Localisation updates for core and extension messages from translatewiki.net (2010...
authorRaimond Spekking <raymond@users.mediawiki.org>
Thu, 18 Nov 2010 21:11:56 +0000 (21:11 +0000)
committerRaimond Spekking <raymond@users.mediawiki.org>
Thu, 18 Nov 2010 21:11:56 +0000 (21:11 +0000)
ConfirmEdit.i18n.php
FancyCaptcha.i18n.php

index 4532117be41292f03c4c54010a1f29b271957cc6..4c5eeb673e0057abb1e37d90913010c3d5a1a721 100644 (file)
@@ -2156,7 +2156,7 @@ $messages['ml'] = array(
        'captcha-createaccount' => 'യാന്ത്രിക അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കലിനെതിരെയുള്ള സം‌രക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ദയവായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലഘു ഗണിത ക്രിയ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉത്തരം താഴെയുള്ള പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
        'captcha-createaccount-fail' => 'തെറ്റായതോ ലഭ്യമല്ലാത്തതോ ആയ സ്ഥിരീകരണ കോഡ്.',
        'captcha-create' => 'ഈ താൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, ദയവായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടൽ ക്രിയയുടെ ഉത്തരം താഴെയുള്ള പെട്ടിയിൽ എഴുതുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
-       'captcha-sendemail' => 'യാനàµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95മായ à´ªà´¾à´´àµ\8d à´\8eഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തലിനുള്ള പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ, ദയവായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലഘു ഗണിതപ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം പെട്ടിയിൽ എഴുതുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
+       'captcha-sendemail' => 'യാനàµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95മായ à´ªà´¾à´´àµ\86ഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തലിനുള്ള പ്രതിരോധമെന്ന നിലയിൽ, ദയവായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലഘു ഗണിതപ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരം പെട്ടിയിൽ എഴുതുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
        'captcha-sendemail-fail' => 'തെറ്റായതോ ലഭ്യമല്ലാത്തതോ ആയ സ്ഥിരീകരണ കോഡ്.',
        'captcha-disabledinapi' => 'ഈ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാകാൻ കാപ്ച ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടിത് എ.പി.ഐ. ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.',
        'captchahelp-title' => 'കാപ്ച്ച സഹായം',
index 6380bb9b73c6a48409c89738e103693805414af2..72f3a90b0238a3c964c8d91f7e01c56ebae2352c 100644 (file)
@@ -831,7 +831,7 @@ $messages['ml'] = array(
        'fancycaptcha-createaccount' => 'അംഗത്വം യാന്ത്രികമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതു തടയുന്നതൊഴിവാക്കാനുള്ള സം‌രക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
        'fancycaptcha-create' => 'ഈ താൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ താഴെയുള്ള പെട്ടിയിൽ കാണുന്ന വാക്കുകൾ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
        'fancycaptcha-edit' => 'ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകൾ പെട്ടിയിൽ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ]]):',
-       'fancycaptcha-sendemail' => 'യാനàµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95മായ à´ªà´¾à´´àµ\8d à´\8eà´´àµ\81à´¤àµ\8dà´¤àµ\8d à´\89ൾപàµ\8dà´ªàµ\86à´\9fàµ\81à´¤àµ\8dതലിനàµ\81à´³àµ\8dà´³ à´ªàµ\8dരതിരàµ\8bധമàµ\86à´¨àµ\8dà´¨ à´¨à´¿à´²à´¯à´¿àµ½, à´¤à´¾à´´àµ\86 à´\95ാണàµ\81à´¨àµ\8dà´¨ à´µà´¾à´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´\95ൾ à´ªàµ\86à´\9fàµ\8dà´\9fിയിൽ à´\9fàµ\88à´ªàµ\8dà´ªàµ\8d à´\9aàµ\86à´¯àµ\8dà´¯àµ\81à´\95 ([[Special:Captcha/help|à´\95àµ\82à´\9fàµ\81തലàµ\8dâ\80\8d à´µà´¿à´µà´°à´\99àµ\8dà´\99à´³àµ\8dâ\80\8d]]):',
+       'fancycaptcha-sendemail' => 'യാനàµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95മായ à´ªà´¾à´´àµ\86à´´àµ\81à´¤àµ\8dà´¤àµ\8d à´\89ൾപàµ\8dà´ªàµ\86à´\9fàµ\81à´¤àµ\8dതലിനàµ\81à´³àµ\8dà´³ à´ªàµ\8dരതിരàµ\8bധമàµ\86à´¨àµ\8dà´¨ à´¨à´¿à´²à´¯à´¿àµ½, à´¤à´¾à´´àµ\86 à´\95ാണàµ\81à´¨àµ\8dà´¨ à´µà´¾à´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´\95ൾ à´ªàµ\86à´\9fàµ\8dà´\9fിയിൽ à´\9fàµ\88à´ªàµ\8dà´ªàµ\8d à´\9aàµ\86à´¯àµ\8dà´¯àµ\81à´\95 ([[Special:Captcha/help|à´\95àµ\82à´\9fàµ\81തൽ à´µà´¿à´µà´°à´\99àµ\8dà´\99ൾ]]):',
 );
 
 /** Marathi (मराठी)