Localisation updates for extension messages from Betawiki (2008-04-11 8:36 CEST)
authorSiebrand Mazeland <siebrand@users.mediawiki.org>
Fri, 11 Apr 2008 06:46:42 +0000 (06:46 +0000)
committerSiebrand Mazeland <siebrand@users.mediawiki.org>
Fri, 11 Apr 2008 06:46:42 +0000 (06:46 +0000)
ConfirmEdit.i18n.php
FancyCaptcha.i18n.php

index 1d2fe40a31133273d77ba95dbda114dc3b15a191..93836898e8bfc514efbe94498d676b106f702bc5 100644 (file)
@@ -938,6 +938,14 @@ Tryk på 'tilbage'-knappen i din browser for at returnere til redigeringssiden."
   #</pre> <!-- Undlad at rette denne linie -->',
 );
 
+/** Javanese (Basa Jawa)
+ * @author Meursault2004
+ */
+$messages['jv'] = array(
+       'captcha-edit' => 'Kanggo nyunting kaca iki, mangga pecahna tambah-tambahan ing ngisor iki lan lebokna wangsulané ing kothak cedaké ([[Special:Captcha/help|info sabanjuré]]):',
+       'captcha-desc' => 'Implementasi prasaja captcha',
+);
+
 $messages['kk-arab'] = array(
        'captcha-edit' => 'بۇل بەتتٸ ٶڭدەۋ ٷشٸن, تٶمەندەگٸ قوسىندىلاۋدى شەشٸڭٸز دە, نٵتيجەسٸن
 اۋماققا ەنگٸزٸڭٸز ([[{{ns:special}}:Captcha/help|كٶبٸرەك اقپارات]]):',
index 45347919af4962e6ceb8128dbb0b34d6e62156d9..94c8e102c77630234f817cf50b7a3fded7275833 100644 (file)
@@ -421,12 +421,13 @@ $messages['lo'] = array(
 
 /** Malayalam (മലയാളം)
  * @author Shijualex
+ * @author Praveenp
  */
 $messages['ml'] = array(
        'fancycaptcha-addurl'        => 'താങ്കളുടെ തിരുത്തലലില്‍ പുറം കണ്ണികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
-യാന്ത്രിക സ്പാമിനെതിരെയുള്ള സം‌രക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, താഴെയുള്ള പെട്ടിയില്‍ കാണുന്ന വാക്കുകള്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
-       'fancycaptcha-badlogin'      => 'യാനàµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95 à´°à´¹à´¸àµ\8dയവാà´\95àµ\8dà´\95àµ\8d à´ªàµ\8aളിà´\95àµ\8dà´\95ലിനàµ\86തിരായàµ\81à´³àµ\8dà´³  à´¸à´\82â\80\8cà´°à´\95àµ\8dഷണതàµ\8dതിനàµ\8dà´±àµ\86 à´­à´¾à´\97മായി, à´¤à´¾à´´àµ\86à´¯àµ\81à´³àµ\8dà´³ à´ªàµ\86à´\9fàµ\8dà´\9fിയിലàµ\8dâ\80\8d à´\95ാണàµ\81à´¨àµ\8dà´¨ à´µà´¾à´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´\95à´³്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
-       'fancycaptcha-createaccount' => 'യാനàµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95 à´\85à´\95àµ\8dà´\95àµ\97à´£àµ\8dà´\9fàµ\8d à´¸àµ\83à´·àµ\8dà´\9fà´¿à´\95àµ\8dà´\95ലിനàµ\86തിരàµ\86à´¯àµ\81à´³àµ\8dà´³ à´¸à´\82â\80\8cà´°à´\95àµ\8dഷണതàµ\8dതിനàµ\8dà´±àµ\86 à´­à´¾à´\97മായി, à´¤à´¾à´´àµ\86à´¯àµ\81à´³àµ\8dà´³ à´ªàµ\86à´\9fàµ\8dà´\9fിയിലàµ\8dâ\80\8d à´\95ാണàµ\81à´¨àµ\8dà´¨ à´µà´¾à´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´\95à´³്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
+യാന്ത്രിക സ്പാമിനെതിരെയുള്ള സം‌രക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകള്‍ പെട്ടിയില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
+       'fancycaptcha-badlogin'      => 'രഹസàµ\8dയവാà´\95àµ\8dà´\95àµ\8d à´¯à´¾à´¨àµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95മായി  à´ªàµ\8aളിà´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´¨àµ\8dനതàµ\8d à´¤à´\9fà´¯àµ\81à´¨àµ\8dനതിനàµ\8dà´±àµ\86 à´­à´¾à´\97മായി, à´¤à´¾à´´àµ\86 à´\95ാണàµ\81à´¨àµ\8dà´¨ à´µà´¾à´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´\95à´³àµ\8dâ\80\8d à´ªàµ\86à´\9fàµ\8dà´\9fിയില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
+       'fancycaptcha-createaccount' => 'à´\85à´\95àµ\8dà´\95àµ\97à´£àµ\8dà´\9fàµ\8d à´¯à´¾à´¨àµ\8dà´¤àµ\8dà´°à´¿à´\95മായി à´¸àµ\83à´·àµ\8dà´\9fà´¿à´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´¨àµ\8dനതàµ\81 à´¤à´\9fà´¯àµ\81à´¨àµ\8dനതàµ\8aഴിവാà´\95àµ\8dà´\95ാനàµ\81à´³àµ\8dà´³ à´¸à´\82â\80\8cà´°à´\95àµ\8dഷണതàµ\8dതിനàµ\8dà´±àµ\86 à´­à´¾à´\97മായി, à´¤à´¾à´´àµ\86 à´\95ാണàµ\81à´¨àµ\8dà´¨ à´µà´¾à´\95àµ\8dà´\95àµ\81à´\95à´³àµ\8dâ\80\8d à´ªàµ\86à´\9fàµ\8dà´\9fിയില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
        'fancycaptcha-create'        => 'ഈ താള്‍ സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ താഴെയുള്ള പെട്ടിയില്‍ കാണുന്ന വാക്കുകള്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക  ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
        'fancycaptcha-edit'          => 'ഈ താള്‍ തിരുത്തുവാന്‍ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന വാക്കുകള്‍ പെട്ടിയില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുക ([[Special:Captcha/help|കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍]]):',
 );