonto lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]:',
        'captcha-createaccount' => 'Zum Schutz vor automatisiertem Aalege vu Benutzerkonte lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
 Zum Schutz vor automatisiertem Spamming lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy. Druck drno nomol uf „Syte spychere“. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
        'captcha-badlogin' => 'Zum Schutz vor ere Kompromittierig vu Dyynem Benutzerkonto lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]:',
        'captcha-createaccount' => 'Zum Schutz vor automatisiertem Aalege vu Benutzerkonte lees die Rächenufgab un trag s Ergebnis in s Fäld unten yy. [[Special:Captcha/help|(Frogen oder Probläm?)]]',
@@ -1399,9 +1413,9 @@ As Schutz gege e automatischs Spamming,  lees die Rächenufgab un trag s Ergebni
        'captcha-disabledinapi' => 'Die Aktion brucht e Captcha. Si cha nit iber d API uusgfiert wäre.',
        'captchahelp-title' => 'Captcha-Hilf',
        'captchahelp-cookies-needed' => "'''Wichtiger Hiiwyys:''' Im Browser mien Cookiers erlaubt syy.",
        'captcha-disabledinapi' => 'Die Aktion brucht e Captcha. Si cha nit iber d API uusgfiert wäre.',
        'captchahelp-title' => 'Captcha-Hilf',
        'captchahelp-cookies-needed' => "'''Wichtiger Hiiwyys:''' Im Browser mien Cookiers erlaubt syy.",
-       'captchahelp-text' => 'Internetaagebot, wu uf sin fir Byytreg vu jedem, wie z. B. des Wiki, wäre vyylmol vu Spammer missbruucht, wu ihri Gleicher automatisch uf vyylene Netzsyte platziere. Die Spam-Gleicher cha mer wider useneh, si stere aber zimli un nämme Arbetszyt in Aaspruch.
+       'captchahelp-text' => 'Internetaagebot, wu uf sin fir Byytreg vu jedem, wie z. B. des Wiki, wäre vyylmol vu Spammer missbruucht, wu ihri Links automatisch uf vyylene Netzsyte platziere. Die Spam-Links cha mer wider useneh, si stere aber zimli un nämme Arbetszyt in Aaspruch.
 
 
-In e Teil Fäll, v. a. wänn neiji Netzgleicher in e Syte dryygfiegt wäre, cha s syy, ass des Wiki derno ne Bild mit eme farbige un verzerrte Täxt aazeigt un dezue ufforderet, di aazeigte Werte yyzgee. Wel sonigi Ufgabe nit automatische chenne usgfiert wäre, cha mer eso di meischte Spammer, wu mit automatische Wärchzyyg schaffe, ufhalte, aber normali Benutzer chenne ihri Byytreg einewäg yygee.
+In e Teil Fäll, v. a. wänn neiji Link in e Syte dryygfiegt wäre, cha s syy, ass des Wiki derno ne Bild mit eme farbige un verzerrte Täxt aazeigt un dezue ufforderet, di aazeigte Werte yyzgee. Wel sonigi Ufgabe nit automatische chenne usgfiert wäre, cha mer eso di meischte Spammer, wu mit automatische Wärchzyyg schaffe, ufhalte, aber normali Benutzer chenne ihri Byytreg einewäg yygee.
 
 Leider cha des derzue fiere, ass Lyt Probläm iberchemme, wu ne yygschränkti Sähfähigkeit oder e Browser bruche, wu täxt- oder sprochbasiert isch.
 Im Momänt hän mir kei Audioalternative z Verfiegig.
 
 Leider cha des derzue fiere, ass Lyt Probläm iberchemme, wu ne yygschränkti Sähfähigkeit oder e Browser bruche, wu täxt- oder sprochbasiert isch.
 Im Momänt hän mir kei Audioalternative z Verfiegig.
@@ -1769,6 +1783,9 @@ kassann ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsinngar]]):',
        'captcha-createaccount' => 'Til að hjálpa okkur að verjast sjálfvirkri gerð aðganga gjörðu svo vel og finndu summuna að neðan og skrifaðu svarið í kassann ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsinngar]]):',
        'captcha-createaccount-fail' => 'Staðfestingarkóðinn var rangur eða ekki til staðar.',
        'captcha-create' => 'Til að búa síðuna til, gjörðu svo vel og finndu summuna að neðan og skrifaðu svarið í kassann ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsinngar]]):',
        'captcha-createaccount' => 'Til að hjálpa okkur að verjast sjálfvirkri gerð aðganga gjörðu svo vel og finndu summuna að neðan og skrifaðu svarið í kassann ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsinngar]]):',
        'captcha-createaccount-fail' => 'Staðfestingarkóðinn var rangur eða ekki til staðar.',
        'captcha-create' => 'Til að búa síðuna til, gjörðu svo vel og finndu summuna að neðan og skrifaðu svarið í kassann ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsinngar]]):',
+       'captcha-sendemail' => 'Til að hjálpa okkur að verjast sjálfvirkri gerð aðganga gjörðu svo vel og finndu summuna að neðan og skrifaðu svarið í kassann ([[Special:Captcha/help|frekari upplýsinngar]]):',
+       'captcha-sendemail-fail' => 'Staðfestingarkóðinn var rangur eða ekki til staðar.',
+       'captcha-disabledinapi' => 'Þessi aðgerð þarfnast kæfuvarnar og því er ekki hægt að framkvæma hana í gegnum API.',
        'captchahelp-title' => 'Captcha-hjálp',
        'captchahelp-cookies-needed' => 'Þú verður að leyfa vefkökur til þess að þetta virki.',
        'captchahelp-text' => 'Vefsíður sem að leyfa framlög frá frá almenningi, líkt og þessi wiki-vefur, eru oft misnotaðar af svokölluðum „spömmurum“ sem nota sjálfvirk tól til þess að setja inn tengla á aðrar vefsíður. Aðrir notendur geta fjarlægt þessa tengla en töluverð truflun er af þeim.
        'captchahelp-title' => 'Captcha-hjálp',
        'captchahelp-cookies-needed' => 'Þú verður að leyfa vefkökur til þess að þetta virki.',
        'captchahelp-text' => 'Vefsíður sem að leyfa framlög frá frá almenningi, líkt og þessi wiki-vefur, eru oft misnotaðar af svokölluðum „spömmurum“ sem nota sjálfvirk tól til þess að setja inn tengla á aðrar vefsíður. Aðrir notendur geta fjarlægt þessa tengla en töluverð truflun er af þeim.
@@ -1779,6 +1796,7 @@ Stundum þegar þú breytir síðum, sérstaklega ef breytingin felur í sér n
 Vinsamlegast hafðu samband við [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|stjórnanda síðunnar]] til að fá aðstoð ef þetta kemur í veg fyrir lögmætar breytingar af þinni hálfu.
 
 Notaðu „til-baka“-hnapp vafrans til að breyta síðunni.',
 Vinsamlegast hafðu samband við [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|stjórnanda síðunnar]] til að fá aðstoð ef þetta kemur í veg fyrir lögmætar breytingar af þinni hálfu.
 
 Notaðu „til-baka“-hnapp vafrans til að breyta síðunni.',
+       'right-skipcaptcha' => 'Geta gert aðgerðir án þess að nota kæfuvörn',
 );
 
 /** Italian (Italiano)
 );
 
 /** Italian (Italiano)
@@ -1821,11 +1839,12 @@ Fare clic sul pulsante 'back' del browser per tornare alla pagina di modifica.",
  * @author Fryed-peach
  * @author Hosiryuhosi
  * @author JtFuruhata
  * @author Fryed-peach
  * @author Hosiryuhosi
  * @author JtFuruhata
+ * @author Shirayuki
  * @author Whym
  */
 $messages['ja'] = array(
  * @author Whym
  */
 $messages['ja'] = array(
-       'captcha-edit' => 'このページを編集するには、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください。([[Special:Captcha/help|ヘルプ]])',
-       'captcha-desc' => 'ã\82¹ã\83\91ã\83 ã\82\84ã\83\91ã\82¹ã\83¯ã\83¼ã\83\89æ\8e¨å®\9aã\81®æ\94»æ\92\83ã\82\92é\98²ã\81\90ã\81\9fã\82\81ã\81®CAPTCHAæ\8a\80è¡\93ã\82\92æ\8f\90ä¾\9bã\81\97ã\81¾ã\81\99',
+       'captcha-edit' => 'このページを編集するには、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください([[Special:Captcha/help|ヘルプ]]):',
+       'captcha-desc' => 'ã\82¹ã\83\91ã\83 ã\82\84ã\83\91ã\82¹ã\83¯ã\83¼ã\83\89æ\8e¨å®\9aã\81®æ\94»æ\92\83ã\82\92é\98²ã\81\90ã\81\9fã\82\81ã\81®CAPTCHAæ\8a\80è¡\93ã\82\92æ\8f\90ä¾\9bã\81\99ã\82\8b',
        'captcha-addurl' => 'あなたの編集により新たに外部リンクが追加されようとしています。スパム防止のため、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください。([[Special:Captcha/help|ヘルプ]])',
        'captcha-badlogin' => '自動化スクリプトによるパスワードクラック攻撃を防ぐため、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください。([[Special:Captcha/help|ヘルプ]])',
        'captcha-createaccount' => 'アカウントの自動作成を防ぐため、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください。([[Special:Captcha/help|ヘルプ]])',
        'captcha-addurl' => 'あなたの編集により新たに外部リンクが追加されようとしています。スパム防止のため、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください。([[Special:Captcha/help|ヘルプ]])',
        'captcha-badlogin' => '自動化スクリプトによるパスワードクラック攻撃を防ぐため、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください。([[Special:Captcha/help|ヘルプ]])',
        'captcha-createaccount' => 'アカウントの自動作成を防ぐため、下記の簡単な数式を計算し、欄に答えを入力してください。([[Special:Captcha/help|ヘルプ]])',
@@ -1835,20 +1854,24 @@ $messages['ja'] = array(
        'captcha-sendemail-fail' => '確認コードが間違っているか入力されていません。',
        'captcha-disabledinapi' => 'この操作はキャプチャを必要としているため、APIによって実行することができません。',
        'captchahelp-title' => 'CAPTCHA(画像認証)ヘルプ',
        'captcha-sendemail-fail' => '確認コードが間違っているか入力されていません。',
        'captcha-disabledinapi' => 'この操作はキャプチャを必要としているため、APIによって実行することができません。',
        'captchahelp-title' => 'CAPTCHA(画像認証)ヘルプ',
-       'captchahelp-cookies-needed' => 'ブラウザのクッキー機能を有効にする必要があります。',
-       'captchahelp-text' => '一般からの投稿を受け付けるこのウィキのようなウェブサイトは、自動投稿ツールを使って多くのサイトにリンクを張ってまわるスパマーにより荒らされがちです。このようなスパムは除去できるものの、その作業は大変に面倒なものです。
+       'captchahelp-cookies-needed' => 'ブラウザの Cookie を有効にする必要があります。',
+       'captchahelp-text' => '一般からの投稿を受け付けるこのウィキのようなウェブサイトは、自動投稿ツールを使って多くのサイトにリンクを張ってまわるスパマーにより荒らされがちです。
+このようなスパムは除去できるものの、その作業は大変に面倒なものです。
 
 
-このため、このウィキではときどき、特に新しい外部リンクがページに追加されたときなどに、色の付いた、あるいは形のゆがんだ文字の画像を提示し、なんと書いてあるか入力をお願いすることがあります。この作業は自動化が難しいため、スパマーなどのプログラムを用いた攻撃をほぼ阻止しつつ、大半の生身の人間による投稿を可能にします。
+このため、このウィキではときどき、特に新しい外部リンクがページに追加されたときなどに、色の付いた、あるいは形のゆがんだ文字の画像を提示し、何と書いてあるか入力をお願いすることがあります。
+この作業は自動化が難しいため、スパマーなどのプログラムを用いた攻撃をほぼ阻止しつつ、大半の生身の人間による投稿ができるようにします。
 
 
-しかし、残念なことに、この方法により、視力の低い利用者や、テキストベースあるいは音声ベースのブラウザを使っている利用者にご不便をおかけする場合があります。現時点では、音声による代替方法はありません。正当な投稿をするにあたって本機能が障害となっている場合、[[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|サイト管理者]]に連絡して協力を求めてください。
+しかし、残念なことに、この方法により、視力の低い利用者や、テキストベースあるいは音声ベースのブラウザを使っている利用者にご不便をおかけする場合があります。
+現時点では、音声による代替方法はありません。
+正当な投稿をするにあたって本機能が障害となっている場合、[[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|サイト管理者]]に連絡して協力を求めてください。
 
 ページの編集に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。',
        'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- この行は変更しないでください --> <pre>
 
 ページの編集に戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください。',
        'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- この行は変更しないでください --> <pre>
-# 構文は以下のとおりです:
+# 構文は以下のりです:
 #  * "#"文字から行末まではコメントとして扱われます
 #  * "#"文字から行末まではコメントとして扱われます
-#  * ç©ºç\99½ã\82\92å\90«ã\82\93ã\81§ã\81\84ない行は、URLに含まれるホスト名との一致を検出する正規表現です
+#  * ç©ºç\99½ã\82\92å\90«ã\81¾ない行は、URLに含まれるホスト名との一致を検出する正規表現です
   #</pre> <!-- この行は変更しないでください -->',
   #</pre> <!-- この行は変更しないでください -->',
-       'right-skipcaptcha' => 'CAPTCHAが必要な場面でCAPTCHAをスキップして操作を実行する',
+       'right-skipcaptcha' => 'CAPTCHAが必要な場面でCAPTCHAをスキップして操作を実行',
 );
 
 /** Jutish (Jysk)
 );
 
 /** Jutish (Jysk)
@@ -2053,12 +2076,13 @@ $messages['km'] = array(
  * @author Klutzy
  * @author Kwj2772
  * @author ToePeu
  * @author Klutzy
  * @author Kwj2772
  * @author ToePeu
+ * @author 아라
  */
 $messages['ko'] = array(
        'captcha-edit' => '글을 편집하기 위해서는, 아래의 간단한 덧셈 값을 입력상자에 적어 주세요([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
        'captcha-desc' => '스팸과 비밀번호 탈취를 방지하기 위한 캡차 기능을 제공',
        'captcha-addurl' => '편집 내용에 다른 웹 사이트 링크가 포함되어 있습니다. 자동 스팸을 막기 위해, 아래의 간단한 계산 값을 입력상자에 적어 주세요([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
  */
 $messages['ko'] = array(
        'captcha-edit' => '글을 편집하기 위해서는, 아래의 간단한 덧셈 값을 입력상자에 적어 주세요([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
        'captcha-desc' => '스팸과 비밀번호 탈취를 방지하기 위한 캡차 기능을 제공',
        'captcha-addurl' => '편집 내용에 다른 웹 사이트 링크가 포함되어 있습니다. 자동 스팸을 막기 위해, 아래의 간단한 계산 값을 입력상자에 적어 주세요([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
-       'captcha-badlogin' => '계정 호 해킹을 막기 위해, 아래의 간단한 계산 값을 입력상자에 적어 주세요. ([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
+       'captcha-badlogin' => '계정 비밀번호 해킹을 막기 위해, 아래의 간단한 계산 값을 입력상자에 적어 주세요. ([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
        'captcha-createaccount' => '자동 가입을 막기 위해, 아래 문제의 답을 적어 주세요. ([[Special:Captcha/help|관련 도움말]]):',
        'captcha-createaccount-fail' => '입력값이 잘못되었거나 없습니다.',
        'captcha-create' => '문서를 만들기 위해서는, 아래의 간단한 계산 값을 입력상자에 적어 주세요([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
        'captcha-createaccount' => '자동 가입을 막기 위해, 아래 문제의 답을 적어 주세요. ([[Special:Captcha/help|관련 도움말]]):',
        'captcha-createaccount-fail' => '입력값이 잘못되었거나 없습니다.',
        'captcha-create' => '문서를 만들기 위해서는, 아래의 간단한 계산 값을 입력상자에 적어 주세요([[Special:Captcha/help|자세한 정보]]):',
@@ -2074,11 +2098,11 @@ $messages['ko'] = array(
 웹 브라우저에서 그림을 완벽하게 표시할 수 없거나, 그림이 나오지 않는 텍스트 방식이나 음성 합성 방식 웹 브라우저를 사용하는 경우에는 이러한 입력이 불가능합니다. 아직까지는 이런 경우에 대한 대안이 없습니다. 이 경우 [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|사이트 관리자]]에게 도움을 요청해 주세요.
 
 이전 화면으로 돌아가려면 웹 브라우저의 ‘뒤로’ 버튼을 눌러 주세요.',
 웹 브라우저에서 그림을 완벽하게 표시할 수 없거나, 그림이 나오지 않는 텍스트 방식이나 음성 합성 방식 웹 브라우저를 사용하는 경우에는 이러한 입력이 불가능합니다. 아직까지는 이런 경우에 대한 대안이 없습니다. 이 경우 [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|사이트 관리자]]에게 도움을 요청해 주세요.
 
 이전 화면으로 돌아가려면 웹 브라우저의 ‘뒤로’ 버튼을 눌러 주세요.',
-       'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- leave this line exactly as it is --> <pre>
+       'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- 이 줄은 그대로 두십시오 --> <pre>
 # 문법은 다음과 같습니다:
 #  * "#"로 시작하는 줄은 주석입니다.
 #  * 빈 줄이 아닌 줄은 정규식으로, URL의 호스트만을 검사합니다.
 # 문법은 다음과 같습니다:
 #  * "#"로 시작하는 줄은 주석입니다.
 #  * 빈 줄이 아닌 줄은 정규식으로, URL의 호스트만을 검사합니다.
-  #</pre> <!-- leave this line exactly as it is -->',
+  #</pre> <!-- 이 줄은 그대로 두십시오 -->',
        'right-skipcaptcha' => '캡차 과정을 거치지 않고 캡차 과정을 거친 것으로 간주',
 );
 
        'right-skipcaptcha' => '캡차 과정을 거치지 않고 캡차 과정을 거친 것으로 간주',
 );
 
@@ -2582,8 +2606,8 @@ Vraag assistentie van de [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|sitebeheerders]] als di
 Klik op de knop 'terug' in uw browser om terug te gaan naar het tekstbewerkingsscherm.",
        'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- laat deze regel zoals hij is --> <pre>
 # De syntaxis is als volgt:
 Klik op de knop 'terug' in uw browser om terug te gaan naar het tekstbewerkingsscherm.",
        'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- laat deze regel zoals hij is --> <pre>
 # De syntaxis is als volgt:
-#   * Alle tekst vanaf het karakter "#" tot het einde van de regels wordt gezien als opmerking
-#   * Iedere niet-lege regel is een fragment van een reguliere uitdrukking die alleen van toepassing is op hosts binnen URL\'s
+#   * Alle tekst vanaf het teken "#" tot het einde van de regels wordt gezien als opmerking
+#   * Iedere niet-lege regel is een fragment van een reguliere expressie die alleen van toepassing is op hosts binnen URL\'s
  #</pre> <!-- laat deze regel zoals hij is -->',
        'right-skipcaptcha' => 'Captchahandelingen uitvoeren zonder captcha te hoeven oplossen',
 );
  #</pre> <!-- laat deze regel zoals hij is -->',
        'right-skipcaptcha' => 'Captchahandelingen uitvoeren zonder captcha te hoeven oplossen',
 );
@@ -2593,6 +2617,7 @@ Klik op de knop 'terug' in uw browser om terug te gaan naar het tekstbewerkingss
  * @author Frokor
  * @author Harald Khan
  * @author Nghtwlkr
  * @author Frokor
  * @author Harald Khan
  * @author Nghtwlkr
+ * @author Njardarlogar
  */
 $messages['nn'] = array(
        'captcha-edit' => 'For å endre denne sida, ver venleg og løys det enkle reknestykket nedanfor og skriv svaret i ruta ([[Special:Captcha/help|meir informasjon]]):',
  */
 $messages['nn'] = array(
        'captcha-edit' => 'For å endre denne sida, ver venleg og løys det enkle reknestykket nedanfor og skriv svaret i ruta ([[Special:Captcha/help|meir informasjon]]):',
@@ -3193,22 +3218,26 @@ $messages['sl'] = array(
        'captcha-desc' => 'Nudi pristope CAPTCHA za zaščito proti smetju in ugibanju gesel',
        'captcha-addurl' => 'Vaše urejanje vključuje nove zunanje povezave.
 Zaradi zaščite pred samodejno navlako boste morali vpisati besede, ki se pojavijo v okencu ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
        'captcha-desc' => 'Nudi pristope CAPTCHA za zaščito proti smetju in ugibanju gesel',
        'captcha-addurl' => 'Vaše urejanje vključuje nove zunanje povezave.
 Zaradi zaščite pred samodejno navlako boste morali vpisati besede, ki se pojavijo v okencu ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
-       'captcha-badlogin' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim ugotavljanjem gesel, prosimo rešite preprost seštevek spodaj in vnesite odgovor v okence ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
-       'captcha-createaccount' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim ustvarjanjem računov, prosimo rešite preprost seštevek spodaj in vnesite odgovor v okence ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
+       'captcha-badlogin' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim ugotavljanjem gesel prosimo, da rešite preprost seštevek spodaj in vnesete odgovor v okence ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
+       'captcha-createaccount' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim ustvarjanjem računov prosimo, da spodaj rešite preprost seštevek in vnesete odgovor v okence ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
        'captcha-createaccount-fail' => 'Napačna ali manjkajoča potrditvena koda.',
        'captcha-create' => 'Če želite ustvariti stran, prosimo izračunajte preprost seštevek spodaj in odgovor vpišite v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
        'captcha-sendemail' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim smetenjem, prosimo rešite preprost seštevek spodaj in vnesite odgovor v okence ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
        'captcha-sendemail-fail' => 'Napačna ali manjkajoča potrditvena koda.',
        'captcha-disabledinapi' => 'To dejanje zahteva preverjanje captcha, zato ga ni mogoče izvesti preko API.',
        'captchahelp-title' => 'Pomoč za captcha',
        'captcha-createaccount-fail' => 'Napačna ali manjkajoča potrditvena koda.',
        'captcha-create' => 'Če želite ustvariti stran, prosimo izračunajte preprost seštevek spodaj in odgovor vpišite v polje ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
        'captcha-sendemail' => 'Zaradi zaščite pred samodejnim smetenjem, prosimo rešite preprost seštevek spodaj in vnesite odgovor v okence ([[Special:Captcha/help|več informacij]]):',
        'captcha-sendemail-fail' => 'Napačna ali manjkajoča potrditvena koda.',
        'captcha-disabledinapi' => 'To dejanje zahteva preverjanje captcha, zato ga ni mogoče izvesti preko API.',
        'captchahelp-title' => 'Pomoč za captcha',
-       'captchahelp-cookies-needed' => 'Morali boste omogočiti piškotke v vašem brskalnik, če želite, da to deluje.',
-       'captchahelp-text' => 'Spletne strani, ki omogočajo objavljanje širši javnosti, kot na primer ta wiki, pogosto zlorabljajo spamerji, ki za objavo svojih povezav na mnogih straneh uporabljajo avtomatizirana orodja. Čeprav se te neželene povezave da odstraniti, so precejšnja nadloga.
+       'captchahelp-cookies-needed' => 'Če želite, da to deluje, boste morali v svojem brskalniku omogočiti piškotke.',
+       'captchahelp-text' => 'Spletne strani, ki omogočajo objavljanje širši javnosti, kot na primer ta wiki, pogosto zlorabljajo spamerji, ki za objavo svojih povezav na mnoge strani uporabljajo avtomatizirana orodja.
+Čeprav je neželene povezave mogoče odstraniti, so precejšnja nadloga.
 
 
-Včasih, zlasti pri dodajanju novih spletnih povezav na stran, vam bo morda wiki prikazal sliko obarvanega ali popačenega besedila in zahteval vpis prikazanih besed. Ker je to opravilo težko avtomatizirati, bo s tem večini ljudi objavljanje dovoljeno, spamerji in druge robotski napadalci pa bodo ustavljeni.
+Včasih, zlasti pri dodajanju novih spletnih povezav na stran, vam bo wiki morda prikazal sliko obarvanega ali popačenega besedila in zahteval vpis prikazanih besed.
+Ker je to opravilo težko avtomatizirati, bo s tem večini ljudi objavljanje dovoljeno, spamerji in drugi robotski napadalci pa bodo ustavljeni.
 
 
-Žal lahko to povzroči nevšečnosti uporabnikom s slabim vidom in tistim, ki uporabljajo besedilne ali govorne brskalnike. Glasovna možnost trenutno še ni na razpolago. Če vam to nepričakovano preprečuje legitimno objavo, se, prosimo, obrnite na [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratorje spletišča]].
+Žal lahko to povzroči nevšečnosti uporabnikom s slabim vidom in tistim, ki uporabljajo besedilne ali govorne brskalnike.
+Glasovna možnost trenutno še ni na razpolago.
+Če vam to nepričakovano preprečuje legitimno objavo, prosimo, da se obrnete na [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratorje spletišča]].
 
 
-Za vrnitev v urejevalnik izberite gumb »nazaj« vašega brskalnika.',
+Za vrnitev v urejevalnik izberite gumb »nazaj« v vašem brskalniku.',
        'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- pustite to vrstico takšno, kot je --> <pre>
 # Skladnja je sledeča:
 #   * Vse od znaka »#« do konca vrstice je pripomba
        'captcha-addurl-whitelist' => ' #<!-- pustite to vrstico takšno, kot je --> <pre>
 # Skladnja je sledeča:
 #   * Vse od znaka »#« do konca vrstice je pripomba
@@ -3461,7 +3490,7 @@ $messages['tg-cyrl'] = array(
   #</pre> <!-- ин сатрро ҳамон гуна, ки ҳаст раҳо кунед-->',
 );
 
   #</pre> <!-- ин сатрро ҳамон гуна, ки ҳаст раҳо кунед-->',
 );
 
-/** Tajik (Latin script) (tojikī)
+/** Tajik (Latin script) (Tojikī)
  * @author Liangent
  */
 $messages['tg-latn'] = array(
  * @author Liangent
  */
 $messages['tg-latn'] = array(